Tato strana je věnována tomu, co se děje kolem nás. Jsem ráda, že se mohu s vámi podělit o tyto důležité informace, které jsou skrze mě předávány...

Člověče milý, nezoufej nad tím, že nedokážeš toho, co sis zamanul. Děkuj však za to, cos dokázal. Neboť síla a víra Boží ti ukazuje cestu. Tápeš a hledáš odpovědi. Ale ty jsou často před tebou skryté právě proto, aby byly tebou nalezeny. Chápej tu sílu Vesmíru, který ti ukazuje směr. Jsi tu proto, abys našel cestu. Abys kráčel vzhůru cestou lásky. Máš v sobě dar, člověče. Dar nalézt světlo kdekoli budeš. Máš v sobě dar a jsi jím ty sám, Boží jiskra v těle lidském. Mnoho můžeš vykonat, člověče. Neměj zábran a veleb svou duši. Miluj ji, miluj sebe sama, neboť jsi Jím. Nehledej to, co nemůžeš najít. Najdi to, co je skryto a přesto na očích všem. Najdeš vždy, jakmile budeš mít ten záměr. Ty, člověče, jsi velkým zde na Zemi. Byl jsi stvořen k obrazu Božímu, ale dosud jsi nepochopil tento odkaz. Dosud jen paběrkuješ. Nenašel jsi dosud tajemství, které ti pomůže vzhůru. Zatím se jen snažíš prohlédnout skrze mříž. Mříž, kterou jsi sám sobě vytvořil. Hledáš východ tam, kdes dávno ztratil klíč. Člověče milý, žij v Bohu a chápej sílu, která tě vede, neboť i tys tou silou. Láska tě provázej na tvé cestě. Amen.

 Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky.              

!!! Pokud Vás vzkazy oslovují a máte zájem také o takový jen pro vás a na jakékoli téma napište mi.... !!! Někdy sami některé věci nevidíme a jen pohled zvenčí nám může ukázat, kde je problém.

Vždy a v každé fázi života je čas, kdy člověk potřebuje získat odpovědi na své otázky, potřebuje se ujistit, že to, co dělá, je správné, že vše, co má ve svém srdci, je pravda, že nastal ten pravý čas pro změnu. A právě v tomto vám všem tyto odpovědi mohou pomoci, neboť je čas změn, čas, kdy se člověk zaměřuje hlavně sám na sebe, kdy se učí víře v sebe samého, kdy se osvobozuje a učí se žít po novu. Kdy odhazuje nepotřebnou zátěž a více, než kdy dříve zkoumá své nitro, své pravé Já. Dělá první krůčky bez opory, pouze sám za sebe a nalézá nové hodnoty. A hlavně, cítí daleko silněji své spojení se zdrojem a ostatními bytostmi. Je čas nás samých.

Osobní vzkazy zde...http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_3.htm

A ještě mé další nabídky... http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_5.htm - malá berlička pro začátečníky - přináší odpovědi na to, co člověk v danou chvíli nevidí...

Jste schopni naslouchat své duši? Zajímá vás, jak nalézt odpovědi sami pro sebe? Hledáte něco víc? Máte zájem učit se navazovat spojení? Jaká by vás zajímala témata? A co byste si přáli ode mě? Pište mi své postřehy, názory, příběhy a budu ráda za zpětné reakce na vzkazy, které vám píšu. Děkuji za objednávky a za vaše maily. Vše je pro mě velice přínosné....

A teď již nové informace..

 

29.6.2022

Hra o čas

Lidstvo prochází zásadní proměnou. Energetické obaly se mění, čakry vyšší se rozkmitávají a rozšiřují. Na lidský vývoj zde působí mnohé faktory. Některé jsou skryté, přesto je jejich vliv nezměrný. Člověk se posouvá ve svém vývoji, mnohdy za cenu velkých ztrát a útrap. V tomto čase můžete pozorovat změnu energií a také změnu klimatu. Bouřlivé počasí odráží bouře uvnitř vás samých, i vně, ve společnosti. V tomto čase více, nežli dříve, vnímáte změny. Často již dopředu podvědomě cítíte, že se něco děje, či bude dít. Mnozí však jsou také zmatení, neboť strach z neznáma rozvíjí pochybnosti. Události gradují a zásadní posuny probíhají právě nyní, tedy v tomto roce. Také rok následující bude pro vás, lidé Země, velmi náročný. Vše se odděluje. Svůj k svému. Ti, kdo k sobě patří, vytvářejí nové skupiny. Je to hra o čas a o to, zda duše zvládnou rostoucí nápor těchto let. Jsou připravené mnohé scénáře a každý by chtěl znát konkrétní popis toho, co vás v této realitě a v tomto čase čeká. Ti, kdo toto s naprostou jistotou tvrdí, žijí ve svých vlastních iluzorních bublinách. Neboť reality všech do sebe narážejí, prolínají se a rozbíjí časovou osu. Vaše tvořivost je v chaosu stejně tak, jako vy sami. Chápeme, že jste v neustálých pochybnostech a nedokážete se orientovat v mnohdy velmi rychlém proudění života. Zde pomůže pouze jediné a to je udržet si nadhled a řešit to, co se týká zejména vás samých. Vidíte kolem sebe bezpráví, i nespokojenost. Některé události z minulých měsíců se opět vracejí do hry, ke zpracování, k novému pohledu na věc. To proto, že nebylo dosaženo rozhodnutí. Nyní však padá opona a bude vidět mnohé, co bylo skrýváno. Kdo bude chtít a kdo bude připraven, bude moci vidět věci v surové podobě, takové, jaké opravdu jsou, bez pozlátka. Společnost se polarizuje a mnohé energie jsou jen těžce snesitelné. Přesto všechno je toto úchvatná doba z pohledu pozorovatele. Dokážete změnit své životy a svůj svět anebo se opět jako lidstvo propadnete hlouběji? Mnozí totiž stále nechtějí vidět a nechtějí se zajímat. Myslí si, že vše odezní. Ale nic se nevrátí zpět. Je potřeba jít dopředu. Všichni budou odměněni tak, jak vyzařují, podle toho, jaký je jejich vnitřní potenciál. Lidé Země, snažte se co nejvíce odpočívat a nabírat energii. Nenechávejte řešení svých problémů na ostatních. Prázdninové dny by měly být odpočinkové, přesto však budou jiné, než jste zvyklí. Toto poselství nemá být strašákem. Má burcovat k tomu, aby lidstvo konečně našlo svou sílu a vyvedlo sebe samé ze zóny temnoty. Světelné sloupy hoří stále silnější energií. A tato energie se rozlévá po celé Zemi. Nikdo a nic se jí nevyhne. Působí také na změnu povrchu a vodní plochy. Voda se může rozlít tam, kde to nikdo nečeká. Může se to zdát jako apokalypsa, avšak toto není cílem. Musí dojít k propojení co největšího počtu vědomí a to skrze tyto světelné sloupy. Vysoká energie působí změny všude, u všech a na všech místech. Každý však je a bude právě tam, kde má být. Všude kolem je tolik lásky a není potřeba ji hledat. Pouze je potřeba se jí otevřít. Jsme s vámi, lidé Země a pomáháme vám v této době zvratů. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/dVcV3rKgvf4

 

17.6.2022

Musíme zachránit sami sebe

Na tomto světě je mnoho nešťastných. Jsou to ti, kteří nepochopili svou cestu, neznají sami sebe a odporují zákonům stvoření. Vše v tomto čase se rozlévá jako oceán a vy jste ti, kteří jako ryby brázdíte tímto světem. Zdá se, že bez cíle, bez pochopení svého směru. Mnozí však s pocitem svobody a rozlehlých plání, kde je možné zažít vše, co existuje. Život je rozmanitý stejně tak, jako existují mnohé druhy smrti. Tou nejhorší pak je fyzicky zemřít bez pochopení toho, jaké příležitosti byly zmarněny. Jako ti tažní ptáci se vracíte zpět do nových těl, abyste zakusili život. Neuvědomujete si, že život je tu v mnohých podobách a je nesmrtelný, stejně jako vy. Tápete a zavíráte oči před mnohými pravdami, myslíte si, že víte vše, že jste ti povolaní. Avšak je toho tolik, co nejste schopni obsáhnout. Na vaší cestě vám mnohdy mohou pomoci některé vaše iluze, kterým věříte. Většinou však právě tyto brání vašemu postupu, vašemu uvědomění a vašemu probuzení. Přesto tento čas ještě přinese mnoho dalších probuzených. Dostanete se do fáze, kdy si budete muset vybrat, stojíte jako lidstvo na rozcestí. Mnozí odejdou do jiných světů. Tento svět bude stažen do hlubin, pokud se vaše vědomí plně neotevře. Vyznáváte různé hodnoty, je tu však čas, kdy se musíte spojit a hledat to, co máte společné, ne to, co vás rozděluje. Vaše priority jsou mnohdy zvrácené a vy nevidíte následky své slepé víry. Svět se dělí a také hustota v tomto světě změní podobu. Nechtějte vše hned, je potřeba položit pevné základy, neboť v opačném případě bude vše pouze na vodě a v některých místech tohoto světa doslova. Bytosti Země mohou být zachráněny. Musí však zachránit samy sebe. Krize dohání tento svět. Mocní jsou nemocní a zdraví vědí, že je potřeba svět uzdravit. Uzdravit se však musí nejprve každý jednotlivec tohoto světa. Jako invaze kobylek jsou negace, které vás často obklopují. Člověk by měl posilovat své smysly a nejen toto by mělo být součástí vašich školních osnov. Stále je vám opakováno mnoho z toho, co je prioritou. Přesto jsou zde informace, na které ještě nejste připraveni. Nejprve je potřeba růst a zbavit se svých domnělých představ o životě a o stvoření. Uniknout můžete pouze svým vlastním přičiněním a to obnáší pustit se svých připoutaností a otevřít se životu. Přetvořit svůj vnitřní svět a stále hledat nové úhly pohledu, neustrnout. Člověk se vyvíjí rychlým tempem. Technologie jsou stále propracovanější. Je tu však potřeba zejména vývoj ducha a transformace. Pokud tato slova nedokážete vnitřně procítit, pokud nesouzníte, pak máte před sebou ještě dlouhou cestu. Blíží se však doba Slunovratu. Tento čas je celé věky posvátný. A tyto energie lze využít k tomu, abyste požádali o pomoc mocné svého rodu, abyste se obraceli ke svým ochráncům a prosili přírodu, aby se nad tímto světem slitovala. I přesto, že mnozí z vás dělají vše pro to, aby Země byla zničena. Žádejte o očištění od negací, které vše ovlivňují. Žádejte o mír a šťastné životy. Projdete tímto časem velmi rychle a brzy zesílí mnohé vlivy, které vás mohou uvrhnout do většího chaosu. Vy se však snažte být vnitřně klidní. Naslouchejte rytmům Země a hledejte posvátný klid ve svých srdcích. Jedině tak můžete zvládnout cestu, která vás čeká. Milujeme vás a žehnáme vám. 

https://youtu.be/V3T-mxCzwfY

 

7.6.2022

Co potřebujeme a k čemu jsme vedeni?

Svět je stále tentýž, i když události tohoto světa víří neuvěřitelnou rychlostí. Mnohé reakce na okolní děje vás lidí však mohou být pomalé a nepřizpůsobivé, neboť vaše zvyky jsou mnohdy strnulé a vaše schopnost reagovat na podněty je často zpomalena vaším vnitřním nastavením. Mnohé světy zanikly právě proto, že se nedokázaly přizpůsobit proměnám. To však není nic, co byste nutně museli znát. Nicméně proto, abyste se orientovali, je potřeba  více se zajímat o vše, co se pojí s lidstvem a jeho vývojem, s osudem předchozích světů. Mnohá vnitřní nastavení vás lidí jsou a budou měněna přímým zásahem, tedy prožitkem, který byl naplánován duší proto, abyste se probudili a posunuli. Mnohé etapy lidského vývoje jsou doprovázeny silnými strachy, bolestí a manipulací. I tento čas přináší zesílení strachů a podceňování své vlastní vnitřní síly. Čas však běží a vy, jako lidské bytosti, potřebujete cítit ochranu a lásku. A jak toto pociťovat, pokud se uvnitř vás neustále roztahují obavy z budoucnosti a nedůvěra v život a své vedení? Člověk je tvor společenský, potřebuje lidský kontakt, teplo, které zahřeje srdce. Dopřávejte si co nejvíce tohoto elixíru, pijte ho plnými doušky. Objímejte se navzájem a předávejte si dary soucítění a respektu. Věnujte se více vnitřnímu dítěti a dopřejte mu to, po čem touží, ať se zhojí jeho zranění. Dopřejte mu pocit bezpečí a ochrany, lásku bez podmínek. Víme, že je pro vás těžké zaobírat se těmito tématy, pokud jsou zde jiná, daleko výraznější. Zejména téma přežití a hmotného zabezpečení. Avšak tato témata jsou důležitá pro vaši duši. Nepotřebujete se bát a podceňovat sebe samé. To, co potřebujete, je postavit se za sebe, za své děti, za své potřeby a do své síly. Potřebujete posílit spojení se sebou samými, pustit to, co vám nedává pocit jedinečnosti. Uvolnit se ze situací, které vám více berou, nežli dávají. Jste svazováni pouty karmy, avšak mnohdy jsou tato pouta již dávno rozvázána a vy stále zůstáváte tam, kde již nemusíte být. Transformace vás vede k tomu, vážit si sebe samých, stát si sami za sebou a oprostit se od tužeb světských, ke změnám priorit. Vedení k sobě znamená být sám sobě mistrem, sám sobě vzorem a sám sobě rádcem. Naslouchat své duši a plnit své poslání, kterým je pro mnohé z vás změna svých vnitřních programů a nastavení a osvobození se od závislosti na mnohých prožitcích. Osvobození se však neznamená nedopřát si. Nýbrž nebýt závislý. Tento čas je časem poučení a časem prohlédnutí za iluzi. Neboť mnohé informace jsou velmi zkreslující a neukazují vám podstatu věcí. Ukazují vnější, ale neukazují vnitřní. Na vás je, abyste dokázali prohlédnout a rozeznat pozlátko od prohnilosti. Naučit se více věřit sobě samým a více sami sebe milovat. Neboť z lásky povstává zase jen láska. Mějte na paměti, že každý z vás je jedinečný a přestože obýváte jeden společný svět, je tento svět plný malých světů, které si tvoříte vy sami. Spojte své malé světy do jednoho a objevíte zcela nový svět, jedinečný a plný rozmanitosti. Každý z vás přináší do tohoto světa svůj pohled, svůj otisk a každý z vás je pro tento svět důležitý. Toto mějte na paměti. Každý z vás přispívá do celku a zároveň je potřeba, aby celek toto odrážel. Poklekněte lidé před svou božskou podstatou, poklekněte před sebou samými. Vedete si dobře. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/B2Q0Zt2TMgc

 

31.5.2022

Jaký si tvoříme svět?

Svět se zdá být neskutečně komplikovaný pro bytosti Země. Je zde neskutečné množství možností a tím pádem neskutečné množství realit, které se otevírají těm, kteří dosahují jejich kvalit, tedy otevírají se těm, kteří vibrují stejně, jako tyto světy. Váš svět se nachází na pomezí. Učiníte krok a ocitnete se na vrcholu anebo spadnete do hlubin. Každým vaším dalším krokem riskujete. Je potřeba neustále pozorovat, kudy vaše kroky vedou. Být vědomými. Reagovat na skutečnost, ne na to, co produkuje vaše mysl. Často vně hledáte odpovědi, které nosíte v sobě. Bojíte se věřit, že to, co vnímáte, je skutečnost. Neboť vše, co jako bytosti Země prožíváte, je vaší zkušeností a pro vás je toto skutečné. Jakákoli situace, dokonce i sny, které vás v noci ovládají, jsou naplněny mnohými skutečnostmi, neboť opouštíte svět hmoty a navštěvujete svět ducha. A pro duše je vše skutečné. Mnozí si sníte s otevřenýma očima a v tomto světě prožíváte mnohé příběhy. A nakonec se váš fyzický svět spojuje s vašimi životy a vy svými smysly plníte svá srdce. Život je velice pestrý pro ty, kteří nekráčí s hlavou skloněnou, avšak zajímají se o své okolí. Mnozí se však zaměřují  na své bolesti a starosti a ochuzují tak sami sebe o mnohé krásy tohoto světa. Tento čas je časem probuzení. Časem, který vás má vést k sobě samým, má vás vést k přírodě a k lásce bez podmínek. Měli byste opouštět svět pochybností a nalézat svět sebedůvěry a svět víry. Pojem víra je za dlouhé věky zdiskreditován. Není to nic, co by vás mělo mást. Je to jistota uvnitř vás samých, že je o vás postaráno, že se nemáte čeho bát. Neboť ať již půjdete kamkoli, vždy máte otevřené dveře ke své duši, dveře domů, do zdroje. Pokud se na toto budete zaměřovat, nebudete se cítit osamoceně a opuštěni a budete se cítit více radostní a šťastní. Tento svět je iluzí mnohých a výtvorem mocných, těch, kteří dokáží využít sílu mysli a tvořivosti mas. Přesto je zde velký potenciál, který může být využitý ke změnám. Ten potenciál je ve vás, v duších v lidských tělech. Můžete cítit podporu anebo se cítit opuštěni. Je na vás, co si vyberete. Avšak vždy to bude vaše iluzorní představa, kterou budete projektovat do svého okolí. Každý z vás má potřebu se cítit milovaný, cítit se radostně, každý touží po objetí a sdílení. Někteří se však uzavřeli do svých srdcí proto, aby nebyli zraněni. A nejsou ochotni riskovat. Stejně tak, jako mnozí mají obavy a strach z projevení sebe samých, z toho, že by odkryli to, jací jsou uvnitř. Je to čas zmatků a chaosu. Hledáte sebe samé. Nevíte, jak uchopit své životy. Jak se prosadit v tomto světě. Tlak kolem vás sílí a ještě bude zesilovat. Také proto, abyste se dokázali oprostit od zbytečností a zaměřili se na to, co je důležité. Probouzí se stále více šílenství. Vše se hýbe. Vně i uvnitř. Svět se kámen po kameni přerovnává. Někde se bortí, jinde klesá, hory se zvedají. Země pracuje, neboť i ona se musí zbavit přebytečného tlaku. Jste připravováni na změny. Jste připravováni na to, abyste dokázali splynout, abyste dokázali přežít. Čas vám vymezuje hranice, abyste si uvědomili, že přežít může pouze ten, kdo pochopí, kým je a pochopí, oč vlastně kráčí. Neztrácejte naději a víru, ať se děje cokoli. Je o vás postaráno na každém vašem kroku. Jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/NBEJZSjpzPU

 

23.5.2022

Cíl života je růst duše

Krásy světa se odráží z vašich srdcí. Vy, kteří milujete lidi, milujete i svět kolem sebe. Láska vše ozáří a ukáže v té nejčistší podobě. Vaše pohledy jsou však často zkaleny pochybnostmi o vás samých, a proto i vaše realita je o pochybnostech a pochybeních. Rádi byste žili v jiných, lepších světech, ale často jste blokováni svými strachy a tak pouze vytváříte kopie toho nejčistšího, tedy nedokonalé reality, které vás však nutí vybrušovat sebe samé, dělat z uhlí diamant, tedy přetvářet sebe samé tak, abyste zdokonalovali svůj vnitřní svět a tedy tvořili mnohem lepší realitu. Čas je tu proto, abyste se orientovali, abyste dokázali rozpoznat svá pochybení, své omyly a dokázali vše také napravovat, tedy narovnávat svou vlastní karmu. Čas je spravedlivý pro všechny, ale také neúprosný, pokud se potřebujete vypořádat s něčím, co vás velice zatěžuje. Vy však máte možnost rozhodování a máte také milost, která k vám přichází skrze vyšší bytosti. Máte k dispozici vše, co potřebujete, abyste se mohli stát lepší verzí sebe samých. Nyní cítíte mnohé tlaky, které vás však vedou k tomu, abyste vyřešili vše, co je potřeba. Mnozí se chcete vzdát a rezignovat. To však není řešením. Je potřeba se postavit svým problémům a vyřešit je. Nikoli strkat hlavu do písku. Máte pocit, že jste omezováni a tlačeni do kouta. Vaše strachy jsou stále rozdmýchávány, abyste nedokázali využít svou vnitřní sílu a změnit okolnosti, které vás vedou do strádání. Ať již v jakékoli životní oblasti. Svět se zdá bláznivý a mnozí nedokáží pochopit, jak vy lidé jako rasa dokážete ubližovat jeden druhému. Ano, jste také láskyplní a milosrdní. A s časem se toto ještě musí prohloubit, abyste jako rasa mohli přežít. Máte však před sebou ještě hodně dlouhou cestu. A tyto dny, měsíce a roky jsou pro vás velmi zásadní. Mnohdy zapomínáte na to, že z tohoto světa si neodnesete nic jiného, nežli své zkušenosti, své prožitky a tedy to, co si dokážete zapamatovat a to, co prožijete na vlastní kůži. Je to bohatství ducha a ne bohatství materiální. Zbavte se svých závislostí a žijte s mírou, nehromaďte. Jak ve fyzickém světě, tak ve světě mysli a ducha. Zbavujte se všeho, co je neproduktivní a co nic nepřináší. Recyklujte, využívejte odpad k dalším potřebám. Stejně tak mnohé myšlenky, či nápady stačí pozměnit a budou z nich zcela produktivní a tvořivé, které vám pomohou ve vašich životech. Jste také vnímavější. Mnohé příběhy vás dokáží pohnout k pomoci, v danou chvíli boříte své vlastní hranice a projevujete soucit. Často však toto trvá pouze chvíli a vy se opět uzavřete do svého světa. Musíte však být součástí tohoto světa. Ne jím procházet, nýbrž být tím životem. Pak dokážete pochopit mnohé věci, které jsou pro vás v tomto okamžiku nedostupné. Často toužíte znát své úkoly a své poslání v tomto světě. Většinou však to jsou běžné věci, které potřebujete zvládnout. Všichni v sobě nosíte mnohé dary a odkryjete je pouze tak, že se zbavíte svých vnitřních zátěží, odpoutáte se. Pak budete stoupat výše. Růst duše, to je ten cíl. Růst a prohloubení vědomí. Jak na osobní, tak na kolektivní úrovni. Meditujte nad slovy „Všichni jsme jeden“. Proto i my jsme vy. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/wtRNhdseqqI

 

11.5.2022

Člověk je na cestě k sobě samému

Člověk se nachází v rozhodujícím období nejen pro jeho vývoj, nýbrž pro vývoj celé planety. Musí projít zkouškami a musí postoupit, aby postupně nalezl sebe samého, aby pochopil podstatu toho, proč se nachází tam, kde se nachází a zejména to, proč podniká tuto náročnou cestu. Duše je na cestě dobrodružství, člověk je na cestě k sobě samému, na cestě ke své duši. Současnost přeje velmi rychlému probuzení skrze rozličné prožitky. Čas se bude stále ohýbat tak, aby bylo možné naučit se co nejvíce, neboť je potřeba mnohých duší, aby lidstvo bylo pozvednuto. Procházíte si obdobím nepokojů. Tyto nepokoje a neklid vyzařují i z vás samých. Ztratili jste smysl, ztratili jste jistoty, mizí vaše iluze a zejména ztráta iluzí je brána egem velice nelibě. Musí dojít k úspěšnému odtržení od minulosti. A toto je velice bolestné, neboť máte pocit, jakoby vám bylo odebráno něco velmi důležitého. Něco, co tu bylo dlouhé věky. A také že ano. Vy se však musíte zaměřit na současnost, na to, co žijete nyní. Procházíte mnohými fázemi růstu. Probuzení skrze bolest, pochopení, přijetí, prozření, odpoutání se. Nakonec to jediné, co vám bude zbývat, budete vy sami. Pak pochopíte, že jste se dlouhé věky honili za přeludy, za něčím, co nemělo pevný základ a vlastně ani význam. Přesto však jste si vším museli projít, abyste došli do tohoto bodu, kdy již víte, že vše sloužilo k vašemu obohacení. Jste nuceni probouzet vaši vnitřní sílu a věřit jí. Věřit sobě samým. Spoléhat se na sebe samé. Můžete mít přátele, můžete žít v párech. Ale vždy tu budou dva celiství jedinci, které bude spojovat vzájemná úcta a láska. Možná cítíte, jakoby se některé věci zklidnily, situace kolem vás není tolik napjatá. Avšak toto je pouze dočasné. Spoustu kousků musí zapadnout do skládanky, aby se ukázal celý obraz a další kus cesty, která je před vámi. Mnoho se toho bude muset změnit a některé změny se vás dotknou velmi silně. Důležité však je, abyste nepropadali panice a skepsi. Tento čas musel přijít. Praská pouto, které svazuje současný svět tak, jak ho znáte. A to se děje mnohými menšími nárazy. Je však na cestě další náraz, který vás však opět přivede blíže k sobě samým. Toto zde není řečeno proto, abyste posilovali své strachy. Právě naopak. Proto, abyste posílili svou víru. Nemůžete zabránit změnám. Můžete si však vybrat, jak na mnohé budete reagovat a jak se budete cítit. A po vás se chce v určitých chvílích zastavit, ztlumit rozum a zesílit své srdce, tedy své vlastní cítění. Neboť jste vedeni  a vaše duše vám často posílají mnohá upozornění, nežli je konečně vyslyšíte. Tento proud bouřlivé energie nelze zastavit. Bouře jsou častější v tomto čase. Ale po nich se vzduch zas pročistí a krásně ovoní. A to je život. Vnímat jeho krásy a nezapomínat pozorovat vše kolem sebe. Zůstávat v sobě samých, pak se vás nedotkne nic z venku. Hledáte nové cesty, ale mnozí se chcete stáhnout do svých vlastních ulit a přežít. Ale tady není co přežívat, tady je potřeba žít ten skutečný život, naplněný nadějí a prostoupený láskou. Jedině tak dokážete projít. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/Geccne592Ek

 

3.5.2022

Vzpomeňte si, kým jste

Prostupuje vámi zvláštní, léčivá energie. Člověk přijímá tuto energii, aniž si často všimne. Jste obklopeni aurou hojnosti, přesto si vybíráte prožít chudobu, neboť skrze chudobu můžete poznat bohatství. Nejen bohatství materiální, nýbrž také bohatství ducha. A tato energie vás vede k naplnění skrze uvědomování si všech aspektů spojených s růstem duše, jimiž jsou vaše prožitky, pohledy na svět, ale také mnohé vnitřní programy, které formují vaše životy. Tento čas je tu pro to, aby probouzel i ty největší spáče. Je to čas transformační, doba, kdy se vše mění od základu. Vaše prožitky však mnohdy přinášejí i utrpení, bolest, zlost a mnohé podobné emoce, na které pohlížíte s nevolí, neboť kdo z vás touží takové emoce prožívat? Přesto byste bez nich nepoznali opak, tedy radost, lásku a naplnění. Nacházíte se v čase chaosu, převratu a růstu, kdy Země otevírá svá bohatství, kdy obnova je vidět všude kolem, zejména v přírodě. Některé duše si však v tento čas volí odchod zpět ke zdroji, neboť síla energií je mnohonásobně větší, nežli před několika lety. Země stoupá a vše s ní. Avšak ten, kdo jde proti, padá do hlubin. Mnozí z vás si svou cestu vědomě vybrali a někteří velmi toužili odčinit co nejvíce ze své minulosti, očistit se od svých pochybení. Ještě více budete otevírat oči, neboť se vám dostane do zorného pole velké množství informací, které povedou k dalekosáhlým změnám. Toto vše vás podnítí, abyste se o tyto změny zasadili. Tento čas se může zdát bojovný, avšak mnoho z toho, co do této chvíle nešlo, se může podařit právě nyní. Člověk jako bytost jedinečná dokáže zázraky. Je však potřeba, aby zde byl ten správný záměr a spouštěč, aby zde bylo něco, co posílí rozhodnutí člověka  a probudí jeho sílu. Rozhodnutí přichází zevnitř, vnější reakce pak na sebe nenechá dlouho čekat. A proto je možné učinit spoustu změn, neboť jste připraveni. Mnohé lži jste prokoukli, mnohé pravdy již vidíte. Je možné pociťovat určité rozčarování z tohoto světa. Ale jak jinak byste dospěli? Váš svět je nemocný a je potřeba ho uzdravit. Nemoc je tu již dlouhé věky a uzdravení je již blízko. Vaše duše potřebují žít jiné životy. Životy založené na jiných prioritách. Jste unaveni. Často nemůžete spát. Regenerace je potřeba zejména tam, kde ztrácíte důvod žít, kde necítíte radost. Tak, jako je nemocný svět, jsou nemocní i mnozí lidé. Je tu potřeba lékařů. Jiných lékařů, nežli máte v tomto světě. Je potřeba bytostí, které dokáží milovat, projevovat soucit a pochopení. Takové bytosti pomáhají léčit i ta nejhlubší zranění. Vy jste těmi bytostmi, vzpomeňte si. Věřte si. Je tu čas, kdy se vše může zatřást a zcela nečekaně zmizet ze světa. A to nejen na planetě, ale také uvnitř vás samých. Můžete se zbavit svých problémů a svých strachů. Je to čas milosti, kdy dostáváte možnost smýt ze sebe všechny nánosy a stát se novým člověkem. Každý máte v životě své výzvy. A my víme, že dokážete tyto výzvy přijmout a že v nich dokážete uspět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/goyR398ansg

 

20.4.22

Řešení tu vždy je, nevzdávejte se

Lidské bytosti jsou mnohdy zoufalé ze svého života, neboť se vzdaly síly tvoření. Považují se za slabé, za takové, které jsou zmítány osudem. Pravda je však taková, že vaše vědomí je zastřené a vy nevyužíváte ani polovinu potenciálu, který máte. Protože kdyby ano, již dávno byste byli někým jiným. Přesto však dokážete mnohdy uvést do pohybu takové síly, které mohou vaše životy zcela převrátit. Bohužel toto mnohdy činíte spíše nevědomě, nežli abyste si své síly byli vědomi. Jste však mnohé životy vedeni právě k tomuto kroku a tím je převzetí zodpovědnosti za sebe samé a přijetí své moci. Tento čas v mnohém nahrává tomuto procesu, neboť situace se dějí velice rychle a vy musíte reagovat. Nemůžete otálet. Každou vteřinu svého času se rozhodujete, zda svou sílu předáte anebo zda ji použijte sami za sebe. Přestože ve světě převládá chaos, je potřeba vyznat se v sobě samých. Neboť tento chaos zachvátil nejen váš svět, nýbrž zejména vaše nitro. Musíte sami hledat odpovědi. Je potřeba, abyste také pomáhali ostatním, zejména dětem. Neboť jejich zmatenost se mnohdy ještě více prohlubuje s tím, jak vysoké množství informací je k nim pouštěno. Nejen dospělí, ale i děti ztrácejí své jistoty. V tomto případě jsou to jistoty rodinné, vazby přátelské. Než se však nadějete, přicházejí další témata a musíte je umět vyřešit. Starý svět prožívá kolaps. Starý svět tak, jak jste ho znávali. Na každém kroku jsou tu změny, které je potřeba zapracovat do svých životů. Nepomůže bránit se, ale spíše uvolnit se a přijmout je. Ne se strachem, nýbrž smířením. Jakmile učiníte tento krok, pak již budete schopni s tímto nadále pracovat. Lidské bytosti nosí v sobě mnohé strachy po celé věky. Ať již pudové, rodové, tedy získané tím, jak prochází mnohé životy. Duše v lidských tělech však znají pravdu a proto mnohdy člověk jako bytost tohoto času cítí nespokojenost a neklid. Neboť může být rozpor v tom, kam směřuje duše a kam směřuje mysl a ego člověka. Často je zde velká netrpělivost a malá pokora. Čas však vše spraví, neboť dojde k pochopení skrze prožívání. Transformace již dávno započala. A lidské bytosti jsou její součástí. Mnoho z těchto slov je stále opakováno, neboť ti probouzející se stále potřebují nacházet své odpovědi. Ti, kteří se již probudili, pak vše ukotvují ve svých životech. Žijí své životy v souladu s bytím. Rozvíjíte se ve všech oblastech, po všech úrovních. Lidstvo jako celek musí býti pozvednuto, aby se stalo zcela novým typem člověka. Jako jednotlivci pak musí být duše rozhodnuty pro tento směr svého vývoje. Avšak každá duše touží vrátit se zpět do zdroje, odejít domů. A mnohdy jsou tyto stesky tak silné, že se duše odpojí od těla a odchází. Přesto je potřeba, abyste vytrvali na své cestě a ve svých úkolech. Máte toho ještě mnoho na práci. Udržujte vysokou hladinu pozitivity, milujte sami sebe i ostatní. Nevzdávejte se a vždy hledejte řešení v době krize. Řešení tu vždy je, i když ho zrovna nevidíte. Pamatujte, že vaše snaha se zúročí. Když ne hned, později na 100%. Obracejte se do srdce a dívejte se na nebe, pozorujte přírodu, otvírejte oči pravdě a nezavírejte je před lží, ponižováním a násilím. Pochopte, že vždy se můžete ocitnout v kůži toho druhého a proto milujte. I my vás milujeme. Žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/dMM_qu4IWUM

 

10.4.2022 

Čas péče o sebe samé

Lidská duše si prochází mnohými zkušenostmi. To proto, aby sama sebe posílila, proto, aby duch zažil sám sebe v rozličných situacích, aby rozpoznal pozitivitu skrze negativitu, aby se poučil a aby prošel celým stvořením, neboť tak je to dáno. Čas duchu napomáhá orientovat se ve svých prožitcích a zkušenostech a duše dokáží posunout sebe samé skrze časové prožitky a díky inkarnacím měnit mnohé své chyby a poklesky. Člověk pak nachází v sobě samém odpovědi na otázky, které v minulosti nenašel. I tento čas přináší zodpovězení mnohých otázek. Někteří jsou již na odpovědi připraveni, mnozí ještě své odpovědi hledají. Jedni kráčí cestou vyšlapanou druhými, aby dokázali pochopit to, co již bylo rozkryto těmi před nimi. Tak pracují duše, které přišly hrát roli učitelů, vůdců, úlohu těch, kteří pomáhají ostatním v jejich růstu, kteří stojí po jejich boku v čase tápání a zmatení. Zkušeností a prožíváním se však iluze postupně rozplývá a mnohé duše prozřou a naleznou svůj směr. Toto se děje zejména v časech, které jsou extrémně náročné, a tento čas je jedním z nich. Je tu ještě mnoho skrytého, čas přinese osvětlení mnohých problémů a objeví se problémy nové. Jakoby se změnilo společenské prostředí, vnímání lidí se ještě výrazně změní. Společnost začne být ještě více nespokojená, neboť jistoty v životě lidí mizí. Je tu však příležitost k tomu, osvobodit se od závislosti na materii a obrátit se více ke svému duchu, sladit vše do rovnováhy. Změnou způsobu vnímání pak postupně dojde k proměně celé společnosti. V zajetí obav lidé nejsou schopni plně vychutnávat svůj život. Pociťují mnohá omezení, díky kterým obracejí pozornost na nedostatky, což posiluje jejich strachy a obavy a odvádí je od víry. Přesto je tento čas velmi transformační a změna energie je cítit v každém záblesku naděje, která se šíří jako lavina. Naděje v lepší a spokojenější život, naděje v posílení cesty jednotlivce, v lásku, která zcela naplní srdce. Tento čas přináší mnohé emoce, avšak lidé jsou příjemněji naladěni. Potřebují cítit podporu a radost, která jim může pomoci překlenout čas nepohody. Uzrává vnitřní uvědomění si mnohých souvislostí, které dříve byly skryty. Skládají se mnohé skládanky, které konečně ukáží mnohé situace takové, jaké opravdu jsou. Je potřeba trpělivost, neboť některé události ještě nejsou zcela rozkryté, ještě se lidé dozví mnoho informací, které je ohromí. Avšak již se nenechají ukolébat natolik, jako dříve. Lidé jsou již silnější, jsou připraveni, aby dosáhli pokroku, aby se zaměřili na svůj růst. Mnoho bytostí bude převedeno na stranu dobra a tato strana posílí. V souvislosti s tím dojde k ukončení sporů, které nyní ohrožují svět. Dojde také k naplnění některých proroctví a voda může spláchnout místa, která se nachází již dlouhý čas v místech s negativními projevy energií. Přesto vše je toto pozitivní a radostný čas. Jakoby probouzející příroda dodala všem lehkost a chuť do života. Chuť realizovat své nové cesty a chuť posunout se v mnohých oblastech lidských životů. Je to čas mnohých přesunů z jednoho místa na druhé, také od jednoho k druhému, z kontinentu na kontinent. Migrace, která přinese mnohé proměny světa. Čas odpouštění sobě i ostatním. Neboť nikdo není bez viny. A proto je potřeba pečovat o sebe samé, pečovat o své bližní a zejména pečovat o lásku, která jediná je prostředkem k odpuštění a tím smývá mnohé pochybnosti o sobě samých, které zbytečně zatěžují ducha. Neboť život člověka je krátký, křehký a zároveň velmi povznášející, pokud je na něj hleděno z pohledu vyššího. Dosáhněte těch nejvyšších met ve svých životech a buďte stále na cestě, která vede vzhůru. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/lfmUcvr9TCc
 

 

31.3.22

Je čas změnit způsob vnímání sebe samých

V tomto světě se změní do budoucna vše, co znáte pod pojmem společnost, život, vztahy. Mnozí se odpoutají od témat, která jim nejsou vlastní a zaměří se více na téma smyslu života jako takového. Život je tu přítomen celé věky a nejen v této realitě. Ale i mnohé další světy oplývají rozmanitostí života. Světy se vyvíjejí a mění se, vznikají a zanikají. Koloběh, který vychází ze zrození a smrti, z puzení k návratu zpět do Zdroje. Každá podstata zachovává energii celku. Osudy člověka však jsou splétány jeho vlastními činy a jejich narovnání pak může trvat mnohé životy. V tomto čase se však člověk rozvíjí daleko rychlejším tempem. Je zde výrazný růst. Také ale výrazný pokles. Každému, co jeho jest. Doba, kdy lidské bytosti touží daleko více po svobodě, kdy se prohlubuje jejich individualita, kdy je posilováno jejich Já. Čas transformace, kde je obsaženo vše. Veškeré emoce, myšlenky, veškeré činy. Láska přináší pochopení a spojení, strach pak nese omezení a nesoulad do všeho, co lidské bytosti konají. Proto je neustále zdůrazňována potřeba, aby se každá bytost napojovala především sama na sebe a nespoléhala na druhé. Každý má svou vlastní cestu a cesta jednoho může toho druhého přivést do zmatení. Vy všichni, lidé Země, si potřebujete neustále připomínat své priority. Být si vědomí toho, co vám přináší růst a toho, co vás obírá o energii. Veškeré informace obsahují pravdy i nepravdy. A vy nesmíte slepě věřit, neboť vás to uvádí do chaosu. Stále znovu a znovu se potřebujete o pravdě přesvědčovat. Málo z vás se však snaží skutečnou pravdu nalézt, neboť je zde podvědomá obava z toho, co byste se mohli dozvědět. Strachy mnohdy nutí člověka konat v rozporu s duší. Duše však ví. Ví, že je nesmrtelná. Je čas, abyste změnili přístup k sobě samým, způsob vnímání sebe samých. Učte se na sebe dívat z pohledu vyššího. Vaše prožitky pak ve vás posílí víru. Transformační doba převrací vše, co jste dosud považovali za stabilní. A toto je teprve začátek. Musíte se pohnout a zároveň nalézt opěrný bod. Ne však vně, nýbrž v sobě. Dokud toto nepochopíte, budete jako strom zmítaný ve větru. Nezapomínejte se rozhlížet kolem sebe, abyste viděli, co se děje, jak žijete a jaké jsou vaše životy. Jste spokojení? Člověk potřebuje stimulaci, aby dokázal pohnout horou. Ty stimuly jsou tu. Každý den. A další přijdou. Kolik jich ještě potřebujete, abyste procitli? Víme, prožíváte mnohé těžkosti, jde tu však o vaši budoucnost. Proto nyní napněte své síly, abyste této budoucnosti položili pevné základy. Obětujte pohodlí, strach pak přeměňte v nezdolnou sílu ducha a buďte těmi, kdo změní osud tohoto světa. Ostatně proto jste sem také přišli. Jste již tak blízko, abyste mohli zvítězit. Přesto tak daleko, neboť mezi výhrou a prohrou leží vaše rozhodnutí. Nejste sami. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte další Já, procházející tímto světem. Všichni jste jedním a všichni jste tu pro tento čas. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/tvP3ZMP4RJ0

 

22.3.22

Probuzení duše

Podstata člověka pochází z Božství, nazývaném různými jmény. Přesto toto Božství je jen jedno. Jednota, odkud každý vzešel. A z této Jednoty se odpojily mnohé fragmenty, které v mnoha variacích zakoušejí sebe samé. Tato hra probíhá proto, aby došlo k vědomému rozpoznání sebe sama a svého Božství. Mnozí však v této hře opouštějí vědomí sebe sama a klesají do hloubek, které jim dovolují zapomenout a nevzpomenout si, že jsou součástí Jednoty. To je úkol každého fragmentu. Tedy poznat sebe sama skrze procitnutí. Tento svět však dosud neprošel tak zásadní změnou, aby jednotlivé fragmenty rozpoznaly samy sebe. Je zde stále temnota, která halí mnohé duše, aby si nevzpomněly. Avšak i tyto budou postupně vedeny k tomu, aby se osvobodily. Tento čas přináší mnohé zkušenosti, které mohou nabourat hradbu zapomnění. Děje se to proto, aby došlo k výraznému pokroku ve vývoji. Neboť mnohé civilizace toto nezvládly a jejich éra skončila. Budují se základy nové Země, přesto jsou to teprve první krůčky. Základem však je opustit závislost na hmotě a vpustit do svého života ducha, tedy otevřít se možnosti toho, že i když se světy rodí a zanikají, duše jako součást jednoho celku je nesmrtelná. V současnosti je toto z velké části popíráno. To se však začíná měnit. Ta změna může být velmi rychlá, avšak přináší sebou kompletní převrácení životních hodnot, přináší sebou plné odevzdání se životu v souladu s přírodou, v souladu se sebou samým. Mnohé děje, které probíhají, však mají za úkol posílit strachy, sobectví a lpění, posilují připoutanost a agresi. Je to opak toho, co je potřeba k růstu v lásce. Zároveň je to však důležitým momentem, neboť skrze toto vše lze nalézt právě to opačné, tedy respekt, soucítění, lásku. S láskou, která je podstatou duše a hybatelem života, je potřeba hledět na vše, co se projevuje jako život sám. Koloběh života je věčný a mnohé duše vstupují do světů v naději, že se jim podaří uspět v hledání. Ačkoli se velmi snaží, pokrok není vždy příliš patrný. Tato slova zde jsou pouhým shrnutím toho, čeho je potřeba se dovtípit a co je potřeba chápat, aby se probuzení duše spustilo. Neboť duše v lidských tělech mají potřebu za své selhání vinit kohokoli jiného. Avšak každý zde má vždy možnost volby. Proto nelpěte na něčem, co se může stát zátěží a vězením. Budujte své rodiny a láskyplné vztahy. Budujte svůj život v lásce a nevzdávejte se. Hledejte odpovědi tam, kde byste nehledali, neboť se často nachází přímo před očima. Hleďte na ostatní tak, jakoby jste se dívali sami na sebe. Všichni jste duše v lidských tělech a každý z vás přišel do této reality z určitého důvodu. Přesto je váš zájem společný. A společně také můžete mnohé překonat a mnohé změnit. Proto se spojte a ukončete utrpení, které způsobujete jeden druhému. Pro všechny je tu láska, je zdarma, nemusíte za ni ničím platit. Stačí ji jen pozvat do života, stačí v ní jednat a žít. Toto je nyní váš svět. A vy chcete být milováni, každá duše po tomto touží, neboť si neuvědomuje, že ona je tou láskou. A přesto, že máte pocit, že milováni nejste, musíme říci, že se pletete. Neboť opak je pravdou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2p6JGFoFbk

 

10.3.22

Cesta duše a cesta člověka

Lidé Země, žijete ve velice významném období pro růst duše a zároveň v období chaosu, kdy každý sám v sobě musí nalézt řád. Udržujte se i nadále bdělí, neboť čas vám přinese nové situace, se kterými si budete muset poradit. Cítíte, že žijete ve velice proměnlivém období, kdy mysl neví, kam se upnout, na co zaměřit. Tím cílem zaměření však není nic, co pochází z mysli. Je to vaše duše, vaše srdce, váš vnitřní svět. Zde naleznete klid a domov. Doufáte, že vše, co prožíváte, pomine. Tak to však není. Vždy tu bude něco, co bude potřeba zpracovat. Nic nepomine samo od sebe. Vše se děje z nějakého důvodu. Jedním z těch důvodů je růst duše, růst kolektivního vědomí skrze vaše prožitky a uvědomění. Dále pak se materializují mnohé situace díky úrovni vašich vědomí, díky tomu, jak vnímáte svět kolem vás. Často se váš vnitřní svět zrcadlí ve světě vnějším a naopak. Proto je potřeba vystoupit z tohoto kola. Víme, že se vás velmi dotýkají veškeré události. Věci však nejsou černé, ani bílé. Věci prostě jsou a je potřeba hledat skryté pravdy, rozlišovat. Je potřeba věřit v pozitivní vývoj. Stojíte na rozcestí a vybíráte si, kudy půjdete jako jednotlivci, i jako lidstvo. Chápeme, jste unaveni, toužíte po spočinutí v náruči klidu a lásky. Duše touží schoulit se a být v objetí svého otce a matky. Každá duše však kráčí po cestě sebepoznání skrze prožívání a zde není možné uniknout. Možnost úniku z této reality je buď fyzická smrt anebo zvýšení osobních vibrací.  Lidé Země, přijde chvíle, kdy se opět změní nálada celé společnosti. Vše se přelévá ve vlnách. V jednu chvíli cítíte soucit, v další chvíli zlost, pak vztek. Je to velmi emotivní období. Váš svět opouští minulost a otevírá se budoucnost. Časová osa se přesouvá jiným směrem. Buďte vědomi sebe samých a toho, kým jste. Člověčenství je jen jedním aspektem, prioritní je pro vás to, že jste bytosti nesmrtelné, láskyplné. Jakmile projdete tímto časem, otevře se před vámi zcela jiná budoucnost. Je však zapotřebí mnoho práce, mnoho z vás toto může na úrovni duše vzdát. Stále stůjte sami za sebou, stůjte za partnerstvím, za lidstvím. Nalezněte si své priority. A změna priorit se nyní děje ve velkém. Přehodnocujete. To, co vás v životě zajímalo, je dávno něco jiného, nežli dříve. Lidé Země, čerpejte sílu z přírody a z lásky a neodchylujte se od své podstaty. Buďte stále božské bytosti, neboť zlo kolem vás může sílit. Věříme, že se dokážete osvobodit. Stojíme s vámi na cestě a jsme připraveni pomoci kdykoli požádáte. Milujeme vás a žehnáme vám. Žijte v míru sami se sebou a s v míru s ostatními. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qNhGViMVAI&t=5s

28.2.22

Láska vítězí

Lidé Země, odpovězte sami sobě na své otázky. Kam směřuje vaše pozornost a co tím pádem posilujete? Zabýváte se ve své mysli mnoha věcmi, ale pochopte, že je potřeba držet odstup od neskutečného množství informací, které se na vás valí. Je důležité, abyste vždy stáli za dobrem. Ke zlu se neotáčejte zády a buďte pozorní, neboť může mít mnohé podoby. Mnohdy cítíte, kdy je vaše vnímání pravdivé, ale často se necháte vtáhnout do manipulací, aniž je prohlédnete. Ano, chápeme, na tato slova můžete mnozí reagovat bouřlivě. Avšak ne vše, co se tváří jako láska, láskou je. Je zde přání části lidí Země, abyste si mysleli něco jiného, nežli jaká je skutečnost. Odvracíte se od jednoho tématu, neboť už splnilo svůj úkol. Nyní jste vedeni k tomu, vkládat svou energii do tématu dalšího. Ztrácíte však cennou pozornost, přestáváte být obezřetní. Lidé Země, v tomto čase prožíváte bouřlivé období. Události se dějí za scénou a brzy pochopíte, že musíte být neustále bdělí. Obracejte se stále do sebe samých, nedovolte si sklouznout na cestu posuzování tam, kde neznáte všechny informace. Zároveň však nepomíjejte to, co je zřejmé. Hledejte zdroje informací. Sami sebe utvrzujte v pravdě. Každý z vás vnímá svou pravdu odlišným způsobem, mnohé emoce vás dokáží rozdělit. Pravda však je jen jedna. Nedopusťte, abyste byli loutkami v rukách několika lidí. Celý svět se mění a přicházejí další změny. Protesty proti současnému stavu budou pokračovat, neboť tento stav je neudržitelný. Postavte se jeden za druhého a jděte společnou cestou. Budou zde vždy další témata, která budete muset řešit. Společně však dokážete pohnout událostmi. Lidé Země, je zde čas, kdy jste vedeni k tomu, abyste pochopili, že pokud nezměníte sami sebe, nedokážete změnit běh dějin. Vaše realita je taková, jaký je váš způsob vnímání, na to nezapomínejte. A proto se každého z vás týkají jiné výzvy. Vaše cesty se rozdělují a každý z vás směruje tam, kam ho vede jeho duše. Odděluje se zrno od plev. V tomto čase se stále více lidé spojují do skupin a každá taková skupina obhajuje jiná témata. Lidé Země, je čas, abyste se více ponořili do světa ducha, neboť právě zde získáte ty nejdůležitější odpovědi na vaše otázky. Svět není ani černý, ani bílý. Záleží na tom, jak ho vidíte vy sami. Stále budeme nabádat k tomu, abyste si drželi svůj vnitřní klid, svou víru. Chaos, který se šíří, má za úkol destabilizaci a snadnou manipulaci. Přerod vždy přináší chaos, strach a beznaděj. Ale také posílí lásku a naději. Skrze chaos v sobě objevíte vnitřní sílu, která vám pomůže překonat i ty nejhorší překážky. Energie boje je cítit v mnoha životních oblastech. Budete se i nadále zabývat vodou, financemi a nakonec opět zdravím, neboť ještě nedošlo k úplnému vyrovnání. Budete však již mít jiné zkušenosti, díky kterým budete reagovat zcela jinak. Pod vlivem krize jste schopni dosáhnout úžasných projevů solidarity a lásky, úžasného rozvoje. Lidé Země, pamatujte, že každá transformace přináší nepohodlí. Přesto však je tu světlo, které neustále bude doprovázet temnotu, protože existuje rovnováha. Dívejte se kolem sebe a pomáhejte potřebným tak, jako my pomáháme vám. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/zXKKs0bDybI

 

15.2.22

Potřeba otevřít se duchovnímu světu

Vzbuďte se, lidé Země. Čas přichází. Vaše probuzení posílí postavení planety Země v celém Vesmíru. Část duší, která byla součástí probuzení v devadesátých letech, má nyní naplnit konečný plán svého působení. Mnohé duše odejdou, neboť splnily svou misi. Na jejich místo však nastupují další generace. I přesto, že se zdá tento svět plný extrémů, je to součástí vývoje. Vše, co je v tomto čase potřeba si neustále připomínat je to, na jaké pozici se nacházíte jako bytosti Země, v jaké fázi uvědomění. Transformace probíhá ve všech oblastech. A nyní jde o zrychlenou proměnu. Změní se struktura společnosti. Celý svět bude překvapený další akcí těch, kteří stojí za oponou. Noste v sobě klid i přesto, že budete mnohými událostmi dotčeni. Uvědomujte si, že každá změna je doprovázena opouštěním a nalézáním. Zatím však stojíte na začátku cesty, v místě, kde otřesy bývají největší. Mnozí členové vesmírné rady usilují o zařazení do mise Země, kdy je potřeba ukotvovat energie, ale také dohlížet na klíčové zdroje, které se na planetě nachází. Poměr sil pozitivních a negativních je stále velmi kolísavý. Vše však je nyní v rukou lidí Země, kteří dokáží svým uvědoměním vytvářet mnohé časové osy. Spojení se aktivují a vy opouštíte své jistoty, lidé Země. Každý z vás v sobě nosí určité zaměření, to, co mu dává pocity jistoty a svázání s něčím, co je pro něho stabilním bodem. Tyto body stability se však mění. Jistoty se ztrácejí jako kapky deště ve vyprahlé zemi. Jste vedeni, abyste vše nacházeli v sobě samých. Chápeme, že můžete mít pocity frustrace, neboť jste si jisti, že toto v sobě určitě nemůžete nalézt. Ale opak je pravdou. Pouze je potřeba naslouchat sobě samým a vyciťovat. Tento čas to po vás žádá. Nemůžete být závislí na ostatních, musíte se obracet k sobě. Jakákoli forma závislosti je pro vás svázaností, neboť nejste sami sebou, ale podléháte čemusi, co je silnější, nežli vy sami. Ale vaši sílu vám nikdo nemůže vzít. Můžete ji však sami odevzdávat jiným. A to vám pak přináší pocity slabosti a bezmoci. V tomto čase jsou vyplavovány různé emoce. Můžete pozorovat, jak zvláštně a nepopsatelně se nyní cítíte. Jakoby jste byli někým jiným, jakoby jste se chvílemi ocitali v úplně jiném místě, čase a v jiném vnitřním naladění. Vaše pohledy na svět se mění s tím, jak se probouzíte a jak otevíráte oči, jak se dokážete otevřít novým věcem a novým prožitkům. Tento čas pro vás není lehký. A ještě bude potřeba mnohých událostí, které vám pomohou nalézt sebe samé, pochopit to, čemu nyní nejste schopni se otevřít. Dokončujete jednu etapu, jeden časový úsek a toto přináší mnohé nesrovnalosti a pochybnosti. Spouští se různé vaše strachy. U každého ve spojení s jeho minulostí. Týká se to toho, co jste v minulosti nezvládli a co je již potřeba uvolnit. Procházíte transformací nejen individuální, ale také společenskou. A v neposlední řadě zde hraje významnou roli cesta duše, zesiluje se působení duchovního světa. Musíte se otevřít hlasu ducha, jinak byste se nepohnuli z místa. Čekají vás mnohé neklidné dny, kdy budete muset čelit výzvám a rozhodovat se, čemu dáte přednost. Pamatujte, že vždy patří na první místo láska a spojení rodinné, partnerské a přátelské, vaše zdraví a to, jak se cítíte. Lidé Země, očekává se plná podpora sil světla a člověk, jako bytost multidimenzionální, se musí rozhodnout, na kterou stranu se přikloní. V tuto chvíli je ve hře mnoho. Ještě však nějakou dobu potrvá, nežli se svět osvobodí od umělé nemoci, která ho ochromuje. Mezitím přijdou do popředí další témata tohoto času a tím jsou zejména energetické výkyvy a starosti o zdroje. Nabírejte energii a hledejte východiska pro vaše problémy. Budete potřebovat sílu a energii. Užívejte života tak, jak nejlépe umíte a hledejte společnou řeč, hledejte vše, co vás spojuje. Jsme s vámi a milujeme vás.

https://youtu.be/MXZ8FgNY0xI

 

8.2.22

Mezi dvěma světy, pohádka nebo skutečnost?

Život v tomto čase přináší sílu uvědomění. Změny však jsou pomalé a málo zřetelné. Lidé touží, avšak rozhodnutí ještě nepadlo. Touha nezmění budoucnost. Touha pouze nahrává mnohým iluzorním pohledům. Netečnost také nezhmotní nové věci. A proto se mnozí nacházíte ve stavu mezi dvěma světy. Jedním vysněným a druhým skutečným. Ani jeden svět však není takový, v jakém byste rádi žili. Stavíte vzdušné zámky a bouráte hranice představivosti tam, kde před vámi prošli jiní. Ale člověk, jako bytost žijící v tomto čase a v této realitě, musí tvořit, aby byl šťastný a naplněný. Musí naslouchat sám sobě a sbližovat se s takovými bytostmi, které jsou s ním vibračně spojené. Pak bude radostný a spokojený. Svět se otřásá v základech, neboť nespokojenost se vynořuje ze všech stran. Síla odporu vůči zlu se zvětšuje. Avšak tam, kde je odpor, je také potřeba zachovat chladnou hlavu a klid. Neboť boje, které běží v pozadí, jsou skryté. A nepřítel nedovolí, aby mu byly odkryty všechny karty. Svět lidí odráží jejich vnitřní nastavení, a proto se rozhlédněte kolem, abyste viděli, co nosíte v sobě samých. Spějete k tomu, abyste rozhodovali sami za sebe. Učíte se to. Nejen jako individuality, ale také jako společnost. Zatím však vaše okolí odráží pouze chaos a manipulaci. Toto je svět lidí a jako takový se vždy bude podobat lidem. Není zde nic, co by bránilo změnit vše od základů. Přesto mohou i nadále být nastavována pravidla, která tomuto zabraňují. Život však ve vás probouzí opravdový zájem. Zájem o to, co je kolem vás. O to, jak žijete, jak žijí ostatní. Ne nezájem, ale opravdovost přináší změnu úhlu pohledu. Touhy se mění ve skutečnost. A příběh pokračuje dále. Mění se aktéři, mění se čas, ale mnohé se v různých podobách opakuje již věky. A jak to skončí tentokrát? Zopakuje se stejný scénář anebo dojde k záchraně lidské civilizace a k jejímu ozdravení? Odpovědi jsou však pouze uvnitř každého zúčastněného v této hře na život. V jeho pohledu na život, v bohatosti jeho vnitřního světa, v jeho lásce k sobě samému, v porozumění. A pokud se každý podívá do sebe samého, nalezne odpověď toho, co je to to, zač stojí žít. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://www.youtube.com/watch?v=pcc2f4FKhng

 

31.1.22

Lidství se probouzí a majáky září

Lidé Země, oprostěte se od svých pochybností a strachů. Svět se mění a vy máte tu moc ho změnit. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik jste toho již dosáhli. Otevřete se novým možnostem. Tak, jak půjdete životem, vždy budete stát před rozhodnutími, která mohou zcela změnit vaše životy. V tomto čase se otevírá možnost osvobodit se z některých svázaností, kterým jste dosud čelili. Je zde otevřena otázka změny na všech úrovních. Lidé Země, jsou zde hranice, které nyní můžete zbořit. Každý z vás ozdravuje některé své životní oblasti. Témata, která toto zahrnují, jsou zejména vztahy, svoboda a zdraví. Toto je základní kámen, který je potřeba upevnit. Každým dnem narůstá síla energií, které vstupují do hry. Odpočívejte, lidé Země a hleďte si svého fyzického těla. Zajímejte se o vše, co pozvedá ducha. Oprostěte se od všeho, co vám přináší nesoulad. Řád ve vašich životech je nabouráván. S každým dnem toto cítíte silněji. Probouzíte se do života a stále více otevíráte oči. Začínáte vidět souvislosti i pravdu. Čas vás vede právě k tomu, oprostit se od lží a najít takový úhel pohledu, který vám ukáže váš život ze zcela jiné stránky. Zdravý a naplněný život. Docházíte k pochopení toho, co se děje kolem vás. Máte v sobě vztek a mnohé vaše strachy jsou přetransformovány. Přesto lidé Země ještě potřebujete projít mnohými lekcemi, aby byla vaše síla dostatečně projevena ve hmotě. Posilují se vztahy mezi lidmi, zejména v rodinách. A tato tendence bude pokračovat. Lidství se probouzí. Láska mění význam v životě společenství. Odpouštění je také jedním z velmi uzdravujících procesů a proto se na toto zaměřujte. Lidé Země, celý Vesmír sleduje vaše úsilí, boj o duši člověka. Světlo prostupuje temnotou. Je však potřeba mnohých majáků, které budou i nadále svítit do dáli a ukazovat cestu. Těmito majáky jsou vysoké energie, které vstupují do této reality a vedou ty, kteří se na ně dokáží naladit. Síť takových majáků obestírá celý svět. A přesto, že je mnohdy toto světlo uměle zamlžováno, nemůže se tak dít donekonečna. I vy jste jeden pro druhého majákem. Hledáte východisko z neutěšených situací. A je správné, že nepřestáváte hledat, že se nevzdáváte. Máte nezdolného ducha. Posilujte své odhodlání. Pokud se spojíte, vaše světlo zesílí. Důkazy tohoto propojení můžete vidět kolem sebe. Jaro se otevírá mnohým příležitostem, které přijdou do společnosti. I do životů jednotlivců. Brána Země se otevře a na povrch vstoupí potlačené energie. A spolu s tím také u mnohých z vás. Čas změní vaše životní postoje, lidé Země. Posílí se duch a otevřou se proudy, které vás ponesou do oblastí dosud nepoznaných a neprobádaných. Člověk má opět možnost posunout se do vyšší úrovně bytí spolu s celou Zemí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/L4za_0FmNAY

 

20.1.22

Vše je v pořádku

Lidé Země, vytrvejte ve svých vizích, které nosíte uvnitř sebe samých. Čím více světla do vašich vizí proudí, tím je pravděpodobnější, že budou naplněny. Prožíváte zvláštní dny. Z jedné strany jste naplněni strachem z budoucnosti, z toho, co vás čeká. Na straně druhé cítíte zvláštní napojení, pocit, jakoby vše bylo v pořádku. A také vše v pořádku je. Procházíte si lekcemi, které vás učí naslouchat sobě samým a také prosazovat sebe samé. Nepotřebujete vedení z vnějšího světa. Čas nazrává k tomu, abyste byli všichni, kteří se k tomuto rozhodnete, schopni nalézt to, co hledáte bez jakékoli vnější pomoci. Není již potřeba fyzických bytostí, které vám zprostředkují to, co můžete najít sami. Můžete se rozhodnout sami hledat a sami nalézt, neboť struktura vaší duše je k tomuto uzpůsobena. Procházíte mnohými životními fázemi, kdy se cítíte ztracení a kdy nevíte, kudy kam. Kladete si otázky, na které neznáte odpověď. Jste zmateni. Pochopte, že právě takové stavy vás vedou právě k nalézání svých odpovědí. Čas vám nyní přináší posun, který mnozí zažijete na úrovni duše. Mnohé programy, které jste zpracovali, opouští vaše podvědomí. Ačkoli si toho možná nejste vědomi, měníte se. Transformace prochází všemi oblastmi vašeho života. Právě proto, že se měníte zevnitř sebe samých. Jsou zde mnohé situace, kdy ještě nedokážete přijmout ostatní takové, jací jsou, i s jejich názory. Toto je záměrně zesilováno. Mnozí si však již uvědomují, že svět není takový, jaký vám je ukazován. V čase jara se probudí mnohé živly, které rozbourají mnohé vaše pohledy na svět. Čas se nachýlí a vy budete stát na rozcestí, před rozhodnutím. Budete si znovu volit, jakou cestou dále půjdete a koho budete následovat. Neboť rozdíly mezi vámi - z vašeho pohledu - se prohlubují. Mnozí, kteří nepochopí pravdu, se budou cítit odpojení. Voda spláchne vše, co neladí s vibracemi tohoto světa. Máte na vybranou, lidé Země. Naciťujte se sami v sobě na to, jak by svět vypadal, pokud by zde nebylo zlo, pokud byste mohli žít svobodné životy.  Tato vize je jednou z budoucích cest, které leží před vámi. Stáhněte se do klidu svých srdcí a hledejte kompromis, hledejte soulad. Vytvořte most, který vás vede ke spojení. Dosud jste měli možnost odpočívat a nabírat síly. Další dny již mohou být plné akce, mohou vás dostihnout nečekané události. Vše se mění, nic není stabilní. Člověk jako bytost by se měl posouvat směrem vzhůru a tím se oprošťovat od některých vlastností. Ta pravá cesta vede vždy vzhůru. A v tomto čase je možné zbavit se těch největších zátěží. Mějte v sobě naději, že máte sílu změnit svůj svět. Mějte v sobě pochopení pro ty ostatní. Lidé Země, dokažte sami sobě, že jako lidská rasa jste se vyvinuli, že dokážete změnit osud, neboť minulost pro rasu lidí nebyla příznivá. Nyní máte opět šanci. A spolu s vámi další bytosti, které jsou s vámi spojeny. Brzy se ukáže, že nejste sami. A mnozí i přes důkazy neuvěří. Přesto jsme tu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/lCqHqt3yXYA

 

10.1.2022

Svět je takový, jaký ho vidíte

V novém roce se toho mnoho nezmění, ačkoli po tomto toužíte, lidé Země. Ne pokud se o toto sami nepřičiníte. Svět je takový, jaký ho vidíte, odráží váš vnitřní svět. Zároveň vnější svět formuje spojení všech vědomí, nacházejících se v daném časoprostoru. Ptáte se, jak změnit to, kde a jak žijete? Musíte každý začít sám u sebe, i přesto, že se vám toto může zdát nejen namáhavé, nýbrž i zbytečné. Avšak každá snaha se jednou zúročí. Tento čas vás vede k pochopení toho, že vaše vnímání je hybnou silou tvoření toho, co budete prožívat. Žádáte o pomoc a ve velké míře se vám jí dostává. Nelze však na nic čekat, nýbrž vy sami musíte rozhýbat své životy. Jste však na pokraji vstupu do nové éry a tyto bouřlivé časy budou později vnímány jako základní krok, který byl učiněn k významné změně. Máte před sebou dlouhé dny, kdy probíhá boj o člověka a jeho duši, o svobodu a o vyjádření sebe samých. Mnohé bytosti jsou připraveny opustit tuto realitu. Nedokáží již přijímat vibraci, která je zcela rozdílná od jejich. Jarní měsíce jsou v tomto velmi silné. Láska musí být rozdmýchána v srdcích vás všech. Jinak budete stát na opačné straně barikády se svými blízkými, s lidmi, kteří jsou součástí vašich životů. Je důležité, že zde je a bude podpora z vyšších světů a také je podporováno probuzení dalších duší. Otevírají se mnohé dveře, které vedou k rozvoji techniky, lékařských metod a uvolní se mnohé technologie, které vás obohatí. Je však potřeba se stále obracet do sebe samých a věnovat se svým fyzickým tělům. Zdraví je stále tématem číslo 1. Stále je vševidoucí oko upíráno tímto směrem. Avšak díky tomu unikají pozornosti mnohé další události. V tomto čase je potřeba především hledat společnou řeč a vnímat každého takového, jaký je. Každý jste jedinečný. Každý však máte v tomto světě jiný úkol. Zároveň také hrajete různé životní role. Existují mnohé smlouvy a domluvy duší. Proto si vždy ze všeho berte ponaučení, avšak nesuďte ty druhé. Mnohé bitvy probíhají nejen zde, ale také mimo tuto realitu. Válečný stav je součástí mnohých vašich životů. Vedou se boje skryté i otevřené. Nejsou takové, jaké je můžete znát. Jsou zcela jiné a o to nebezpečnější. Probuzení duší je proto žádoucí. Zejména proto, aby se mnohá srdce otevřela vyšším pravdám a aby oči prohlédly za oponu. Ve světě protikladů jsou vždy polarity zdůrazněny. To proto, aby bylo vidno, že bez černého není bílé a naopak. To proto, abyste dokázali rozlišit dobro a zlo. Posiluje se vaše citlivost a vy budete schopni více soucítit. To pak vede k potřebě pomoci ostatním a tím pádem také sobě samým. Odpočívejte a nabírejte energii, kdykoli to půjde. Otevřou se mnohá témata, která budou vyžadovat veškerou vaši pozornost. Člověk jako bytost Země se nutně musí oprostit od toho, kým býval. Zrodí se nový člověk. Jaký bude, to záleží pouze na vás. Budoucnost odhaluje více cest a některé vás mohou odvést od vaší skutečné podstaty do větších propadů anebo dokonce do skutečného zatracení. Jsou zde však cesty, které vedou do lepších časů, do reality plné lásky a pochopení. Rozdělení duší pokračuje. Nyní se projevuje skutečná povaha každého z vás. Padají masky a vy uvidíte, koho máte vedle sebe. Může se stát, že tam, kde jste vzájemně neladili, se náhle otevře komunikační most a naopak se mohou mnohá spojení přerušit. Zažijete náhlá překvapení a náhlé zvraty. Tento rok může být velice výbušný, neboť nahromaděná energie se potřebuje vybít. Vy však se nesmíte poddat. Zaměřujte svůj zrak do sebe, na život sám a na jeho pozitivní projevy, na rodinu. Odpouštějte. A vnímejte vodu, neboť voda může léčit, ale také bořit. Vše bude dobré, pokud tomu uvěříte. Nepoutejte se jen na materii a věnujte se své duši. Je zde vysoká ochrana pro toto území. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://www.youtube.com/watch?v=cPLlQo2GAqU

 

 

1.1.2022

Co dělat sami se sebou?

Odpoutejte se od svých myslí, lidé Země. Potřebujete se zaměřit do svého srdce a více naslouchat hlasu duše, sobě samým. Vždy, pokud jste se rozhodovali, byla zde možnost volby. A toto zůstává. Vždy máte možnost si zvolit. Mnozí však z obav před čímsi nepoznaným, zůstávají ve svých domnělých jistotách. Ty však jsou poté velmi často bouřlivě rozmetány. V tomto čase se dostáváte do velmi silného období a konce minulého a zániku posledních zbytků jistot. Zcela přestavíte žebříček vašich hodnot a stanou se z vás vnitřně úplně jiní lidé. A toto je již potřeba. Vše jde postupně a tak, jak se budou objevovat nové informace a technologie a odkrývat skryté pravdy, budete muset reagovat a vnitřně měnit své zažité sklony a způsoby vnímání, své programy. Neboť jinak vás to neudrží v realitě a budete vypadávat zpět do smyčky, která bude přehrávat stále dokola to, čeho se držíte. To vás pak povede k depresím a pocitům zbytečnosti tohoto života, k pocitům nemožnosti cokoli změnit. To bude váš iluzorní úhel pohledu na váš život. Přesto skutečnost a pravda bude zcela jiná. Pouze vy nebudete schopni tuto pravdu vidět. Avšak ti, kteří dokáží udržet frekvenci a dokáží se podívat kolem sebe, prohlédnout skrz labyrint, do kterého jste se dostali, pak naleznou východ a stanou na počátku nové cesty, která vede do jiné reality. Stále nechápete lidé Země, že to, jak se díváte na svět kolem vás určuje, kam se budete ubírat. Že to, čím se zaobíráte, určuje vaši budoucnost. Na co se zaměřujete, to posilujete a zhmotňujete. Mějte toto neustále ve vědomí. Nelze světem kráčet se zavřenýma očima a zejména se zavřeným srdcem. A mnohdy právě otevření srdce přináší největší úsilí, neboť každý z vás byl mnohokrát zraněn a nechcete toto znovu prožívat. Bráníte se a hledáte různé okliky. Avšak pokud nenaleznete odvahu a nepostavíte se bolesti, pak budete pouze litovat sami sebe a to vám vezme veškerou vaši sílu, veškerý váš potenciál. Naopak, pokud ve svou sílu budete věřit, pak se dokážete postavit všemu na světě. Chápejte, že váš vnější svět je odrazem vnitřního světa. A proto se podívejte sami do sebe. Co tam vidíte? Jste spokojeni? Víme že to, co tam uvidíte, vás překvapí. Neboť jste to mnohdy nečinili. Zaměřovali jste se pouze na to vnější. Ta doba je však pryč. Máte dostatek informací, máte i možnosti. Dosud jste však nedokázali mnohé pohledy snést. Nyní musíte pokračovat v započatém. Pokud zpočátku nejste schopni vidět sami, požádejte ty, kteří jsou odvážní a dívají se. Požádejte o pomoc, abyste sami viděli. Nalezněte odvahu. V tomto bodě již máte potenciál pro to, abyste se dokázali postarat sami o sebe, abyste si dokázali pomoci. Musíte však rozpustit své strachy a pochybnosti. Zdá se, že vše je znovu a znovu opakováno. Ale je to právě proto, že dosud naslouchalo jen málo z vás. A ještě méně z vás dokázalo naložit s tím, co uslyšeli. Jste a budete podporováni. Dostanete prostředky k tomu, abyste mohli růst co nejvyšším tempem. Musíte však žádat, musíte chtít. Lidé Země, neobětujte své životy. Jsou příliš cenné. Nepromarněte příležitosti. Jsou příliš vzácné. Jsou to dary. Dary pro vás a pro vaši duši. Nahlížejte do svých srdcí a následujte jejich hlas. A naslouchejte také svým fyzickým tělům. Často se o ně málo staráte. Vaše návyky je poškozují. Jsou přitom pro vás tím nejdůležitějším, neboť skrze ně jste schopni obsáhnout a prožít tuto realitu. Naslouchejte ostatním bytostem, přírodě. Rozvíjejte své vrozené schopnosti, jakými jsou jasnovidění a jasnoslyšení, neboť to vám pomůže uvidět pravdu a rozmanitost stvoření. Věřte, odpouštějte a milujte. Žehnáme vám na vaší cestě.

https://www.youtube.com/watch?v=bmCtKNu_AQ0

 

 

 

20.12.2021

Přání

Pohleďte vzhůru, lidé Země. Naleznete nad svými hlavami světlo, které vás vede do lepších časů. To světlo přichází, aby vás napojilo na pozitivní realitu času. Všichni, kdo dokáží sami v sobě přijmout vánoční světlo, ti, kteří otočí své vědomí do sebe samých, dostanou dar. Dar, který ohromí svou silou. Dar, díky kterému budete moci znovu uchopit své životy do svých rukou. Dar uvědomění a pochopení. Světlo, které zazáří nad vašimi hlavami, je znamením nové cesty, která se rýsuje ve vaší budoucnosti. Čas vám ještě přinese mnohé situace, kdy budete muset podstoupit některé učební lekce. Avšak světlo uvnitř vás samých vám pomůže nalézt ten správný směr. Lidé Země, jste v čase, kdy je opět útočeno na vaši svobodu. Přesto pozvedněte číše a oslavte svátky s těmi, které milujete. Navzdory tomu, co se děje kolem vás. S láskou se obraťte na své bližní a předejte objetí, které rozpustí veškeré vaše obavy. Předejte úsměv, který zahřeje vaše srdce. Oprostěte se od těžkostí, které prožíváte a vytvořte ve svých srdcích zcela jinou realitu. Vytvořte záměr žít spokojený a naplněný život. Pak tento záměr jako světelnou bublinu věnujte Vesmíru. Věřte na zázraky a ty se stanou vaší novou realitou. Odpoutejte svá vědomí od negativních zpráv, prociťte klid ve svých srdcích a my vám požehnáme. Milujeme vás. 

https://youtu.be/Iv-g2dBMN-I

 

 

8.12.2021

Rok 2022 a budoucnost

Čas. Slovo, které jen velmi vzdáleně dokáže obsáhnout, oč vlastně běží. Z pohledu lidského je to veličina, která zahrnuje minulost, přítomnost a budoucnost. Z pohledů vyšších však je tu ještě něco, co není možné v této dimenzi obsáhnout a ani bytosti, které tu žijí, nemohou zcela pochopit, jak čas vlastně přesně funguje. Proto i mnohé časové předpovědi budoucnosti, se s časem zkreslují tak, jak na čas reagují bytosti dané dimenze. Časoprostor ukrývá mnohá tajemství, smršťuje se a natahuje. Události probíhají v jediném bodu, čas se zpožďuje, či zrychluje, je plastický. To vše jsou termíny, pod kterými si toho mnoho nepředstavíte. I přesto se stále zajímáte o to, co obsahuje vaše budoucnost, kam vaše cesta povede. Avšak připomínáme, že důležitá je pouze přítomnost, nic jiného. Chápeme, že vaše cesta zahrnuje měření času a tuto časovou osu, a proto je možné naznačit pravděpodobné cesty, po kterých můžete kráčet. V tomto čase se zaměřujete na konec a začátek. Je to přelom vašeho kalendáře, avšak ve skutečnosti vše běží dále, ovlivňováno mnohými aspekty. Pro vás tedy začíná rok 22, který toho hodně odkryje. Rok, který bude opět náročný z hlediska psychiky, ale také přinese duchovní uvědomění, rozšiřování obzorů a pomůže napravit mnohé vztahy v rodinách. Dokonce může pomoci ke sjednocení tam, kde dříve mohly panovat rozpory. Neboť skrze pochopení se začnou měnit energetické otisky lidí a tato transformace pomůže k uvědomění si toho, co je v životě skutečně důležité. Svět ovládne voda a s ní se mnohé odplaví. Také se změní politika některých států. Jakoby prohlédly. Lidé se zaměří na nové věci a postaví se zcela jinak k mnohým zákazům a nařízením. To, co začalo v roce 19, bude pokračovat. Úplná zkáza však bude odvrácena a svět se bude zaměřovat na další témata, která se objeví v průběhu roku. Vztahy prochází proměnou již dlouhý čas a v tomto směru toto bude pokračovat. Přesto lidé jakoby konečně začínali chápat, že člověk není jen maso a kosti, že tělo oživuje především duch. Znalosti se prohloubí. Stále bude zapotřebí mnohých odborníků, kteří budou sdělovat pravdu a otevírat oči. Také však naslouchat a pomáhat, neboť odborné pomoci bude neustále zapotřebí. Probudí se mnohé živly a bude zapotřebí opatrnosti. Také zralosti při řešení krizových situací. Člověk jako bytost tohoto času, se bude muset klonit k přírodě a zdravému životnímu stylu, jinak se jeho psychika bude dostávat do kolapsů nebo se zcela otráví. Návrat k přírodě je žádoucí. Žádoucí je také vznik nových oborů, souvisejících s ekologií, vodním hospodářstvím a alternativními zdroji. Nedá se říci, že rok 22 bude rokem zásadní změny. Avšak rokem, který k zásadní změně může vést, pokud se lidé odkloní od cesty ke zničení sebe samých. Je zapotřebí pochopení, že jedině ten, kdo žije život v pravdě a v lásce, půjde tou pravou cestou. Proto i v roce 22 tvořte, věřte, milujte a odpouštějte. Toto je poselství pro tento rok. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

 

https://youtu.be/S1wJBQzaP2E

 

6.12.2021

Rekapitulace v tomto bodu času

Tento čas, lidé Země, je velice rozporuplný. Žádáte si pomoci a dostáváte jí. I když o tom mnohdy pochybujete. Přesto je podpora veliká. Chápeme, že nevíte, čemu věřit a kam se směrovat. Cítíte to však uvnitř sebe samých a měli byste to přijmout. To, čemu jste dříve věřili, mizí s tím, jak získáváte další zkušenosti. Toto je vaše celoživotní cesta. Zůstáváte sami se sebou, se svými myšlenkami. Avšak mysl mnohdy mate, proto se zaměřujte ve svém tichu na svou duši a naslouchejte, vyciťujte a hledejte sami aktivně své odpovědi. Proces, kdy dochází k růstu skrze negativní prožívání, má svůj účel. Potřebujete nalézt svou vnitřní orientaci, musíte se rozhodnout, jakou cestou se vydáte. Každý je sám sobě tvůrcem svého života, svého štěstí, ale také své zkázy. Víme, že každý z vás je unikátní a ve svých tělech máte každý své vlastní úkoly, které potřebujete zpracovat. Zároveň však je váš úkol společný a tím je změnit svůj svět. Odpoutání se od vnějšího světa a budování světa vnitřního pak právě přináší změnu vnější. Úkolem je také učit se lásce ke všem bytostem, zejména k těm, které mají jiný názor, nežli vy. Neboť je stále potřeba spojení. Spojení, které posiluje a násobí sílu celku. Budujte své životy a budujte svou společnost. Nezapomínejte na to, že ti, kdo nesou pochodeň a prošlapávají cestu, jste vy. Těmi, kdo vás následuje, jsou pak vaše děti. Děti, jejichž duše jsou velmi moudré. Děti, které však potřebují zastání a vaši ochranu, nežli budou plně schopny převzít zodpovědnost za další kus cesty. Lidé Země, mějte stále na paměti, co je to nejdůležitější ve vašich životech a na to se zaměřujte. Je zde mnoho iluzorních věcí, které řešíte, situací, které jsou z pohledu vyššího zcela nepodstatné. Je potřeba, abyste toto vnitřně chápali a přijali. Neboť duch je věčný a skrze fyzické tělo prožívá nekonečné množství zkušeností. Proto lidé Země chápejte, že teprve z jednotlivých střípků lze složit celý obraz. A toto čiňte také ve svých životech. Hledejte jednotlivé střípky a skládejte z nich obraz. Teprve pak uvidíte celou pravdu. Zaměřte se na to, kam směřujete svou vůli, co vlastně tvoříte. Podívejte se na své životy a uvědomte si, proč stále ještě žijete něco, co patří minulosti? Proč jste stále ještě neudělali to, co dávno cítíte, že jste udělat měli? Jste pod vlivem mnohých strachů, které vás oslabují. A vaše slabosti jsou pro určité bytosti velkou výhodou. Avšak vy nejste slabí. Pouze někdo chce, abyste si to mysleli. A vy víte, že síla mysli dokáže tvořit. Je to však mnohdy iluzorní svět, kdy nedokážete prohlédnout dále, nežli na pár kroků. Proto je tu vaše duše, která je zcela tichá, avšak pravdivá. Tato slova jsou rekapitulací, jsou vyslovena nahlas, či napsána, aby byla více viditelná, aby došlo ke zvědomění obsahu toho, co vlastně je řečeno. Každý z vás toho má mnoho, co musí zvládnout. Zároveň však je potřeba nechat se unášet životem s lehkostí a nebýt zarputilí ve svém snažení přechytračit osud a svou duši. Objímejte jeden druhého, lidé Země. Dotek a lidské teplo jsou pro vás velmi důležité. Ukažte ostatním, že ať jsou kýmkoli, dokážete všichni nalézt společnou řeč a dokážete jednat v lásce. K tomuto byste měli dojít tehdy, až dokončíte rekapitulaci toho, kde jste se ocitli v tomto čase a jak jste zvládli svou další lekci. Nezapomeňte, že jste milováni. Žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/pNBe4oVFZOA

 

26.11.2021

Stále běží čas

Mnozí z vás, lidé Země, pochybujete o sobě samých, neboť pochybnosti jsou denně posilovány z vnějšího světa. Prožíváte čas, kdy dochází k uvolňování karmických situací, kdy není možné přesně určit, kam vaše cesta povede. Je to čas nejistot nejen uvnitř vás samých, ale také nejistot vnějších. Jste vedeni k tomu, abyste si nalezli víru v určitý cíl, v to, co pro vás je a bude jako světlo na konci tunelu. Víru v to, že ať se děje, co se děje, vy můžete žít ve zcela jiném světě, než je tento. V takovém, kde je láska a ne nenávist. Vaše pochybnosti však tento svět mohou změnit opačným směrem. Lidé Země, stále znovu a znovu je potřeba opakovat, že vše vychází z vás samých. Pamatujte na to vždy, když se budete cítit na dně. Vždy, když budete zažívat své strachy. Noste v sobě jistotu, že je tu vždy možnost ke změně, nic není definitivní. Cítíte se mnozí oslabení, bez energie, jakoby jste své životy vzdali. Ale tak to nemůže být. Vaší cestou je svoboda, je jí naplněný život. Možná se dnes cítíte prázdní, avšak již zítra můžete být opět plní síly. Odpočívejte, pokud to potřebujete, nikam se nežeňte. Vracejte se k sobě samým. Přehodnocujte, rekapitulujte. Dokážete nalézt řešení pro své problémy. Dokážete vše, pokud se pro to rozhodnete. Život pulzuje, není neměnný. A jednotlivé pulzy života pociťujete i vy. Jednou jste nahoře a jednou jste dole. Tyto vibrace vás nutí reagovat, učí vás být součástí rytmu tohoto světa. Mnohdy se dostanete nahoru velmi rychle a naopak, někteří zůstávají dole velmi dlouhou dobu. Přesto však přichází nový impulz, který vás opět vyzvedne na vrchol. I příroda takto funguje. Není to nic špatného, ani nic dobrého, je to směrování do rovnováhy. Je to život sám. A v tomto časovém úseku se nyní v tomto procesu nacházíte také vy, ti, kteří přišli zažít tento čas. Tuto velmi zásadní a očistnou dobu. Nacházíte se mezi dvěma světy. Starý odchází a nový se teprve rodí. Proto můžete být zmateni a můžete bloudit. Ale cesta tu stále je. A váš vnitřní kompas vás na ni opět navede. Vše již bylo řečeno. Vy jste ti, kteří pokládají základní kámen ke stavbě nového světa. Jaký bude, je jen na vás. Je potřeba, abyste se dívali kolem sebe, abyste viděli to, co je skryté. Abyste prohlédli. Pak také uvidíte, jaký svět budoucnosti sami sobě tvoříte. Nejsme to my, ale jste to vy. Ti, kteří jste ve svých tělech v této realitě. Stále běží čas. Buď ho dokážete využít ve svůj prospěch anebo ne. Velmi vám pomůže pochopení těch druhých, přijetí ostatních takových, jací jsou. Musíte zahodit nenávist a nalézt to, co vás spojuje. Na to se zaměřujte. Ne na to, co vás rozděluje. Až přijde čas a vy dokážete vidět ty druhé, pochopíte, jaké jste všichni láskyplné bytosti. Každý však má svou rychlost vývoje a tam, kde jste nyní, mohou být někteří až za hodný čas. Proto si vzpomeňte sami na sebe, na svou cestu. Chápejte ty druhé, neboť i vy jste si procházeli něčím podobným. Pak také přijmete, že každý na své úrovni vědomí reaguje jinak. Přesto je bytost stejného původu jako vy. Bytost mnohdy plná strachu a tento strach lze rozpustit jen láskou a odpuštěním. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/iQ89jojfCzE

 

 

15.11.2021

Narušení sítě negativity a Vánoční zázraky

Lidé Země, dostali jste se do bodu, kdy se musíte rozhodnout. Někteří se zatvrdili proti ostatním, blízkým, i své rodině. Avšak to nejste vy, kdo odpírá pochopení a vizi pravdy. Toto je součástí okolního působení a manipulace těch, kteří se živí negativní energií. Pravda je schválně zastírána, aby proti sobě vystoupili bratři a sestry, aby se zcela odcizili. Aby se zpřetrhala pouta rodin. Neboť pouto rodiny je jedním z nejsilnějších pout, včetně lásky. Skrze lásku proudí i pochopení, úcta jednoho k druhému, odpuštění. Dovolili jste, abyste byli okradeni o to nejdražší, co v tomto světě máte. O blízkost a lásku. Syn jde proti matce, otec proti dceři. Ve svých myslích nechápete dosah toho, co se nyní děje. Pokud se však podíváte zpátky vaší historií, uvidíte, že toto se děje celé věky. Skrze svou neústupnost, skrze svou neoblomnost víry v to, že ta vaše pravda je tou jedinou, dochází k rozpadu, k válce, k boji o moc. Kéž by se vaše jistota a pevná víra odrážela spíše v oblasti bytí a tvoření. Tento čas vám dává příležitost, abyste dokázali odpouštět, abyste pochopili, že se máte spojovat, neboť jedině tak můžete zvítězit. Mnozí z vás však jsou jako ti býci, kteří vidí pouze červenou barvu, nedívají se ani napravo, ani nalevo. Co ještě více by s vámi dokázalo zatřást, aby vám spadly klapky z očí? Je to ještě větší tlak. A ten opravdu přichází. Nic se neděje jen tak a ve vašem okolí se odráží pouze vaše vlastní nitro. Tak, jak funguje člověk jako celek, je vidět všude kolem vás. Musíte si ještě projít zcela zásadními událostmi, nežli dokážete otevřít oči. A prvním krokem až to dokážete, bude odpustit sobě samým. Odpuštění sobě samým bývá mnohdy tím největším aktem, neboť se zde stále promítá pocit viny a selhání, který je ještě zesilován kolektivním vědomím. Vaše země je jedna z mála, které se nechce poddat nadvládě. A jste to vy všichni, kdo tuto zemi tvoříte. Stůjte sami za sebou, za svým národem a za svobodou. Nenechte udupat vaše Jáství tak, jako v době druhé světové války. Lidé Země, můžete být příkladem ostatním. Můžete vše zastavit během několika okamžiků, pokud dokážete spolupracovat. Je to však váš osud si tímto projít. A jako duše jste si toto vybrali. I přesto, že jste jako duše nedokázali ani zdaleka pojmout vše, co vás čeká. Celý svět se topí v problémech a kritická masa, která je potřebná ke změně, však stále ještě nedosáhla bodu, kdy lze vše zvrátit. Všechny bytosti sledují vaše zmítání se, vaše emoce se rozlévají do prostoru a mnohdy je potřeba intenzivního působení, aby nebyla ohrožena planeta Země. I tak můžete pozorovat vybití těchto emocí mnohými způsoby jako je např. působení živlů. Nakonec nebude možné rozpustit vše a ještě bude potřeba velké práce, aby došlo ke zklidnění. To se však musí nejprve udát ve vašich nitrech, lidé Země. Letošní svátky klidu a míru budou pro vás zcela jiné, lidé Země. Potřebujete více pokory. A stále znovu opakujeme. Je zde tolik potřeba odpouštět druhým. Jděte do sebe a i přes mnohé své problémy všichni, kdo můžete, učiňte zázraky alespoň pro některé z vás. Udělejte cokoli, čím potěšíte ty druhé. Darujte svůj vánoční dárek ve formě jakékoli pomoci. I tímto dokážete narušit síť negativní energie. Čím více toho uděláte pro ostatní, tím více se vaše okolí prosvětlí. Žádejte o pomoc a bude vám dáno. Jsme s vámi a žehnáme vám v těchto časech. Milujeme vás.

https://youtu.be/5aANTNSHhHs

 

5.11.2021

Pohyb v tomto světě a směrování  životů

Tento čas, lidé Země, vás vede ke vzpomínkám na minulost, k přemýšlení o minulosti, vede vás ke ztišení a odpočinku. Minulost je tu pouze na chvíli, vše se zase ihned uzavírá, neboť je potřeba soustředit se na přítomnost, na to, co je teď. A v tuto chvíli vás čekají náročné situace, kdy bude prověřena vaše vnitřní síla, vaše schopnost odpouštět, vaše loajálnost, ale také respekt ke druhým. Máte v sobě mnohé myšlenky, které jsou vám každý den předkládány. Jste na rozhraní, kdy začínáte pochybovat o tom, co je pro vás to nejlepší. Držte se však sami sebe, toho, co cítíte. Chápejte, stále jste to vy sami, kdo určuje běh vašich životů a všeho dění, proto je potřeba stát si za sebou samými. Toto již není legrace, neboť čím více se budete sklánět, tím níž bude laťka, kterou budete muset podlézt. Vaše síla je nezměrná, lidé Země. Nyní však jakoby byla zakrytá, spící a pasivní. Často v sobě hledáte důvody měnit své životy, a jelikož mysl nenachází nic, co by ji motivovalo, zůstáváte přešlapovat stále na stejném místě. Tento čas vás všechny má vyburcovat. Je to doba, kdy se ukazuje, jaký je každý jako jednotlivec, nesnášenlivost se prohlubuje. Vy však stále máte svobodnou vůli, abyste dokázali projevit to, co cítíte. Lidé Země, máte kolem sebe mnohé bytosti, které kráčí s vámi. Jsou zde skryté síly, které vám pomáhají s vašimi úkoly. Avšak také takové, které cítí, že pochybujete a využijí každé příležitosti. Pochopte, že vše je otázkou vnitřního nazírání a síly víry. Pokud vnitřně cítíte pochybnosti o čemkoli, pak se toto také odráží ve vašich životech. Je potřeba, abyste se probudili, abyste dokázali nalézt pravdu, která ladí s vašim vnitřním nastavením. Čas plyne velmi rychle a vy se časově dostáváte do období, kdy je potřeba ještě více zabrat, abyste dokázali zvrátit běh dějin, změnit vaši budoucnost. Tlaky, které pociťujete, jsou však přínosem zejména z pohledu duše. Potřebujete nalézt směr své cesty a svobodu, po které stále více toužíte. Čím větší množství vás bude žádat o pomoc, tím více možností jak pomoci budeme mít. Lidé Země, jsme s vámi v tomto bouřlivém čase. Pociťujete to velmi silně. Bouři uvnitř i vně. Vše se třese, mění svůj tvar. Vše se zmítá v chaosu, to proto, aby byl později nastolen řád. A vy tu nejste proto, abyste přihlíželi. Jste tu proto, abyste pomohli roztočit kolo změn, které vás povedou k celkové transformaci společnosti. Bohužel musíte klesnout na dno, abyste se dokázali odrazit a znovu plavat. My však stojíme při vás, nejste v tom sami. I ve chvílích pochybností a největší skleslosti se probouzí zázraky, otevírá se příležitost, která vám umožní prožít nádherné okamžiky ve spojení se sebou samými, se svou duší, se svou duchovní rodinou. Jakoby se všechny bytosti shromáždily kolem vás a sledovaly, jak si v tomto světě vedete. Cítíme pohyb, který doprovází tento čas. Cítíme všechny emoce, ale cítíme také lásku, která je stále mezi vámi, je stále uvnitř vás samých. Nemůže se nikam ztratit. A jen vy ji můžete neustále probouzet a posilovat. Nezoufejte si a vezměte osud do svých vlastních rukou.  Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Svět se neztrácí, nezaniká, svět se mění a transformuje. A s ním všechny bytosti Země. Každý má svůj vlastní směr, ale cesta všech je dána spojením jednotlivců. Není jiný cíl, nežli jít kupředu a čelit statečně životu. Toto je úkol každé bytosti.

https://youtu.be/NBi3od1HJCA

 

 

19.10.21

Současnost, čas, který má mnoho přívlastků..

Svět obestírá temná energie, která je však nabourávána energií odpuštění a lásky. Převaha síly pozitivní dokáže posunout vědomí lidí o hodně výš. Odklon od reality manipulace je zřejmý. Odklon byl zaznamenán během léta 19, kdy se změnila časová linie vedoucí do budoucnosti. Mnozí si zoufají, avšak tato změna je velmi významná. Tak, jak dochází k probouzení mas, uvolňuje se potenciál lásky a dochází k průlomu ve vztazích mezi lidmi. Vztahy se stávají volnější a svobodnější. Probíhá velké přesměrování, kdy se mění partneři, kdy je opouštěna instituce manželství, neboť nesoulad mezi páry je již neudržitelný. Není to nic, co by vás mělo zatěžovat. Je to přirozený proces růstu jednotlivých účastníků. Duše, které k sobě patří, jsou vedeny na společnou cestu. Jsou prožívána neobyčejná setkání. Jedná se o spojení srdcí, kdy je spojení aktivováno skrze srdeční a komunikační čakru. Nově vzniklé páry pak tvoří energetické spojení, bod v čase a prostoru, který vyzařuje nad ostatní a jehož síla dokáže ovlivnit mnohá vědomí ve svém okolí. Nyní je jakýkoli posun velmi důležitý, neboť síla párů dokáže ovlivnit také masový růst vědomí dalších párů. Párová očista je jedním z významných projevů změny vědomí. Předchází jí však proces odpouštění a odpoutávání se, kdy se uvolňuje velké množství bolesti a negativních emocí, které jsou však pohlcovány a energeticky spalovány bytostmi, které asistují při transformaci jedinců. Každá bytost Země má právo na změnu plánu v průběhu života. Mnohé toto však nevyužívají, neboť se chtějí sladit s pozitivní časovou osou. Vědomé bytosti zůstávají také jako strážci párů, které mají funkci majáků. Energie lásky je nejsilnějším činitelem probuzení. Očekává se, že probuzení lidstva se ještě prohloubí průchodem zimním slunovratem. Proces transformace doprovází též odtajnění mnohých věcí skrytých, včetně technologií. Člověk transformuje velmi rychle, pokud zde není překážka ze strany duše skrze nedokončené učení. Nové objevy posunou člověka v jeho materiálním světě. Musí však být připraven a být v určitém stupni vývoje, aby opět nedošlo ke zneužití těchto informací a znovu objevených zařízení. Nacházíte se v další fázi krize, kdy si však již uvědomujete, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. A to je dalším krokem vedoucím k osvobození. Kritickou hranicí pro masivní změnu je pak probuzení 61 % bytostí. V této chvíli se toto číslo pohybuje kolem 39 %. Toto vás může doprovázet: můžete se potýkat s narůstající nedůvěrou v autority, začínáte více věřit sobě samým, blízcí lidé kolem vás vám mohou přijít zcela cizí nebo naopak cizí lidé jsou pro vás velmi blízcí, jakoby byli součástí vás samých. Můžete se potýkat s mnohými fyzickými projevy, můžete silněji vnímat energie míst, můžete pociťovat tlaky v oblasti hlavy, bolesti nebo šum v uších. Může se vám zdát, že máte mžitky před očima, můžete být zmatení. Začnete se více dívat do očí ostatních a skrze oči poznáte, kdo je s vámi spojený. Také budete stále tlačeni do rozhodnutí, budete nuceni prověřovat ostatní, neboť budete cítit vnitřní pochybnosti. Mnohé projevy této krize vás oslabí, avšak budete posilováni ze strany svých strážců, abyste došli naplnění plánů svých duší. Zvláštní čas. Plný náhlých a nečekaných změn. Zajímavý čas a také bouřlivý. Čas, kdy se v jedné chvíli vzdáváte a v další vyhráváte boj. Přesto čas, který přináší vnitřní naplnění, neboť dokazujete sami sobě, že jste těmi, kdo tvoří nový život, těmi, kteří nalezli cestu domů. 

https://youtu.be/EL68a0w43QA

 

 

18.10.21

Světlo v srdci i na nebi

Lidé Země, v této realitě jste sami za sebe a také, abyste naplnili svůj osud. Vaše cesta je náročná a často propadáte skepsi, přesto se nevzdáváte a opět se zvedáte, abyste následovali hlas své duše. V tento čas probíhají velmi výrazné očistné procesy, kdy můžete mít pocit, že již nejste schopni vstát. Také je tu silné energetické období, kdy probíhá velká aktivita skrytých sil nejen zemských, ale také společenských. Vaše společnost se stále více rozděluje, rozdíly jsou velmi velké. Dochází také k výraznému odsuzování a posuzování. Místo toho, abyste sami v sobě přijali to, že jste všichni na jedné lodi, stáváte se jeden pro druhého nepřítelem, z čehož se radují ti, kteří vás řídí a ovlivňují. Celosvětová situace vrcholí a tlak, který je vyvíjen, se ještě zesílí. Vše potrvá tak dlouho, dokud nepochopíte, že nepřijde nikdo, kdo vás osvobodí. To vy sami musíte stát za sebou. Dokázat, že jste hodni být odrazem tvůrce v materii. Člověk se umí přizpůsobit a podléhá tak dlouho, až již není schopen vstát. Právě proto je zde kolem Země mnoho vašich přátel, spolupracovníků, bytostí, které pomáhají ze všech sil, zejména tehdy, pokud jsou o pomoc žádáni, neboť pak se vše děje v souladu se svobodnou vůlí člověka. Čas kvapí a to, co se zhroutilo, může také pohřbít některé naděje. Na druhou stranu vzniká volný prostor na postavení nového. A stavět budoucnost je potřeba neustále. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte to, co čeká vaše děti. Jak se vám líbí tento pohled? Přesto však stačí jediné rozhodnutí, které zcela promění vaše budoucí dny. Vaši souputníci časem sledují vaše konání, cítí vaše emoce a jsou připraveni pomoci vám s řešením vašich problémů. Dveře do vyšších dimenzí mohou zůstat otevřené, avšak kolik z vás jimi dokáže projít? Kdo z vás dokáže sám v sobě zcela přenastavit vnímání toho všeho? Hledejte to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Pak budete silnější a mocnější. Tento čas vás může uvěznit v nehybnosti, neboť vaše strachy ovlivňují vaše rozhodování a brzdí vaše konání. Nelze na nic čekat, vždy zde je potřeba být aktivní a následovat své srdce. Člověk jako bytost třetího rozměru se odmítá zabývat tím, co je pro něj nepříjemné. Avšak toho příjemného je tu stále méně. Láska však zůstává. Hledejte světlo ve svých srdcích a hledejte ho i na nebi. V čase podzimu můžete pozorovat projevy života i mimo Zemi. Každý z vás, který po tom touží, může navázat spojení, neboť jak již bylo uvedeno, i zde zůstávají dveře otevřené. Uvolněte nahromaděné emoce, které v sobě nosíte. Nezapomeňte však, že největší bitvy se vyhrávají bez boje, skrze lásku, úctu a toleranci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/PMBWLnDho9E

 

 

6.10.21

Co se děje právě nyní?

Celý svět se otřásá v základech, neboť se hroutí stabilita budovaná tolik let. Zdá se těžké pochopit, že tento zlom přináší naplnění tajných přání mnoha zasvěcenců, neboť i přesto, že navenek vypadá vše zcela jinak, situace poukazuje na ozdravení a konečnou fázi posunu. Člověk, jako bytost třetího rozměru může tuto situaci přijmout anebo nemusí. Součástí tohoto světa ale není jen člověk třetí dimenze. Dochází k prolínání světů a událostí, cesta za minulostí se uzavírá. Avšak události dosud nejsou kompletní, aby se vše mohlo plně rozběhnout kupředu. Osud přináší změny do života jedinců, tento svět však již vstoupil do závěrečné fáze procesu změn. Ze Země se uvolňují síly, které představují emoční naladění jejích obyvatel. Vše je propojeno, a proto dochází k otevírání ran, aby došlo k uzdravení. Jak na vnitřní, tak na vnější úrovni. Vítr se prožene nejen Zemí, ale i společností. Je to však jedna z posledních fází, kdy ještě někteří nejsou zcela rozhodnuti. Skrze blízké události dojde k probuzení dalších mas. Ať tak nebo tak, situace, kterými procházíte, jsou ozdravné. Záměr tvůrců reality je takový, aby došlo k otevření oblastí, které byly dosud uzamčeny pečetí vyšších dimenzí. Tedy dojde k odkrytí vysoko vibračních míst, ztracených věky. Vrací se minulost, která však bude uzdravena. Některé informace ohledně budoucnosti, jsou uzamčeny v časové schránce, aby nedošlo ke kontaminaci a mohl pokračovat vzestup tak, jak bylo v plánu. Mnohé duše se vzdávají svých životních plánů a opouští svá těla. Je zde veliký přetlak, který se uvolní nejen ze Země, ale také v situacích ve společnosti. Tvůrci radí zůstávat stále spojení se svou duchovní rodinou a napojení na svůj zdroj, na vyšší já. Některá spojení mohou být záměrně přerušována, aby došlo k odklonění na nepravou cestu. Je potřeba se vždy pocitově přesvědčit a žádat o sladění s osobní vibrací. Toto sdělení též podporuje osobní naladění každého jednotlivce, který se s tímto ztotožní. Záležitosti Země jsou plně v rukou odvážných duší, které se uvolily vstoupit na tuto cestu osvobození a těmi jste vy všichni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmjYpd8Io38

 

29.9.21

Možnosti volby

Nové informace vás probouzejí, lidé Země. Začínáte chápat, že věci, které vám jsou sdělovány, mají jiné pozadí, nežli se zdá. Dostáváte pouze část pravdy anebo to, co je potřeba, abyste si mysleli. Vy však dokážete mnohé vycítit.  Ne vše, co se zdá jako pravdivé, skutečně pravdou je. Máte před sebou volbu toho, co vás čeká v budoucnosti. Sami cítíte, k čemu jste vedeni. Z hlediska kolektivu je zde také volba. Mnohdy se zdá, že výběr jednoho může ovlivnit budoucnost. Avšak poté vyplouvají na povrch některé skryté informace, které zapříčiní, že vaše volba nebude tak jasná, jak se předem zdálo. Lidé Země, čas vás vede k sobě samým, a zároveň, abyste v každém okamžiku činili volbu toho, kudy půjdete a jak se zachováte. Stojíte na mnohých křižovatkách, kdy se rozhodujete. Podobná rozhodnutí jste činili již mnohokrát, neboť není jiné volby. Tím, že se rozhodnete, však na sebe nenakládáte zátěž. Není to o vině, pokud rozhodnutí není správné. Je to o zodpovědnosti za svůj život. Lidé Země, pečlivě volte své další cesty. Neboť byla provedena i volba vyšší, a proto se ocitáte v tomto čase a na tomto místě. Volíte i to, zda budete i nadále prožívat veškeré emoce anebo zůstanete jen pozorovatelem a vnitřně nezúčastněným. Je na vás kladen požadavek volby, která je důležitá nejen pro vás, ale také pro celý svět a jeho další vývoj. Vývoj směrem nahoru nebo také dolů. Máte vše ve svých rukách a pro mnohé to může být velký závazek. Avšak není potřeba se ničeho obávat, neboť vaše cesty se protínají s mnohými dalšími a zároveň jste všichni na jedné cestě společné. Nejděte po ní se strachem, ale s očekáváním toho nejlepšího a s pevnou vírou v úspěšné završení. Hleďte vzhůru a neobracejte se zpět. Máte možnosti, o kterých se vám ani nesní. Můžete si zvolit naprosto cokoli. Neboť jste tvořiteli svých životů a svých světů.

Člověk je bytost velice silná, i když o sobě pochybuje. Nachází se však v úsvitu nového věku a to mu přináší rozkvět na všech úrovních. Ať nezahazuje svou sílu, ale nechá ji rozvinout. Pak bude opravdu všemocný.

Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/7GWWHTJzWKo

 

14.9.21

Tvoří se základ nového světa

Slova, která vnímáte z tohoto sdělení, vás mohou rozrušit stejně tak, jako povzbudit. Časoprostor, který obýváte, je pro vás velikou učební lekcí. Mnozí tápete a nedokážete uchopit život, nedokážete se smířit. Tato Země však přináší zejména možnost rychlého postupu ve vývoji a to je důvodem, proč jste zde. Nemáte většinou ani ponětí o mnohých příčinách, které vás sem dovedly, neboť vaše vědomí není schopné pojmout mnohá tajemství Stvoření. Každý však dostáváte do života takové lekce, abyste posilovali sami sebe a byli postupně schopni integrovat vaše zkušenosti do prostoru duše. Sbíráte své příběhy a spojujete je s ostatními. Vracíte se zpět ke svému duchu, abyste obohatili sami sebe. Je zde však potřeba neustálý růst a pak přijde čas, kdy přerostete prostor, kde žijete a vytváříte domov zcela nový. Nezáleží na tom, kdy se to stane, ale záleží na tom, jak se v tomto domově cítíte. Máte v sobě sílu tvoření a nyní si vše vytváříte bez rozmyslu, náhodně a chaoticky. Bohužel se toto projektuje do vašich fyzických životů. Váš svět je v chaosu a je potřeba mu dát řád. Řád založený na jiných principech. Základ nového světa se tvoří právě nyní. Tím, jak se probouzíte, začínáte si uvědomovat spojitosti, otevíráte oči a tím se také otevírají vaše obzory, vaše světy. Láska v tomto světě dostává více prostoru. Avšak je toho ještě mnoho před vámi. Musíte se zcela změnit. Proto, abyste byli schopni přetransformovat svůj svět, realitu, ve které pobýváte. Nehledejte nic vně, neboť vaše srdce vám napoví. Musíte chápat, že to, kam jste vedeni, je pro vás tím nejlepším z pohledu duše. Očekávejte neočekávané. Neboť hmota v životech některých lidí začne měnit hustotu a vy se můžete dostávat do zvláštních a nepochopitelných situací a míst. Děje se to proto, že dochází k rozpadu časových os minulosti a tvoří se mosty do nových rozměrů. Každý vnímáte čas svým vlastním způsobem. Někteří se dokonce někdy nedokáží orientovat. Je zde možnost časových skoků a to se může projevovat tak, že si nedokážete vzpomenout na určité okamžiky, třeba jen během denního prožívání. Ať již prožíváte cokoli, je důležité zůstat klidní ve svých srdcích, uvnitř vás, tam, kde cítíte spojení s vaším domovem. Toto vám pomůže projít životem s přijetím a s nadhledem. S láskou s vámi kráčíme po cestách života a milujeme vás.

https://youtu.be/J9g9ypxXad8

 

6.9.21

Dveře k novým možnostem

Lidé žijící v tomto čase. Váš původní svět se hroutí do sebe stejně tak, jako se vždy hroutí vše, co nemá pevný základ. Nelitujte toho však. Tato změna je nutná pro to, aby bylo dosaženo rovnováhy. Celá galaxie je ovlivněna děním, které tu probíhá. Lidská vědomí se pomalu snaží vyprošťovat ze svých vězení. Jsou však i nadále omezována působením určitých vibrací, které však nejsou přirozeného původu. Jste uzavřeni v časoprostoru, jste odkloněni, abyste nenašli sami sebe. Přesto je možné pozorovat, jak jednotlivá vědomí nacházejí pomyslné dveře a utíkají z tohoto prostoru omezenosti. Tato vědomí jsou právě ta, která pro vás představují osvobození. Přišli jste sem jako duše zažít spoutanost, ale také pocit svobody. Hvězdné duše pak ukazují cestu a způsob, jakým je možné toto provést. Ještě není vše u konce. Projdete si časovým koridorem, kdy budete mít pocit, že se vše vrací zpět. Jakoby jste znovu prožívali stejné situace. Nenechte se však mýlit, neboť děje mohou navenek vypadat podobně, avšak vaše vědomí se odpoutávají od původní reality a směřují výše. To, co nazýváte nemocí, je a bude prokázáno pouze jako další typ manipulace. Na vás však je, abyste prohlédli a našli si svou novou víru. Víru, která nesouvisí s vašimi institucemi, nesouvisí s náboženstvím. Je to víra v sebe, ve svůj úsudek, ve svou intuici, ale také ve svou sílu. Tohle vše musíte prožít, abyste dokázali posunout sami sebe. Odpoutáním se od mnohých těžkých situací si uvědomíte, kým jste a odkud pocházíte. Lidé tohoto času, jednou se dostanete na zcela novou časovou osu, směřující ke zcela novým způsobům žití. Na osu, která vede k novým poznatkům. Nakonec budete všichni vědět, proč jste si vším museli projít. V tomto čase existuje mnoho možností. Pokud však rezignujete, pak tyto možnosti jedna po druhé zaniknou a nakonec nezbude, nežli se podrobit. Buďte ve své síle. Jsme s vámi. Vaši věrní souputníci časem. 

https://youtu.be/0kWFYYizTHI

 

 

26.8.21

Vy rozhodujete o tom, jaký svět bude

Odpovězte sami sobě, lidé Země. Co je pro vás důležité? Je to klid mysli anebo klid duše? Je to láska anebo čistota citů obecně? V tomto čase si již musíte být vědomi toho, co je vaší prioritou. Bez tohoto nebudete moci kráčet dále. Chcete jít tímto světem jako jedinečná bytost anebo stále být podobní jeden druhému ve všech směrech? Bojíte se být odlišní? Musíte se rozhodnout, neboť vše směřuje k dalšímu rozdělování a třídění. Rodiny se mohou definitivně rozpadnout, můžete mít pocit, že již nedokážete vzdorovat. Avšak pokud budete sami v sobě jisti tím, kdo jste a co je vaší prioritou, vytvoříte si jistotu, na které dokážete stavět dále. Láme se čas, rozpadá se a drobí na množství časových linií. Vaše identita jako lidstva bude změněna. Mnozí toto nemusí přijmout, neboť stále žijí v souladu s informacemi, které získali ve vašich školách. Avšak otevře se téma původu lidské bytosti a historie bude změněna. Toto je otázkou nejbližších let.  Někteří budou jen bezmocně přihlížet a další si řeknou… Konečně je to tu. Jste na pokraji důležitých změn a zároveň probíhá masívní probouzení bytostí Země. Přináší to sebou nepohodlí, zmatenost a otupělost, ale také pocity extáze, kdy si začínáte uvědomovat vyšší spojení se sebou samými. Pod vámi se řítí most a vy se budete muset rozhodnout, na kterou stranu přejdete a jak se zachráníte. Téma změny a společenských rozdílů je na denním pořádku. Rozhoduje se o tom, zda i nadále uvěříte tomu, co je vám sdělováno, či poslechnete hlas své intuice a svého srdce. Lidé Země, možná si sami nedokážete uvědomit, jak důležitou etapou si procházíte. Ano, chápeme, jste záměrně odpojováni. Museli jste však hodně pracovat, abyste překročili hranici mezi světlem a temnotou. Ale tím jste získali ohromnou sílu. Nezahoďte své úsilí a vyberte si správnou stranu. Každý z vás bude podpořen ve svém rozhodnutí, ať již se rozhodne jakkoli. Není potřeba mít obavy. Jste tu proto, abyste změnili běh dějin, abyste konečně dokázali prolomit hradbu, která vám brání vrátit se zpět tam, kam patříte, ke zdroji, který vše vyživuje. Jste odvážní, neboť jste přijali tyto úkoly. Proto o sobě nepochybujte, neboť veškeré informace a veškeré jistoty se nachází uvnitř vás samých a nikoli vně. A všichni na úrovni srdce víte, co máte dělat. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. Člověk je bytost malá vzrůstem, ale velká svými činy. Neboť i přesto, že byl tolikrát zlomený, přesto se zvedl a opět kráčel dál vstříc své budoucnosti. A tento člověk také způsobí posun zpět ke Stvoření, ke spojení toho, co bylo rozpojeno, k nalezení toho, co bylo ztraceno. Ale toto je ještě vzdálená budoucnost. I přesto, že se vše děje v jednom okamžiku.

https://www.youtube.com/watch?v=0vNWAa-8PcU

 

13.8.2021

Vezměte si svou sílu zpět

Propusťte všechny své strachy lidé Země. Není nic, co by vám ubližovalo více. Strachy nabourávají vaši víru. Víru ve vaši cestu a zejména víru v sebe sama. Učte se toto přijímat, avšak nebuďte v jejich vleku. Potom začne narůstat vaše odvaha a vaše láska k sobě samým. Zvýší se vaše odhodlanost stát si za sebou samými. Tento čas lidé Země, je pro vás volbou cest. Cest, které vás povedou do nových životů. Každá změna však přináší mnohé emoce. V bodě zrodu, kdy si procházíte porodními bolestmi, se cítíte slabí a frustrovaní, neboť máte pocit, že nedokážete změnit chod událostí. Avšak i v této chvíli je potřeba věřit a rozvíjet takové stránky života jako je odpovědnost, důvěra, přijímání, víra a láska. Musíte být rozhodní a hledat nejlepší možná řešení. Nezůstávejte uzavření ve svých imaginárních světech, i když vám mnohdy přináší domnělé jistoty. Vyjděte ze svých opevnění a ukažte sobě samým, že vám stojí za to žít pro sebe, pro vaše rodiny, pro lepší svět. Neboť to je svět vaší budoucnosti. Můžete ovlivnit mnohé věci, i když je ve vás posilována myšlenka, že to tak není. Každý z vás má v sobě sílu, která dokáže zcela transformovat. A představte si, kolik energie vznikne spojením vás všech, lidé Země. Celá historie ukazuje na to, jak do vás byly záměrně vkládány programy slabosti, podřízenosti, nedůvěry v sebe a programy strachů. Negativní programy, které vás zbavují síly. Je čas, kdy je potřeba toto prohlédnout a vzít si svou sílu zpět. Programy ega se dají rozpustit, první cestou k úspěchu je, se k tomuto rozhodnout. A i když jsou to vnitřní nastavení, která jste přebírali dlouhé věky a jsou ve vás pevně zakořeněné, je tu možnost s nimi pracovat a projít změnou. Lidé Země, dějí se mnohé události a ty na nejvyšších úrovních vám jsou skryté. Přesto mají velký vliv na planetu, i na vás, jako její obyvatele. Také se dějí věci za oponou, události, které byly naplánovány a tyto plány se opravdu uskutečňují. Musíte pochopit, že pokud se máte změnit, je potřeba podnětu, který tuto změnu rozjede. A tím je to, co se děje nyní. Změna vědomí se uskutečňuje většinou právě negativním prožitkem. Jinak by se spící neprobudili. Události nabírají spád. To, co prožíváte celosvětově, neodejde ze dne na den. Vše závisí na vás lidech. Vše, co prožíváte, jste si stvořili, a proto také to právě vy můžete změnit. Tou největší silou a hybatelem všeho, je změna vědomí vás všech, lidé Země. Polarizace je příliš veliká, propast se rozevírá a hrozí kolaps, roztržení. Toto se děje i ve světě nehmotném. Hroutí se reality, odtrhávají se, formují se nové. Svůj k svému, jak jistě víte, a proto také vibrace k vibraci. A to nízké je tak těžké, že to musí odpadnout. Nemohou v jednom místě fungovat vibračně rozdílní. A proto se vše přeskupuje. A vy jste toho součástí, lidé Země. Vaše cesta se skládá tím, jak reagujete na výzvy života. Konejte tak s láskou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://www.youtube.com/watch?v=JwyNHhRFHvE&t=1s

 

 

4.8.2021

O lásce a o vztazích

To, co nazýváte láskou, lidé Země, ve vašem podání vede často k pocitům, které jsou zcela odlišné od pravého stavu věci. Vy však zatím neumíte být v lásce zcela ponořeni, žít v lásce. Zatím si na lásku pouze hrajete, i když city, které prožíváte, jsou mnohdy skutečné a čisté. Každý z vás hledá toho pravého a tu pravou. Neuvědomuje si však, že lásku nelze zcela vynutit, nelze k sobě nikoho připoutat na celý život. A pokud lásku necítíte k sobě samým, jak tedy můžete vědět, jaká láska vlastně je? Není potřeba si zoufat, neboť se učíte a jste vedeni k tomu, abyste rostli skrze vaše vlastní prožitky. A takový růst zahrnuje také prožívání vztahových nesouladů a zejména odráží vaše vlastní pocity v tom druhém. Tento čas, lidé Země, je časem proměny nejen celého světa, ale zejména velkých vnitřních změn. Tím, jak se očišťujete, měníte svá vnitřní nastavení tak, že se ocitáte blíž ke své duši, ke své podstatě. Je to čas velkého třídění a to probíhá nejen odchodem duší z tohoto světa a zesílením polarizace. Je zde také fenomén proměny v lásce, ve vztazích. I zde se rozbíhá proměna, která zasahuje mnohé oblasti a mnohé páry. Tam, kde není ten pravý cit a soulad, nastává rozklad. Je to čas migrace a přesunu, kdy nastává opouštění a zároveň nové shledání. Láska si přitahuje lásku. Lidé Země, toto je přirozený běh této doby. Uvědomujete si, že nejste schopni žít na dvou místech. Ti, co nežijí v pravdě, ti, co hledají pouze utišení svých nižších pudů, jsou vedeni, aby zcela přehodnotili svůj život. Tam, kde není respekt a tolerance, ale pouze sobectví a manipulace, tam není možné pokračovat dále. A toto vše začíná být vidět i navenek. Můžete cítit chaos a příčina chaosu je v tom, že se zde kříží dvě síly. A to síla duše a ega a síla ducha oproti síle karmy. Není však potřeba propadat skepsi. Ti, co z vašeho života odejdou, budou nahrazeni daleko kvalitnějšími a ti vám opět budou zrcadlit, avšak tentokrát již vyšší kvalitu života. Vztahy obecně prochází změnou. Nebudou zde již podporována taková spojení, která jste znávali. Transformace zasahuje i zde. Přibývá více volnosti, více svobody. Mnohé extrémy, které vidíte kolem sebe v oblasti vztahů, budou narušeny a časem se též rozpadnou. Chaos ve světě vzájemných kontaktů a propojení vede však k postupnému souladu a spojení duší, které k sobě patří. Je zde kladen důraz na prožívání vědomých spojení, spojení, kdy je zde zachována jedinečnost ducha a spojení, která se dokáží vzájemně inspirovat k větší tvořivosti. Tento přechod je obtížný pro mnoho bytostí, neboť existuje nehybnost v mnohých vztazích. Žijete ze zvyku, nikoli z tvořivosti. Denní rutina vás ubíjí. Nedokážete se uvolnit z pout svázanosti, z pout strachů. Avšak vaše vnitřní touha ke změně ve vás aktivuje oheň, který tu změnu zažehne a dokáže vás osvobodit. Proto klíčem ke změně je vaše vnitřní rozhodnutí, soulad s touto změnou a oproštění se od všech obav z budoucnosti. Neboť takové obavy nejsou na místě a jsou generovány z nižších světů. Lidé Země, touha po naplnění spolu s vnitřní silou vás dovede k manifestaci této touhy. Je příznivý čas pro to, abyste dokázali stvořit cokoli ve svém životě. Přestože jste ovlivněni silou vaší minulosti, silou toho, jací jste byli dříve. Vše však je součástí celkové proměny světa spolu s vámi. Nevzdávejte se a každou životní událostí procházejte s láskou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/fPymRpWyWwo


 

 

25.7.2021

Jsme bytosti hodné lásky

Lidé Země, proces vzestupu, který zažíváte, vám otevírá dveře do jiných dimenzí. Vaše fyzická těla se mění, stáváte se lehčí ve smyslu toho, že tělo mění své složení. Toto může být pozorováno nejen vámi, ale také se mohou začít objevovat informace, které toto tvrzení podloží. Mysl však, ať chcete nebo ne, velice zásadně ovlivňuje vaše životy. Někteří se řídíte tím, co si myslíte a to je zásadní problém, neboť nastává zkreslení. Prvotní je vždy vnitřní naciťování a spojení se svou duší. Tento čas vás v tomto velice prověřuje, neboť se k vám dostává mnoho informací, které vás však svou podstatou mohou odchylovat od směru vaší cesty. Podléháte svodům života a věříte tam, kde byste měli pochybovat. Lidé Země, otočte svůj zrak do sebe samých. Co tam vidíte? Jste šťastní a spokojení? Dokážete si stát sami za sebou anebo svůj život odevzdáváte jiným? Máte před sebou náročné dny a týdny. Je tu změna, která vás některé může zastihnout zcela nepřipravené, může být změnou zásadní a dá nahlédnout pod pokličku současného dění. Sami mnohdy nedokážete rozpoznat, kudy vede vaše cesta. Občas jen tušíte, často tápete. Dokážete se všichni spojit, dokážete však také mnohdy zcela nesmyslně trvat na své pravdě. A neochota připustit si svou omylnost může vést k zásadním rozporům mezi vámi. Dávejte pozor, co se kolem vás děje, neboť čím více se strachujete sami o sebe, tím více toto projektujete do svého okolí. Některé maličkosti vás dokáží totálně rozhodit. A proto se zaměřujte se na ty, které vás dokáží naplnit až po okraj. Lidé Země, jste spoutáni svými touhami, nezměrná síla vás dokáže dovést k tomu, abyste jich dosáhli. Je však na místě tuto sílu spojit a zaměřit jiným směrem. Vy všichni, kteří toto uděláte, můžete pohnout světem. Máte před sebou čas, kdy se hroutí jistoty a domnělí vůdcové vás chtějí nasměrovat do světa, který nemá budoucnost. Záleží však jen na vás, zda dokážete prohlédnout a zda dokážete obrátit kartu ve světě, který míří ke zkáze. Lidé Země, je čas, abyste splnili svou misi. Duše se vracejí rychleji, než je obvyklé. Ti, co odchází, již směřují do jiných světů. A frekvence odchodů se ještě zvýší. Plány některých duší se hroutí, neboť nezbývá energie a proto přibývá těch, kteří odcházejí svou vlastní rukou. Duše odstaví tělo a přichází tak o možnost dokončit svou cestu. Vy však potřebujete svá těla a potřebujete je zdravá, nikoli uměle pěstovaná. Dbejte na své zdraví, lidé Země. Dbejte také na to, abyste dokázali sami sobě, že jste bytosti hodné lásky. A tu lásku si navzájem dávejte. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://www.youtube.com/watch?v=nE7pORy96C8

 

 

 

10.7.2021 

Informace a kódy duše

Lidé Země, odpovědi na vaše otázky budou dopřány vám všem. Některé nosíte v sobě samých tak dlouho, dokud se z podvědomí nevynoří do vědomí. Některé vás nepotěší a jiné zůstanou skryté tak dlouho, dokud je nenaleznete sami svou aktivitou a pílí anebo nerozbalíte výší své frekvence tak, jako soubory v počítači. Žádné informace nejsou a nebudou ztraceny. Mnohé však mohou být zakódovány. Ty, které máte na očích, vás mohou zcela ochromit a naopak ty, které jsou skryté, odkrývají mnohé iluze. Tento čas je časem nepřeberného množství informací. Je to také čas velmi náročný, neboť každého nutí odkrývat mnohé vrstvy, aby se dostal k ukryté pravdě. Mnoho z vás cítí, že potřebují již jen pár dílků, aby vše zapadlo do sebe a aby si učinili celkový obraz toho, co se kolem děje. Mnohé informace jsou uvolňovány a týkají se zejména výzkumů a objevů a také kontaktů s bytostmi jiného původu. Stále častější jsou vaše prožitky, týkající se kontaktů se zesnulými, s bytostmi jiných dimenzí. Objeví se ve vašich snech a mohou vám předat některé informace, týkající se rodu. Ve snech také potkáváte členy vaší vesmírné rodiny. Jedná se o spojení, které se aktivovalo, protože je potřeba zpracovat určité kódované informace, aby došlo k probuzení a posunu. Ať již budou tato spojení vědomá, či ne, mají za úkol pozvedat duši a odblokovat vše, co brání v posunu duše. A to jakoukoli cestou.Tento čas lidé Země, je tedy nejen o informacích z denního života, nýbrž také o informacích duše. Neboť duše tlačí na to, aby bylo co nejvíce odpracováno do konce roku 2023. V tom čase již musí být definitivně rozhodnuto, kudy se budou jednotlivá vědomí ubírat. Kódy duší se zapínají postupně, s tím, jak bytost zvaná člověk prospívá v tomto světě. Také zde působí energetické portály, které zesilují mnohé vnitřní děje a proměny. Čas poté ukáže, jak jste byli schopni porozumět a jak jste se dokázali oprostit od mnohých podnětů, které odvádějí vaší pozornost. Lidé Země, každý toužíte nalézt spojení se svou duší, spojení, které vám pomůže zvědomit, že jste dosáhli cíle. Spojení, kdy vnitřně víte, že jste došli domů. Iluzí je informace, že musíte hledat, neboť spojení se nikdy nepřerušilo. Tento čas přináší mnohé rozpory uvnitř i vně. Čas, kdy se šíří vlny nepokojů, soucitu, odporu a jiné další vlny. Kdy se vyhrocují spory a posilují polarity, kdy se vše dává do pohybu. Kdy se začíná skutečný boj o člověka a jeho duši. Proto nezapomínejte kým jste a hledejte pravdu všude kolem vás. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/P2nYF5iceIQ

 

 

29.6.2021

Co se po nás chce?

Lidé Země, v tomto čase každý touží po návratu ke klidu a do normálního života. Dochází k dočasnému uvolnění a mnohde upadá ostražitost, která byla součástí lidských myslí během posledních měsíců. Svět emocí se však vymyká kontrole, emoce se valí ven jako lavina. Některé lidské bytosti jsou vedeny do zkázy, avšak vnímají to jako záchranu. Přesto si tuto cestu jako duše vybraly. Tento čas prověřuje každého, jakým směrem se chce vydat. Ti, co uvěřili záchraně a nechali své životy jiným, budou v šoku, neboť ze dne na den přijde obrat. Tento obrat bude spočívat ve změně informací. Již nyní jsou informační toky jako na houpačce. To, co bylo pravda, se postupem času ukáže jako lež. A vy, lidé Země, jste skrze prožívání těchto situací vedeni k tomu, abyste na základě svého vnitřního vyzařování byli navedeni na cestu do své reality. Každý si svou realitu tvoří svým smýšlením. Stále častěji jsou však lidé zmateni, neví, čemu věřit, neví, kam se obracet. Chaos uvnitř pak také přináší chaos ve vnějším světě. Vše se materializuje silou mysli a silou víry a tato síla je nezměrná.  Co máte ve své mysli vy? Jaká je vaše realita? Zaměřte se na to a uvědomujte si to. Jsou situace, kdy oči vidí a uši slyší. Je však možné i přesto stvořit iluzi, která dokáže smysly oklamat. Iluze, která vede k tomu, abyste uvěřili. Proto je potřeba otevírat se všem možnostem řešení, nic neodmítat, dokud to nebude ověřeno. Neodmítejte kvůli své pohodlnosti a mnohdy lhostejnosti hledat zdroje informací. Tak, jako otevíráte srdce, tak otevírejte také všechny vaše smysly. Věci nejsou jen černobílé. Je zde celá paleta barev v tomto světě a každý z vás si může vybrat, jak chce tento svět vnímat. Ptáte se, co bude dál. Existuje nekonečné množství možností, nekonečné množství verzí budoucnosti. I tady si můžete vybrat. Avšak jen do té výše, kam sahá vaše vibrační úroveň. Sami vidíte lidé Země, jak jste rozdělováni. Avšak jeden jediný okamžik, jedna jediná událost a jednáte jako jeden, plni soucitu a lásky. Toto spojení, které bylo navázáno po řádění živlů v tomto státě, bylo příkladem toho, jak mocnou máte sílu, jak dokážete soucítit, semknout se a podat pomocnou ruku. Vidíte sami, že vždy musíte projít určitou bolestí, abyste změnili své hodnoty a projevili svou pravou podstatu. A toto se děje neustále. A proto změny probíhají zejména skrze prožívání negativních událostí. A právě to vás vede k pozitivnímu. Chcete však být takto nuceni? Proč se nerozhodujete sami od sebe? Proč přijímáte rozhodnutí druhých jako to vaše a nežijete sami za sebe? Pochopte, nic se nedá vrátit. Jde pouze kráčet kupředu. A to byste nyní měli učinit. Jít vpřed jen sami za sebe. Ne po cestě, kterou vám nalinkuje někdo jiný. Ale po své vlastní cestě. Neboť nikdo nemůže žít za vás. A nikdo také nemá právo vám cokoli říkat. Pochopte konečně, že vše to, co prožíváte, vás vede k osvobození sebe samých. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

 

https://youtu.be/OmauruNUzg4

 

14.6.21

Základní kámen budoucnosti

Lidé Země, obětovali jste mnohé, abyste se dostali až do tohoto bodu. Země se usazuje v nové dimenzi a k projevení ve hmotě již chybí pouze několik měsíců. Aby došlo k prostupu v souladu s její energií, je potřeba odpojit se od programů minulosti. Je potřeba, aby byly přepsány nejen programy, ale také zvědomena touha bytí v tomto novém prostoru a čase, kdy vše je spojeno se vším. Kolektivní naladění však tomuto dosud nepřálo, neboť jsou zde stále mnohé pochybnosti v srdcích lidí a je zde slepá důvěra v některé zdroje, které však sledují pouze svůj cíl. Důležitou informací zůstává, že prahu přestupu může nyní dosáhnout necelých 14 % obyvatel této reality. Tak, jak se blíží změna budoucích dějů, planeta se jakoby houpe, což vyvolá podobný dojem ve vnímání lidí, proto je možné pociťovat závratě, točení hlavy, ale také chaos – houpání z jednoho extrému do druhého - v sobě samých. Stability pak lze dosáhnout pouze upevněním se ve svém středu a naladěním se na energie Země, uzemněním. Tento čas vás vybízí, abyste pustili své starosti a zaměřili se na regeneraci psychickou a fyzickou. Duše, které si projdou proměnou, vysílají do podvědomí informace, které budou převedeny do vědomí působením zesíleného elektromagnetického vlivu. Opětovný nástup vyšších světelných frekvencí je plánován na začátek měsíce července. V této realitě je také mnoho negativní energie a ta bude spláchnuta, spálena nebo odváta. Pak může dojít k chvilkovému uvolnění a bude možné posílit spojení mezi jednotlivými vědomími. Čas vás vede k opouštění starého a může docházet k přehrávání minulosti. Jakoby jste zapomněli část toho, co jste prožili, kým jste bývali. Místo toho si vybavujete pouze útržky anebo si stahujete minulost jiné duše. Je to z důvodu uzavření a propuštění, uvolnění zátěže. Je potřeba vyznat se v sobě samých a nakonec nalézt směr své cesty. Opakované stresy vedou k chybnému uchopení prožívání přítomnosti, zkreslení pravdy a posilování iluzí. Vyčerpanost pak podkopává fyzické zdraví. Mysl má velkou sílu a je potřeba chránit sebe samé proti následkům negativního směrování. Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte ve spojení s myslí, neboť toto je slepá cesta. Každý však potřebuje určitý čas a zkušenost a každý má jinou rychlost svého vývoje, svého probuzení. Proto se zaměřujte na sebe samé a s nikým se nesrovnávejte. Buďte k sobě laskaví a buďte milosrdní. Tento čas je skutečně velice významný. Celý vesmír se dívá, jak si vedete. Pokládáte základní kámen k budoucnosti, která bude pro každého úplně jiná, neboť se rozdělíte a odejdete tam, kam vás vede vaše duše, váš vnitřní kompas. Proces dělení ještě není kompletní. Vše se teprve spustilo. Za čas vše uvidíte v jiných barvách. Jen zůstaňte stále v lásce a s tou také nahlížejte na vše kolem sebe. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/4Z2v73dXsxE

 

4.6.2021

Jediný den by dokázal pojmout zkušenost, kterou potřebuje duše. Mysl však chce kráčet svou cestou a tak nastává křížení. Osud zasahuje a vede svůj vlastní život. Osoba kráčí světem, mnohdy se však neohlíží na to, co cítí. Chce pouze naplnit přání mysli. A duše čeká na den, kdy se s ní mysl spojí a otevře tak kanál božskému já. Toto se stane dříve nebo později. Duše je trpělivá, mysl však hledá rozptýlení, zatímco život jde dál. Opona se zvedá, nové možnosti se rýsují. Přesto ego pokračuje ve své hře na pána života. Až do té doby, kdy zasáhne duše a ego je rozmetáno na prach. Pak teprve přijde podvolení se a vyroste bohatý květ života, naplněný životadárnou energií pochopení, naplnění a bezmezné víry ve svou cestu. Teprve pak je dosaženo cíle cesty.

Cesta za duhou

Dny nevědomosti jsou sečteny. Všude kolem leží tíha nedůvěry, nespokojenosti, sebepodceňování a nemožnosti cokoli učinit. Není to však skutečnost, pouze iluze z pohledu ega. Spoustu myšlenek je podsouváno z toho důvodu, aby se zamezilo pokroku vpřed. (Ne)moci cokoli učinit pak charakterizuje tento čas. A jelikož jsou mnohé věci skryté, či překrucované, proto i (ne)moc lze chápat jako moc(né). A mocné jsou všechny bytosti, které i přesto, že se účastní hry na člověka, mají v sobě všechnu sílu Stvořitele. Oni jsou Jím. Jsou Jím, ať věří nebo nevěří. Každou vteřinou se mohou přesvědčit o své síle. Musí se ale k tomuto rozhodnout. Jsou však tolik ovládány silou své mysli, že se své moci vzdávají. Nová doba však vyžaduje sílu a rozhodnost. Vyžaduje pevnost stát si za sebou samým. Vyžaduje pevnost charakteru a rozpuštění strachů, které vyvstávají z minulosti, aby vyzkoušely připravenost bytostí na změnu směru své cesty. Strachy, které otravují tělo i ducha, a přesto jsou hybateli osudů. Každodenní výzvou je být bdělý a připravený být tím, kým jsi, ne tím, kdo si myslíš, že jsi. Odedávna probíhá souboj mezi dobrem a zlem, souboj polarit. Ale jelikož je vše přítomné ve všem, pak musí dojít k rovnováze. Nyní se ručička vah naklání pouze na jednu stranu. A úkolem bytostí je vše vyvážit. Otevírají se mnohá spojení, která pomáhají s tímto vyvažováním. Zasahování do svobodné vůle však není povoleno. Neustále se dějí změny času. Časové linie se vychylují, či spojují, jsou tvořeny právě rozhodnutími, která jsou neustále konána v souvislosti s vnitřním naladěním bytostí. A psychické naladění je do velké míry ovlivňováno. Duše v tělech se bouří, hledají stabilitu a naplnění svého života, zatímco odžívají traumata. I Země se bouří a odpoutává od této emoční exploze. A bytosti Země jsou jeden za druhým povolány ke svým úkolům, aby pomohly převést ty, kteří jdou připraveni vpřed. Ve světě ducha jsou však již postaveny základy nového života. Stávají se stále pevnějšími, přestože ještě potrvá, nežli se budou moci zhmotnit ve světě realit. Cesta za duhou pokračuje. Cesta, kterou nelze zastavit. Mnohdy se vše řítí jako lavina, která cestou strhává vše, co jí přijde do cesty a nenávratně za sebou uzavírá minulost. Za ní se pak formuje krajina plná květů a slunce. Extrémní a silná doba, která však je plná naděje a neskutečných možností. Jedna kapitola se uzavírá a nová je napsána a je připravena k přečtení. Stejně tak, jako duše bytostí, tak i Země se formuje podle nových zákonitostí a vše se stává odrazem vyšších světů. Proudy duší směřují do této reality, aby prožily tuto rozporuplnou dobu. Proudy duší však míří ven, některé unavené a slabé, některé vděčné za prožitky. Je však jen jediná vize, jak prožívat tento čas. Vše závisí na vyspělosti duše a na jejích rozhodnutích. A tato přání budou splněna. Proto je potřeba vnitřního uvědomění a probuzení. Ten čas je právě tu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7xR3tG0jd0

 

25.5.2021

Okolo světa se hroutí most minulosti. Svět, který zářil, již pohasl. On však neumírá. Pohasl, aby se opět vzňal jako pták Fénix. Rozhoří se, jakmile se esence daleko většího světa dotkne tohoto a uspíší jeho přeměnu. Svět nových existencí se bude formovat ve zcela novém nastavení. Čas se bude zdát méně spolehlivý, proměnlivý, kolaps nastane tehdy, pokud se časové osy obtočí jedna kolem druhé. V tomto čase kolapsu se celý svět promění. Svět materie začne klesat a svět ducha vstane z popela.

 

Důležitý mezník

Hledáte střední cestu, která vám navodí pocit toho, že se dokážete vrátit tam, kde jste žili dříve? Do stejných míst, do stejných hodnot? Avšak není to možné, již jste pokročili. A chtění žít tak, jako dříve, by se mohlo zdát jako kompromis. Ano, toto je přechodná doba, kdy jako houba nasáváte informace. Jsou však mnohdy neúplné, zkreslené a pak se cítíte odpojeni, neboť nevíte, k čemu se přiklonit. Velké změny se uskutečňují za oponou, ale vy neupínejte své naděje k tomu, že budete zázračně osvobozeni. Tento čas nahrává příznivé komunikaci, ovlivňují vás vaše touhy a přání a pro jejich uskutečnění se dokážete mnohého vzdát. Pochopte však, že takové řešení je pouze dočasné a nemusí přinést takové naplnění, jako přinášelo dosud. Jste v tomto prověřováni, zda jste se dokázali uvolnit z pout minulosti. Vaše lekce se zopakují proto, aby bylo jasno, zda jste již připraveni postoupit. Toto je zvláštní svět. Svět lásky a nenávisti, plný absurdit. Máte před sebou pravdu, kterou mnohdy odmítáte jako lež. Je potřeba otevřít oči a neschovávat se za jiné. Stát si pevně za svým. Duše touží po souladu, i přesto, že přišly hrát tuto hru na lidské bytosti. Dopředu jste věděli, kam přicházíte. A někteří z vás již ví, kam kráčí. Cesta však se dělí na spoustu dalších směrů. A najednou zůstanete stát a budete hloubat o tom, zda vůbec máte jít dále, zda nebylo vaše úsilí zbytečné. Není potřeba se litovat. Vy sami tvoříte svůj svět. A tento svět je světem, který se musí změnit. Pro ty, kteří po změně netouží, je pak připraveno pokračování této cesty někde jinde. Je tu možnost vystoupit z vlaku, který míří do zkázy. A proto se musíte rozhodnout. Mnohé bytosti opouští toto jeviště a emoce strachu se stále ještě šíří světem. Musíte si projít tuto cestu. Je důležitým mezníkem ve vašem vývoji. Jste silní, ale svou sílu nedokážete uplatnit. Není zde možné pomoci, neboť je zde tolik různých přání, tolik různých motliteb. Málo z nich však má společný cíl a silný náboj. Přesto je možné zvítězit, pokud se vzdáte minulosti a postavíte se sami za sebe. Země se bude dále oprošťovat od síly zla, které jí užírá. A vy nakonec prozříte. Svět se mění a s ním vše, co nese jeho náboj. Vytrvejte však ještě ve svém úsilí. První cíl je už na dohled. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/yG-u3GIXBiE

 

11.5.2021

Shrnutí toho, jak si vedeme a výzva k akci

Na konci této éry se ukazují pravé povahy a láska jakoby usychala ve prospěch chtění, místo, aby byla ještě více zalévána. Ať se snažíte, jak chcete, nedaří se vám změnit svůj svět tak, jak byste chtěli. To, co dovolujete, to se vám děje. Neuvědomujete si, že tato cesta není tou pravou. Žijete zvyk a jakákoli změna vás vykolejí. Zvykli jste si a přijímáte vše. Přijímat vnitřně je správné, avšak není to o pasivitě. Není to jen o vás, ale také o světě jako takovém. Budete muset ještě získat mnohé zkušenosti, abyste dokázali plně stát sami za sebou. Chápejte, všichni jste si rovni. Není zde nikdo, kdo je míň či víc. Není zde však také nikdo, kdo by vám mohl ulevit. Ani to není žádoucí, neboť byste se nepoučili. Vy sami jste strůjci svého osudu a také života, který vás čeká. Ano, trápí vás mnohé věci, co se všude kolem dějí. Ale kdo z vás dokáže nalézt v tomto čase ty správné odpovědi na otázky, které vás sužují? Je zde velké množství informací, duch boje je však stále přítomen. Obracíte se na nesprávného nepřítele. Učíte se být lidmi a uvěřili jste tomu, že patříte do tohoto času. A jelikož je vaše chápání z určitých důvodů přirozeně omezené, plně to chápeme. Obětujete svoje vize tomu, abyste získali veškeré výhody, které je zde možné obdržet. Jsou to ale falešné výhody. Obraťte se konečně ke světlu. Nyní stojíte zády, proto vnímáte pouze iluzorní zář, nikoli tu pravou, která vyvěrá zevnitř. Otevřete se plně přívalu mocných energií a otevřete svá srdce. Mnohým dojde dech, jakmile si uvědomí, kým jsou, jakmile si vzpomenou, kam patří. Tento čas je ozdravným pobytem pro duše v lidských tělech. Ozdravení však zahrnuje vše, co je a proto probíhá nejen v pozitivních prožitcích, ale také v těch negativních. Důležitý je však smysl a cíl. Nakonec ale dojde k postupnému zplošťování křivky výkyvů a vše se stabilizuje. Teprve pak budete schopni plout na klidných vlnkách života, ne dříve. A proto se těšte ze života, z toho, co je nyní. V opačném případě budete celý život pouze hledat a nikdy nebudete spokojeni. Žijte aktivní životy a budete se cítit naplnění. Přesto však nedopusťte, abyste byli zahnáni do kouta, abyste byli dovedeni tam, kam nepatříte, kde nechcete být. Můžete být uzamčeni do vězení, kterého se už nezbavíte. Vše je na vás a to je ta výzva. Plně se zapojte a změňte život nejen svůj, ale i celého národa. Teprve poté dosáhnete naplnění na všech úrovních. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/-G2iOJJbHaw

 

28.4.2021

Spojení s bytostmi Země

Nová země, po které toužíte, může být realizována, lidé Země. Mnozí z vás začínají toužit po změně způsobu života, po klidu v přírodě, po tichu, které uzdravuje. A bytosti Země jsou tomuto nakloněny. Pociťujete změny energií, změny vnitřního naladění. Stále jasněji slyšíte volání vašich duší, které touží žít v míru a harmonii, vzdáleny od hluku nejen měst, ale i myšlenek. Vaše mozková činnost stále jede na plné obrátky. Nedokážete se ztišit ve své mysli. A když, tak pouze na okamžik. I přesto, že vás přetrvávající situace vedla a vede k sobě, často trpíte depresemi a snažíte se utéct. Utíkáte však od sebe samých a tady již není kam. Ať poběžíte kamkoli, vždy a všude vás to opět dožene. Nepropadejte však skepsi, lidé Země. Musí dojít k přetížení, abyste chtěli sami sobě ulevit. A proto ve chvíli největší skepse přijde uvolnění a vy si uvědomíte, jaká tíha z vás spadla. Tam, kde je mysl prázdná, tam je ticho. Tam, kde je hluk, tam je neklid a skepse. Mnohdy přetransformovány na nedůvěru a odpor ke všemu, co odebírá iluzorní pocit komfortu a spokojenosti. Rozsah prožívaných emocí je ohromný. Mnozí z vás však již dokáží se svými emocemi pracovat. I tehdy, pokud zde sílí energetický tlak a to je výrazný posun. Lidé Země, dokázali jste vnitřně pochopit, že cesta vede skrze vnitřní přeměnu a k tomuto jste vedeni. Mnozí z vás ještě zcela změní svůj život. Povede vás to k pochopení toho, co je pro vás to nejlepší. Významné dny plné silné, bořící a obnovující energie, ale také náhlých nezvratných změn a prozření jsou před vámi. Ve chvílích, kdy si nevíte rady a kdy vidíte mlhavě, o sobě hlavně nepochybujte. Buďte těmi, kteří dokáží být nad věcí. Tehdy, jakmile ucítíte neklid v sobě samých, obraťte se na přírodu. Její bytosti hledají spojení, které by mohly navázat. Mohou vás léčit. A také mnozí již nasloucháte hlasům, které vás uvádějí do zcela jiného světa. Získáváte obrazy o novém světě a posilováním těchto obrazů si můžete tvořit zcela odlišnou budoucnost. Nepochybujte o tom, že se mnohdy zcela spontánně dostáváte do vyšších světů. Můžete být překvapeni, ale uvěřte. Prožitky, které získáváte, mají velkou sílu. Zdá se, že je zde doba, kdy je velmi slabá hranice mezi tímto světem a světy okolními. A čas, kdy je pro vás snazší do těchto světů nahlížet. A stává se to právě tehdy, pokud se nacházíte ve svém srdci, nikoli ve své mysli. Buďte nakloněni komunikaci, neboť se přetváří nejen vaše postoje k vnějšímu světu, ale také se čistí rodové linie, mění se osudy. Mění se také způsoby komunikace, vztahy a postoje a celé vaše životy. Možná to ještě nevidíte, možná něco již tušíte. Ale my to vidíme, odkláníte se od minulosti. Věřte, že vaše přání budou naplněna. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/C5OWf30Z0zs

 

15.4.2021

Dveře do blízké budoucnosti

Otevřete oči, lidé Země. Spali jste dlouhý čas a snili nepokojný sen, který přetrvává i v přítomnosti. Divíte se, co se to vlastně s vámi děje. Je čas otevření se přítomnosti a rozhlédnutí se kolem sebe.  Je čas pochopit a konečně říci, co chcete, čas stvořit si nový svět, novou budoucnost. Musíte to udělat, není zbytí. Jinak se propadnete a váš svět bude ponurý a plný bahna. Budete jako tělo bez života, které se plouží po světě a vaše duše budou umírat steskem po domově, po tvořivé energii, po lásce a vyjádření sebe samých. Lidé Země, bytosti, které nesou kódy probuzení, se spojují a brzy je budete následovat. Je záměrem aktivovat nové časové osy, které rozvinou zcela nový způsob myšlení, nové technologie, ale také výrazný posun v oblasti ducha. Naslouchejte, lidé Země. Věnujte energii tam, kde to s vámi rezonuje. Rozvíjejte lidskost. Přicházejí příležitosti. Učíte se žít s omezeními, avšak mnohá z nich vytváříte vy sami svým smýšlením, tím, čemu věříte. Tento čas prověřuje, kam se přikloníte. Ukáže, že je možné žít i jinak. Spojením lze začít změnu. Paradoxně díky tomu, co prožíváte, získáváte přínosné prožitky na úrovni ducha, ale negativní zkušenosti na úrovni fyzických těl. A souhrn všech zkušeností vám bude vždy připomínat, čeho jste se vzdali a co jste opustili. Nečekejte vedení za ručičku. I když se někdy chováte jako děti, již jimi nejste a proto tu musíte být sami za sebe. Pořád jste to vy, kdo musí být hybatelem a vykonavatelem. Přesto všechno jste o kus dál, již máte více informací a víte, oč jde. Jen nejspíš musíte padnout ještě níž, abyste chtěli vstát. V minulosti jste již měli více možností se osvobodit. Přesto jste to neučinili. Nyní před vámi stojí osud, který přináší okamžiky, kdy můžete projít do jiného světa. Do světa světla anebo do světa větší tmy. Otevírají se dveře, které vám mohou dát nahlédnout do blízké budoucnosti. Lidé Země, toto je důležitá etapa vašich životů. Nejen silné energie, ale také silné příběhy. Jako např. vzrůstající počty sebevražd a násilných odchodů duší. Některé duše pak prožívají zmatení, odcházejí ve stresu a bloudí kolem, neboť se nedokáží odpoutat. I ti, kteří zůstávají a žijí běžné životy, se musí odpoutat. I oni mají své kostlivce ve skříni a je tu opět okno do příležitosti, která může vše vyvětrat a odnést. Časové okno, které vpustí vichřici a zatřese zemí, společností i jednotlivci, aby odnesla mnohé bolesti a toxické energie. Uleví se vám. Ale pouze dočasně, neboť tento rok je rokem bojovaných bitev a výsledek ještě není znám. Proto je potřeba zkoncentrovat se a vyřešit vše jednou provždy. Přesto a právě proto, že vzpomínky budou přetrvávat. Tlak vás vede ke změně ve všech možných úrovních, ať již chcete nebo ne. Ti, kteří dokáží plynout, budou zasaženi méně bolestně. Pak se vyčistí vzduch. Lidé Země, žijte pro sebe samé a pro své bližní, zachraňte své děti. Mějte zdravý rozum a otevřené srdce. Laďte se na lásku, zdraví a vztahy k ostatním. Uvědomujte si krásy všedního dne a na ty se zaměřujte. Začínáte žít vědoměji. A tak to má být. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

https://youtu.be/dG3PZMP0VX0

 

 

4.4.2021

Vzkříšení víry a naděje

Sami cítíte lidé Země, že jste na rozhraní mezi dvěma světy. Toto je vnější projev. Vnitřní projev pak je též na vážkách. Stojíte na rozcestí. Rozcestí, které se projektuje ve fyzickém světě v životech nejen jednotlivců, ale celého kolektivu. Rozpolcenost v tomto čase je projevem ztráty jistot a zastření budoucnosti. Vy sami však, lidé Země, dokážete plout s proudem a mnohé situace dokážete využít ve svůj prospěch. Potřebujete více jistoty v sobě samých. Potřebujete znát cíl, za kterým se vydat a pak vás zcela jistě již nic nezadrží. Tento čas přináší osvobození od mnohých traumat z minulosti. Objevují se mnohé emoce jako jsou pocity nemohoucnosti, ztráty svobody, pocity nenaplněnosti, či ochromení. Zároveň však vzrůstá naděje, která plyne zevnitř vás samých. Nic netrvá věčně a proto každá situace, i když zpočátku může vypadat neřešitelně, s časem roste, mění se a nakonec se i zde otevře řešení, které do určité doby zůstávalo skryté. Lidé Země, chvíle klidu a návratu k sobě samým, je pro vás velmi důležitá pro to, abyste vzkřísili víru a naději. V této chvíli to možná nevidíte. Avšak postupně nastane uvědomění, kdy se otevře zdroj, který nyní zastírá vědomí a vy spatříte plný obraz toho, co jste žili a co žijete. A v budoucím čase přesně poznáte důvod, proč se věci děly tak, jak se nyní dějí. Připravují vás na něco velkého. Na velký skok, kterému nepůjde zabránit. Dostáváte se do proudu událostí, které vás mohou zaskočit svou silou, ale také svou rychlostí. Pokud si myslíte, že se toto musí udát v jeden okamžik, pak je potřeba říci, že čas plyne zcela jinak, než jak to chápete vy. A mnohdy věci, které prožíváte, jsou již jen opakováním některých dějů minulých, avšak s určitou obměnou. Lidé Země, pochopte, že jste vedeni k tomu, abyste se rozhodli. Jak již bylo řečeno, stále ještě jste na vážkách. Toto však si již nemůžete dovolit. Je potřeba učinit rozhodnutí a vybrat si směr své cesty. Mnohé duše se chtějí zbavit odpovědnosti rozhodování. Proto odcházejí. A jsou mnohé, které odcházejí zcela neplánovaně. Vždy je potřeba v každou sekundu vašeho života vědět, co chcete a kam chcete jít. Za jakých podmínek pak ukáže nejen váš osud a vaše směrování jako jednotlivce. I podmínky toho, co vaši cestu bude doprovázet, si vytváříte vy sami. Každý je podporován, neboť je zde svobodná vůle. Často je však síla některých jednotlivců daleko větší, neboť si jí jsou vědomi a to jejich vnitřní sílu zesiluje. Pochopte, že procesy, které se dějí, mají skryté mechanismy, avšak společné je to, že je zde vždy možnost volby. Proto se celý svět chvěje v základech. Protože vnitřní síla některých lidí vzrůstá a to pak podporuje ty další bytosti tak, aby došlo ke spojování. Vnitřní síla vzrůstá tím víc, čím víc se odpoutáváte od své minulosti a jak dokážete své zkušenosti a prožitky implementovat do vašich životů. Člověk je bytost velmi schopná ve své síle tvořit, ale i bořit. Naplno je potřeba podpořit právě tvořivost a manifestovat si to, co chcete, ne to, co nechcete, což podkopávají opakovaně umocňované strachy. Je potřeba prokouknout tuto hru a v tomto boji kdo z koho použít stejnou taktiku, jako je používána na vás. Hledejte v sobě lidé Země, stále jste k tomu vedeni. Často jste již na tuto větu alergičtí. Avšak je potřeba stále opakovat pravdy, které jsou zřejmé a pravdivé v celém stvoření. Budete hledat tak dlouho, dokud si nebudete jistí svou vnitřní silou. A pak budete mít odpovědi na své otázky. Ale to se opět dostáváme na začátek. Buďte těmi, kdo rozhodnou ve svůj prospěch. Jsme s vámi a milujeme vás.

https://youtu.be/N0bPeOmbKNE

 

28.3.2021

Trhliny v mlze

Žijete v obavách a nechápete, že člověk jako bytost jedinečná nemá důvod ke strachu. Duše toto ví, tato realita však je stále okupována mnohými bytostmi, pro které jsou právě strachy a negativní emoce tím blahem, jsou to požírači, kteří však nemohou zůstávat tam, kde roste světlo, kde roste uvědomění si toho, kým jste. Dávno jste zapomněli, odkud pocházíte. Je to z toho důvodu, že je potřeba zvládnout mnohé lekce. Sami jste si vybrali, že až přijde čas, naleznete bez pomoci cestu za světlem a probudíte se. Tato doba přináší probuzení. Bohužel však toto musí být spuštěno šokem, neboť jinak byste se nechtěli probudit. Znáte spojení blažená nevědomost? Stále byste žili ve svém světě, více, či méně spokojeni. Avšak nebylo by nic, co by vás mohlo z tohoto stavu vyvést. Jste jedinečné bytosti a pokud pochopíte, že můžete disponovat ještě daleko větší silou, jestliže se propojí všechna vaše vědomí, jestliže půjdete jako jeden, máte vyhráno. Stále ještě jste ale rozděleni. A jste rozdělováni vědomě. I toto chápejte. Přijde však čas, kdy si mnoho z vás již řekne dost. A přijdou situace, které probudí další. Máme o vás vysoké mínění, vidíme však, jak jste obaleni energií strachu. Vidíme také vaše nepřátele. A oni slábnou. Čím méně energie mají, tím více ochabují. Ano, ještě není konec. Ještě však není ani začátek. Vše se prolíná a vy stojíte na rozcestí. Ještě stále můžete klesnout níže a také máte možnost závratně růst. Opakujete stále stejné chyby, ale jednou se z nich poučíte. Tlaky uvnitř vás zesilují. Víte, co máte dělat. Energetické výboje vám pomáhají bourat překážky v podobě iluzí, které prožíváte. Závoj mlhy se trhá. Ti, kteří jsou vibračně výše, již vidí obrysy toho, co tu skutečně je. Jako kdybyste stáli na vrcholu hory a sledovali mlhu dole v údolí. Ale na vrcholu již svítí slunce a ohřívá vaši tvář, celé vaše tělo. Ohřívá také vaši mysl a vaše vědomí a rozpouští všechny pochybnosti, zatuhlost a zkostnatělost. Neboť je potřeba změny. Nejen ve světě, ale také ve vás samých. Tím způsobem, kterým jste dosud fungovali, již daleko nedojdete. Tato cesta je zavřená. Ale otevírají se další cesty, i když pro vás dosud neznámé, neprobádané. Proto jste přišli v tento čas, abyste nalezli způsob, jak otevřít novou cestu sobě samým a dále svým dětem a celému svému rodu. Minulost je pryč, proto žijte v přítomnosti. Není možné říci, co vás čeká, budoucnost lidstva není dána. Záleží na tom, jak se dokážete rozhodnout. Odpovědi nosíte v sobě samých. A u mnohých z vás již praská skořápka zapomnění. Začínáte si vzpomínat kým jste a odkud přicházíte. A zejména kam kráčíte. A toto uvědomění vás vede k pochopení toho, co žijete a proč to žijete. A také k uvědomění si toho, kam se máte nasměrovat. Nehledejte složitosti tam, kde nejsou. Stačí věřit sobě samým a stačí chápat, že věci se dějí z určitého důvodu. Každý má svou individuální cestu. Avšak cesta mnohých je v určitém čase společná. To proto, aby byla učiněna změna v kolektivním vědomí. Každý z vás má svůj úkol. Ten, kdo vede, se nezajímá o léčení. Ten, kdo přináší informace, nehledá naplnění v askezi fyzického těla, atd. Každý však je světlem sám sobě. A představte si tu záři, pokud se světýlka spojí. Hledejte trhliny v mlze, abyste se dokázali orientovat. Vy to dokážete. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

https://youtu.be/qsagznHFV5Y

 

 

17.3.2021

Jaká je ta správná cesta?

Odmítáte si připustit, lidé Země, že jsou mnohé jiné pravdy, nežli takové, které jsou vám sdělovány. Chápeme, je pohodlnější a zcela bez námahy nechat jiné, aby za vás rozhodovali a vše vyřešili. Přesto budete mnozí nuceni podívat se pravdě do tváře. Mnohé masky budou strženy a někteří, kteří nyní slepě věří, se probudí ze snu. Teprve pak uvidí, co ve své bláhovosti neviděli a vidět ani nechtěli. Lidé Země, víme, že procházíte časem, který se zdá být cestou do pekla. Nemusíte prožívat peklo, avšak vy jste se pro něj dobrovolně rozhodli. Naštěstí máte v každé vteřině možnost vše změnit. Musíte se ale semknout a hledat společné řešení. Bohužel však každý stále vidíte tu svou pravdu a stále soudíte ty, kteří mají pravdu odlišnou od té vaší. Znáte své úkoly lidé Země, podvědomě je tušíte. Tento čas jste si jako duše přišli prožít. Věděli jste, že si budete procházet zásadním zlomem a chtěli jste být při tom. Je vás tu mnoho, kteří nesou vibrace a pomáhají zvedat se ostatním. Mnozí jsou však zesměšňováni a zatím ještě nejsou podporováni do té míry, aby mohlo dojít ke zlomu. Tato země má svůj význam, má svůj velký úkol a tím je zcela změnit náhled na to, co se děje. Celý svět by měl obrátit svůj pohled na tuto zem, neboť odtud může vzejít zásadní změna, která se pak rozšíří do celého světa. Nejprve se však musí probudit národ. Národ, který dokáže velké věci, pokud si nenechá ujít příležitost a využije ji. Lidé Země, pozorujte své okolí a chování vás všech. Co vidíte? Vidíte, jak dochází k oddělování, ke zviditelnění lidských povah, zažíváte všechny možné emoce, které se dostávají na povrch a provázejí současné změny. Uchopte tyto poznatky a postřehy a zkuste změnit to, co nefunguje. Sjednocování místo rozdělování. To je ta správná cesta. A dokud toto nedokážete pochopit, budete si muset procházet silnými tlaky tak dlouho, dokud nezměníte své vnitřní nastavení. Neboť zevnitř se manifestuje změna vně. Lidé Země, dokažte, že jste přišli splnit své úkoly a že se nevzdáte. Stále silněji budete slýchat hlas své duše, který vám bude sdělovat, že chcete žít ve zcela jiném životě, v jiném světě a že současná realita není to, co chcete prožívat. Sami v sobě vytvářejte vize spokojených a naplněných životů. Strach je zde posilován pouze proto, abyste byli okradeni o to nejcennější, co máte, o vaši sílu. Odvraťte svou pozornost od míst, která ve vás vyvolávají strach. Toto je jediná možnost, jak oslabit ty, kteří se vaším strachem živí. Tvořte si realitu plnou lásky. Jsou zde různé scénáře vašich budoucností. Je však stále možnost vše napravit a vše změnit. Jen se k tomuto musíte rozhodnout. Mnohé situace, které prožíváte, zde již v podobných obměnách a v různých časech probíhaly, můžete to vypozorovat i z vaší historie. Avšak není nutné, aby se vše do písmene opakovalo. Tentokrát může být vše docela jinak. Láska a svoboda může zvítězit. Jsme s vámi a žehnáme vám. Milujeme vás.

https://youtu.be/ccodBhl899U

 

9.3.2021

Boj o duši

Slyšte lidé Země, jste voláni, abyste učinili rozhodnutí, kudy chcete směřovat. Poslední duše stojí na rozcestí, aby si vybraly, kudy půjdou. Současné energie odkrývají ve vás všech tu podstatu, která přichází do inkarnace. Jednotlivá vědomí přitahují sobě podobná a vytváří se tak další cesty, které jsou formovány energetickým odrazem těchto vědomí.

Lidé Země, procházíte obdobím rozhodování. Mnozí již prošli branou a neohlížejí se zpět. Hoří zde oheň vědomí a jeho jednotlivé paprsky se spojují do skupin podle svého zaměření, do skupin, které projdou do společné reality. Tento čas je věnován těm, kteří potřebují ještě zažít hmotu, materiální svět takový, jaký vidíte kolem sebe. Avšak mnohé z toho, co kolem sebe vnímáte, je pouze iluze vytvořená pro to, abyste mohli zažít to, co jste si jako duše předsevzaly, abyste mohli dokončit vaše učební lekce. Máte zde mnoho možností, jak zpracovat vše, co potřebujete, abyste byli schopni se posunout. Někteří dokončují svou cestu v této realitě a již ve svých tělech nebudou dále pokračovat, další se posunou tak, jak jsou.

Lidé Země, tento čas vás vede k tomu, abyste pochopili, kde je vaše silné a slabé místo. Abyste pochopili, že žijete takový život, který si sami vytváříte. Můžete být součástí tohoto světa, avšak také můžete být na cestě, která tento svět pouze připomíná.Dokážete se oprostit od svých strachů a pochybností? Nebo budou i nadále součástí vašich životů? Probíhá velký boj o duši. Zejména na rovině ducha a také mysli a součástí toho je i vnitřní uvědomění. Boj, který může vyhrát pouze ten, který věří sám sobě, který věří ve svou moc.

Lidé Země, opusťte své katastrofické scénáře a vytvořte si scénáře plné lásky. A pak budete prožívat úplně jiný film. To, co nosíte uvnitř sebe, to vám nikdo nesebere. Zavřete dveře do minulosti, nečekejte na budoucnost. Váš život je tady a teď a jen vy rozhodujete, jaký bude.Stále jste nedosáhli bodu, kdy se zcela pustíte a půjdete si svou cestou. Tou, která je tvořena vámi. Stále ještě jdete cestou, kterou vám tvoří jiní, stále ještě hledáte cesty ostatních. Vaše víra je jak na houpačce. Stejně tak, jako vaše další emoce. Otevíráte se novému životu. Zatím jen nakukujete malou škvírkou. Není zde nic, co by vám mělo bránit zcela vstoupit, co by vás mělo svazovat. Přesto ale svazuje. Avšak je to proto, že se vzdáváte své síly. Karta se může obrátit a ta možnost tu stále existuje. Jen je potřeba toto ukotvit ve svých srdcích, brát to jako hotovou věc, uvědomit si tuto možnost.

Lidé Země, buďte ve svých srdcích čistí a nalezněte společnou řeč namísto toho, abyste se rozdělovali. Můžete vyhrát. Můžete být svobodní.  Můžete vše. Ale vy to nechápete, protože kdyby ano, vše by bylo jinak. Láska je vaším pohonem, uvědomění je vaší navigací. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

https://youtu.be/Xe65yx7_ZqY

 

 

27.2.2021

Odpočítávání se rozběhlo

Lidé Země, svět se vám rozpadá před očima a vy stále doufáte, že se tento proces nějakým zázrakem zastaví. Stále v mysli nosíte naději, že budete vytrženi z tohoto světa absurdit a budete zachráněni. My ale stále opakujeme, že záchrana přichází zevnitř. Čili od vás samých. Položte si sami sobě jednoduché otázky. Kam až můžou zajít, aby vás zranili a zdeptali? Kam až se dokážete ohnout? Co všechno dokážete obětovat? Toto vše je potřeba znát. A pak teprve přijde rozřešení, pak uvidíte klíč, který vám odemkne bránu k vysvobození. Tato situace tu není proto, aby vás brzdila. Je tu proto, aby vás dovedla k sobě samým. Aby vám ukázala, že vaše společná síla může rozbít všechny zábrany, vše, co vám brání v projevení sebe samých. Vidíme, jak se podvolujete tlakům, které jsou na vás vyvíjeny. Ty se však budou zesilovat a to do té míry, kam až dovolíte. Poté přijde den, kdy se vše rozletí na tisíce střepů. A to bude ten den, kdy se vaše vědomá síla spojí a projeví se ve hmotě. Lidé Země, je zajímavé pozorovat, jak se v jednotlivých vědomích sváří protiklady, jak se zabarvují emocemi. Je zde tolik projevů lidství a tolik projevů zoufalství a vzdání se. A právě vzdání se a rezignace jsou pro vás tím nejhorším řešením. Buďte stále ochotni pomáhat ostatním a pomozte tím sami sobě. Karty jsou rozdané a cesta vede buď vzhůru anebo klesá do nižší hustoty, kde již není pohyb, nýbrž stagnace a útisk. Mnohé vesmírné bytosti se zájmem sledují vaše počínání. Chápeme vás, ale nerozumíme, proč jste stále v omezení a vědomém klamu a proč jste již dávno nevzali moc těm několika málo bytostem. Neboť oni to na vás hrají. Nemají ve skutečnosti takovou moc, jakou máte vy. Lidé Země, sami chápete, že zde probíhá válka o lidstvo, o energii. Válka, která může přinést konečné osvobození a úlevu. Také však trvalou zkázu. Je vám pomáháno si tím vším projít. Mnozí se rozhodli, že to vzdají a opět přichází vlna odchodů z této reality. Nedokáží již odolávat tlakům a raději opouští svá těla. Patří však do jiného světa. Vy, kteří zůstáváte, jste si také vybrali. Vybrali jste si veliký úkol, ale bohužel podléháte obavám a strachům. Odpočítávání se rozběhlo. A reality se stále odlučují. Není již tolik možností, které jsou před vámi, ale ještě stále můžete ovlivnit to, kam se váš svět bude ubírat. Uzavřete stavidla, kterými odtéká vaše síla do nesmyslných řešení a vezměte si svou sílu zpět. Jsme s vámi a milujeme vás.

https://youtu.be/xBF8nFeRtkY

 

11.2.2021

Co bublá pod povrchem

Mnoho možností je otevřeno v tomto čase, lidé Země. Čas minulosti se uzavírá, čas nejistoty a razantních proměn prožíváte právě teď. Nic není tak, jak byste chtěli. Sami nevíte, co vás čeká. Svou budoucnost však můžete ovlivnit tím, jak budete tvořit svůj vnitřní svět. Opouštíte něco, co vás poučilo, co ve vás zanechalo otisk. Nyní máte strach, neboť si nedokážete představit vaší další cestu. Tam, kde je strach a nejistota, tam je také vzdání se své víry. Zanechte pochybností, lidé Země. Neboť ani vaše nejodvážnější představy nejsou schopny obsáhnout vaše další bytí. Vše závisí na vás, na nikom jiném. Jedinou jistotou je právě ta jistota, kterou cítíte uvnitř sebe. Bolestné tlaky probouzí mnoho z vás. Ti, kteří již prozřeli, cítí větší klid a jistoty, neboť jsou napojeni na pravdu ve svém nitru. Ti, kteří se nyní probouzejí, procházejí otevíráním očí. Situace jsou náhlé a nečekané. Ovládá vás forma strachu, která však ztrácí svou moc. Stačí odvrátit od ní svou pozornost a forma se rozpadá. Máte v sobě sílu, lidé Země. Přežijete. Jen se ještě musíte mnohé naučit. I Země se posouvá, i ona má své učební lekce. V této chvíli však mohou být místa, která odolávají posunu, která se vzpírají, která úpí pod tlakem negativních energií. A tam dochází k otevření energie, k uvolnění emocí a ze Země trysknou proudy, které ovlivní velmi rozsáhlá místa. A toto se děje i ve společnosti. Rozhoří se spor o pravdu, spor, který musí být zveřejněn. A následkem pak bude šok, který způsobí energetický náraz a protržení obalu, který nejen mnohé chrání, ale také plno věcí ukrývá. Osvobodí se masy a ty mnohé pohltí, ale také odkryjí nánosy, pod kterými je schovaná pravda. Dojde nejen k odkrytí, ale také otevřou další témata k řešení. V tomto čase se rozpomínáte, kým jste, lidé Země. Mnozí se cítí slabí, někteří mají silné pocity toho, že se musí spojit s dalšími, podobně smýšlejícími bytostmi. Nastává veliký pohyb lidí, migrace, přesun a stěhování. Někteří budou již brzy uvolňováni, aby přecházeli do zcela nové reality, do nových míst působnosti. Odchází stará garda, bytosti, které nedokáží naplnit své úkoly, nedokáží plnit to, co slíbili. Z hlediska státu pak dochází ke ztrátě důvěry do té míry, že zde již nebude téměř nikdo, kdo bude ochoten podpořit ty, kteří jsou nyní v popředí. Je zde oživení, změna v oblasti vyšších míst. Důvěra v nové uspořádání, které zpočátku nebude mít pevnou stabilitu, avšak důslednou prací se stabilita posílí. Zanikají mnohé způsoby a formy práce a druhy profesí, aby vznikly zcela nové, takové, které jsou založené na zcela nových principech. Příroda a svět ekologie se dostávají na přední místa. Zájem lidí o tento směr narůstá, stejně tak, jako roste zájem o zdraví. Staré léčebné metody jsou již na odchodu, nové metody jsou založeny na zcela jiných principech a nových technologiích. Lidský svět se mění. Čas se zkracuje a natahuje, často se může zdát, že jedna hodina trvá různě dlouho. Dochází však také k manipulaci s časovou osou. Vnímání času je u každého různé. Mnohé vzpomínky jsou zcela nebo částečně pozměněny, některé vymazány z mysli a nahrazovány vzpomínkami zcela jinými. Manipulace probíhá na mnoha úrovních a toto je odvrácená tvář proměny tohoto času. Lidé Země, tato slova vám mohou pomoci pocítit klid na duši, neboť poznáte, že nic se neděje jen tak. Pokud nebudete moci tato slova chápat svým rozumem, nalaďte se na energii těchto slov svým srdcem. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/UXHwq1e5k9E

 

4.2.2021

Informační bouře

Lidé Země, neobávejte se vašeho osudu. Osud je jen souhrn toho, čím jste vy sami přispěli do svých životů. A proto dostáváte to, co je vám určené. Nemůžete nikdy dostat méně nebo více než to, co unesete. Nebojte se tedy ničeho, co nyní ve svých životech máte. Váš osud je upředený a na vás je, abyste žili tak, abyste svůj život obohatili. Vždy si můžete vybrat, jak budete reagovat. Zda pozitivně nebo negativně, vždy máte volbu. A toto se vztahuje i na současnou situaci, na svět kolem vás. Pohled každého z vás je zcela jiný, je to vaše osobní realita. Dalším pohledem je to, jak se dívá celá společnost a to je kolektivní realita. Aby se změnil pohled kolektivní reality, je potřeba změnit pohled jednotlivých účastníků a proto je zde neustále apelováno, abyste začali sami u sebe, abyste se spojovali do větších skupin, jen tak se vaše síla násobí. Je zde důležité měnit nazírání, otevírat své vědomí a hledat pravdu. Pravdu, kterou vám neřeknou vaše média, pravdu, kterou nepoznáte, dokud se neponoříte sami do sebe, dokud si nevyslechnete více zdrojů. Probíhá zde informační bouře, kdy pravda je vědomě odstraňována. Právě proto je potřeba, abyste vše analyzovali a slepě nevěřili. Lidé Země, musíte pochopit, že tento čas vás učí nalaďovat se na Zdroj, učí vás návratu k zemi, k sobě samým, k přírodě a k hodnotám. Ale také k lásce k sobě samým, učí vás nebýt obětí a stát se (sebe)vědomými bytostmi. Je zde plno nepochopení, plno zmatení. Je zde mnoho nepokojů ve vašich srdcích. Cítíme frustrace, zmatky, cítíme bolest, která se rozlévá ve vašich srdcích. Mnohé emoce se tak dostávají na povrch a odcházejí. Žádejte o pomoc, žádejte. Neboť vám může být dáno, ale také odebráno to, co již nechcete nést nebo nejste schopni nést. Vaše budoucnost je ve vašich myslích nejistá. Je však důležité si uvnitř sebe udržet pevnou víru a klid, je důležité být přítomní. Čas teprve ukáže, kam vás zavede vaše cesta. Každého však podle jeho vnitřního naladění. Je zde velká šance, že nakonec dokážete vše obrátit v dobro pro všechny, v dobro pro celý svět. Nezapomínejte také na Zemi. Neboť i ta se bouří a extrémy, které vidíte ve společnosti, se projevují také na Zemi. Lidé Země, spějete do času, který je začátkem nového věku. A to přináší těžkosti, které je potřeba překonat. Jste však již připraveni. Jen ještě potřebujete dojít do bodu, kdy pochopíte, že řešením jste vy sami. Vy sami se musíte rozhodnout a změnit to, co vám neslouží. Ještě však jste nepadli na úplné dno. Až se toto stane, pak teprve se probudí vaše velká tvořivá síla a nezůstane kámen na kameni. Žijte však v míru, lidé Země a milujte sebe samé a jeden druhého. I my vás milujeme a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/CxrTFX5IMc8

 

26.1.2021

Nepodceňujte sílu víry

Nastává konec jedné etapy, lidé Země. Všichni to podvědomě cítíte. Je tu doba nejistot, kdy jste nuceni dívat se zejména do sebe samých, abyste dokázali rozlišit, co je pravda, abyste dokázali nalézt odpovědi na své otázky. Žili jste v době, kdy jste měli informací nedostatek, nyní žijete v době, kdy je informací přemíra. Jste zmateni. Nejen z toho, co je kolem vás, ale také z vašich myšlenek. Z toho, co mysl neustále zpracovává. Výstupem je pak spíše zmatek a chaos a strach z budoucnosti. Avšak to není to, co se po vás chce. Je potřeba se přizpůsobit době, přijmout tento stav a začít konečně pracovat na tom, abyste změnili to, co vám již nic nepřináší. Lidé Země, víme, že váš čas je omezený. Musíte se rozhodnout. Vaše duše toužily přijít v tomto čase, aby se staly součástí změny na planetě Zemi. Máte však před sebou mnoho práce, neboť toto je teprve začátek. Přijdou situace, kdy budete chtít vše vzdát. Bude se vám zdát, že to, čemu jste věřili, se nenaplnilo. Můžete pociťovat skepsi. Nikdy však se nevzdávejte své víry. Neboť to by vás dovedlo na pokraj šílenství a zkázy. Vždy to byla víra, která vám pomáhala přežít, pomáhala vám měnit nejen sebe samé, ale také chod dějin světa. Vždy tu byli ti, kteří stáli v první linii, protože věřili, ve svůj zdar. Nepodceňujte sílu vaší myšlenky, nepodceňujte sílu víry. V tomto čase více, než kdy jindy, je potřeba žít vědomě a dávat pozor, kam vaše myšlenky směřují. Neboť to bude vaší budoucností. Jsou zde mnohé nepokoje. Nejen uvnitř vás samých, ale i vně. Vše je spojené. Je důležité uvolnit tlak, který se stává neúnosným. Není možné být pod tlakem dlouhou dobu. Pokud ano, pak dojde k výbuchu. A to se týká jak Země, která činí další kroky ke svému posunu, ale také společnosti, i vás samých. Může se stát, že budete cítit mnoho zlosti a vaše emoce budou chtít proudit ven. Uvědomte si však, že pokud zlobu zaměříte proti sobě samým, naplníte plán těch, kteří již věky usilují o to, aby vás obrali o vaši energii, nakrmíte tak své nepřátele. Změňte sílu svých emocí v hybnou sílu změn, které musí nastat. Lidé Země, víme, že potřebujete pocítit naději. Žádejte o vše, žádejte o pomoc. Pak vám bude moci být poskytnuta. Je zde mnoho bytostí, které jen čekají na vaše vyzvání. Tím se vaše energie znásobí. Všichni napjatě čekají, co se bude dále dít. Vás však může zachránit pouze vzájemná spolupráce a odmítnutí být dále loutkami. Vidíte kolem sebe, že každá bytost na Zemi je naladěna na něco jiného, a proto nemůžete vysvětlovat něco tam, kde o to nestojí, kde to nechápou. Neplýtvejte svou energii a zaměřte se tam, kde to s vámi souzní. Každý z vás má svou cestu a ne všichni s vámi po té cestě půjdou dále. Lidé Země, v rozhodující okamžik se otevírá příležitost, která nesmí být promarněna. Čekali jsme na ni příliš dlouho. Věci se ještě budou měnit a některé změny vás nepotěší, jiné rozladí. Některé však budou podle vašeho gusta. Jedna věc je však společná. Jsou to změny zásadní a nijak se na ně nemůžete připravit. Proto žijte přítomností a učte se více pozorovat. Váš čas nastává a my jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/EhPiKesbrBU

 

 

17.1.2021

Jsme ti, kdo přišli pomoci uzdravit svět

Lidé Země,  sami v sobě začínáte chápat, že nic, co vás potkává, není náhodné a že vše to, co prožíváte, vám má pomoci uvolnit vaše staré zátěže, vypořádat se se závazky a zavřít dveře za svou minulostí. Je potřeba se neustále zaměřovat na to, žít teď a tady, přítomnost je to, co je potřeba řešit, nic více. Nyní je čas, abyste se začali zabývat svým nitrem, neboť přichází příležitosti, které vám mohou ukázat věci skryté, dostanete se do stavů, kdy můžete být absolutně zmateni z informací, které se všude kolem vynořují. Je pro vás důležité, stále znovu a znovu se vracet k sobě, k tomu, co cítíte a vnímáte. To vám pomůže rozlišovat to, čemu máte věřit, to, co je vaší pravdou. Stále více se začínají ukazovat rozdíly mezi lidmi. Rozdíly ve vnímání světa, ve vnímání života. Mnozí se vám vzdalují a nakonec zjistíte, že již nejsou součástí vašeho života a dokonce vám ani nechybí. Netrapte se tím. Je to pro vás signálem, že každý máte jiný směr cesty a že vás na vaší cestě tito lidé nedoprovodí. Nemají vám již co nabídnout. A také vy jste splnili to, co jste měli a tak se dostali na jinou cestu. Na cestu do odlišné reality. Tlaky na vás budou sílit. Stabilita se tříští. Tvoří se nová společnost. Tvoří se nový svět. Zde se také ukáže pravda, která bude šokovat. A pro mnohé je právě šok potřebný pro to, aby to vámi zatřáslo, abyste prozřeli. Není však potřeba svou pravdu vnucovat jiným. Neboť ti ostatní vás nepochopí. Proto svou pravdu ukažte těm, kteří vás o to žádají. Dochází k rozdělování. Rozdělování na úrovni rodin, přátelství, společenských skupin, vztahů na všech úrovních. Často se může zdát při rozhovoru s někým, jako byste nebyli schopni zachytit společnou myšlenku nebo nalézt společnou řeč. Budete mluvit stejným jazykem, ale nebudete si rozumět. Dokažte sami sobě, že se se vším dokážete vypořádat s klidem a nadále si tvořte svou realitu, po které toužíte a nenechte se ovlivnit. Je na vás, zda uvidíte pohár napůl plný nebo napůl prázdný. Vždy vše je otázkou výběru a toho, jak se na věci díváte. Pochybovači nesmí zviklat vaši víru, neboť oni mají úplně jiný směr vývoje, cestu, kterou jste vy možná již prošli. Buďte s těmi ostatními trpěliví. Každý jde svou rychlostí a s jiným načasováním. Společné ale pro vás je, že jste se ocitli v tomto čase na tomto místě a plníte důležitý úkol. Transformujete sami sebe. Musíte hledat nejlepší řešení, musíte hledat vzájemnou domluvu, komunikovat. Je potřeba nepřijímat vše, co je vám sdělováno, nýbrž hledat pravdu. Lidé Země, je to náročný čas a tento rok znovu bude prověřovat všechny oblasti vašich životů. Tam, kde máte cokoli nezpracovaného, tam musí dojít k očištění. Právě proto, abyste se zbavili všeho, co vás tíží a co vám brání se povznést. Pokud začnete vnímat věci zvláštní, které jste dříve považovali za neskutečné, nemějte obavy a snažte se vždy stát na straně dobra, na straně lásky. Vaše prožitky mohou být i mimosmyslové a v tom případě vše pozorujte a spojujte si sami v sobě to, co znáte, s tím, co prožíváte. Hleďte na sebe jako na bytosti vesmírné, které sem přišly proto, aby pomohly uzdravit svět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

https://youtu.be/Ivfw79a2jIc

 

7.1.21

Svoboda závisí na nás

Svět se otřásá v základech. Jsou to otřesy nejen fyzické, jako jsou zemětřesení a mnohé další projevy, jsou to také otřesy ve společnosti a nakonec se otřásá i stabilita lidských životů. Svět lidí se transformuje, stejně tak, jako Země. Tato část vesmíru se probouzí, aby se zbavila všeho, co brání rozvoji, aby se zrodila v nové úrovni. Není zde možnost jít zpět. Mosty byly zbourány. Je tu jen cesta kupředu. Svět, který znáte, zcela zmizí během několika desetiletí. Další generace budou na toto vzpomínat jako na konec otroctví a počátek svobody, která byla tvrdě vybojována. Nelze se však spoléhat na nehmatatelnou pomoc. Spolehnout se dá pouze na sílu bytostí a jejich potřebu být svobodní a touhu tvořit svět ve zcela jiném nastavení. Na vytvoření vize, kterou je potřeba prosazovat. Svět se musí zcela změnit, jinak bude opět následovat pád, tak, jako již několikrát v průběhu věků. Avšak je zde velká šance. A tu šanci je potřeba využít. Víme, že svoboda závisí na vás. Stále více bytostí se začíná přiklánět k nové vizi světa. Stále více z vás otevírá oči a hledá pravdu. A s hledáním pravdy je potřeba pomoci i těm ostatním. Žádejte o pomoc, žádejte, abyste byli osvobozeni. I my se pak budeme moci přičinit o to, postavit se vedle vás v bitvě o svobodu světa. Boj, který je však veden lidskostí, spoluprací a uvědoměním si vzájemného spojení. Boj, který se stále nazývá bojem mezi dobrem a zlem. Budete zkoušeni, zda jste dost silní, zda chápete, oč jde. Budete prověřováni, zda jste se zbavili svých předsudků, svých iluzí, zda dokážete projevit lidství, zda se dokážete postavit sami za sebe. A tyto zkoušky budou tím těžší, čím více budete odmítat vidět pravý stav věci, čím více se budete držet svých pravd a jistot z minulosti. Chápeme, že je to pro vás těžké. Ale právě v tomto čase můžete začít plnit úkol, který jste si dali. A tím je pomoci tomuto světu. Hvězdné duše, které vstupují do této reality, aby se znovu postavily za svobodu. Mnozí začínáte ve svých srdcích cítit neklid. Jste voláni svou duší, abyste nastoupili a začali pracovat. V tomto čase více, než kdy jindy. Probuďte se a vzpomeňte si, k čemu jste se zavázali. Každý má své místo a svůj způsob, jak se může přičinit. Každý svým dílem a přesto všichni společně. Rozetněte svá pouta, abyste mohli vzlétnout. Pokud toto neučiníte, ztratíte svou výhodu a nakonec vše, oč jste bojovali. V nejbližších měsících budete opakovaně přesvědčováni o tom, co je pro vás nejlepší. Věřte však sami sobě a hledejte ve svých srdcích. Tam se skrývá odpověď. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/i9yjrYYmD2U

 

1.1.2021

Rok 21 a dál...

Tento svět se otřese v základech. Země, která bude výrazně postižena, je za mořem a dosáhne velkého krachu. Odejdou duše starého paradigmatu. Spojí se lidé stejného poslání a programy starého času budou definitivně vymazány. Člověk se posune a změní. Každý však po své cestě a mnozí ponesou svůj kříž osudu. Rok 21 se rozjede těžkými energiemi. Ten, kdo správně uchopí rady své duše, pozvedne se a zrodí na vyšší úrovni. Život na planetě se změní. A změny mohou být vedeny dvěma směry. Na člověku je, zda cesta povede vzhůru, či zda budou dále utahována pouta v podobě lží a manipulací. Několik skupin se spojí a ukáží ostatním vizi nového života, kterou si osvojí mnoho stoupenců. Osud dožene ty, kteří neotevřou svá srdce. Rodina bude nade vše. Stejně tak, jako kruhy přátelství. Příroda bude postavena na přední místo a v čele zůstane láska. Síla zlovůle bude stále přítomna a jen bytost vědomá jí může přerůst. Rok, který mnoho vezme, ale také štědře obdaruje. Rok obměny struktur, avšak často ztráty víry. Rok finančních ztrát, i mnohých vítězství. Rok protikladů, přesto možnosti výrazného posunu pro každou bytost Země. Rok, kdy nalezeni rovnováhy je základním kamenem pro úspěšné zvládnutí výzev a překonání překážek. Rok učení, kdy je potřeba umět najít pravdu a nalézt  tak zlatý poklad uprostřed chaosu. Rok, který se do dějin zapíše jako rok převratu, zvratu myšlení a vnímání života a role člověka na Zemi a ve společnosti.

 

 https://youtu.be/zPGaRFqMUZw

 

 

 

27.12.2020

Naděje

Lidé Země, posilujte v sobě naději na lepší život. Je toho zde mnoho, co je potřeba přijmout a změnit a naděje vám dodá sílu k tomu, abyste se rozhodli udělat něco se svými životy. Čím více vás bude, tím větší úspěch tato mise  bude mít. Ano, nazýváme to misí, neboť je to váš úkol a vaše priorita toho, abyste se sjednotili a nalezli nová řešení problémů, nové náhledy na život a na svět. Víme, že stále pochybujete o své síle. Avšak mnohokrát jste se mohli přesvědčit, že dokážete mnohé, že jste schopni překonat sebe samé. V časech temných jste se dokázali semknout a společně bojovat za věc. Ne však se zbraněmi. Je potřeba, aby každý sám za sebe vybojoval svou bitvu se strachem a pochybnostmi. Pak přichází láska, která otevírá dveře. A tyto dveře se otevřou všude tam, kde bude víra. Víra v lepší budoucnost, víra v moc lásky. Tam, kde je víra ve svou vlastní moc.

Lidé Země, končí další rok a nový přichází. Ve vašich životech se toho mnoho změnilo. A toto ještě není konec. Je to teprve začátek nové éry. Vaše duše toužily být součástí těchto zlomových let a to je důvod, proč jste všichni zde. V čase, kdy je zde po několika tisících let možnost opět povstat a osvobodit se z pout, kterými jste svazováni. Je však potřeba pochopení, trpělivost a síla vůle. Jste vedeni, abyste se probudili a prohlédli. A konečně uviděli to, před čím jste dlouhou dobu zavírali oči. Víme, že cítíte skepsi a mnozí stále čekají na to, že se situace změní a oni budou moci žít tak, jako žili před lety. Avšak tento čas se již nevrátí. A proto je potřeba zaměřit se na přítomnost, na to, jak se dostat z místa a ze situace, kde již netoužíte být. A cesty se ukazují. Ale cítíte se odpojeni jeden od druhého, cítíte se osamoceni. Toto však je pouze iluze. Vše vás vede k sobě samým. Vše vás vede k pochopení, že nelze čekat na něco nebo někoho, kdo vás spasí. Pouze vy sami musíte změnit chod dějin. A my jsme s vámi. Pomáháme vám na vaší cestě a tato pomoc je poskytována každému, kdo o ni požádá. A proto žádejte, Lidé Země.

Uzavřete vše, co vám již neslouží. A spolu s tím odhoďte také vaše strachy. V tomto čase je zde velmi mnoho negativních emocí. I v dobách temných si hledejte to, co vás potěší, co vás naplní a rozsvítí. Otvírejte svá srdce a dávejte lásku. Víme, že jste bytosti láskyplné, máte v sobě přeci božskou jiskru. Před vámi je ale opět velmi náročný rok, máte ale všechny prostředky pro to, abyste jím prošli posílení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/J8dhN_rHJXc

 

 

 

 

 

9.12.2020
 

Kolik toho uneseme?

Otevírejte svá srdce, lidé Země. Tento čas musel přijít, aby vám dal šanci změnit svět, změnit společnost a taky sebe samé. Bojujte sami za sebe, za to, kým jste. Postavte se za sebe a braňte invazi, která vás zotročuje. Tento rok je pro vás velmi náročný. Mnohé duše nezvládly tlak a opustily tuto realitu. Zvolily si zrození jinde a v jiných podmínkách. Ti, co zůstávají, se musí rozhodnout zbavit se svých omezení. Vedete si dobře, lidé Země. Přijímáte však na svá bedra zátěž, která vás stále více táhne k zemi, místo toho, abyste stoupali výše. Kolik toho však ještě unesete? Prožíváte mnohé situace, které by vás ještě nedávno ani ve snu nenapadly a najednou se staly skutečností. A toto se bude dít i nadále, věci překvapivé a rychlé budou atakovat vaše životy. Stále více začínáte chápat, že čas jistot je již v nenávratnu. Nyní jde o to, začít si formovat svět nový. Ne však na starých základech, nýbrž na zcela nových. Je tu možnost nového uspořádání. Mnohé situace vás vyvádějí z míry, ale dávají vám tím možnost reagovat, měnit své vnitřní postoje. V tomto čase již přicházíte na to, co je pro vás prioritou. Stále více lidí se oprošťuje od vzorců a programů zaměřených na hmotu. I přesto, že hmota je stále součástí vás samých, žijete ve hmotě a jako takoví také toto vnímáte. Mizí však připoutanost. Začínáte si více vážit jiných věcí. Přátelství, porozumění, láska. Toto vás začíná stále více oslovovat. Stejně tak roste ochota pomoci druhým. Stavte se sami za sebe a za druhé. Pokud to neuděláte a budete tříštit svou sílu, ničeho nedosáhnete a budete padat hlouběji do propasti. Lidé Země, čas přináší velmi významnou dobu s koncem tohoto roku. Dostáváte velkou podporu z vyšších oblastí. A ještě dostanete ve dnech energeticky velmi významných. Pochopte však, že žijete ve světě polarit a tam, kde je silný proces růstu, je i silný proces pádu. Tam, kde proudí energie tvoření, proudí též energie boření. Vše má dvě strany. A toto je potřeba si uvědomovat. Jak pozitivní, tak negativní se může projevit v těchto dnech. A je potřeba se emocionálně příliš nezapojovat. Staňte se spíše pozorovateli toho, co se děje. Hledejte klid a spojení se svým nitrem. Snažte se nepodléhat tlakům, které na vás jsou vyvíjeny. Zcela neobvyklá situace přijde do vašich životů. Lidé Země, chápeme, že se cítíte zmateni a nevíte, čemu věřit. Je to víra v sebe samé, na kterou se máte zaměřit. Toto je důležité. Neboť zmatení a mnoho rozdílných informací vás bude provázet čím dál častěji. Musíte si být jisti sami sebou, abyste prošli tímto obdobím, abyste dokázali rozlišovat. Mohou se ukazovat mnohé falešné zprávy, situace a dokonce falešné osoby, které se vydávají za spasitele a přitom sledují pouze své vlastní zájmy. A toto můžete prohlédnout nejlépe tak, že se budete nalaďovat na své vlastní pocity. Pravda se přihlásí z vašeho nitra. Nevzdávejte se, lidé Země. Vše teprve přichází. Tohle je začátek. Buďte připraveni a stále věřte v dobro. Nejste na této cestě sami a brzy uvidíte mnohé, co dosud bylo skrýváno. Tak, jako když se otevře poklop a vše se vyvalí ven. A nebude to nic pěkného. Zároveň však velice osvobozující, neboť se uvolní přetlak, špína odteče a zůstane jen křišťálová voda. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/RHt8u0KUaCs

 

30.11.2020

O veliké řepě

Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte vně. To je důležitá a neustále opakovaná věta pro všechny a pro všechno. Nikdo vám nemůže dát radu, co si počít sami se sebou. Zejména ne v tento čas. Neboť je zde mnoho vlivů, které určují vývoj situace. Přecházíte z jedné cesty na druhou, z minuty na minutu si své cesty vybíráte. Tak, jako vlak, kterému se přehodí výhybka. Nasáváte nové, bojíte se však pustit to staré. Nelze ale sedět na dvou místech. Lpění není to pravé, co byste nyní měli dělat. Potřebujete jedno místo uvolnit, pustit se, rozhodnout se. Potřebujete se uzdravit. Stejně jako společnost. Nečekejte však, že přijde něco, co vás osvobodí, co vám ulehčí vaše úsilí. Musíte si vším projít, abyste zesílili, abyste bytostně pochopili. Každé začátky jsou těžké. Z bolesti se rodí nový život. Vy všichni jste přišli jako průkopníci. Jako ti, kteří prošlapávají cestu. A ta cesta je plná kopřiv, bodláků, napadaných větví a všeho možného haraburdí. Není zde ale žádná vize, jakým způsobem toto vše překonat. A tak v průběhu cesty hledáte řešení pro každou překážku zvlášť. Nejste však na zdolávání překážek sami. Prohlédněte a podívejte se kolem sebe. Uvidíte další, kteří jsou také na cestě a perou se s překážkami stejně jako vy. Co se po vás vlastně chce? Jen si toto uvědomit. Prohlédnout a postavit se čelem k tomu, co vidíte. Pochopit, že je čas na změnu. Vidíme rozpolcenost, která mezi vámi panuje. Na jakou stranu se máte přiklonit? Vidíme ty, kteří věří tam, kde důkazy v opak bijí do očí. Vidíme ty, kteří naslouchají, ale neslyší. S těmi všemi se pak musí zatřást, aby se probudili. Proto stále apelujeme. Spojte se s těmi, se kterými rezonujete. Všechny oblasti života je potřeba změnit. Zejména však váš přístup ke všem bytostem. K lidem, ale i ke zvířatům a k přírodě. Vyvíjíte různé aktivity. Můžete mít dobré úmysly. Je však potřeba přestat o všem neustále mluvit a začít konat, uvést to vše do materie. Kam až chcete být zatlačeni? Pohled, který máme my, je totožný s tím vaším, pokud se díváte na pokusná zvířata zavíraná do klecí. Toto není čas, aby se vše, v obměněné podobě opakovalo po celá tisíciletí. Je tu příležitost změnit svůj svět, svou budoucnost. Mnoho společností již tuto příležitost mělo a nevyužilo ji. Změňte svůj status v tomto světě. Ještě mnohé situace přijdou do konce tohoto roku. A i v dalším roce.  Budete v šoku, budete znechuceni, vyděšeni. Je a bude vámi třeseno tak dlouho, dokud se opravdu nevzbudíte. Nehrajte si jen na svém písečku. Pochopte, že vše, co se na tomto světě děje, má na vás vliv. I přesto, že se to děje vašemu sousedovi, či na druhém konci planety. Vy všichni, kteří chápete, táhněte za jeden provaz, netříštěte svou sílu. Tak, jako v pohádce O veliké řepě. Pokud se všichni spojíte, vaše síla roste a jen tak můžete učinit změnu. Díky vašemu úsilí a díky připravenosti vidět pravdu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/vebPfZjQ_Ws

 

25.11.2020

Věřte v lásku

Lidé Země, toto je čas, kdy procházíte energií, která vás dokáže osvobodit od minulosti. Do proudu energie, která vám pomáhá měnit sebe samé, formuje také fyzická těla. Učíte se bytostně chápat, že tímto významným časem se vaše duše rozhodly projít, ony ho vítají. Je to čas náročný, očistný a přesto velice osvobozující. Duše se vzdávají traumat zrychleným odžíváním a uvolněním těchto energií. Změna fyzických těl je také důležitá, neboť duše, které se rozhodly projít transformací, tato fyzická těla potřebují, projdou i se svými současnými těly. Proto zde musí dojít k přeměně. Hledáte v sobě samých to, čeho byste se mohli držet anebo to hledáte všude kolem? Je důležité obracet se do nitra. Víme, toto slyšíte neustále. Avšak rozumíte vůbec tomu, co to obnáší? Stále slepě věříte tomu, co je vám sdělováno? Pokud byste se obraceli k sobě samým, pak byste viděli, že pravda je vám předkládána v hodně omezeném množství. Je potřeba, abyste sami přišli na to, co pravda vlastně je. Jak kolektiv, tak jednotlivec. Lidé Země, proces započal a nedá se zastavit. Je však jen na vás, jak skončí. Zda si ve svých srdcích udržíte klid anebo zda podlehnete masovým vnějším vlivům. Vždy, v každou vteřinu vašeho života máte volbu. A vybírejte dobře. Každý sám v sobě nosí svůj zdroj všech možností. Každou vteřinu si vybíráte svými rozhodnutími realitu, do které posléze vstupujete. I ve chvíli největší tmy se můžete rozhodnout pro světlo. Přijímejte obě varianty, přiklánějte se však na stranu pravdy, ať již je pro vás pohodlná, či nikoli. Stále toužíte po životě, který jste žili. Avšak ten již je pryč a nikdy se nevrátí. Proto je potřeba, abyste si začali tvořit zcela nový život. A také svůj domov, takový, který jen tak něco nerozbije, domov uvnitř vás samých, místo vašich jistot. Jste však pod negativními vlivy, lidé Země. Odpoutejte se od strachů, které vám brání žít a nepřežívejte. Ptáte se jak to udělat? Návodů je všude plno, ale může to být nepohodlné. A ego se nepohodlí brání. Musíte se k tomu rozhodnout. Rozhodnout se přestat být oběť a stát se vědomými tvořiteli svých životů. Je však mezi vámi stále ještě mnoho těch, kteří slepě věří tomu, co je jim předkládáno. Těch, kteří se bojí probudit, neboť je to velmi bolestné zbavit se svých iluzí, toho, co vás ochraňuje ve své vlastní ulitě. Ale ta ochrana je pouze domnělá, skutečnost je zcela jiná. Lidé Země, víte, že stojíme při vás. Je zde však tolik rozpolcenosti, tolik strachu a tak málo naděje. Tak málo lásky. A právě láska je energie, která má největší moc. Myslete na ni v každé vaší myšlence, v každém svém činu. Věřte zázrakům a nebuďte zoufalí, neboť každému se dostává to, oč se zaslouží. Věřte v lásku. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/R6GsJ8FKWh4

 

11.11.20

Vše máte ve svých rukou

S touto dobou přichází naplnění proroctví. Avšak v jiné formě a podobě, nežli bylo uváděno. Tento čas se stává závěrečnou fází, kdy opouštíte starou realitu. Reality nové se začínají pevně tvořit a každým dnem jsou více posilovány. Jste vedeni, abyste prozřeli. Přichází situace, které vám otevřou oči. Je čas rozhodování, na kterou stranu se postavíte. Avšak ne z pozice strachu, nýbrž z pozice pochopení. Máte před sebou dny, které po vás budou vyžadovat plnou připravenost a bdělost, neboť se budete muset rozhodovat téměř ve vteřině. Dostáváte příležitost odpoutat se trvale od minulosti a dostáváte příležitost naplnit svůj osud, vybrat si cestu, po které půjdete dále. Lidé Země, toto je čas uzamčení. Uzamčení ve společnosti, uzamčení se do sebe. Zároveň ale je to čas, abyste povstali, vystoupili ze své ulity. Jako když se klube kuře z vajíčka. Změna z jedné životní formy do druhé. Nejen ve společnosti, ale také vy, jako bytosti, které přijaly svůj úkol a nyní pro ně nastal čas pro jeho naplnění. Do vědomí vás lidí začínají vstupovat důležité informace, které byly doposud blokovány. Aktivují se některé kódy a spouštěči jsou běžné životní události, často také extrémní. Pokud cítíte únavu, vězte, že je nejen projevem ročního období, ale také proto, abyste ještě v konečné fázi sami v sobě vše připravili, transformovali se. Čeká vás náročné období, které bude ještě trvat cca půlrok. Tedy se vše převrátí, zcela se změní to, co jste znávali a to, čemu jste věřili. Lidé Země, buďte přesto klidní ve svých srdcích a spíše pozorujte, než abyste se zapojovali do emočních výlevů. Začínáte vidět za věci, začínáte otevírat oči. Zatím však ještě nevíte, jak s tím, co vidíte, naložíte. Čas, kdy budete vědět, je na spadnutí. V tomto čase je důležité stát při sobě a přes veškerá omezení nalézt sílu a chuť uspokojovat potřeby své duše, cítit optimismus a naději. Neboť rozhodnutí již padlo a nejen společnost, ale i Země se začne hýbat. Jste zaplaveni informacemi, a proto vyciťujte. Můžete být zaplaveni doslova. Některé oblasti Země toto čeká. Laďte se na sluneční paprsky. A pokud je nevidíte na obloze, mějte vize ve svých myslích. I Slunce se mění. Jeho oheň se probouzí a energie stoupá i přesto, že sluneční aktivita je minimální. Stačí jeden záblesk a vše bude jiné. Nejen na Slunci a Zemi, ale také ve vás samých. Jsme připraveni stát při vás a pomoci vám s tím, čeho se obáváte. Žádejte. Hledejte rady ve svém nitru. Buďte se svými přáteli a s rodinami, nepodporujte toxické lidi a situace, raději se stáhněte. Avšak stůjte si sami za sebou. A bojujte za své děti. Oni to potřebují. Uvědomte si, že skrze ně roste další generace. Jak asi bude vypadat jejich budoucnost, pokud do nich bude zaseto sémě strachu a podrobení se? Vše máte ve svých rukou lidé Země. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/5vU_PQUAEo8

 

1.11.2020

Pomoci může jen pochopení toho, co se děje.

Láska je prvotní zdroj všeho na tomto světě. Skrze lásku přichází pochopení a tento svět je skrze lásku tvořen. Materiálním projevem lásky je síla tvoření. Zde, v tomto čase, je však lásky pomálu. Každý se více či méně stává sobcem a ukazuje tvář nepochopení tehdy, pokud se ho dotýká cokoli, co považuje za negativní nebo za útok, prostě tehdy, pokud se ho nějaké stavy bezmezně dotýkají. V tomto čase dochází k projevení pravého zaměření bytosti. Jak se říká, svůj k svému nebo oddělování zrna od plev. Je zde potřeba velice silného zaměření se na pochopení toho, co se nyní děje. Slepá důvěra musí být nahrazena vírou v lásku, kdy láska je zdrojem pravdy a energií tvoření toho, oč žádáte. Jsou zde velmi silné motlitby o změnu současného stavu a prosby o pevné zdraví. Přesto však mysl upevňuje strach a proto dochází k rozkolu a nesouladu ve směru další cesty. Na jedné straně myšlenka, přání a touha, na straně druhé posílení strachu, což je opakem lásky. Zde nemůže dojít ke spojení a konkrétnímu výsledku. Zde dochází doslova k souboji. K boji dobra se zlem, či k souboji o prosazení určité polarity. Avšak vše je obsaženo ve všem a tam, kde je dobro, tam musí být i zlo, aby došlo k uvědomění. Proto to, co hledáte, je pochopení toho, co se děje. To, co přijde pak jako následek, je změna vnitřních postojů a nazírání nejen na lidi a situace, ale také na sebe samé. A s tím jde ruku v ruce projektování vnitřního světa jedince do toho vnějšího v podobě tvorby prožívaných situací. To je to, oč jde a co se děje. Na vás je, abyste vše správně pochopili a vnitřně přijali. Tím se vše změní. Stará realita se zřítí a nové se začne stavět. A toto vše je nyní v procesu. V procesu stavby nového světa. A to, co nyní považujete za špatné, vám umožní projít do světa nových příležitostí a získat nový pohled na svět. Uvědomění, které muselo přijít. Toto se děje po celé věky. V této míře však již může dojít k osvobození, viděno pohledem shora. Z pohledu vás lidí to však je ještě dlouhá cesta, nežli uvidíte výrazné změny. A proto je zde opět připomenutí toho, že jen láska vám může pomoci projít tmou. A tu lásku najdete ve svém srdci, v sobě samých a v posílení víry v ní. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Mluvené slovo

https://youtu.be/Lu0Q6FC0rwc

 

 

23.10.2020

Jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo ve strachu?

Země se zmítá v krizi, lidé Země. Situace se mění ze dne na den. Stojíte uprostřed vlnobití, avšak pokud máte vnitřní stabilitu, vlny s vámi hýbou nahoru a dolů, avšak neporazí vás. Tato stabilita přichází z duše. Z víry ve svou cestu. Z víry v sebe a z víry v božský plán. Tento čas vás prověřuje, zda jste připraveni, zda máte pevné základy pro to, abyste šli novou cestou. Ti, kteří se cítí zmítáni jako listy ve větru a mají pocit, že nic nezmůžou, pak své strachy ještě více posilují. Tyto strachy však oslabují jejich vnitřní sílu. Víte přece, lidé Země, jakou mají strachy moc. Dávejte si pozor na své myšlenky, na to, jakým směrem se ubírají vaše emoce. Učte se klidu i v době největší bouře. Pak vás již nic nesmete. Chápeme však to, co prožíváte. A i vy sami podobné situace znáte, neboť jste jimi v různých dobách a v různých podobách procházeli. Zanechaly ve vás otisk, který se nyní může znovu aktivovat. Musíte dojít krize, abyste se dokázali znovu odrazit ode dna a opět se mohli volně nadechnout. Staňte se pozorovateli toho, co se děje kolem vás. Pokud jste přímými proživateli, pak věnujete svou sílu okolním vlivům a může vás zasáhnout cokoli. Tento čas vás stále vede ke zklidnění, k cestě do sebe samých, k určení si svých priorit, k opuštění toho, co neslouží. Kolem sebe vidíte nervozitu, zlost se dere na povrch. Není však dobré nechat se strhnout davem, neboť byste mohli být ušlapáni. Žijte své životy, ne těch druhých. A také neodmítejte pravdy, které vám jsou sdělovány. Je potřeba zamyšlení se a nacítění se. Pokud některé věci neznáte, neznamená to, že jsou hned špatné. Nyní se učíte rozlišovat intuitivně. Vše se mění a toto bude i nadále pokračovat. Zatím nejste schopni si velikost změn představit, vaše jistoty se bortí. Svět se otřásá a voda odplavuje odpad. Nyní více, než jindy, je potřeba se spojit a nalézt společnou řeč. Nepropadat skepsi, ale posilovat naději. Nic netrvá věčně. A až si vším projdete, budete úplně někým jiným. Každý má své téma k řešení, proto však není méně důležitý, nežli ten druhý. Dávejte pozor nejen na sebe, ale i na ty druhé, buďte si oporou lidé Země. Jednotlivé časové linie se dále přelévají a formuje se nová cesta. Jste probouzeni a mění se kolektivní vnímání. Lidé Země, věřte, že toto období je pro svět prvním krokem k osvobození a nastavení zcela nových společenských podmínek. Měli byste být pyšní, že se tohoto procesu můžete účastnit, že jste spolutvůrci. A právě proto je potřeba si uvědomovat, co ve svých myslích tvoříte a také to, jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo tvořit ve strachu. Věnujte pozornost svým fyzickým tělům a svým rodinám. I přes všechna omezení. Lidé Země, toto je významný předěl. Brzy budete překvapeni, co všechno bylo před vámi skryto a co vyplave na povrch. Ti připravení budou překvapeni, ale přijmou to. Ti nepřipravení pak mohou zůstat v šoku a zhroutit se. Ať se však děje cokoli, zůstaňte ve svých nitrech klidní a ozdravujte svého ducha. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Mluvené slovo

https://www.youtube.com/watch?v=phqwHFBX-94&t=1s
 

 

7.10.2020

Energetická síť nového věku

Na tomto světě je již mnoho z vás, kteří chtějí změnit společnost, chtějí osvobodit lidstvo z pout manipulace a lží. Mnozí přišli s úmyslem napravit minulost, to, co oni sami pokazili. Osvobodit se z kola karmy a provést svět začátkem nové éry Vodnáře. Tento svět tak, jak ho znáte, již pomíjí. Vynořují se nové časové linie, mění se i cesty duší, které jsou tu v tomto čase jako osvoboditelé. Jejich cesty se přeskládávají podle toho, jak si jednotlivé bytosti vedou, jak jsou schopny plnit svá poslání, své záměry, tak jak se hýbe a přeskupuje kolektivní vědomí. Je to čas, kdy se vše mění, hmota se přelévá a tvoří nové časové koridory. Nic není stabilní a nic není jisté, pouze původ bytostí Země. Jste nazýváni bytostmi Země, avšak mnozí tudy jen procházíte. Cítíte v sobě touhu po svých domovech, po své rodině a po pravdě a to vás nutí probouzet se. Rodiny duší jsou zde postupně spojovány, aby došlo k zesílení energie nejen jednotlivce, nýbrž celých komunit. Energie těchto spojených bytostí se pak propojuje s ostatními a vytváří energetickou síť nového věku. Jste vedeni, abyste dokázali nalézt jeden druhého. Děje se to podle kvality vnitřního vyzařování. Proto se v tomto čase mnohé vztahy rozpadají a nové vznikají. Přesouváte se na různá místa. Opouštíte ty, kteří vám byli přiděleni karmou. Kvalita vyzařování se mění tím, jak opouštíte minulost a zbavujete se svých traumat. Pak jsou tu však vaše obavy a strachy, které jsou vám podsouvány, aby otupily vaši mysl a aby odradily vaši duši. Avšak duše je věčná a již si prošla spoustou podobných lekcí. Duše nemůže být zastrašena. V minulosti však byla mnohdy velmi silně traumatizována. A vyléčit se potřebuje právě teď. Zranění jsou odkrývána a propouštěna skrze bolesti duše. Vše však se děje z dobrého důvodu a tím je osvobození se a projevení té pravé, ryzí podstaty duše. Nikdo nemůže být dlouhodobě manipulován někam, kde nechce být. Musí se však postavit síle, která otupuje. A to se děje právě nyní. Buďte silní a svou sílu tvořivosti projevujte každou minutu. Víme, že ta síla je uvnitř vás. My ji vidíme. A vy byste měli taky. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Mluvené slovo

https://www.youtube.com/watch?v=p1yoVCTd9aI&t=16s

 

21.9.2020

Start do nového života

Nastává konec této reality. Vše se bortí jako domeček z karet. Už jste na odchodu. Vaše víra vytvořila realitu novou. Avšak každý z vás je osobnost, jedinec s výjimečnou myslí a s výjimečnou duší. Vytvořili jste si své vlastní reality. Někdo realitu plnou strachu a obav, neboť to je cíl, ke kterému máte být vedeni. Abyste svou sílu tvořivosti předali těm, kteří jí potřebují, aby vás mohli ovládat. Ti další, ti, co začínají chápat, vidět pod povrch a nacházet pravdu, ti však tuto realitu zcela minou. Ti zde tvoří svobodný svět bez manipulace. Pravda začíná prosvítat skrze silnou clonu, která byla v minulosti neustále posilována. Nyní však již tato clona nemá pevné základy a začíná se trhat. Tento svět, váš svět, funguje na principu tvoření, je to svět vás všech, realita, kterou tvoříte vy sami. Je potřeba, abyste se zastavili a uvědomili si, kam směřuje vaše mysl, kam směřuje veškerá vaše síla, váš potenciál. Pokud toto uděláte, co vidíte? Mnozí by v tu chvíli prozřeli, neboť by viděli strach a přesně to, co prožívat nechtějí. Proto je velice důležité tvořit s láskou, zaměřovat se tam, kde vás věci, situace a lidé naplňují. Takový svět potom bude také tvořit. Toto vše se však musí dít, lidé Země. Nejprve musíte ruiny domu zbořit, abyste vystavěli dům nový. V tento čas se otevírá brána, která přináší velice silný potenciál a velkou proměnu, velký skok. Tento skok si zpočátku neuvědomíte, neboť budete stále ve velké části zaměřeni na vnější svět, na své starosti. Avšak tato brána přináší výrazný zlom, který nastane ve vnitřních nastaveních vás, bytostí Země. Její tlak způsobí nárůst fyzických i psychických problémů jako další odčištění minulosti. Přináší výrazný tlak na jedince a na jeho vnímání sebe sama v realitě kolektivního vědomí. Přináší upozaděnost sebe sama, tj. postupné odevzdávání hlasu svého ega své duši. Přináší změnu názorů a vnitřních nastavení. Působí na ego v tom smyslu, že dochází k propojení. Ego začíná spolupracovat nejen s duší, ale i s ostatními egy. A tím se tvoří nová realita, založená na spolupráci a vzájemném porozumění. Je to start. Začátek, kdy vše je teprve v plenkách, přesto se toto bude v budoucnosti považovat za velký začátek změn a skoku v myšlení. Nepropadejte panice, lidé Země, pokud se hned věci nedějí tak, jak si přejete. Přesto však se mějte na pozoru, abyste nikomu nepředávali svou vlastní sílu a energii. Nejen situacím, ale i lidem kolem vás. Tuto sílu budete potřebovat. Potřebujete překlenout tento čas, projít si touto zkušeností. Je to doba, kdy stále ještě jsou zde situace, do kterých nelze proniknout. Tajnosti, které způsobují strach. Avšak přijde čas, kde se mlha roztrhá a pravda se vynoří. Věnujte se svým rodinám a svým přátelům. Nedovolte, abyste od nich byli izolováni. Oni vás potřebují stejně tak, jako vy je. Buďte si přáteli na každém kroku. Stoupá agresivita, stoupají bojovné emoce. Pamatujte si, že jen s láskou můžete žít svobodně. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

7.9.2020

Umíte si stát sami za sebou?

Jste zaměřeni sami do sebe, lidé Země? Nebo jen bezděčně bloudíte životem a hledáte to, co vás naplní? Kdybyste byli zaměřeni sami do sebe, vaše životy by byly jiné. Nedovolili byste nikomu, aby vám ubližoval, aby vás zastrašoval. Byli byste sebevědomými bytostmi, které znají svou hodnotu, znají samy sebe. Znáte svou hodnotu? Anebo se stavíte do pozice já nic? Nelze vám radit, neboť máte svobodnou vůli a přišli jste sem, do této reality proto, abyste změnili své vnitřní programy, abyste se naučili dívat se na své životy a zejména sami na sebe jiným pohledem. Jste vedeni, abyste naplnili nejen cestu své duše, ale i galaktický plán. A zejména pro toto byste se měli rozhodnout být svobodnými a tvořivými bytostmi. Neboť pouze takové bytosti, které jsou vědomé sebe sama, znají též tu skutečnou pravdu života, vidí to, co je potřeba změnit, aby se sladili s proudem. Jen takoví mají takovou vnitřní sílu, že dokáží hory přenášet. Tento čas jste testováni v tom, zda si stojíte sami za sebou. Učíte se žít život, aniž byste lpěli na svých jistotách. Aniž byste posilovali svůj strach. Ano, ztrácíte své domnělé jistoty, avšak jste schopni si okamžitě vytvořit jistoty nové, takové, které ladí s vaším vibračním stavem. V tomto čase již jedete nanovo. Další realita se zbortila. A toho jste dosáhli vy sami. A ještě několikrát svou realitu zcela změníte. Činíte to svými rozhodnutími. A nejen tím. Činíte to také tím, že přestáváte lpět. Lpění přináší pouze bolest z nenaplnění. Lidé Země, pochopte, že lpění přináší boje. Vidíte kolem sebe, kam vede lpění po moci. Vede do zkázy. Je potřeba se osvobodit. Mnohé věci již mohly dávno být jinak, pokud by zde nebylo tolik strachu. Vy máte tu sílu vše zdolat. Zejména tehdy, pokud se spojíte jeden s druhým. Svět ještě přinese mnohá překvapení do vašich životů. Budete se učit se se vším vypořádat. Vlastně se to učíte již nyní. Používejte však pouze svůj rozum. Naslouchejte svému srdci a své duši. Vaše intuice se posílí. Stačí být otevření a nebýt líní hledat pravdu, chtít nalézt pravdu. Pokud nalezne pravdu pouze jeden z vás, další se brzy připojí. Události se již nedají zastavit. Za pár dní vás strhne jejich proud a již posvištíte. Na hladině se udrží pouze ti, kteří pochopí, že klid a rovnováhu naleznou v sobě samých, v přírodě a hlavně v opouštění svých strachů. Neboť vždy je o vás postaráno. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.
 

 

22.8.2020

Čím více probuzených...

Lidé Země, ledy se pohnuly, stará realita se hroutí, nová se formuje. Tak, jako se z moře vynoří nový kontinent a ten starý se potopí. Dokazujete každým dnem, že jste schopni postavit se sami za sebe. Již nevěříte všemu, co je vám podsouváno. Vaše moudrost se probouzí. Chápejte, že čím více z vás bude probuzených, tím lepšího výsledku dosáhnete. Jste však monitorováni na každém kroku a je vám odpírána svoboda již dlouhé věky. Vy ale cítíte, že toto je dočasné, neboť vaše rozhodnutí ohledně svobody již padlo. Lidé Země, jste součástí celku. I planeta je součástí společenství. Nikdo není sám a to, co učiní jeden, má ohromný vliv na ty ostatní. Mnohdy jste pohrouženi do sebe samých, zároveň však cítíte opovržení nad svou nemohoucností. Ale to není vaše realita. Musíte uvěřit, že jste mocné bytosti. Vaše realita je svoboda, je to prozření. V tomto čase vstupuje do vašich životů síla, která ze dne na den rozloží vše, co jste znali. Do pár let tento svět nepoznáte. Je zde mnoho cest, jak uskutečnit to, po čem toužíte a proč jste sem přišli. Kráčejte cestou vašich srdcí, naslouchejte. Věřte sobě samým a prošlapte cestu svým dětem. Děti jsou vaše budoucnost. Poradí si s tím, co jim přenecháte. Odčiní spolu s vámi rodovou karmu a osvobodí se. Věnujte pozornost věcem skrytým. Neboť nyní se vše začne vynořovat velmi rychle. Vše se čistí a mnohdy s bolestí. Také však s nadějí v lepší zítřky. Lidé Země, kdybyste viděli tu sílu, která z vás vyvěrá. Použijte ji na ozdravení sebe samých, na rozpoznání pravdy. Změňte svou realitu, vše je možné. Je čas. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

15.8.2020

Průkopníci

Mnoho časových os se prolíná v určitých bodech. Tyto body spojují dimenze a často jsou rozhodujícími milníky světových změn. Mění nejen fyzično, dochází však zejména k závažným změnám na úrovni ducha a vědomí. Všechny procesy, které probíhají, mají vliv na všechny, nikdo se neschová. Je toho mnoho, co je skryté a co se děje v souvislosti se vstupem do vyšších vibračních pásem. A není potřeba, aby zde některé informace mátly myšlenky nepřipravených. Pouze je potřeba vědět, že to, čím si procházíte, je známkou osvobozování se od minulosti, od manipulací a iluzí. Je to také začátek nové cesty. V tomto čase jsou mnozí ve fázi odloučení. Odloučení od svých blízkých, rodin, od zaměstnání, svých koníčků, vedeni na cestě k sobě samým, nalezení sebe samých. I přesto, že pobýváte ve společnosti ostatních, máte mnohdy pocit, že samota vás volá tam, kde se budete cítit volní a svobodní. Do klidu svého srdce. Společnost kolem se dělí do několika skupin. Každý podle způsobu svého vnímání. Něco, co vnímáte smysly, vás může uvádět ve zmatek. Spousty informací, spousty nehod, oheň, voda, náhlé ztráty v životech lidí a životů lidí. Zapomínáte a mnohé si již nedokážete vybavit. Jakoby se přepisovala minulost a spolu s tím odplouvají i vaše myšlenky. Stále více hledáte naplnění svých životů a opouštíte to nepodstatné, cítíte nespokojenost. Co jen to je, co způsobuje neklid ve vašich srdcích? To se probouzí vaše duše. A nastává hledání pravdy. Hledačů pravdy přibývá a tím, jak se mění způsob vnímání lidí, mění se i společnost. Avšak ke změně musí dojít z nitra každého z vás. Je čas, kdy je potřeba stát za sebou, za svou pravdou. Říci jí  nahlas a nenechat se umlčet, nenechat spoutávat svobodného ducha. Je tu možnost změnit svět. Je tu možnost konečně získat svobodu. Doba k tomuto vybízí. A jsou zde předpoklady k tomu, že fyzická změna je na dosah. Již nyní vidíte kolem sebe první zárodky. Něco se děje. Něco pozvolna přichází. Už nikdy nebude nic stejné. Ani vy. Milujete svobodu a přesto podléháte obavám, které vás oslabují, zotročují. Potrvá to tak dlouho, dokud to dovolíte, dokud se opět nepostavíte za sebe, za své bližní, za slabé a do své síly. Vaše síla tím naroste mnohonásobně. Stále budete v mnohém prověřováni, ještě se zúčastníte mnohých sporů, půtek a nepokojů, nežli zcela prohlédnete. Musíte klesnout na dno, abyste našli svou sílu. Časem vám tíže problémů přijde tak neúnosná, až vás to dovede ke shození balvanu, který vláčíte na svých bedrech. Víte o něm, ale ještě nenastal čas, aby byl shozen. Ten čas se ale blíží. A pak vás již nic nezastaví. Pak se vše rozjede a nabere takový spád, rychlost, že již nebude možné vystoupit. A pak nezůstane kámen na kameni. A vy budete nuceni přizpůsobit se novému, přijmout a učinit vše součástí vašich životů. Změníte své programy, i když mnozí velice bolestně. Změníte své vnímání, protože už nebude jiné volby. Vše je proces a v tomto procesu je úspěšný jen ten, který je otevřený, který dokáže najít spojení se sebou, s ostatními, se svou duší. Ten, který dokáže přijmout sebe sama jako strůjce svého života, jako tvořitele svého vesmíru. Pak se vnitřní síla vyzáří do prostoru a změny se zviditelní. Jste vedeni k tomu, uskutečnit záměry svých duší. Průkopníci, kteří se znovu zrodili, aby napravili své chyby, aby dovedli duše do bezpečného přístavu povznesení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

22.7.2020

Vše je v procesu růstu

Věk Vodnáře je velmi specifický svými změnami. Nacházíte se uprostřed ničeho a všeho. Jedni zažívají lásku a harmonii, druzí psychické propady, fyzické změny. Vše toto není potřeba popisovat, neboť se to stalo součástí vašich životů. Země zastává roli vaší matky stejně tak, jako vy jejích dětí. V tomto čase patříte jí a ona vám. I přesto, že jako hvězdná semínka jste přišli na tuto planetu za určitými zkušenostmi. Zůstali jste však lapeni v koloběhu zrozování a smrti a nyní nastává čas, abyste se postupně vymaňovali, neboť vaše duše touží po růstu, po návratu ke svým, ke své rodině. Vše je však proces a do té doby budete s rodinou své duše propojováni zde na Zemi, v tomto období. Členové rodiny duší jsou v procesu inkarnací a ti, kteří k vám patří, budou k vám v tomto čase také ve velké míře přiváděni z toho důvodu, aby vám pomohli v procesu růstu, aby vás podpořili a nakonec, aby vám pomohli vyrovnat energetickou hladinu a odčistit poslední energetické bloky, které vám brání projít časovou rekalibrací a projevit se jako vědomí také ve vyšších vibračních pásmech. Vše to, co prožíváte, vás ve velké míře osvobozuje od minulosti. Mnoho duší se však rozhodlo vzdát další účasti v tomto procesu a přemísťují se do prostor mimo 3D Zemi, aby byly léčeny z traumat v bezčasovosti. Velké změny stojí před vámi všemi, kteří se aktivně účastníte. Vše půjde ráz na ráz a nezůstane kámen na kameni. Mnozí se však mohou začít vydávat za vaše zachránce a osvoboditele, avšak budou skrývat jinou pravdu, než jakou vy uvidíte. Věřte své intuici a sami sobě. Každý má však svou pravdu a boj za tu svou pravdu proti pravdě toho druhého tu již věky probíhá v oblasti víry a náboženství. Vyvarujte se tohoto a buďte tolerantní. Zároveň však braňte sami sebe. Ne zbraní, ale změnou vědomí. Každý má právo vidět svět svým pohledem a tvořit si svou realitu. Není nutné křížit při tom zbraně. S časem si začnete uvědomovat, že existují další věci skryté. Budete vnímat podprahově a budete mít možnost proniknout hlouběji do svého podvědomí, kde se vám budou zobrazovat mnohé vize. Jak budoucnosti, tak toho, co je potřeba odstranit, či co je potřeba získat. Nepochybujte, neboť je vám i takto pomáháno. Jste vedeni, abyste se spojili a změnili svět kolem vás. Začít však musí každý sám u sebe, i když si můžete myslet, že sami jako jedinci jste slabí. Opak je pravdou. Stačí jen, abyste své síle uvěřili. Abyste uvěřili ve svou jedinečnost. Jste poháněni silou Vesmíru, vašeho otce. Silou, která je nezměnitelná. Silou lásky. Buďte připraveni, vše je již na cestě a vy po ní kráčíte. Jsme s vámi, milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

7.7.2020

Věřte ve své JÁ

Není toho mnoho, co lze nyní sdělit. Vše běží tak, jak má. Čas se bortí, každý z vás své vnímání času cítí jinak. Není zde již čas, tak, jak jste ho znávali. Je plastický. Vše se mění. Plasticita se projevuje také na všech dimenzích. Mnohé se prolínají, mnohé cesty vznikají a jiné zanikají. Kolektivní vědomí zažívá posun, avšak oběma směry. I zde je vlna, která se mění z minuty na minutu. Vše je nejisté a nelze popsat všechny procesy, které tento čas doprovázejí. Jste unášeni proudem nejen času a osudu, ale též vědomím, které se posouvá směrem vzhůru, rozšiřuje se do prostoru. Vaše duše se osvobozuje od mnohých pout. Jsou to mnohdy velice těžké procesy, mnohé energie přinášejí změny psychických stavů, pocity frustrace a nenaplnění v životě. Někteří však mohou již vnímat záblesky čistoty a jasných světelných částic, které formují cestu podle úrovně vědomí daných jedinců. Každý vidí svou cestu jiným pohledem. K tomu, abyste se posouvali na vaší cestě, pomáhají některé uměle navozené stavy. Jakoby jste byli v trenažéru. Je to proto, aby byl urychlen vývoj duše. V tomto čase jste testováni, jak zvládáte určité životní lekce, zda jste připraveni zakončit jednu životní etapu a postoupit ve spirále, začít znovu, ale na vyšší úrovni. Tento čas je pro vás zárukou, že vaše cesta je již nasměrována. Nakonec pochopíte a přijmete to, že vše je pro vaše dobro, pro vaše obohacení. Předtím však budete cítit mnohé propady a neutěšenost. Tak, jako úsvitu předchází tma. Neztotožňujte se však s vašimi myšlenkami, které reagují na to, co vidíte kolem sebe. Neboť mnohé iluze budou rozbořeny, mnohé hradby shozeny, klapky z očí odstraněny. Proto je potřeba otevřít se zázrakům, uvěřit v ně. Je potřeba otevřít svá srdce dobrotě, je potřeba se v tomto čase co nejvíce smát a radovat, objímat, vyjadřovat lásku a soucítit s druhými. Jen tak překonáte temnotu, jen tak dokážete projít přes překážky, zvládnout zkoušky, které před vás mnohdy temnota staví. Máte před sebou mnohé zátěžové situace, avšak spolu s nimi je zde spoustu pomocníků, kteří budou stát vedle vás. A proto se nenechte svázat svými strachy, ale věřte ve své vítězství. Věřte ve své JÁ. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

21.6.2020

Ocitáte se v bouři dění 

Lidé Země, tento pro vás náročný čas má také svá pozitiva. Odkrývá se mnoho z toho, co bylo skryto. Informace, které vidíte ve vašich médiích, jsou pro vás možná děsivé. Jde zde však mnohdy o další z útoků té druhé strany, kdy máte být připraveni o svou svobodu, o svou sílu. Díky rozdmýchávání strachů a posilování pochybností jste oslabováni. Proto mějte na paměti, že vaše vnitřní síla je to nejdůležitější, co máte, to nejbohatší, díky čemu dokážete změnit vše, nač se zaměříte. Jste také mnohdy testováni, zda dokážete otevřít oči, zda dokážete vycítit pravdu. Toto je důležité. Zaměřte se vždy na to, jak danou věc vnímáte, vyciťujte. Mnohdy se příliš poddáváte stavu své mysli a potlačujete srdce. Jsou zde velice silné dny, které vás prověří, jak jste schopni přijímat vysoké energie. Avšak na druhou stranu mohou mnozí prožít důležitý zlom ve svých životech. Ať již chcete nebo ne, to, co se děje, není pouze na vás. Je to nutné. Vším, co provází tuto dobu, je důležité si projít. Věřte, že není cílem, abyste se trápili, nýbrž to, abyste se probudili, procitli. Neboť právě stavy, kdy se necítíte spokojeně a bezpečně, vás vždy nejspolehlivěji dovedou k tomu, abyste s danou situací něco udělali, abyste ji změnili. Nezoufejte lidé Země, již není únosné prožívat stále stejné věci. Musíte přijmout změny. Přišli jste jako průkopníci, ať již si to uvědomujete nebo ne. Přišli jste změnit sami sebe a osvobodit se od toho, čím a kým jste kdysi byli v této realitě. Váš původ se nemění, pouze vaše role zde. A pokud si nevzpomínáte, kým jste bývali, není ve vašem zájmu soudit ty druhé, každý má svou cestu. Proto je potřeba zasadit se o to, abyste nabyli co nejvíce zkušeností, abyste se s každým vaším činem stávali lepší verzí vašeho já. Chcete znát to, co vás bude provázet ve vašich životech. Avšak určitě si všímáte, že čas je veličina proměnná, zejména v posledních několika letech. Vaše vnímání času se velmi mění tak, jak stoupáte vzhůru, ale také tím, jak se dokážete ukotvit ve svém středu. Také vaše současnost, vaše realita závisí na tom, jakou cestu jste si vybrali, jak nahlížíte na svůj život, na dění kolem vás. Každopádně kolektivní vědomí dokáže zcela ovlivnit to, co prožíváte. Proto je potřeba neustále hledat cesty, neustále hledat východisko k smírnému řešení. Je potřeba být připraveni zcela změnit své životy a zejména tuto změnu přijmout. Neboť změny jsou nezbytné. I přesto, že vás vyvádějí z rovnováhy. Jste zaměřeni na své přežití, máte obavy. Avšak není důvod se bát toho, co bude. Vždy o vás bude postaráno. Důvodem bát se může být spíše to, že budete odmítat, bouřit se životu a budete zatvrzelí. Potom také sklidíte, to, co jste zaseli. Avšak v opačném významu. Lidé Země, víme, že se ocitáte v bouři dění a my jsme s vámi. Uvědomujte si, že vše děláte sami pro sebe a pro vaše další generace. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

3.6.2020

Učte se přijímat sami sebe

Lidé Země, čeká vás náročný čas. Jste sami sobě tvůrcem své reality, i přesto, že někteří toto zcela popírají. Zdrojem hybné síly je vaše víra. Máte před sebou velmi důležité dny, které prověří vaše odhodlání osvobodit se od toho, co již nechcete žít. Máte před sebou též velké změny. Tyto změny však nelze upřesnit, neboť zde není pravidlo ani jistota, kam se vaše budoucnost bude směrovat. Nebojte se však o sebe, neboť jste pod ochranou. Jsou zde mnohé procesy, které se začínají rozjíždět. Mnohé situace na světe se vyostřují a je potřeba ze středu svého srdce věřit v dobro i přes to, co je vám ukazováno. Chýlí se k důležitým událostem, které vás na čas ochromí. Jakoby jste se nedokázali pohnout. Budete překvapeni a zároveň budete cítit, že mnohé věci, které se objeví, s vámi rezonují. Vše se vyostřuje. Polarity se vychylují. Vnímání času na sebe bere zcela jinou podobu. Už není třeba nikam se hnát, neboť dochází k postupnému slučování mnohých realit právě proto, abyste všichni mohli projít hlavní událostí tohoto času. Následně se vše opět rozštěpí a vy budete vrženi do svých realit tak, jak jste si je stvořili. Mnohé procesy není potřeba vysvětlovat. Vy jen nadále hledejte mezi řádky a nenechte nikoho, aby vám cokoli namlouval. Věřte sami sobě a tomu, co cítíte, neboť to, co vidíte vaším zrakem, nemusí odpovídat skutečnosti. Mnohdy můžete být oklamáni, aniž si to uvědomíte. Vyciťujte a vyzařujte pokoru. Váš svět se zhroutí jako domeček z karet. A bude vystavěn svět zcela nový. Takový, který bude rezonovat s tím, kdo jste a kým se stáváte. Lidé Země, opatrujte své znalosti. Ne ty, které vám byly vštěpovány, ale znalosti dávných věků, které se nyní opět začínají navracet. Vzpomínáte si a vzpomenete si. A pak budete moci přinést svému společenství informace, které donedávna byly drženy pouze vlivnými a mocnými, pouze pár jedinci. Vše je jinak a brzy prohlédnete. Odhoďte však strachy, které vás svazují. Jsou zbytečné. Místo toho se učte přijímat sami sebe a svou sílu v tomto čase, v tomto světě. Se vším je vám pomáháno. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

26.5.2020

Naložte se svým životem podle svého uvážení.

Celé dny jste zaneprázdněni myšlenkami na ty věci, které produkují a živí vaše strachy. Je zde deprese a nepřijetí života takového, jaký je. Je vám ukazováno, jak můžete měnit své životy, ale často zavíráte oči z obavy, že vám to přinese nepohodlí, odklon od stereotypů, ve kterých si mnozí libujete. Neboť pokud se nic neděje, není zde progrese a postup. Je zde stojatá voda, která nic nepřináší. A vaše životy nemají být jednotvárné. Mají být bohaté, mají být naplněné. To vše však nemůžete nalézt vně, nýbrž uvnitř. A mnohé změny, které přicházejí z vnějšku, jsou tu proto, aby obohatily váš vnitřní život, aby vám pomohly osvobodit se od mnohých závislostí, přežitků a zbytečností. V tento čas jsou vám též ukazovány mnohé pravdy a je jen na vás, zda se dokážete na některé věci dívat z jiného úhlu pohledu. Jste stále nevěřící Tomášové. To, co prožíváte, vás má probudit. Ne zablokovat, abyste zarputile odmítali to, co je neznámé, možná i běžným rozumem nepochopitelné. Jsou zde mnohé zdroje, které vám sdělují zaručené pravdy. Avšak je zde také mnohá manipulace. Neodklání vás to však od toho, nalézt svá zrnka pravdy. Pokud přidáte zrnko k zrnku, získáte časem ohromnou písečnou bouři, která odkryje to, co bylo skryté. Pochopte, že věci neudržitelné nelze udržet odmítáním, neochotou připustit si, že existují. Je to pouze zavírání očí před tím, co existuje. Kolem probíhá válka, i když jinak, nežli jste jí znali. Blíží se osvobození. Také však určité odpojení od některých pocitů, neboť tlaky zvenčí mohou opět narůstat, může přijít otupělost a rezignace. Důležité je mít víru v to, že je vše, co se děje, cesta kupředu a vzhůru, cítit vnitřní klid a přijetí. Dokážete mnohé a nyní jste stále více tlačeni k tomu, učinit rozhodnutí a postavit se do své síly, za svůj život. Vaše svoboda je stále menší a vy jste spokojeni, neboť máte falešný pocit ochrany, žijete v iluzi. Avšak je potřeba prohlédnout a brzy se to také stane skrze některé události. Stále znovu a znovu se obracejte k přírodě. Je zde mnoho možností léčení v této sféře. Dokažte sami sobě, že jste těmi, kdo přišli čelit výzvám a dokáží se s nimi vypořádat. Vše se mění, včetně vás. Bohužel však mnozí stále zůstávají ve svých starých programech a změny budou pro ně stále bolestivější. Čím zatvrzelejší budou, tím větší náklad ponesou. Naložte se svým životem podle svého uvážení. Vše je pouze ve vašich rukách. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

12.5.2020

Toto je pouze začátek

Je čas, lidé Země. Dlouho jste spali a nyní jste hromadně probouzeni, abyste dostáli svým slibům. Budete se ještě hodně učit, neboť doba nabírá zcela nový směr. Z jedné strany jste vedeni, abyste se učili být sami sebou a rozhodovat se sami za sebe. Na straně druhé budete čím dál více bojovat s mnohými omezeními, která budou zcela popírat vaši přirozenost. Tak dlouho, dokud neřeknete ne a opět se nepostavíte za sebe samé. Toto je však proces a na pozadí tohoto procesu ještě musí dojít k mnohým dalším událostem. Vynořuje se to, co je skryté, ale nyní již zcela zřejmé. Mění se společnost, mění se svět. Otevírají se obzory, avšak u každého na základě prožitých skutečností. Lidé Země, toto je období, které vás má vést nejen k uvědomění, ale také k uchopení své síly a ke změně sebe samých. Stále znovu jste vedeni k tomu, abyste pohlíželi pravdě do očí a začali chápat, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. I vaše osobní životy docházejí proměny. Ze života odchází lidé, kteří již mají svou misi někde jinde. Duše se párují tak, aby zde nastával soulad. Mnohé již odešly, neboť nedosáhly potřebných vibrací. Další a další duše opouštějí tuto realitu, neboť se rozhodly nebýt součástí této náročné proměny. Vy všichni, kteří zde působíte a prošlapujete cestu ostatním, jste se k tomuto sami rozhodli. Proto musíte odhodit vše, co vás v současnosti zatěžuje. Vnitřní konflikty jsou stále častější, neboť zde dochází k silnějšímu proudění informací z duše. Čím vyšší vibrační nárůst, tím více se zesiluje vědomé pouto mezi vámi a vaší duší. Lidé Země, brzy budete moci získat nespočet neuvěřitelných informací, které budou uvolněny. Též se začínají objevovat informace, které jsou ještě více matoucí. A to proto, abyste dokázali sami nalézt tu pravdu. Je to čas revoluce a také revolty, nejen probuzení. Neboť k probuzení nelze dojít skrze nečinnost, ale skrze aktivní práci. Následujte svá srdce. Toužíte se vrátit tam, kde jste byli před několika měsíci, ale to je zcela nemožné. A ještě zdaleka není konec. Toto je pouze začátek. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

20.4.2020

Nový svět

Lidé Země, nebojte se toho, co prožíváte a kam vaše cesta vede. Cesta je neznámá, ale duši tak vítaná, neboť se velmi mocně očišťuje od všeho, co pro ni znamenalo obrovskou zátěž. Představte si padesátikilový pytel, který sebou vláčíte všude, kam se hnete a najednou ho můžete sundat ze svých zad. Připadáte si náhle jako pták, který může vzletět. A tak se cítí vaše duše. Podvědomě to tušíte i vy, že starý svět spěje ke svému konci a nový se rodí s každým dnem, s každým probuzením, s každým uvědoměním. Lidé Země, tak, jako vítáte nový rok, tak vítejte novou Zemi. Ještě nemáte vyhráno a musíte si projít procesem, který tyto změny doprovází. A mnohé duše ví, že i přesto, že souhlasily, že touto cestou projdou, tak i přesto budou i nadále pociťovat strachy a obavy. Je to to neznámé, co duši tlačí do strachů. To ji však posílí. Zároveň však je tu naděje, že je zde něco většího, co přesahuje běžný rozum. Pod povrchem to bublá a nové se rodí z popela. Proběhnou mnohé procesy, energie se nasměruje novým směrem a pak se opět stočí tam, kde to vše začalo. A tak znovu a znovu, dokud se nezrodí nová společnost, nový pohled na svět. A to vše začíná ve vašich srdcích. V době temna nejvíce září láska, vzájemné porozumění a umění vcítit se do citů, emocí i potřeb těch druhých. A to chce mistrovství ve vás samých. Chce to vytáhnout svou potlačenou sílu, chce to uvolnit obavy a nechat odplynout tlaky, které cítíte. Nejprve to půjde ve vašich snech, touhách a myšlenkách a pak již rychleji ve fyzických životech. Neznamená to, lidé Země, že budete ihned osvobozeni. Znamená to právě to, že naděje na svobodu je ze dne na den silnější. Vaše cesta vede vzhůru a mnozí již po ní kráčíte. A ti, kdo v ní nevěřili, začínají být nalomení. Začínají pochybovat o tom, co zde bylo a to je začátek probuzení a posléze znovuzrození ve světě vyšších dimenzí. Lidé Země, vy to ještě nevidíte, ale stáváte se daleko silnějšími, ale též daleko senzitivnějšími. Vaše srdce se otevírají. Konečně. Do tohoto bodu směřuje tento očistný proces. Abyste byli připraveni na to, co teprve přichází. Avšak pamatujte. Největší klid vždy bývá před bouří. A proto nezoufejte, pokud se věci budou zdát jinak. Jen se uvolněte a věřte, posilujte svou víru i naději, posilujte sami sebe. Pak budete chráněni. Vše je jinak, než se zdá. A jakmile bouře skončí, budete připraveni užít klidu a spasení. Láska, ať vás provází.

 

3.4.2020

Věřte ve svůj záměr

Dokažte sami sobě, lidé Země, že jste bytosti silné a plné naděje. Je zde příležitost dosáhnout změny. Zaměřte se do nitra a v určitý okamžik spojte své mysli tak, abyste dokázali vytvořit novou cestu, uzdravit to, co se uzdravit dá. Je zde mnoho z vás, kteří sem přišli pro tento čas, aby pomáhali změnit časové linie, pomáhali činit nápravu. Je zde mnoho bytostí, které se rozhodly vstoupit do tohoto času, aby připravily půdu pro zcela novou Zemi, nový způsob života. Zpočátku bude potřeba stabilizovat energie a otevřít portály, naplnit se světlem a povznést svou mysl. Poté se spojíte v jeden proud a dosáhnete spojení, které bude mít velikou sílu. Věřte ve svůj záměr, lidé Země. Věřte v cestu své duše a ve své poslání. Mnozí z vás v tomto čase cítí změny, mají pocit, že je potřeba tu být, něco vykonat, hledají záměr, který by jim pomohl posunovat se na cestě kupředu a zároveň být prospěšný. Každá duše však nemá nutně úkol v rámci celku. Ale spíše je zde sama za sebe, za své vlastní procitnutí, za svůj vlastní stav. To vše však je součástí celkového postupu. Každý z vás se může zapojit do této práce. Ať se venku děje cokoli, záleží zejména na tom, co se děje uvnitř vás. Zaměřte se na propojení, sjednocení, na lásku. To vás ochrání a vyvede z obav. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

23.3.2020

Řetězec na pozvednutí mysli

Lidé Země, jste postaveni před výzvu, která vám má pomoci naladit se na změny, které je nutné uskutečnit. Jste vedeni, abyste projevili to nejlepší ze sebe samých. Je to období, které prověřuje, kým jste a zda je vaše směrování směrem vzhůru, či se ve vás posiluje pokles směrem dolů. Nyní se začíná rozlišovat, tedy třídit zrno od plev. Vaše strachy se uvolňují a mnozí z vás mohou pociťovat tíhu na srdeční čakře. Avšak vězte, že toto lze okamžitě uvolnit, pokud si uvědomíte, kým jste, uvědomíte si váš původ, a to, že jste nesmrtelní duchové, obrátíte se dovnitř ke své duši. V tomto čase také probíhá další očista Země, neboť vše je propojeno se vším. A právě tak i vaším cílem je vzájemné propojení. Začínáte vidět mnohé věci, které jste dříve neviděli. Otevíráte nejen oči, ale také svá srdce. Život již pro vás nebude stejný. Vaše zkušenost předčí vše, co jste si mysleli, scénáře, které jste uvnitř sebe vytvářeli, změní vaše plány, vaše touhy, vaše směrování a nakonec i vaše skutky. Kráčíte cestou samoty, přesto cestou sjednocení. Vše však jednou skončí a bude to pro vás úlevou. Avšak úleva vás čeká možná za několik měsíců. Vnitřní naladění však můžete změnit ihned a to se pak promítne do vaší budoucnosti. Lidé Země, pamatujte na to, že stále běží další skryté procesy, i když jim není věnována pozornost. Právě proto buďte opatrní v tom, čemu věříte a komu věříte. Prověřujte a věřte zejména sobě samým. Jste zde proto, abyste změnili běh dějin, abyste dokázali, že spojením vytvoříte sílu, která dokáže pohnout čímkoli. Všední dny jsou pro vás příležitostí k cestě dovnitř sebe samých, k tomu, abyste si ujasnili své priority. To, co pro některého může být maličkost, to je pro druhého velkým darem. A každý z vás má v sobě dar, učinit šťastného a spokojeného někoho dalšího. A proto vytvořte řetězec, který pozvedne vaši mysl, promění strachy a pomůže vám projasnit den. Jste na dobré cestě, i když zatím nevidíte její účel a může vám připadat nejistá a matoucí. Vždy tu budou nějaké starosti, které budete muset vyřešit. Avšak strach je špatný rádce. Přesto jste vyzýváni, abyste v sobě našli sílu a dokázali projít touto dobou nezlomení a zocelení. Jsme na vaší cestě s vámi, žehnáme vám a milujeme vás.

 

 

12.3.2020

Víra vs.strach

Na této planetě od věků probíhá boj mezi dobrem a zlem. A každý v sobě nosí tuto zkušenost. Každý má ve své minulosti mnoho z těchto nevyřešených situací, kdy bylo zažíváno mnohé příkoří. A proto se nyní v podvědomí aktivují spouštěče, které toto opět vynáší na povrch. Na jedné straně je to dobře, neboť dochází k odčištění nejspodnějších vrstev minulosti z podvědomí. Na straně druhé je zde síla mysli, která působí na tvoření si nové budoucnosti, svých životů. Proto je potřeba stále si uvědomovat svou sílu a důvody svých obav a současně se snažit nezabředávat příliš do svých strachů. Jste chráněni lidé Země. Máte silnou ochranu své víry, a proto věřte ve svou sílu, v to, že dokážete zvládnout tento čas. Nacházíte se v přechodném období, kdy musí být co nejvíce pročištěna karma jednotlivých národů. Vše se chýlí k novému světovému uspořádání. Zároveň se též prověřuje vaše soudržnost, to, jak jste schopni se semknout ve chvílích ohrožení, jak jste schopni spojit se a fungovat jako celek, neboť ve dnech budoucích toto bude váš běžný život, život jako společnosti, život jako komunity, kde se všichni budou zajímat o dobro celku, nikoli o prospěch jednotlivce. V tomto čase se ukazuje, zda z bahna vyroste nádherný květ, zda je zde potenciál pro to, abyste dokázali zvrátit to negativní, zda jste již připraveni dosáhnout vyšších vibračních vrstev. I přesto, že je zde atmosféra, kdy vaše vibrace velmi klesají. A proto je neustále doporučován co nejdelší pobyt v přírodě, zaměření se na práci se zemí, uzemňování se, léčení energií Země. Splyňte se Zemí a odevzdejte jí své obavy a strachy. Neboť vaše fyzická těla vzešla ze země a opět se tam vrátí. Váš duch však zůstane i nadále svobodný a jeho cesta je věčná. A je důležité, abyste sami sobě toto neustále opakovali, abyste to přijali jako nezměnitelný fakt. To vám pomůže odpoutat se od mnohých svých omezení a strachů. Milujeme vás, lidé Země a stojíme zde vedle vás na vaší cestě. Jsme součástí tohoto procesu stejně tak, jako vy.

 

26.2.2020

Důležitý úkol

Lidé Země, přijměte vaše strachy jako součást sebe samých, snažte se ale s nimi také pracovat. Je zde mnoho negativních myšlenek, které se mezi vámi šíří. Pochopte, že vaše jednotlivé mysli jsou propojeny a vytváří kolektivní mysl, soubor všeho. Nedokážete uvidět, co se v kolektivní mysli děje, je zde však neustálé víření, propady energie, přelévání tu nahoru, tu dolu. Dochází k oslabování víry. Toto je však rozpoutáno proto, abyste byli oslabeni vy. Abyste odevzdali svou sílu a víru jiným. Neustále je potřeba zdůrazňovat, abyste zůstávali věrní sobě samým, tomu, co cítíte a co vnímáte. Je zde kolem vás spoustu sporných informací, které vás mají uvést do zmatku, k znejistění. Vše však se dá zvládnout, pokud si budete jisti svou životní cestou, svým směrováním a svým vedením. Proč si vytváříte myšlenkové vzorce, které vás stahují k zemi místo toho, aby vás povznášely k výšinám? Lidé Země, svět se mění. To však sebou napřed přináší změny vnitřní, které předchází těm vnějším. Nejste těmi, kterými jste byli včera. Dospíváte a probouzíte se, měníte pohled na věci a stále častěji se snažíte nalézt pravdu. Chcete znát odpovědi na své otázky. Avšak bojíte se naslouchat tomu, co vám sděluje vaše duše. Často to totiž znamená to, že byste měli opustit své jistoty a své „bezpečné“ situace, které však již nic nepřinášejí. Pochopte lidé Země, že nelze být na dvou místech současně. Rozhodli jste se přijít na tuto Zemi, abyste prospěli sobě samým, abyste prospěli Zemi a celému Vesmíru. Tak důležitý máte úkol. Ale tehdy jste zapomněli své smlouvy a dohody. Zapomněli proto, abyste se sami znovu zrodili v novém světě a vše to, co bylo zapomenuto, bylo opět odkryto. Proto se v tomto čase mnohým probouzí vnitřní paměť, která dává nahlédnout do minulosti, vynořují se traumata, která přežila až do dnešních dní, aby právě nyní mohla být konečně natrvalo uzdravena. Toto je pro vás požehnání. I přesto, že tyto stavy vnímáte negativně, neboť se projevují mnohé bolesti a emoční vypětí. Dochází k uzdravení ženské a mužské polarity, dochází k propojování se na vyšších úrovních. Uzdravování všech vztahů. To vše je pro vás postupným vysvobozováním se z otroctví, které vy nevnímáte. Avšak pochopte, že jakmile se uzdravíte, bude tu stát silná bytost, plná světla a lásky, připravená pracovat pro dobro celku. V tomto čase ještě většina z vás pracuje pouze pro sebe. A proto je zde rozpor v tom, co je potřeba žít a tvořit a v tom, co je zde odžíváno. Soustřeďte se na své životy a dejte do pořádku vše, co je potřeba. Každý jedinec je jedním dílkem celku a proto čím více z vás toto pochopí, tím dříve bude složen celkový obraz. Máte sílu a máte možnosti se otevřít zázrakům tvoření a tak vytvořit nebe na Zemi. Musíte se však k tomuto rozhodnout a neodevzdávat svou sílu jiným. Vy to však zvládnete, věříme ve vás. Musíte, neboť jiné cesty není. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

12.2.2020

Čas vzdát se a pustit se na cestu duše

Probouzejte se, lidé Země. Vstávejte ze svých snů, abyste naplnili proroctví vašich duší. Jste poutáni minulostí, ale máte nyní velikou možnost a prostředky na to, abyste se osvobodili. Postupem času vám do životů přichází přesně ti, kteří s vámi mají být. A na druhou stranu, odchází ti, kteří do vašich životů již nepatří. Je zde mnoho lpění na starých programech a vy se jen těžko pouštíte. Musíte ale uzdravit svou duši a změnit vaše vnitřní nastavení. Uvědomte si, že tvoříte novou cestu pro ty, kteří vás budou následovat. Říkáte si, co já sám nebo sama zmůžu? Jsem jen malý človíček ve velkém vesmíru. Avšak to je iluze, které jste podlehli. Je to klam, kterému máte věřit. Skutečnost je daleko jiná. Tvoříte stopu, jste tvořitelé. Musíte chápat, že změnou všeho dokážete jako jednotlivci změnit také stopu a nastavení kolektivního vědomí. Vše se odrazí ve všem. Pokud přetvoříte svůj systém víry, změní se tím i víra celého lidstva. Změna se šíří tak, jako kruhy po vodě. Proto jste všichni důležití. Proto je důležité uvědomění si toho, kým vlastně jste. Stále však jsou zde mnohé překážky pro tuto změnu. Překážky, které si stavíte vy sami tím, jak se bráníte. Držíte si to, co znáte i přesto, že vám to nic nepřináší. Ano, je zde uvnitř vás mnoho strachů a obav a opět. Mnohé jsou zde proto, že jsou ve vás stále záměrně posilovány. Abyste byli oslabeni. A vy tomu opravdu věříte. Popíráte svůj vlastní cit, svou vlastní intuici a dáváte energii tomu vnějšímu. Tomu, co nejste vy. Nacházíte se nejen na přelomu věků. Uzavírá se další etapa. Uzavírá se kruh. A následuje začátek. Začátek na vyšší úrovni. Vývoj musí jít po spirále. Jak do tohoto schématu mohou zapadat programy, které fungovaly před x lety? Vše se vyvíjí. Prožíváte mnohé bolestné situace. Chápeme, že toto prožívání vás může zbavovat síly. Ale kdybyste byli schopni vidět celek, pochopili byste, že toto prožívání je daleko mírnější, neboť jste v minulosti stvořili mnohé hrůzy. A proto je potřeba, aby se vše uzdravilo. Abyste se osvobodili. Je čas vzdát se kontroly a pustit se na cestu své duše. Mnohé duše mohou bloudit a děje se toho mnoho, co ještě nemáte možnost pochopit. Avšak potřebujete vidět světlo na konci tunelu, neboť vaše životy se hroutí z minuty na minutu. A toto se bude dít i v následujících dnech. Vše musí být přestavěno a ukotveno na pevných základech. Vaše cesta jako bytostí, které obývají tuto planetu, je však společná. Je potřeba, abyste se spojovali a zaměřovali se na společný cíl. A tím cílem by mělo být to, abyste společně pracovali na obnově, na uzdravení, aby každý jedinec žil pro dobro sebe a zároveň těch ostatních. Pochopte, lidé Země, vše, co děláte, děláte pouze pro sebe, pro své děti, pro vaši budoucnost. A proto je potřeba, abyste vyvinuli snahu v těchto důležitých dnech, neboť pokládáte základy vašich příštích domů. Domů ducha. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

28.1.2020

Informace … ale co dál?

Stále znovu a znovu se lidé Země obracíte na vnější zdroje místo toho, abyste hledali uvnitř. Ano, má to své opodstatnění, neboť jste k tomuto nebyli vedeni společností ani rodiči. Avšak toto je cesta duše, vnitřní nazírání na podstatu života. Dostáváte mnohé informace, avšak je potřeba si vybírat pouze to, co s vámi rezonuje a to je vaší pravdou. Na stranu druhou je zde spoustu informací, které pokládáte za zkreslené a matoucí a ony v sobě obsahují mnohé pravdy, které vám mohou unikat, protože je někde v sobě prostě popíráte. Každému přichází taková informace, na kterou je připraven. Buďte bdělí, lidé Země, neboť čím více informací, tím více musíte prověřovat. Zároveň však stále v přírodě očišťujte svou mysl, neboť přemíra informací zahlcuje a poté můžete upadat do otupění, či neschopnosti rozhodovat se a fungovat v běžném životě. V tento čas se probouzí mnohé živly. Přijde i období, kdy se můžete setkat s nerovnováhou v přírodě, přemnožením některých druhů, vyhynutím jiných druhů, či agresi zvířat. Zvířata cítí mnohé změny a některé jsou pro ně též velice matoucí. Tyto se mimo jiné týkají i různých technologií. Jejich zmatené chování vám však může také zrcadlit chování vás lidí. Upozorňuje na to, co se děje za scénou a na to, co se již vymyká běžnému chování. Můžete kolem sebe vnímat mnohé absurdní situace. Situace a události se formují z minuty na minutu, mnohé časové přímky zanikají a mnohé se propojují. Čím více jste vědomější, a čím více vnitřní síly nalézáte, tím spíše můžete toto kolem sebe pozorovat a vaše realita vzniká v okamžiku zrození myšlenky. Též roste agrese a mnohé nepochopení. Jakoby lidé mluvili různým jazykem. Tím, jak se liší vibrační nastavení, odcizují se také lidé. To vede k opouštění, ztrátám a rozbrojům, neboť mnozí stále trvají na svých pravdách místo toho, aby nacházeli kompromis a spojovali se.  Míjejí se. Také to vede stále více k propojování těch, kteří jsou stejně vibračně naladěni, těch, kteří k sobě patří. Avšak i tato propojení jsou stále ještě zabarvená nezpracovanými tématy a proto zde dochází k častému přibližování a oddalování podle toho, jak je dotyčný schopen zpracovávat to, co je potřeba. Kolem Země se vytváří vzduchová bariéra. Jakoby jedna fronta narážela na druhou. Probouzí se tak mnohé změny v atmosféře. Stále ještě je zde mnoho pro a proti v celkové transformaci planety. A v tomto roce bude velice záležet na tom, kam se vše přehoupne. Cesta je otevřená, pozitivní výsledek je možný. Záleží na míře úspěchu v uzdravování jednotlivců, na vaší celkové práci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

18.1.2020

Pokračujte ve svém úsilí

Lidé Země, jste na prahu dalších výrazných změn. I dosud změny probíhaly. Mnozí však si jich nemuseli až tolik povšimnout, neboť se jich přímo nedotýkaly. Avšak v tomto roce jsou to již změny, které se dotknou všech. V minulých letech jste výrazně zapracovali a je potřeba, aby vše bylo uvedeno do života. Potřebujete nové jistoty, neboť ty staré jsou již zbořené. V následujících dnech se budete snažit vystavět si jistoty nové, avšak pokud se nebudete obracet přímo do svého nitra, nýbrž vně, nebudete mít pevný základ a vše se bude stále bortit. Je před vámi rok plný zvratů. V jednu chvíli bude pravda taková, avšak během několika minut již úplně jiná. Musíte se ukotvovat v nových energiích, hledat svůj střed. Partnerské vztahy zažijí obrodu tam, kde již proběhlo uzdravení. Tam, kde nejsou partnerské vztahy založeny na lásce, bude mnoho emocí, neboť dojde k rozpojení. Týká se to vztahů na všech úrovních, tam, kde není rovnováha, kde lidé upřednostňují druhé před sebou samými. Začínají se léčit mnohé závislosti. Tam, kde je nerovnost, dojde k odpojení nebo k extrémnímu projevu, který povede k uvědomění nebo do zkázy. V tomto čase je zde mnoho negativních energií, které hýbou Zemí. Extrémy budou v počasí, ale také ve společenském životě. Avšak mnozí si již prošli tím důležitým, co zformovalo jejich životy na určité období a zde se projeví pozitivní vliv. Každopádně příliv vysokofrekvenčních vln pokračuje dále a jejich perioda se bude zkracovat. Připravte se na extrémní zátěž během jarních dnů. Dojde k probuzení nejen přírody, ale další vlny spících, kteří se posléze stanou těmi, kteří budou pomáhat frekvenčně zvedat planetu. Stále budou Zemi opouštět ti, kteří již splnili svou misi. Přicházet budou již zcela jiné typy bytostí. Je zde priorita v následování své duše. Pokud se ega budou i nadále bránit, budou vedena do sporů se sebou samými, do extrémů a silných emočních projevů. Vše však v souladu s plánem duše. Lidé Země, pokračujte ve své práci, začínáte vidět výsledky a to vás podněcuje, abyste nepřestávali. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

7.1.2020

Slova do dalších dní

Země je pod ochranou. A také se jí dostává velké pozornosti, neboť se zcela mění řád, který tu dosud panoval. Energie stoupají a nový svět kmitá stále rychleji, na vyšších frekvencích. Uvolňuje se mnoho silných emocí. Lidská psychika je již dlouho na pokraji zhroucení a do jara odejde mnoho dalších duší. Neboť toto je pro ně již neúnosné. Ti, co zůstávají, zcela změní vše, co je dosud charakterizovalo. Každodenním úkolem stále zůstává očista od všeho nefunkčního, snímání zátěží a zaměřování se do nitra. Další vlna energie již je na cestě. O tomto procesu nepochybujte. Můžete však věřit tomu, že vše zvládnete. Máte v sobě jiskru, která s radostí vítá svůj postup vzhůru. Neboť čím blíže se tato jiskra ocitá své rodině, svému já, míří do stvoření a to jí pohání. Nejedná se o falešné zprávy a zdá se, že se zde prohlubují abnormální projevy druhé strany, která se snaží vše uvést do zmatku, v chaos, předkládá nepravdy a snaží se tím odvádět od pravého cíle, od cesty zpět k sobě samým. Každý však musí sám rozlišovat. Síla myšlenky stále vzrůstá. Negativním projevem však je, že často vede fyzická těla do zániku skrze nehody a mnohé projevy okamžitých krizí ega, zkratů, kdy dochází k úplnému vypnutí a to způsobí odchod duše. Je potřeba stále se obracet do nitra, k vyššímu projevení sebe samých, nebýt hluchými k řeči své duše. Míra zmatení je stále veliká. Nežli dojde k plnému odhalení, bude ještě uvolněno velké množství nepravd. Ale vždy jsou zde indicie, které povedou k nalezení pravdy. Odpor roste, roste též nepokoj a rostou strachy. A tato hutná energie ovlivňuje realitu, vše kolem, přírodu. Vše se hýbe, oheň pálí stejně tak, jako hoří fénix, aby se znovu narodil z popela. Živly mají sílu strachů. Nakonec je potřeba uvolnit kontrolu nad sebou samými, pustit se a nechat se vést. Čím silnější je obrana, tím větší tíha je prožívána. Probuďte se a probouzejte ostatní. Je čas. Je čas dát najevo, jakou jste si vybrali cestu. Neboť světlo ozáří všechny vaše volby a vy uvidíte, že některé cesty vedou do zmaru a mnohé další do lásky. Duhová energie vám nakonec ukáže směr. Odpoutejte se a jděte vpřed, s láskou ke všemu živému, s láskou k sobě samým.

 

 

 

30.12.2019

Jen být

V tomto čase probíhá uzavření všech cest, které přinášejí odklon od nové reality. Nová cesta byla vytvořena a půjdou po ní zástupy bytostí, zrozených v tomto čase a v tomto prostoru. Nejen z důvodu učebních lekcí, ale také plnění plánu duše jako hvězdných pracovníků. Je zde úkol, který je potřeba dokončit. Cesta však teprve začíná. V tomto čase dochází k uvolňování starých struktur, dochází k ohromnému přívalu energií, které však nemají za úkol rozložit vše vně, nýbrž rozpustit vše ze středu. Uvolňuje se masa energetického potenciálu a to povede ke spuštění zásadních procesů probuzení. Je načase, aby se začali probouzet i ti nejzarputilejší. Avšak čas, který je určen probuzení, se stále zkracuje. Objevují se výrazné rozpory mezi lidmi, tyto rozpory však pramení z nitra, které se nachází v chaosu. Pokud je zapojována vědomá mysl, chtění, dochází k přetlačování, protitlaku, k boji mezi myslí a srdcem, mezi citem a rozumem, chybí rovnováha. Nakonec bude muset být ponechána svoboda duši, která svým potenciálem prolomí překážky a navede k cestě posunu a růstu. Posun je žádoucí na všech úrovních a je doprovázen mnohými projevy. Na této časové ose je to zejména fyzický projev, pocit energetického tlaku, který však je sledován vědomím duše, která se snaží o znovuzrození. Na poli vibračním dochází k ohromnému nárůstu a toto výrazně působí na fyzická těla. Někde je výsledkem nesmírná únava, někde stav extáze. Výrazné emoční projevy nabírají na síle a také psychika prochází zátěžovou fází, je ve stavu kolapsu. Zejména pro ty, kteří netuší, neznají příčinu. Projevem jsou zejména silné bolesti hlavy a pohybového aparátu, tlak na srdci – projev duše, která tlačí na změnu. Dochází k přepisu a přednastavení DNA. Odpojení se od starých programů přináší též krizi, neboť mysl se marně snaží hledat příčinu vně, nemá čeho se držet. Nalézá vzduchoprázdno. Vše se tvoří znovu, jinak, na zcela jiných základech. Na vyšší úrovni a zároveň neuchopitelně a dosud nepoznaně. Každá výrazná změna má své fáze. Nyní však probíhá vše v jednom a to probouzí zemětřesení. Nejen na Zemi, ale také v životech společností a v životech jednotlivých lidí. Nejdůležitější je proto být, být ve svém středu, ve svém srdci. Prožívat klid a naslouchat své duši. Nyní dobíhá fáze poklidu, s novým rokem přijde akce, kdy se spustí to, co již stojí na prahu, probublává a vibruje nedočkavostí, aby mohlo být projeveno to, co bylo dosud stvořeno, avšak nezhmotněno. Vzájemné spojení a komunikace mohou být úlevou. Též uvědomění si, přijetí a pochopení. Pochopení však musí vycházet ze srdce, nikoli z mysli. Láska otvírá mnohé dveře, které zůstávaly dosud zavřené. Otevře i oči, které se nechtěly dívat. Osvobození se blíží. Každý však svou pravdu vidí jinak a proto je důležitá víra v sebe. Mnohé pravdy se poté prolínají a vytváří kolektivní realitu. Každý si tvoří to, co je jeho podstatou, ovlivněn však svými programy a sklony. Pracujte na své realitě, tvořte si své životy. Buďte sami sobě rádci, sami sobě Bohy. Neboť až si vzpomenete, pochopíte, že jimi jste a vždy jste byli. Uvěřte. A mnozí toto již prohlédli a proto ví..Ví ve svých srdcích. Stůjte sami za sebou. Milujte s odpouštějte. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

12.12.2019

Lepší svět

Mnoho změn se vás týká, lidé Země. Hledáte ve svých životech naplnění a jste vedeni, abyste ho našli uvnitř sebe samých. Hledáte ve svých životech lásku. Ale jste vedeni, abyste lásku našli uvnitř sebe. Vše, co hledáte, můžete nalézt uvnitř sebe. Nejprve však je potřeba nalézt uvědomění. Uvědomění si toho, kým jste. Uvědomění si toho, kam kráčíte a toho, zda jste ochotni činit pro sebe změny. Neboť změna je růst, stagnace je smrt. Lidé Země, netrapte se problémy, které nemůžete změnit. Máte před sebou významné dny, které změní celý svět. Nelpěte na věcech a lidech, učte se obracet ke svému vnitřnímu vedení. Mnohdy probíhají zbytečné rozbroje. Pozorujte svět kolem sebe. Vidíte, co se děje? Uvědomujete si, že některé spory jsou zcela zbytečné? Kráčíte do dalších let a ty budou rozhodující pro váš vývoj. Pro vývoj planety, pro cesty duší. Silné energie mnohé změní. Smetou vše, co sem nepatří. Vy však máte potenciál pro úplné uzdravení, pro obnovu světa. Je ale potřeba nalézt sami sebe. Upřednostnit láskyplné vztahy, tradice. Sbližujte se ve svých rodinách, neoddělujte se jeden od druhého. Jste jeden a je potřeba se semknout. Nehledejte chyby na druhých, neboť sami máte co řešit. Lidé Země, chápeme, že jste mnohdy zmateni a nevíte, čemu věřit. Mějte však víru v dobro, v lásku a uzdravení, ve svou sílu. Ukažte ostatním, že stojí za to žít, buďte těmi, kdo půjdou příkladem ostatním. Nepochybujte o síle Vesmíru a vesmírných zákonů, v sílu přírody. Napravujte škody, které byly napáchány za prošlé roky. Vše se dá řešit, proto neutíkejte tím, že strkáte hlavu do písku. Tím se ničemu nevyhnete. Není nač čekat. Neboť se vše začíná hýbat, včetně planety samé. Je čas zbavit se všeho, co brání posunu vpřed. Milujeme vás, a proto vám pomáháme na vaší cestě. A je nás zde mnoho. Nemůžete nás ještě vidět, avšak mnozí, kteří dosáhli určité vibrační úrovně, nás mohou vnímat a cítit. Můžete nás kontaktovat. Jsme strážci tohoto času. Buďte s láskou a následujte členy své vesmírné rodiny. Spojme se a vytvořme lepší svět.

 

2.12.2019

Poselství příštích časů

Člověk jako bytost trojrozměrná se stále učí skrze prožívání osudových událostí, které si však sám stvořil. Brání se změnám, neboť jeho ego cítí, že ztratí své domnělé jistoty. Ale právě změny vedou do napravení situací, přináší ty správné příležitosti pro to, aby bylo dosaženo větší čistoty a oproštění se od lpění, vedou k uzdravení. Mnozí hledají řešení na nesprávných místech. Nenapadá je, že pokud by vyřešili sami sebe, vyřešilo by se jako zázrakem vše okolo. Zaměření se do nitra je cestou člověka. Přehazování zodpovědnosti na jiné, jen často zvětšuje pocity frustrace. Člověk si není vědom, pokud nehledá uvnitř. Vědomý si toho, kým je a co nabízí. Pokud by byl, pak by dokázal pozitivně změnit život sám sobě. Obrácení se ke své duši, ke své božské podstatě však dokáže vyléčit ze dne na den. Proto tím prvním, co je potřeba učinit ve chvíli, kdy člověk prožívá své nejtěžší emoce, je obrátit se ke své duši, ke svému vnitřnímu vedení. Mnozí však tímto pohrdají. Nechtějí uvěřit, že jsou ti mocní. Nemohou proto uvěřit ve svou sílu. Na prvním místě musí být láska ke své duši, k sobě samému. Člověk si však ve svém životě lásku plete se závislostí. Mnohdy se bojí uvěřit. Jenomže tím sám sobě klade překážky, brzdí svůj vývoj. Člověče, staň se vědomým a dívej se tam, kde ostatní zavírají oči. Následuj hlas své duše a věř své duši. Neboť ta ví, co činí. Zná směr tvé cesty, zná tvá tajná přání a zná tvé prohřešky. Miluj svou duši, miluj sám sebe. To je poselství příštích časů. Jak vidíš, je to zcela jednoduché. Nejsou zde žádné háčky, není tu žádné tajemství. Na prvním místě je tvá duše, na prvním místě jsi ty. Jakmile se takto začneš projevovat, rozzáří se vše kolem tebe jako vánoční stromeček, který je symbolem tvých vánoc. A pak také prozáříš životy tvých bližních. Miluj, to je vše, co můžeš učinit jak pro sebe, tak pro druhé.

 

 

25.11.2019

Láska je prvotní

Lidé Země, mnoho z vás očekává konec roku 19 s nadějí klidu a pohody. Tento čas však také povede k zamýšlení a rekapitulaci. Je zde silné působení různých astrologických vlivů a je potřeba, aby to, co se opět vrací ke zpracování, bylo přijato a s láskou propuštěno. Budete opět přemýšlet a probírat sami v sobě, tak jako vždy, když máte pocit, že staré odchází a nové nastává. A skutečně je to tak. To, co přichází do vašich životů, je nový způsob života, nové vztahy, ale také změny ve společnosti. Mnoho z toho, co je na cestě, vás překvapí. Probudí se mnohé strachy, které musí být přetransformovány. Probudí se pocity bojovnosti a agrese. I toto bude muset být změněno, neboť staré způsoby jednání a řešení již neobstojí. Změny na všech úrovních přichází. Mohou být bolestné pro ty, kteří nepochopí. Anebo povznášející a povzbudivé pro ty, kteří na ně čekají. Mnoho z těchto změn vás osvobodí od svazujících názorů, pomohou ozdravit vaše duše. Toto je život. Proto není potřeba cítit smutek, ale je potřeba se radovat. I přesto, že mnohá ega se bojí toho, co neznají, brání se a vzpírají. V souladu se srdcem se však vytvoří rovnováha a dojde k absorbci odporu a projevení lásky. Láska je prvotní, láska je uzdravení. Lidé Země, vyprovázejte s láskou své bližní, pokud se jejich duše rozhodne odejít. Také respektujte rozhodnutí ostatních jako jejich svobodnou vůli a stůjte si za tím, kdo jste vy sami. Ve chvílích ticha se vracejte k sobě domů, ke své duši. To vás ochrání od mnohých emotivních jednání. Mějte na paměti, že jsme s vámi a pomáháme vám na vaší cestě. Milujeme vás.

 

18.11.2019

Spaste sami sebe, mějte víru

Sen o nové Zemi se začíná pomalu plnit. Jste vedeni, abyste napravili své chyby, abyste změnili svou budoucnost, lidé Země. V tomto čase je důležitá víra. Ano, podotknete, že víra zde byla, je a bude. Víra však nemá nic společného s náboženstvím. Tato víra je založena na zcela jiných principech. Je to víra ve svou vlastní sílu. Mnozí cítíte, že svět se mění. A zároveň se mění vaše životy. Dostáváte to, oč jste se zasloužili. Avšak není možné udržovat to, co se hroutí. Nazíráte novýma očima. Otevíráte svá srdce a začínáte hledat a vidět pravdu. Lidé Země, jste součástí proměny světa. Jste ti, kteří vyšlapávají cestu ostatním. Proto si zažíváte to, co mnozí neprožijí. Stále je velký zájem duší projít touto érou vývoje. Mnohé duše opouštějí tuto realitu, aby se mohly znovu vracet a opět přispívat k rozvoji. A ještě mnohé duše odejdou. Odchody jsou náhlé, stejně tak, jako rozhodnutí duší. Lidé Země, planeta hoří, bouří se a propadá. Živly se probouzí. Pochopte však, že obraz světa je pro každého jiný. Každý z vás má svou vlastní pravdu, svou vlastní vizi svého světa. Reality se prolínají. To, přináší výpadky paměti, též tělesné problémy, zejména s páteří – oporou těla. Neboť se hroutí vaše jistoty, zažité způsoby konání. Otevírají se znovu nezpracované situace. V daleko větší míře se projevují emocionální bouře. To, co probíhá na planetární úrovni, probíhá také uvnitř vás, lidé Země. Vězte, že se formují vaše nové životní cesty. Ať již chcete opustit ty původní sami anebo jste k tomuto dovedeni. Tam, kde se držíte, budete odtrženi. Tam, kde plynete s proudem, tam budete obohaceni. Vracejte se k sobě domů, posilujte svůj vnitřní klid. Čím více toho nyní zvládnete, tím méně překážek budete muset později zdolávat. Neboť jsou před vámi změny, které velmi výrazně ovlivní vaše soukromé životy. Pracujte se svými strachy, se svými obavami. Neboť ty mohou mařit vaše cíle. Lidé Země, nezapomínejte na své bližní. Věnujte jim svůj čas. Chápejte, že si ze svých životů nemůžete odnést nic víc, nežli své zkušenosti. A proto nic nehromaďte. Vztahy se rozpadají, hodnoty se mění. Tímto způsobem byste se dříve či později dostali do zkázy. Lidé Země, probuďte se a zbavte se svých omezení. Přepisujte vědomě své nefunkční programy. Vynaložte tu námahu. Neboť vše se vám mockrát vrátí. Hledejte ve svých srdcích to, co jste dosud hledali pouze vně. Pokud chcete spasit svět, spaste napřed sami sebe. Nikdo jiný to neudělá. My jsme s vámi, chápeme vaše obavy a strachy. Jste však vedeni svou duší, vracíte se zpět domů. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

7.11.2019

Jak a proč měnit zejména sami sebe?

Budujete novou zemi, novou společnost. Už je potřeba změna. Současné nastavení je neudržitelné, neboť tato cesta vede ke konci. Současným způsobem života by budoucnost byla mrtvá. Naštěstí mnozí začínají vědomě měnit svůj směr. Začínají chápat, že život je dar a je důvod žít a radovat se. Je důvod přestat podléhat manipulacím a začít se spoléhat sami na sebe. A někteří toto již úspěšně činí. Kdyby bylo možné trvale vnímat pocit domova a klidu, který nosíte uvnitř, ve svém srdci, v tu chvíli by nastal mír po celém světě. Honíte se mnohdy za pomíjejícím, za tím, co si nemůžete z tohoto života odnést. Postupem času ale začínáte chápat, že musíte zabrat, pokud se chcete osvobodit. Musíte překonat lenost, nepohodlí, přestat se litovat. Toto vše musí být nahrazeno novým přístupem. Sjednocením. Spoluprací. Návratem k přírodě a k hodnotám. A k tomu jste postupně vedeni. Často máte pocit, že tápete, že nevíte, kam máte směřovat. V tomto bodě však toto pokojně přijměte a nechte se vést. To, co k vám patří, to k vám bude dovedeno. Žijte své dny tak, jak přichází. Nechtějte vymyslet něco, co mysl nikdy vymyslet nedokáže. To zachytí pouze srdce, intuice a to je ten pravý směr. To, co je zkušenost a pravda jednoho, nemusí být pravdou toho druhého. A je to logické, protože každý si tvoří svou realitu svým vlastním, individuálním pohledem. Proto respektujte názory druhých, ale neztotožňujte se s nimi, pokud vše vnímáte jinak. Ani je neodsuzujte. Naslouchejte ostatním, ale neprožívejte jejich emoce, nejsou vaše. Sami máte svého dost. A tak se věnujte tomu, co chcete, co vás těší. Souciťte, ale nelitujte. Nebojte se být pravdiví ve svém konání, ve svém rozhodování. Nebojte se udělat krok dopředu. V nejhorším případě to, co se nepovede, napravíte příště. Chápejte, že vše je o vašem vnitřku. Vnějšek odráží pouze to, co se děje uvnitř. A dokud neuzdravíte svůj vnitřek, ani to vnější nebude zdravé. A pokud zrovna nemáte sílu, nedělejte nic. Počkejte, až sílu mít budete. Jednou to přijde. Pouze přijměte tento stav věci. Přijetí je jedním ze způsobů léčení situací. Někteří již toto chápete a snažíte se o to. Další k tomuto teprve dojdou. Každý má svou cestu a každý je na ní různě daleko. Ale nejste na ní sami. Jdou s vámi další. A také před vámi už touto cestou mnozí prošli a proto není potřeba se znepokojovat. Když to zvládli oni, zvládnete to také. Vždy to tak bylo a vždy to tak bude. Milujte sami sebe a jeden druhého. Nebojte se vystoupit z toxického. Žijte a vnímejte život. Nebo jím bez pozornosti projdete a až bude u konce, budete litovat. Jste tady a teď. Nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost. Každý z vás je jedním dílkem, který zapadá do celkového obrazu. Každý z vás je jedinečný. Nikdo není lepší, ani horší. Milujeme vás všechny a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

28.10.2019

Čas odevzdání

Otevřete svá srdce, lidé Země. Je to velmi potřeba. Čím více lásky vyzáříte, tím lepší budoucnost sami sobě připravíte. A měli byste vědět, že otevřením svých srdcí můžete zabránit mnohým ničivým událostem, můžete zachránit sami sebe. Tento čas nabízí nejen rychlé uzdravení, ale také rychlou zkázu tam, kde je zlo a nepochopení. Lidé Země, jste na cestě. A tato cesta byla vámi vytvořena. Nemůžete se vracet zpět. Mnohé události, které nyní probíhají, vám otevřou oči, ale také vás zbaví mnohých iluzí. S koncem roku budete mít pocit velké únavy, neboť prožijete mnohé rozchody a mnohá odloučení, která budou velice emotivní. A toto již probíhá. Odchází vše, co v této realitě již neplní svou funkci. Je čas odevzdání. Odevzdání všeho nepotřebného. Nejen v životech obecně, ale také v této zemi, na tomto světě. Zbavte se všeho, co vám brání se pohnout vpřed. Čím více balastu odhodíte, tím menší zátěž ponesete. A věřte, že budete potřebovat mnoho síly, neboť změny, které vás čekají, jsou velice významné. To, co vás tíží, jsou mnohé vaše myšlenky, neodpuštění. Je to také smutek, který může být vyvolán odchodem těch nejbližších. Může to být nechuť a ztráta síly cokoli podnikat. Mnohé emoce vyplouvají na povrch a každý z vás s nimi pracuje jak nejlépe umí. Chápeme, že mnohé vaše psychické nálady si neumíte vysvětlit. Avšak nepoddávejte se jim tolik, zkuste to. Uvidíte, že tím dříve odejdou. Kráčejte dopředu s nadějí a s vírou v lepší svět. Kolem vás se mohou hýbat hory, vy však ve svých srdcích musíte být pevní jako skály a to je ta jistota, která vám dodá sílu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

22.10.2019

Tato doba, tento čas

Člověk jako bytost pozemská podléhá mnoha omezením. S tím však také může být spojena nemožnost vnímat některé skryté pravdy. Jsou tu pouze mnohé programy, které mohou být změněny. Avšak teprve tehdy, pokud si je jich člověk vědomý. Pak také může přijít změna. Změna zevnitř, nikdy ne zvenku. Proces je stejný u všech bytostí, každý však je v jiné fázi bytí, podle úsilí své práce a dalších souvisejících a souběžných vlivů. Proto, aby člověk prohlédl, potřebuje se chtít vymanit z nepravd a manipulací. A to je podporováno teprve tehdy, kdy již vědomě naslouchá své duši. Ne pouze reaguje na svá vnitřní puzení, kdy však vedení duše zaměňuje s vlastními rozhodnutími ega. V tomto čase si mnozí začínají uvědomovat, že je zde něco jiného, nežli jim bylo sdělováno. Cítí mnohé změny, často je to jakoby něco mělo přijít, ale zatím ještě se to neukázalo, neprojevilo. Někteří dokonce již bytostně cítí a jsou si jistí. Každý konec přináší nový začátek. S tím však souvisí mnohé ztráty, oproštění se, opuštění a bolestné prožitky. Nepomůže sebelítost. Pomůže pouze rozhodnutí nebýt obětí. Probouzíte se. Cítíte to. Hledáte odpovědi a začínáte naslouchat. Je vás stále více. A už víte, že se nespokojíte s běžnými odpověďmi, protože cítíte, že je něco silného za… Učíte se vidět za běžné věci, za běžné informace. Cítíte sílu vyzařování. Sílu Vesmíru, přírody, i ostatních bytostí. A dokonce cítíte svou vnitřní sílu, když se na něco zaměříte a jdete za tím. Přestáváte chtít být součástí stáda bez vlastního názoru. Individualizujete se. Zároveň však se spojujete nejen na vyšších úrovních, ale také ve fyzickém světě. Ladíte se sami na sebe, stejně tak, jako jeden na druhého, na svou duši. Stále se něco mění, něco končí, něco začíná. Je to zvláštní čas a také velmi bouřlivý. Zejména nitra některých se bouří proti vzdání se toho, co již neslouží. A mnohdy tato bouře dokáže srazit na kolena, neboť odpor je velmi vytrvalý. Přichází další fáze cesty. Mnozí jí projdete v radosti, ale někteří v pochybnostech. Vždy však věřte, že vše je pro vaše dobro. A i když nemůže vidět cíl své cesty, vaše duše ano. Pokud tu cestu přijmete, pak se vám uleví. Přijmout však neznamená vše vzdát. Jste božské bytosti, mnozí z vás jste tu celé věky. Rozpomínáte se a zapomínáte. Ale nakonec si vzpomenete. A pak také přijde pochopení. Pak přestanete bojovat. A pouze budete. Budete součástí světa, kam jste se zrodili. Zároveň však vědomím toho, kým jste. A uvidíte život a svět, i sami sebe v jiné perspektivě. A proto je jen na vás, jak chcete žít a kam se budete obracet. Zda si zvolíte tu správnou stranu, ten správný směr. Zda uvěříte sobě samým anebo těm ostatním, svým prožitkům anebo prožitkům těch druhých. Vše je tak jednoduché. I když zde, v tomto čase a v této chvíli budou mnozí oponovat, neboť ještě nedosáhli stavu odpuštění a stavu bezpodmínečné lásky. My však vás chápeme a milujeme, neboť jsme prošli vaši cestu. Milujeme vás, protože jste námi.

 

 

9.10.19

Promluva

Netrapte se smutnými událostmi, kterými si procházíte. Nikdy nemůžete vidět na konec cesty. Vše je pomíjivé. Chvíli je to tady a vzápětí pryč. Takové jsou i lidské životy. Zaposlouchejte se do zvuku života. Prožívejte a neutíkejte, nehledejte náhradu. Vždyť jste byli obdarováni darem života. Hloupostí je litovat minulosti a hledět do budoucnosti. Správné je žít teď a tady. A tato doba Vám to umožňuje, neboť vše můžete měnit z minuty na minutu, vše splácíte z minuty na minutu. Vyšlete myšlenku a za chvíli máte odpověď. Pozorujte to. Situace, které prožíváte. Více si všímejte. Vaší nevšímavostí vám toho mnoho uniká. Jakoby jste ani nechtěli vidět. Každou minutou jste jiní. Neposuzujte, zda lepší nebo horší, ale pouze jiní. To je dech života. Nesrovnávejte se s nikým, jste originál, unikát, jedinečná bytost. Přesvědčte sami sebe o pravdivosti tohoto. Jen málo si uvědomujete, jaké krásné bytosti jste. Hledáte to, co vám chybí a nevidíte to, co už máte. Upozorňujete na nedostatky, avšak jací jste skvělí! A vy to nevidíte! Nepotřebujete ujištění, pouze víru. Víru v sebe. Otvírejte dveře příležitostem. Vaše mysl je plná strachů a omezení. Ale to nejste vy. To je iluze vámi stvořená. Nikdy jste nebyli svázaní, jste stále svobodní. Máte sílu, o které ani netušíte.

 

30.9.19

Sdělení


Někteří stále nechápou, že lidský svět není jediným světem v tomto čase a prostoru. Mnohé další tento obklopují, mnohé prolínají a další se s tímto propojují. Rozpad času, tak jak je vnímán, již probíhá. Osud stále působí na lidské životy, je zde však i síla vyšších dimenzí, která vede ke spojení se svou pravou podstatou, jejímu projevení. Čas tedy pro lidské bytosti stále ubíhá. Avšak často se hroutí do sebe a rozpíná, což není možné vnímat z pohledu nižšího. Proto je to pro mnohé jen informace. Vy potřebujete toto sdělení: „Lidé, nepotřebujete již žádné berličky k tomu, abyste v životě uspěli. Mění se nejen vše kolem vás, současně probíhají změny na všech úrovních, též způsoby léčení, učení, vnímání a následně reakcí na změny. Negativní osoby se též probouzejí do svých emotivních stavů. A proto zde vznikají mnohé konfrontace, ze kterých lze odejít pouze pochopením a vzdáním se jakýchkoli emocí. Stává se, že často nechápete znamení, která jsou vám ukazována. Máte však možnost neustále být ve spojení se svými průvodci. V tomto čase se Zemi přitíží a ona se opět probudí, extrémními změnami si bude procházet ze dne na den. Extrémní však budou i změny v lidské společnosti. Nejde o to, vyvolat obavy. Jen upozornit na neudržitelnost čehosi, co je již součástí minulosti. Tento svět dostane jinou podobu. Budete zpočátku nemile překvapeni, avšak časem budete děkovat. Stáváte se součástí změn, jste těmi změnami. Znáte rčení, jak nahoře, tak i dole? V novém roce sklidíte ovoce svého snažení. A mnozí budou muset projevit více síly, aby dokázali prosadit sami sebe. Není potřeba obav, je potřeba odvahy, je potřeba lásky. Nemějte v mysli nic, co by vás mohlo ohrožovat. Vyplňte mysl tím, co vás uspokojuje, co vám dodává radosti a naplnění. Neboť stále silněji dokáží vaše myšlenky tvořit vaši budoucnost. Stáváte se tvůrci, stáváte se těmi, kteří své životy tvoří vědomě. Toto je proces a vy stojíte na jeho začátku, neboť dosud jste byli svými životy pouze zmítáni. Čím lépe toto budete chápat, tím spíše budete prožívat radost a štěstí. Buďte s láskou ve svých srdcích a odpusťte si. Neboť toto vás zbaví mnohých omezení.“

 

9.9.2019

Následovat cestu duše

Stále znovu a znovu se zapojujete do programu odčištění kódů a programů, které vám byly manipulací vnuceny. Jste pod dohledem, neboť každé odpojení se ihned projeví na energetické úrovni a pro síly temna je toto nežádoucí. Procházíte procesem přeměny. Přeměny duchovních a fyzických těl. Změny vědomí. Přerod do vyšších vibračních pásem. To vám na jedné straně přináší neurčité pocity radosti, které však jsou stále provázeny extrémními emočními propady. Stoupáte a klesáte do té míry, do jaké je vaše vědomá mysl schopna uchopit to, co se kolem děje, s čím se potkáváte. Mnohdy jsou zde věci neznámé, které mysl vyhodnocuje jako hrozbu a toto se poté projeví jako obavy a strachy. Jste vedeni k uvolnění starých programů a to je často bolestivé. Držíte se toho, co znáte. A to, co je nepohodlné, odsouváte. Kolem vás se stále mění vše, co znáte. I vaše podvědomí se probouzí a začíná vnímat věci skryté. Zapínají se kódy duše, které se aktivují, pokud dosáhnete určité vibrační úrovně. Odbourávají se staré programy, které jsou přepisovány novými. Na úrovni fyzické se toto projevuje jako náhlá změna vnímání, též změna fyzická, kdy se tělo musí přizpůsobit a toto je doprovázeno fyzickými problémy s kostmi, či různými bolestmi pohybového aparátu. Nakonec dochází k uvolňování mnohých informací a k přepisu budoucnosti Země. Planeta se mění, vibruje již na nových nastaveních. Mnozí s ní již dokáží držet krok. Brzy však  opustíte starou cestu a ti, kteří po této cestě stále kráčí, budou směrováni k novým cílům. Odpojují se některé uměle vytvořené hologramy, které mátly mnohé bytosti. Dosud nebylo možné toto rozpoznat. Aktivací nových kódů a vibračním růstem však postupně dojde k otevírání třetího oka a tím k možnosti pochopit rozdíl mezi duší a uměle vytvořenou bytostí. Zde není možné, aby bytosti bez duše rozhodovaly o budoucnosti vysokovibrační planety. Každý proces však má svá pozitiva a negativa. A proto i zde dojde k zesílení odporu ze strany opačné polarity. A úkolem je stále držet rovnováhu a nedopustit vychýlení. Toto je možná pro některé zavádějící vysvětlení, proto ať věnují pozornost spíše energii tohoto sdělení, případně ať se zaměří jen a pouze na osobní růst. U některých  může být zmatení veliké a dojít k zesílení obav. Avšak je potřeba následovat cestu duše a to je prioritou. Je čas přehodnotit svůj život a postupovat vpřed opuštěním starých a nefunkčních situací. Každá změna vnitřní se projeví změnou vnější. To je důkaz toho, že sami tvoříte své životy. Je proto důležité pochopit, že tento proces je potřeba projít, není možné se mu vyhnout. Vše, co je život, přináší též růst anebo zánik. A proto buďte součástí tohoto procesu, ať již vás duše vede kamkoli. Buďte v lásce a naslouchejte svému srdci. Amen.

 

22.8.2019

Osvobození se z obav

Lidé Země, máte pocit, ze vše je tak, jak má být? Svět se mění před očima, avšak ti, co nejsou připraveni, si odpírají ze změn potěšení. Mají spíše strach a obavy. A stále ještě mnozí nedokáží se svými strachy pracovat, nechávají se jimi ovládat. Toto by se mělo změnit, neboť vy jste pány svých životů. To je potřeba si stále opakovat. V tomto čase se zdá, že vše poklidně plyne. Změny, které probíhají, jsou však skryté, za scénou. Občas se nějaký střípek uvolní, avšak pokud neznáte celou skládanku, nedokážete si vše správně interpretovat. Je potřeba zasadit se o to, abyste dostávali plnohodnotné informace. Vaše společnost se musí změnit. Nespokojenost poroste, neboť zastaralá forma finančnictví a vlád je neudržitelná. Vy, jako jednotlivci si musíte udělat pořádek ve svých životech. Mnoho duší opět velmi rychle odejde ze životů. Budete mnohdy tak zaskočeni, že budete cítit, jakoby jste byli ve zpomaleném filmu. Přesto ale bude čas ubíhat rychlostí blesku. Časové propady budou stále viditelnější pro ty, kteří jsou schopni žít v přítomnosti a pozorovat. Dostanete mnoho odpovědí na své otázky, neboť se začnou uvolňovat zdroje, které dosud byly zapovězeny. Přesto je potřeba být na mnohé informace zralí, připravení. Pro některé to může být veliký šok, neboť dosud byli nevědomí a nevidoucí. Možná spíše nechtěli vidět, neboť tento pohled by rozbil všechny jejich iluze. Užívejte slunečních dnů. Délka slunečního svitu se bude snižovat, přesto se zvýší působení slunečních paprsků na lidská vědomí. Toto často způsobuje nekonečné emocionální přílivy a odlivy. Vězte lidé Země, že toho však je potřeba, neboť je zde stále ještě mnoho zátěže, kterou si sebou nesete a kterou je třeba uvolnit. Vaše fyzická těla musí být přeměněna, pokud se máte přizpůsobit vzrůstající frekvenci. Lidé Země, je čas zpytovat a opravdu již pustit to, co vám neslouží. Toto se zde stále opakuje, avšak stále se obáváte ztratit své domnělé jistoty. Pusťte se a odevzdejte se životu. Není nic, co byste ve své malosti mohli kontrolovat, neboť je zde vyšší vedení vašich duší. Sjednocování na všech úrovních probíhá den ode dne aktivněji. O zimním slunovratu si již mnozí budou jisti svou novou pozicí v dosud nejasných vztazích. Vztahy "za odměnu" budou navazovány s lehkostí a s pocity, že se vracíte domů. A právě tak poznáte, že váš protějšek je pro vás tím pravým. Přestože začátky mohou být komplikované. Osvobozením se ze svých obav pak probudíte zázraky. A toto platí nejen ve vztazích mezilidských, ale také ve vztahu se sebou samými. Buďte s láskou a věřte v sebe. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

31.7.2019

Láska přebírá kontrolu

Lidé Země, nekomplikujte si zbytečně své životy. Bráníte se mnohým věcem a zbytečně se obíráte o cennou energii. Ať se bráníte nebo ne, problém již byl otevřen a vy budete nuceni ho vyřešit. Postavte se čelem a netvořte sami sobě zbytečné překážky. Byly časy, kdy jste mohli odkládat. Ne však nyní. Nyní je čas splácet a narovnávat a zároveň růst a hledat nové cesty. Nové cesty se před vámi teprve tvarují, vidíte pouze začátek a to ještě mlhavě. Toto vše vás nutí se více spojovat se svou duší, sami se sebou. Jste vedeni se rozhodovat za sebe. Vyhrocují se vztahy, jak rodinné, tak přátelské, pracovní. Mnoho z vás odejde nebo bude odvedeno ze svých pozic. Jste vedeni tam, kde potřebujete být, abyste plnili svou misi v tomto životě. Nezůstane kámen na kameni. Ani nemůže. Je potřeba vše překopat, neboť nemůže být funkční to, co přežívalo tisíce let. Jste vedeni, abyste se zbavovali kontroly, ke svobodě. Jediná pravda je uvnitř vás. Čas vás míjí, jakoby jste stáli uprostřed a vše běželo kolem vás. Vy však se učíte být pozorovatelem ze středu svého bytí. A toto vás vede ke klidu mysli a klidu v srdci. Jste napojováni na stále silnější vibrační vlny, které ve vás omyjí vše, co je v danou chvíli potřeba. Bolestné procesy vás posilují. Příroda vám pomáhá. Máte svá oblíbená místa, naslouchejte si a snažte se tam být co nejvíce. Láska přebírá kontrolu, avšak mnozí ještě nepochopili, že jim klepe na jejich srdce. Brání se a odmítají, neboť ego si myslí, že budou omezováni, okradeni, že cosi ztratí. Zatím ještě nechápou, že jsou obdarováni obrovským darem. Avšak duše ví. Duše směřuje do lásky. A tak, ať se ego zuby nehty brání, nakonec bude přemoženo. A až se toto stane, jakoby jste se vrátili domů. Omládnete a ozdravíte sami sebe. Buďte připraveni na akci, mnohé bitvy budou brzy vyhrány, a i vy budete muset velkým tempem utíkat kupředu. Již nebude zbytí. Řítí se na vás velká síla, takový pohon, který rozpoutá bouře, rozmetá všechny představy, přestaví mnohé domy. A vy budete tohoto součástí. Těšte se na to, neboť to povede k vašemu osvobození. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

8.7.2019

Klid léta

Lidé Země, je a bude provedena změna v plánu některých duší. Mnozí ze světelných pracovníků již odvedli svou práci zde, v tomto časoprostoru a je potřeba jejich pomoci na jiných místech. Mohou být proto odvoláni ze svých misí. Je na čase, aby se probudili další, ti, co slíbili vést lidstvo v dalších krocích transformace. Proto můžete mít pocit, že mnozí ti, které jste sledovali, mizí ze scény a přicházejí noví. Ti mají povědomost o dalších krocích, které budou provedeny proto, aby se probudilo vědomí ostatních spících. Směřujete k sobě samým, vaše srdeční čakry se spojují, napojujete se stále silnějším proudem energie na své duše. Informace jsou stále kódovány, ale jste vedeni k tomu, abyste dokázali otevřít přímou linku k informacím své duše, bez toho, aby tyto musely být kódovány a chráněny proti zneužití. Toto se stane, jakmile bude snížena hrozba energetického napadení, manipulace a ovládání. Buďte ve svých životech připraveni na vše. Vztahy se bortí, aby byly postaveny nové, na zcela jiných základech. Buďte trpěliví, neboť nelze vše ihned, je potřeba, aby se vše poskládalo. Rodinné vazby mohou být přetrhány, je to však nutné, neboť je důležité spojování vibračně ladících bytostí. Učíte se vše přijímat. Tento čas je velmi významný, i když mnohé situace probíhají skrytě. Přesto si uvědomujete, že plno věcí je jinak. Zdánlivý klid letních dnů může být narušen. Vy se však vracejte do svého srdce, do svého středu, k sobě domů. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

 

 

18.6.19
 

Dnes, tady a teď
 

Struktura času je narušena. Tak, jak se hroutí jednotlivé časové osy, tak se hroutí vše, co dosud bylo projevováno. Začínáte odznova. Uzavíráte své životní kapitoly a lekce, které se opakují (protože jste je odmítali prožít), a přinášejí vám mnohonásobně silnější prožitky, jakoby jste odžívali několik situací najednou. Traumata, která se neustále vyplavují, chtějí být uzdravena. Na úrovni duše bylo toto rozhodnuto, a dokud se neočistí nižší těla, bude možné prožívat pouze realitu třetí úrovně, což zaháčkuje mnoho duší na další roky inkarnací. Jemně hmotná těla se rozpínají a začínají se propojovat se svými odrazy ve vyšších realitách, od 5D počínaje. To přinese vyšší vnímavost, citlivost a také schopnost lépe pronikat hustými zábranami. Mnoho lidí je připraveno prožít svůj restart, změnu, která ovlivní jejich další směrování o 100%. Je nabízeno prožívat nekonečné množství možností. Mnohé situace jsou nové, nikdy neprožité a ti, kteří touto cestou projdou, ukáží směr těm, co půjdou po nich. Kolaps společnosti je neodvratný. Mění se vnitřní naladění bytostí a to se musí projevit vně. Neudržitelné situace se zhroutí během vteřiny. Někdy ani nebudete v první chvíli chápat, co se to děje. Pak pochopíte…Vaše duše vám pošle informace, napojíte se proudem energie ze srdeční čakry. Prohlédnete. Pak už budete jiní. Odpojíte se od matrixu a budete žít sami za sebe, ze své vlastní odpovědnosti. Neznamená to, že nebudete podléhat okolním vlivům. Ale budete umět kontrolovat to, jak těmito vlivy projdete. Každý úplněk, každé významné postavení planet, zatmění a jiné energetické procesy vás budou provázet blíže k sobě samým, k víře ve vlastní dokonalost. Nehledejte násilně odpovědi, nechtějte cokoli vymyslet. Uvědomění si odpovědí přináší slastné pocity blaženosti, ocitáte se doma, v sobě, v klidu a bezpečí. Tyto pocity jsou nezaměnitelné. Nebraňte se ničemu, důležité je prožívání. Nejen toho dobrého, ale i toho nepříjemného, neboť to vás nejvíce posouvá. Prožijte a propusťte, odpusťte a jděte dál. Nic jiného vám stejně nezbývá a tyto procesy jsou nejméně bolestné. Jste bombardováni světelnými paprsky, kódy, které vám umožňují zvládat současné stavy. Mění vaše fyzická těla, vaše nastavení. Každý den jste jiní, nežli ten předešlý den. Mnohdy si toto můžete uvědomit i na svém vzhledu, na změně jídelníčku, návyku. Tyto změny jsou viditelné zejména pro ty, kteří se zajímají. Nejbližší měsíce jsou velmi významné, silné. To přinese mnoho bolesti těm, kteří nepřijímají a úžas těm, kteří mají otevřené oči. Nelpěte na svých pohledech. Rozhlížejte se. To, co tu včera bylo, je dnes již pryč. Prostupy dimenzí se dějí dnes a denně. Máte bohaté sny, duše pracuje, relaxuje. Prožíváte mnohé stavy, kdy nevíte, zda je to sen nebo skutečnost. Neposuzujte. Neboť mnohdy život je pro některé také jako sen, který prožijí, aniž si uvědomí, čím vlastně prošli. Hodně z vás lpí na svých jistotách. Jistoty se hroutí, rozplývají. Je tu mezistav, kdy se musíte obracet k sobě samým. To je vaše jistota. Tam směřujete, to je cíl vaší cesty. Když to pochopíte, budete se cítit jako pírko, neboť z vás spadnou veškeré vaše strachy a pochybnosti. Naleznete rovnováhu a klid na duši a to je přirozený stav duše.

 

4.6.2019

Nový svět

Lidé Země, otevřete své oči. Byli jste dlouho ovlivňováni, máte pocit, že jste zkoušeni ve všech oblastech vašich životů. Otevřete oči a rozhlédněte se kolem. Tak, jak vibračně rostete, mění se i svět kolem vás. A vaše vnímání světa určuje realitu, kterou prožíváte. Roli nehraje čas, ale především vaše napojení na božský záměr, na vaši duši. Tento čas přeje připraveným. Čekají vás lekce, které nelze nevidět, natož odmítat. Lekce, které si připravila vaše duše. Velmi důležité lekce pro vaše další směrování. Naučili jste se být poslušnými, teď se učíte být svobodnými a rozhodovat sami za sebe. Učíte se být jedním. Být spojení. Spojovat se uvnitř vás samých. Sjednocovat se, uvádět se do rovnováhy. Jste zkoušeni, zda již toto vše zvládnete. A pokud je zde síla ega, přichází další zkouška. Ne proto, abyste byli sraženi, ale proto, abyste si uvědomili, že ještě nejste připraveni. Máte v sobě mnohé rozpory, které však nakonec vedou k pochopení. Skrze temnotu naleznete světlo. Lidé Země, nebojte se svých stínů a vystupte na světlo. Ukažte svou jedinečnost. Toho se nemusíte bát. Ať si vás ostatní soudí, potom i oni budou souzeni. Vy a vaše duše rozhodujete o tom, co budete prožívat, jak budete vystupovat. Nenasazujte si masky, toto není potřeba, neboť tak potlačujete sami sebe, svou přirozenost. Pracujte na sobě a otevírejte svá srdce. Připravte se na další vlnu, která vás vynese velmi vysoko, pokud se na ni dokážete vyhoupnout. Ta vlna je před vámi. Ale předcházet jí budou mnohé procesy, které z vás uvolní další nánosy, zátěže, které by vás jinak mohly utopit. Vše je pro vaše dobro, i když toto ego posuzuje zcela jinak. Někdy jako ránu osudu, někdy však s uvědoměním si toho, co jste si nadrobili, to si také musíte sníst. Vaším životem prošly mnohé změny a proto je na místě být pyšní na to, co jste dokázali. A to vás posílí na vaší další cestě. Nepochybujte však o jejím smyslu. Neboť často vidíte celou cestu právě až na konci. Buďte pevní jako skála. Podpírejte se navzájem a sžívejte se s přírodou, neboť ta činí zázraky. Nezapomeňte, že jste ti, kteří utváří budoucnost pro své děti. Čistíte své rodové linie a tvoříte nový svět. A my jsme s vámi a žehnáme vám na vaší cestě. Milujeme vás.

 

12.5.2019

Cílem je celistvost

Lidé Země, čas je tak rychlý, že mnohdy nedokážete postřehnout mnohé změny. Jste vedeni tak, abyste odstraňovali vaše bloky, měnili své programy a svá nastavení. Budete ještě hodně pracovat, abyste byli schopni projít branou vzestupu. Avšak je zde mnoho berliček, které vás podpírají na vaší cestě. Nejste sami. A také máte velké příležitosti k tomu, abyste sami sebe mohli uzdravit. Čas je pro vás mnohdy zátěží, neboť jsou zde určité termíny, kdy musí být dosaženo určitých vibračních stupňů a mezistupňů. Vše vás však vede k sobě samým, k tomu, aby prvním, co vás zajímá, bylo vaše nitro, váš vnitřní svět. Mnohdy jste však zděšení z toho, co vidíte. Zároveň si ale neuvědomujete, že to všechno jsou jen a pouze vaše výtvory. Jste vedeni k sobě samým a mnozí toto stále odmítají. Nechápou, že jedině to je může zachránit. Že zachránit můžete pouze sami sebe. Hodiny odpočítávají a manifestují se mnohé časové osy. Vznikají nové časové úrovně. A také mnohé duše již nedokáží energeticky zvládat mnohé vibrační změny. Některé odcházejí, mnohé vzdorují. Nakonec však nezbyde nic jiného, nežli se poddat. Jinak dojde nejprve k ustrnutí a poté pádu. Před vámi se rýsují již některé konkrétní životní cesty. Změnili jste svou budoucnost. Musíte však opouštět svá vnitřní nastavení, své programy. Někteří si toto uvědomují, mnozí jsou stále nevědomí a nechtějí ani slyšet, ani vidět. Avšak neslyšet a nevidět neznamená, že se nic neděje. Každého dostihne to, co si sám stvořil. Nic není vinou někoho jiného. Vnitřní svět se manifestuje v tom vnějším. Lidé se upínají k jistotám, jistoty se hroutí jako věž a zbývají pouze sutiny, ze kterých je potřeba vystavět nový chrám. Mnozí již se stavbou začali. Někteří však pouze obchází kolem, lamentují a hledají vinu jinde, ve vnějších okolnostech. Toto je vnitřní a vnější svět. Zmatek musí ustoupit víře a důvěře v tento proces. Neboť pokud zde není uvědomění, bude zde stále odpor a nepochopení. Lidé se probouzí, někteří však za cenu vnitřního utrpení a ztráty iluzí. Pak však přichází úleva, kdy je bolest vystřídána klidem v srdci, na duši. A cesta duše pokračuje dále, tentokrát již s nadějí a radostí, neboť duše je osvobozena od všeho, co jí bránilo projevit sebe samu, prožít svět duality. Pak nastává spojení, celistvost, která je cílem této cesty. A to je i vaším cílem. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

 

 

29.4.2019


Život v přítomnosti


Lidské životy jsou velice krátké na to, aby mohly být promrhány. Není tu nic, co by mohlo nahradit zkušenost tohoto života v tomto čase a v této realitě. Tvoříte budoucnost Země, tvoříte budoucnost této oblasti Vesmíru. Každý z vás má v sobě potenciál stvořitele a také jste nositeli kódů stvoření. Také mnoha dalších kódů, které vám postupně dávají možnost otevírat zamčené komnaty a schopnost a příležitost pozvedat se směrem k duši. Vaše vedení je plánováno do nejmenších detailů tak, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti v posunu duše. Jste vedeni do těch situací, které ve vás probouzí váš energetický potenciál. Nyní se toto děje velice rychle, proto duše zažívají mnohé propady, díky nimž se navracejí zpět do stvoření, dříve, nežli je toto doporučené. To má za následek nedokončení cesty a prodloužení a odročení skoku do nových vibračních stavů. Plán duše zahrnuje léčení traumat a nahrazení původního schématu novým, efektivním přepisem informací. V tento čas se rozpadají mnohé struktury. Není zde stabilita, nastává zásadní zlom, kdy již realita mění své hranice a nastává také zásadní průlom v dosavadním uspořádání. Nakonec vše graduje ve vlnu probuzení, která je však doprovázena nejen světelnými výboji, nýbrž také podprahovou emocionální bolestí, označenou jako kolaps. Po kolapsu však již nastává plné uzdravení a obnovení víry v život, v životní naplnění, v lásku. Mnohé procesy však probíhají podvědomě a proto je na místě stále si uchovávat prožívání toho, co je, v přítomnosti, tady a teď, neboť čas v tomto směru není důležitý. Je zde důležité pouze zakončení, které vyslovuje uznání za mnohé zpracované a dále přání plného uvědomování si toho, co se v tomto procesu děje. Přijetím pak dochází k přeměně obav a strachů. Nechť jste na své cestě plní lásky.

 

13.4.2019

Stát sami za sebou a rozhodovat se srdcem

Lidé Země, v tomto čase se opět probouzí země. Je zde však ještě mnoho dalších skrytých vlivů, které zde působí na přírodu, počasí, klimatický a energetický stav Země. Vše se očišťuje a je potřeba uvědomovat si, že je nutné činit změny sebe samých. Je nutné začít u sebe a pokračovat směrem ven. Čas pokročil a nyní zde bude vycházet najevo mnoho informací, které však stále ještě nebudou úplné, neboť cenzura se projevuje stále silněji. Mocenské boje probíhají skrytě, ale vyúsťují se. Čas se mění a vše podléhá velmi rychle rozkladu. To, co jste včera prožili, dnes již neexistuje. Vaše paměť kolabuje, neboť je často přetížena vnitřními procesy. I fyzická těla mění svou strukturu. Mnohé nemoci napadají imunitní systémy, DNA. Sami kolem sebe vidíte, co se děje. Mnozí již odešli na druhý břeh. Děje se to z ničeho nic. Ego se vzdá a duše zavelí návrat zpět ke zdroji. Mnozí si stále ještě neuvědomují závažnost tohoto procesu. Jsou zde mnozí slepí, kteří se bojí otevřít oči. Myslí si, že pokud je nechají zavřené, nemůže se jim nic stát. Nemůžou být vypuzeni ze své komfortní zóny. Avšak upozorňujeme, že nic nezůstane na svém místě a nezůstane kámen na kameni, pokud chcete být rezistentní vůči životu. A mnohé procesy jsou tak bolestné právě proto, abyste prohlédli. Abyste konečně vyslechli svou duši a dokázali kráčet po její cestě. Lidé Země, jste a budete svědky velikých změn. A tyto jsou již za dveřmi. Mění se lidé kolem vás, velice silně se proměňují vaše vztahy. Mění se vaše priority a nyní vás čekají změny celosvětové, finanční, proměny společnosti. Jedno půjde ruku v ruce s druhým a během pěti let budete někým jiným. A vzpomínky na současný svět velice rychle vyblednou, neboť se budete zabývat něčím zcela jiným. Tím, co vám nyní může připadat neskutečné, jako sen. Je na místě opakovat. Učiňte sebe samé těmi, kteří dokáží stát sami za sebou, rozhodovat se ze svých srdcí, naslouchat a hlavně být pokorní k životu. Zvládnete to. Jsme si jistí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.


 

 

28.3.2019

Proces změny

Lidé Země, pamatujte, že i největší temnota může být naráz prosvícena! Možná se vám zdá, že vaše životy jsou pro vás ohromnou zátěží. Hledáte naplnění a v poslední době je od vás vyžadováno vysoké energetické nasazení proto, abyste se zbavili všeho, co v tomto čase již nemá co dělat. Ano, mnohé duše již toto nezvládají, odchody duší z této planety jsou velice časté a mnohdy tragické a nadále budou pokračovat. Je zde mnoho duší čekajících na příležitost odejít, zvolily svou cestu a jejich příští inkarnace již bude vedena jinam, nežli do této reality. Tato realita již není taková, jako dříve. Mění se každou vteřinu. Měnila se, aniž jste si toho všimli, nyní se však proměňuje přímo před očima a vy již získáváte jistotu, že se měníte spolu s ní. Prožíváte tyto změny a jste zmatení, neboť v danou chvíli nejste schopni posoudit, zda situace, kterých jste součástí, jsou opravdové anebo zda se vám jen nezdají. Stále více zvláštností budete prožívat. Často si nevzpomenete na některé věci zkrátka proto, že se na okamžik, na přechodnou dobu, octnete někde jinde. V tento čas je zde velká síla očistných energií. Je zde však také spousta bytostí, které dohlížejí na tento proces. Přijde čas, kdy budete schopni se s těmito bytostmi stále více spojovat, získávat více informací, pomoc. Je před vámi zásadní změna, která přijde během letních měsíců. Vy však již budete připraveni. Pokud máte potřebu odpočívat, odpočívejte. Nejlépe v přírodě, u vody, na slunci. Nabíjejte sami sebe energií. Také naslouchejte sami sobě. Ti, kteří na vás ve fyzické realitě mluví, sdělují pouze své zkušenosti a prožitky, ne ty vaše. A často vám nemohou porozumět, neboť máte rozdílné vibrační naladění. Prociťujte své jistoty ve svých srdcích. Nebraňte se však lásce. I ti nejzatvrzelejší budou nuceni otevřít svá srdce. Neboť bez lásky nemůžete vytvořit nový svět. Mnohdy se ega urputně brání a tím bolestnější je poté proces vnitřní očisty a přeměny. Lidé Země, velmi mnoho událostí je v chodu. Některými nemá cenu se zatěžovat, neboť se dějí v celosvětovém měřítku a vy jim pomůžete k úspěchu pouze tím, že se zaměříte na osobní růst. Můžete však pomoci ulevit svým blízkým a tím zbavovat svět alespoň kapky negativních energií a emocí. Tím, jak budete očišťovat sami sebe a své okolí, prostory se budou čistit a napojovat na energetickou matrici Země. Hledejte sílu v sobě samých a buďte stateční. Čím více se budete odpojovat, tím lépe se začnete cítit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

19.3.19


Současný život


Je čas, kdy se jednotlivé duše rozhodují hromadně opustit tento prostor. Bude jim to dopřáno, neboť takto se již rozhodly. Ti, kteří tu zůstanou, propadnou bolestí ze ztráty, avšak dokáží opět povstat, a nalézt odvahu žít. Svět se mění, čas se řítí vpřed, zároveň však se vše začíná spojovat, prolínat a na straně druhé rozpojovat, odpadat. Vše prostupuje vše, všichni jsou spojeni se všemi. Rozplétají se osudy díky narovnání minulosti. Odvaha žít se setkává se strachem z budoucnosti. Nechápavost a odmítání se často zaměňuje za neschopnost a kolapsy fyzických těl jsou stále více zřetelné. Mění se stavba fyzických těl. Mění se však také vše, co bylo dosud zažito, způsoby nahlížení. Mění se psychické nastavení, dokonce i chutě. Hustota se snižuje, kvalita života je prioritou tohoto času. Přichází uvědomění, že je potřeba zaměřit se na jiné životní hodnoty. Vše se vychyluje buď jedním, nebo druhým směrem, jsou patrné výrazné extrémy. Často je nepochopení způsobeno zavíráním očí před pravdou bijící do očí. Čím více je tlačeno, tím více se mnozí brání. A stále viditelnější jsou časté úniky z reality, neboť tíha a bolest jsou velmi frustrující. Opakující se pochybnosti jsou brzda pro odstranění překážek a tak se život stává bojem místo toho, aby byl dobrodružnou cestou. To vše je projeveno v této době plné extrémů. Přesto je nutné přetvořit tento svět a také právě proto. To, co pozbylo smyslu, je alarmem toho, že tudy již cesta dávno nevede. Kráčejte plni naděje a víry, vedeni svou duší a milováni svými bližními. Nabírejte sílu a rozdávejte radost. Ať vás provází láska.

 

4.3.2019

Propojování

Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha myslích a ladit se na výsledek tohoto spojení. Tento čas přeje spojování. Propojování realit, propojování rodin duší, spojování protikladů, skládání mozaiky, kdy se konečně všechny správné dílky začínají spojovat do obrazu, začínají do sebe zapadat. Toto je charakteristika těchto dní. A také propojování všech částí duše. Tak, aby nastala rovnováha. Neboť to, co je uvnitř, nastává také vně. A toto je vždy to důležité, co je potřeba si uvědomovat. Tolik informací zde prochází, že mnozí pociťují dočasný rozpor. Potom je potřeba stáhnout se z veřejného života, z chaotického vnímání a stáhnout se do sebe samých, udělat si pořádek uvnitř sebe. Naladit se na svou duši, na svou cestu, zpracovat nové informace a nové skutečnosti, zkušenosti. A to si vždy žádá odpočinek, samotu, ticho. A poté opět vykročení do života. Je zde však časté nepochopení některých životních lekcí a proto je mnohdy potřeba si tuto lekci zopakovat znovu, avšak s novými informacemi a s novým náhledem. A v tuto chvíli se učení lekce uzavírá jako řádně splněné. Toto je koloběh života. Mnohé lekce čekají v tomto čase, mnohem důležitější, nežli dosud. Svět se rozhýbe. Rozhýbe se vše, co dosud stagnovalo, co se schovávalo, vyleze z úkrytu. Nezůstane kámen na kameni a vše se přehodnotí, přemění. Již se to děje v menší míře a postupně se budou přidávat další dramata, která se budou rozuzlovávat a pročišťovat, nastaví se nové hranice, nová pravidla. Starý svět spěje do zániku a nový svět již klepe na dveře. Nejprve však ještě odhodit spoustu zátěže a naladit se na láskyplné prostředí, na lásku uvnitř. Odpoutat se od závislostí a snažit se proniknout do podstaty věcí. Neboť tam, kde je nepochopení, bývá strach z neznáma a svázanost. Nakonec však každý dojde do svého cíle, ať již si jeho duše vybrala cokoli, ego proti této volbě nic nezmůže. Odevzdání strachů a přijetí víry vede k síle a neporazitelnosti. Odpoutání se od falešné víry již brzy odplaví iluze a ukáže pravdu.

 

21.2.2019

Změna vede k osvobození

Proměna se týká nejen vás tady na Zemi, ale spousty planet, poloviny Vesmíru. Probíhají akce na stabilizaci planety, a stále přibývá vědomých spojení s pracovníky světla. Cokoli, co se děje, by mělo mít své vedení. Nezáleží na výši inteligence, ale na výši vibračního spojení. Nelze mluvit o času spuštění, spíše o vhodném načasování, v souladu s vyšším plánem. Tím, jak se díky vašemu vnímání čas zkracuje, dostáváte se mnohdy do časového paradoxu, neboť se vyskytujete současně ve dvou dimenzních oblastech. Neustále je vám předkládáno spoustu znamení, důkazů o změnách. Takových, jako jsou číselné kombinace, ale i prožitky, kdy v jedné chvíli vnímáte na stole nějaký předmět a když se podíváte podruhé, už ho nevidíte. Posun se děje na všech úrovních. Nejste však dosud připraveni a musíte uvolnit co nejvíce kritické toxické energie ze svých obalů, ze svých těl. Situace je velmi složitá, je potřeba čistoty a zároveň silného napojení na informační pole. A to dosud nebylo tak výrazně propojeno. Dobrá zpráva je, že přibývá probuzených a těch, kteří přispívají k růstu vibrační energie. Vhodné je pro vás pití čisté a nabité vody a důležité neustálé rozpouštění svých vnitřních zranění. Uvědomujte si ale, že nic není zadarmo a proto si odžíváte současně karmu minulou a zároveň se ihned vrací to, co vysíláte nyní. Což vás mnohdy vede do vnitřního odpojení, protože ego toto často chybně vyhodnocuje. Oblasti s masou ledu se začínají odkrývat, voda se opět vrací tam, kde byla před tisíciletími. Slunce nabírá energii, aby ji projevilo vně. Čas od času se částečně uvolní výron, který zasahuje vše v dosahu. A totálně tím mění veškeré vlastnosti hmoty. Energetická síť zachytává energii a také se nabíjí. Je to jako sopka před bouří, když se v podzemí hromadí energie a jednoho dne bude mít potřebu dostat se nahoru. Ujdete ještě kus cesty, nežli přeměníte sami sebe, svou společnost. Musíte ale beze strachu odhalit to skryté, co vám brání ve změně. Kritický bod, ze kterého není návratu, je jen cesta dopředu. Mnozí jí však již prošli a jsou vám nápomocní. Přesto musíte najít svou vlastní navigaci a nechat se vést. Ano, dějí se velké věci z pohledu pozorovatele. Z pohledu proživatele je to neustálý koloběh a odstraňování překážek, růst, pád a opět zvednutí se z prachu. Ale jakou tím nabýváte sílu! V době největší krize však přijde osvobození.

 

11.2.2019

Rekapitulace

V čase změn se naplňují také osudy mnohých z vás. Každý jde svou cestou a uskutečňuje své touhy, hledá své cíle. Někteří touží být bohatí, a toto je potřeba zejména duševně. Jiní hledají osvobození se z pout inkarnací. A toto je práce po spoustu životů. Někteří již dosáhli plného napojení na svou duši, a přesto stále nevěří, že to dokáží. Že dokáží naslouchat sami sobě. Ale to popírají sebe samé a v konečném výsledku je spíše nevíra v sebe samé. Každý má svůj život, směr, kterým kráčí, každý má své úkoly, které je potřeba zvládnout. Priority se však mění s každou prožitou zkušeností. Mnozí hledají informace, jiní netouží slyšet vůbec nic. Jedno ale máte společné. A tím je vaše vědomí. Každý se svého cíle však dobere jiným způsobem. Tento čas vyzývá k mnohým odpoutáním se od nefunkčnosti, někteří opouští svá těla a odchází. Někteří nehodlají opustit své zvyky, závislosti. Vždy je tu však síla rozhodnutí, která dokáže pohnout i tou největší horou. Stále se objevují více či méně pravdivé informace o všem možném. Zejména veřejné informační prostředky jsou velmi lidmi sledovány a bohužel také je zde ohromná síla důvěry ve správnost informací. O to je smutnější, že mnozí jim věří více, nežli sami sobě. Je potřeba vyciťovat. Nalaďovat se a v souladu s rezonancí informaci buď odmítnout anebo ukotvit v mysli. Stále budou přicházet změny a budete se na ně připravovat. Nebo přijdou náhle. Koloběh světa je stále stejný. Dosáhnout čistoty své duše a odejít z inkarnace s pocitem z dobře vykonané práce. Je to však velmi bolestný proces, pokud se bráníte. Největší důraz je kladen na to, aby bylo uvolněno co nejvíce z toho, co vás drží. Vše již bylo řečeno a dokonce mnohokrát. A přijde rozuzlení, které byste nečekali. Změny se týkají vašich rodin, vaší společnosti. Náhlé změny se probudí. A mohou to být také změny přírodní a změny zažitého řádu, toho, co vám může dodávat falešnou iluzi jistoty. Vše se může zhroutit během jediného okamžiku. Avšak to neznamená, že se také musíte hroutit vy. Právě toto vás může vytrhnout z letargie. Potřeba udělat cokoli, abyste se i nadále cítili jistí, naplnění. Není potřeba předvídat, co budete prožívat, neboť časová okna se střídají podle stavu kolektivního vědomí. Je tu mnoho realit, které si tvoříte a které se rozhodujete prožívat. Máte na výběr. Avšak odpoutejte se od iluze, jak by váš svět měl vypadat. Mnohé možnosti si vůbec neumíte představit. Přehodnoťte své představy toho, jak chcete žít. Neboť jedno může obsahovat úplně vše. A proto nelimitujte své životy, ale buďte otevření úplně všemu. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě.

 

29.1.2019

Párové duše

Mnoho již bylo řečeno o duších, které jsou spojeny energií tvoření. Energie se spojuje na úrovni duše právě proto, aby došlo k co nejhlubšímu očištění, až do úplného počátku, až úplně na dřeň. Ti, kteří neprošli fází odpojení a opětovného setkávání, fází rozdělení, které trvá celé věky, nejsou povoláni toto hodnotit, neboť nemají tuto zkušenost. Avšak párové duše, které jsou v současné době v inkarnacích, jsou velmi testovány. Zrcadlení probíhá na všech úrovních duše, nejen ve fyzické rovině. Musí dojít k úplnému pochopení tohoto spojení. Je zde mnoho mužské energie, která v této hmotné úrovni dosud nechápe tento typ spojení, tento proces. Ego se brání. Na úrovni duše je vše jasné. Podvědomí má spousty svých programů, které byly posilovány celé věky, a docházelo k neustálému násilnému roztrhávání a narušování energií těchto duší. Neboť manipulace vítězila. Párové duše jsou velmi mocné, pokud jsou si vědomy tohoto procesu, pokud jsou si vědomy jedna druhé. Avšak každá informace je neustále potlačována, bylo zabraňováno těmto duším, aby došly spojení, aby došly společného cíle. V tento čas se vše postupně mění. Mnohé duše jsou již osvobozeny od mnoha zátěží. Manipulace, která v dávných dobách byla projevována skrze magické rituály, slábne. Dojde k probuzení. Nejprve však musí být nastolena rovnováha. Ženská energie byla potlačována, mužská dominovala. V párových vztazích je toto naopak. Ženská energie se probouzí dříve. Pulzuje energií stvoření. Ženská energie dodává impuls. Vše se děje v souladu s plánem duší. Je potřeba trpělivost. Síla spojení každým dnem roste. I zde nastane řetězová reakce. Jakmile se ženská energie osvobodí, pozvedne všechny zúčastněné. Takový je plán. Je zapotřebí mnohé trpělivosti a lásky. Ženská energie musí posílit svou sebelásku ve všech svých energetických tělech. Tento proces se zhodnotí,  a posílí mužskou energii směrem dovnitř, otevře srdce, která jsou dosud zavřena. Tento proces se již děje. To, co bylo rozpojeno, se opět setká.

 

29.1.2019

Proces transformace

Vítejte v novém čase, lidé Země. Stali jste se součástí nového světa, a i když jeho materiální podoba ještě zcela nevznikla, byla stvořena nová budoucnost lidstva. Vy však potřebujete stále mnoho energie na to, abyste změnili sami sebe. Musíte vědomě cítit, že být člověkem neznamená život kontrolovat, či přežívat, nýbrž plně prožívat. Být člověkem v této inkarnaci, v tomto světě, vás činí velmi zodpovědnými, ale také velmi silnými. Jste odpovědní své duši. Je potřeba stále znovu a znovu hledat odpovědi na své otázky. Měníte se, uvolňujete mnohé zátěže a tak i odpovědi na vaše otázky se mění. Čím více chápete a rozumíte sami sobě, tím jsou vaše odpovědi kvalifikovanější, tím více jdou do hloubky. A vy pronikáte k pravé podstatě věci. Lidé Země, neříkáme, že je zde pro vás jednoduchý život a za uplynulé věky jste si nasbírali neskutečné množství zátěže. Pochopte, že věky kráčíte mnoha svými životy. A pak také pochopte, že nemůžete tuto zátěž odhodit během okamžiku. To byste nezvládli, neunesli. To, co jste s úsilím nastřádali, toho se budete postupně zbavovat dlouhou dobu. Kousek po kousku rozpouštíte své bloky, transformujete své strachy a opouštíte své pravdy, neboť zde vyvstává zcela jiný pohled na tu stejnou věc. A to pouze díky tomu, že jste více otevření vidět pravdu takovou, jaká je. Všichni se skrze prožívání mnohých situací učíte zbavovat se svých závislostí, svých programů. A to vás stojí spoustu energie, která se vám mnohdy nedostává. Cítíte tlaky, fyzická těla se hroutí pod stresy, které prožíváte. A vy stále necháváte některé věci dojít tak daleko, že již pak již není návratu a musí dojít ke změně kolapsem. Odpočívejte, choďte do přírody. To je to, co uvolní vaše tlaky, co vás ozdraví. Co vás osvobodí od neplodných myšlenek, od stresů. Lidé Země, stále ještě není konec. Spíše nastává pomalý začátek celkové proměny, která se však nestane zde dne na den. Je to proces, který je nejprve vyvolaný u vás, ve vašich nitrech a který se potom projevuje ve vašich životech, na vašich cestách. Je to nekonečný proces zrození a umírání. Je to proces transformace duše, lidské bytosti a nakonec také fyzického těla. Cokoli, co pro sebe uděláte, bude dalším krůčkem k osvobození se. Proto nelitujte námahy. Připusťte si, že nemůžete vše kontrolovat. A také to, že nadměrnou kontrolou bráníte sami sobě v prožívání lásky i přesto, že po ní všichni toužíte. Nebojte se otevřít svá srdce a hledejte naplnění v tom, abyste se stali lepšími. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

15.1.2019

Shrnutí toho, co je

Mnoho informací se nyní ukáže ve světle. Čekáte dlouho na rozhodný okamžik, který vám ukáže pravý stav věcí. Nejste ještě všichni připraveni, přesto je potřeba odkrýt vše skryté. Příležitost přichází. Země jako planeta se stále ještě bouří. Musí. To, co je na ní naloženo, je stále ještě velká tíže. Odpoutání od svazující hmoty je velmi komplikované a těžké a je provázeno spoustou emocí bytostí Země, planeta se však zbavuje nahromaděné energie přírodními procesy. Je navázána spolupráce, která mnohé překvapí. Spolupráce s těmi, kteří jsou skryti za hranicí 3D vědomí. Podprahová energie je velmi silná, směruje všechny do nové reality, která je již ve svých strukturách stvořená, pouze se dotváří jemnější odstíny a dotváří se nové nastavení této cesty. Každý z vás přispívá svým energetickým naladěním k propojení s touto cestou. Uvnitř Země probíhá čilý ruch, stejně tak jako na nebi. Některé obrazy mohou být pro vás iluzorní, vyvolané uměle těmi, kteří si přejí, abyste vše vnímali tak, jak chtějí oni. Věřte svému cítění a tak poznáte rozdíly. Vyciťujte energie a tak vycítíte pravdu. Skrze krize dojdete k uvědomění, uvolnění a posléze naplnění. V této chvíli se ještě více napojují negativní entity tam, kde je to umožněno. Je to jako tma před úsvitem. Každý chce ještě zachránit zbytky toho, co přestává být funkční. Jak když se klíště drží kůže a poté odpadne. A tady dojde přesně k tomu samému. Odpadnutí minulosti a k přerodu, který se zpočátku může zdát chaotický, ale který předchází probuzení. Začínáte vidět skrze tajemství. To, co vidíte, vás mnohdy děsí. Ale připravujete se vidět více. Vyvolává to mnohé strachy uvnitř vás, protože vaše ega chtějí žít v klidu a nevědomosti. Přesto však toužíte vědět více. I přes ten strach, který vás sžírá. Nemá nad vámi moc, nedostane vás. Protože vaše světlo je silnější. Čas pokročil. Vše se skládá, vše pulzuje životem. A vy se zvedáte. Činíte nová rozhodnutí, vědomější a jasnější. Tam vás vede vaše duše. I když se chvílemi můžete odpojit od hojnosti, od vedení, vždy stačí jen pomyslet a již jste zpátky ve středu dění, na cestě, která vám přináší uvědomění a pocity naplnění. Neboť duše je věčná a již toho prošla tolik….


 

 

6.1.2019

Věřte

Oslavili jste začátek dalšího roku, lidé Země. Čas pro vás, z pohledu Vesmírného, běží stále dál. Ale vše vždy přichází ve vlnách, tedy i v této dimenzi. Vytváří se mnoho časových realit, cest, do kterých se rozbíhá vaše budoucnost. Každý z vás je veden svou duší tam, kde má být, neboť toto již bylo rozhodnuto. Každý však máte před sebou ještě mnohé své úkoly. Mnoho informací je stále zkreslováno. Ano, jste naváděni na správnou časovou linii, avšak mnohé informace ještě nejsou pro vás pochopitelné. Pokud však dosáhnete určité vibrační výše, máte možnost si své odpovědi stáhnout, stejně tak, jako si stahujete soubory ve svém počítači. Toto děláte zejména v době spánku, kdy poté veškeré informace zůstávají ve vašem informačním poli a v daný čas se rozbalí a spustí. Lidé Země, nehledejte předpovědi budoucnosti pro vaše životy. Nic není pevně dané. Ano, máte svou minulost, svou karmu, kdy splácíte to, co jste zaseli. Avšak vše se neustále mění. Je potřeba, abyste uvěřili tomu, že jste schopni posouvat se jako lidstvo do vysoce pozitivní úrovně bytí. Tam, kde budou vaše duše šťastnější, tam, kde si budete více vědomi svých schopností a budete je umět lépe uplatnit. Masy z vás se začínají probouzet. Vzniká řetězová reakce a brzy toto působení již nebude možné omezovat, natož zastavit. Nenechte se vyvést z míry tím, co přijde do vašich životů. Každý konec má také svůj začátek. Proto i konec jednoho přináší začátek něčeho daleko lepšího, na jiné úrovni. Pokud se takto budete dívat, daleko lépe zvládnete krizové situace, které vás mohou v životě potkat. Lidé Země, věřte. Věřte v sebe, ve svou sílu. Věřte ve svou cestu. Pokud uvěříte, budete chráněni. I my ve vás věříme. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

 

27.12.2018

Novoročním předsevzetím je uvěřit v sebe

Lidé Země, jste každý na své cestě a přesto je cesta vás všech společná. Každý se potýkáte se svými problémy, cítíte se sami, opuštěni, neboť v zajetí svých vlastních pochybností a programů nejste schopni rozhlédnout se kolem a vidět to, co vás přesahuje. Jste také šťastní. A to jsou hlavně ti z vás, kteří momentálně pocitově neprožívají nedostatek čehokoli a proto mají potřebu žít život radostný. Toto však pouze dočasně, dokud znovu nepocítí, že jim opět něco schází. Ať však prožíváte to, či ono, záleží to vždy pouze na vás samých, jaký svět kolem sebe uvidíte. Vše záleží na vašem zaměření. Lidé Země, vždy tu bude něco, co bude mít vliv na váš život. Je to spojeno s vývojem a cestou duše. Plány duší se různí. Avšak cíl je společný. Očistit se od minulosti a začít vědomě tvořit své vlastní životy. A to dokážete pouze tím, že budete žít přítomným okamžikem a odpoutáte se od svých destruktivních myšlenek. Pokud pochopíte, že tvořit svět je božským procesem, pochopíte, že vy jste tím tvořitelem. A k tomuto jste vedeni. K pochopení a uvědomění. Vše je však provázeno různými životními změnami, zkouškami a procesy, které nelze zastavit. Lze na ně pouze pohlížet jako na postupné zrání a uzdravování duše. Lidé Země, ať již ve svých životech uvítáte cokoli, chápejte, že vás to vede do jiného života, k naplnění vaší cesty, k naplnění toho, co jste si jako duše předsevzali. Můžete se radovat a prožívat štěstí, nic vám nebrání. Pouze vaše obavy a strachy. Stavíte si kolem sebe zdi, které myslíte, že vás ochrání. Avšak časem se tyto zdi zpevňují, stávají se součástí vašich životů natolik, že jejich odstranění se stává velice bolestným, neboť jste připustili, aby se tyto zdi staly součástí vás samých. Ale toto není přirozenost. Jste vědomí, která přišla uzdravit sama sebe, společnost, planetu. Vesmír vás vyslal, abyste splnili svůj úkol. Proto se zaměřte pouze na to, abyste procházeli životem s láskou a pochopením, abyste našli sami sebe, abyste v lásce nalézali začátek i konec všeho, svůj cíl a také, abyste byli schopni přiznat sami sobě, že přesto, že se dopouštíte mnohých chyb, i přesto zůstáváte božími bytostmi, plnohodnotnými, hodnými lásky a štěstí. Uvěřte v sebe a uvěřte ve svou sílu, ať se děje, co se děje. Vězte, že nejste sami, jsme s vámi a plně podporujeme vaši cestu. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

10.12.2018

S láskou do následujících dní.

Blíží se slunovrat, lidé Země. Je to energetické narovnání a posun vpřed. Vždy takovéto silné energetické brány pomohou srovnat to, co bylo pokřiveno. Zároveň je zde také možnost nalezení sebe sama, toho, co duše přišla ochutnat a změnit. Tento čas budete silně pod tlakem, avšak zároveň oproštěni od některých svých závazků, pokud jste zvládli své karmické lekce. Mnohé duše odejdou v čase mezi slunovratem a koncem tohoto roku. To, co již bylo utvořeno, bude propuštěno a vaše životy budou postupně dostávat jinou kvalitu. Změna vztahů, pracovních míst, změna pobytu. Tímto se charakterizují měsíce nastávajícího roku. Konečná fáze posunu začíná. Nároky na duše jsou velmi vysoké. Proto také ti, kteří nejsou schopni plně vyhovět požadavkům vzestupu, se rozhodnou odejít. Na stranu druhou je příznivá konstelace pro ozdravení a výrazný posun vpřed. Situace se uvolňuje a do vašich životů začíná prosakovat více radosti. To se děje díky tomu, že začínáte chápat, že jedete na vlně vcítění a uvědomění. Citlivost některých bytostí se zvyšuje. A je to nutné, neboť bezcitnosti zde již bylo dost. Probouzí se vaše ochota činit dobré skutky a hledat dobro tam, kde jste ho dosud neviděli. Předávejte své myšlenky a vzkazy ostatním, dělte se o svou moudrost. Lidé Země, oslavte sami sebe a to, co jste dokázali. Slavte to, co vám umožnilo být tam, kde jste dnes. Možná to ještě nevidíte, ale brzy poznáte, jaký kus práce jste udělali. Oslavte také změny, které k vám přichází. Očekávejte nečekané. Chraňte sami sebe před tím, co vám bere energii. A vězte, že další dny budou plné výzev, které odkryjí váš skrytý potenciál. Až uvidíte sami sebe, to, jací jste, budete velice překvapeni. Procházejte s láskou všemi následujícími dny. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

2.12.2018

Co se děje kolem nás?

Situace se zdá nyní velmi rozporná. Na straně jedné je zde patrný pohyb vpřed, na straně druhé je zde velmi silná opozice, která se nechce vzdát své moci. Země je neustále pod kontrolou, neboť jsou tu skupiny, které by mohly docílit odhalení manipulací a nejen to, ale také ty, které patří druhé straně. Energie, která se dostává v těchto dnech na planetu, tvoří plazmové shluky, které pomáhají rozpouštět temné energie. Vyvolávají silné světelné efekty nebo také energetická seskupení, která jsou viditelná ve formě oblaků. Částečně toto krytí slouží k otevírání vstupů, kde probíhá velice silný provoz. Vstupují tudy, mimo jiné, také galaktické síly, které hlídají Zemi. Je zde velmi mnoho žádostí o vstup, či výstup z planety. Brzy se projeví velká energetická změna, která může způsobit časové odchylky, výrazné změny klimatu a v neposlední řadě také pohyb zemských ker. Energetické částice nabité vysokou frekvencí vstupují do aury každé bytosti Země. Dokáží vynutit změny fyzických a mentálních těl, stabilizují procesy změn jako nevratné. Pokusy o zastavení či zastrašení jsou posledními výkřiky bezmoci o udržení pozic nadvlády. Probíhá propojení na všech úrovních a stabilizace nových časových realit. Vše toto vyzývá k ještě usilovnější práci pomocí meditace, či odhmotňování fyzických těl během spánku. Prostup dimenzemi způsobuje poruchy spánku, či absence paměti. Toto se však postupně ustaluje. Každodenní kontakt s ostatními vede ke spojování matric, které vytváří pozitivní budoucnost, založenou na vzájemné spolupráci, komunitní spojení a spojení ne přes ego, ale přes úroveň duše. Tato spojení jsou posilována a vzniká tím nová forma vyšší energie, která dokáže rozpoznat výrazné emocionální a mentální bloky a také je spravit. Okruhy lidí blízkých vibračně se uzavírají, dochází k napojení na vyšší zdroj a ladění do úrovně páté dimenze. Až se toto přeskládá, budou již vedle sebe lidé, kteří jsou si důležití pro budoucí události. Nové světové uspořádání se formuje a v tuto chvíli se jeví jako vysoce pravděpodobné, že k němu dojde během následujících dvou let. Chraňte sami sebe a své duše před tmou, která vás ještě v poslední chvíli může uchopit.

 

30.11.18

Celý svět pohlédne vzhůru. To, co dosud nebylo vidět, se zviditelní. Ve vašich očích bude údiv, který však přejde ve zlost. Zlost nad tím, co vám bylo úmyslně skryto. Věčné téma manipulací se otevře pod vlivem silných prožitků, které tu musí být, abyste otevřeli oči. Zdá se vám, že je to téma sci-fi filmů? Tohle je však vaše realita a brzy ji prožijete v tomto světě. Stále znovu a znovu jste ostřelováni vesmírnými paprsky, aby se konečně aktivovaly výběžky vaší duše v těchto tělech, v této realitě. Člověk jako trojrozměrná bytost postupně mizí. Vše se přestavuje, přetavuje, zaniká a probouzí se v nové formě. Nové technologie jsou na světě. A jste vybízeni, abyste je používali. Nebude to dlouho trvat a váš současný svět odplyne do minulosti. Vaším pohonem je láska. Jediné, co máte pochopit, abyste přežili. Staré struktury se rozpadávají, i čas se hroutí a každému je ukazována jeho cesta. Ve snech, v informacích, v prožitcích. Všude můžete vidět odpovědi. Až se dokážete dívat vnitřním zrakem, nebudete již potřebovat nic. Zemské úkazy probouzí vaše smysly. Vždy hledáte vysvětlení, hledáte jistoty tam, kde žádné nejsou. To, co vídáte, není to, co si myslíte nebo to, co vám bylo sděleno. Nad vámi je mrak, který hrozí spadnout a zakrýt ještě více z toho, co si přejete vidět. Otevřená mysl je to, co potřebujete aktivovat. Stále ještě jste jako malé děti, které se snaží mít vše hned. Události jsou však tvořeny vaší myslí, a pokud do vašich myslí nahlédnete, co vidíte? Zmatek, nepochopení a spoustu, spoustu strachu. Silné události ale budou mít vliv na to, abyste konečně přijali to, co odmítáte. Abyste se dokázali zorientovat ve svých životech. Rozpad starých struktur může přinést osvobození, ale může také vyvolat paniku a ztrátu víry. Je tu však možnost být připraveni již nyní. Tím, že dokážete probudit sebe sama, dokážete rozpoznat pravdu od lži, pravé od nepravého. Musíte se změnit, nemáte jinou volbu. Musíte zachránit sami sebe.

 

22.11.18

Aktivujte sami sebe

Na nebi probíhají mnohé skryté akce. I když je nevidíte, je zde silný provoz. Jsou zde všichni, kteří mají co do činění se Zemí. Hodně z vás lidí se nyní podvědomě rozhoduje, zda se vzdát svých životů anebo posunout své hranice. Obojí je možné. Nakonec však vyhraje síla stvoření. Země bude ostřelována energiemi i nadále. Je zde ještě plno toho, co musí být odstraněno. Stále se však probouzí další a ti budou potřebovat pomoci. Ti, kteří přišli jako převaděči, budou již brzy aktivováni, aby dostáli svému slibu a svému úkolu. Avšak je potřeba, aby nejprve oni sami vyčistili veškerá svá zranění a prožili emoční obnovu. Následovat bude cesta, kdy oni budou průkopníky v novém světě a doprovodí mnohé bytosti k cíli jejich cesty. Ohromná bouře se žene k Zemi. Bouře, která aktivuje také další portály, průchody, které musí být otevřeny. Zároveň však hrozí riziko ze strany opačné, neboť mnozí budou chtít utéci před spravedlivým trestem. Abyste se mohli plně rozvíjet, je zapotřebí uvolnit mnohé informace, nejen ve společnosti, ale také ze svého podvědomí. Začněte si vzpomínat na to, kdo jste a proč jste sem přišli. A začněte nyní. Aktivujte sami sebe jako vesmírné bytosti, semínka, která rostou, zalévaná kosmickým deštěm.

 

18.11.18

Každý je veden tam, kde je to potřeba

Jsou zde velice silné vlivy na vaše životy, lidé Země. Čas, který jste mohli věnovat změně svého pohledu, již kulminuje. Pokud jste toto nebyli schopni integrovat v sobě samých, dobrovolně, bez odporu, nyní již se vám, kteří jste se bránili otevřít se transformačním procesům, otevřou takové události, díky kterým budete posunuti. Budete muset reagovat, budete muset změnit sami sebe, neboť plán duše je prvotní a tam jste vedeni. Otevírají se nové cesty, průchody, které dosud byly zavřeny a dosáhly nastavení, kdy i ony mohou být otevřeny díky zvyšujícím se vibracím. Tyto průchody vám však přinesou daleko důležitější informace, cíle a procesy, kdy již někteří nebudete schopni odpírat své duši proměnu. Vstupujete do energií, které jsou velmi rychlé, budete vystaveni tlakům, které mohou náhle pominout. Můžete se cítit velmi unavení. Avšak budete se rychle přizpůsobovat. Je zde mnoho bolestných chvil, které jste museli prožít díky svému odporu a své zarytosti. I toto se mění. Mění se vaše nastavení, vaše priority. Postupně se stáváte jinými. Jak vnitřně, tak fyzicky. A také se dostáváte mezi vibračně sobě rovné. Na tyto procesy je pohlíženo jako na důležité události. Je zde mnoho bytostí, které jsou s vámi spjaty, neboť pocházíte ze stejných míst. Někteří jste zde na misi, někteří pouze jako pozorovatelé. Avšak většina z vás přišla pomoci pozvednout tuto planetu a uzdravit sama sebe. Je čas, abyste se probudili. A ti, kteří chtějí spát i nadále, již nebudou mít možnost, ať se brání, jak chtějí. Spát v tomto procesu znovuzrození nepřináší kýžený výsledek a je proto prioritou, aby tyto bytosti byly probuzeny. Kolektivní vědomí prochází změnou, kritická část již byla překročena, a proto je zde cesta do pozitivní budoucnosti lidstva. Je to však teprve začátek. A je potřeba měnit své strachy na přijetí. Lidé Země, probouzí se nejen Země, probouzí se také celá oblast Vesmíru, kde se tato planeta nachází. Všichni již čekají na váš posun a dychtivě shlížejí na vaše úspěchy, neboť se zde rýsuje postup nejen pro pozemšťany, ale také ostatní spojené bytosti. Proto neochabujte ve své píli a hledejte naplnění sebe samých ve vyšších úkolech. Každý je veden tak, jak je potřeba. Buďte láskou a naleznete v sobě mír. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

5.11.2018

Kdo jsme?

Čekejte nečekané, lidé Země. Stále více se začínáte probouzet, ve svých životech cítíte změny, i když ještě netušíte, podvědomě jste připraveni plnit plán své duše. Vědomě váháte. Jste stále nastavení na vše minulé a jakákoli změna vám připadá nesmyslná, cizí a bolestná. Tyto ozdravné procesy však ve vás podporují léčení na všech úrovních. Dochází ke kolapsům, které však vedou vzhůru a proto jsou součástí vašich životů. Vždy si však máte možnost vybrat, zda tyto události a stavy budete prožívat jako oběti, či jestli se budete snažit vše řešit a odcházet z těchto stavů poučeni, zda je prožijete vědomě. Lidé Země, v tomto čase docházíte do cíle dalších životních etap. Cítíte lehkost, která váš přenese do krajin plných energie, slunce, lásky, do míst, kde jste doma. Toto je potřeba vytvořit ve vašich životech. Materializovat si vaše sny a touhy, tvořit novou realitu, kde již nemá místo utrpení a manipulace. Stále zde působí mnohé negativní programy, entity a temné energie a jejich ovlivňování bývá někdy velice silné, neboť procesy, které budou i nadále probíhat, budou stále více eliminovat jejich sílu. Vy však, lidé Země, se musíte učit vycítit, musíte rozeznat povahu toho, co vnímáte, musíte posilovat svou víru ve svou intuici, ve svůj vnitřní hlas. Nikdo jiný vám nemůže sdělit pravdu, kterou znáte pouze vy sami. Lidé Země, oprostěte se od falešných iluzí, od nepravd, kterými jste neustále zásobeni. Musíte se probudit a vidět sami sebe takovými, jací jste. Máte fyzická těla, avšak kdo jste doopravdy? S kým se ztotožňujete a čemu věříte? Opusťte vše, co jste se do této chvíle o sobě dozvídali z knih a výzkumů, uvědomte si sami sebe, své možnosti, svůj původ. Jste zacykleni a byli jste vedeni k tomu, bránit se pravdě. Pravda byla překroucena a vy věříte mnoha lžím a také tomu, co si o sobě myslíte, co si myslíte o ostatních. Věříte své mysli. Musíte naslouchat srdcem. Tam, kde není srdce, není to pravé, to zdravé. Je to pouze náhražka, která má zastřít to opravdové. Chápejte, že se po vás chce, abyste se naučili pracovat se svou myslí, abyste pochopili, jak funguje a co vám přináší. Vždy zde bude posuzování, odsuzování a srovnávání do té doby, nežli přijdete na to, kdo jste. Zahoďte vše, co vás činí slabými a nehodnými života. Mějte oči otevřené a vnímejte vše, co je součástí vaší cesty. Vše, nejen to, co vidět chcete. Vnímejte celek. Neboť jím také jste. A jako celek máte ohromnou sílu. Zde je potřeba skončit tato slova, abyste na sebe nechali působit celý koncept, abyste cítili napojení, rezonanci. Buďte zdrávi a podporujte lásku. Buďte láskou.

 

23.10.18

Začátek

Na tomto světě již končí období, které charakterizovalo nadvládu a manipulaci. Rozpouští se mnohé svazky, které k tomuto vedly. Vše to, co neslouží, bude omyto a spláchnuto vodou očištění. Blíží se doba rozpadu starých struktur, odkrytí všeho skrytého. Nejprve v životech jednotlivců, posléze ve světě jako takovém. Masové shluky lidí začnou ovlivňovat události a svět, nakonec se přidají i ti nejzarytější, aby byl změněn chod dějin. To, co se zdálo jako pohádka, bude prokázáno jako pravdivé. Ve všech životech se vše začíná převracet. Jistoty mizí a nastává bezvládí, místo, kde nic není jako dřív, není čeho se chytit. Do té doby, nežli bude ukotvena nová pozice, nový výchozí bod, nová realita. Nakonec budete nuceni prozřít. Pochopíte, že jste byli klamáni, ale toto pochopení může v mnohých vyvolat konflikt, který se bude muset projevit vně. Nyní však víte o tom, co může způsobit změny. Cítíte je v sobě. Cítíte se napjatí, vaše strachy se valí ven jako rozbouřená řeka. Teprve až utichne hukot mysli, nastane klid srdce. Teprve pak uvidíte pravdu. Ovšem pokud toužíte jí spatřit. Neboť mnozí se s pravdou nedokáží smířit a budou hledat nové únikové cesty, aby nalezli klid. Klid však není nikde kolem vás. Klid je stav vaší mysli a k tomuto jste vedeni. Nemůžete zbloudit, můžete však také kráčet několikrát stejným místem, pokaždé však uvidíte něco nového, co vás dokáže nasměrovat. Není konec. Toto je začátek. Začátek, který se egu může zdát koncem. Je to však začátek mnohých spojení, nejen duchovních, ale také fyzických. Nejen ve vztazích dvou lidí, dvou duší, ale také ve vztazích různých skupin s různými cíli, s různým posláním. Pro vás neprobuzené je to alarmující, pro vás probouzející se, je to svěží vítr do plachet. Každý z vás si musí zamést před vlastním prahem, aby byl schopný otevřít dveře novému a aby dokázal vykročit očištěný, bez zátěží, které tížily jeho duši. Probuzení je zde. Je to proces, který již začal. Již nemůžete uniknout. A také se nikam neschováte. Jste toho součástí. Mějte na paměti, že vše je již rozhodnuto a svět tak, jak jste ho znali, zmizí jako mávnutím proutku. Děkujte za příležitost být zde a ozdravit sami sebe. Buďte vděční a pokorní. Sami sebe zbytečně neoslabujte, neboť vaši sílu mnozí mohou zneužít. Nelitujte námahy a stůjte sami za sebou.

 

13.10.2018

Dosažení vyšších cílů

Lidé Země, jste vedeni k sobě samým, jste vedeni do nitra. Čas vás zastavuje, abyste byli schopni pozměnit své zažité sklony. Čas vám přináší otevření mnoha důležitých témat, aby byla zpracována a dokončena. Mnozí se oprošťujete od závislostí. Mnozí jste však stále zaměřeni na své materiální životy a nechcete toto uvolnit, držíte se a posilujete své strachy. Proto bude muset být do těchto neladících napojení zasaženo. Neboť duše již nechtějí stále dokola opakovat, duše jsou vzrušené z toho, že by mohly dosáhnout vyšších cílů. A k tomu vás také povedou, lidé Země. Pokud se nebudete chtít pustit, budete odtrženi. Pokud se uvolníte, bude vám pomáháno. Mnohé duše se stále ještě rozhodují, že opustí tuto realitu. Jsou velice frustrované a vyčerpané. Je zde velký tlak na vyléčení minulosti, k návratu k sobě samým, na cestu do nitra. Neboť pouze tak si můžete uvědomit, kudy vede cesta. Lidé Země, toto již není hra. Ze hry se stává vážná věc. Negativní strana hraje o každého a proto je zde snadná možnost přehoupnout se tam, odkud není cesty zpět. Je to velice tenká hranice a pak již stačí jen malý krok a budete ztraceni. Je čas, abyste pochopili, kdo jste a jaká je vaše vnitřní podstata, pouze tak budete chráněni a budete moci být také zachráněni. Všímejte si maličkostí, projevů a reakcí sebe samých na věci okolní, buďte bdělí. Mnozí jsou pod vlivem některých entit a riskují sami sebe, své životy a své duše, žijí extrémně. Pak ale také extrémně skončí v této realitě. Věnujte pozornost svým snům. Nyní více, nežli jindy dostáváte varování, odpovědi a také rady. I přesto, že sen může být pouze obyčejným a nezajímavým příběhem. I přesto je v něm schováno něco, co si zasluhuje pozornost. Věci skryté a tajné se začínají vynořovat na světlo. Uvědomte si, kam vás táhne vaše vnitřní naladění a následujte tento hlas. I přes to, že mnohdy toto logicky nechápete. Je čas velice silných emocí. Proto se snažte chápat ostatní a reagujte teprve po nějaké době, nebuďte zbrklí. Zabráníte tím zbytečným hádkám. Je to boj o energii. Lidé Země, věci se dějí a budou dít. A je pouze na vás, jak k tomuto budete přistupovat, jak nazírat a jak reagovat. Pobývejte v přírodě a učte se od ní. Propojujte se s matkou Zemí, choďte bosí a dívejte se do Slunce. Čas se chýlí a otevírá se vám rajská zahrada. Ale také jáma lvová. Máte na výběr. A vy přesně víte, co máte dělat. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

4.10.18

Čas uvést vše v pravdu

V tomto čase se bouří živly. Země vstupuje do nové fáze posunu a to se projevuje klimatickými změnami, které jsou pozorovány ze všech koutů planety. Nové a nové zprávy budou přicházet, aby potvrzovaly tyto projevy přírodního působení, ale také změny klimatu a převráceného počasí. Tam, kde bývala zima, bude teplota stoupat, kde je sucho, bude padat déšť. Korona slunečního záření bude postupně narůstat, sluneční výboje budou zasahovat stále více okolních objektů v této galaxii. Energie slunce zažehne více masivních projevů zemských klimatických změn. Pro mnohé to bude důkazem toho, že přichází smrt, avšak takto to nelze brát. Ti, kteří jsou připraveni, chápou, že každý si projde tím, na co ho připravuje jeho duše. Musí však být odděleno vše a směrováno tam, kam patří. Tato slova zde nejsou proto, aby ve vás aktivovala strachy. Jsou spíše motivací pro to, abyste své strachy transformovali na přijetí a důvěru ve vyšší vedení. Vše, co jste schopni přijmout do svých životů, přijde v pravý čas. Vaším úkolem je dostat se z působení negativního smýšlení a vytvořit realitu zcela novou, takovou, která vám přinese vše, po čem toužíte. Navyšování frekvence se děje velkým skokem a v tomto čase je to přímo vyžadováno. Jste pod vlivem energetického vyzařování, které způsobuje opouštění všeho nefunkčního ve vašich životech. Emoční projevy jsou mnohdy velice extrémní a mnozí se obávají o svůj zdravý rozum. Toto období je pouze přechodné, nežli dojde k vytvoření časové linie, která vás odkloní od současného světa třetí hustoty. Dočasná z pohledu vesmírných průvodců, těch, kteří se vracejí zpět, aby vás provázeli tímto procesem. Je zde otevřena zástěna mezi tímto a vyššími světy. Stále tenčí hranice pomáhá k uvědomování si vyšších energetických hladin a k nárůstu setkání, která byla dříve nemožná. Setkáním, která mohou nahánět strach, ale také mohou probudit v lidských srdcích lásku a pochopení. Přichází duše, které nenašly bránu, která je vede do jejich původních domovů. Může zde být mnoho zmatku, neboť vědomí duší budou toužit po návratu a budou kontaktovat ty, kteří jim mohou pomoci. To, co se děje kolem vás, vytváří zmatek. Jde však pouze o spouštěcí proces a začátek příchodu nové doby, probuzení a prolomení posledních zbytků odporu negativních sil, které se za všech okolností nechtějí vzdát. Pokud však budete plni lásky, nemáte se čeho bát. Ukažte svou vnitřní sílu, vykažte za své hranice všechny, kteří překračují své pravomoci. Postavte se sami za sebe. Hledejte a nalézejte svou ztracenou víru, realizujte své touhy. Nebraňte se však přijímat. Učiňte sami sebe tvůrci, neboť dosud jste se této síly obávali. Dosud jste o všem pouze snili. Nyní je čas uvést v pravdu vše, co nosíte ve svých srdcích. Navzdory nepohodě a pocitům zmaru. Čím větší odvahu projevíte, tím dříve budete osvobození. Rozevřete svou náruč a přijměte do svého srdce ty, jejichž záře vás povznáší. Dívejte se za věci, neboť často je potřeba hledat, aby pravda byla vyjevena. Nakonec pochopíte, že vše, co jste překonali, jste dělali sami pro sebe. A vyšli jste posíleni a připraveni být těmi, kdo ukazují cestu těm méně odhodlaným. Svou cestu každý určuje sám. Ale několik cest můžete mít společných. Odpovědi máte v sobě samých.

 

26.9.2018

Zaměření na srdce

Lidé Země, překročte svůj stín. Své strachy transformujte do lásky. Ano, víme, že to, co prožíváte, vás velmi vysiluje. Cítíte se slabí a bezmocní a poté opět nabití energií. Mnohdy jsou to ale pouze vaše pocity, ne skutečnost. Jsou a budou silné dny, které přetransformují velkou část vašeho bytí. Budete zmatení, avšak světlo, které hledáte, září uvnitř vás samých. Jste vedeni k sobě samým, zatímco se kolem vás probouzejí další. Země se zdvihá a zář světla se rozlévá. Máte zde mnohé bytosti, které se vracejí, aby se účastnili evoluce, probuzení, které nemá obdoby. Jste posledním místem, kde je potřeba, aby proběhly zásadní změny, které vás osvobodí z manipulací. Lidé Země, hledejte nové podněty, abyste změnili svůj život. V tomto čase se spojují mnohé bytosti, abyste mohli projít skrze polarizaci a abyste mohli jít vzhůru za světlem. Není potřeba být zaměřeni na mysl, nýbrž na srdce. Vyřešte si každý tu svou životní oblast, která stagnuje, která vás svazuje. Budete se muset osvobodit ze vztahů, které jsou nefunkční, kde je závislost, dořešit minulost skrze ty, kteří jsou uvnitř zaseklí, kterým jste neodpustili, kteří neodpustili vám. A zatímco zpracováváte a uvolňujete mnohé emoce, kolem vás probíhá ohromná aktivita, neboť Země spěje do vyššího bodu své existence. Původní Země zaniká a tvoří se nové vibrační reality, které však jsou spojené také s tím, jak nazíráte na své životy. Buďte vždy bdělí a snažte se hledat jistoty uvnitř vás samých. Učte se být vnímaví, neboť přijde čas, kdy budete nuceni využít všech vašich schopností k tomu, abyste dokázali rozlišit lež od pravdy, abyste dokázali prohlédnout to, co je vám podsouváno, abyste se dokázali osvobodit od lží, které vám jsou a budou předkládány. Lidé Země, sami cítíte, že tento stav je již pro mnohé neúnosný a že je potřeba pokročit dále, za tím lepším. Toto však můžete učinit pouze jako celek, silou své mysli, uvědoměním a změnou uskutečněnou uvnitř vás samých. Buďte připraveni, neboť vše půjde ráz na ráz a vše bude jak na houpačce. Vše se také ihned manifestuje ve vašich životech. Musíte být bdělí a pozorní, abyste se odpojili z negativního a obrátili se směrem do pozitivního. Nejen stavu mysli, ale také svého směřování. Jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

17.9.2018

Světlušky

Lidé Země, je čas, kdy vstupujete do podzimních dnů. Tento čas je velice zásadní, neboť mnozí překročí hranice, které obestírají tuto realitu. Mnozí začínáte chápat, že se nelze vracet, není cesty zpět. Jste stále vedeni, abyste sami sebe zbavovali svých bloků, svých zátěží. Ano, toto je neustále vyzdvihováno. A je to také velice důležité. V tomto čase jsou mnozí z vás velice unaveni, neboť nesou na svých bedrech nejen starosti své, ale také svých bližních. Je to čas silných emocí, ale také odpoutání se. A odpoutání, pokud není z vlastní vůle, představuje nositele mnohých bolestí. Vyplavují se mnohé smutky, které jsou zraněními duše z minulých inkarnací. Vibrační úroveň vzrůstá a s vámi, lidé Země, to souvisí velice úzce, neboť i vy jste vedeni, abyste slaďovali svou vibraci se svým okolím. Chápeme, že je pro vás těžké, prožívat mnohé stavy. A zřejmě vás neuklidníme, pokud řekneme, že vše, co vás potkává, bude i nadále pokračovat. Vy však můžete ovlivnit to, jak toto vše budete prožívat. Stav lidstva je žalostný. V tom smyslu, že je zde stále velké množství sobectví, manipulací a negativního naladění. Stále je zde patrné odpojení od světla u některých bytostí. Mnozí jsou spojeni se svými iluzemi do té míry, že jsou schopni i za ně bojovat. Je potřeba vnést světlo do tohoto chaosu. Je potřeba nalézt v sobě samých místo, kde se cítíte šťastni, kde se budete léčit. Mnoho pochybností vás však provází. Svět se změnil a často si připadáte ztraceni. Chápejte ale, že tak, jak půjde čas, budete přicházet o všechny své jistoty. Až nakonec zbude prázdnota a vám nezbude, nežli se jí oddat. Uvolnit všechny vaše představy a nastavení a být připraveni na cokoli, co přijde do vašeho života. Teprve v té chvíli budete uzdraveni, neboť naleznete svou vnitřní jistotu a nedotkne se vás žádná z vnějších ztrát. Lidé Země, nepochybujte o sobě samých. Určitě jste mnozí viděli světlušky, které poletují za noci. I vy jste jako světlušky, svítíte sami sobě na cestu. I přesto, že se vám zdá,že procházíte temnotou, i přesto, že máte pocit, že se ztrácíte a strach, že zabloudíte. Pokud si ale budete uvědomovat toto své světlo, nikdy ze své cesty nemůžete sejít. Vše je již rozhodnuto. Je potřeba neustálá práce. Nečekejte, že kdokoli cokoli udělá za vás. Ano, bude vám pomoženo, avšak to nejdůležitější je vaším úkolem. Ctěte lidi kolem sebe, buďte si oporou. Mnozí tuto silnou dobu nemusí zvládnout, neboť budou pokračovat odchody duší, i nadále se vše bude stupňovat. Věci se budou dít náhle. Teď je to tu a za vteřinu už je vše pryč. Nyní je to takto a během okamžiku se vše obrací. Náhlé zvraty, které však ještě více povedou k emoční destabilizaci a rozkladu mysli, neboť mysl nebude schopna si mnohé věci logicky vysvětlit. Můžete mít pocit, že se ocitáte v jiném světě, ale také se děje to, že jakmile na něco pomyslíte, ihned pocítíte odezvu. A proto velký pozor na své myšlenky. Lidé Země, tato doba vám přijde zmatená mnoho z vás již začíná pochybovat i o sobě samých. Ale právě vy jste těmi, kteří jsou klíčem k dalším událostem, k tomu, co čeká všechny bytosti, k tomu, co čeká Zemi. Buďte pravdiví ve svém smýšlení a připravte se na časový a dimenzionální skok, který může mnohým navždy změnit jejich život. My však jsme s vámi a milujeme vás.

 

5.9.2018

Vyvolejme řetězovou reakci

Lidé Země, jste zahlceni vším, nač lze jen pomyslet. Vaše myšlenky kmitají jako splašené, ego se urputně brání učinit cokoli, co by vybočovalo. Avšak brání se marně. Není možné udržet tento stav. Často začínáte pochybovat o sobě samých, o tom, že jste „normální“. Máte pocit, jakoby jste nežili život, ale sen. Avšak v tomto je mnoho pravdy. Žijete podle vašich iluzí, podle toho, co si myslíte, co je vám sdělováno. Nežijete v srdci. Necháte hlas mysli, aby za vás rozhodoval, přesto, že víte, že srdce cítí něco jiného. Toto již nelze, toto nebude tolerováno. Vaše duše chce víc. Pokud budete odmítat vidět, budete dovedeni ke změnám důrazněji, nežli doposud. Tam, kde cítíte bolest, tam není vše v pořádku. Nevracejte se stále do minulosti, žijte teď. Zaměřte své myšlenky na to, co chcete žít. Žijte, ale nespokojujte se s provizorii. Mužská energie musí být pozvednuta na úroveň ženské a naopak. Vše musí být v rovnováze, vše musí ladit. Muži a ženy musí stát vedle sebe jako celistvé bytosti. To, co jste žili dříve, často vedlo k sebedestrukci. Lidé Země, promítají se vám mnohé prožitky z minulých životů a je potřeba vše uvolňovat. Čím více v sobě držíte, tím spíše onemocníte. Buďte konečně těmi pravými, kteří se skrývají pod maskou. Sundejte si ji a dovolte si projevit jedinečnost. Maska je pouhá póza, ale skutečnost je přece úplně jiná. Ano, můžete být zranitelní, ale také můžete být daleko zdravější. Uzdravíte se psychicky i fyzicky. Je potřeba vyvinout určité úsilí, abyste se dostali z tlaků, které jsou na vás vyvíjeny. Avšak uvědomte si, že je vše pro vaše dobro. Nechceme, abyste trpěli. Musíte si dovolit bolest prožít, avšak odcházet z ní co nejdříve. Odejít, aniž byste zůstali zraněni. To, co se po vás chce, je uvolnit se do života, nelpět, nedržet se. Pouze splývat s proudem. Jste vedeni a nejste na nic sami. Ale mnoho z vás se již rozhodlo opustit tuto realitu. Duše jsou unavené a mnohdy se vzdají. Avšak je vás také mnoho, kteří jste přišli být příkladem a svítit ostatním. A jakmile začne jeden, spustí se proces, který osvětlí vše, co je ve tmě. A vy konečně uvidíte tu pravdu. Prozřete a tím porazíte temnotu. Nebuďte potravou pro ty, kteří požírají negativní emoce, nechte je vyhladovět a oni sami opustí tuto vibraci. Už se nebudete bát, neboť budete vědět…Lidé Země, čas letí a vy jste zatím na začátku své cesty. Ale mnozí se otevírají, pouští si k sobě více lásky, světla a pochopení. Vyvolejte řetězovou reakci, ať sami sebe pozvednete. Nepřijde nikdo, kdo by to mohl udělat za vás. Je to váš úkol a proto jste sem přišli. Přesto, že se vám to někdy zdá vše těžké, nenechte se odradit, neboť to stojí za to.Vesmír vám pomáhá a my všichni jsme s vámi. Obdivujeme vaši odhodlanost, sílu a odvahu. Vězte, že nejste sami. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

21.8.2018

Co je pro naše dobro

Tento svět se mění. Nic není jako dříve. Nic se nedá napasovat do nějaké rovnice. Vše je skryté, ale zároveň vychází na světlo. Nic nemůže zůstat stejné. I rovina vztahů. To, co prožíváte teď, lidé Země, to je jen začátek. Neboť vztahové energie budou stále silnější. A čeká vás mnoho a mnoho bolestí, ale pak bude následovat spoustu lásky, lásky, která je jiná, nežli nyní. Lásky bez závislostí, bez manipulací, rovnocenné, bezpodmínečné. Chápejte, tolik jste si toho nadrobili za tisíce let svých inkarnací. Pokud byste toto měli odžívat naráz, umřeli byste, nezvládli byste to. Ale jsou to jen a jen vaše problémy, to vy sami jste uvedli v chod kolo karmy. Proto nezoufejte. Nedívejte se zpátky do minulosti, nepomůže přehrávat sami v sobě to, co bylo. Tak se nepoučíte. Čas po vás chce, abyste na vše nazírali po novu, jiným pohledem. Nedívejte se do budoucnosti, pro vás v tuto chvíli ještě nemusí být napsaná. Vy jste tu teď a tady. Tohle musíte přijmout. Tohle musíte pochopit. A jen pokud tohle pochopíte, tak se můžete osvobodit. Teď a tady je možnost procitnout, teď a tady je možnost zvítězit. Všichni k tomuto poznání dojdete. Odhoďte vše, co vás od poznání odvádí. Jen vás to zdržuje. A vy jste zbytečně zraňováni a nebo zraňujete ty druhé. Pokud nemáte čas zabývat se sami sebou, nemůžete vyhrát. Lidé země, víme, že tlaky na vás jsou obrovské. A že se mnohdy nevyznáte sami v sobě. Mnohým procesům růstu nerozumíte. Nebo nejste schopni v dané chvíli schopni porozumět. Bráníte se, hledáte pevný bod. Padáte a znovu vstáváte. Ale to vše vás posiluje. A někteří začínají vidět cíl své cesty. Začínají chápat. Kdo je na cestě, ten už nemůže zpět. Je jen cesta kupředu. Ať již cítíte jakékoli emoce, vězte, že se dostávají na povrch právě proto, abyste se dokázali osvobodit. Proto pokud máte potřebu plakat, plačte. Pokud máte vztek, projevte ho. Jen nikomu neubližujte. Ani sobě samým. Ohromně se vám uleví a emoce zmizí. Lidé Země, jsme tu s vámi a jsme tu pro vás. Nikdy nejste sami. Pamatujte si to a věřte v cestu, kde s vámi kráčí Bůh.

 

20.8.2018

Spojení duší

Tento čas je časem nalezení sebe samých. Každá bytost touží dospět k sobě samé skrze lásku a spojení. Je mnoho z vás, kteří cítíte toto spojení. Nacházíte se v různých fázích, kdy spojení s částí vaší duše je navazováno, posilováno anebo jste ještě oddělení jeden od druhého právě proto, abyste dokázali žít jako jeden s vědomím, že ten druhý má právo na svou vlastní cestu. Potkáváte se po mnoha a mnoha svých inkarnacích. Jste oslnění září toho druhého a pak se cítíte spáleni silou toho spojení. Bráníte se a hledáte cestu ven. Jste tak oslněni, že však nevidíte sami sebe. A proto jste odtrženi jeden od druhého a nuceni hledat tento obraz uvnitř sebe samých. Tak dlouho ho budete hledat, dokud nepochopíte, že nikam neodešel. V tomto čase se probouzejí mnohé emoce, dostávají se na povrch v takové síle, že často máte pocit, že nevstanete, že nebudete schopni fungovat. Spojení duše je však božský proces a přestože mu mnohdy nerozumíte, přesto se jeho význam nemění. Nebojte se spojení, které přesahuje věky. Byli jste dovedeni, abyste se shledali, neboť věky jste se pouze míjeli. Vše, co si prožíváte, má svůj důvod. A v tomto čase je potřeba, aby se co nejvíce z vás spojilo, abyste rozsvítili celou Zemi. Neboť cílem spojení není romance, cílem takového spojení je návrat domů. Dvě části jednoho celku tak konečně, po dlouhé a únavné cestě dorazí domů. Tato závěrečná cesta jim i mnohé sebere. Avšak jejím cílem je láska bez podmínek. V následujících pěti letech počty těchto setkání budou vzrůstat, neboť Země potřebuje lék. Budou též vzrůstat počty těch, kteří se budou navracet zpět. Ne však dříve, dokud neprojdou svou vlastní transformací, svým vlastním uzdravením. Máte v sobě pochybnosti, neboť jste velice strádali. Tyto pochybnosti však jsou pozůstatkem z dob minulých. Tento čas však dovolí těm, kteří o to usilují, aby byli vzati zpět ke zdroji. Ať již si vybrali způsob, jaký chtěli. Proto buďte připraveni, že rokem 19 se započne významný posun a spojování duší se urychlí. Buďte však pokorní a dokažte sami sobě, že jste ochotni pracovat a že jste osvobozeni od všech vašich zátěží, od všech svých emocí. Buďte připraveni být příkladem ostatním, neboť ti, kterých se toto sdělení týká, jsou průkopníky. Amen.

 

7.8.2018

Co se děje, děje se pro vaše dobro

Je čas, lidé Země. Jste neseni na vlně vzestupu, to však sebou přináší mnohá omezení a také bolestné procesy, neboť je odstraňováno vše, co na této cestě již nepotřebujete. A přiznejte sami sobě, že mnozí z vás sebou vlečou opravdu velkou zátěž. Proces vám však přináší ztrátu nejen emoční, ale také ztrátu iluzí a u mnohých dokonce i ztrátu víry. Víry, která je důležitá k tomu, abyste procesem ozdravení prošli se "zdravým rozumem". Neboť některé situace, které prožíváte, nechápete. Nedokážete spojit to, co je předcházelo a to, co následuje. A proto ztrácíte důvěru, trápíte se a často obviňujete Boha z toho, že vás k tomuto dovedl. Avšak opak je pravdou, to vy jste ti, kteří si toto vybrali a vede vás vaše duše, která touží po splynutí, touží po růstu. A není možné stoupat, aniž by byla odhozena zátěž. A jelikož ego tuto zátěž bere jako součást vás samých, této ztrátě se brání. Avšak vaše duše se osvobozuje a jásá. Pochopte tento proces a vždy, pokud ucítíte nedůvěru, zlost a nepochopení, obracejte se ke své duši pro odpovědi, abyste porozuměli. Vaše fyzická těla jsou plná bolestí z neprojevených emocí a proto často strádají, vede vás to do prožívání mnohých fyzických obtíží. Čím více budete schopni nalézt svůj vnitřní klid, tím spíše budete schopni čelit nemoci, ale také jí úspěšně eliminovat. Čím více se však bráníte vnitřní změně, tím větší bolest pociťujete. Neboť pouze bolest vás donutí zamyslet se nad tím, jak žijete a co vás trápí a bolest vás povede k tomu, že už se nebudete chtít trápit a proto na malou chvíli rezignujete, povolíte a necháte vše běžet tak, jak je potřeba. Přestanete se bránit, přestanete lpět, přijmete stav věcí takový, jaký je. A to vás uzdraví a to vás osvobodí. Každý však si k tomuhle dojde skrze své vlastní prožitky, podle toho, ke které životní oblasti je nejvíce připoutaný. Vězte, že vše, co se děje, je pro vaše dobro, i přesto, že toto nyní ještě nejste schopni vidět. Učte se přestat bát toho, co neznáte a chápat, že pokrok a růst nelze zastavit. Ten, kdo již je na cestě, ten nemůže být zastaven. Lidé Země, procesy, kterými procházíte, jsou velice náročné, ale také vzájemně provázané tak, aby skrze vás došlo k uzdravení také těch dalších. V tomto procesu můžete pochopit, že jste všichni spojeni, že jsme všichni jedno. Božský proces odstartoval a je potřeba, abyste byli připraveni, že vše, se může změnit. Proto je důležité to, co jste pochopili. Nic víc si odnést nemůžete. Toto mějte na paměti vždy, když se budete rozhodovat, čemu dáte přednost. Vaše prožitky a zkušenosti jsou důležité stejně tak, jako láska. A i té se mnohdy bráníte, neboť nedokážete přiznat sami sobě to, co cítíte. Odmítáte vidět pravdu nebo nechcete cítit bolest, pokud byste byli odmítnuti. Avšak láska nebolí. Právě odmítnutí vyhodnocuje ego jako bolestné. Lidé Země, spějete do času, kdy jediné, co je důležité, je vaše spojení s bližními, vaše láska k sobě samým a k ostatním a vaše víra, že život vás vede tím správným směrem, tam, kde máte být. Naslouchejte a mějte oči otevřené. Stejně tak, jako svá srdce. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

24.7.2018

Věřte ve svou jedinečnost

Nebojte se svých citů, lidé Země. Otevírejte srdce a nenechte se zastrašit. Láska vás provází na každém kroku a vaše tužby mohou být naplněny. Nezoufejte, pokud se vám v danou chvíli něčeho nedostává. I vy budete v pravý čas obdarováni. Je zde mnoho z vás nešťastných, těch, kteří necítí lásku, kteří pochybují. Mnozí však v sobě nosí touhy a naděje. Utrpení, které prožíváte, je způsobováno vaším chybným vnímáním a pochybnostmi o sobě samých. Je způsobeno chybným nazíráním na skutečnosti. Mnohdy odmítáte vidět pravdu a mnohdy se pravdě bráníte stejně tak, jako lásce. Bojíte se otevřít srdce, neboť nechcete být zraňováni. Ale jednou se musíte přestat bát. Jednou to musíte risknout a lásku projevit. To se teprve budete divit, jak všichni rozkvetete. Jak se ve vás probudí štěstí a jak se rozzáří vaše oči. Láska vás probudí, lidé Země. Projdete si očistou a pak budete uzdraveni. Pochopíte smysl hledání a uvěříte ve svou jedinečnost. Uvěříte v odměnu po dobře vykonané práci, uvěříte v sebe sama. A toto vás, lidé Země, dovede ke spojení. Ke spojení v jeden celek, ke spojení, které přesáhne věky, které dosáhne k Bohu. Stanete se jedním. Další a další z vás budou obdarováváni. To proto, abyste se posunuli všichni. Toto je smysl lásky. Být jedním a zároveň vším.

 

10.7.2018

Oddělení zrna od plev

Mnohé se opakuje, lidé Země. Stále se mnozí honíte za svými snovými představami, nejste ochotni opustit vaše iluze, a pokud, potom tímto procházíte velice bolestivě, neboť se nechcete poddat, bráníte se vidět pravdu, bráníte se svému růstu. Mnozí z vás již pochopili, že tudy cesta nevede. Že pouze tam, kde je nesoulad, kde je špatný směr, tam je bolest. Nepochopení vás vede též do bolesti, stejně tak, jako lpění. Lidé Země, je velice náročný čas. Brzy budete muset zmobilizovat všechny své síly, abyste ustáli některé situace, které vás potkají. Je a bude zde obzvláště mnoho psychických tlaků, které vás nenechají vydechnout. Budete muset mnohé pochopit, budete se muset smířit a přijmout aktuální stav věcí. Mnozí z vás cítí podvědomě, že přichází velice závažný čas, kdy budete otestováni, jak jste schopni kráčet dále ve svých životech. Mnoho z vás se bude stále bránit a hledat všechny možné výmluvy, namlouvat sami sobě, ale nic platné. Musíte si projít změnami a též změnou vědomí, která probíhá již po mnohé dny a měsíce. Každý si do života přitahuje to, co ještě potřebuje zpracovat, aby ozdravil svou duši, ozdravil sám sebe. Lidé Země, toužíte po lásce, avšak dokážete sebe samé milovat? Zbavte se závislostí na ostatních lidech, buďte sami za sebe. Vědomě sami sebe rozvíjejte, neboť mnozí dosud nedošli tam, kam by měli, kam si naplánovala jejich duše. Budete zbaveni mnohých iluzí, budete cítit smutky, neboť odejdou vaši nejbližší a mnozí vedle vás se změní. Myslíte si ve svých iluzorních představách, že znáte lidi kolem sebe. Avšak budete se v některých případech moci přesvědčit, jak hluboce jste se zmýlili. Promění se vaše pohledy na lidi kolem vás. Budete se znovu učit poznávat sami sebe, neboť kdo z vás si je jistý sám sebou? Jistý tím, kdo je, svými reakcemi. I zde budete prověřeni. Možná budete mít pocit, že nezůstal kámen na kameni a váš vnitřní svět se otřese a bude zcela převrácen. Tam, kde nyní cítíte jistoty, budete oslabeni, tam, kde se cítíte nejistí, budete ujištěni, obohaceni. Projevy lásky budou pozvedat mysl, avšak i manipulace bude přibývat. Přijde změna, na kterou nemusíte být připraveni. Avšak pouze na vás záleží, jak ji vpravíte do svých životů. Ten, kdo se naučil nelpět, se bude cítit osvobozený, ten, kdo hromadí, bude ochuzen. Lidé Země, pamatujte, že v každé situaci vám pomůže naladění se na klid v duši, láska a přijetí. Máte před sebou ještě mnoho práce, avšak také přichází čas velikých odměn za vykonanou práci. Partnerské vztahy se prohloubí, nefunkční budou přerušeny. Mnohé iluze budou vyčištěny a přijde doba vztahů nových, založených na nových principech, na nových základech. Také vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci musí být dořešeny. Lidé Země, vstupujete do období, které bude opravdu časem oddělení zrna od plev. Avšak toto nesmí budit strach a obavy, neboť posuzovat budete pouze sami sebe a vy budete tím, kdo si bude vybírat. Nezapomeňte však, že mnohé věci nejsou takové, jaké se zdají být, takže i vaše představy jsou a budou úplně odlišné. Můžete si však vytvořit nejen svou přítomnost, ale i budoucnost. Proto chápejte, že i to, co nastane, není zde proto, abyste byli nějak potrestáni, nýbrž proto, abyste byli pozvednuti. Neboť vše souvisí se vším a vy, pokud nejste vědomí a neznáte svou cestu, nikdy nevíte, co a k čemu je dobré. Proto se učte přijímat věci tak, jak přicházejí a nadále pracujte na své sebelásce a nalezení odpovědí na vaše otázky. Mnozí brzy pochopíte, že nic ani nemůže být jinak. Následujte hlas svého srdce, to je jedna z rad, která vám může být poskytnuta. V tomto čase a v tomto okamžiku. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

18.6.2018

Bytostné pochopení

Čas vybízí k akci. Brzy budete konfrontováni sami se sebou, se svými temnými stránkami. Neboť duše touží po rozkvětu a ego se vzpouzí. Čas obnovy vás poslední dny provází stále naléhavěji. Obnovy duchovního těla, obnovy smýšlení. Nakonec pochopíte. Ale do té doby ještě musíte ujít hodný kus cesty. Budete zkoušeni, následující měsíce budou vašimi odpověďmi, neboť mnozí pohlédnete až na své dno. Jsou to zejména zarputilci, kteří se brání vystoupit ze svých pohodlných pozic. Dva měsíce jsou velmi rozhodující pro opuštění starých paradigmat, pro ukotvení nových. Slunce upevňuje svou pozici, začíná nabírat energii. Jste spojeni se Zemí, se Sluncem, s touto galaxií. Všichni projdete změnou, všichni budete přivedeni k sobě samým. Nikdo nemůže utéct. Jste na prahu zkázy, ale také zrození do nového světa. Každý však podle svých zásluh. Nepodléhejte tolik svým egům, vyciťujte. Hledejte v sobě samých, jen tak dokážete rozpoznat to, co se děje za oponou, to, co je vám podsouváno. Naslouchejte si. A učte se reagovat na výzvy. Vystupte z pozice své lenosti a spokojenosti do nepohody, která však přejde v pochopení a uvědomění. Jste varováni a je vám sdělováno také mnoho nepravostí. Jste ze všech stran tlačeni. Tlak však nepoleví, naopak. Přijdete do situací, kdy poznáte sebe sama, kdy poznáte jeden druhého. Rodinné svazky se mohou roztrhat, pokud nestojí na pevných základech. Na druhou stranu to, co pojí láska, bude posíleno. Všechny strachy, které jsou vynášeny na povrch, mohou být ještě zesíleny právě proto, aby došlo k akci, k posunu. Ne odmítání, ale snaha vede k pokroku. Načítejte ne ve svých myslích, ale ve svých duších. Mnohé rozpory se vyjasní, často však za cenu ztrát. Nelpěte na něčem, co je mizivé, ale hledejte tam, kde se cítíte plní lásky. Ty pravé hodnoty často teprve naleznete. To, co nyní odmítáte, bude velikou silou tlačeno do vašich životů. To proto, abyste to zažili, neboť tvořivá síla vědomí stále sílí. Uvědomte si, že vy sami tvoříte realitu a v této chvíli toto pociťujete daleko bolestněji, neboť nemáte zpracovány své pochyby a své strachy. Tma se lomí ve světlo tam, kde je odpuštění. Tam, kde není ochoty a projevení soucitu, nastává úpadek a pád do temnoty. I v poslední vteřině je možné udělat obrat správným směrem. Vše je možné, pokud pochopíte bytostně. Cesta je však již vytyčena. A všechny směry, které k ní vedou, jsou též stanoveny. Není již na co čekat. Léto vás ohromí svými událostmi, mnozí však mohou být šokováni. Každému se však dostane dle jeho zásluh. A o tomto budou nejbližší dny a všechny letní měsíce. O zmaru a obnově, o pochopení, přijetí a odmítání. O propojení a cestě vzhůru, ale také odevzdání se bez utrpení osudu, neboť ten je již dávno napsán.

 

11.6.2018

Opakování

Odchází staré, nové nastává. Období, které je nazýváno nový svět. Toto je však pouze jiné označení pro Novou Zemi, je to označení, které mnohdy vybízí k záměně smyslu. Avšak „stará Země“ zaniká a s ní vše, co již nerezonuje s novým nastavením. Lidé Země, buďte naladění ve svých myslích na to, že ze dne na den můžete změnit svá místa pobytu, mohou se změnit okolnosti ve vašich životech a vy se najednou octnete na jiné cestě. Jste vedeni, abyste se konečně začali dívat kolem sebe, nejen pouze před sebe. Začínáte vidět věci, které jste dříve neviděli. Někteří se stávají více senzitivnějšími a někteří se tomuto snaží  utéci, neboť to výrazně mění jejich pohled na svět, nastavení, které si dosud udržovali jako svou jedinou pravdu a prohlédnutí bývá mnohdy velice bolestné. Lidé Země, jste součástí společnosti, kde v průběhu času budou provedeny výrazné změny. Jste součástí světa, který bude postupně nahrazen světem novým. Vše odchází. A také odchází mnohé duše, které již nechtějí setrvat tam, kde nerezonují. Mnohé odchody budou velice rychlé, nečekané a velice často bude docházet k rychlému probouzení pozůstalých. Jsou zde všichni ti, kteří mají za cíl projít tímto obdobím. Ano, je to doba velice důležitá, je však také velmi náročná emočně. V tomto čase stále probíhají mnohé souboje polarit. Vy, jako nevědomí, jste jen málokdy jako svědci těchto bojů, neuvědomujete si je. Avšak i skryté boje jsou skutečné. Ještě musíte ujít dlouhý kus cesty, abyste obrátili své pohledy do svých srdcí a nakonec vzhůru, abyste pochopili, že jste si stvořili své vlastní světy plné iluzí a strachů a vymanit se můžete pouze tím, že se probudíte, že pochopíte. Lidé Země, tato slova jsou neustálým opakováním toho, co byste již měli dávno znát, toho, co se vás týká bytostně. Každý prožívá své vlastní osobní tragédie a radosti. Avšak spojíte se jen díky tomu, že toto prožijete ve větším rozsahu. Musí dojít k prolomení blokády ve vašich srdcích, abyste byli osvobozeni. Hledejte stále nové podněty pro to, abyste měnili sami sebe. Je čas. A ten se stále krátí. Věřte, že pokud zmarníte své příležitosti, mohli byste jednou litovat. Je však potřeba, aby toto bylo uskutečněno. Zde je potřeba dojít do bodu, kdy se sami zasadíte o své životy, o svou čistotu. Kdy budete v srdcích dovedeni k lásce. K tomu, umožnit, aby láska proudila, abyste milovali a dokázali být milováni a motivováni. Abyste svou lásku dokázali projevit. I my lásku projevujeme nyní a tímto způsobem. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

24.5.2018

Boření iluzí

Lidé Země, každý z vás byl postaven před volbu. Potýkáte se se svými osobními problémy a nedíváte se mnohdy kolem sebe. Pochopte, že nejsou jen vaše soukromé životy, ale že jste součástí rodiny, společnosti, ale též součástí společenství a nakonec také obyvateli Země. Mnozí z vás jsou tak zabráni do svých světů, že nejsou ochotni z nich „vystrčit nos“ a podívat se, co se kolem vlastně děje. Stále si tvoříte své iluze o tom, jaký je váš život, jací jsou lidé v něm. Je však čas začít vidět pravdu, to, jaký svět doopravdy je, jaké je vaše postavení zde a kdo vlastně jste vy. Neboť toto je otázka věčného hledání bytostí. Proč podstupují koloběh života a smrti, inkarnací, hledání sebe sama, probuzení a uvědomění. Je čas, abyste pochopili, že musíte stále s větším úsilím hledat odpovědi na tyto otázky, lidé Země. Máte před sebou úkoly, které musíte splnit. Těšte se na to, je to vaše výzva. Pro mnohé z vás budou události budoucí osvobozující, další je budou chtít projít bez povšimnutí. Avšak sami se musíte zasadit o to, kam budete směřovat. Hledejte v sobě, učte se odpoutat od svých závislostí, zbavte se svých slabostí. Čas odbourávání iluzí vám přináší mnohá prozření, lidé Země. A pro mnohé z vás nemusí být radostné. To však závisí na vnitřním nastavení a úrovni vědomí. Znovu. Hledejte v sobě, lidé Země. Toto je potřeba neustále si opakovat. Poznejte sebe sama. Naslouchejte si a učte se rozlišovat, odkud vlastně přichází vaše odpovědi. Žijte v přítomnosti a v rovnováze. Všichni máte před sebou velké změny. A všichni potřebujete na sobě ještě velmi pracovat, abyste se dokázali odpojit od světa nefunkčnosti, od světa, který jste znali a který již také nastupuje svou novou cestu. Lidé Země, měňte svá vnitřní nastavení, rušte programy, které vám byly implantovány. Musíte toto činit. Není nic důležitějšího. Budete za to vděční, až se všeho zbavíte. Pak konečně uvidíte tu pravdu. Máte ještě mnoho práce, ale nejste v tom sami. I my vám pomáháme na vaší cestě. Milujeme vás.

 

 

14.5.18

Nový svět

Země se nachází v procesu mezi čtvrtou a pátou sférou vibrační. Slabé otřesy se zesilují. Končí doba, kdy vše probíhalo líně, poklidně, tah energií se zesiluje den ze dne. Požadavky na postup se s časem mění. Dochází k postupnému odlivu bytostí, které se rozhodly opustit tuto sféru bytí anebo k tomu byly donuceny. Ti, kteří zůstávají, se ukotvují ve vyšších energiích jen velice pozvolna. Musí dojít k souběhu starého a nového, aby došlo ke splynutí a integraci. Musí dojít k otevření srdcí. Procesy, které doprovázejí postup, jsou ty nejemotivnější, které dosud byly zaznamenány. Spoustu starých zranění je uzdraveno, karmické vztahy se velmi efektivně čistí tak, aby došlo k pochopení a bytostnému uvědomění si své vlastní ceny a své vlastní síly a potažmo své vlastní identity. Bytostná proměna fyzických těl na buněčné úrovni se postupně realizuje. Vede k načítání změn ve fyzickém vzhledu, ke změnám na úrovni DNA. Vlákna DNA se prodlužují, fyzická těla nabývají plnějších tvarů, či tvarů, které jsou totožné s energetickou matricí duše. Mění se energetická těla. Světlo je více viditelné tam, kde je rozhodnutí směrem k posunu vzhůru. Toto světlo však láká opačnou stranu a dochází k odčerpávání síly, která je potřeba k procesu přechodu. Nové technologie brzy spatří světlo světa. Záleží však také na záměru všech, aby tyto byly uvolněny pro veřejnost. Je zde velký posun ve zdravotnictví v následujících letech. Oceány jsou nyní na mnohých místech domovem skrytých projektů, které brzy též budou vypuštěny na světlo. Země se oprošťuje od zátěží, mnoho nemocných lidí odejde. Nemocných ve smyslu pokřiveného jednání a nesnášenlivosti, neslučitelnosti s vyššími vibracemi. Stále hrozí nebezpečí ustrnutí, ale stále je však možnost vytvořit nový svět.

 

23.4.2018

Sebe-vědomí a sebe-láska

Lidé Země, podvědomě cítíte mnohé změny, a protože jsou to pro vás neznámé pocity, cítíte také obavy a hledáte různá vysvětlení, což vás vede více do sebe samých. Toužíte zbavit se tlaku a to vás nutí nepřestávat a najít odpovědi, abyste mohli pomoci sami sobě. Sami také vidíte, že jste mnohdy schopni odstranit příčiny svých problémů už jen tím, že se jimi začnete zaobírat do větší hloubky. Cítíte neklid, ale také zvláštní radostné stavy. To proto, že duše cítí, že se blíží osvobození. Osvobození se od stavu nevědomosti, zlom, který je očekáván. Lidé Země, víme, že pochybujete o sobě samých více, nežli je zdrávo. Musíte nalézt sebe-vědomí, sebe-lásku. Často slýcháte o lásce k sobě samým, avšak málokdo je schopen se takto projevovat. Vytvořte si sami k sobě láskyplný postoj a uvidíte, jaké změny se začnou dít. Je nutné, abyste si toto zpracovali, neboť stále častěji jste oslabováni negativními myšlenkovými procesy, různými útoky a manipulacemi. Vaše budoucnost bude vámi změněna, pokud toto dokážete. Čeká vás náročné období. Budete i nadále procházet změnami, zejména vnitřními, kdy některé životní otřesy mohou měnit vaše náhledy na vše ostatní. Lidé Země, máte v sobě sílu bojovníků, sílu, která dokáže tvořit. Pouze jste to stále plně nepochopili. Nebraňte se tomu být bytostmi, které půjdou příkladem ostatním. Je vás všech potřeba. Jste důležití, copak to stále nevidíte? Toužíte znát nové informace, chcete vědět, co vás čeká. Čas se však mění a mění se i směr, kterým se ubíráte. Jen vy sami rozhodnete, jaká ta budoucnost bude. Každý přechod do vyššího stavu však sebou přináší oproštění se od nežádoucích zátěží, uzdravení se a oproštění se od stavů, které nejsou ve vyšších vibracích podporovány. Máte odpovědi, máte informace, které vám pomáhají. Nyní musíte vy sami. V letních měsících budete zkoušeni, jak jste pochopili některé své lekce a jak rychle jste schopni se rozhodovat. Nakonec však budete dovedeni ke svému cíli. A to je důležité. Milujeme vás a žehnáme vám.


 

 

10.4.2018

Osvobození se od nevědomosti

Lidé Země, nastává čas zrození. Přichází obrovské změny. Tak, jak se probouzí příroda a rodí se nové, tak i Země dostane impuls, aby dokončila svou transformaci. Již nyní se mnohé věci urychlují, avšak v tento čas se vše zdá velice rychlé a velice proměnlivé. S tím také souvisí očistné procesy, neboť je potřeba pozvednout bytosti, které si ve svém plánu duše určily tento svůj vývoj. Nakonec však bude vše opět na chvíli pozastaveno, aby došlo k obnovení rovnováhy. Ne však k ustrnutí, nýbrž přijetí a splynutí s novými energiemi. Nebojte se objevit v sobě vše skryté a vynést to na světlo. Toto se po vás chce, lidé Země. Nebojte se těchto procesů a věřte, že jsou pro vás ve vašem budoucím vývoji velice ozdravné, i když v danou chvíli vás mohou třeba i děsit. Již nyní jste ve stavu, kdy často nejste schopni pochopit, co se s vámi děje. Probíhají mnohé procesy, často na úrovni duše, podvědomé procesy, které vás mají navést přímo na cestu osobní transformace. Ano, vše již dlouhou dobu probíhá, to často slýcháte. V tomto však máte před sebou ještě velký kus práce. Stále je spousta z vás, kteří jsou neprobuzení a mnohé věci si nechtějí ani připustit, i přesto, že se jim dějí přímo před očima a na vlastní kůži. Mnozí se brání tomu prožívat vnější, ale i vnitřní otřesy, neboť jsou pro vás velmi bolestivé. Ale s časem bolest odchází a zůstává úleva. Čerpejte svou sílu z přírody nebo tak, jak jste zvyklí. Nebraňte se přijmout do života cokoli, co vás ozdraví a učte se naslouchat sami sobě. Snažte se být více vědomí toho, nač myslíte, co děláte. Vědomí si sebe sama, toho, co se ve vás i kolem vás děje. Lidé Země, toto je možná velice náročné období, avšak spějete k cíli své cesty, této inkarnace. Proto jste všichni tady. Abyste sami sebe osvobodili od nevědomosti. Snažte se žít přítomným okamžikem, neboť nyní se z většiny nedá předvídat vaše budoucí cesta. Ví to pouze vaše duše a na tu se musíte nalaďovat, pokud chcete získávat odpovědi na své otázky. Vždy tu budeme s vámi, neboť my jsme vy. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

21.3.2018

(S)tvořitelé

Lidé Země, žijete mezi dvěma světy. To, co prožíváte, vám připadá jako realita. Ale realitou je to, co nejste mnozí schopni vnímat díky zaměření se na iluzi toho, co vnímáte sami jako jednotlivci. Neboť každý má jiný způsob nahlížení, jiný způsob, jak se orientovat v tomto světě, jak prožívat zkoušky, situace, které vstupují do života. Proto zde existuje nekonečné množství realit vytvořených vámi všemi. Jsou zde reality, které se prolínají a toto prolnutí vytváříte také vy, jednotlivci, avšak ve spolupráci se svými bližními. Toto je zde popisováno proto, abyste pochopili, že se nacházíte v místě, kde lze vytvořit cokoli. A těmi (s)tvořiteli jste právě vy. I když víceméně tvoříte svůj svět nevědomě, tak, jak vaše myšlenky plují vaší myslí, tak, jak se do tvorby vkládá vaše ego. Je to složitý proces, avšak jako pochopení toto stačí. Je to zde uvedeno proto, abyste pochopili, že takto jsou tvořeny všechny světy, tou základní silou, silou víry. Avšak samozřejmě spolu s dalšími faktory, kterými je láska a zaměření se na cíl. V tomto čase můžete pozorovat sami, že vaše vědomí se nachází v několika realitách současně, podle toho, nač myslíte, kam jste zaměřeni a také, jaké energie si vpouštíte do života. Chápejte, vy jako mocné bytosti, jste schopni vytvořit vše, co si zamanete. Jste dokonce schopni koncentrovat svou sílu a během jedné minuty vzestoupit jako lidstvo! A to je opravdu úžasné. Avšak musíte si být této své síly vědomi. Musíte si uvědomovat svou podstatu, svou schopnost. A to můžete učinit pouze tak, že naleznete sami sebe a budete se zaměřovat dovnitř sebe, do svého středu. Jste k tomuto vedeni, neboť je čas, abyste se posunuli, abyste se vydali po nové cestě, dosud sice neznámé, ale přesto vzrušující a velice podnětné pro vaše duše. A abyste tuto cestu mohli podniknout, musíte odhodit závaží, musíte se očistit, osvobodit. Víte sami, co je pro vás nejlepší, lidé Země. Žádejte pro sebe cokoli, bude vám to poskytnuto. Každému je dáno podle jeho zásluh a schopností. Lidé Země, opět je zde chvíle, kdy se mění roční období, energie se vyrovnají a pak opět vyletí vzhůru, proto, aby mohly opět procházet skrze vás a uzdravovat to, co je potřeba. Přejeme vám hodně síly a věřte, že brzy budete ujištěni o své správné cestě. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

11.3.2018

Přijetí nového

Lidé Země, každý si odžíváte svůj život. Každý máte prožít určité lekce a začínáte si uvědomovat, že mnohé lekce slouží k uzdravení vašeho života, i když vám zpočátku nemusí dávat žádný smysl. Je zde mnoho duší, bytostí, které s jarem odejdou, opustí tuto realitu. Stále více pociťujete mnohé vlivy, situace, které vás zatěžují. Jste stále častěji posunuti v čase a uvědomujete si, že některé situace, které prožíváte, jakoby najednou vyvstaly zcela jinak. Nepamatujete si mnohé chvíle, které jste prožili, a ve vašich myslích se objevují prožitky zcela nové. Je zde též mnoho z vás, kteří se cítíte velice unaveni. Je potřeba co nejvíce spánku, ulevovat fyzickému tělu. Veškeré bolesti jsou často odkazem na proměnu vašich fyzických těl. Ano, jsou zde mnohé problémy, které vám připadají nějak zvláštní, často zcela náhlé, bez předchozích příčin. Svět se mění, lidé Země a vy spolu s ním. Nacházíte své ztracené společníky, se kterými jste prožili společnou minulost. Přicházejí vám do života lidé, kteří jsou s vámi spojeni dlouhé věky. Začínáte se rozpomínat. Ty duše, které byly rozděleny od počátku zrození, k sobě nacházejí cestu. A prozření je velice emocionální. Jste spojováni právě proto, abyste společně dokázali projít závěrečnou cestou. Abyste se společně dokázali propojit tak, jako jste byli dříve, byli jste jedním a také jste si toho byli vědomi. Mnohé „záhady“ vyvstávají ve vašich životech. Avšak záhy dochází k osvětlení vašich otázek, neboť vám do životů vždy přijde někdo, kdo vám tyto dotazy uspokojivě zodpoví. Neboť vesmír ví, že jste na své odpovědi připraveni. Nebojte se ničeho, lidé Země. Máte kolem sebe mnoho pomocníků. A přesto, že si mnozí z vás myslí, že jsou na své cestě sami, není tomu tak. Budete brzy konfrontováni s bytostmi, které jsou vašimi strážci, s vašimi průvodci. Přijde čas, kdy se na ně dokážete naladit a budete schopni s nimi komunikovat na jiné úrovni, nežli dosud. A nejen s nimi. Také s vašimi bližními, kteří již opustili tuto realitu. Toto se brzy stane součástí vašich životů. A vy se toho nebojte, nýbrž vše přivítejte s pochopením toho, že jste se dobrali do dalšího cíle své cesty. Buďte připraveni a též přijměte mnohé nové do svých životů. Lidé Země, čas se chýlí a vše již bylo sděleno. Vězte, že jsme s vámi a milujeme vás.

 

 

26.2.2018

Sto jedna dní

Sto jedna dní bude ve vašem těle probíhat silná očista. 101 dní budete cítit vysoké nároky na vaši psychiku. Člověk se jako bytost posouvá stále výše, mnohá fyzická těla ztrácí působnost ve 3D, avšak stávají se bezprizorními, dokud se neukotví v 5D. Proto jsou pociťovány tlaky ve formě psychických atak, ve formě náročných fyzických stavů, kdy se tělo přizpůsobuje nové vibraci. Rozčlenění neboli výběr a postup bytostí je regulován duší. Ale nejen duší, ale i strážci a dále prožitím určitých skutečností v dobách minulých. Nyní je vše propojováno a slučováno v jedno. Všechny životy a všechny zkušenosti se prolínají v jedno a vytváří se souvislý celek. Mnohé bytosti jsou sále poznamenané negativními sklony, jsou však léčeny, aby mohly samy svobodně, bez zásahů zvenčí rozhodnout, zda jejich vývoj půjde směrem nahoru anebo dolů. Ti z vás, kteří jsou vyvolení, tzn., kteří přijali úkol vůdců ostatních, jsou ještě prověřováni, splácí nejtěžší karmu a cíleně se očišťují, neboť brzy bude potřeba, aby stáli v čele a ukazovali cestu ostatním. Ti, kteří jsou stále uzavření sami v sobě, budou během těchto 101 dnů ve velice silném tlaku na svůj život, na své sklony a zásady, na svou připoutanost. Bude to velice bolestný (ale očistný) proces, který ještě bude pokračovat (po odpočinku) během další etapy koncem podzimu. Aktuální stav lidské cesty se zdá být přijatelný. Je zde velká možnost úspěšného zakončení pro nadpoloviční počet bytostí, včetně těch, které jsou ve svých tělech míšenci. Také ti, jejichž skladba těla je vzdálená původním obyvatelům. Toto rozlišení však jen pro informaci, neboť i tak jste jeden. A v tomto duchu musíte uvažovat i nadále. Věřte, že vše se děje pro vaše dobro. Jsou zde mnozí dobrovolníci, kteří pomáhají uvolňovat vaše pouta ať již v oblasti duchovní, či materiální. Tento čas je velmi vhodný pro zvláštní meditaci, pro napojení se na svou duši. Neboť zde přicházejí nejzásadnější informace, které jsou ihned použitelné v denním životě. Časté nemoci jsou pak znamením únavy duše a neplněním toho, co si duše předsevzala. Není to však pravidlem, neboť jsou zde i karmické procesy a transformační procesy, které vyvolávají tělesné změny, a následkem toho bývá časté nachlazení. Každá bytost má svého strážce, který určuje způsob pomoci a směr cesty, čili dosažení cíle. Mnozí „duchovní“ lidé nyní vědomě ustupují do pozadí a řeší si své soukromé věci. I přesto bude i nadále dostatek potřebných informací. I Země prochází proměnou. Její cíl se však již blíží. Také okolí Země je velice aktivní a mnohé procesy stále zůstávají skryté i přesto, že mnohé informace již vycházejí najevo. Nyní je připraveno mnoho dalších bytostí, které budou přemístěny do okolí Země, aby monitorovaly hladký průběh blížících se událostí. V této chvíli je toto vše. Zůstáváme s láskou a zdravíme. Amen.

 

13.2.18

Zaměření se na odpuštění

Lidé Země, hledáte informace, které vám umožní získat přehled o tom, co se děje, co prožíváte a co se děje s vámi jako lidmi, jako dušemi, co se děje se Zemí. Dobře víte, že mnohé změny jsou částečně skryté, neboť není priorita, abyste se zabývali tím, co byste dosud nemohli přijmout. Přesto však vězte, že to, co se děje, nabývá stále většího významu. Probíhá odstranění částečných manipulací lidstva, kterých se na vás bylo dopouštěno. Osvobozujete se od tlaků, od negativních sil, které překračují svobodnou vůli člověka. Jste nyní podrobováni zkoušce, jakou silou dokážete působit, jak umíte stát sami za sebou a jak jste schopni přijímat situace, které jsou pro vás nové a které jsou též spojeny s různými projevy emocí. V tomto čase se probouzí mnohé zemské oblasti, bude na vás působeno nejen z vesmíru, ale i z vnitřních oblastí Země. Máte zde ale ještě mnoho úkolů, jste stále v začátcích procesu, který vás postupně, za několik let povede k vzestupu. Budete neustále konfrontováni se svými vnitřními strachy a obavami. Do té doby, nežli dojde k úplnému uvolnění. Bude vám také ukazováno vaše nitro druhými lidmi, mnohdy velice blízkými. A vy se stále budete muset vracet do sebe samých, abyste dokázali uvolnit to, co vás zatěžuje. Mnozí se stále bráníte, nedokážete sami sobě přiznat mnohé z toho, co cítíte. Je potřeba otevřít srdce, zbavit se strachu a nebát se vyjádřit vše, co v sobě nesete, co cítíte. Ukažte druhým své nitro, důležitá je vzájemná komunikace, otevřenost, ne zatajování. Nejen ve vztazích rodinných, ale i politických, pracovních a přátelských. Lidé Země, každým dnem se mění to, co prožíváte, aniž toto registrujete. Změny jsou však již patrné v časových liniích, které určují vaši budoucnost. O to větší silou je potřeba se nyní zaměřit na uzdravení, na odpuštění. Výsledky své práce můžete vidět ne za několik týdnů a měsíců, ale často i během několika hodin. Je to proto, že je potřeba co nejvíce strachů a bolestných emocí přeměnit a odvést pryč z tohoto světa. Proto pociťujete otřesy. Nejen v životě, ale i v přírodě a ve světě. Všude probíhají vzájemné konfrontace, cítíte se podráždění a často se vám zdá, že není možné dostat se z problémů. Vězte však, že až budete připraveni, bude vám poskytnuta veliká pomoc. Lidé Země, pamatujte, že vše se děje pro vaše dobro, i když zpočátku nejste schopni vidět cíl. Měli jste však důvod, proč jste sem přišli. A ti, kteří své životy vzdali, toho nyní hořce litují. Snažte se vzchopit a získat převahu nad depresivními stavy, hledejte pomoc a útěchu. Neboť toto časem pomine. Posilujte svou víru a milujte sami sebe. A budete osvobozeni od strachů. I my vás milujeme a žehnáme vám.

 

5.2.18

Staňte se součástí sebe samých. Procházením věky jste se oddělili od své podstaty. Zapřeli jste sami sebe. Hleďte s úlevou na svou minulost, neboť se zbavíte pout. Sláva Boží nakonec zvítězí. Zde jste byli celé věky obelháváni, je to však cesta vaší duše, která vás povznáší. Moc a sláva Boží vám otevírá novou cestu, cestu k poznání. Bude to bolestný proces, ale bude i uzdravením. S láskou Boží milujete a s ní také umíráte. Od bolesti osvoboďte svou duši, obrňte se trpělivostí, ať se stanete celými. Spojení se nepřerušilo, přesto bude obnoveno. Slyšte hlas, který zní hlasitěji, nežli zvony. Ten hlas je hlasem duše volající o pomoc. Hlas, který žádá, aby byl vyslyšen. Slavme, neboť vyslyšen bude. Duše se uzdraví a budou povzneseny.

 

24.1.2018

Co nás provází

Lidé, bděte nad sebou samými. Jste si všichni vědomi, že čas se krátí. Nenaříkejte nad svými problémy, řešte je. Nenechte se vláčet osudem, neboť nikam neutečete. Hledáte viníky svých problémů místo toho, abyste se zaměřili na otevření srdcí, abyste pochopili, že kde není viník, není ani soudce. Hlásáte mnohé pravdy, které však nejsou součástí vás samých. Odpoutejte se od lží, neboť jsou vám pouze břemenem. Následujte svou duši. Mnohým z vás se podaří osvobodit. Nalezněte však víru. Čas odplouvá do minulosti a nyní, teď a tady, existuje pouze přítomnost. Stále hledáte tam, kde je cesta zavřená. Otevírejte nové dveře, ať alespoň na chvilku zahlédnete sílu lásky, která vás za nimi čeká. Nastavte své tváře světlu slunce a přijímejte objetí milovaných. Nehledejte složitosti tam, kde je vše přehledné jako hladina oceánu. Utište bouře, které se vzdouvají uvnitř vás samých a dovolte větru změny odvanout vše zničující uvnitř vás, ozdravit vnitřní prostory, místa, kde jste doma. Učiňte vše pro to, abyste byli spokojeni sami se sebou, abyste pocítili spojení, které vás povznáší. Otevřete svá srdce, otevřete oči. Zahleďte se do světa kolem sebe a probuďte se, čas uzrál.

Otevíráte se síle, která je schopna ničit, ale také uzdravovat. Vaše mysl je zmatená, ale vaše duše jásá. To, co jí chybělo, to se již vrací. Vaše rodiny jsou prověřovány, jak jsou schopny držet při sobě jejich jednotliví členové. Ti, co jsou spojeni, se více semknou. Ti, co k sobě nepatří, odejdou. Neznamená to, že je potřeba truchlit nad ztrátou. Odejdou z vašich životů, avšak zůstanou vzpomínky, zůstanou zkušenosti. Spojí se duše, které vytvoří oporu pro časy příští, neboť jejich energie vyzáří velikou sílu. Mnozí nedokáží pochopit, co se děje a budou odkázáni na to, chápat pouze srdcem. Nacházíte se na předělu věků, i když to někteří popírají. Brzy však změny budou tak patrné, že i zarytí odpůrci změní svůj pohled. A stále více se začnete obracet k přírodě. Neboť toto spojení může očistit všechny vaše emocionální bolesti. Vše se prohloubí, vše se znásobí. Ve všem je však polarita. Proto buďte na pozoru. Vše může být zmařeno v jedné vteřině. Nebo také obnoveno a uzdraveno. Vaše mysl sílí, sílí však také vaše připoutanost k jistotám, které se pomalu rozplývají. Avšak i zde budete vrženi tam, kde se očistíte. Někdo bude součástí bouře, někdo zas dopluje do klidného přístavu. Vše je však proces, který vás má osvobodit, který vás má probudit. A proto se nevzpírejte, neboť cíl je již na dosah.

 

10.1.18

Aktuální stav
 

Oblast Země se nachází ve středu zájmů nejen vyšších sil, ale také jejich opačné polarity. Mnozí se utkávají na poli technologickém, další na poli mentálním. Není tu prostor, který by byl ušetřen. Zejména v budoucích týdnech bude velice zesílena ochrana Země. Planeta se již oprostila od těžkých energií a bude nyní tuto energii vysílat ze středu na povrch. Má zde vliv také užívání energetických technologií. Volání sfér však nebude vyslyšeno, dokud není vše připraveno pro cestu vzhůru. Časové rozpětí bude opět změněno. Brzy však přijde odezva na to, abyste pochopili, že vše začíná. Budete podrobeni zkušebním procesům přeměny. Váš pobyt zde bude mnohdy vědomě přesouván tak, aby to ladilo s plánem duše. Přesunutí se týká míst, kde pobýváte, kde jste připraveni žít. Okolo Země je veliký „hukot“. Vše se postupně dává do pohybu. Od léta pocítíte veliké odhodlání být zapojeni do růstu své duše. Od léta také budete vedeni tam, kde se za každou cenu musíte doléčit, budete uzdravováni a uvolňováni z mnohých zátěží. Čas se stále více propadá a tyto propady se stávají zřetelnými. Mění se i čas Země, její otáčení a sklon. Planeta se chystá skočit, a že to bude obrovský posun! Slunce se chystá ke svému rozpínání a to bude viditelné během několika měsíců pouhým okem pozorovatele. Je zde předpoklad, že na mnohé věci a události budete už brzy připraveni. Jste stavěni do rolí nevědomých, budete však v okamžiku změny probuzeni. Máte poslední možnosti, kdy se budete loučit se starým, neboť takový svět zaniká. Vše je však přirozené. Osvobození se blíží. Nalezněte víru a hleďte vzhůru na nebe, neboť uvidíte mnohé záhady. Musíte však být klidní a otevření, musíte být připravení. Stavte se do rolí nejen pozorovatelů, ale také aktérů. Osvoboďte svou mysl od iluzí. To vás osvobodí.


 

 

31.12.2017

Váš rok

S dalším rokem přichází odpovědi na některé vaše další otázky, lidé Země. Jste mnozí osvobození od svých zátěží. A ti, kteří nejsou, budou toto muset učinit ve dnech příštích. Každý z vás má svou cestu a každý na této cestě hledá něco pro sebe, něco, co může uchopit a také něco, co se utváří v jeho srdci a duši, to, co přichází z vyšších světů jako vzpomínka na to, kým je a co prožil. Mnohé vzpomínky z minulosti pak aktivují odpuštění a následně uzdravení těchto situací. Každý si v sobě nese svou zátěž. Zejména z partnerských vztahů. Mnohá ublížení a nepochopení, ale také iluze a často pouze neústupnost ega, díky které se cesta zdá již být uzavřena. Od toho všeho budete oproštěni, lidé Země. Ne hned, ale budete k tomu vedeni. Avšak vaše zkušenosti nemají být pouze bolestné. Je na vás, jak budete ochotni, jak budete rychlí ve svém chápání a soucitní ve svém naslouchání a jednání. Každý rok si nese to své a každý ve vás otevírá něco jiného. Avšak hlavním cílem je osvobození se z bolestí a závislostí, přijetí lásky do svých srdcí. Není potřeba stále opakovat. Je potřeba sdělit a sdělení si vzít za své, žít a prožívat. Milovat a odpouštět. Hledat nové cesty tam, kde staré ztratí svůj význam. Nečekat na něco, co se nevrací. To, co bylo odžito odchází, aby zde uvolnilo místo pro nové, dosud nepoznané, co postupně opět zaplní prázdnotu. A tak je to i s lidmi. Jestliže někdo odejde, může po sobě na určitou dobu zanechat prázdnotu, avšak i ta se zaplní, tím si můžete být jistí. Následující rok vám přinese jen a pouze to, co jste si sami stvořili a to, nač jste připravení. A pomůže vám zbavit se toho, čeho budete ochotni se pustit. Jakým stylem, to už záleží jen na vás. Povede vás vaše víra. To, čemu uvěříte, to na své cestě naleznete. Dejte si však pozor na falešné myšlenky, manipulaci a vytváření iluzorních představ. Lidé Země, buďte na své cestě aktivní, dívejte se kolem sebe, abyste jí prošli ne jako slepci, ale jako ti, kteří vidí veškerý pohyb a krásy světa, kdo vidí smysl všeho bytí a žití. A pokud budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává, žádejte o to a nebuďte zklamaní a naštvaní, pokud to nepřijde hned. Vše má svůj čas. Pozor na to, abyste nelpěli a nehromadili, učte se být součástí tohoto světa. Ti, kteří se pouze vezou, brzy naleznou odezvu na své činy. Lidé Země, je zde váš rok, rok vašich činů, vašich rozhodnutí. Proto vyciťujte a pohlížejte s láskou dříve, nežli budete konat. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

20.12.17

Ke vstupu do dalšího roku….Nechť je následující rok odpovědí na naše modlitby, ať se nám otevře příležitost zbavit se svých zátěží, pochybností a strachů a kéž jsou naše dny naplněny láskou a plné světla každou vteřinu. Nechť se dokážeme oprostit od nemocí těla i ducha a cítíme se naplněni touhou prožít naplno každý okamžik. Pozvedněme číše a pronesme slova díků za vše, co vstoupilo do našich životů, neboť je to dar. Buďme plní zdraví a s láskou nazírejme okolní svět a ty, jež jsou jeho součástí.

 

13.12.17

Pracujte v souladu se svou duší

Vše se přiostřuje, lidé Země. Proudění energií nutí k zastavení se a otevření se přílivu síly, která boří všechna omezení, všechny hranice. Kolem Země je velká aktivita. Probíhají střety, které jsou však skryté před zraky ostatních. Míra a rychlost probuzení závisí na vás, lidé Země. Procházíte si okamžiky plnými lásky, ale také bolesti, mnohými emocionálními projevy. Nepochopení, smutky a pocity ztráty, odcizení se a energetické propady na jedné straně, jsou konfrontovány s euforií a pocity silné sounáležitosti, napojením a projevy lásky a štěstí. Toto vše vás provází v pozadí se skrytými boji o planetu, o vaše duše, o vás, lidé Země. Čas se již nachází v jiném napojení s vaším duchem, neboť vše se propojilo se vším a vše probíhá v jednom bodě. Vy však, lidé Země, musíte pracovat na svých cestách tak, jak rozhodla vaše duše. Ať již se na to cítíte nebo ne. Toto vše se vám může zdát stále těžší. Avšak takové myšlenky jsou vám implantovány právě proto, abyste rezignovali, abyste se vzdali své svobodné vůle a zcela se poddali. To však není vaší cestou. Je to osvobození se. Je to návrat k sobě samým. K tomu, co cítíte, probuzení lásky a spojení se svou duší, neboť to vám dá svobodu. To vám dá prožít stav celistvosti, spojení s jednotou. Ať se děje, co se děje, nezapomínejte, že mnohé vaše vnímání je iluzorní, nezapomínejte na to, kým jste. Lidé Země, zaměřte se na vyřešení vztahů se svými bližními, na to, abyste nepochybovali ani o sobě, ani o ostatních. Prioritou je pro vás získání víry v sebe a své schopnosti a ozdravení psychiky, neboť toto povede i k ozdravení fyzických těl. V tomto čase jste podporováni více, jak kdy před tím. Stojí před vámi důležitá bitva, kterou bude potřeba vybojovat. Jsou zde změny, které jsou již na spadnutí. A tyto změny promění mnohé vaše pohledy na věci kolem vás. Proto potřebujete znát sami sebe a věřit svým pocitům, tomu, že jste bytosti plné lásky, takové, které se mohou zbavit veškerých svých pochybností a manipulací v jednom okamžiku. Jsme s vámi a milujeme vás. 

 

 

3.12.2017

Vaše motto

Lidé Země, loučíte se pomalu s rokem 17. Vězte, že poslední dny tohoto roku budou naplněny mnoha emocemi. Bude zde radost z úspěšně vykonaných zkoušek a zvládnutých situací, bude zde bolest z odchodu vašich bližních, zklamání z toho, že se vám nedostalo to, po čem jste toužili. A jako každý rok budete naplněni očekáváním dnů příštích, toho, co vám rok 18 přinese. Každý z vás však je zaměřen na to, aby prožíval štěstí, radost, lásku a to stejné také jeho celá rodina. I my vám toto přejeme, přesto, že víme, že vše je relativní, vše má své důvody a také, že vše je nejen načasované, ale také spravedlivě vyvážené. A tak ten, kdo na sobě pracoval, získá odměnu a ten, kdo nebyl až tak poctivý, sklidí to, co sám zasel. Všem se dostane toho, co si zaslouží. Avšak z hlediska vyššího, jste všichni na jedné lodi, všichni máte své úkoly, máte své důvody. Všichni jste spojení tak, že tvoříte celek, což si vy sami ještě nejste schopni uvědomovat. Přichází však pochopení, které ve vás uvolní vaše předsudky, které vám otevře oči. Lidé Země, zanechte malicherností a zaměřte se na to, aby každý následující den byl pro vás lepším, nežli ten předchozí, abyste dělali radost nejen sobě a svým bližním, ale také ostatním lidem, zcela neznámým. Neboť jak již bylo řečeno, z hlediska vyššího jste jedním a proto to, co činíte pro ostatní, to činíte také pro sebe samé. Lidé Země, my víme, že vás očekává mnoho další práce. A ta práce si bude vyžadovat vaše velké soustředění, mnoho energie a také bolest, neboť budete muset opouštět to, co s vámi bylo velmi dlouhou dobu. Bylo to vaší součástí. Dosud však nevidíte, že vás to činilo slabými a nemocnými, zaměřenými zpět. Nyní se odpoutáváte od svých bolestí proto, abyste se mohli radovat. My bychom chtěli, abyste se radovali. Ze všeho, co se vám podařilo, z každé maličkosti. Z toho, že jste se probudili a nastal krásný den, z toho, že jste zdraví, že jste schopni postarat se sami o sebe, jeden o druhého, že jste schopni prožívat přítomný okamžik a že jste součástí tohoto světa. Máte mnoho možností, z čeho se radovat. Choďte spát s vizí toho, z čeho se budete radovat následující dny. Neboť i takto bojujete proti temnotě, které se rozlézá po této planetě. Každou svou myšlenkou umíte změnit to, co vás čeká v následujících okamžicích a s tímto také vstupte do dalšího roku. Toto ať se stane vaším mottem, vaším předsevzetím. Nepodléhejte tlakům společnosti a buďte klidní ve svých srdcích. Neberte si do života stres, neboť jsou důležitější věci a brzy toto poznáte. Brzy pochopíte, že nejdůležitější je cítit vnitřní klid a mír, který nezmění žádná vnější událost. Jsme potěšeni vaší snahou, ale víme, že máte daleko větší potenciál. Proto ho projevte. Jsme vámi a jsme s vámi i nadále. Milujeme vás.

 

18.11.2017 

Svět se mění

Lidé Země, žádáte odpovědi na své otázky. Chcete vědět mnohé, avšak stále jsou vašimi základními tématy vaše zdraví, partnerské a rodinné vztahy, vaše práce a splnění vašich přání. Toto bychom rádi zodpověděli, avšak pouze přímo, každému zvlášť. Zde je potřeba věnovat se tomu důležitějšímu a tím jsou změny, které provázejí vaši planetu, změny ve společnosti a to, co má vliv právě na to, co je uvedeno v začátku sdělení. V tento čas se ve větší míře rozbíhá odkrývání skrytého. Brzy budete vnímat stále více informací, které budou prosakovat na povrch. Toto již nemůže nic zastavit. Informace budou velice závažné a změní také pohled mnohých z vás na život jako takový. Uvolnění informací je podporováno stále více a není již možné zamlčovat. Musíte se dozvědět pravdu, neboť mnoho let žijete v iluzích. Iluze jsou součástí vašeho života, neboť si je utváříte o sobě samých, o ostatních, o svém životě a toto je podporováno také společností, neboť není pro některé žádoucí, abyste se dozvěděli pravdu. Energie sama vám přinese mnohé změny. Budete konfrontováni se svými skrytými traumaty uvnitř vás samých. Můžete mít pocit, že již nejste schopni zvládat problémy, které vám život přináší. Ale vězte, že toto je tma před úsvitem, neboť pokud toto zvládnete, budete schopni vystoupit velmi vysoko a je to velmi potřeba, neboť lidstvo musí vystoupat co nejvýše za relativně krátké období. Propojení vědomí každého z vás vytváří celek a vy každou minutou rozhodujete o tom, jaká bude vaše budoucnost. Nezalekněte se problémů, které vás potkávají, neboť jsou pouze dočasné. Potřebujete chápat, že není nic, co byste nezvládli. Přichází doba, kdy budete muset vydat mnoho energie, složité období, které ve vás probudí mnohé z toho, co jste za své životy zapomněli. Všechny zkušenosti, které jste nasbírali, budou nyní důležité. Nechte však spát své strachy, neboť ohromná síly bude tyto vaše obavy ihned materializovat. Ať již vás bude potkávat cokoli, vždy vás udrží nad hladinou to, že si uvědomíte, že tímto jste si již kdysi dávno prošli a vše jste zvládli. Neřešte nic horkou hlavou. Buďte přítomní v tomto čase a sdružujte se, komunikujte. Objasňujte a vysvětlujte. Snažte se porozumět, neodsuzujte a neposuzujte. Hledejte ve všem to pozitivní. Lidé Země, opona padá a svět se mění. A vy s ním. Nejste však sami, jsme s vámi a milujeme vás.

 

12.11.17

Mayský sněm promlouvá. Země urychluje svůj přechod a to se projevuje změnou teplot v určitých oblastech. Dojde k posunutí zemských desek a častějším otřesům. Planeta se posouvá a bytosti, které na ní zůstávají, budou dále součástí tohoto procesu. Je to pouze dočasné. Země v této formě přestane existovat a Gaia se probudí. Sféry, které mohly ovlivnit sílu energií, se stáhly. Od konce roku 17 je očekáván pokles teplot, ale vzestup síly energií. Otevře se portál, kterým mohou přijít astrální bytosti. Je tu možnost, že pro některé se stanou viditelné. Stává se skutečností, že se rozděluje časová linie. Projevem jsou a budou odlišné prožitky stejných situací pro různé jednotlivce. Technika bude zaznamenávat větší poruchu, mohou padat některé sítě. A v návaznosti na to také mohou být zaznamenány některé větší aktivity na Slunci. Společnost se sama rozdělí a začne být patrná změna i v některých pobřežních oblastech. Mnohé konfrontace proběhnou jak mezi lidmi, tak v nich samých. Mnoho odchodů z této dimenze bude zaznamenáno v roce 18. Mayský sněm bude korigovat časové linie v součinnosti s tím, jak se budou přesouvat jednotlivci. Časový posun stále trvá.

 

31.10.2017

Naslouchejte si každou vteřinou

Lidé Země, učte se být pravdivými k ostatním a hlavně k sobě samým. V tento čas vám spolu se silou energií přichází také velice rychlá materializace vašich myšlenek. To, co vysíláte, se vrací velikou rychlostí. Připravujete se tak na změny, které přicházejí, a buďte také připraveni na to, že budete velice rychle sklízet to, co jste zaseli. Lidé Země, je čas přehodnotit své životy a začít se věnovat sobě samým, ladit se na svou duši, na své srdce. Naslouchejte si každou vteřinou! Následujte cestu svého nitra. Lidé Země, víme, že mnozí z vás se trápí, neboť se cítí opuštěni. Opouští je nejen to staré, nefunkční, ale i lidé kolem. A to nové zatím nepřichází. Velmi silně cítíme vaše smutky, spojené s vašimi pocity osamocení. Mnozí z vás čekají na setkání s partnerem, je vás mnoho, kteří se potýkají s myšlenkami opuštění a bezradností nad svým životem, neschopností toto změnit. Nic se však neděje náhodně. Procházíte fází očištění, odpoutání se a již v následujícím roce mnohé z vás čekají setkání, která pro vás budou zásadní, která mohou změnit vaše vnímání života, váš život sám. Tato setkání mohou být velice emocionální. Každý jeden z vás jste stvořeni žít v páru, hledáte svou rodinu, svou polovinu, spojení takové, abyste se stali celkem. Ano, je zde mnoho takových bytostí. Někteří však také cítí velké strachy z toho, být s někým svázaný. Tyto strachy jsou však hlavně způsobeny minulými prožitky a očekáváním toho, co již znáte ze zkušeností. Tyto pohledy ale bývají dost často zkreslené. Nezoufejte, lidé Země. Jste bytosti plné lásky, vaší podstatou je láska a sjednocení. Rovnováha polarit, rovnováha živlů. Přesto, že se trápíte, přesto dojdete naplnění. Je toho však mnoho, co musí být uvolněno z vašich životů, abyste mohli naplnění dosáhnout. Buďte trpěliví. Učte se naslouchat jeden druhému, číst mezi řádky. Dopřejte jeden druhému svobodu. Lidé Země, čas pokročil a je potřeba, abyste dokázali svou mysl směrovat do pozitivního naladění. Je to nezbytné pro vaši budoucnost. Čím více síly vydáte, tím slabší může být vaše ovlivňování těmi druhými. Nebojte se být sami se sebou. Nehrajte druhým role, které vám nepřísluší. Je třeba projevovat sebe samé, ne své masky. Je potřeba, abyste chápali, že před nikým nelze nic skrývat. Tím méně sami před sebou. Je zde mnoho bytostí, které si přejí, aby jejich životy byly změněny. Avšak máte stále mnoho práce. Každý malý a úspěšný krůček vám dodá odvahu jít dále. Všímejte si toho, co a kdo vás na vaší cestě provází. To vás dovede k vnitřnímu poznání. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

23.10.17

Mayové přichází s dalšími informacemi. Situace se vyhrocuje. Částečné odhalení není podporováno. Mise zmaření odhalení byla neúspěšná. Mnohé bytosti jsou připraveny sdělit svá stanoviska. Rozpad světa tak, jak ho znáte, se blíží. Nastupuje nový program odkrytí skrytého, nepoznaného. Bytosti Drakonů jsou postupně evakuovány. V myslích lidských bytostí jsou promítány formy strachu a otupení. Stále silněji probíhá ovlivňování směrem dolů. Čím větší síla působí, tím lépe se bytosti stávají ovlivnitelnější. Nastává mezidobí, kdy se čas přestává odvíjet a formuje se tak, jak skutečně existuje, mění se a opět se vynořuje, nezávisí na lidském vidění. Prohlubuje se spojení mezi rodinami, stavějí se komunikační mosty, které překlenou ty nejhorší časy pro všechny zúčastněné. Období evakuace se odkládá, neboť duše se chtějí účastnit všech procesů obrody a vzrůstu. Rozbíhá se program odtělesnění a přesazení do nového světa. Vláda všech bytostí spolupracuje s těmi nepravými. Dochází k prostupu dimenzí, uvolňují se informace. Bloky zemské kůry se posouvají a brzy již vyšlehne oheň ze zemské kůry. Obroda Země pokračuje. Bytosti Země následují své cesty. Nyní jsou otevírány portály, které byly skryty. Objevují se nové cesty, otevírají se nové dveře do jiných dimenzí. Odpor však vzrůstá, neboť se stále ještě nedošlo k odsouhlasení budoucnosti, cesty, která nakonec zvítězí. Stav všech duší se blíží kolapsu, kdy dojde k obnově. Vždy však směrem příslušným pro nastavení duše. Mayové se snaží zaujmout své stanovisko pro odklonění časové osy do té doby, nežli proběhne proměna Země. Odklon však povede ke zborcení mnoha časových linií a proto se toto nesetkává s pozitivní odezvou. Lidská rasa a všechny ostatní rasy jsou zapojené do karmického spojení, a proto je toto nevyhnutelné. Spojení všech bytostí dokáže rozbít negativní záměry vládnoucích a skrytých. A proto se opět jedná o dalším postupu. Vše však nezvratně spěje k velkému okamžiku, který je očekáván do 3 až 5 let.

 

 

10.10.2017

 

Vracejte se k sobě samým

 

Lidé Země, buďte připraveni na změny, které vás čekají. Mnohé duše již prožívají svá rozhodnutí, vše se začíná směrovat tam, kde to má být. Všichni jste součástí kolektivního vědomí a každou svou myšlenkou tvoříte svou budoucnost. Mnozí mají pocit, že již je vyhráno. Avšak ještě stále máte před sebou mnoho práce, abyste se mohli posunout tam, kam patříte. Všechny duše jsou si v této chvíli vědomé své cesty a vy, jako jejich součásti, jste směrováni do své časové osy, do svého vibračního pásma. Neznamená to, že ztratíte vše, co jste znali. Pouze se vše přeskupí, vše změní formu. Směr vaší cesty je známý již od vašeho zrození na tuto planetu. Nepochybujte lidé Země sami o sobě, neboť uvnitř nosíte odpovědi na všechny vaše otázky. Vracejte se k sobě samým co nejčastěji. V tento čas je to velice potřebné, neboť přijdou také mnohé bolestné chvíle, kdy se můžete cítit naprosto vyčerpáni. Stále znovu a znovu nalézejte světlo na své cestě. Nepřestaňte čelit svým pochybnostem, neboť jste rozptylováni právě proto, abyste svou mysl zaměřili jiným směrem. Lidé Země, spouští se mnohé projekty, reality se oddělují a také vše, co vám bylo známé, se mění. Zároveň však můžete vnímat, jakoby jste si již některé situace prožívali, jakoby se vám vracely do života. Také můžete vnímat spousty neobvyklých jevů. Zesilují se vaše pochybnosti, vaše sklony. Nejen pozitivním směrem, ale i tím negativním, neboť vývoj se děje nahoru i dolu. Neberte na sebe více, nežli unesete, lidé Země. Mohli byste být zlomeni a uvrženi do temnoty, spíše se snažte po malých krůčcích kráčet tím správným směrem. Nakonec pochopíte to, co vám dosud zůstávalo skryté. Musíte však probudit svou touhu porozumět. Nepřestávejte hledat své odpovědi. I když někteří možná netuší, kdy přijde rozhřešení. S koncem roku se probudí mnohá místa na zemské ose, místa, kde nastane velká aktivita. Energie se bude drát ven. Země se může otřásat i nadále. Vy však zůstaňte ve svém středu, v klidu, tam, kde jste doma. Láska vás provázej.

 

25.9.2017

Nejsme připraveni

Lidé Země, okolnosti vás nutí přehodnocovat svá rozhodnutí. To, co jste dříve považovali za nezvratné a nezměnitelné, nyní nabývá malého významu. Objevují se mnohé další pochybnosti o smyslu vašeho života. Cítíte, že některé věci nejsou tak, jak byste si přáli. Neznáte však řešení, hledáte východisko. Odpovědi na vaše otázky nosíte v sobě samých, často jsou však zastřené, abyste je neviděli. Díky tomu pak jste stále izolováni od sebe samých a jen těžko nalézáte cestu nejen k sobě, ale i k druhým lidem. Lidé Země, tento čas je velice příznivý pro to, abyste nalezli cestu odpuštění sobě i ostatním a osvobodili se od zátěží, které si nesete z minulosti. I ti, kteří si o sobě myslí, že jsou ti z nejčistějších, i ti v sobě živí iluzi, neboť jste prošli mnohými situacemi, mnohými životy a ještě se musíte v mnohém zodpovídat. Můžete se však rozhodnout, že tento svůj život věnujete nápravě toho, co jste v minulosti pokazili. Ne však tím, že se budete do minulosti vracet, nýbrž tím, že se zaměříte na to, co je potřeba uvolnit a odblokovat. Cítíte mnohé nesoulady uvnitř sebe samých a na ty se zaměřte. Jste směrováni, avšak máte před sebou mnoho práce. Pochopte, že jste dostali příležitost změnit budoucnost. Děláte to pro své děti, děláte to pro sebe. Vybíráte si to, jak bude v budoucnu žít vaše potomstvo a také vy sami. Je zde mnoho příležitostí, kdy můžete uvolnit emoce, které vás odklání od vašeho vývoje. Chápeme, že vše je složité. A víme, že nejste schopni z minuty na minutu změnit sami sebe. Můžete však změnit svůj pohled na svět, na ostatní lidi, svůj přístup k životu. Můžete změnit cokoli, pokud se tak rozhodnete. Ano, je zde stále mnoho strachu. Avšak je to výzva, postavit se svým nočním můrám. Ale máte velikou podporu. Čas se začíná hroutit a vy stále častěji uvidíte odezvu na tento proces. Budete stále častěji svědky obrovských změn, které vás budou ohromovat v denních zprávách. Mohou to být také velké proměny planety. Nestaňte se však otupělými, uvědomujte si, že i Země prochází svým vývojem, stejně tak, jako vy. V tomto čase jste pod plným dosahem silných energií, které i nadále budou prověřovat vaši (ne)připravenost. A vy se budete stále častěji obracet do nitra sebe samých, neboť poznáte, že zde nacházíte nejen rozřešení vašich starostí a odpovědi na vaše otázky, ale také klid a naladění se na vyšší vibrace. Mnozí toto podvědomě činí již dlouhý čas. Nalaďují se a naslouchají, připravují se na to, aby v sobě probudili schopnost komunikovat a být ve spojení se svou duší, se svými strážci, se svou rodinou. Neboť dosud toto spojení bylo potlačováno nebo nebylo registrováno. Síla energií toto bude čím dál více probouzet, podporovat. Naslouchejte těm, kteří jsou s vámi spojeni, neboť jste přitahováni k těm, kteří s vámi rezonují. Nepřestávejte ve svém úsilí a posilujte víru, že dokážete změnit svou budoucnost, i přes nepřízeň, kterou jste dosud vnímali. Vy víte, že nejste sami, že je zde mnoho bytostí, které se snaží vám pomoci. Avšak není možné, aby zasahovaly do vašich rozhodnutí. Jste vedeni a jste schopni změnit svou budoucnost. Ještě není vše ztraceno. Čím více z vás se zapojí, tím větší úspěchy očekávejte. Nechtějte se vracet zpět tam, kde již nejste schopni nalézat světlo pro svou duši. Neboť jen síla vašeho rozhodnutí vás může osvobodit. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

11.9.17
 

Země je manipulována tisíce let a bytosti Země jsou zde jako nesvéprávné bytosti. Bariéra kolem Země bude odstraněna. Nyní se projeví velká síla, která pohne zemí i vodou. Mysl člověka se otevře a pohltí vše, co přináší růst. Mayský sněm přináší informaci o propojení dimenzí. Cesty se rozdělují a slučují, dveře jsou otevřeny. Možnost cesty vzhůru mají ti, kteří se dokáží vyrovnat se svou minulostí. Energie Slunce vzrůstá. Plní se odhady, které předpovídají výraznou změnu v oblasti technologií. Čas se opět smrští a otevře se brána, která spojuje minulost, přítomnost a budoucnost. Čas se spojí do jednoho bodu. Na této časové ose se výrazně zobrazí budoucí roky jako klíčové pro směrování kolektivního vědomí lidí. Mayský sněm však předpokládá ještě další posun díky meditativnímu naladění mnohých bytostí. Brzy bude rozhodnuto o osudu Země. Stále jsou ve hře mnohá řešení, avšak je nezbytné zbavit se kontroly mysli, zbavit se manipulace, zbavit se všeho, co přináší bolest a utrpení. Nyní je vše pod kontrolou a není možnost rozmachu. To se však brzy změní a padne kosa na kámen. Nová generace již bude součástí nového světa. Nad Zemí se vznáší světelné koule, které byly povolány otevřít cestu vzhůru. Jakmile budou odvolány, proces se spustí. Odpovědi vám přichází ve snech. Usínejte s požadavkem o napojení a další informace potřebné pro probuzení duše. Jsme zde pro vás a otevřeme vám cestu. Nebraňte se. Mnozí se probudí v jiném světě.

 

11.9.2017

Spoléhejte sami na sebe

Lidé Země, buďte připraveni. Máte před sebou období, kdy budete zkoušeni, kdy bude pro vás mnohdy velice těžké a možná stále těžší prožívat životní situace a zkoušky. Budete cítit krize a zhoršování se věcí, stavů. Mnohé duše opustí tuto planetu. Otevřou se místa, která byla dosud pohlcena v temnotě. Dokážete se napojovat na své duše. Jste však stále taženi zpět. To proto, aby se nemohla projevit vaše síla, abyste byli stále drženi v nízkých vibračních úrovních. Lidé Země, proběhnou mnohé konfrontace, které vám otevřou oči. Stejně tak se ukáže to, co zůstávalo skryté uvnitř vás samých. Na povrch se dostanou mnohé emoce. A často můžete mít pocit, že jsou nezvladatelné. Udržení pozitivního stavu mysli je pro vás velice osvobozující. Jste zde, abyste pochopili, že vaše bytost není bezmocná, nýbrž všemocná. Musíte si toto uvědomit a opakujte si to neustále, udělejte si z toho mantru. Potom budete probuzeni. Lidé Země, i Země se probouzí. Vidíte sami, že mnohé věci nejsou tak, jak vám dosud byly prezentovány. Nesmíte podléhat klamu, spoléhejte se na svůj cit, věnujte pozornost tomu, co cítíte, věnujte pozornost svým snům. Mnozí jste a budete kontaktováni. Mnozí z vás pochybují sami o sobě a smyslu svého života. Toto však nemusí být vaše myšlenky. Mnoho z toho, co si myslíte, je ovlivňováno. Staňte se vnímavější k tomu, co cítíte, co cítí vaše fyzické tělo. Nenechte se vést tam, kde nechcete být. Nevěřte všemu, co vidíte a slyšíte. Mnohdy jsou to věci a informace, které vás mají dostat někam, kde jiní chtějí, abyste byli. Připravte se na sílu, která uvede do pohybu změny. Síla, která rozproudí světové dění, ale rozproudí i přírodní živly. Avšak nebojte se jí, neboť tato síla je očistná a dokáže změnit vaše životy. Svět nebude takový, jaký jste znali. Avšak vy se naučíte dívat jinýma očima. Pochopíte, že to, jak jste se dívali dříve, vám bylo vnuceno. Lidé Země, pokračujte ve svém postupu vzhůru, pokračujte v tom, co jste započali. Je toho ještě mnoho, co je potřeba zpracovat. Nebojte se však otevřít tajemnou komnatu uvnitř vás samých. Uvidíte, že není čeho se bát. Učte se být jinými, lepšími a nepochybujte o sobě. Nahlížejte na sebe jako na bytosti plné lásky, které neznají překážek. V tomto čase i v čase budoucím si projdete mnohými změnami. Čas utíká rychleji, vy to tak vnímáte. Máte před sebou energeticky náročné období. Zejména v následujících několika letech. Avšak vaše duše toto přijaly jako výzvu. Buďte pevní ve své víře a na to, co vám život přinese, se dívejte jako na příležitosti k růstu, ne jako na nepřízeň osudu. Spojte svá srdce a vytvořte most, který vás povede vzhůru. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

28.8.2017

Být lepšími

Mnozí z vás, lidé Země, byli probuzeni ze spánku. Duše se rozpomínají, mají touhu dostat se opět ke stvoření. Čas, který jste potřebovali, abyste dokázali posunout hranice vědomí, již vypršel. Jste nyní konfrontováni sami se sebou. Jste nuceni rozhodovat se z minuty na minutu, jste vedeni činit změny, které vás okamžitě posouvají do neskutečných situací. Jsou to životní situace, které předznamenávají to, jak jste připraveni uspět v tomto světě, jak dokážete pomoci sobě a pomoci ostatním. Jste prověřováni a jste oceňováni. Tento čas vybízí ke zpytování, k rekapitulaci. Neboť v příštích dnech se opět začne rozvíjet dějství vašich životů tak, abyste vydali velké množství energie. Buďte opatrní na to, s kým jednáte, všímejte si, kdo stojí proti vám a učte se rozpoznávat faleš a pokrytectví. Ne všichni jsou propojeni, ne všichni chtějí dosáhnout cíle. Někteří přicházejí jako pokušitelé, kteří mají narušit váš životní prostor. Jsou zde, aby dokázali rozhodit vaši klidnou mysl. Lidé Země, pokračujte ve svém úsilí. Hledejte cesty, hledejte naplnění, potravu pro duši. Chtějte být lepšími a láskyplnějšími. Sami cítíte, že tento svět, v této podobě, vám mnoho nepřináší. Hledejte nové světy, naslouchejte sami sobě. Mnoho strachu je stále mezi vámi. Vy však, jako silné duše přicházející ze zdroje, se nemáte čeho bát. Toto vám však bylo vštěpováno ve všech inkarnacích, stejně jako mnoho dalších iluzí, kterým jste uvěřili. Je potřeba nalézat nový pohled na svět, na to, co prožíváte. Je potřeba hledat to skryté, to, co tvoří podstatu všeho. Lidé Země, čas se naplňuje a toto vše je pouze možností, jak získat převahu lásky, jak ztratit okovy strachu. Milujeme vás a zůstáváme s vámi.

 

20.8.2017

Členové mayského sněmu nacházejí uspokojení v současné situaci na Zemi. Je potřeba pohyb, změnu, která vyvolá posun na mnoha úrovních, ale také v mnoha vládách a státech. Mayské intervence skončily a jsou zde pokusy o pozvednutí kolektivního vědomí, projevení souhlasu, který se promítne v řádech desetitisíců lidí, kteří mohou význačně ovlivnit směr vývoje. Každopádně však je tu možnost, kdy se realita začíná měnit během následujících let tím směrem, aby navedla všechny tam, kam patří. Rozdělení realit je v podstatě výběr všech zúčastněných. Mayové milují Zemi stejně tak, jako všechny bytosti. Vzešli z této dimenze a prošli cestou vývoje jak osobního, tak kolektivního. Mayský sněm podpoří vaše rozhodnutí. Žádoucí je, aby vzestup byl nastartován i přes značnou nepřízeň událostí. Rovnodennost je klíčová v tomto procesu. Odevzdání se do rukou světelných sfér bude řízeno cíleně na bytosti, které již vstupují přímo do páté dimenze. Ti, kteří nastupují cestu karmického vyrovnání, se připojí ke svým skupinám duší. Mnohé nepokoje mohou zavládnout a také složitá doba, kdy procesy odpoutávání jsou velice bolestné. Zároveň však velice osvobozující. Mayský sněm je již poučen, a proto jednotlivci pomáhají všem, kteří bloudí a těm, kteří si zvolili cestu vůdců. Brány se otevírají. Tím však se také uvolňuje výstup pro ty, kteří zde zůstávali uvězněni a naopak. Migrace se týká nejen lidí, ale i dalších bytostí v tomto planetárním systému. Zemská světla se budou propadat do tmy, kolaps však nehrozí. Otupování smyslů je nežádoucí, naopak uzdravení se od nemocí bude podporováno. Hledejte každý svou cestu pokroku a rozvoje, ale nezapomínejte na to, kým jste. Proces už začal, spustilo se odpočítávání. Nalezněte v sobě mír.

 

7.8.2017

Žijte v lásce

Buďte silní, lidé Země. Blíží se čas vyúčtování, čas silných změn. Rovnodennost je pro vás klíčová, neboť od tohoto období se začíná měřit čas, kdy budete procházet branou uvědomění, branou, která míří pro některé vzhůru a pro mnohé je počátkem cesty, kterou si vybrala duše a která však je dalším, i když cenným opakováním lekcí. Avšak vy, jako duše, opakujete mnohé lekce. Často jste slabí, abyste provedli potřebné změny. Sice toužíte po lepší budoucnosti, ale vaše vůle je oslabována. Je čas, aby se naplno rozjel boj proti ovládání a manipulaci, aby všem bylo ukázáno, že věci nejsou tak, jak se zdají být. I ti největší a nejsilnější nedůvěřivci budou moci být přesvědčeni pádnými důkazy. Změna je na spadnutí. Nečekejte na nic, nedokládejte. Snažte se žít vaše životy, jakoby jste prožívali poslední den svého života. Využijte čas vám daný pro to, abyste napravili křivdy, abyste odpustili. Abyste žili v souladu s ostatními, ale také sami se sebou. Neboť vše se počítá a vše se ukládá do paměti duše a určí vaši další cestu. A vězte, že cesta dolů může opravdu někdy připomínat peklo, neboť jste oběťmi sami sebe, svých iluzí, nepochopení a domněnek, založených na nepravdě, na chybné interpretaci situací života. Cesta vzhůru je pro vás tou jedinou a správnou. Musíte však být připraveni. Neboť pokud byste dokázali tvořit myšlenkou, co byste si asi do života přivolali, když neustále máte myšlenky zaměřené na pochybnosti, máte v sobě strachy, neodpuštění a nepřejícnost? Chápejte, že vše na co pomyslíte, může výrazně změnit váš život. Naučte se vnímat své myšlenky, to, kam vaše mysl zabloudila. Pak dostanete odpověď na to, proč se vám děje to, co se vám děje. Hledejte odpovědi ve svém nitru. Jste napojení na své duše, na zdroj. Dokážete mnohé. A až si toto uvědomíte, až pochopíte, nikdy se již nedát nikým manipulovat, nikdy již nebudete pochybovat sami o sobě. Mějte v sobě víru a žijte v lásce. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

18.7.2017

Mayský sněm promlouvá. Odkrývání skrytého je stále stavěno na vedlejší kolej, neboť spoustu zúčastněných vykazuje spoustu agend a spoustu kontroly nad Zemí jako takovou. Mayové jsou připraveni pomoci akci vzestupu s prvopočátkem ve svržení hlavní vlády světa. Jsou tu však mnozí, kteří nesouhlasí a další, kteří mají své vlastní zájmy. Země je připravena a pokračuje ve svém plánu. To, co jí bude stát v cestě, bude odstraněno. Plány duší jsou dosud plně pod kontrolou, i když si tohoto nejste vědomi. Duše je svobodná, ale spodní světy mají svá omezení. Mayové reagují na prosby o pomoc. Jsou tu však mnohé aspekty, které tuto pomoc účinně blokují. Země je na pokraji změny. Všichni však jsou na pochybách, kolik duší bude schopno projít bránou a nalézt cestu ke zvědomění své podstaty. Čas se natahuje a smršťuje, a i když jste s tímto obeznámeni, nechápete kontinuitu. Vše existuje v jednom bodě. S tím, že pokud ovlivníte tento bod, ovlivníte vše. Mayský svět je oddělen, ale býval součástí tohoto světa. Proto jsme ti, kteří mohou sdílet své zkušenosti. Stále se vracíme, abychom pomohli. Již spoustu let se snažíme pracovat, abychom vás uvedli tam, kde máte být. Vaše vědomí jsou však velice zastřená. Konkuruje nám temná síla, která se nevzdává. Nemůžete pochopit mnohé situace, to však neznamená, že nejste schopni prohlédnout. Svět se mění, Země stoupá a s tím souvisí také příchod a uvědomění si dalších světů, obyvatel, kteří jsou tu s vámi, žijí tu eony, jsou zde pro daleko větší důvody, než vám je sdělováno. Bude uvolněno několik důležitých informací, které vám otevřou oči. Bude to k podzimnímu slunovratu. Starý svět zaniká. Zanikly už mnohé světy, i tento, a stává se to opakovaně. To proto, aby se probudil svět nový. Mayové hledají možnosti, jak probudit v tomto světě bytosti, vědomí, která spí, utlumována mnoha dalšími prostředky. Cesta vpřed je složitá, pokud neznáte směr. Nakolik jste připraveni, je posuzováno každým dnem. Mayové zde nejsou proto, aby vás napomínali, i když jste jako děti, které se teprve vstupují do první třídy. Ne však vaše podstaty, které jsou součástí vědomí jednoty. Kolektivní vědomí balancuje na hraně. Volí si mezi několika cestami, budoucnost se formuje podle síly jedinců. Hrozí, že se dostanete do bodu, kdy budete silou vašich myslí uvrženi do světů, které vás zavedou na cestu opakování a očišťování, zpracovávání a nepochopení. Chybí již jen kousek, abyste spadli do propasti. Ale je tu také velký prostor pro rozhodnutí, které vyvolá efekt tsunami a vyzvedne vás silou vašich duchů. Výzva je jasná. Zaměřit se na to, co vás pozvedne. Opustit to, co vás stahuje. Nemáte jinou možnost.

 

10.7.2017

Potřeba zbavovat se programů

Lidé Země, v tomto čase letních dnů jste klidnější a spokojenější. Mnozí léčí své duše, léčí svou psychiku ze stresů, které prožívají během celého roku. Je to potřeba. Čím lépe se budete cítit, tím vyšší vibrace z vás bude vyzařovat a tím se také bude léčit vaše okolí. Užívejte si krásných dnů, ale nenechte se ukolébat. Buďte bdělí. Neboť toto by mohl být tzv. klid před bouří. Chystají se mnohé změny, které mnohým z vás nepříjemně zasáhnou do života. Naopak ti, kteří již dlouhou dobu cítili pochybnosti, propady nálad a nespokojenost, budou konečně moci spočinout, neboť tlak na chvíli povolí. Mnozí z vás se stále snažíte najít v životě jistoty, chtěli byste žít tak, jako dříve. Bez spousty řešení a pochybností. Avšak není již minulost. A také odešly jistoty. Už toto cítit nebudete. Budete spíše vnímat různé přechody, propady a růst, budete cítit změny podvědomě a mohou narůstat vaše strachy, ale také zvědavost a naladění se na to, co přijde. Není zde předpověď toho, co vás čeká, neboť každý si svou myslí tvoří právě to, co prožívá. Je důležité zbavovat se programů, díky kterým upadáte do depresí a nechuti cokoli tvořit, budovat. Je potřeba nechat vše k sobě přicházet a nebránit se. Jsou stále silnější dny a již nic nebude takové, jaké to bývalo. Nemůžete se poutat na něco, co je již dávno pryč. Pokračujte ve svých životech a snažte se dělat věci co nejlépe. Snažte se život žít, ne ho vzdávat, ne přežívat. I když si můžete říci, že je to pro vás těžké. Avšak uvědomte si, že slovo „těžké“ pro vás právě toto těžké vytvoří. A vy víte, jak rychle se vaše myšlenky v tomto čase zhmotňují. Již jste se o tom mohli přesvědčit. Lidé Země, budujte své životy, stavte je k lepšímu, do lepších časů. Neboť je jisté, že lepší časy přijdou. Avšak chápejte, že vaše mysli jsou velice silné. Proto mysl využívejte ke stvoření toho, po čem toužíte, toho, co doopravdy chcete. Neboť negativních myšlenkových forem je zde již příliš mnoho. A některé jsou příliš silné a plné utrpení. Toto je potřeba změnit. Kompletně vše přehodnotit. Lidé Země, mějte sílu, najděte ji ve svých srdcích. Je to důležité, je to pro vás vysvobozením, neboť se odpoutáváte…Milujeme vás a žehnáme vám.

 

12.6.2017

Vize nového světa

Lidé Země, světlo se probouzí a tma se zmítá v pochybnostech. Je zde plno negativních energií v tomto světě. A to musí být napraveno. V tomto čase se každý stále vyrovnává se svou minulostí, každá bytost se zaměřuje výrazně do svého nitra. I ti, kteří jsou věční pochybovači a nevěřící. Každý zpytuje. Každý však prožívá jiné zkušenosti a jsou zde jiné okolnosti jeho života. Život je pestrý a různorodý a mnohdy také velice překvapující, pokud člověk věří. Lidé Země, nesnažte se násilím předělat ty kolem vás, nechávejte jim svobodu. Každý se sám o své vlastní vůli musí rozhodnout. Ať již je to něco, co se vám líbí anebo ne. Každá bytost je bytostí láskyplnou, hledající naplnění a skutečnou lásku. Není však zde těch, kteří mají přímé spojení na svou duši. Často se tato spojení zanesou a je potřeba je pročistit. Naslouchejte sami sobě a nechte k sobě věci přijít. Máte nyní možnost napravit mnohé křivdy. Máte příležitosti ke změně, neboť vám bude pomáhat vesmír. Jste vedeni, abyste se rozhodli, jak chcete žít. Začínáte chápat, že svět takový, jaký znáte, nemůže již dlouho existovat. Ozdravujte sami sebe, ozdravujte Zemi. Uklízejte v sobě, ale také kolem sebe, neboť vaše prostředí je stále více otrávené. Často podobně jako vy uvnitř sebe samých. Neboť vidíte jen nedostatky a nevidíte hojnost, která je všude kolem vás. My to chápeme, každý má své starosti a nemá čas, aby se pořádně rozhlédl a díval se kolem sebe. Avšak musíte vzhůru, ne dolů. Hledejte ve svých srdcích. Nepochybujte o sobě samých, máte v sobě velkou sílu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. Přišel čas se probudit. Jeden jako druhý. Neboť celý svět se mění a cesta k vzestoupení je otevřená. Právě v tuto chvíli se otevírají portály vzestupu, kde se může skrze vaše úsilí uskutečnit vaše proměna, lidé Země. Jak krásný je to čas a jak nádherné je toto vidět. Zářící bytosti vcházející dveřmi do nového světa, oproštěny od zátěží, zbaveny pochybností a posíleny o poznání, kým jsou a co dokážou. Toto je vize nového světa. Svět nejkrásnějších barev, svět lásky a přátelství, kde není nic, co by poutalo pozornost směrem dolů. Jen ušlechtilý cit a chtění být lepšími a pomáhat. Ať vás provází síla vesmíru, lidé Země. Neboť toto je síla zrození a zániku.

 

7.6.2017

Mayský sněm promlouvá. Časté a skutečné působení energií je často bráno jako ovlivňování cesty duší. Ale ne. Je to pouze projev, který nadále bude ovlivňovat chování lidských bytostí. Na této planetě jsou patrné mnohé změny. Není tu ale takový klid, kterým se zdá být tato planeta. Hodiny odbíjejí a bytosti Země hledají únik před, pro ně nevhodným, zásahem energetické vlny, která projde Zemí. Každý se v té chvíli projeví jako ten, kdo prochází zdí. Bude to zeď světla, která se rozprostře kolem tohoto vesmíru. Mayové přirovnávají tuto událost k probuzení tří sluncí, kdy se změní nejen struktura planety, změní se i její nachýlení. Čas se rozprostře a světlo si najde směr, kdy odsune veškeré bariéry a projde i tam, kde mnozí doufají, že zůstanou chráněni. Každá bytost Země si musí projít tímto procesem v tomto čase. Nebude rozdílů. Oddělení zrna od plev, jak již to bylo avizováno. A proto ti, kteří čekají zázraky, budou zklamáni, protože každý svého štěstí strůjcem. A na úrovni duše rozhodnutí již padlo. Nebudete osvobozeni, tak, jak si myslíte. Budete pouze převedeni do svých časoprostorových realit, budete vtaženi tam, kam patříte. To ale neznamená zánik, neboť mnozí již směrují do vyšších světů, aniž si toho jsou vědomi. Každým dnem dojde ke sloučení dalších realit tím, jak se Země zvedá na své cestě. Toto přináší mnohé změny, pocity nekonečnosti, pocity ochromení, ale také pocity celistvosti, naplnění a nezměrného prostoru. A proto buďte v tomto světě šťastni a směrujte k Bohu. Tak, jako Mayové, kteří byli těmi, kdo tímto procesem prošel před vámi. Budete na své cestě hlídáni vašimi strážci. A v této chvíli se Mayská rada loučí a vy buďte zde, na své cestě připraveni sloužit a milovat.

 

30.5.2017

Co byste si vybrali?

Putujete časem, lidé Země. Stavíte se na odpor vůči tomu, co prožíváte ve svém životě a to vám přináší prožívání emocí, to vám přináší bolest. Jdou zde také radost a štěstí. Avšak radovat se umíte jen málo, neboť máte neustále pocit, že vám něco schází. V tomto čase se opět učíte mnohé z toho, co jste ještě nezvládli. Opakujete své lekce a mnohdy si ani neuvědomujete, že se často podobají jedna druhé. Země je pro vás učitelem, ale i nepřítelem. Ale neviňte nikoho z toho, jaký máte život a jak ho prožíváte. Často se zaobíráte pouze svými myšlenkami, žijete ve svých světech, vytváříte své vlastní reality. A proto se nemůžete spojit, sejít, nenacházíte společnou řeč, často se ani nesnažíte. Žijete spolu, a přesto jste odděleni. Žijete ve světě svých snů, ve světě pohodlnosti. Máte své touhy, ale často jen čekáte, až vám je někdo naplní. Ano, je zde mnoho z vás, kteří již nastoupili cestu probuzení a je vás čím dál více. A postupně si začínáte uvědomovat, že vaše životy jsou najednou prázdné. A toužíte je zaplnit čímsi, co vás časem uvrhne pouze do zoufalství. Buďte přítomní a dokažte sami sobě, že máte pro co žít. Dostali jste příležitost, získali jste tělo, abyste posunuli svou duši, abyste zažili sami sebe. A již přestali být slepými vůči sobě samým, vůči ostatním. Vaše priority se mění. Toužíte po lásce, avšak jste ochotni pro ni něco obětovat? Položte si tuto otázku. Jak daleko jste ochotni a schopni zajít, abyste konečně byli šťastní? Jste ochotni slevit ze svého pohodlí, učit se žít jeden s druhým? Často pouze utíkáte, máte v sobě obavy, přes které nechcete přejít. Máte sobecké motivy. Avšak takto nemůžete vytvořit zdravé vztahy, zdravou společnost. Jedině láska je to, co vás učiní zdravými, co ozdraví nejen vaše tělo, ale hlavně duši. Musíte být ochotni změnit zajeté koleje, vybočit, učinit nepopulární rozhodnutí. Zbavit se pohodlnosti a vykročit tam, kde vás v minulosti poutaly strachy. Nebojte se dívat pravdě do očí. A nebojte se ukazovat to, jací jste uvnitř sebe samých. Nebojte se otevřít a ukázat svou zranitelnost, neboť vaše podstata září jako slunce. Lidé Země, jsme připraveni pomoci vám na vaší cestě. Dovolte nám to udělat. Požádejte o pomoc a nebojte se, učte se pomoc přijímat. Jakmile požádáte, budeme moci pomoci tam, kde toto dosud nebylo dovoleno. Máte svou sílu uvnitř sebe samých a máte svůj osud ve svých rukách. Jen na vás je, zda dokážete svůj život, svou budoucnost vidět plnou světla anebo plnou překážek. A my víme, co byste si vybrali, pokud bychom se zeptali. Vyberete si radost nebo bolest? Odpovědí je jistě radost. Avšak vaše myšlenky budou opět prožívat minulou bolest a zaměřovat se na sebelítost a nepochopení ze strany druhých. Vždy vše je pouze na vás, na tom, co všechno dokážete uvidět ve svém životě, jaký zázrak jste ochotní připustit. Máte tolik příležitostí a tolik možností, abyste byli šťastní. Nebraňte se ničemu a využijte, co vám život nabízí. Milujeme vás.

 

19.5.2017

Probuďte svou vnitřní sílu

Lidé Země, v tomto čase se díky energetickému vlivu zvětšují rozdíly mezi polaritami. Ti, kteří se touží dostat vzhůru, budou posilováni. Zároveň však budou posilováni i ti, kteří míří směrem dolů, avšak v negativním směru. Lidé Země, je čas projevit se jako bytosti zdroje, bytosti, které ví, odkud pochází a kam se vracejí. Ukázat a posílit svou pravou podstatu. Proces očišťování je nekonečný a stále znovu je co napravovat a měnit. Už jen tento pozitivní záměr vám však velice pomůže na této cestě. Jakmile je projevena pozitivní vůle, je vám pomáháno ze všech sil. Buďte připraveni na vše, lidé Země. Dějí se a budou se dít situace, které si ani ve snu nedovedete představit. To proto, aby bylo prověřeno, jak si stojíte. Jak jste ochotni se měnit, jak jste ochotni přijmout vůli Vesmíru, ale také vůli kolektivního vědomí. Neboť jste to vy, kdo tvoří tento svět. Nebojte se projevit sami sebe, to, co cítíte, to, co vnímáte. Plno emocí bude uvolněno během tohoto času. A to je dobré pro osvobození se od připoutanosti. Budete nuceni stále přehodnocovat své názory a rozhodnutí, své vztahy, ať již pracovní nebo partnerské. Není možné žít v závislostech, v utrpení a nepochopení. Čas vás směruje k tomu, abyste byli svobodní a radostní. Nebojte se toho, lidé Země. I když vám to může zpočátku přinést zdánlivě nevyřešitelné problémy. Ty se však později jako zázrakem rozplynou. Lidé Země, hledejte svou sílu uvnitř sebe. Víte, že existuje. Víte, že máte v sobě boží jiskru, díky které dokážete vše, co si zamanete. A očištěním se tato jiskra opět rozhoří, lidé Země. Máte naději a máte tu možnost se osvobodit. Využijte ji a jděte cestou vzhůru. Ať již se vás dotýká cokoli, vždy se můžete uzdravit a opět začít žít v lásce a pokoře. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

11.5.2017

Mayská rada promlouvá. Na této časové linii se stále ještě bojuje o to, zda nechat bytosti jít tam, kam jsou směřovány. Zda otevřít plně stavidla energií a nechat je, aby si poradily samy podle své úrovně vývoje. Tento směr ale vede i do mnohých dalších úrovní, kde se opakuje a prožívají negativní světy, plné závislostí a manipulací. Mayský sněm ruší působení mnohých energií, směrujících bytosti dolů. Pochopení tohoto procesu není jednoduché, ale může být srovnáváno s cestou plnou kamenů, která nutí stále zastavovat a přemýšlet o tom, jak překážky zdolat, se zpomalováním cesty. Mayský svět se posunul do dalších realit a je záhodno, aby toto proběhlo i zde. Je čas. Blíží se změna. Je však také mnoho nejasností. Otevřený boj probíhá na všech úrovních. Jsou užívány mnohé psychické zbraně, které před očima dokáží měnit realitu, odraz myšlenek, které dokáží ovlivnit mysl jako takovou. Jsou užívány veškeré dostupné prostředky, aby bytosti nebyly vyzdviženy. Je zde ale také silná opozice aliance. I když není povoleno zasahovat, přesto je pomoc velice účinná a sahá do mnohých částí světa. Mayská rada však ve svých řadách také cítí nesoulad, jelikož stále ještě není na cestě vzhůru patřičný počet bytostí. Blokády jsou velice výrazné. Jako jedinci, kterým je blokována srdeční čakra. Hologramy mnohých významných představitelů mění budoucnost Země. Člověk jako bytost je velice omezený v této realitě. Tak dlouho, dokud si neuvědomí, že je bytost tak mocná, která nemá překážek. Až toto pochopí, padne opona, dojde k osvobození. Mayský sněm vyzývá k otevření srdce a k odhození zátěží. Čím rychleji toto bude zvládnuto, tím dříve přijde zlom. Je zde také pociťováno stále častější sbíhání a rozbíhání reality. Na vyšších úrovních se děje mnohé. V této je vše dosud tajeno. I toto je připraveno ke změně. Nátlak bude veliký a Mayové toto vnímají jako výrazný posun v životě zúčastněných bytostí. Na cestě je pád a zmatek. Potom však prozření a osvobození. Je potřeba mít toto na paměti.

 

28.4.2017

Naslouchejte si

Lidé Země, toužíte znát odpovědi na mnohé otázky. Na vlastní kůži prožíváte radosti a strasti hmotného světa. Někteří, kteří se cítí radostně, budou v budoucnosti postaveni před mnohá řešení a naopak, u mnohých se situace zklidní. Cítíme, že v tomto čase se u mnohých prohlubuje skepse, smutek, zesilují se pocity závislostí a projevují se mnohé emoce, vztahy kolabují nebo naopak jsou uzavírány rychlým tempem. I průběh vztahů připomíná spíše jízdu rychlostí světla. Máte v sobě ještě mnoho, co musí být uzavřeno. A protože čas se zrychluje, urychluje se vše. Je to způsobeno tímto časem, dobou, kdy je nejvyšší čas oprostit se od všeho, co je považováno za zátěž pro duši. Je potřeba naučit se žít po novu, naučit se více naslouchat své duši. A hlavně opouštět mnohé své chybné vzorce chování. A toto oprošťování se je velice těžké, zvlášť pro ty, kteří stejným způsobem života žijí roky a přinesli si tuto zátěž také z minulosti. Máte v sobě pocity, že je kolem vás mnoho zmatku, zátěže, která působí na vaší psychiku. Musíte doplňovat svou energii, neboť jinak se projevují mnohé zdravotní problémy. Zejména problémy související se ztrátou jistot, ztrátou životní opory. A poté také je potřeba zbavovat se mnohých svých iluzí a k tomuto vám pomáhají právě vaše prožitky určitých životních situací. Projektujete své pokroucené obrazy reality do svých životů a poté se divíte, že nežijete tak, jak byste chtěli. Učte se být spojeni, lidé Země. Učte se následovat svá srdce. V této chvíli vám je toto to nejvíce, co je vám pomocníkem. Pokud si budete naslouchat a půjdete si za tím, co je vám nejbližší, jen tak budete moci být spokojeni a jen takto se naučíte zvládat své emoce, naučíte se čerpat novou sílu. Neboť tento náročný čas je pro vás vysilující. A vy si musíte najít to, co vás uzdraví ve chvíli nemoci. Ať již duševní nebo fyzické. Jsme s vámi a provázíme vás na vaší cestě, lidé Země. Milujeme vás.


 

 

25.4.2017

Mayská rada usoudila, že svět je potřeba změnit rychleji, nežli se to děje v tomto čase. Někteří chtějí zamezit vzniku paniky a šíření nepokojů. Je zde ale otázka, která vyvstává. Na kolik jsou lidé připravení se změnit? Čas se měří jinak, než je tomu na této planetě. Není ale možné stále odkládat. Na tomto se shodují mnozí členové aliance. Mayská komunita projevuje silnou účast na oproštění se od karmy. Země si však jde svým tempem. Má se za to, že se musí odbourat bariéra, která bránila průniku energií na Zemi. Děje se to v pravý čas. Lodě již krouží podél hranic a čekají, až bude zrušena zeď, která jim brání v odletu. Sami obyvatelé Země si mohou všimnout zvýšeného nárůstu neobvyklých jevů, které jsou často vysvětlovány zcela jinak. Odpovědnost však spadá právě pod určité části aliance. Mayský sněm předkládá řešení propustit všechny, kteří zde uvízli a spolu s tímto se objeví strážci, kteří začnou hlídat vstup na tuto planetu, do této dimenze. Je zde spoustu pochybností, avšak vše směřuje ke svému cíli. Někteří však jsou zastánci pomalého odkrývání skutečných pravd. Brzy ale bude rozhodnuto, uvolní se mnohé informace, které budou stále častěji poukazovat na vyspělé technologie a také existenci nových možných obyvatelných míst ve vesmíru. Je mnoho neskutečných informací, které budou zpočátku působit strach a obavy. Nejprve se zvedne vlna obav, poté však zavládne nadšení.

 

10.4.2017

Otevřete dveře ke štěstí

Lidé Země, jste obklopeni sluncem a jeho síla ve vás probouzí vaší pravou podstatu, jeho paprsky odkrývají nánosy, které jste nasbírali za celou dobu, co na vás slunce svítí. Spaluje to, co potřebujete odstranit. Je vám pomocníkem v těchto dnech. Avšak také vám ukáže svou sílu, která probudí Zemi. Probudí a přiměje ke změně. Nejen ji, ale i bytosti na ní. Čekáte na tento okamžik a také se ho bojíte. Nikdo není schopen předpovědět, co bude dále. Ale mnozí toto cítí vnitřně. Tento svět se musí změnit, neboť je zde mnoho zloby a mnoho těžké energie. Země stoupá a je potřeba rezonovat. Lidé Země, jste obklopeni mlhou, stále se bojíte učinit krok kupředu, neboť tuto mlhu neprohlédnete. Obáváte se toho, co spatříte, a vaše strachy oslabují vaše konání. Často však tato vaše opatrnost trvá tak dlouho, že již je potřeba, abyste kráčeli dále, a na vaše strachy musí být posvíceno. Nebojte se, lidé Země svých životů. Jste připraveni, abyste prošli zkouškou duše. A víte, že tato zkouška není první, ale již několikátá. V těchto silných dnech projevujte svou tvořivost a zaměřte se na světlé stránky svých životů, otevřete dveře ke štěstí. Každý z vás je tohoto schopen. I když vás provází strach, přesto mějte odhodlání a vykročte. Ty nejtěžší kroky vás pozvednou nejvýše. Lidé Země, blíží se období, které vyplaví nejen krásu, ale také vaše pochybnosti. To, co v sobě dusíte, bude vyneseno na povrch. To, co jste se báli odžít, se projeví ve vašich životech. Jedno z těžkých období, avšak velmi osvobozující, budete nyní prožívat. Máte však být osvobozeni trvale. Máte být zbaveni útlaku. Ti, kteří nechtějí pracovat, budou převedeni na jinou cestu. A proto z vašich životů budou odcházet. Netruchlete po těch, kteří vás nebyli hodni. Každý má právo na své rozhodnutí. A to, co jste chtěli vy, to neladilo s druhými. Vy však zůstanete osvobození a poté obdarováni něčím daleko lepším. Něčím, co pro vás bude znamenat posun nejen na úrovni těla, ale hlavně duše. Lidé Země, jsou zde s vámi mnozí, kteří stráží vaší cestu. Máte moc jim naslouchat. Máte schopnost s nimi mluvit. Odstraňte bariéru strachu a nedůvěry, posilte svou víru a budete prožívat zázraky. Buďte připraveni zasadit se o lepší život nejen váš, ale také vašich bližních. Tento svět se musí změnit. Staré se hroutí. Jste ti, kteří musí ukázat cestu těm, kteří přijdou po vás. Máte zodpovědnost, ale máte také tu největší příležitost, jak obohatit sami sebe. Vzali jste na sebe tíhu a nyní přišel čas, abyste se chopili svého úkolu. Nebraňte se, neboť cesta duše je stanovena. Nebojte se, neboť je nutné duši vyslyšet. Buďte pilní a hledejte pravdu. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

27.3.2017

Mayský sněm promlouvá. Mayové budují kolem Země bariéru, neboť čas se zkracuje a toto brání dokončení vývoje ve 3D. Tím, jak Země stoupá, otevírají se nové časoprostory, kde je vše uzpůsobeno jinak, nežli v tomto 3D uskupení. Čas se promítá rychleji a snaží se sloučit tak, jak ve skutečnosti existuje, tedy do jednoho bodu. Ale toto probouzí chaos, kdy je potřeba vnější zásah tak, aby bylo umožněno dosáhnout plného dokončení vývoje a také uzavření karmických procesů duší, které jsou připraveny vzestoupit. Bariéra poslouží k prodloužení lhůty, kdy je ještě potřeba odebírat karmickou zátěž současným bytostem, které však již měly být součástí vyšších vibračních pásem. Nyní je vše opět korigováno a během letních měsíců bude tato bariéra opět odstraněna. Mayové dokáží uvolnit mnohé energetické shluky, které jsou vytvořené proto, aby bylo zamezeno vzestupu. Doba se však chýlí a stále ještě nebyly provedeny veškeré změny, které podporují přestup z jedné hladiny vědomí do druhé. Mnohé technologie byly uznány jako neúčinné a také zde dochází k určitým změnám v poli Země, což má vliv na mnohé transformační procesy. Duše na Zemi se snaží dosáhnout svého cíle, nyní však je možné změnit rozhodnutí a odstoupit od procesu změny. Je zde možnost opět se vrátit tam, kde je možné získat další zkušenosti z hrubohmotného světa. Byla poskytnuta tato možnost rozhodnutí, neboť tento proces je velice energeticky náročný. Mayský dohled nad tímto však pokračuje a brzy bude zřejmé, do jaké míry jsou bytosti této planety připraveny. Rozdělení však dosud nebylo dokončeno a bude dále podporováno vyššími silami sfér, které však musí poskytnout nejen energii, ale také mají zodpovědnost za svobodnou vůli každé duše. Od toho se poté odvíjí budoucnost a změna plánu duše, což se projeví na růstu dřívějších odchodů z této planety. Mayský sněm v této chvíli hledá cestu, jak umožnit změnu, aniž by došlo ke kolapsu nejen systému, ale i plánu duše, který stojí v popředí. Vše další bude opět v následujících sděleních. Mayský kongres končí v tomto prostoru. Buďte ve světle.

 

24.3.2017

Děti

Lidé Země, probuďte lásku, která ve vás dřímá. Myslíte si, že milujete. Často však je to jen sobecká láska, která uspokojuje vaše vlastní potřeby, nezahrnuje toho druhého. Láska je cit posvátný a v tomto čase budete vedeni, abyste poznali lásku vyšší, nepodmíněnou. Vaše vztahy založené na sobectví a závislostech, na vašich vlastních zájmech, budou rozpuštěny. Budete se učit vztahům, kdy zde je již vyšší forma lásky. Je to vzájemné sdílení a změna hodnot. Rozchody však pro vás budou velice bolestné, neboť ztráta vždy bolí, ať už je zde zvyk nebo vyplnění samoty. Tento čas ve vás probouzí vyšší vlastnosti, které budou postupně aktivovány vašimi vyššími zkušenostmi a prožitky. Obrazem takové lásky jsou vám vaše děti, ty nejmenší, které v tomto čase přicházejí na Zemi. Jsou velice citlivé a vy, lidé Země musíte změnit vztah a chování k těmto dětem. Neboť oni jsou moudřejší, nežli vy za celý svůj život. Tyto děti si pamatují na své prožitky, mají zkušenost, která zůstává uvnitř nich samých, nebude zapomenuta, ale bude se probouzet a dále rozvíjet. Tyto děti vás budou učit novým hodnotám, vztahům k ostatním, ke zvířatům, Zemi. Jsou mezi nimi mnozí učitelé, kteří s trpělivostí budou učit nejen své rodiče, ale i svou společnost. Lidé Země, nepochybujte o nich a snažte se jim naslouchat. Ony se nebudou chtít formovat podle toho, jak chcete vy. Dopřejte jim sluchu a vnímejte je srdcem, ne rozumem. I když jste byli vychováni jinak, i když vaše společnost ve vás probouzela něco jiného. Je potřeba respektovat nejen děti, ale všechny ostatní bytosti jako svobodné, s vlastním názorem a s vlastním vyjádřením. Buďte připraveni, že se dozvíte mnohé moudrosti, které nelze odmítat, neboť tyto děti jsou spojeny se svou duší, avšak nezapomněly. Lidé Země, zbavte se svých strachů a čiňte změny v sobě samých. To, čemu jste se naučili, může být změněno, může být nahrazeno, obnoveno. Jsou zde jiné priority, nežli jste měli dříve. Netočte se do minulosti, ale užívejte přítomnost. Budete i nadále vedeni, abyste byli schopni naplnit cestu své duše, abyste se pozvedli a došli domů. Do místa, po kterém toužíte celý život i přesto, že je neumíte pojmenovat. Ví to ale vaše srdce, vaše duše. Projevte snahu a spojte se ve svých srdcích, ve svých myslích, ve svých duších. Neboť na vyšších úrovních jste jeden. Jsme jeden. My jsme vámi a vy jste námi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě, lidé Země, lidé velkého potenciálu.

 

8.3.2017

Mayský sněm se rozhodl reagovat na výzvu bytostí Země. Byla uvolněna bariéra, která drží bytosti v nevědomosti. Shluk energií zamezujících prohlédnout, byl odstraněn. Byly obnoveny některé energetické zářiče. Bude též pozvednuto mnoho bytostí, které se zde zaměřovaly na vzestup. S časem půjde o změnu klimatu, kdy se vytvoří četné bouřky a otevřené větry budou bičovat určitá území. Mnohé informace stále zůstanou zkresleny, aby bylo dosaženo samostatného a svobodného projevu každé bytosti. Zkreslení, které bude nastaveno, bude nutit obrátit mysl dovnitř sebe, místo toho hledat pravdu vně. Mayský sněm neodpírá pomoc. Situace je však komplikovaná, neboť stále ještě nebylo rozhodnuto, zda budou uvolněny některé bariéry bránící okamžitému vzestupu. Vlny, které přichází na planetu, jsou vlny vysokovibrační a vibrují energií tvůrce, energií sjednocení všech úrovní bytí, kráčejících směrem do stvoření. Každý jednotlivec má však ještě mnohá závaží, která ho táhnou do opačných světů. Mayské pomoci se však dostává každému, kdo požádá. Otevřením některých portálů přijde spoustu tlaku, který se projeví jako dočasný odklon od postupu vzhůru, bude apelováno na vnitřní dočištění zátěží. Mayové však disponují zařízením, umožňujícím uzdravení na všech úrovních bytí a posunutí se do páté dimenze. Toto bude však možno užít teprve tehdy, jakmile se připojí bytosti ostatních světů. V tomto čase se vše bude stupňovat a vše povede k rozdělení světů, což se již děje u vědomí některých jednotlivců. Mayské priority však jsou být připraveni uvolnit stavidla a odstartovat přímé rozdělení a propojení s budoucí realitou. Opět se přihlásíme.

 

28.2.2017

Mayská poselství přicházejí na Zemi skrze mnohé kontaktéry. Informace, které jsou sdělovány, jsou velice závažné a jsou nejen přizpůsobené jednotlivým vědomím, ale také oblasti, kde bytost pobývá. Mayové se rozhodují, zda intervenovat za lidské bytosti u Galaktické rady. Sněm zde plní funkci dohledu nad oblastmi, které energeticky vybočují z běžných hodnot naměřitelných na Zemi. Jsou to místa, kde jsou ukryty portály, kde jsou skrytá zařízení, která dosud nemají být objevena. Pro lidstvo bude i nadále důležitý postup směrem vzhůru. Intervence se bude týkat osvobození od zátěží tak, aby byly splněny podmínky karmy a přesto bylo uvolněno to, co brání vzestupu duší. Země prožívá obrodu a rozdělení. Světy se tříští a změny je již možné postřehnout. Mnohé situace vyvolávají pocity zmatku a zkreslení, neboť někteří mohou prožívat vstupy do vyšších světů. Toto bude však i nadále podporováno. Mayští se připravují odhalit mnoho skrytého tak, aby mohl být zajištěn posun a změna vědomí, prozření. Úroveň napojení některých bytostí již překračuje hranice této dimenze a mnozí aktivně spolupracují při přípravě změn. Byly učiněny kroky k osvobození lidských bytostí z pout temnoty tam, kde toto není v souladu s jejich záměrem. Mayští podnikají kroky k odstranění umělé inteligence, je zde však mnoho souběžných problémů. Mayský sněm bude mít spoustu práce s rozšířením karantény pro bytosti, které nespadají do této oblasti. Není dosud možné, aby mohly být propuštěny. Vzájemná jednání ukazují, že nelze podpořit agendy, které zahrnují invazivní přístup. Zde je důležité uvědomování si toho, že umělá inteligence je nesmírně těžce odhalitelná a mnohé plazí formy jsou jí řízeny.Mayové jsou pověřeni provázet lidské bytosti v těchto procesech. Na této cestě však půjde zejména o vyspělost duše a míru jejího očištění. A proto je zde určena doba, kdy musí dojít k plnému pročištění a proměně světelného těla jednotlivců. Mayský sněm vítá pomoc vysokovibračních bytostí. V tomto procesu bude mnoho z bytostí přesunuto do náhradních realit, kde si odžijí to, co bylo v plánu jejich duše. Svět se rozštěpí a tato realita se změní stejně tak, jako se rozplynou iluze jednotlivých vědomí. V tomto musí ještě bytosti vyšších světů mnohé podniknout, aby mohla být zachována rovnováha. Zdá se však, že proces, který byl spuštěn, je záměrně koordinován. Lidské bytosti začínají směrovat do různých rovin bytí podle svého vibračního naladění. Každý přitahuje svou realitu tím, jak otevírá své vědomí. Poselství strážců budou i nadále předávána těm, kteří mohou ovlivnit široké masy. 

 

26.2.2017

Cesta dále

Lidé Země, dlouho jste byli schováni ve svých ulitách, dlouho jste spali. Nyní však je čas být opět otevřeni světu, tomu, co vám přichází do života. Hledejte životní hodnoty jinde, nežli jste je viděli dosud. Máte před sebou náročné dny, budete se opět vracet do minulosti a dořešovat to, co se vám nepovedlo. Další duše se rozhodnou opustit tuto planetu. Zesílí vliv negativní strany a můžete se znovu a znovu ocitat pod tlakem. Časté budou vaše zdravotní problémy, zejména bolesti spojené s oporou, tedy záda, nohy, krk, páteř. Můžete se cítit oslabeni, neboť budete potřebovat spoustu energie na to, nastartovat svá těla. I mladí věkem mohou pociťovat některé bolesti, které se však časem stáhnou zpět. Mnohé emoce budou vyplavovány z těl a jejich zpracování vás povede do stavů, kdy budete jako na houpačce. Ti, kteří budou zrovna prožívat euforii, budou také součástí této vlny, pouze však se ocitnou na její pozitivní straně. Přechod do vyšších světů bude stále oddalován, neboť čas je pružný a neustále se natahuje a smršťuje a vy ještě nejste karmicky připraveni na změnu. I když byste rádi, aby toto proběhlo co nejdříve. Neustále však jsou zde mnohé nejasnosti a nikdo z vás není ochoten vzdát se toho, co zná a odejít do neznáma. Je zde stále mnoho strachu a pochybností. Jsou zde však také velké pokroky u těch, kteří posilují svou víru a naslouchají své duši. Tento čas vyzývá k ujasnění si toho, jaká cesta bude následovat. Je čas sdílení poznatků a usilování o změny. Je čas osvobozování se od manipulací a postavení se za sebe samé. Nejen jako jednotlivci, ale také jako národ. Neboť i zde jsou mnohé tajnosti a skryté manipulace, které mohou časem vést ke ztrátě svobody. Tato země se musí osvobodit, ne se nechat podrobit. Čas však je neúprosný a je potřeba být aktivní a hledat východisko z krizí tak, aby byla chráněna svoboda lidstva, svoboda státu. Máte v sobě velkou sílu, lidé Země. Najděte ji, abyste změnili své životy. Spojte se se svou podstatou a můžete se stát kýmkoli. Vzpomeňte si, kdo jste a budete osvobozeni. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

11.2.2017

Mluvčí mayské rady nyní sdělí další informace týkající se lidí, planety a transformace. Nová hlášení ukazují, že postup směrem vzhůru pokračuje. Je hlášeno mnoho probuzených. V této chvíli však i tato čísla nemohou přinést rychlý postup. Následkem toho je vše zbržďováno, některé bytosti nesouhlasí s rychlým postupem a navrhují řešení, která však neladí se svobodnou vůlí kolektivního vědomí, s rozhodnutím duše. Veškeré iniciativy bytostí pozitivně naladěných, jsou vedeny směrem k navyšování vibrační úrovně skrze rychlejší odžívání karmy, skrze očištění a zbavování se závislostí na čemkoli. Ti, kteří hoří touhou být vyzdviženi v začátcích tohoto procesu, jsou ti, kteří mají velice silnou povědomost o tom, kdo jsou a nacházejí v sobě semeno poutníka, který přišel do této dimenze zmírnit bolest a pomoci najít směr. V tento čas je také rozhodováno o tom, kdy Zemí projde ohnivý paprsek, který změní vše, co zde dosud vibrovalo. Proces, který probudí a transformuje, bude připraven ke spuštění během dvou let. Do té doby sem bude neustále směřováno obrovské množství energie, aby docházelo k narovnání polarit. Časoprostor se nakonec zhroutí, neboť tlak, který působí směrem vzhůru, se zvyšuje s každou vteřinou. Všichni ti, kteří nebudou rezonovat, budou přesměrováni a okamžitě opustí tuto realitu. Rada rozhodla o spuštění plošné transformace. Toto obsáhne nejen jednotlivce, ale celé skupiny, což přinese očistné procesy týkající se rodinné karmy. Taktéž v  energetických centrech bude probíhat změna. Nejen ve struktuře, ale i energetickým složením. Čas se stane pro mnohé ztraceným, budou se dít mnohé změny na úrovni biologických polí. Vše toto je přípravou na celkovou změnu. Budete připraveni a dojdete spojení, neboť musíte pocítit uvědomění o tom, kdo jste a odkud pocházíte a že všichni jsme jeden. Nazíráním do sebe samých uvidíte postupné propojení po časové linii a pochopíte, že není čeho se bát. Každý bude vtažen tam, kde se otevře brána jeho vibrační úrovně. Proto také mnozí mění nejen místo, kde žijí, kde pracují. Mění se též vibrační naladění bytostí přítomných v tom daném místě. Jako když se přitahují magnety. A také musí být spuštěny ochranné bariéry, které odkloní nebezpečné záření, které manipuluje lidským vědomím. Tento proces však teprve čeká na svou realizaci. Je potřeba si být plně vědomi toho, co obnáší zkušenost jednotlivce zde na Zemi, v tomto čase a v tomto prostoru. Zprávy budou opět předány za několik dní. Je potřeba přijmout vše, co je považováno za důležité. Ale vězte, že i toto bude časem přetvořeno a změněno.

 

30.1.2017

Jsme bytostmi Země

Lidé Země, nepochybujte o sobě samých. Jste vedeni k pochybnostem, jste vedeni k tomu, abyste tříštili svou sílu. Jste mocné bytosti, žijete však v zapomnění a málokomu je dovoleno si vzpomenout. Neboť by se probudila vaše síla a díky ní byste z minuty na minutu změnili svůj svět. Buďte připravení lidé Země, naslouchejte a slyšte. Čas proměny se blíží mílovými kroky. Stále jste vedeni do různých situací, které vás mají odvést od pravé podstaty. Od úkolů, které jsou významné nejen pro vás, nýbrž pro celou planetu Zemi. Lidé Země, jak půjde čas, a vy se budete osvobozovat od zátěží, budete se tím více přibližovat uvědomění si své pravé podstaty. Čím výše stoupáte, tím lépe a dále uvidíte. Stejně tak, jako je to ve vašich životech. V tomto čase, lidé Země, propukáte v zoufalství, neboť někteří nebyli vyslyšeni, žádali o pomoc, avšak pochybovali, nevěřili. Vše, co je potřeba udělat, je přestat se vázat na nepravdy, přestat se držet jistot tam, kde již nemůžete zůstat. Bolesti fyzických těl zesilují. Nejen z důvodu transformace, ale také proto, že uvnitř vás samých probíhají neustálé emocionální boje, které vedou k vyčerpání organismu. Lidé Země, buďte opatrní na vše, co v životě získáte. Některé „dary“ však mohou být pouze zdržením na vaší cestě. Dávejte pozor na vše, co přijímáte do svých těl. Některé pokrmy již nevibrují s vašimi těly. Proto se bude měnit váš způsob stravování. Pozorujte přírodu a učte se z ní. Neboť pouze takto můžete přežít. Sbírejte zkušenosti, hledejte pravdu. Učte se věci důležité, ne takové, kterou jsou vám podsouvány, neboť mnohé z historie bude v budoucnosti přepsáno. Často jste byli klamáni a vše se teprve projeví. Naučte se pozorovat bytosti kolem vás a hledejte v sobě samých. Stále se ještě obracíte vně, místo dovnitř. Máte toho ještě mnoho zpracovat. A čas letí. Avšak obavy nejsou na místě, neboť je zde stále více těch, kteří si přejí vám pomoci. Energetická clona bude uvolněna a během léta zažijete opravdový „fofr“, i když to pro mnohé z vás může být náročné období. Budete najednou postaveni před mnohá řešení. A můžete se začít bát, že to nezvládnete. Avšak tyto strachy jsou ve vás záměrně zesilovány, to si musíte uvědomovat. Vše má své řešení a vy to zvládnete. Buďte připraveni na zvraty v životě, změny, které vám pomohou v celkovém pohledu na život. Avšak v době konání těchto změn můžete být zmateni, neboť některé situace mohou být velice překvapující, jak pozitivně, tak negativně. Dávejte pozor na to, co činíte, neboť vaše činy se budou ihned navracet jako bumerang, rychleji, nežli tomu bylo dosud. Lidé Země, i přes toto vše jste stále bytostmi Země, kterým může být pomoženo během okamžiku, pokud se k tomuto rozhodnete. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

12.1.2017

Být otevření

Mnohé události byly předvídány, lidé Země. A také byly uskutečněny. Avšak některé události byly podmíněny, neboť vy, vaše vědomí, jste rozhodli jinak. Není nutné, aby se vše událo tak, jak bylo stanoveno. Je to však pouze na vás, co budete chtít prožívat. V tomto čase je zde připravena událost, která poznamená celý svět. Nebude se týkat přírodních katastrof, přijde to, čemu se nemůžete vyhnout. Budete udiveni, neboť tato událost bude pro mnohé nečekaná. Netýká se však této země, ale země za mořem. Nebojte se však ničeho, neboť zde je silná ochrana. Vy, lidé Země, se budete ještě mnoho učit, abyste učinili Zemi zdravou. Nemáte se však cítit zničeni, pouze je potřeba, abyste stále pokračovali v hledání odpovědí, abyste se zaměřili sami na sebe, na své nitro. Toto je váš současný úkol. Lidé Země, na tomto světě již není místo pro manipulaci a zastírání pravdy. Systémy víry tak, jak je znáte, se zhroutí. Zbortí se také ochranné valy, které vás udržovaly stranou od pravdy, od informací, týkajících se vašeho původu, lidé Země. I přesto, že potlačování tohoto odhalení dále úspěšně probíhá, přesto přichází zlom. Musíte být připraveni, lidé Země. Připraveni pohlédnout pravdě do očí, změnit úhel pohledu a hlavně být otevření. Být otevření přijmout nečekané, překvapující a snad i neuvěřitelné. Bude také nadále konfrontováni se sebou samými. Se svými strachy, které jste dosud potlačovali. Vše vystoupí na povrch a bude vás stát mnoho sil, abyste toto zpracovali. Avšak jakmile toto zvládnete, pocítíte klid na duši. Klid, který hledáte celý život. Pocítíte spočinutí ve svém středu a budete schopni procházet životem nedotčeni tím, co se kolem vás děje, neboť poznáte, že jste chráněni. Lidé Země, noste v srdcích naději a víru. Posilujte své vize šťastného života, plného lásky a radosti. Neboť toto se také stane pravdou. A vězte, že takto změníte životy nejen své, ale i svých bližních. Mějte pevnou víru ve svou sílu, v sílu tvoření. Vzpomeňte si, kdo jste. Mnozí již máte krůček k tomu, abyste se plně probudili. Nehledejte pochybnosti, věřte v sebe sama. Lidé Země, víme, že jste unaveni, že jste oslabováni, vaše trápení mnohdy způsobují mnohé zdravotní problémy. Přesto musíte zůstat pevní a neztrácet naději. Můžete být šťastní, pokud si toto dovolíte. Hledejte smysl života v jednoduchých věcech, v maličkostech, které vás učiní šťastnými. Neboť svět dozná výrazné změny díky vám. Toto sdělení vám pomůže vidět směr, kudy se máte ubírat. Nehledejte složitosti v jednoduchosti. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

4.1.2017

Mayský sněm usoudil, že Země potřebuje pomoci. Na tomto sněmu se sešli zástupci vyspělých bytostí, aby se dohodly na způsobu pomoci. Obyvatelé, kteří nesouzní s pravidly vzestupu, budou dimenzionálně posunuti do náhradního systému vlád a situací, které potřebují pro svůj rozvoj. Další část bytostí půjde vývojovým směrem tam, kde se již sdružují někteří, kteří prošli touto zkušeností. Odpovědnost zůstává na duši, na kolektivním tvoření budoucnosti. Otevře se možnost částečného vzestupu, čili po etapách. Dokud nebude rozhodnuto přesné datum, bude veškerá pomoc zaměřena na očistu bytostí a uvědomění si širší reality, na otevírání srdce a otevírání očí. K tomuto úkolu se již přihlásily mnohé bytosti, které prochází změnami fyzického těla, nastavení DNA a zároveň jsou napojováni na vědomí vyšší úrovně, aby pochopili kroky, které se mají učinit. Některé procesy spálení karmy již byly spuštěny, aby ti, kteří přišli z různých míst galaxie, mohli započít svou práci. Byla vytvořena časová bublina, ve které bude možné urychlit očistu a projít zkušeností, která nesmí být vynechána. Není možné vysvětlit všechny procesy, ale nadále budou podávány informace, které budou následovat poslední vývoj na planetě. Není nutné bát se budoucnosti. Veškeré dění je koordinováno směrem ke znovuzrození a postupu, tak, jak bylo avizováno dlouhé věky. Mayští nemohou podniknout více, ale jejich pokusy kontaktovat ty probuzené, se setkávají s čím dále větším úspěchem. Počet kontaktovaných roste a poroste. Pracují ve spánku, i když si druhý den nic nepamatují. Pracují i vědomě. Mayští mluvčí mají možnost pracovat s mnohými. V několika posledních dnech jsou velice zaměstnáni. Situace se mění každým okamžikem, budoucnost je mnohdy nejasná. Přesto je postupováno s co největším ohledem na všechny zúčastněné. Vše může být vámi urychleno. Evoluce Země a posun stojí před bránou, která se již otevírá. Mayská civilizace zná tento proces proměny. Kontakty budou tak časté, jak to jen bude možné. Důvodem je posun všeho, co již nevibruje s novou Zemí. Ať již do pozitivního vývoje nebo směrem dolů. Několik z vás získá další informace, které povzbudí vaši touhu splynout s jednotou a učinit kroky, které je k tomu mohou dovést. Avšak není vyhráno. Vaše vědomé naladění je vrtkavé, přináší nejen vzestup, ale i pád. Energie přichází ve vlnách. Ovlivnění směrem dolů je stále velmi silné. V pozdějších dnech se opět rozezní vibrační zvony, neboť započíná další vlna působení. Nadále budou vysílány bytosti chránící vás před psychickým kolapsem. Buďte připraveni. Čas se rozpouští a vaše vědomí prochází transformací. Nadejde doma, kdy pocítíte silné změny ve fyzických tělech.

 

30.12.2016

Hodiny odbíjejí

Dny dalšího roku pomalu nastávají, lidé Země. Potýkáte se s nejrůznějšími smutky, odešlo mnoho blízkých. Spoustu duší se nyní rozhoduje zda odejít a budete prožívat ještě mnohá překvapení, neboť budou odcházet mladé duše, ty, které nebyly schopny naladit se a které se rozhodly vzdát tuto cestu. V tomto čase se začíná otevírat cesta, která může být pro mnohé bytosti povznášející. Budete cítit příval energie, neboť působení začíná narůstat. Zároveň však toto bude způsobovat i mnohé očišťující procesy, energie se dostane do velké hloubky a uvolní hluboké křivdy a bolesti. Mnoho z vás pocítí beznaděj, neboť se jim bude zdát, že nezvládají své životy. Je zde též možnost sebedestrukcí. Na druhou strany však se mnohé bytosti plně probudí. Jsou zde časté průniky do „nové“ reality, kdy se však stále ještě musíte vracet zpět, do tohoto času. Lidé Země, můžete mít pocit, že mnohým věcem nerozumíte. Můžete být zděšeni z toho, co se děje kolem vás. Je zde stále mnoho manipulací a zakrývání pravdy. Avšak přijde čas, kdy mnohé tajnosti budou odkryty a vy spatříte čistou pravdu. Rok bude jak náročný, tak i radostný. Neboť mnozí se očišťují a směřují na novou životní cestu. Dostává se vám odměny. Čas je důležitý pro urovnání sporů, vyvázání se z nefunkčního. Mnohé vztahy projdou proměnou. Mnohé páry se oddělí, aby opět byly spojeny s někým jiným. Spory v rodinách se mohou vyhrocovat. Bude důležitá trpělivost a vcítění se do druhých, pochopení toho, jak žijí. Pokud přijde zastrašování, je potřeba obracet se do nitra, stejně tak, jako při hledání sebe sama. Zklidnění mysli přinese mnohé odpovědi, zatímco víření myšlenek pouze zmatení. Čas je neúprosný. Hodiny odbíjejí a ocitáte se na prahu nové reality. Je mnoho cest, které vás povedou dále. Je také mnoho možností, jak prosperovat. Nebude to jednoduché. A tou nejjednodušší cestou je dostat se na tu nepravou stranu, na cestu zkázy a  opakování stejných životních lekcí. Tak dlouho, dokud nezmoudříte. Uvidíte také mnohé zvláštnosti na obloze, kolem sebe. Probudí se příroda, probudí se hory. Vše se ukáže ve své pravé podobě. Je čas prověřit vaši sílu, prozřít a splnit své úkoly, lidé Země. A nyní jste tu, abyste přijali zodpovědnost za sebe a za své životy. Děkujte však za příležitosti, neboť jejich využitím budete blíže ke svému cíli. Obracejte se na svou duši a věřte sami sobě, neboť bude snaha vám mnohé nalhávat. Postavte se za sebe a buďte s Bohem.

 

Trochu jiné přání 

Pozvedněte číše. Neslavte konec, ale začátek. Slavte lásku a krásu Země, slavte krásu duše, která se projeví, když otevřete svá srdce. Nepochybujte o sobě, ale slavte svou odvahu, soucítění a svobodu. Oslavujte plnými doušky a odpusťte si. Oslavujte sami sebe a svou sílu. Buďte otevřeni životu. Daru, který jste dostali.

 

6.12.2016

Jako v pohádkách…

Lidé Země, je čas. Dlouho jste spali a nyní je čas, abyste se už probudili. Pochopte, že je ta nejdůležitější doba, díky které jste se jako duše inkarnovali na Zemi. Nemůžete ji prospat. Pokud nebudete plnit své úkoly nyní, budete na tuto příležitost čekat dlouhé věky. Mnozí se probouzejí pomalu a někteří jsou již bdělí tak, aby chápali, oč tu běží. Jde o váš svět. O odpojení zla a rozkvět dobra. Jako v pohádkách. Jde o to, abyste si vytvořili svůj vlastní svět. Nový svět. Kde budete zbaveni manipulací a strachů. Svět lásky, bez zášti a bez bolesti. Apelujeme na vás, lidé Země. Energie sílí, vše je v pohybu. Chápejte, že je potřeba změnit úhel pohledu. My na oplátku chápeme, že prožíváte nejtěžší karmy, které vám vše ještě mnohem více ztěžují. Zemí projde energetická vlna, která vše změní. Změní nastavení planety, změní nastavení bytostí na ní. Jednoho dne se probudíte a budete to stále vy, přesto jiní, v jiném světě. Může to tak být, pokud budete chtít, pokud budete mít víru, pokud se zbavíte sobectví a pochopíte, že život je hlavně o spojení a spolupráci. Vědomí vás lidí Země musí být pozvednuto. Na úrovni duše je vše připraveno. A vy, jako součást jediného vědomí, činíte rozhodnutí každý den, každou minutu. Nelitujte proto námahy a otevřete už oči, otevřete srdce. Nechtějte být těmi, kdo si hrají pouze na svém vlastním písečku, neboť se může stát, že zabřednete a propadnete se hodně hluboko a na hodně dlouho. Lidé Země, tak, jako každý rok, mohlo by být mnoho řečeno o uplynulých událostech. Ale jste tu přítomni, jste zde a prožili jste si mnohé, získali zkušenosti. Vy sami si udělejte závěr. Vy sami také můžete vidět, co vám bylo ku prospěchu a co ne. A že mnozí toho mohou ještě mnoho změnit. Není dobré váhat. Není dobré žít životy jiných. Žijte pouze ty své. Nenechte si diktovat. Musíte rozhodovat sami za sebe. Staňte se bohy svých vlastních životů, lidé Země. I my na to čekáme. Jakmile učiníte rozhodnutí, budete povzneseni. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

25.11.2016

Upozornění

V tomto čase, lidé Země, jste spoutáni předsudky a nepravdami. Snažíte se osvobodit, ale pouta s minulostí jsou stále ještě pevná. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, jaká bude vaše budoucnost. Máte možnost změnit svět. A není to nic, co by vás příliš zatěžovalo. Každý z vás má v sobě lásku. A pokud si toto budete uvědomovat s každým nádechem a výdechem, budete probuzeni. Nastane tak mocná změna, že budete ohromeni. Můžete se pohybovat světy, o kterých se vám ani nesnilo. Nevzdávejte se těchto možností. Jste spjati s touto chvílí, s časem a místem, kdy jsou události tak závažné a tak velkolepé, že nemůžete chápat jejich plný význam. Co však můžete považovat za jisté je to, že už brzy budete mít každý svou cestu, budete vtaženi tam, kde je vaše místo podle toho, jak smýšlíte, jak reagujete a jaké emoce vyzařujete. Možná máte pocit, že nemůžete jednat jinak. Avšak vždy existuje nekonečné množství řešení. Vy, lidé Země, mějte na paměti, že musíte vybřednout z pochybností o sobě samých. Neboť toto je síla, která vás dokáže vytáhnout ven z bahna, a vy se stanete bytostmi, které se osvobodí od útlaku. Lidé Země, buďte připraveni stát po boku jeden druhému, neboť se brzy dočkáte velkých změn a důležitých odhalení, která vás velice posunou a též změní veškeré vaše životní hodnoty. Nechtějte být stále slepí, neboť na konci své cesty byste mohli litovat. Buďte smířeni a ukažte sami sobě, že je důvod, proč jste se ocitli tady a teď a proč vynaložit námahu, která provází každou změnu. Pozvedněte hlavy a rozhlédněte se. Odpovědi jsou všude kolem vás. Máte se zaměřit na to, abyste pomohli sami sobě, abyste pomohli uzdravit budoucnost. Od této chvíle již se začíná otevírat portál času, který vám přinese nový svět, avšak pokud budete stále skeptičtí, octnete se na cestě, ze které již není návratu a vaše duše přijde nadlouho o možnost dosáhnout svého vývojového cíle. Pomyslete na to, že pokud promeškáte šanci, budete muset opakovat školu života se všemi jeho úskalími. Toto je upozornění, abyste našli svou pravou cestu, dokud máte tu možnost. A vy víte, kde máte hledat. Jste vedeni, avšak musíte naslouchat. My však vás milujeme a tak stále budeme stát při vás.

 

17.11.2016

Nežijte ve lži

Lidé Země, hledáte oporu, toužíte prožívat své životy v lásce. Často jste však ponořeni do svých problémů, ve vašich životech je mnoho bolesti ze ztrát, mnoho stresu a spoustu z vás se necítí naplněných v tomto světě. Mnozí z vás jsou zde proto, aby pomohli ostatním, aby pomohli sami sobě projít tímto obdobím a osvobodit svou duši z iluzí, které jste si sami vytvořili. Jste vedeni, abyste prohlédli, abyste konečně našli pravdu, kterou hledáte. Je mnoho informací, které byly skryté a nyní jsou přímo před vašima očima. Nadosah také máte odkrytí tajemství uvnitř vás samých. Tento čas vás, lidé Země, vybízí, abyste dohnali to, co jste zameškali. Abyste odložili to, co je nedůležité a uzavřeli to, co zůstává otevřeno. Mnoho zůstane za vámi a vy se otevřete novému vnímání světa. Vaše realita se mění. „Staří“ toto sledují s otevřeným srdcem, ti „mladí“ zatím ještě nic nezpozorovali, neboť jsou pohrouženi do materiálního světa. Vy však, lidé Země, můžete probudit celý svět. Každý z vás je tím důležitým kolečkem v soukolí, které může vytvořit nový svět. Vaše životy jsou prožívány velice lehkomyslně. Někteří si však již dodali odvahy a snaží se otevírat novým možnostem. Vaše strachy vám brání prospívat. Brání vám nalézt sebe samé. Jste ve světě boje. Můžete však z boje vyjít jako vítězi. Neboť záleží na tom, čemu uvěříte a co si ve svých srdcích postavíte jako svou prioritu. Lidé Země, věřte tomu, co cítíte. Jste schopni mnohé změnit. Jste schopni změnit svůj osud. Musíte se však probudit. Neživte lži v sobě samých. Odhodlejte se uvolnit z pout manipulací. Budete překvapeni, jak lehcí se začnete cítit. Mnoho událostí probíhá kolem vás. Některé tak důležité, že musí být skryty, aby byly úspěšně dokončeny. Vy však se zaměřte na to, abyste nežili ve lži. Naučte se odpouštět a neubližovat. Neboť každý bude směrován takovou cestou, kterou si svým chováním vytvoří. Buďte bdělí a hledejte odpovědi na vaše otázky. Vše, co s vámi bude rezonovat, je to pravé. Jsme s vámi a milujeme vás. Brzy poznáte, že kým jsme my, jste také vy. Budete na to připraveni a váš svět to změní. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

6.10.2016

Proste o pomoc za všechny bytosti

Lidé Země, byli jste dlouhé věky klamáni, mnozí vaši panovníci byli sobečtí a žádali po vás veliké oběti. Stali jste se též oběťmi manipulací a strachů o své životy, o své blízké. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik negativity se objevuje všude kolem vás. Mnozí jsou však sobečtí a nevšímají si svého okolí. Mnozí z vás jsou oběťmi strachů a obav z přežití. Někteří jsou plní bolestí ze ztráty lásky, svých bližních. Další trpí pod tíhou osamění. Všichni, kteří jste bytostmi Země, toužíte po lásce ve všech možných formách a projevech. Nejste láskou naplnění, nejste šťastní uvnitř sebe samých. Necítíte se dobře ve svých tělech. Ano, jsou zde mezi vámi ti, kteří nyní budou oponovat a cítí se šťastní, spokojení a milovaní v tuto chvíli. Vše však přichází ve vlnách a vy jste nuceni prát se s osudem a vytvářet mnohé energetické vlny, plné emocí. Životy v této hustotě jsou plné těžkých energií. Je zde však velká příležitost, abyste byli vyzdviženi, abyste vystoupali do oblastí lehčích, plných světla. Toto světlo si musíte udržovat sami v sobě, ve svých srdcích. Každý z vás je paprskem, který se stýká ve slunci, ve zdroji láskyplné energie. Vaše vědomí vychází z jednoho. Musíte si toto uvědomovat. Nejste izolovaní jedinci, jste spojení, máte společný původ. To, co způsobujete jiným, způsobujete sobě samým. Pochopte, že toto nelze brát jinak. Učte se pracovat s těmito informacemi. Můžete změnit svět během několika minut, pokud se změní váš přístup k životu. Jste schopni bez boje odstranit své strachy, jste připraveni získat opět svou energii a ozdravit své životy. Lidé Země, vše se mění. Nečekejte však pomoc z venku bez požádání. Pokud budete prosit o pomoc za všechny bytosti, za probuzení lásky a za váš svět, bude vám pomoženo. Vaše žádosti však musí být upřímné. Čím více vás požádá, tím větší síla energie proteče skrze vás. Najděte ve svém srdci místo, kde umíte soucítit a ze kterého vychází láska bezpodmínečná. A z tohoto místa ji vysílejte ostatním. Musíte to udělat, abyste ozdravili nejen sebe, ale i ostatní, svět kolem vás. Jsme s vámi a milujeme vás celým svým srdcem.

 

26.9.2016

Žádejte o pomoc

Lidé Země. Podzimní čas nastal a vám přichází do života síla, která vás překvapí. Budete konfrontováni se sebou samými. Bude to pro vás velice těžké, neboť se vám začínají vracet další lekce, které jste nezvládli. Je to díky síle slunečních energií, které ve stále větší míře bombardují Zemi. Vaše životy se budou ještě více čistit, zároveň však budete pociťovat velkou zátěž na vaši psychiku. Projeví se zde vlivy planet a též vlivy skrytých manipulací, kdy se budete cítit jako mezi dvěma kameny. Vše toto má svůj důvod. Vy však musíte cítit svou sílu a nalézt jí v sobě samých. Tento svět se výrazně mění. Často se vám může zdát, že sem nepatříte. Obzvláště ti, kterým se navrací paměť o tom, kdo jsou a odkud přicházejí. Víte, že jste zde, abyste se učili a abyste se stali součástí nového světa. Ano, spějete k proměně. Ještě však dlouho potrvá, nežli se vše bude moci změnit. Je zde mnoho skrytých tajností. Je zde mnoho událostí, které se musí odehrát a též mnoho situací, které musí být projeveny a skryté odhaleny. Odhalení nastane postupně a již jsou zde lidé, kteří na tomto pracují. Další se začínají probouzet, neboť se aktivovaly kódy, díky kterým se otevírá vědomí a duše si vybavuje to, proč sem přišla. Síť planety však stále brání tomu, aby zde probíhaly nekontrolovatelné pokusy o zničení. Máte prožít mnohé, nežli dosáhnete stavu, kdy budete vpuštěni do přechodových portálů. Ještě mnoho musí být vyčištěno, abyste byli schopni projít. Žádejte o pomoc a ochranu, žádejte o přístup k informacím. Věřte pouze své intuici, neboť zde naleznete pravdu. Čas běží a vy se musíte rozhodnout, na jakou stranu se postavíte. Buďte připraveni na mnohé. Avšak snažte se odhodit své strachy a obavy. Neboť mnoho z nich je umělého původu. Musíte vědět, že stále ještě je zde mnoho manipulací a ty přináší mnohé oběti. Zůstaňte čistí ve svém srdci. A nakonec již jen sdělení, že jste připraveni. Jen na vás bude záležet, jaký svět si vytvoříte. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

14.9.16

Být vítězi

Lidé Země, je mnohé, co potřebujete sdělit, osvětlit. Máte v sobě mnohé dotazy, avšak mnohdy hledáte odpovědi tam, kde vám nemohou být poskytnuty. Byli jste vedeni, abyste se rozhodovali na základě faktů a skutečností. Tato doba od vás však vyžaduje neustálé napojení na svou duši a využívání intuice, neboť pouze zde můžete nalézt odpovědi, které žádáte. Jste mnohdy záměrně vedeni tam, kde budete zabržděni, vaše strachy vás ovládají, vaše životní síla se velice rychle vyplýtvá. Máte v sobě vedení, avšak mnohdy se cítíte tak unaveni životem a událostmi, které prožíváte, že nejste schopni se zorientovat. Okolo vás probíhají mnohé změny, často však zůstávají skryté vašim očím. Jste zde proto, abyste získali čistotu a abyste se učili. Duše však touží po rozkvětu a tato doba vám přináší mnohé příležitosti. Nyní jsou zde mnozí, kteří pochybují o tom, zda ještě někdy budou šťastní a spokojení. Avšak záleží na úhlu pohledu a síle víry. Každý bude prožívat to, čemu uvěří. Buďte více optimističtější. Přijde čas, kdy se vám otevřou brány informací tak závažných, že už nebudete moci dělat nic jiného, nežli uvěřit. Vaše dosavadní pochybnosti budou smeteny. Pokud toužíte po lásce a pochopení, buďte připraveni poskytnout toto také ostatním. Otevřete oči a učte se vidět pravdu. Ti, kteří toto zvládnou, budou osvobozeni a zbaví se manipulace. Pokud toto neuděláte, zapadnete ještě hlouběji do bahna. Máte být součástí probuzení světa, proměny, která se nezadržitelně blíží. Každý má svou představu, je zde mnoho strachu. A také je zde mnoho neskutečných událostí, které vás budou vytrhovat ze šedi života, ze stereotypu a otupění. Musíte procitnout, probrat se a konečně otevírat své nitro nejen jeden druhému, ale hlavně sami sobě, neboť pokud poznáte sami sebe, naleznete sebedůvěru a zbavíte se pochybností o svých schopnostech. Neboť jste schopni čelit mnohému, pokud nepodlehnete strachu, který vás ovládá a svazuje. Buďte připraveni napravovat své chyby a odčinit bezpráví, které jste mohli způsobit svým jednáním. Zatím ještě nevidíte za hranice svých životů. Avšak na své cestě jste nastřádali mnohé radosti i bolesti a toto se stále uvolňuje z vašeho podvědomí. Uvolňujte své emoce a zbavujte se chybných pohledů. Nejste zde sami a stále více se budete dozvídat o jiných světech a jiných bytostech, o světech uvnitř Země a světech skrytých. Za clonou pro vás nepostřehnutelnou. Skrytý boj, který probíhá, bude vyostřen. Lidé Země, opakujte si stále tato slova, neboť potřebujete povzbuzení, ale též sílu do dalších dní. Vliv energií stále stoupá a mnozí toto přestávají zvládat. Šetřete své síly na opravdu důležité věci, nezaobírejte se maličkostmi a zbytečnostmi. Jsou pro vás připraveny ještě mnohé zkoušky, abyste jako duše uspěli. Lidé Země, noste v sobě naději a upevňujte svou víru. Nevidíte začátek ani konec, avšak cítíte, že prožíváte důležitou etapu tohoto života. Naučte se být bdělí a součástí tohoto světa. Nezaměřujte se pouze na sebe, ale i na druhé. Neboť se budete muset spojit, abyste dosáhli vítězství. Ne jednotlivec, ale pouze spojením všech do jednoho celku můžete být vítězi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

6.9.2016

Povzbuzení

Je čas, lidé Země. Dlouho jste mařili čas čekáním. Život je však právě ten pohyb, kterému se tak často bráníte. Planeta nečeká a stejně tak ani vy nemáte času nazbyt. V této chvíli se začíná dít mnoho nových aktivit, které Zemi stále rychleji posouvají do vyšších dimenzí. Mnozí z vás jsou natěšení, další mají v sobě zmatek. Každý kráčí svou cestou vývoje. Máte v sobě touhu žít v lepším světě. Ale čekáte, že se vše nějak vyřeší. Bez vás a bez vašeho přičinění. Je ve vás mnoho nervozity a díky tomu se často zabýváte pouze svým vlastním blahem, mnohdy na úkor těch druhých. Jste vedeni, jste však také monitorováni a ovládáni, abyste se nevymkli kontrole, abyste nevyčnívali. Máte mnoho možností, jak se stát lepšími, jak se zbavit manipulací. Musí vám však být pomoženo, ale teprve tehdy, až toto sami dovolíte. Hledejte uvnitř sebe podněty, které vám ukážou, jakou cestou jít. Mnohdy se tyto podněty liší od vaší mysli, a proto je neregistrujete. Udělejte si pořádek v sobě samých, lidé Země. Neboť dříve, nežli se stanete jednotnými, nemohou být splněna vaše přání. Hleďte na ostatní jako sami na sebe. Vaše cesta vede vzhůru. Avšak stále zde jsou překážky. Lidé Země, budou se dít věci, které vás překvapí a vy budete tak zasaženi, že se ze dne na den změníte. Budete prožívat mnohé emoce, které povedou k proměně osobnosti. Tento čas je pro vás velice náročný. A ještě přijdou dny, kdy budete mít pocit, že již jste na konci svých sil. Ale nebude to konec, ale teprve začátek. Na druhou stranu však bude opět přicházet láska do vašich životů, neboť mnohé osamocené duše se opět setkávají, aby prošly branou znovuzrození společně. Buďte vytrvalí a nehleďte na námahu. Výsledky budou stát za to. Potřebujete povzbuzení a toho se vám dostane. Budete cítit radost a ta vaše tělo naplní potřebnou energií. Sledujte oblohu, sledujte vesmír. Nejste tu sami a brzy toto poznáte. Ten čas se blíží. Do té doby však buďte pilní a pracujte na sobě. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

27.8.2016

Šťastní ve svých srdcích

Máte být svobodní, lidé Země. Zbavte se svých závislostí, dokud je čas. Jinak budete stále otroky jiných, otroky sebe samých. Nepochopíte, co je svoboda, dokud budete prožívat jakoukoli závislost. Je potřeba se osvobodit. Jen tak můžete vzlétnout. Mnohé vztahy vás svazují, pletete si lásku s majetnictvím. Před samotou dáváte raději přednost neradostnému pobývání vedle osoby, se kterou si již nemáte co říct. Nepodstupujte zbytečné oběti. Hledejte naplnění a nebojte se učinit změnu, která vás osvobodí. Lidé Země, dokud budete žít s očima zavázanýma a srdcem zavřeným, nedokážete se odpoutat a stále budete zůstávat na stejném místě, přikováni svou vlastní iluzí. Buďte jako ptáci, kteří vidí vše shora. Naučte se naslouchat sami sobě, naučte se přijmout zodpovědnost za to, jak žijete, za to, kým jste. Máte mnohé možnosti, které však nechcete vidět. V tomto čase jste stále vedeni. Jste však na křižovatce mezi dvěma světy. Svět třetí dimenze, svět iluzí, bolestí a strachů. Svět vyšší, kde jste sami pány svého života, tam, kde nemusíte překonávat překážky, neboť vše víte. Nic vás nemůže zastavit, abyste našli cestu. Pouze vy sami svými strachy a postoji. Lidé Země, mnohé možnosti budou ve vašich životech a mnohé příležitosti. Proto, abyste se osvobodili a zkvalitnili svůj život. Jsme tu s vámi a jsme šťastni za každou bytost, která dá souhlas a odpoutá se od světa materialismu. Avšak stále znovu potřebujete být přesvědčováni, stále znovu hledáte důkazy o existenci jiných bytostí, jiných světů. A i přesto, že informací je stále více, odmítáte vidět to, co je na první pohled patrné. Nastává však čas, kdy veškeré důkazy budou lidem na očích téměř denně. Je toho zde mnoho, co musí být zveřejněno, co musí být zviditelněno. Mějte v sobě víru a nepochybujte. Čím více se budete bránit životu, tím bolestnější to pro vás bude. Nakonec vás to pohltí a vy se octnete na samém dně. Přijde mnoho událostí, které vás vyvedou z míry. Neobvyklé události se budou objevovat ve sdělovacích prostředcích a vy budete nuceni uvěřit. Neboť tento stav je již neudržitelný. Takový svět, jak ho znáte, nemůže existovat dlouho. Změna je na cestě. Je však hlavně na vás, jak dlouho to potrvá. Zda pochopíte anebo budete stále spát a snažit se udržet to, co se hroutí. A toto platí nejen pro vaše životy, ale pro celý svět. Hledejte v sobě, hledejte znamení, vnímejte své pocity. Dostáváte mnoho ukazatelů, které vás mohou vést. Vždy se na chvíli zastavte a sledujte vše, co vás provází. Tak vás nic nepřekvapí. Tak budete připravení a přístupní. Tak se budete učit vidět pravdu. Buďte ve svých srdcích šťastni, lidé Země. Jen tak se budete moci postavit životním výzvám a změnit sebe, změnit váš svět. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

19.8.2016

Země se posouvá, čas se mění

Lidé Země, opojení, které ve vás převládá, brzy vyprchá. Země se posouvá, čas se mění. Stále ještě jste nepochopili mnohé věci, díky kterým byste očistili své duše. Brzy se vám bude zdát, jakoby se váš svět rozpadal, jakoby se rozdělil. Někteří pocítí vliv vyšších vibrací a sami půjdou za světlem. Pro některé ostatní však toto bude znamenat vnitřní boj, rozštěpení. Budou hledat odpovědi, zbortí se jistoty, najednou nebude čeho se chytit, čemu uvěřit. Toto tápání povede k mnohým depresím a strachům. Teprve přijetí změní toto utrpení a přinese klid do všech srdcí. Lidé Země, víte, že každý má život takový, jaký si ho udělá. Zároveň však je zde požadavek, abyste byli pracovití a nečekali na něco, co nikdy nepřijde. Mnohé světelné a vibrační vlny zesílí svůj účinek, a pokud se nepřizpůsobíte, nebudete vpuštěni do portálů vzestupu. Tak dlouho se budete snažit a budete zoufalí, dokud vše nevzdáte. Teprve pak se vám otevře cesta. Mnozí musí klesnout až na dno, aby byli vyzdviženi. Někteří si však vybrali cestu lásky a víry. Nejedná se o náboženství, jedná se o víru v sebe samé, víru ve spravedlnost a ve svou cestu, svůj původ. Mnozí jste rozpolceni, lidé Země. Cítíme z vás obavy, bolesti a utrpení. Mnozí se snaží vybřednout a dostat se na okraj víru, který je strhává do propasti. Čím více však budou hledat únik, tím větší budou cítit tíhu. Jakmile se však vzdáte vesmíru, budete v okamžiku osvobozeni a započnete cestu lásky, cestu domů, ke své podstatě. Mnozí nebudete již potřebovat hmotná těla, abyste pokročili, neboť projdete procesem, kdy se duše osvobodí. Ti, co se rozhodnou hrát zde další role a jejich duše dá souhlas, jakoby se probudili v jiném světě, který jim dá přesně to, co žádají. Bude odrazem jejich mysli. Pamatujte si, lidé Země, že svět bude vždy takový, jaký nosíte uvnitř sebe samých. Nikdy ne jiný. Nyní však se ještě jedná o mnoho dalších vlivů, díky kterým planeta Země odchází z tohoto světa iluzí a projde do světa bez bojů a manipulací, osvobozuje se. V tomto čase sledujte oblohu, sledujte přírodu. Mnohé úkazy budou zvláštní, budou vás udivovat a překvapovat. Objeví se to, co jste mysleli, že je již dávno ztraceno. My však jsme s vámi a bdíme nad celým procesem. Hledejte odpovědi a dostanete je. Nadešel čas, kdy se budete vracet domů stále častěji. Abyste byli probuzeni, abyste si vzpomněli. A my vám budeme nápomocni. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

10.8.2016

Učit se vidět pravdu

Mnohé události vás ovlivňují více, nežli si myslíte, lidé Země. Jste svazováni temnotou a osvobozováni světlem. Časem pochopíte, že je to pouze hra, díky které máte dojít k uvědomění, k pochopení toho, kým jste, odkud přicházíte a kam kráčíte. Mnozí však si tuto hru oblíbili a nechtějí z ní odejít. Nechají se svazovat strachy a obavami, cítí z ní jistotu toho, co znají i přesto, že jsou klamáni a obíráni o životní energii. Tento čas je vám určen zejména proto, abyste se zbavili všeho, co nepotřebujete a našli v sobě soucit a pevnější víru. Budoucnost vám přinese mnoho nového, neznámého. Budete nuceni vyrovnat se s mnohými změnami ve svých životech. Stojí před vámi období plné akcí, zároveň však také mnohých konfrontací, které pro vás mohou být velice bolestné. Budete se loučit s mnohými blízkými a zároveň díky tomu budete uskutečňovat naplnění své cesty. Vaše mysl stále spřádá mnohé plány, nosíte však v sobě mnohé iluze. Je čas naučit se vidět pravdu. Otevřít oči a prohlédnout. Stále více bytostí k tomuto dochází a mění náhledy na své životy. Mladí však jsou více nespokojení a neklidní, nežli ti starší, kteří se již naučili přijímat osud, život obrousil jejich hrany. Mládí vede k boji, vzpouře a k posunu, stáří pak k pochopení, přijetí a moudrosti. Lidé Země, považujte si své životy a využijte každou minutu k tomu, abyste byli otevřeni, abyste byli schopni vnímat vše, co vás obklopuje. Buďte všímaví. Není dobré mít pouze svůj vlastní uzavřený svět, musíte být součástí světů těch ostatních. Opusťte své zaryté materialistické postoje a vězte, že vaše úsilí vás dovede domů, tam, kde pocítíte klid a spojení, tam, kde se vaše světelná podstata opět rozhoří, tam, kde víte.. Lidé Země, ať již se s vámi bude dít cokoli, buďte pevní ve svých srdcích. Tam naleznete potřebný klid a odevzdání. Jedině tak můžete projít tímto obdobím. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

22.7.2016

Probuďte v sobě lásku

Máte před sebou těžké časy, lidé Země. Budete stále více konfrontováni se sebou samými, se svými strachy a bolestmi. Je zde mnoho negativní energie, která musí být odbourána z vašich duší. Vaše duchovní podstata je čistá láska, avšak mnohdy pohřbená pod těmito nánosy. Není potřeba se tomuto bránit. I přesto, že tyto procesy jsou bolestné. Ale je to velice důležité. Dostáváte se do přechodu, období, kdy se bude rozhodovat, kdy budou kladeny vysoké nároky, požadavky na postup, do doby, kdy rozkvět duše probudí celé národy. Avšak pozor na falešné proroky. Chtějí vás zbrzdit. Veškeré informace je potřeba vyciťovat srdcem. Věřte pouze sami sobě. Vaše obavy ve vás totiž zhmotňují ty nejtěžší zkoušky a též noční můry a děsy. Pokud ve snech prožíváte dramata, utíkáte sami před sebou, před přijetím zodpovědnosti za svůj život. Toto vás vede ve zkušenostech toto reality neustále do střetů se sebou samými, s lidmi kolem vás. Buďte bdělí, všímejte si znamení. Světy kolem vás nejsou neměnné. Dochází k mnohým prostupům, portály získávají větší elastičnost, prostupnost. Ano, je potřeba vysoké naladění na prostup. Avšak mnohdy vás může vtáhnout potřeba zkušenosti, to, abyste posílili svou víru. Mnozí touží po důkazech toho, že nejste sami. A vidíte jich stále více. Avšak některým nepomohou ani důkazy, jak jsou neustále zatvrzelí. Nebojujte se svým egem, podrobte se a přijměte toto jako skutečnost. Neboť brzy budete ohromeni, jaké světy se kolem vás objeví, vaše realita se změní. Každý tvoří sám svou silou, svým srdcem. Dokážete vytvořit světy láskyplné, bez válek a násilí. Avšak musíte v sobě probudit lásku. Teprve pak pochopíte a uzdravíte se. Lidé Země, pamatujte, že nejste sami. Máte silnou ochranu, máte spoustu možností a příležitostí změnit sebe a změnit své životy. Nechtějte vše ihned a buďte připraveni chytiti příležitost za „pačesy“. Brzy budete nuceni spojit se a pracovat pro dobro vás samých, pro dobro celku. Jsem s vámi a máme pro vás mnohé dopovědi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

13.7.2016

 Pochybnosti

 Máte v sobě duše dětí, lidé Země. Jste spoutáni svými vlastními předsudky, nevidíte mnohdy, jak falešné jsou vaše pohledy a vaše domněnky. Naučili jste se vše zařadit podle toho, jaké máte zkušenosti, jaké máte prožitky. Škatulkujete nejen své bližní, nýbrž také sami sebe. Necítíte svobodu, která vám byla poskytnuta. Zbytečně pochybujete a to vás svazuje. Často si vytváříte mylné předpoklady, které potom těžce boříte, měníte za jiné. Jsou zde mnohé těžkosti, které lze překonat změnou smýšlení, lidé Země. Jste velice citliví, zároveň však jste pod vlivem mnohdy negativních myšlenek, které jste si sami vytvořili. Osvobozování se od tohoto je velice bolestivé, neboť boří vaše hradby, boří vaše zažité pohledy a přináší do vašich životů proudy změn. Těžko přijímáte nové, neboť jste si vzali za své to, co však je již dávno přežitek. Lidé Země, je na vás vyvíjen tlak. Mnohdy však velká část pochází od vás samých, z vašich myslí. Neboť se ztotožňujete s něčím, co nejste vy. Vaše podstata je láskyplná, není zde místo pro jakékoli pochybnosti. Často jste zkoušeni. Vaše mysli nahlodává pochybnost tak veliká, že jste schopni uvěřit klamu, uvěřit tomu, co si o vás myslí ostatní. Nedělejte takové chyby. Nejlépe se znáte vy sami. A vy sami posuzujete, co je pro vás nejlepší, jací jste a jaký vztah k životu vlastně máte. Teprve poté se můžete dostat do bodu, kdy se začnete cítit svobodně, kdy budete vyjadřovat skutečnou podstatu své duše. Avšak jste často bolestně očišťováni a mnohdy ztrácíte energii tam, kde uvěříte jiným. Hledejte pravdu, abyste osvobodili svou duši. Neboť pravda je cestou k pochopení vašich životů. Nelze věřit falešným informacím, nelze věřit klamu. Jen láska je skutečná. Lidé Země, máte sílu na to, abyste prosadili to, kým jste, abyste se osvobodili od pochybností. Ať již vaší mysli anebo ostatních. To je první krok, který musíte učinit. Milujeme vás a jsme s vámi.

 

27.6.2016

Chraňte své duše

Je čas, lidé Země. Hodně jste hodovali, často se trápili. Nyní musíte opět vykročit a zbavit se všeho, co není přínosné. A to doslova. Zbavit se svých trápení, zbavit se nadbytku, zbavit se všeho, co blokuje vaše energie, co blokuje vaše rozhodnutí, co vám brání roztáhnout křídla a rozletět se do výšin. Stále sebou vláčíte mnoho zátěže. Duše touží létat, vy však neustále odmítáte tuto možnost jako svou realitu. Je zde mnoho možností, které nechcete vidět. Jste zajatí ve svých světech, stvořených převážně ostatními, neboť nasloucháte tomu, co vám říkají ostatní a poté se znovu a znovu přizpůsobujete, hrajete si na ty, kterými nejste. Je to jako divadlo, tento svět. Vaše touhy jsou veliké. Avšak vaše pochybnosti ještě větší. Toužíte prožívat zázraky, avšak dáváte se dobrovolně svazovat svými myšlenkovými pochody, svými strachy. Lidé Země, copak nechápete, že to, co je vám prezentováno, již nepatří do vaší reality? Na vás je, jaké životy chcete prožívat. Ale na vás také je, čemu uvěříte. Buďte opatrní na vše, co se bude tvářit přátelsky a bude vám nabízet všechno za nic. Vždy musíte vyvinout určité úsilí, abyste dosáhli svého cíle. Není nic zadarmo a vy budete postupně zbavováni vaší životní energie, až vám nezbyde vůbec nic. Chraňte sami sebe, chraňte své duše. Nezaprodejte je nepovolaným, nezaprodejte je podvodníkům. Budou na vás vyvíjeny mnohé tlaky, budete stále více manipulováni. A budete také mít vedle sebe takové, kteří vám budou slibovat, budou dotírat. Vše toto jsou skryté formy, které se budou snažit vás lapit, abyste obětovali svou svobodu, abyste obětovali sami sebe. Lidé Země, buďte bdělí. Začíná zápas, který bude mít pouze jednoho výherce. Avšak vy máte velikou šanci. Stačí, pokud budete věřit sami sobě, pokud budete přemýšlet a ne slepě věřit lži. I toto je pro vás očista. A může vás stát hodně sil. Avšak ten, kdo se rozhodne tohoto zbavit, bude mít silnou podporu. Buďte pevní, lidé Země a stůjte při sobě. Jedině tak můžete zvítězit. I my jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

14.6.2016

Možnost volby

Jste zmateni, lidé Země. Cítíte mnohé hrozby, strachy svírají nejen vaši mysl, ale srdce, které cítí bolestně každý záchvěv a obavu. Víte, podvědomě tušíte, že vaše životy se musí změnit. Není to tím, že byste se nesnažili. Naopak. Vaše snaha je nezměrná. Snaha zlepšit vaše životy. Vaše snaha přijmout život s tím, co přináší. Máte však často pocit zbytečnosti, nejste rádi v tomto světě plném bolesti a nepochopení. Ale toto, lidé Země, toto jste sami sobě stvořili. A pouze vy to můžete změnit. Každý hledá pomoc, hledá pochopení, porozumění, východisko z bolesti, hledáte odpovědi na své otázky. Zbytečně zatěžujete svou mysl, a proto nevidíte, jak jsou vaše odpovědi jednoduché. Máte je přímo před sebou. Nedokážete odolat světským lákadlům, trápí vás materiální otázky. Jste otroci peněz, otroci ve svém světě. Ano, chcete změnu, avšak vaše snaha musí vycházet z rozhodnutí a rozhodnutí musí vycházet se ze srdce, musí být pevné jako kámen. Každý z vás má pochybnosti o sobě samém. O své síle. Ano, umíte se zaměřit na to, co chcete. A mnohá materiální přání se vám podaří realizovat. Kde jsou však vaše přání týkající se pochopení života? Chcete přežít v tomto světě.  Chcete najít cestu k sobě samým, ke své podstatě. A k tomuto jste vedeni. Avšak tato cesta přináší mnohé nástrahy, mnohé zkoušky, aby se čistila vaše duše. Abyste byli schopni, abyste byli hodni setkat se s jednotou, abyste dosáhli velkých výšek. Je před vámi spousta práce, lidé Země. A vy to dokážete. Nezabývejte se maličkostmi, které jsou pomíjivé. Víme, že v sobě nosíte mnohé bolesti, vaši bližní trpí, mnohé nemoci vás sužují. Často však díky tomu, že nenásledujete sami sebe, že se vzpouzíte. Budete nuceni stále přehodnocovat. Budete konfrontováni s životem a smrtí. A jakmile projdete těmito úskalími, budete schopni se osvobodit, neboť přestanete být svázáni se světem materiálním, přestanete lpět. A toto je vaše cesta. Neboť stále ještě si nedokážete mnohé odepřít. Lidé Země, není zde možnosti, jak se připravit na budoucnost. Vždy máte možnost volby a musíte se naučit přijímat zodpovědnost. Máte však také volbu přijmout věci takové, jaké jsou a neodporovat běhu světa. Nesmiřujte se ale s manipulací a chtěním ovládat druhé. Neboť ti, kteří se nevzdají svého sobectví a zloby, své nevraživosti a obviňování, octnou se sami v roli svých protivníků. To, co zasejí, také okamžitě sklidí. Ti však, kteří poklidně a pokorně kráčejí životem, budou mít v srdci klid a zbaví se tíhy a pochybností. Lidé Země, neberte vše tak vážně a žijte s lehkostí. Ještě vícekrát se vrátíte a budete muset projít zkouškou života. Záleží však na vás, zda se vrátíte s láskou či nenávistí a podle toho se také budou odvíjet vaše životy. Mějte na paměti, že upřímnost a snaha jsou vaší jedinou cestou. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

31.5.2016

Žít s otevřenýma očima

Máte v sobě vzdor, lidé Země. Byli jste vedeni k poslušnosti, byli jste neustále bráni jako otroci, bytosti, které mnoho nezmohou. Často mezi vás však přichází vyspělé duše, které vám v každé etapě pomáhají nalézt sebe samé, vzpomenout si na to, kdo jste. V tento čas potřebujete svou víru jako sůl. Není možné, abyste se vzdali. Je zde mnoho problémů, které je potřeba vyřešit. Vy sami jste součástí změn světa. Ať již chcete nebo ne. Jste zde proto, abyste očistili sebe samé, abyste pomáhali změnit běh dějin a napravili to, co jste také v minulosti pokazili. Máte však zamlžené vzpomínky. Nechápete, že minulost existuje stále ještě uvnitř vás samých a neustále vás ovlivňuje, stahuje do prachu anebo naopak posouvá výš. Podle toho, jaké životy jste prožili. Lidé Země, stále více se ukazuje, že zde nejste sami. Budete konfrontováni s informacemi, které vás některé budou uvádět v úžas a jiní budou vše odpírat a zesměšňovat. Avšak není možné dlouho ukrývat to, co chce být objeveno. Mnohé informace se dostanou na povrch a vy budete nuceni rekapitulovat a změnit vše, čemu jste dosud věřili. Váš svět by byl krásný, nebýt sobectví některých jedinců, lidé Země. Avšak každý má svou vlastní pravdu, každý má také svou vlastní karmu, kterou jste dosud nedokázali překonat. Avšak vše je již na dobré cestě. I přesto, že se dějí mnohé nespravedlnosti a brzy se bude opravdu velmi mocně hýbat Země ve všech částech světa a bude zapotřebí, abyste neustali ve své činnosti a pokračovali dále na své cestě. Mnohdy nebudete mít na vybranou a budou se stále probouzet vaše strachy, které budou oslabovat sílu vaší vůle tak dlouho, dokud se tomu nepostavíte. Není nutné stále opakovat, že vás čekají náročné roky. Nejen duševně, ale i fyzicky. Neboť realita se mění, člověk jako bytost se mění a mění se také podmínky žití, stále se také budete zabývat svými soukromými starostmi. Avšak mnozí budou cítit stále větší nenaplněnost a obavy z budoucnosti. Toto tu vždy bylo a také bude. Je však možné, abyste překonali sílu odporu a změnili svou budoucnost. Máte naši plnou podporu a také se vám dostává všeho, co potřebujete, abyste vytvořili lepší společnost, lepší svět. Jsou zde mnohé vlivy, avšak dobré je to, že je začínáte registrovat, že si je uvědomujete. Učíte se žít s očima otevřenýma. A toho je nyní velice potřeba. Neboť objevíte mnohé skryté, lidé Země. Máte naše požehnání a budeme s vámi neustále. Milujeme vás.

 

20.5.2016

Hybná síla

V současné chvíli, lidé Země, je zde propast, která vás dělí od dalšího postupu. Mnohé informace, které byly předány, jsou upraveny. Každým okamžikem dochází ke změnám, které neregistrujete. Je zde mnoho obav o osud Země a též o osud vás, lidé Země. Jako každý z vás má obavy o své bližní, i my máme obavy o to, jak si poradíte, jak zvládnete to, co před vámi vyvstává. Hledáte nové směry, učíte se novým věcem. Mnozí však za sebou stále vláčejí kouli minulosti. Také mnohé události fyzické jsou předpovídány a budou předzvěstí událostí, které přinesou významnou změnu. Lidé Země, buďte silní ve svých srdcích. Máte mnoho co nabídnout. Jste součástí společenství, které bylo mnohé časy omezováno, přesto jste dokázali nalézt cestu a napravit mnohé křivdy. Buďte stále bdělé mysli a snažte se být každým okamžikem součástí společnosti, neboť bude potřeba, abyste podpořili vše, čemu věříte. Buďte nakloněni svým bližním, buďte citliví a vždy se obracejte ke svému vnitřnímu vedení. Neboť přijdou časy, kdy budete mnohdy zmatení a budete hledat mnohé odpovědi. Nezapomínejte sami na sebe, na to, že vaše podstata přichází z věčného bytí a vy jste obrazem svého stvořitele. Ač se máte ještě mnohé naučit, již nyní jste velice moudří za celé věky svého cestování časem a prostorem. Lidé Země, opatrujte jeden druhého a nebojte se lásky. Vždyť je to vaše hybná síla, krev vašeho těla. Buďte s Bohem a nalezněte pevnou půdu pod nohama, abyste se mohli odrazit vzhůru. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

12.5.2016

Společný cíl

Mnohé události, které nastanou, budou pro vás překvapující, lidé Země. Rozhodli jste se přijít na Zemi a změnit chod věcí. Dostáváte mnoho pomoci, přesto však nejsme oprávněni zasahovat do vašich záležitostí. Pochopte, že pouze vy sami můžete změnit události tohoto světa. Máte pocit, že jste slabí a že nic nezmůžete. Ano, takto se to možná může jevit, neboť jednotlivec opravdu není schopen změnit vše. Avšak vaším úkolem je nalézt společný cíl a na ten se zaměřit. Ne jako jednotlivec, ale jako celek. Lidé Země, musíte učinit rozhodnutí. Vaše mysl nemůže být stále středem vašeho života. Tím se musí stát vaše srdce. Jste opravdu velice silní. Avšak vaše síla je neustále potlačována. Musíte se probudit a získat víru v sebe samé. Lidé Země, mnoho důležitých událostí probíhá nyní všude kolem vás. Některé zůstávají skryté, avšak jsou o to významnější. Země se stále více probouzí a otevře se tam, kde to možná bude nečekané. Musíte se oprostit od svázanosti s věcmi, s lidmi, s místy. Každý z vás již v minulosti okusil pocit ztráty, ale také pocit nalezení své vlastní podstaty, propojení se svou duší, rodinou. Všichni jste na cestě plné zkušeností. Právě proto neposuzujte. Jsou věci mezi nebem a zemí, které vám brzy nedají spát, neboť se dozvíte mnohé, co nebude zapadat do současných schémat vaší víry. Budete stále více nuceni přehodnocovat a uvidíte věci, které jste dosud odmítali. Tato doba si žádá mnohá odpuštění a zaměření se na život se všemi jeho radostmi a bolestmi. Pouze takto projdete školou života a budete moci postoupit do vyšších frekvencí. Vaše vědomí vás v tomto podporuje. Jste vedeni. Musíte získat mnohé zkušenosti, lidé Země. Buďte však opatrní, neboť stále ještě je zde ohromný vliv manipulací, jste součástí světa, který není v mnohém spravedlivý. Jste však vedeni, abyste se to naučili rozpoznat. Lidí Země, nepropadejte skepsi, pokud se vám zrovna v tuto chvíli nedaří to, co si přejete. Panují zde mnohé vlivy. Avšak zůstaňte stále věrni svým duším. Vše se v dobré obrátí, pokud neztratíte víru. Jsme s vámi a milujeme vás.

4.5.2016

Jsme láska

Mnohé události byly předurčeny, lidé Země. Vaše kolektivní vědomí však ví, že ne vše se stane tak, jak bylo řečeno. Mnohé jste změnili a na mnohé jste již připraveni. Není zde nic, co by vám bránilo udělat svět lepší. Frekvence tohoto světa rostou. Roste ale také zemská aktivita. Nahromaděná energie se dere ven z nitra Země. Není zde nic, co by tomu zabránilo. Vy však budete překvapeni a zaskočeni, jaké další události budou hýbat světem. Nastává čas pochopení a čas odhalení skrytých pravd. Tak, jako vře energie Země, tak také se snaží prodrat na povrch informace, které již nelze dlouho skrývat. Byli jste klamáni dlouhé věky, lidé Země. Je čas, abyste byli obeznámeni. Tato možnost tu stále existuje. A vy můžete být klíčem k tomu, aby se pravda ukázala. Nalaďte svou mysl a své srdce na poznání pravdy. Na poznání toho, jaká je vlastně vaše minulost, toho, kdo jste. Ukažte, že se nebojíte a že jste připraveni přijmout pravdu. Čas je příznivý. Vaše prožitky jsou také zkušeností ostatních. V časech, kterými jste procházeli. Nejste však ještě schopni chápat, že vše existuje v jeden moment. Vaše mysli posuzují, hledají odpovědi… Ale pouze vycházejí ze svých zkušeností. Vy však jste děti bohů. Nemusíte se ztotožňovat se svou myslí, se svým egem, neboť jste nad ním. Pocházíte z různých světů a máte různé cíle. Avšak již přišel čas, abyste si vzpomněli. Staňte se hvězdnými bytostmi tak, jak to vychází z vaší podstaty. Až si uvědomíte svou sílu, budete schopni tvořit. Lidé Země, máte v sobě semínka, díky kterým víte, kam kráčíte, víte, zda chcete splnit to, co jste si předsevzali. Ovládněte svou netrpělivost, neboť v pravý čas se vše dozvíte a pochopíte… Máte v tomto čase mnoho práce. Nezdržujte se nepodstatnými věcmi. Brzy zjistíte, že jste to tak dělali neustále. Život je rozmanitý, tak rozšiřte svůj úhel pohledu. A dopřejte si být šťastní. Ať to obnáší cokoli. Nic není důležitějšího, nežli vy sami. Lidé Země, nesnažte se spoutat živly Země, neboť toto se vám vždy vymklo kontrole. Učte se být pozorovateli a žijte v souladu. Odpouštějte nedokonalost. Nakonec si uvědomíte, že máte v sobě lásku k veškerému bytí. Neboť VY JSTE láskou. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

24.4.2016

Spaste sami sebe

Nový měsíc přichází, lidé Země. Hodně jste se snažili, abyste se osvobodili od minulosti a posunuli se na své cestě. Ti, kteří odpověděli na volání duše, budou odměněni. Nyní však vás vítá jaro, brána, která otevírá nové příležitosti a do vašich životů vpustí nečekané. Budou se dít mnohé věci, nad kterými nebudete mít kontrolu. Abyste dokázali sami sobě, že jste připraveni čelit jakémukoli úkolu. Jste spojeni a stále více toto pociťujete. Divíte se, že se často stáváte oběťmi iluzí, avšak mnohé iluze zde nejsou proto, abyste byli oklamáni, ale spíše proto, abyste se poučili a dokázali nalézt cestu v každé situaci. „Člověče, buď skromný, avšak nezůstávej nic dlužen svému životu. Zbytečně by ses okrádal o krásu bytí, o možnost růstu. Odhoď zátěže, se kterými se celý život vláčíš a které stále sám sobě navyšuješ. Nebuď chudý duchem, nechtěj být chudý, neboť jsi boháč.“ Na každém z vás je vidět veliká proměna, která se odráží ve vašich očích. Oči ukazují nejen růst duše, ukazují duši v celé své nádheře. Všímejte si očí. Neboť oči vám ukazují původ bytosti. Učte se číst v duších druhých. I ti nejubožejší mají v sobě skryté bohatství věků. Lidé Země, toto je váš svět, vaše příležitost. Na vás je, jak se bude odvíjet vlákno osudu. Vy však ještě mnohé nechápete. Máte však mezi sebou pravé mudrce, kteří se uvolili pomoci vám nalézt cestu zpět ke své duši. Nečekejte spasení, které jednoho dne přijde. Spaste sami sebe. Neboť čas letí a může se stát, že zmeškáte mnohé příležitosti zaobíráním se tím nedůležitým. Čas minul, kdy jste byli vedeni za ručičku. V tomto čase jste zde proto, abyste se konečně naučili chodit, abyste pochopili, že není nikdo, kdo by vás mohl vést, kdo by za vás dokonce mohl kráčet, neboť by to byl falešný prorok. Vedení je uvnitř vás samých. Uzdravte staré rány a vyjděte vstříc novému životu. Máme s vámi cítění a jste takoví, jací jsme byli i my. Od této chvíle máte možnost rozhodnout se a vystoupat do nebe a nebo se propadnout zpět tam, odkud nebude návratu. Rozhodujte se moudře, lidé Země. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

13.4.2016

Svoboda

Lidé Země, buďte pospolu a hledejte pomoc, která vás vyvede z temnoty. Vaše vědomí se rozšiřují a vy jste postupně vedeni do vyšších frekvencí. Máte před sebou bohatý život, avšak též plný řešení nedokončeného. Buďte stále spojení se svou duší, naslouchejte. Jsou zde mnohé falešné informace, které jsou záměrně šířeny. Musíte si vybrat, čemu uvěříte. Musíte si vybrat, kam se přikloníte. Budete stále zkoušeni. Vaše životy jsou obohaceny o mnohé prožitky. Stále se ve vás ozývá touha po vzájemném sdílení a po lásce. Bohužel však v podmínkách a v době, ve které žijete, často toto potlačujete. Cítíte, že jste jiní. Ti, kteří se probouzejí, se dokonce začínají stranit ostatních. Jsou náhle uvrženi do pocitů odpojenosti, avšak je to jen na chvíli. Neboť postupně u vás vyvstává touha po vzájemném spojení. Hledáte naladění jeden na druhého, toužíte prožívat vzájemnou komunikaci beze slov. Stále více po tomto budete toužit a to vás povede též k naslouchání a později k telepatické rozmluvě. Jste zde na rozhraní, kdy starý svět se řítí do zkázy a nový svět překonává překážky, aby se ustálil a nastala konečná fáze proměny. Toto žití na rozhraní věků sebou přináší nejen zesílené pochybnosti, ale také střety dobra a zla, rozvibrování sousedících realit a časoprostorů. Každé nové zážitky bývají vždy spojeny se strachem a odmítáním. Musíte však zažít tuto zkušenost. Jsou zde mezi vámi mnozí, kteří začínají „nově“ myslet, propagují nový způsob žití, novou strukturu společnosti. Neodmítejte hned to, co slyšíte, ale vždy se zamýšlejte nad vším, nechte se inspirovat a vzájemně přispívejte k veřejnému dobru. Projevy nenávisti jsou zde velice rozšířené a proto je potřeba učit se vžít do ostatních. Všichni jste si vybrali svou cestu a všichni jste na jedné lodi, i když si toto neuvědomujete a stále ještě je zde mezi vámi mnoho sobectví a zaměření se na prospěch jednotlivce. Toto se musí změnit, abyste se osvobodili. Abyste nejen cítili svobodu, která je v této chvíli pouze iluzí, ale abyste skutečně byli svobodní. Milujeme vás a žehnáme Vám.

 

 

3.4.2016

Rodina

Lidé Země, jste pohlcení ve svých starostech do té míry, že si nepřipouštíte nic jiného, než co se bezprostředně týká vašich životů. Avšak jste součástí nejen rodiny, ale také společnosti a světa. A jelikož nejste odděleni, tak jak si stále mylně myslíte, je potřeba, abyste vše vnímali propojené. To, co se přihodí vám, jakoby se dělo i těm ostatním. Ano, vaše pohledy na realitu jsou individuální, neboť mnozí z vás ani nechtějí vidět jinak. Mnozí hledáte úkryt od světa a únik od mnohých problémů. Avšak únikem se nic nevyřeší, lidé Země. Ať chcete nebo nechcete, budete postaveni před mnohé skutečnosti. Máte v sobě obavy a strachy, kterým můžete čelit jedině tak, že se s nimi utkáte. Budete nuceni se s tímto vypořádat. Stále znovu opakujeme, že je důležité, abyste věřili pouze sobě samým a tomu, co cítíte. Jsou zde mnohé manipulace a vy jste stále vůči některým slepí. Lidé Země, využijte příležitost se osvobodit. Nebuďte stále připoutáni k tomu, co si myslíte, že je důležité. Vaše pozemské statky vás svazují, brání v rozletu. Ano, za mnohé epochy se mnoho nezměnilo, neboť jste stále v rukou mocných. Chcete se bránit, avšak dosud jste nenašli pevnou vůli a odhodlanost. A i když cítíte mnohá omezení, stále ještě se domníváte, že máte možnost volby. Lidé Země, kéž byste mohli poznat svobodu vědomí, které je osvobozené ze jha fyzického těla. Kéž byste si mohli vzpomenout. Rázem by se vaše životy změnily. Avšak vše lze uskutečnit pouze cestou práce na sobě samých, cestou uvědomění a pochopení a mnozí tak daleko ještě nedospěli a někteří jsou již velice unaveni. Avšak není všem dnům konec a vy opět načerpáte potřebné síly, abyste byli schopni postavit se za sebe a za své rodiny. Chraňte společenství rodin, odpusťte si, ať se stalo, co se stalo a opět se spojte do pevných svazků, neboť toho bude zapotřeba. Jedinec nezmůže tolik, jako celá rodina, která smýšlí jako jeden. Byli jste rozdělováni celé roky, vztahy v rodinách byly degradovány. Každý jste tu sám za sebe, avšak v mnohých rodinách dochází k odcizení, popření vztahů, zpřetrhání pout. Potřebujete moudrost stařešinů, potřebujete důvěru a radostné objevování dětí. Každý z vás má co nabídnout. Uvědomte si to dříve, než bude pozdě. Lidé Země, dostáváte mnohé informace a je jen na vás, jak s nimi naložíte. Někdo je odmítne, někdo je popře a další s nimi souzní. Toto je proces objevování pravdy, toto je proces růstu. Avšak pamatujte, že každý má v sobě skryté informace a stačí je objevit. Stačí naslouchat. Proto pokračujte v tomto procesu. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

28.3.2016 

Povzbuzení

Lidé Země, budete náhle vrženi do změn, které nemůžete ovlivnit. Byli jste vedeni, abyste se naučili uvažovat o sobě jako o jedinečných bytostech, abyste věřili, že jste schopni stvořit vše, co budete chtít. Ano, mnozí jste schopni toto činit. Mnozí jste však ovládáni svými obavami a strachy, ale také temnotou. Stále více z vás se začíná zaměřovat na vnitřek sebe samých, neboť začínáte chápat, že pouze zde dokážete najít útěchu. Jste však často zmatení a spoustu z vás také trápí mnoho fyzických problémů, které oslabují vaši víru, vaši vůli změnit své životy. Vaše cesta se naplňuje a vy se stáváte hybateli nejen svých životů, ale také života společnosti. Již nechcete být otupováni a ohlupováni. Hledáte své pravdy a jelikož je vaše touha nezměrná, začínají vám přicházet odpovědi. Vytrvejte ve vaší snaze. Víme, že svět stále jde tak, jak si to přejí někteří mocní, na druhou stranu však bylo učiněno několik zásadních kroků k tomu, aby se svět začal měnit. Nacházíte se v rozhodující fázi, kdy se ještě může mnohé změnit. A přesto, že se často cítíte unaveni, vězte, že můžete být spaseni. Lidé Země, odpovězte na výzvu své duše. Každý z vás má svou pravdu. A pokud tyto pravdy nespojíte do jednoho celku, nebudete nikdy svobodní. Stále mezi vámi budou spory a boje, které nebudou mít vítězů. Je čas, lidé Země. Čas pochopit, že minulost je pryč. A svou přítomností vytváříte základ pro to, co vás čeká. Jak se může změnit to, co vás čeká, pokud jsou vaše reakce pořád stejné? Musíte začít u sebe a zároveň se musíte snažit být v míru s ostatními. Ne však, že si nebudete stát za svým. Hledejte cestu, která vás provede bouří, avšak s klidem uvnitř vás samých. Lidé Země, vše kolem se hýbe a vře. Všude vládne neklid. A ještě se vše vystupňuje. Brzy budete nuceni opět změnit úhel pohledu na mnohé situace. Avšak pochopte, že vše se děje z nějakého důvodu. I když ho nyní ještě nemusíte znát. Časem si vše budete umět složit do jednoho celku a konečně pochopíte. V této chvíli však čiňte vše tak, abyste se za sebe nemuseli stydět, abyste byli v souladu se svou duší. Vaše další cesta se ukáže. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

21.3.2016

Požehnání

Žehnám ti, lide Český. Sám sis dokázal poradit a dokázal jsi, že jsi hoden budoucnosti plné lásky. Nacházíš se v době, která nese prvky nejen strachu, ale i naděje. Chápeš, že se nesmíš spokojit, ale musíš hledat nová východiska. Nastává první svátek jara, kdy, lide Český, se zháší svíce minulosti a zapaluje se nová. I když jsou tvé potíže znatelné, přesto vše vyřešíš tak, aby to bylo dobré pro tuto zemi, neboť jsi prošel skrze minulost. Jsi duchem staré země, země, která zvítězila a vedla svůj lid k lepším časům. Hleď, lide Český, tvá cesta se noří z mlhy a ty již brzy uvidíš směr, kudy jít, abys uspokojil nejen potřeby své duše, ale i potřeby této země. Prohlédneš mnohé úskoky, před které budeš postaven. Oceňuj svou sílu, oceňuj svou lásku, neboť jsi láskou, která chybí tvé zemi. Najdi světlo, které osvětlí tvou zemi, lide Český. Můžeš zvítězit a můžeš být příkladem ostatním. Jsi vyvolený. Jsi schopen splnit vůli svých předků v tomto čase, lide Český. Nebojuj sám se sebou, bojuj s lhostejností a pýchou, s nenávistí a strachem. Čas probuzení je zde. Jsi jeden z těch, kteří povedou svět na cestu k vyšším cílům. Tobě patří budoucnost, lide Český, zrozený z vysokých duchů. Nevěříš - li nyní, uvěříš již brzy. Odpusť si nedokonalost a narovnej záda. Neboť nejsi otrokem, jsi Mistrem, lide Český.

 

13.3.2016

V jakém světě chcete žít?

Lidé Země, stále jste nabádáni, abyste hledali sami v sobě. Vaše duše odpovídá na vaše volání. Máte v sobě tolik síly, že jste schopni měnit běh svých životů z vteřiny na vteřinu. Zdá se vám, že svět poklesl a vy klesáte spolu s ním. Přesto vás drží naděje, že jednoho dne dosáhnete toho, po čem toužíte. V tomto čase se stupňuje tlak na vaši psychiku. Mnozí prožívají krize, neboť se jim opět vrací situace z minulosti, které nezvládli. Avšak není potřeba klesat na mysli, neboť se probouzí srdce matky Země. Brzy bude mnoho lásky projeveno skrze přírodu. Abyste byli ve svých srdcích potěšeni její nádherou a její milostí. I přesto, že vy, lidé Země, dáváte svůj vztah ke své matce živitelce najevo opravdu tím nejhorším způsobem. Ona však přesto doufá, že se vaše vědomí rozjasní a vy pochopíte.. Byli jste vtaženi do nových situací a místa, na která se přesouváte, jsou místa, která zvolila vaše duše. Každý je tam, kde má být. Kolem vás propukají boje, války byly skrze věky věků vaší doménou. Nevidíte, jak zbytečné jsou krutosti, jak zbytečné jsou boje. Nejdůležitější a mnohem smysluplnější je se spojit a jednat jako jeden. Jednat tak, abyste se měli dobře všichni a nikdo nestrádal. Bohužel se projevuje stále více agrese, ale také netečnosti k životu. Lidé Země, mnohým jste si již prošli a blížíte se k okamžiku, kdy můžete vyhrát svou další bitvu. Máte potenciál pro to, změnit svůj svět a odstranit překážky. Nečekejte na nic, nečekejte na pomoc. Sami jste připraveni. Nepotřebujete nikoho jiného. V tomto čase se rozhoduje o vaší budoucnosti a je to pro vás nebývalá příležitost. Uvědomte si tu důležitost a nezahazujte šanci. Myslete na své rodiny, na své děti. A také na své další inkarnace. V jakém světe vlastně chcete žít? Vy to víte. Jen se bojíte projevit svou pravdu, bojíte se ozvat sami za sebe. Byli jste podceňováni a zašlapáváni, neboť pravda je pro mnohé nepříjemná. Copak se chcete na věky sklánět pod mocí jednotlivců? Lidé Země, stále jste nabádáni, abyste se osvobodili. Překonejte své sklony, probuďte božskou sílu uvnitř sebe samých. Jinak zemřete se smutkem v srdcích a s pocity selhání a nenaplněnosti, s pocity promarnění svého života. Nechceme vám radit, co máte dělat, neboť toto nosíte uvnitř sebe samých. Přicházíme vám pomoci, abyste si vzpomněli a naplnili svůj osud. Každý z vás je významnou součástí tohoto světa. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

In what world do you want to live?

People of Earth, you are still led to seek inside yourself. Your soul is answering your calling. You have so much power inside you that you are able to change your lifes from second to second. It seems to you that world is falling down and you are falling together with it. Nevertheless the hope keeps you to believe that one day you will reach everything what do you desire. Pressure to your psychic is growing in this time. Many of you relive crisis because the situations what you didnt manage are returning from past back. But it´s no need to lose one´s heart because the heart of mother Earth is awakening. It will be manifested a lot of love through nature to be pleasured by her beauty in your hearts. Nevertheless you, people of Earth, show your relation to mother Earth really the worst way. But she still hopes that your consciousness will be brighter and you will understand… You became embroiled in a new situations and places in what you moved, are places which was selected by your souls. Everybody is where it should be. Fights surround you all around, wars are from ages your domain. You don´t see how useless is cruelty and fights. The most important and meaningful is to come together and act as one. To act as nobody suffer hardship and everybody live good life. Unfortunately is still manifested more and more aggression and indifference to life. People of Earth, you come through a lot of situations and you are closer to the instant when you can win your next battle. You have potential to change your world and remove obstacles. Don´t wait for anything, dont wait for help. You alone are prepared. You don´t need anyone other. Its created decission in this time and this is for you a big opportunity. Realize this importance and don´t throw the chance. Think of your family, your children. And for other your incarnation. In what world you exactly want to live? You know this. But you afraid to manifest your truth, to stand behind yourself. You were underrated and trampled down because the truth isn´t pleasant for many others. Do you want to bow under control of individuals? People of Earth, you are still urge to free yourself. Overcome your inclinations and wake up your divine power. On the other side you will died with the sadness in your hearts and feelings of failure, with the feelings of wasting your lifes. We don´t want to give advice to you what to do because you have this inside you. We come to help you to remember and fill up your destiny. Everyone is significant part of this world. We love you and bless you.

 

6.3.2016

Slova pro duši

Lidé Země, otevřete svou náruč lásce. Ona jediná vás může osvobodit, ta jediná vás může zachránit od zkázy. Váš svět se pohybuje na rozhraní  mezi mírem a válkou. Destabilizace se projevuje všude kolem. Jste vtaženi do situací, ve kterých netoužíte být. Avšak manipulace dosahuje vrcholu. Přesto se zde objevují informace, objevují se mnohé možnosti rozkrýt a ukázat skutečnou pravdu. Každý z vás by po tom měl toužit. Jste však vtaženi do svých životů, do svých strachů z přežití, že se málokdy tímto zabýváte. Máte komplikovaný život, lidé Země. Prožíváte své životy, splácíte to, co jste zaseli. Přesto vás nic netěší. Máte pocity, jakoby jste ani nežili. Ano, jsou okamžiky, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Ty však netrvají dlouho. Pokládáte si otázku, zda jste v životě spokojení a zda máte to, po čem toužíte? Ano. Avšak málokdy je odpověď kladná. Vaše trápení jsou mnohdy velice silná. Avšak díky tomu sílí vaše duše. Lidé Země, jste připraveni na to změnit svůj život? Nebude vás to stát vůbec nic. Pouze se musíte naučit změnit své myšlení, opustit připoutanost a lpění. Učit se bezpodmínečné lásce. Toto je to nejzákladnější, co vás může oprostit od velkých životních zklamání, od ztráty životních hodnot, ztráty sebedůvěry a důvodu žít. Neboť budoucí dny budou naplněny mnohými zkouškami, kdy budete připravováni, abyste těmito zkouškami prošli. Ti, kteří budou schopni projít, budou oproštěni od emočních výkyvů a strachů. Ostatní si vše budou muset prožít v plné míře. Ano, víme, že roste vaše nespokojenost s tímto světem. Ale víme také, jak málo stačí k tomu, abyste byli šťastní. Popřemýšlejte nad těmito slovy a nechte tato slova vstoupit do vaší duše. Vnímejte své pocity. Je to naše zpráva pro vás a mnohokrát ji opakujeme, neboť je stále potřebná. Milujeme vás a žehnáme vám.                                                                                                                               

Neriskuj člověče být bez lásky. Měl bys život chudý. Mohl bys dýchat, ale byl bys jak mrtvý. Mohl by ses hýbat, ale byl bys odsouzený k věčné nehybnosti. Člověče napravuj křivdy a získej odpuštění. Láska vše uzdraví. Odpoutej se od svých předsudků a staň se sám sebou. Neskrývej se za svým stínem, ale vystup do světla. Neopouštěj mého syna, ale buď stále s ním. Nečiň bezpráví, ale buď spravedlivý. Odpouštěj, neboť tobě je odpuštěno. Miluj tam, kde zmizel cit a žehnej tam, kde je potřeba pomoci. Soud nech být a obávej se následků svých činů. Obracej se k otci svému a matce své a zanech zloby, buď odevzdaným. Neboj se pravdy a oslavuj čest. Nenech se spálit svou touhou, ale napij se z poháru probuzení. Nelži sám sobě a nepopírej pravdu. Člověče nauč se být sám sebou. Nauč se nalézt v sobě boží jiskru. Neboť teprve pak se vrátíš domů. Teprve pak budeš spasen. Oslavuj člověče, tvá cesta je u konce a tys došel naplnění.

 

Words for soul

People of Earth, open your arms to love. Love is the only one what break you free from destruction. Your world is moving on the edge between peace an war. Destabilization is manifesting all around. You become embroiled in situations in which you dont desire to be. But manipulation is reaching fever pitch. Nevertheless there are informations appear here and possibilities to show the real truth. Everybody of you should long for it. But you become embroiled to your lifes, to your fears from surviving that you arent interested in it. Your lifes are complicated, people of Earth. You are living your lifes, you harvest what did you sowed. Nothing is enjoyed you still. You have feelings as you not even live. Yes, there are instants when you feel joy and fruition. But it doesnt last long time. You give question to yourself … are you satisfied in your life and do you have all what do you long for? But hardly ever is this answer positive. Your sorrows are many times very strong. But due to this your soul becomes stronger. People of Earth, are you prepared to change your lifes? It will not be cost nothing at all. Just you have to learn to change your thinking, leave limitedness and cleaving. To learn to love without conditions. This is the basest thing what it can clear you from dissapointment, loss of value of life, loss of self – belief and cause to live. Because days of future will be filled many of tests. You will be preparing to success these tests. And these who will be able to succed will be without emotional oscillation and fears. Others will have to live this all in the full extend. Yes, we know the dissatisfaction with this world is growing. But we know too that it is so enough for you to be happy. Think about this worlds and let these words enter in your souls. Perceive your feelings. It is our message to you and many times is repeated because it is still necessary. We love you and bless you.    

Dont risk human being to be without love. You would have your life poor. You could breathe but you will be as dead. You would move but you will be judged to eternal no-moving. Human being, right the wrongs and you will gain forgiveness. Love will heal everything. Tear away from your prejudice and become yourself. Dont hide behind your shadows, enter into light. Dont leave my son but be still with him. Dont make injustice but be fair. Forgive because it is forgiven to you. Feel love on places where is no feelings and bless on places where is need to help. Let condemming be and be afraid of consequences of your actions. Turn to your father and your mother and let your anger be, become reconciled. Dont be afraid of truth and celebrate honour. Dont let burn yourself with your desire but drink from cup of awakening. Dont lie to yourself and dont deny the truth. Human being learn to be yourself. Learn to find divine spark in yourself. Because than you will be back at home. Than you will be reddemed. Celebrate human being, your way is in the end and you reached realization.

 

 

28.2.16

Co bude dál?

Ty, člověče, který čteš tato slova. Obrň se trpělivostí a hledej skrytá znamení.

Svět k tobě promlouvá svými činy a ty se snažíš skrýt za hromadu balastu a násilí.

Nehledej nic, co by tě oddělilo od sebe samého.

Poskytuj lásku tam, kde se již ztratila naděje.

Člověče, hledej v sobě samém.

Tolik můžeš ztratit, pokud nenalezneš svou sílu.

Jsi z masa a krve, přesto však síly nezměrné.

A ty jsi světem otřelý, abys znal tajné znamení pokroku.

Duše vstupuje do tebe stejně tak, jako ty jsi součástí pravdy světa.

Pravdy, která tě osvobozuje.

Hledej člověče lásku, nalezneš mír a pochopení.

Máš být osvobozený od všech problémů tvého života.

Ale ty nejsi. Ty jsi spoutaný předsudky a strachem.

Ovládni mysl a nauč jí pracovat pro sebe, člověče.

Uvolni vše, co skrýváš, abys objevil to, co hledáš.

Otevři oči a zaměř svůj zrak tam, kde se nikdo nedívá.

Uvidíš tajemství života a smrti, tajemství zrození a zániku.

Člověče nenech se zastrašit těmi, kteří se zdají být silní.

Oni jsou nevědomí. Nejsou probuzení.

Anebo zneužívají svou sílu a moc, neboť ji znají.

Ví, že jsou schopni změnit svět.

A ty, člověče, nejsi nikdo, jsi ten, který byl poslán, aby poznal sebe sama.

Jsi ten, který dokončí to, co bylo započato v dávných věcích.

Člověče, buď blízko k Otci a Otec tě zbaví strachů a obav.

Najdi v sobě spojení, které tě k němu přiblíží.

Člověče milý, buď sám sebou a dosáhneš velkých výšek.

Obletíš sám celý svět a celý Vesmír tě bude velebit za tvé činy.

Svět je tvořen energií, přírodní živly jsou v rovnováze.  Ale je zde spoustu vlivů, které budou uvolněny ze zajetí. Příroda se mění, Země se natočí a voda vystoupí tam, kde je pevnina. Život bude ohrožen, ale také obnoven. Část nebe se zbarví, ale poté nastane věk hojnosti. Mnohá zvířena bude odebrána z tohoto světa, v novém světě však budou nová zjevení, která otevřou oči těm slepým. On bude řídit dál běh světů. To, co se zdá být nové, bude však pouze zánik starého a přeměna v cosi, co připomíná ráj na Zemi.

V tomto světě se připravuje změna, která zasáhne mnohé lidi. Ti, kteří věřili, budou cítit úlevu a radost. Ti, kteří nevěřili, budou prožívat šok a okamžitou ztrátu jistot. Nakonec bude vše zrcadleno do lidských životů a ty projdou změnou.  Manipulace se otočí proti manipulátorům. Mnozí ti, kteří se vydávali za příznivce lásky, budou odmaskováni a budou odkryty jejich karty, se kterými dosud hrají.  Otec se bude klonit ke všem dětem, ale zákon karmy je neúprosný.  Mnozí budou uzavřeni tam, kam směřovali svými myšlenkami a svými činy.  Od takových se pak odpojí mnohé zlo, neboť spoutáni láskou budou nuceni též procitnout.  Síla stvoření se projeví a lidské duše budou osvobozeny. Sláva Otci, který je spravedlivý.

 

17.2.2016

Mír ovládne vaše srdce

Lidé Země, jste připraveni na změny, které přicházejí do vašich životů? Opravdu se cítíte být součástí tohoto světa nebo si to jen myslí vaše ega? Často jste nuceni zamyslet se nad během věcí a to je dobře. Je potřeba přemýšlet nad vším, co je vám předkládáno a zároveň se vyvarovat přílišného hluku ve vaší mysli, neboť to vede pouze k tomu, že se cítíte bezmocní a slabí. Máte prostředky k tomu, abyste se stali vědomými. Každým dnem přibývají lidé, kteří se probouzejí. Nechtějí už naslouchat lžím a hledají pravdu. Jsou otevřeni různým názorům. Je toho potřeba. Avšak zároveň roste agresivita a zloba a ti, kteří toto neumí v sobě zpracovat, projektují vše na své blízké, známí i neznámé. Neustále se ve vás hromadí emoce, které hrozí vás zahltit. Někteří se s tímto neumějí vyrovnat. Působení energií je tak silné, že nezvládáte odbourávat to, co v sobě držíte a drželi jste celá léta. A to je mnohdy velice problematické, neboť se to odráží ve vašich fyzických životech. A jelikož většina z vás v sobě nosí něco, co je nezpracované, nedokážete reagovat na takovéto projevy jinak, nežli částečným převzetím těchto energií sami na sebe, čímž vzniká řetězová reakce. Lidé Země, chápejte, že toto je nesilnější a zároveň další z mnoha projevů temnoty v tomto čase. Mocní se nechtějí vzdát svých pozic, svého postavení, majetku a moci. Proto se brání. Lidé Země, je potřeba se sjednotit ve svých názorech a pochopit, že není možné, aby zde bylo podporováno zlo. Často však jste tak zmanipulováni, že nejste schopni prohlédnout. Každý z vás by se měl snažit o změnu. O to, aby se zlepšily vaše životy. Nač hledat jeden na druhém mnohá smítka, když existuje obrovský odpad, který je potřeba uklidit. Víme, že je pro vás těžké být součástí davu. Přesto však, když se někdo liší, ja něho ihned ukazováno prstem. Toto se v mnohém nezměnilo od doby středověku. Jste velmi ustrašení, avšak chápeme, že se bojíte o své životy, o své blízké, toho, co neznáte. Avšak tyto strachy budou brzy rozmetány, neboť se připravujete na mnoho důležitých změn v tomto čase. Do života vám vtrhne uragán a budete mít co dělat, abyste nebyli smeteni. Avšak ti, kteří to zvládnou, dosáhnou vítězně vrcholu. Ti, co přežijí, budou odměněni. Lidé Země, apelujeme na vaše zdravé rozumy, na světlo uvnitř vás samých. Je čas se osvobodit a věřte, že pokud se vaše myšlenky upnou k tomuto cíli, projeví se velká síla, která změní běh světa. Musíte však po tom ze srdce toužit. Je vám pomáháno a bude i nadále. A je to pomoc takové síly, že byste byli překvapeni. Mnozí se zasazují o to, aby se Země konečně stala svobodnou. I přes veškeré zásahy těch, kteří si to nepřejí. Máte před sebou situace, které si nepředstavíte ani v nejživějších snech. Avšak nemějte strach. Mír brzy ovládne vaše srdce. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

7.2.2016

Prostor klidu a míru

Lidé Země, odkud se berou vaše pocity zmaru a neúspěchu? Proč se zdáte zklamaní ze života a plní bolesti uvnitř vás samých? Copak nechápete, že právě tyto pocity jsou velice destruktivní  pro vaše životy? Ano, víme, že život se vám zdá příliš těžký a komplikovaný a velice často plný bolestí a strachů. Často také hledáte důvody, proč vlastně jste tady. Proč se musíte trápit, proč řešit spoustu problémů. A proč nemáte to, po čem toužíte? Jste uspěchaní, plní stresu a nemáte chvíli, abyste si vydechli. Takto se cítí mnozí z vás. Oproti těm druhým, kteří cítí spokojenost a naplněnost. Prožívají štěstí a lásku. Co dělají špatně ti, kteří se cítí zklamaní, kteří mají pocit, že pro ně v tomto světě neexistuje radost a štěstí? V každém životě se střídá vše. Víte sami, že život je jako vlna v oceánu. Někdy jste nahoře a užíváte si to sluníčko, které na vás svítí a zahřívá vás a poté se ocitnete na dně a nemůžete se nadechnout, máte pocit, že se utopíte, že se vzdáte tíze vlny, která vás tlačí ke dnu. Ano, toto máte ve svých životech. A takové situace také prověřují vaši pravou víru, vaši vnitřní sílu a vaši důvěru nejen v sebe samé, ale také v boží sílu a ve spravedlnost karmy. Všichni si někdy prožili to, čemu se říká být na dně a také euforii toho, být nahoře. Vy však, lidé Země, nechtějte být ani na dně, ani na výsluní. Vy musíte ve svém životě hledat rovnováhu. Musíte nalézt klid uvnitř sebe samých. Jakmile toto zvládnete, nedotkne se vás již nic. Pokaždé se otevřete klidu, který přijde z vašeho srdce, pokoji, který zklidní vše, co kolem vás bouří. Toto je tajemství štěstí. Ano, vlny života vás budou zasahovat, budou s vámi cloumat, přesto však se vás nedotknou, neboť budete vnitřně spojení se svou duší, se svou pravou podstatou. A zde je mír a klid a prostor plný lásky a porozumění. Učte se hledat tento prostor lidé Země, budete ho potřebovat. Neboť čas uzrál a vaše životy se ocitnou jako na vodě, mnohdy dokonce doslova. A vy toto vše můžete přestát pouze s nadhledem a s ohromným odhodláním projít zkouškami, které jsou pro vás přichystány. Pokud se spojíte, utvoříte most, přes který mohou mnozí přejít bez toho, aniž by utrpěli jakékoli ztráty. Avšak musíte myslet na blaho všech. Ne na prospěch jednotlivců. Potom by se tento most zřítil a veškeré úsilí by bylo zmarněno. Lidé Země, učte se naslouchat jeden druhému. Neprojevujte ve svých životech myšlenky na odplatu, spíše možnost rozumného řešení. Není nic, co by se vyřešilo s horkou hlavou. A právě proto budete potřebovat klid a pohodu. Pamatujte, že násilí plodí jen násilí a láska přináší pochopení. Proto se za sebe také s láskou a pochopením postavte. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

1.2.2016

Propojení

Mnohé úkoly jste si naložili, lidé Země. Hledáte sami sebe, myslíte, že jste se ztratili, že nemáte domov, krom toho, který obývá vaše fyzické tělo. Ale vaším domovem je jiné místo. Je to Otcův příbytek. Vy však podvědomě cítíte spojení a toto propojení vás vede. Cítíte touhy, cítíte sílu Vesmíru, která vás láká do nepoznaného. Zdá se, jakoby vše bylo daleko a zároveň uvnitř vás samých. Hledáte prožitky, které vás uvedou na cestu extáze. Avšak často se vracíte z vašich snových cest a nechce se vám zpět, neboť jste se dotkli Jednoty, dotkli jste se příbytku Otce. Na okamžik jste pocítili váš pravý domov. Tyto prožitky vás činí povznesenými, avšak návrat do reality bývá zklamáním. Toto však je pro vás jako slunce, které ohřívá vaše srdce. Díky tomuto získáváte sílu do všeho, co konáte. Propojením nacházíte víru. Víru ve smysl života, v to, co prožíváte. A toto spojení je pro vás požehnáním. Neboť ti, kteří se dotkli Otce, si uvědomují vše, čeho jsou součástí. Vzpomínají si a již nikdy nezapomenou. On jim dopřává tuto výsadu, aby své prožitky mohli sdělit ostatním. I když často neexistují slova, jimiž se dá toto propojení vyjádřit. On sám miluje své děti a jako rodič vás nechává rozhodovat tak, jak sami chcete. Nechce vám nic odpírat. Vše, po čem jste toužili, vám je a bude poskytnuto. Vše, co si stvoříte, to také prožijete. Musíte však ještě prožít mnohé, abyste byli očištěni. Abyste konečně dosáhli hranice, kdy bude pro vás blaho ostatních spojené s láskou bezpodmínečnou. Každý máte svou cestu a každý svá přání a touhy. Sněte však s otevřenýma očima, s myslí dokořán. Nebuďte slepí a zaměřujte pozornost na mnohé maličkosti. Vnímejte a naslouchejte. Jsme tu s vámi a žehnáme vám i vašim životům. Otec si přeje, abyste byli šťastni, abyste se radovali. Máte potřebu toto prožívat. On však ví, že se také bojíte. Bojíte se uvolnit, zbavit se závislosti, zbavit se tíže. Kdybyste toto byli schopni udělat, váš život by byl lehký jako peříčko. Otec však dodává: „Ať jste, kde jste, jsem s vámi. Miluji vás a vždy tu budu, abych vás podržel, otevřel náruč, kde se budete moci utěšit. Budu tu pro vás pokaždé, když mě zavoláte. Budu tu, i když nebudete žádat. Jsem v každé buňce vašeho života, jsem všudypřítomný. Já jsem.“

 

 Únor 2016 - Z časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Víra

Lidé Země, přichází důležitý zlom ve vašich životech. Nový rok přináší mnohé změny, které se týkají nejen vás, ale i vaší společnosti. Jste tím výrazně ovlivněni, neboť zde existuje spojení. Vy tvoříte společnost, vy tvoříte váš stát. Dějí se změny na mnoha úrovních. Stále více se projevuje váš nesouhlas s tím, co se děje kolem vás. Nejste slabí, vaše síla je nezměrná. Pamatujte si, že jste schopni dosáhnout jakékoli změny, pokud si budete stát za svým, pokud budete schopni a ochotni spolupracovat. Zasaďte se o to, abyste mohli stále být svobodní a svobodně se projevovat, svobodně tvořit. Odpovědi, které hledáte, k vám proudí ze všech směrů. Budete nuceni se stále více spoléhat pouze sami na sebe, na svou intuici. Jste vedeni, abyste se takto zaměřovali, je to důležité pro váš vlastní rozvoj. Jsou zde mnohé informace, které budou odtajněny. Budete velice překvapeni. Najednou budete moci porozumět mnoha věcem, se kterými jste si dosud nevěděli rady. Budete však nuceni obrátit se nejen dovnitř sebe samých, avšak stále více z vás se začne obracet k vyšší moci. Posílí se vaše víra. Víra ve spravedlnost, víra v sílu energie, ve vaší ochranu. Víra ve stvořitele. Také se zesílí vaše spojení. Stane se tak pod vlivem vnějších událostí, které budete prožívat. Budete postaveni před důležitá rozhodnutí. Budete se muset rozhodnout, zda si vyberete pravdu, která však nebude zadarmo anebo pohodlnou lež, díky které však vaše vědomí zůstane zablokováno. Je potřeba být připraveni na možné i nemožné. Mnohé události naberou spád. Také však se v mnohém projeví vaše předchozí činy, budete sklízet úspěchy a nebo budete nuceni opakovat stále stejné, avšak mnohem drsnější verze toho, co jste v minulosti nezvládli. Lidé Země, uvědomte si, že to, jaké budou vaše životy, závisí hlavně na tom, jak budete ochotni přijímat to, co přichází a jak na tyto situace budete nahlížet. Můžete si vybrat, zda vše přijmete s odporem, s nedůvěrou a nechutí anebo s nadhledem a vizí možnosti svého růstu. Lidé Země, dny míjejí a již nikdy se nebude opakovat nic z toho, co prožíváte. Tlaky na vás jsou veliké, ale vy nabíráte sílu každým dnem. Chraňte svou víru, chraňte své děti a chraňte sami sebe. Žádejte o možné i nemožné a děkujte za vše, co je součástí vašich životů. Posílí vás to. Milujeme vás a žehnáme vám. Jste silní, jste my.

A pamatujte…

Láska je síla, která otevírá srdce, otevírá portály. Nakonec se všichni v lásce spojí, ať jsou si přítelem nebo nepřítelem. Spadne závoj zapomnění a všechny duše pochopí, poznají sami sebe, poznají své partnery, uvidí minulost a budoucnost. Čas nerozlišuje, neboť je též iluzí. Role, které hrajete v této realitě, jsou režírovány vámi samými. Proto pouze vy je můžete měnit a zasahovat do nich. Most, který vede do světla, je odpojen proto, abyste si byli jisti sami sebou, až ho najdete.

 

24.1.2016

Mezní bod

Je čas, lidé Země. Dlouho jste spali, čekali jste na spásu, která přijde v podobě mesiáše, zachránce. Mnozí se odvolávají na budoucnost, na to, že bude zasaženo ve váš prospěch a vaše budoucnost se zlepší. Je čas, abyste se probudili. Abyste pochopili, že jakmile nepřiložíte ruku k dílu, vaše budoucnost bude ztracena. Mezní bod, hranice, kdy nebude již návratu, se blíží. Ano, v mnohém je vám pomáháno a bude i nadále. Ale je potřeba, aby jste se vzdali minulosti, abyste pochopili, že je vám sdělováno mnoho nepravd, abyste žili jako nevědomí. O tomto je váš život a práce, vaše cesta a váš cíl. Nepřihlížet tomu, co je vám vnucováno. Umět prosadit sami sebe. Ne však za každou cenu, ale cestou odpuštění a cestou prozření. Stále vám zdůrazňujeme, že je potřeba více víry. Víry v sebe samé, ale také ve vesmír a v Otce, který vás stvořil. Je důležité být připraveni na nové. Neboť se blíží čas, kdy se budete muset postavit všemu, co jste dosud považovali za jedinou pravdu. Lidé Země, mnohé duše jsou nyní připraveny odejít. Přichází jaro, období, kdy se probouzí příroda, ale také kdy odcházejí mnohé duše. Jste unaveni. Je zde mnoho fyzických problémů mezi vámi. To proto, že někteří se ještě nezbavili toho, co musí uvolnit. Mnohé jedy si v sobě držíte. Také jste všichni pod vlivem různých technologií a mnohých dalších působení, díky kterým vaše fyzická těla umírají. Můžete se rozhodnout pro změnu. Jsou mezi vámi mnozí, kteří se zasazují o výraznou změnu životního stylu. Nejen svých soukromých životů, ale i v životě celku. Je potřeba naslouchat těmto bytostem, neboť mnozí mají vize, jejichž realizace by vám mohla pomoci přežít budoucnost a ozdravit vaši společnost. Naslouchejte a čtěte mezi řádky. Učte se důvěřovat pouze sami sobě. Ještě stále věnujete velkou pozornost veřejnému mínění, jste pod vlivem rodičů, přátel, sousedů. Vždy se řiďte tím, co sami cítíte. V tomto čase vám musíme sdělit, že vás brzy čeká velice výrazná událost ve vašem světě. Zpočátku jí budete věnovat jen málo pozornosti. Avšak je to velice důležité pro vaší budoucnost. Zůstaňte však za každou cenu ve svém středu. Zbavte se emocí, které se s touto událostí rozhoří. Musíte zůstat klidní. Neboť mnohé emoce mohou způsobit masové reakce, které již nebude možné vrátit zpět. Žádáme vás, vždy a za každou cenu zachovávejte klid ve své duši a skrze svou intuici hledejte odpovědi, hledejte východisko. Pamatujte si, že jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

17.1.2016

Zvolte život a lásku

Lidé Země, prohlubuje se vaše zkušenost s prostupováním do jiných světů. Mnozí z vás se spontánně  napojují na situace, které jsou jim známé z minulosti. Dostáváte se v mnohých propadech tam, kde si potřebujete osvěžit paměť. Vybavují se vám situace, které souvisí s přítomností a pomáhají vám dokončovat to, co je potřeba uzavřít. Jsou zde i mnozí, kteří si tyto situace umějí vyvolat záměrně. Potřebujete se vyznat ve svých životech. Je zde mnoho dalších neurčitostí, které vás ovlivňují. Vaše podvědomé strachy rozdmýchávají obavy z přítomnosti, z událostí blízkých a budoucích. Jste napojeni na mnohé reality, na mnohé světy. Často si to ani neuvědomujete. Dostáváte také podněty od své duše. Jste zkoušeni, zda jste připraveni posunout se dále. Vždy každé ukončení se stává bolestným, neboť máte pocit, že odchází cosi, co se již nemůžete vrátit, očekáváte spíše to horší. A právě tato očekávání vám brání být sami sebou, cítit volnost a podvolit se rozhodnutí duše, podvolit se plánu, který jste si dali. Otevíráte se mnohým energiím. Působí obzvláště na odstranění zablokovaných oblastí ve vás samých. Proto, abyste byli schopni propojit své vědomí s vaší duší, prociťovat informace ze zdroje a případně s nimi rezonovat a integrovat je do svého života. Časté výkyvy nálad vás provází vaším životem natolik dlouho, že toto již neregistrujete. Přesto je potřeba to vnímat a pracovat s tím. Jste spojeni také mezi sebou. Velice silná spojení jsou vytvořena mezi rodiči a dětmi, mezi partnery a mezi přáteli. Hledáte věčnost bytí v tomto světě plném násilí a chaosu. Lásku často stavíte až za rozum. Toto nejsou rozhodnutí vaší duše, nýbrž vašeho ega. Máte v sobě velký potenciál, avšak mnohé strachy, které toto zcela ničí. Člověk se přizpůsobuje tomu, jaké podmínky má, chová se tak, jak byl naučen. Má mnoho vrozených vlastností a sklonů, které jen těžko překonává. Je zde však možnost rozhodnutí a chtění prosadit to, po čem toužíte. Za přispění vaší duše. Oceán moudrosti vás omývá a stačí jen natáhnout ruku a vzít si, co potřebujete. Mnozí si však tuto možnost ani nepřipouštějí. Lidé Země, čeká vás mnoho příležitostí k růstu. Některé z nich však nebudete, viděno vaším pohledem,  považovat za příjemné. Mnohdy budete muset udělat kompromis nebo umožnit věcem, aby se udály. Nic se nedá urychlit, přestože mnohé již letí jako splašený kůň. Každý z vás má před sebou nějaké úkoly. Někteří se cítí velice unavení. Též je zde mnoho pochybností o pozitivních výsledcích. Na druhou stranu budete neustále dostávat mnohá ujištění, dostane se vám nepřetržité pomoci i odpovědí. Také si budete stále více uvědomovat své spojení se zdrojem, s přírodou. Máte v sobě mnohé obavy. A to není nutné. Ale také naději. Vaše duše ví, kam jít. Dopřejte si volnost a dopřejte si možnost volby. Možnost zvolit život, prožívat lásku. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

10.1.2016

Hledejte ve svém nitru

Lidé Země, mnohé změny čekají planetu Zemi. Probouzejí se mocné síly. Země se posouvá do jiné oblasti, její vzestup již probíhá. Nejen přírodní události, které jsou nezvyklé, budou doprovázet vaše životy v tomto roce. Situace se začne vyhrocovat a vaše země, vaše společnost se začne rozpadat ve svých názorech, ale spojovat ve společných cílech. Celosvětová situace se výrazně zhorší. Lidé Země, vesmírná podpora je stále silnější. Je ustanovena ochrana. Ale také neprostupnost. Vesmírné bytosti hledají cestu, jak Zemi osvobodit od útlaku. Stále více se budou objevovat odpovědi ohledně otázek života na Zemi a mimo Zemi. Nyní se prohlubuje spojení mezi zemskou sítí a vaším vědomím. Sítí prochází více energie. Odtud také pochází mnohé problémy v lidské psychice, neboť je to velký tlak a je potřeba vyrovnávat hladiny energií. Jsou zde stále mnohé skryté manipulace. Ale také stále častěji se začnou odkrývat. Mnozí z vás se přestávají nechat zastrašovat a budou více otevření. Proběhne něco jako technická revoluce. Probuzením zemské aktivity budou odkryty některé části podzemí a nové informace se dostanou na povrch, do podvědomí vás všech. Situace je již neúnosná. Vše se bude stupňovat a také reakce mezi příčinou a následkem je a bude téměř okamžitá. Lidé Země, čeká vás velice dynamický rok. Budete potřebovat mnoho sil. Přesto pro vás bude velice přínosný, neboť se otevřou stavidla energií, která se bude valit skrze Zemi. Hledejte stále ve svém nitru, věnujte se sami sobě, poslouchejte svou intuici. Mohou se dít zázraky, neboť budete silou svých myšlenek tvořit daleko rychleji. Ale pozor na to, co máte ve svých myslích! Ve všech životních oblastech přijdou změny. Změní se svět, jak jste ho znali. Budete mít pocit, že jste vláčeni ve víru událostí. Ale vždy můžete říci dost. Máte tu volbu. Na to nezapomínejte. Stále mějte na mysli, že se stane jen to, co dovolíte, aby se stalo. Buďte stále přítomni a všímejte si znamení. Jsou ukazateli vaší cesty. Udržujte si svou svobodu a nenechejte se spoutat. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

1.1.2016

Být jako děti

Lidé Země, odpovědi na vaše otázky jsou připraveny. Novým rokem získáte to, po čem jste toužili. Avšak pozor, každý pouze to, co stvořil. Nejen to pozitivní, ale také negativní. Bude vás mnoho, kteří se probudíte a mnozí zcela změní své životy. Je potřeba naslouchat sami sobě. Neboť i přesto, že mnohé odpovědi se mohou zdát neuvěřitelné, jsou řečí vaší duše, která vám ukazuje cestu. Jste jako květiny, křehcí, přesto však vytrvalí. Budete stále více toužit po prožívání klidu, začnete si více uvědomovat pravou podstatu věcí. Také mnohé informace, které se v tomto roce objeví, budou pro vás nejprve šokující, ale mnohé vezmete za své a budete cítit, že je v nich obsaženo mnoho pravdy. Lidé Země, buďte spokojení se svými životy, neboť jste si je vybrali. Mnoho z vás toto již chápe. A také máte mnoho příležitostí změnit to, co se vám nelíbí. Avšak jen málo z těchto příležitostí využíváte. Buďte stále pevní ve svých názorech, avšak buďte ochotní naslouchat a prověřovat vše, co slyšíte. Nepřijímejte vše, co vám bude předloženo. Přemýšlejte, použijte svůj cit, svou intuici. Není všechno zlato, co se třpytí. Vyžeňte ze svého života zvyk, chtějte být překvapováni, nechtějte spát, nuda je uspávačem pro radost a spontaneitu. Buďte jako děti. Věřte v lásku a v boží sílu.

 

                                                                                   

                                                                                   2016

 

Tentokrát bez novoročních předsevzetí, avšak s vírou v sebe samé…

Lidé Země, končí rok plný překvapení, ale také mnohých problémů. Mnoho bolesti odešlo z vašich mentálních těl. Jste nyní očištění do té míry, že jste připraveni na další cestu. Čas plyne velice rychle a to, co jste dříve byli ochotni věnovat sami sobě, je velmi zredukováno. Máte stále méně času, což vás oddaluje od vás samých. Potřebujete si odpočinout, rozhlédnout se kolem a pochopit, že vše, co jste ochotni dát sami sobě, je darem nejen pro vás, ale hlavně pro vaši duši. Neboť právě duše touží po rozvoji, touží se vrátit zpět tam, odkud přišla. Je možné to takto zjednodušeně říci, avšak ve skutečnosti je vše mnohem složitější. Přesto můžete být ujištěni, že vaší prioritou je následovat volbu své duše. V tomto roce jste se dozvěděli mnoho nových a důležitých informací. Zdá se, že nastává čas, abyste se posunuli dále, abyste objevili to, co dosud zůstávalo skryto. Jakoby byl otevřen archiv s dokumenty, které byly dávno zapomenuty. Takto to v tomto čase je. A není to jen archiv, otevírají se též mnohé portály, kterými vstupují různé bytosti na tuto planetu. Nemáte tu možnost být tohoto součástí, neboť mnozí ještě nedosáhli požadovaného rozvoje. Přesto se to děje a v následujícím roce dostanete mnohé další informace, které často způsobí rozruch. Je nutné, abyste získali povědomí o tom, co vám bylo zatajováno, abyste konečně uviděli tu pravdu, která byla častokrát změněna právě proto, abyste byli oddáleni od svého cíle, abyste bloudili a nenašli cestu domů. Vše, co je vám známé, se v mnohém ukáže jako nepotřebné v příštích časech. Bude přepsána vaše minulost. Budete postaveni před volbu, zda věřit tomu, co cítíte, informacím, které k vám přicházejí skrze intuici anebo budete slepě následovat samozvané vůdce, kteří dělají vše jen proto, aby vás zbavili vaší svobodné vůle. Oni nechtějí, abyste se probudili, abyste poznali, kdo jste. Neboť až se to stane, tak se probudí nevídaná síla. Často sníte o lepším světě, o lepších životech. Hledáte odpovědi všude kolem a také je možné v tomto čase získat odpověď na cokoli. Avšak je v tom také úmysl, neboť velké množství informací jsou ve skutečnosti často dezinformace, které vás mají odvést od vašeho cíle. Je potřeba, abyste v sobě upevňovali ochotu otevřít oči a učili se vidět pravou podstatu věcí, rozlišovat. Ne tak, jako dosud, kdy jste se dívali pouze na jakési projekce. Musíte vytrvat, neboť vás to osvobodí od lží a manipulací. Ano, do této doby jste byli v mnohém loutkami. Byli a jste závislí. Avšak toto musí skončit. A právě tento čas je zde. Čas, kdy je nutno stát za sebou samými, kdy je potřeba se ještě více zaměřit na odpuštění nejen ostatním, ale zejména sobě samým. Kdy je potřeba osvobodit se od závislostí, stát se zasvěcenými a otevřít srdce i mysl. Mnoho z vás se vrací domů a přichází nové, vyspělé duše, které přijaly nové úkoly, aby lidstvo konečně bylo pozvednuto. Není to tak, že změna přijde ze dne na den. I když velmi výrazné bude působení kosmických energií během prosincových dní. Přesto se již mnohé děje a také vliv těchto změn pociťujete na svou vlastní kůži. Vstoupíte do roku 16. Nástup do nového roku bude pozvolný. Avšak není nutné dávat si jakákoli předsevzetí. Pouze zůstaňte věrni sami sobě a snažte se žít v přítomnosti. Budete muset řešit mnohé problémy, neboť někteří se stále nechtějí vzdát svých dosavadních a mnohdy nefunkčních životů. Avšak je to nutné. Ano, je zde mnoho strachů a obav. Ale pokud budete schopni přijmout je jako součást sebe samých, budete schopni se vyléčit. Lidé Země, milujeme vás a naším úmyslem je pomoci vám osvobodit se. Chápejte, že vše má své příčiny a následky, avšak vy si stále neuvědomujete svou sílu Boha uvnitř vás samých. Proto trpíte. Teprve až toto uvidíte, budete se moci vrátit domů a nalézt svůj střed uvnitř vás samých. Neboť den za dnem se stále více bytostí osvobozuje a také je zde mocná ochrana Země. Jakmile se osvobodí Země, budou všichni uvolněni z pout a z vězení. Stojí před vámi mnohé změny. Často vše přijde nečekaně, velice rychle a obrátí to vaše životy. Ne ze dne na den, ale z minuty na minutu. A vy budete přinuceni reagovat, vzdát se toho, na čem lpíte. Avšak vězte, že i když něco neznáte, neznamená to, že je to špatné. Vždy záleží jen na úhlu pohledu. Proto se snažte pochopit, že je to vždy jen pro vaše dobro. Věřte sami sobě a ve svou sílu a moc. Těšte se na dny příští a děkujte za příležitosti, za vše, co jste dokázali. Užívejte života a radujte se. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

 

15.12.2015

Přání pro všechny

Má láska odpovědi na otázky srdce? Ano. Ona je tou odpovědí. Má srdce touhu a cítí bolest? Ano, ale od touhy je jen krůček k realizaci. Od možnosti realizace se odvíjí cesta ducha. A tato cesta je součástí cesty duše toužící po splynutí s věčností. Milovat znamená růst, žít a expandovat. Nemilovat znamená pomalu usychat a umírat. Takový je život. Hledá ty správné cesty, aby proměnil bolest a našel lásku. Ať jsi kdekoli, člověče, ať jsi jakýkoli. Ty jsi. A toto tě spojuje s duchem, s tvým pravým původem. Možná jsi zapomněl, ale brzy si vzpomeneš. Nebuď zarmoucený, že neznáš svou cestu. Jásej a oslavuj, neboť víš, že o tebe je a bude postaráno. Nejen nyní, ale i v příštích dnech. Ať je rok 2015 nebo o tisíc let dříve, či později. Objímá tě cit ze všech nejsilnější. Nejsi sám. A toto musí být tvé přesvědčení. Odpírej si lásku a budeš chudý. Přijímej lásku, i když ji sám nemůžeš poskytnout, člověče. I přesto, že máš srdce zatvrzelé, ten, kdo tě miluje, vidí záři ve tvých očích, cítí teplo tvého srdce a hebkost tvých doteků, vůni tvých vlasů a také bolest tvé samoty. Přesto tě miluji. Přijmi a děkuj za toto vše a věz, že jsi bohatý, aniž cokoli vlastníš. Tvým bohatstvím je možnost milovat a ta vždy zůstane. Miluji tě člověče.

 

11.12.2015

Předvánoční…

Lidé Země, nebojte se projevit sami sebe. Vaše zoufalství nemůže a nesmí trvat moc dlouho. Jsou zde opět láskyplné dny, kdy se budete více obracet ke svému Otci, ke Stvořiteli a budete se snažit prožívat alespoň na chvíli lásku. Ale hleďte, v tomto čase je potřeba daleko více. Je potřeba zaměřit svou pozornost také sami do sebe. Je důležité udělat si pořádek ve svém nitru. Je potřeba nalézt mnohé odpovědi, neboť vás čeká náročný rok plný změn a mnohé situace budou pro vás neznámé a nové. Budete postaveni před mnohá rozhodnutí. Nenechte se ovlivnit svým okolím, ale pouze tím, co pocítíte ve svých srdcích. Mnozí se setkáte se svými protějšky, posílí se pouta lásky. Mnozí se potřebují vyléčit ze svých zklamání a dostanou novou naději. A též se ukončí mnohá partnerství. Neboť život i partnerství jsou o svobodě těla i ducha, o svobodě mysli a srdce. Nebojte se za tímto jít. Setrvávat tam, kde je bolest a utrpení je sebetrýznění a zbytečná oběť. Zachovávejte však rodiny a držte při sobě. Vaše děti potřebují lásku, potřebují zázemí. Zároveň však se budete od vašich dětí mnohé učit. Neboť některé děti sem přišly právě z tohoto důvodu. Přináší nové informace, moudrost, učí novému přístupu k životu. Jsou vašimi učiteli a zároveň žáky. Předejte jim ze sebe to nejlepší a učte se dívat jejich očima. V tomto čase se zesilují vlivy energií, čas bude však milosrdný pro to, abyste vše dokázali zpracovat. Sledujte vše, co je pro vás důležité, buďte bdělí a šiřte kolem sebe lásku a radost. On přichází, aby k vám promluvil… Má lásku pro všechny, kteří se považují za jeho děti. Má náruč pro všechny, kteří mu otevřou svá srdce. Má bezpodmínečnou a všeobsahující lásku pro své děti. A jeho syn je vaším strážcem v tomto světě a v tomto čase. On, váš Otec, žehná vám i vašim dětem. Cítí lítost nad vším, co způsobujete sami sobě. Avšak nesoudí vás, neboť jste jeho děti. Stále vás bude milovat. Je s vámi na vaší cestě.

 

30.11.2015

Něco končí a něco začíná

Odchází další rok, který mnohé poznamenal v jejich srdcích. Stále vzpomínáte na své ztráty, na odchod svých milovaných. Máte v sobě smutek, neboť cítíte, že svět je ochuzen o mnohé dobré bytosti. Vězte, že duše odešly do ráje a znovu se vrátí. Tak jako se to děje neustále. V tomto čase rekapitulujete. Děláte to vždy, když cítíte, že něco končí a něco nového přichází. Víte uvnitř sebe samých, že mnohé věci jste mohli udělat jinak, ale nemá cenu se tím trápit, neboť jste jednali tak, jak jste uměli. Tak, jak jste cítili ze své duše. V tomto čase však nelze znovu prožívat minulost. Jste tady a teď. Buďte připraveni na mnohé události v následujících dnech a měsících. Často se budete obracet k vyšší síle, aby vyslyšela vaše prosby. Čím častěji, tím lépe pro vás. Neboť vám bude pomoženo, lidé Země. Jste sami proti sobě, pokud si myslíte, že jste sami v tomto světě. Avšak opak je pravdou. Jsou zde mnohé bytosti, o kterých nemáte ani tušení. Ba odmítáte o nich i jen slyšet. To vše však bude brzy rozkryto a pravda se ukáže. Nyní však je potřeba zdůraznit, abyste věnovali čas sami sobě. I přesto, že prožíváte shon. Nejpřednější jste vy sami. A v čase odpočinku si začnete uvědomovat, že svět není pouze černý a bílý. Že to, co chcete změnit, musíte udělat sami. Přesto se znovu ponoříte do všedních dnů. Váš život musíte sami obohatit, neboť stresy vám škodí. Na prvním místě je láska. Víme, že toto slýcháte neustále. Avšak díky lásce rozkvétají vaše duše. Rok odchází, vy zůstáváte. Vy, bytosti plné lásky, na kterou jste mnozí zapomněli. Oč by byl váš svět krásnější, kdybyste toto chápali. Kdybyste probudili a rozvíjeli tento cit. Lásku bez osobního vlastnictví, bez chtění a lpění. Ještě však nejste na mnohé připraveni. Stejně tak jako na to, co vás čeká. Udržujte však své mysli v naději, že vaše budoucnost je plná radosti a smíchu. Toto by mělo být vaše předsevzetí. Oslava moudrosti, která s věkem roste. Oslava života. Pochopení životních hodnot. A též porozumění sobě samým a odhalení toho, co se skrývá uvnitř. Je toho mnoho, co potřebujete zpracovat a prožít. Přesto věříme, že den ode dne porostete a vaše duše spolu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

17.11.2015

Pomáhej bližnímu svému

Lidé Země, otevírá se zde nyní téma pomoci bližnímu svému. Ano, toto je jeden z duchovních zákonů. Máte v sobě rozpory, neboť cítíte, že je stále potřeba dodržovat tento zákon. Na druhou stranu zde stojí protiklad a tím je postavit se sami za sebe, za svou svobodu. Za svou vlast a také za svou budoucnost. Je v tomto čase mnoho emocí, vycházejících skrze vás. Jsou to především vaše strachy. Strach je však něco, co by vás nemělo ovlivňovat. Strachy jsou vyvolávány uměle, s cílem destabilizovat společnost, ochromit vás a donutit jednat tak, jak byste nikdy nejednali. Proto si toto uvědomujte. Ano, rádi byste vyřešili situace, které vás tíží. Ne však z pozice strachu, neboť strach z některých může udělat bytosti plné nenávisti. Je potřeba jednat ze svého středu, z pozice pochopení situace, z pochopení pravdy. Jste zmatení, neboť k vám přichází mnohé informace a vy nejste schopni se rozhodnout, kde vlastně  pravda je. Musíte se postavit za svou svobodu, avšak je nutné, abyste to udělali s láskou a porozuměním, ne se zlostí a v afektu. Tento čas rozjitřil vaše rány a brzy se vše alespoň na chvilku zklidní. A tento čas potřebujete, abyste si sami v sobě srovnali, co je potřeba udělat. Uvědomte si, že je důležité naladit se na svůj zdroj a zároveň na jednotu, je potřeba vytvořit spojenectví, které ji silné, avšak zároveň nejedná z pozice svého ega, nýbrž z pozice pochopení. Máte v sobě stále více obav, avšak je potřeba tyto strachy pustit. Byli byste ovládáni ještě dalším agresorem. Manipulací již bylo dost. Chápejte, že vše se děje z nějakého důvodu. Je však potřeba být připraveni cítit klid a rozvahu. V mnohém si uděláte jasno a také se konečně rozhodnete spojit se a otevřít se změnám, které nutně musí přijít tam, kde roste nespokojenost. To však neznamená rezignaci ani boj, nýbrž spíše následování svých pocitů, své intuice. Je zde mnoho vyspělých duší, které mohou intervenovat za vaši zemi. Důležité je, jak se ke všemu postavíte vy sami. Zda budete ochotni naslouchat, spolupracovat a zda budete ochotni projevit nejen svou sílu, ale i moudrost věků. Neboť máte v sobě ohromný potenciál. Nezahoďte ho a dbejte, abyste nezradili svou duši. Milujeme vás.

 

10.11.2015

Cesta duše

Lidé Země, otevíráte se novým možnostem a pochopení skrytých pravd. To, co jste v minulosti odmítali, se stává součástí vašeho života, stává se to vaší zkušeností a prožitkem. Měníte svůj pohled na mnohé. To, co jste v minulosti nevnímali, vyžaduje nyní vaši pozornost. Hledáte v životě pevný bod, ukotvení, které by vám dodalo pocit jistoty. Tyto jistoty jsou však falešné. Mnohdy stačí jen málo a vše, na čem jste lpěli, se zřítí jako domeček z karet. Pochopte, že minuly časy, kdy jste se ve svém životě často dívali kolem sebe a viděli jste, jak míjí dny. Avšak nechávalo vás to klidnými. Nyní však klid odchází. Neboť se zdá, že přítomné dny jsou stále hektičtější, stále kratší. Je však důležité, aby jste pochopili, že ne vše je potřeba. To, co fungovalo kdysi, mizí. Stejně tak je potřeba určit si v životě priority a to, co vám stojí za to, s čím souzníte. To ostatní musí pryč. Hledejte odpovědi ve svých srdcích, víte, co je pro vás důležité. Vaše duše vám odpovídá. Probíhá mnoho změn kolem vás. Mnohé pravdy začínají být odhalovány a stále více z vás s těmito pravdami souzní. Odkrývat vše, co je utajeno, je důležité proto, abyste pochopili svět kolem vás, abyste pochopili, kdo jste a proč jste zde. Budete se ještě mnoho učit. V životě narazíte na mnohé překvapující informace. Můžete být zmateni tím, co uslyšíte, budete řešit dilema, pro co se rozhodnout, čemu věřit. Víra je však pevně spojena s vaší duší, s tím, co cítíte uvnitř sebe samých. Mnozí se budou snažit vás o svých pravdách přesvědčit. Rozlišujte a nenechte se zmást. Mějte odvahu postavit se lžím a manipulaci, stůjte pevně sami za sebou. Možná vám to nyní způsobí problémy, avšak do budoucna zjistíte, že víra v sebe sama je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Nehleďte na to, co se vám snaží nutit ostatní. Čas je neúprosný i k vašim duším, neboť i když jste bytosti věčné, váš čas zde na Zemi je omezen. Je proto potřeba se nezdržovat a jít si za svým cílem. A také hledat to, co vám pomůže očistit sebe samé a díky tomu pozvednout své vědomí. To je cestou duše. Nezoufejte pokud si v danou chvíli nevíte rady, neboť na vše jsou zde připraveny odpovědi. Každý z vás je připraven, mnozí však ze strachu odmítnou. Buďte s Bohem a vytrvejte v hledání odpovědí. Milujeme vás a jsme s vámi.

 

28.10.2015

Jste napojeni

Lidé Země, putujete nyní krajinou plnou rozporů. Cítíte, že ve svém středu musíte zůstat neústupní, musíte následovat zdroj v sobě samých. Jste spojeni a tato spojení jsou stále posilována. Čím více prožíváte pro vás negativních stavů, tím je vaše duše odolnější, ale též vaše vědomí je daleko vnímavější. Cítíte rozpory, neboť stále rozlišujete mezi srdcem a myslí. Mysl vás ovládá stejně tak, jako vaše srdce zmírňuje následky vaší mysli. V tento čas jsou zde mezi vámi velmi silné bytosti  které prošly mnohými zkušenostmi. Tyto bytosti jsou velice silné a pomáhají všem v jejich postupu. Všichni jste děti Boží a jako jednotlivci jste také individuality. Avšak před Bohem jste si všichni rovni. Každý má svou cestu. Stále více bytostí si toto začíná uvědomovat, spojení se zesiluje. Avšak také mnozí mají veliké problémy se silou energií, které přijímají. Je to ozdravná energie, která léčí duši a která pomáhá napojení na vyšší úrovně. Stáváte se multidimenzionálními bytostmi. Ne, že byste jimi nebyli svým původem. Ale mnozí se teprve tady znovu narodí. Teprve tehdy, až projdou školou života a sami, díky svému úsilí, dosáhnou cíle spojení. Máte se ještě mnohému naučit a prožijete mnohá zklamání, ucítíte mnohé tlaky na své osoby. Často se budete chtít všeho vzdát. Avšak vaše duše vám opět připomene, kdo jste a proč přicházíte. Neboť již je potřeba, aby jste procitli. Abyste se stále nalaďovali na energie svobody a lásky, abyste šli na své cestě za svým cílem a tím je osvobození se z koloběhů zrozování, pochopení, že vše, co prožíváte, jsou pouhé iluze. Že pravda je úplně jiná. Ti, kteří jsou připraveni, budou iluzí zbavováni. Ti, kteří odmítají, budou i nadále hříčkou osudu, ponecháni sami době, aby dospěli. A nakonec také pochopili. A budou spaseni. Jste napojeni, prociťujte toto spojení. Naleznete klid a mír ve svých srdcích. S láskou...

 

24.10.2015

Jediná pravá cesta

Lidé Země, proč se stahujete do sebe, místo, abyste projevili své pravé já? Proč stále hledáte v minulosti to, co již dávno nefunguje? Svět se mění, vidíte to každým dnem. Pokrok nelze zastavit. A také vaše duše jsou již na jiné cestě. Je potřeba postoupit, nalézt možnost, jak očistit sami sebe, jak kráčet dále s čistotou své mysli, čistotou své duše. Teprve toto vás vyhoupne do výšin, teprve tak dosáhnete svého domova, ucítíte spojení, které se vám zdá ztracené. Avšak ztracené není. To pouze vy jste byli tak dlouho manipulováni, abyste zapomněli. Zapomněli na to, kdo jste, kam patříte. A to je také to, co vaši manipulátoři se stále větším úsilím chtějí skrýt. I přesto, že jste zapomněli, i přesto jste schopni čas od času prostoupit temnotu kolem sebe, podívat se do světelných výšin a zapamatovat si to, co jste tam viděli. Zůstane ve vás nezapomenutelný otisk známého, láskyplného, toho, kým jste byli předtím, nežli jste přišli na Zemi. A s těmito pocity se vracíte zpět, do svého světa, své reality. A poté cítíte, že mnoho z toho, co bylo dříve, vás již neuspokojuje, neboť jste nahlédli tam, kde jste doma. A již toto nezapomínáte, ale celý život hledáte. Nechápete, že nemusíte hledat, pouze zaměřit pozornost do svého středu a tak se opět napojit. Avšak ve svých starostech a obavách často tyto pocity potlačujete. Proto se objevují smutky a beznaděj, neboť cítíte, že jste žili jiný život a toto je jen pouhá iluze. Každý tvoří svůj svět a často se stáváte součástí iluzorních světů ostatních. Není zde radost, není zde láska. Chybí pochopení. Chybí spojení a víra. Vše však řídí vaše duše a tak dříve či později rozsvěcí tu božskou jiskru ve vás samých. A teprve poté, když jste plně přítomni, kdy si vše uvědomujete, jste schopni přijmout to, co se děje kolem vás, s vámi, jste schopni přijmout to, co vidíte a také jste schopni roztrhat závoj iluzí, který vás plně obaluje. Teprve tehdy vaše duše jásá, neboť jste dosáhli prvního kroku uvědomění. Neboť jste dosáhli místa, ze kterého již není návratu. A od této chvíle začíná hledání osvícení, hledání pramenu věčného života. A toto je pro vás tou jedinou pravou cestou. Toto je to, co se děje v těchto letech, co se děje každým okamžikem. A vy jste toho součástí. Oslavujte a děkujte za tyto příležitosti. Na mnohé z vás se nedostalo a mnozí toto odmítli. Ale ti šťastnější jsou zde. Jste to vy. Proto nezahoďte tuto příležitost a naleznete lásku bezpodmínečnou. Milujeme vás a jsme s vámi.

 

16.10.2015

Svět se mění

Lidé Země. Jste nyní ve svých životech velice omezeni. Hledáte východisko, jak dál ze svých problémů. Hledáte řešení mimo sebe samé. Jste rozladěni z toho, co žijete. Mnozí čekají na lepší časy, další již toto vzdali. Čekání vás však oddaluje od vašich cílů. Temnota stále více rozbaluje svůj plášť a vy jste chyceni v denních dramatech, která z vás vysávají energii. Díky tomu nejste schopni myslet, naslouchat, rozeznat pravdu od lži. Přejímáte do sebe mnohé názory i přesto, že toto tak necítíte. Učte se naslouchat a vidět za věci kolem. Nepropadejte skepsi, ale snažte se cítit klid v sobě samých. Jste mocně podporováni. V tomto čase se rozpadají mnohé systémy. Svět se mění, hranice se posouvají. Ať chcete nebo ne, i svět má svou karmu, která musí být splacena. Je však vždy jen věcí každé bytosti, jak přijímá to, co jí do života přichází. Je potřeba být stále napojeni na zdroj, na lásku ve svých srdcích. Musíte zůstávat věrní sobě a nepřipouštět  manipulace. Můžete být ohroženi, avšak nejste schopni tuto hrozbu odvrátit, pokud zůstanete lhostejní. Nebojte se toho, co neznáte. Je to jen jiné, není to nic, čeho byste se museli bát. Stále existuje plán duše a jen sama duše řídí vaši cestu. Nechtějte svým egem cokoli změnit, neboť nevidíte dále, nežli několik kroků před sebe. Jste lidské bytosti a přišli jste se učit. Vaše životy nejsou lehké. Avšak máte v sobě sílu tvoření. Nedopusťte, aby vás kdokoli chtěl omezovat a měnit. Máte před sebou problematické roky, přesto vše můžete zvládnout. Je však potřeba být silní a nevzdat se. Toto je to nejdůležitější. Nastává úsvit. I když pro mnohé možná může být zdrojem problémů, stojí to za to. Odpusťte a budete vedeni.

 

 6.10.2015

Úkoly v tomto čase 

Žij bděle, hledej spojení a více komunikuj.

Pomáhej ostatním hledat a nacházet.

Neobávej se života, ale jdi mu vstříc.

Následuj své srdce a odpusť, co odpustit můžeš.

Zasaď se o uzdravení své duše. Následuj její cestu.

Nepropadej skepsi, ale prožij vše s nadhledem.

Nečekej odměnu, žij touhou pomoci a pomáhej. Nelituj času, který tímto strávíš. Neodpírej si radost a prožívej lásku. Miluj sebe samého, miluj své bližní. Neukazuj na druhé, ale v prvé řadě si hleď sebe samého.

Nepoučuj, ale hledej poučení kolem sebe.

Získej nadhled a nepřehlížej ten největší dar. Dar života.

Nakonec splatíš svůj dluh a budeš moci splynout se svou duší, neboť pocítíš jednotu a pochopíš, že nejen ty a tvá duše jste jeden, nýbrž celý svět a celý vesmír jsou spojeni.

Možná to nyní nechápeš, ale pak ti bude vše jasné. Jsi tu, abys žil. Miloval a rozdával radost. Tak jdi a toto čiň.

 

5.10.2015

Nastává úsvit pro lidstvo. Čas stvoření minul. Odpojeno bude mnoho bytostí, neboť se nebyly schopny pozvednout. Hledejte vně, ale nenajdete. Hledejte uvnitř a zůstanete těmi pevnými, které potřebuje Země. Co byste chtěli prožít více na své cestě za porozuměním, nežli pozemské životy.  Má se za to, že lidstvo stojí na pokraji rozvoje ducha, neboť vše se k tomuto směřuje. Nabízí se taková pomoc, která nemá obdoby. Ale buďte silní, budete zkoušeni. Chaos bude vašim průvodcem v životě. A vy budete ti, kteří ve svém středu budou muset nalézt sílu, aby změnili svůj osud. Má se za to, že planeta potřebuje pomoci. Ale ona to dokáže sama. A vy naleznete sami sebe skrze ducha svatého.

 

5.10.2015 

Velká síla přichází

Mnohé události vás překvapí lidé Země. Stále nedokážete uvěřit ve skutečnost. Stále znovu a znovu oživujete iluze ve svých vědomích, neboť se stále vracíte tam, kde to znáte. Nepřipouštíte nic nového, oživujícího. Avšak není třeba se vracet. Je potřeba začít žít tím, co vnímáte, co cítíte. Ne tím, co se stále znovu a znovu objevuje ve vašich myslích. Mnozí nechtějí vidět a slyšet. Své strachy odmítají nebo uzavírají v sobě samých. Lidé Země, odpusťte vše, čeho jste schopni. Velká síla přichází. Musíte pochopit, že jedině odpuštění a oproštění se od chtění a marné touhy uvolní váš potenciál a pomůže vám dosáhnout výšek. Odkloňte se od falešných Bohů, nalezněte konečně sami sebe. Probouzejí se ve vás velké strachy. Cítíte se zmatení a snažíte se tomu utéci. Ale není kam. Neboť vaše strachy půjdou s vámi, dokud se jim nepostavíte. Dokud je neprocítíte a nakonec neuvolníte. Jste stále směrováni. Často však nenasloucháte. Lidé Země, nezavírejte oči, neboť neuvidíte to, co se chystá vstoupit do vašich životů. Máte se učit žít. Máte se učit milovat. Nyní budete často vzpomínat na dobu, kdy jste se cítili v bezpečí. Musíte se spojit. A musíte se též napojit na zdroj, na sílu Vesmíru. Lidé Země, hledejte Boha v sobě samých, jen tak změníte svůj osud. Vaše životy jsou těžké, avšak vy sami je mnohdy děláte ještě těžšími. Odpoutejte se od přežitých forem a vytvořte novou společnost, hledejte stabilitu v době problémů a žijte vírou v dobro. Milujeme vás.

 

28.9.2015

Spojením dokážete zázraky

Lidé Země, jste zde, abyste odžili minulost, ale také procitli. Jste zde, abyste otevřeli oči a probudili se, abyste si vzpomněli. Často se trápíte otázkami odkud přicházíte a proč jste zde. Je to odvěká touha znát tyto odpovědi. Vězte, že mnoho z vás na sebe v tomto čase vzalo odpovědnost a sestoupilo znovu na Zemi. Je to proto, že duše potřebují tuto možnost expanzivního růstu. Jste spojeni mezi sebou, jste jeden, prociťujte to. Chápejte, že v tomto čase vytváříte most, přes který můžete přejít do oblastí vyššího bytí, do oblastí vám všem tak známým. A také mnozí přejdete. Tam, kde sami tvoříte svou realitu, avšak během okamžiku. To vše však v sobě pro mnohé z vás zahrnuje prozření, neboť vaše myšlení je v mnohém negativní, zaobíráte se mnohými negacemi. Jaký by asi byl váš život, kdybyste tady, v této realitě byli schopni okamžitě materializovat to, na co myslíte? Kolik strachů a bolesti byste stvořili…Kolik neodpuštění a nenávisti.. Proto je potřeba, abyste byli čistí a zbavení zátěže a teprve pak budete schopni vzlétnout. Víte, že je důležité udržovat mysl čistou. Uvolňujte vše, co tam nepatří. Zaměřujte se na přítomnost a na to, po čem toužíte. V tomto čase se stále více hovoří o skrytých oblastech, o bytostech obývajících jiné světy. Vězte, že již brzy se toto stane součástí vašich životů. Je nutné, abyste znali pravdu a až jí poznáte, uvědomíte si, že mnoho z toho, co jste si dosud mysleli, že víte, byla jen iluze. Lidé Země, v tuto chvíli jste doslova bombardováni energií z vesmíru. Je to taková síla, že je potřeba být umírněna, abyste vše zvládali. Je zde mnoho bytostí, které vám pomáhají. Ale též mnohé z nich, kterým jde pouze o jejich vlastní dobro. Nepřejí si změnu a ani nechtějí, abyste cokoli změnili. Spíše naopak. Velkou měrou propagují zmatek, chaos a strach. Dávejte si pozor, neboť mnohé emoce mnohých lidí budou dosahovat vrcholu. Projevy negativního se mohou stupňovat. Uvědomujte si toto, avšak nereagujte stejně. Prociťte sami sebe, vydýchejte se, pozorujte situaci a teprve poté se projevte vy sami. Jednejte ze svého srdce, nikoli v zajetí emocí. Nejste primitivní bytosti, hnané pudem. Jste bytosti vyspělé, intuitivní, které mají moc pozvednout celý vesmír. Buďte připraveni na mnohé změny. Avšak očekávejte je se zvědavostí, ne s obavami. Neboť i přesto, že některé situace výrazně změní vaše životy, může to být pro vaše dobro. Nyní je již čas. Více, nežli dříve, jste schopni rozpoznat mnohé manipulace. Nevyhledávejte spory, spíše se snažte být klidní, vyrovnaní a hlavně radostní. Máte mnohé úkoly, lidé Země. A některé jsou velice těžké. Přesto jako národ, spojení jeden s druhým, dokážete zázraky. Následujte pravdu a lásku ve svých srdcích. Milujeme vás a jsme s vámi.

 

19.9.2015

Varování

Lidé Země, potýkáte se s mnohými problémy. Jste však uzavřeni do sebe a často nevnímáte, co se děje kolem vás. Budete však nuceni prozřít. Budete nuceni reagovat na dění kolem vás. Nyní ještě máte dojem, že vše lze nějak srovnat. Avšak tato situace brzy začne být neúnosná. Ještě nechápete, že vnější události výrazně ovlivní váš život. Ale jakmile se to stane, už nebude cesty zpět. Buďte připraveni na změnu, věřte pouze sami sobě. Jste záměrně vedeni, abyste splývali s davem, abyste nevyčnívali. Neboť každý, kdo vyčnívá, se může stát nepřítelem, zatímco ti v davu jsou pouhé loutky. V tomto čase je již změna nevyhnutelná. Avšak je jisté, že nebude tou pozitivní pro mnohé z vás. Nejen situace uvnitř vaší země, ale i situace celosvětové se začínají výrazně měnit k horšímu. Musíte si však nadále udržet dobrou vůli a lásku, neboť pokud toto neuděláte, propadnete se do bahna. Stále se snažíme vás vést, ukazovat cestu. Je to však složitý stav, neboť vaše ega nejsou připravena respektovat toto vedení. Vaše ega jsou pod mnohými dalšími vlivy, které však nejsou ku prospěchu duše. Ocitáte se ve světě iluzí a nechcete odtud odejít. Jste zde spokojení. Každé další vytržení z tohoto vašeho světa ve vás vyvolává zášť, odpor a nechuť, neboť si myslíte, že jste jakýmsi způsobem ohroženi. Opak však je pravdou. Ohrožení se skrývá především ve vaší nepřístupnosti a neochotě naslouchat a přemýšlet. Skrýváte se za mnohé autority. Nejste individualitami. Lidé Země, nejsou ohrožena nejen vaše ega, ale hlavně vaše duše. Neboť úkoly, které si duše předsevzala, jsou mnohdy nesplněny právě proto, že se odkláníte od toho, co cítíte, co sami v sobě víte. I přes tuto vaší jistotu však nadále konáte v rozporu se svou duší. Buďte však připraveni. Neboť silné otřesy v životech některých z vás vás znovu zavedou na tu pravou cestu. Lidé Země, uvědomujete si vůbec, kolik zla je mezi vámi? Kolik agrese a nepochopení? To, že toto nechcete vidět nemá vliv na to, že se to děje. Každý jednotlivec má ještě šanci vrátit se zpět k Bohu, otevřít se důvěře a ochraně. Ještě máte šanci. Přijde však doba, kdy budete marně prosit, neboť už nebude cesty zpět. Tato slova zde nejsou proto, abyste pociťovali obavy a strachy. Ale pouze proto, abyste je pochopili jako varování a nalezli v sobě tu sílu, která vás provede vším nečekaným a nepříjemným. Nezapomínejte, že jsme stále s vámi, že vám pomáháme a poskytujeme vše, oč žádáte. Milujeme vás a jsme připraveni pomoci.

 

12.9.15

Náš úkol

Lidé Země, stáváte se oběťmi svých přání a tužeb. Vaše touhy jsou tak silné, že mnohdy blokují vaše pravé poslání a úkoly zde. Odstupte od svých chtění a nechte volnost sami sobě. Probuzení, které zažijete, se nevyrovná ničemu pozemskému. Jste součástí vesmíru, vaše Země pláče pod tíhou ohromných negací, ale oproštění se od tohoto zla je nezbytné. Země se velice rychle zbavuje a bude zbavovat všeho, co jí tíží. Přinese velké změny do vašich životů. I vy budete nuceni zaměřit svou pozornost jinam. Vaše ego bude potlačeno, neboť budete zaměřeni na společný cíl. V jedné chvíli a v jednom čase se mnozí propojí, aby pozvedli sami sebe a také ostatní. Kéž by toto spojení zůstalo pevné a nerozbitné. Kéž byste byli ochotni spolupracovat i nadále a zvolnit tempo. Čas však přinese další změny, které budou obnášet rázný posun ve vašich životech. Neboť čas se krátí a vy stále mnozí odoláváte tomu, proč jste zde. Stále se bráníte poslechnout svou duši. Avšak tyto vaše postoje budou rozdrceny na padrť a vy zde stanete nazí, na začátku nové cesty, aniž byste se mohli odvolávat na minulost, aniž byste znali cokoli ze své budoucnosti. Stane se z vás nepopsaný list. A jen vy sami začnete psát svou budoucnost. Všechny procesy jsou nutné pro růst a blaho všech, ale i jednotlivců. Zodpovídáte však pouze sami za sebe. Vězte, že si odtud neodnesete vůbec nic. Pouze vaše prožitky. Pouze proto jste zde. A vy se tomu bráníte. Uzavíráte se do cel, které si krášlíte tak, jak je chcete mít. Avšak stále jsou to cely, kde žijete. Stačí jen malé rozhodnutí a ocitnete se v nádheře, která vám bude brát dech. Ale mnozí nevěří a nechtějí chápat, že je to možné. Stále více se noříte do svých problémů a to, co se děje kolem, jde mimo vás. Nevidíte nebezpečí. Až teprve tehdy, když se v něm octnete vy sami. Lidé Země, buďte ve svých srdcích otevření a laskaví. Nechtějte mít všechnu moc světa, ale dejte na první místo lásku k bližnímu. To je váš úkol. Nezapomínejte kým jste. Vzpomeňte si kým jste vždy byli. Rádi bychom vám pomáhali i nadále. Milujeme vás, lidé Země. Teď je ten pravý čas. Nyní. Ne včera, ne zítra, ale nyní.

 

6.9.2015

Vztahy nové doby

Lidé Země, jste obklopeni mnohými dezinformacemi. Jste zkoušeni, abyste rozeznali pravdu. Nacházíte se na přelomu, který odděluje připravené od nepřipravených. Připravenost tkví v tom, konečně přijmout své životy, přijmout možnosti změn, přijmout víru. Neboť víra je základ života. Jedině víra dokáže probudit lásku. Téma lásky je velice důležité v tomto čase. Vaše touhy se stupňují. Mnozí však žijí osamělým životem, cítí se nepochopení, cítí bolest. V těchto bytostech je potřeba zažehnout jiskru, která rozpálí jejich srdce a láska se stane hybnou silou v jejich životech. Ne všichni však jsou připraveni. Mnozí žijí stále v iluzích, další v sobě nosí pokroucený vzor lásky k sobě samým, k bližním. Je zde mnoho způsobů vlastnictví a chtění,  mnoho způsobů manipulace, která lásku zabíjí. Mnozí jste tak pohlcení vlastnit druhé, že ani nevidíte jak tímto svazujete sami sebe. Je zde čas rychlých změn, ale též příchodu dlouho očekávaných proměn lidského vědomí. Stále více se očisťujete a nacházíte štěstí v sobě samých. Vaše probouzení probíhá velice rychle a spontánně, i když mnohdy za velice složitých podmínek. Neboť probouzení vědomí závisí na přání duše. A jedině duše je zde hybnou silou. Tento čas je spíše vnímán jako velice náročný na jakékoli vztahy. Procházíte zatěžkávací zkouškou, neboť mnozí žijí v partnerství na dluh. Přesluhují. Nechávají se dotovat energií, či naopak. Setrvačností se pohybují jako slepci, kteří mají strach vykročit do neznáma. Mnoho vztahů vyznává falešné hodnoty. Děti vyrůstající  v takových vztazích si poté do budoucnosti nesou zranění, která se znovu aktivují v jejich partnerství. Tyto podvědomé způsoby se musí změnit. Toto není možné dále tolerovat, neboť tento svět je nemocný a nikdy by nemohl procitnout. Proto se projevuje síla, která nepustí člověka dále dříve, dokud nebude jednat v souladu s tímto plánem uzdravení. Zastavení takové bytosti však bude velice bolestné a též velice náročné, neboť nebude možné se tomuto vyhnout. Budou však uzavřeny i vztahy „nové doby“. Tyto budou splňovat veškeré podmínky pro společný vzestup spojených vědomí a dojde k výraznému posílení spolupráce a násobení energie. Tato spojení budou vykazovat velikou sílu tvoření. Tato spojení již patří do oblastí vyšších dimenzí, kde se vědomí ocitají vzájemně propojená, naladěná na jednu společnou mysl a toužící po prospěchu všech, nikoli egoisticky sebe samého. Tato vize však zpočátku může být prostupná pouze pro některá vědomí. Avšak čím více jich bude, tím větší předpoklad bude vytvořen pro vstup dalších. Vždy však teprve po splnění individuálních podmínek pro tento postup. Vlivy na vztahy jsou zde, ať chcete nebo nechcete. A již je na čase. Neboť není podporováno, aby se dále rodily děti deformované skrze své předky. Je potřeba vytvořit typ nové rodiny, která bude plnit svou pravou funkci. To však neznamená, že všichni se pro toto rozhodli. A také je to plán dlouhodobý. Avšak postupně realizovatelný. Mějte vize těchto spojení a volte je do svých životů. My vám v tom pomůžeme. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

25.8.2015

Zrcadlení a otevírání očí

Tento čas, lidé Země, vybízí vás všechny, abyste očekávali od každého pouze to, co sami můžete nabídnout. Zrcadlení, které se vám nabízí, je mnohonásobně silnější. Zobrazuje se vám přesně to, co sami promítáte. Lidé blízcí, stojící poblíž vás, toto stále budou věrně zobrazovat, abyste pochopili, kdo jste vy sami. Je čas otevírání očí. V této době je potřeba odkrývat vše skryté a hledat ve svém nitru zkušenosti s tím spojené. Avšak nebát se pohledů do svého nitra, vybízet svou duši k uskutečnění životních kroků, kterých jste dosud nebyli schopni a které jsou velice zapotřebí. Vše nezpracované se též může odrážet ve vašich zvířecích mazlíčcích. Uvědomíte si, že prožíváte neskutečné situace, které vám však mohou pomoci ihned osvětlit to, na co neznáte odpovědi. Brzy nastane podzim tohoto roku. Nyní by se mohlo zdát, že je ještě léto v plném proudu, avšak již brzy pocítíte změnu. Příroda se začne připravovat k zimnímu spánku. Vy však nemůžete otupit, nemůžete usnout spolu s ní. Bude zapotřební velké síly a odhodlání, abyste byli schopni pokračovat dále a fungovat v běžném životě. Přijde mnoho řešení, budete v neustálém shonu, neboť mnoho z toho, co jste nedořešili se opět otevře. Máte však možnost rychlým tempem probouzet sebe samé, pokud se nebudete vyhýbat konfrontacím a naučíte se je zvládat. Čas je příznivý pro uzavření mnohých partnerství, též ukončení těch, která přetrvávají již dlouho a pro rozvoj duše nepřinášejí již nic nového. Blíží se též čas rovnodennosti a s ním další veliká síla, která přijde do vašich životů. Je zde však i cosi skrytého, co čeká na každé vaše pochybení a díky tomu se následky těchto pochybení ještě prohloubí. Je zde však také mnoho naděje, neboť se zdá, že se úspěšně uzavře další etapa vývoje Země a bytostí na ní. Jste zde voláni k zodpovědnosti za své životy, ale též za své děti. Nejvíce však za rozvoj své duše. Je potřeba duši vyživovat láskou, tvořivostí a svobodou. Ne však pochybnostmi, strachy a nepřijetím. Stále si toto připomínejte. Přijde čas, kdy vše jakoby jste našli. Odpovíme na vaše volání. Jsme tu s vámi a milujeme vás.

 

13.8.2015

Bumerang

Lidé Země, suché období končí. Vaše země se ponořila do poslední vlny horkého počasí. Cítíte se unaveni, neměli jste čas a chuť cokoli řešit. Únavu však znovu vystřídá elán. Je čas pokročit dále. Stále znovu a znovu se otevírají známá témata ohledně vztahů, práce a bolestivých prožitků. Je však zde též posílení spojení se svou duší, projevy duše budou v mnohém stále více jasnější. Dostáváte se do fáze, kdy budete využívat svou intuici daleko častěji a více. Pokud získáte správnou odpověď, budete vnímat jakoby vždy zazvonil zvoneček, aby vás ujistil o pravdivosti těchto pocitů. Každá bytost zde na Zemi je spojena se svým rádcem, každý z vás má možnost rozhodovat se na základě svých vlastních uvážení. Jste však též spojeni mezi sebou a tak stále častěji budete pociťovat silnější napojení lidí vám blízkých. Jakoby jste vyslali signál a dotyčný člověk ho obdrží v nezměněné podobě. Učíte se telepatii a povšimněte si, že je to stále silnější a jste stále úspěšnější. Tento čas vás vede, abyste dovršili mnohé. Cítíte se spoutáni, cítíte úbytek energie a často jste přímo sraženi energiemi těch, které jste považovali za své přátele. Ano, začínáte se měnit. Začínáte migrovat. Přesouváte se nejen vy, ale i vaše vědomí. Stále větší síla vás táhne vzhůru. Ale pozor! Čím výše se dostanete, tím bolestivější bývá pád. Je potřeba mnoho pokory v těchto časech. Neboť byste rychle mohli sklouznout tam, odkud již není návratu. Bytosti karmy pracují nyní s neuvěřitelnou rychlostí. Znáte přeci bumerang? Jak ho hodíte, tak se vrátí. Čím větší rychlost, tím větší náraz. Uvědomujte si toto ve svých myslích. Neboť brzy by již mohlo být pozdě a vy byste se mohli dostat do slepé ulice, ze které již není návratu. Lidé Země, bojujte za sebe a za svou vlast. A také za svou víru. Bojujte tím, že půjdete příkladem. Ukažte ostatním, čeho jste schopni a jakou silou disponujete. Ti, co proti vám stojí, budou brzy unaveni, neboť i jejich síla není nevyčerpatelná. Avšak jejich silou jste vy. Proto braňte sami sebe, stůjte sami za sebou a veškeré snahy o popření vás samých okamžitě likvidujte. V opačném případě by se z vás mohly stát životní trosky. Je toho mnoho, co by se dalo říci. Ale spoustu toho, co již znáte. Proto naslouchejte sami sobě a věřte, že vás milujeme.

 

2.8.2015

Zkoušky

Lidé Země, opět se řeší téma minulosti. Projevuje se to, čeho se bojíte, to, co zůstávalo skryté. Ve vašich životech se vynoří mnoho témat spojených s nevyřešenými situacemi, vztahy, konfrontace, které nebyly dokončeny. Půjde o vaše potlačené strachy, které stále více začnou působit na vaše životy. Mnohdy se připravte na rychlý sled událostí. Budete konfrontováni se sebou samými, se svými traumaty a obavami. Budete se učit novým a hlavně zdravým reakcím, budete se učit žít jinak. Vaše strachy oslabují vaši duši. Vše, co bylo prožito, musí být uvolněno. Lidé Země, přichází pro vás náročné chvíle, buďte si však stále vědomi sebe samých, toho, kým jste. Nenechte nikoho zasahovat tam, kde je vaše výhradní právo. I přesto, že je letní čas a můžete prožívat mnoho krásného, buďte ve střehu, neboť se zesiluje působení těch, kteří ztrácejí svou moc. Jediní, za koho se můžete zaručit, jste vy sami. Nenechte se obelhávat. Vaše poslední zkoušky jsou zaměřeny na vaše slabosti, ale i na to, co již dávno považujete za zpracované. Pozitivní pro vás však je, že tímto aktem se oddělí zrno od plev a bude následovat odměna. Cesta duše je mnohdy složitá. Často jde o to, neztratit směr, nepodlehnout iluzím. Iluzorní jsou také mnohé vaše pravdy, které považujete za pevně dané, za střed vašich životů. Pak však přijde životní kolaps a vaše pravdy jsou okamžitě rozmetány na prach. Lidé Země, jste stále více prověřováni, na kterou stranu se přidáte. A pokud si vyberete správně, bezpečně to poznáte, neboť pocítíte silné spojení se svou duší. Mnohdy jsou však vaše smysly zcela zastřené. Ne proto, že bychom nad vámi nebděli, avšak proto, abyste zesílili, abyste dokázali kým jste a projevili svou sílu vůle. Lidé Země, ať se děje co se děje, věřte sami sobě, hledejte pevnou víru a nebojte se postavit sami za sebe. Buďte šťastní ve svých životech a vnímejte naši podporu. My též vytrváme. I přesto, že jsme často obviňováni, že vám dostatečně nepomáháme. Víme, že váš úděl je těžký a víme, že váš Otec vás miluje. Proto s vámi zůstáváme každou vteřinu vašeho života. Milujeme vás.

 

26.7.2015

Pokora

Lidé Země, čas se chýlí. Zůstáváte v pevném spojení se Zemí i s energií Vesmíru. Mnohé se však ve vašich životech mění. Společností probíhají rozpory, jsou slyšet rozporuplné hlasy. Jste v tak velké míře ovlivňovaní tím, co slyšíte, jste zahlcení do té míry, že mnohdy nejste schopni správně vyhodnotit situaci, kterou procházíte. Je to však způsobeno též silou Vesmírných energií a silou slunečního působení. Jsou zde mnohé faktory, které vás ovlivňují. Dostáváte se do fáze, kdy si uvědomujete své probouzení. Nejen vy, ale celá Země je v tomto procesu. Ovlivňují vás též mnohé Vesmírné projevy. V tomto čase obrovské expanze techniky a vědeckého rozvoje se začínáte cítit ohrožení. Na druhou stranu pociťujete daleko větší možnosti osvobození se a svobody, po čemž touží vaše duše. Bohužel často nejste schopni rozeznat svobodu iluzorní, pouze na oko, pouze proto, aby bylo uspokojeno vaše ego a na chvíli oklamána vaše duše. Tento čas je velice rozporuplný a zároveň bohatý na osobní prožitky, na sílu duševních projevů. Uvolňuje se velké množství vnitřních emocí. Vše se dostává na povrch a je to prožíváno ve formě situací očistných a přínosných pro duši. Stále častěji se propadáte do jiných světů, vzpomínáte si na minulost, pozorujete sami sebe v jiných tělech. Probouzejí se vaše vzpomínky. Zatím je pouze pozorujte anebo je využijte k ozdravení sebe samých, k pochopení toho, co vás potkalo a potkává. Brzy váš svět rozhýbou další důležité zprávy, které opět změní váš pohled na svět kolem vás. Přesto však nemůžete utéct před tím, co vás čeká. Sami jste si toto vybrali a sami tím musíte projít. Pokud však naleznete spojení se svým zdrojem, vaše cesta může být daleko jednodušší. Lidé Země, buďte připraveni na vše ve svých životech. Mohou se dít takové situace, kterým ani nebudete chtít uvěřit. Avšak vždy zde jsou a budou z nějakého důvodu. My však pravíme, zbavte se svých obav a důvěřujte božímu vedení ve vás samých. S pokorou přijímáme vaše rozhodnutí, neboť jste svobodné bytosti. A také vy s pokorou přijímejte své životy a věřte v boží spravedlnost. Milujeme vás.

 

12.7.2015

Otevření se a přijetí

Lidé Země, otevřete svou náruč. Máte před sebou časy hojnosti. Ti, kteří v minulosti pracovali, nyní budou sklízet plody své píle. Vše, co bylo vyřešeno a uzavřeno, odchází. Každý z vás se v životě učí a činí chyby. Není však možné jednat ze strachu. Učení přináší pochopení a radost, touhu po dalších odpovědích. A vy, lidé Země, stojíte před další volbou. Zde a právě nyní. Neboť se blíží událost, která mnohé z vás nenechá na pochybách o tom, kdo jste a odkud jste přišli. Oslava života, oslava lásky skrze Boha Otce. Neboť právě On vyslyšel vaše motlitby a odpoutá vás od chtění. Přijme vás do své náruče a ukáže vám svobodu, ukáže vám blaženost. Každému lze splnit jeho touhy, pokud jsou v souladu s Božím plánem. A Otec má plán s každou bytostí, nikdo zde není zbytečný. Jsou zde časy hojnosti pro ty, kteří uvěřili a svěřili svůj život do Jeho náručí. Ti ostatní, odpadlíci a bezvěrci, ti budu uvězněni ve svých vlastních touhách a myšlenkách, ve svých vlastních pochybnostech, neboť se nevzdali kontroly svého života. Právě ti, kteří nechtějí být pod ochranou Boží, budou vyloučeni a naleznou své místo přesně tam, kde chtějí být. Otec sám se postará o všechny, kteří k němu přijdou. Čas účtování se blíží. Milost Boží dopadne na všechny bez rozdílu. Dokud i ti nejzarytější neotevřou oči a nepozvou Otce do svého života. Není nač čekat, neboť mnohé změny se chystají na Zemi. Budete vytrženi z vašich domovů a přemístěni tam, kde je vaše pravé místo. Budete konfrontováni jak se sebou samými, tak se svými strachy a bolestmi. Též budete seznámeni s tím, co se dosud snažilo být skryté. Nejste zde sami, lidé Země. Přišel čas toto pochopit. Ti, kteří budou schopní přijmout nové a adaptovat se, ti budou vítězi. Ostatní se budou točit v bludném kruhu pochybností a nepochopení. Pochopte, že nic nemůže být stejné. A vaše životy stále tak neměnné. Otec vás vyzývá, změňte sami sebe, vzpomeňte si, kdo jste. S Jeho pomocí dosáhnete všeho. Nyní je čas, abyste otevřeli svá srdce a vpustili do nich požehnání Boží. S tím přijde i pokoj a mír. Nepochybujte o Něm a nepochybujte o sobě. Věřte, že svět se otevírá vám všem, stejně tak, jako náruč Boží. Nalaďte se na nové frekvence a oslovte svou duši. Bude vám pomoženo. Stane se zázrak a vy uslyšíte. To bude slávy a radosti. Milujeme vás a vaše víra je nám vším.

 

 3.7.2015

Láska je vším, co budeš držet ve svých dlaních. Nebudeš se bát smrti. Budeš mít víru v Boží záměr. Nepoznáš strach a bázeň. Staneš se laskavým a milujícím. Člověče vnímej tuto vizi, zaměř se na ni a prosazuj svou sílu. Mnohé překonáš a pochopíš, že život je tvůj přítel stejně tak, jako ty jsi přítel života♥

 

Nehoň se za nemožným. Využij možností. Odpovídej na výzvy a hledej příležitosti. Osvoboď svou duši od předsudků. Staň se sám sebou člověče. Braň sám sebe. Staneš se vědomým a poznáš nebesa. A vykoupíš se ze svých hříchů.

 

Odevzdej pouta, která si sám nasazuješ. Vyhlédni ven z okna a svůj pohled věnuj všemu, cos dosud nevnímal. Člověče odpovídej na láskyplné volání. Nauč se porozumět. Odemkni své srdce a pusť ven to, co ses bál propustit. Vytvoříš ráj a ten se stane tvým světem.

 

Otevři oči dokořán a uvidíš sám sebe v očích druhých. A teprve pak si uvědomíš, žes dosud nežil. Vyjdi z klece ven a roztáhni křídla. Máš tolik zranění, která potřebuješ vyléčit...Ale láska ti pomůže. Milujeme tě člověče, ať jsi jaký jsi. Otec i syn ti žehnají.

 

1.7.2015

Minulost se opakuje

Lidé Země, jste povinováni své zemi. Jste povinováni sami sobě. Mnohého jste již v životě dosáhli. Vaše životy nebyly jen tady a teď. Bylo jich mnoho, nežli jste pochopili kdo jste a proč se stále vracíte. Musíte chápat, že čas je relativní. Vy si děláte iluze o tom, kdo jste a co prožíváte, neboť jste zapomněli. Vaše duše to takto chce. Avšak vaše duše vás vede, abyste procitli. Abyste konečně prozřeli. Je to vztah velice prospěšný. Jste zakončením boží energie ve hmotě. Vy však neprožívejte rozpaky nad tímto oslovením, neboť jste projevem Boha na Zemi. Jste spojeni se zdrojem, ať chcete nebo nechcete. Stále se bojíte uvěřit, že byste mohli být Jím. Stále pochybujete a hledáte všechny možné výmluvy. Avšak ať si namlouváte cokoli, nezměníte to, kým jste. Toto můžete pouze posilovat svou vírou, tím, jak se budete chovat, svou pokorou a láskou. Je potřeba věřit. Víme, že víru ztrácíte. Žádáte pomoc a máte pocit, že nepřichází. Avšak jak je možné pomoci tam, kde o to většina nestojí? Tam, kde se očekává pomoc, ale jen v tom případě, když to nebude moc stát? Je to pouze pár jedinců, kteří ví, kteří chápou, že je nutno žádat o pomoc, pokud na něco sami nestačí. Ale také ji přijmout se vším všudy. Člověk je bytost jednoduchá a předvídatelná v mnoha ohledech. Avšak též velice vynalézavá a přesvědčivá, pokud sama chce. Nesmí však být ovládán svými strachy. O svůj život, o své blízké, rodinu, o práci a peníze, o zdraví. O vše, co činí potěšení. Máte své zásady a naučili jste se lidskosti. Často však máte potíže pochopit, co vás spojuje, co jste schopni učinit. Neboť nevyužíváte svůj potenciál. Spíše jdete cestou nejmenšího odporu a nechápete ty, kteří se bijí za svou věc. Často též právě proto žijete pouze průměrné životy, se kterými nejste sami spokojeni. Můžete se změnit, máte mnoho možností. Jste však zavření přijímání. V tomto čase se musíte mnohé naučit. Neboť se vrací zpět to, co jste v minulosti nevyřešili. Opakuje se minulost a nabízí vám šanci změnit své jednání, to, co jste dříve nezvládli. Nejen ve vašich životech osobních, ale i v životě národa. Vrací se vše, co jste uzavřeli do sebe. Co jste nebyli ochotni řešit. Stále více se vyplavují vaše obavy a strachy, které mohou přerůstat v noční můry. Musíte se ukotvit ve svých srdcích, abyste neztratili v životě pevný bod. Jinak se budete cítit ztracení, nikým nemilovaní, osamocení. Jste však součástí rodiny, národa. Jste bytosti Země. Jste její děti. Nakonec vám bude umožněno procitnout. Avšak vaše duše ztratí spoustu cenného času a vše půjde daleko bolestivějším procesem. A vy se bolesti velmi bojíte. Dokonce děláte vše možné, abyste jí nemuseli podstoupit ani trošičku. I když víte, že to, co děláte, nikam nevede. I přesto si stále vedete tu svou. Je mnoho informací o tom, co se kolem vás děje. V tomto čase se bude takových informací objevovat stále více. Budete mít dnes a denně na očích smrt. Tak dlouho, dokud se sami nezměníte, dokud nepochopíte, že takto se již nedá žít, že čas minulosti již pominul. Že je potřeba skončit s manipulací a s důvěrou v ty, kteří vás vedou do zkázy. Dokud nepochopíte, že toto umožňujete, že jste sami tvůrci svých osudů, svých životů. Budete to opakovat tak dlouho, dokud neprocitnete. Čím déle to však bude trvat, tím se budete cítit unavenější, skleslejší, tím bolestnější budou vaše prožitky. Radost zmizí z vašich životů. Budete jen loutky bez vlastního názoru, bez života. Neberte to jako nátlak. Toto je pravdivý popis toho, jak se  budete cítit, jaké budou vaše životy. Bojíte se změn a bojíte se skoncovat se strachy a bolestí. Ale změny jsou nevyhnutelné. Musíte být ve svých srdcích, abyste poznali pravdu. I my jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

21.6.2015

Jeden celek

Lidé Země, máte v sobě touhu po svobodě. Nosíte v srdcích lásku, bolest i zklamání. Musíte se rozhodnout, co si vyberete, kterým směrem se dále vydáte. Tyto dny jsou velice silné, je zde velké působení silných energií. Velice dobře se spojují s energií vaší duše a vytváří most, po kterém můžete rychle vystoupat vzhůru. Odvahu a sílu musíte však nalézt sami v sobě. To, co vám přináší možnost postupu, však přináší též zvýšenou zátěž na váš organismus. Vaše fyzické tělo není zvyklé a proto se projevuje mnohými nevolnostmi, očistou a též výkyvy tlaku. Někteří mohou být i zmatení. To se však velmi rychle srovná. Ano, tento čas je velice přínosný pro duši. Jste však lapeni ve svých fyzických životech, stále více jste obepínáni neviditelnými pouty, která vás stále více stahují. Přesto nezapomínejte na to, že jste svobodné bytosti. Bojujte za sebe, za své děti, za svůj národ, za to, v co věříte. Udržte si to, co jste si těžce vydobyli. Pokud nebudete chtít, nikdo vám nemůže rozkazovat. Těžce jste pracovali, lidé Země. Ale šíří se obavy a strach. Nakonec budete muset vytáhnout hlavu z písku a zaujmout postoj. Vesmír sleduje vaše reakce a máte podporu. Mnoho těžkostí budete muset vyřešit. Ale abyste se mohli uzdravit, musíte držet při sobě. Rodiny, přátelé, kolegové, všichni. Pamatujte, že síla celku je obrovská. Celek, který se postaví za svá práva. Mějte na paměti, že vaše nesmrtelná podstata nezná žádné omezení. Můžete být kýmkoli. Nakonec se budete muset spojit. Nakonec ten jediný probudí všechny ostatní. Milujeme vás.

 

11.6.2015

Největší příležitost

Máte v sobě zlobu, lidé Země. Jste napnutí, jste v bolestech, neboť věříte, že svět spěje ke svému konci. Neznamená to, že Země zanikne. Pouze zanikne to, co bylo uměle drženo. To, co neladí s vibracemi planety. Častokrát se ptáte sami sebe, proč se váš svět dostal tam, kde je teď. A víte, že je to práce některých jedinců, kteří si myslí, že svět patří jim. Jste otevření mnohému, neboť tento čas vám poskytuje svobodu informací. Od počátku věků se však na Zemi rodí duše, které prožívají otroctví. Nechtějí být otroky, avšak neumí se osvobodit. V každé společnosti byli a jsou takoví. Častokrát však ve svých iluzích vidí svět, za který jsou vděční, místo toho, aby ho změnili. Byli jste nastaveni k určitému vnímání. V situacích, kde je vám předkládána pravda, se mnohdy bráníte, neboť nejste schopni jí rozlišit. Opouštíte staré pravdy jen velmi pomalu. Hledáte důkazy, nežli uvěříte. Máte v sobě rozpory, kde nalézt víru. Rádi byste věřili tomu, že budete zachráněni, že svět se stane rájem na Zemi. Otázkou však je, kdo se o to zasadí? Který z vás se odhodlá a postaví se proti všem? Proti bezpráví? Často mluvíte a máte v sobě klid, neboť věříte, že se vás to netýká. Nemůžeme vás potěšit mnoha laskavými slovy, neboť musíte být vyprovokováni, abyste konečně řekli ne všemu, co sem nepatří. Odkudpak pramení vaše síla? Z vaší bytosti. Není důležité, že máte strach, neboť strach můžete překonat. Mnozí hledáte naplnění v životě, toužíte pomáhat. Je zde tolik možností, které si můžete vybrat. Tolik potřebných. Máte ještě čas, abyste změnili svůj přístup k životu, ke světu, k lidem kolem sebe. Zachraňte se, nenechte své životy vláčet bahnem. Učte se pozorovat lidi kolem sebe. Uvidíte víc, nežli si připouštíte. Jste ponořeni sami v sobě a málo se zajímáte. Proces vzestupu pokračuje a bude i nadále. Odpoutejte se od nesmyslných a nedůležitých věcí. Musíte toho mnoho napravit. Nemůžete žít, aniž byste chápali, co vlastně je život. Jinak byste promarnili vše, co vám bylo dáno příchodem na toto místo, v tuto dobu, v tento čas. Jsou to okolnosti, jejichž význam sami nerozlišíte. Avšak my sdělujeme, že je to jedna z největších příležitostí, které se vám dostává. I v těchto slovech hledejte něco více, nežli jen slova. Milujeme vás.

 

4.6.2015

Povzbuzení

Lidé Země, nyní potřebujete dodat odvahu, neboť je toho mnoho k řešení ve vašich životech. Musíte řešit své soukromé životy a též životy sociální, společenské. Vaší zemí hýbou mnohé zprávy, které vás znepokojují. Buďte trpěliví a zkoumejte vše svým srdcem. Avšak nenechte se manipulovat. Pokud se spojíte, budete mít moc, kterou by nikdo nečekal. Máte tu sílu ovlivnit dění, ovlivnit to, co přijde následující dny. Musíte se to naučit, neboť bude přibývat různých podobných zpráv a situací a vy musíte být klidní a nepropadat panice, nepropadat strachu. Máte být znejistěni, máte být postrašeni a máte se cítit bezmocní. Ale opak je pravdou. Věřte tomu a buďte tím opakem. Máte mnohé možnosti a schopnosti ovlivnit dějiny vaší země, dějiny Evropy a celého světa. Přišli jste do vyspělé země, mnoho z vás jako duše, které toho již mnoho prožily, s různými a různě důležitými úkoly. Jste v mnohém podporováni, i když si to možná neuvědomujete. Tyto roky jsou velice důležité pro budoucí vývoj planety. Kroky, které podniknete, rozhodnou o životech vašich dětí. Mějte toto na mysli. Máte ve svých životech často napětí a shon. Chápeme, že ve starostech o přežití se často ztrácíte a těžko hledáte sílu, abyste měnili sami sebe. Přesto říkáme - je to nutné. Neboť růst duše je na prvním místě. Stále opakujeme, abyste se učili naslouchat sami sobě, to je tou silou, která vás vede. Nakonec budete zklamaní, že jste neudělali to, k čemu jste měli příležitost. Neboť v celkovém kontextu se vaše životy budou jevit bezvýznamnými. Každý z vás však zde má své místo a bez něho by vesmírný plán neběžel tak, jak má. Vaše duše rozvíjí tak, jak jí to umožníte. Zároveň je vám umožňováno to, co prospívá vaší duši. Pokud nepůjdete proti, pak se budete cítit šťastní a naplnění. A to je ten smysl, který každý hledáte. To je též místo uvnitř vás samých. Budujte v sobě lásku pro své rodiče a pro své děti, souciťte a snažte se hledat nové cesty. Berte své životy jako výzvu, ne jako trest. My jsme stále s vámi a i nadále jsme připraveni pomoci, pokud požádáte. Milujeme vás.

 

26.5.2015

Přechod od nevědomého k vědomému - rekapitulace

Lidé Země, jste vedeni, abyste očišťovali sami sebe od nánosů, které jste za  mnohé životy nasbírali. Vidíme, jak se měníte, vaše snaha dochází cíle. Cítíte, jak se mění vaše přístupy k životu, jak dosahujete úspěchů. V mnohém začínáte chápat, že život je o něčem jiném, nežli o pachtěním se za bohatstvím. Stáváte se citlivějšími a vnímavějšími. To sebou však přináší mnohé problémy, neboť vaše duše touží po svobodě a vzájemném sdílení a vy jste zmatení. Máte mnohdy pocit, jakoby jste již nebyli součástí života, cítíte že vás cosi volá. Hledáte spojení s něčím větším, něčím, co vás převyšuje. Duše se probouzí a chce být vyslechnuta. Mnozí to cítí a chtěli by se s tímto vypořádat. Ztrácíte jistoty, které jste dříve měli, přicházíte o to, co jste znali, měli zavedené. Ocitáte se v prázdnu, nemáte se čeho chytit. Toto ve vás vyvolává obavy, probouzí se vaše strachy. Jakoby jste se začali spíše obávat svého zániku. Přechod od nevědomého k vědomému prožije každá bytost, která se po dlouhé době probouzí. Otevíráte oči. Jsou to velice rozporuplné pocity, které vnímáte. Cítíte se šťastní a povznesení a zároveň plní obav z toho, co vás čeká, co se s vámi děje. Do vašich životů přichází mnohé „náhody“. Nejprve si to neuvědomujete, ale časem jste přímo fascinováni, když se naučíte vidět, jak do sebe vše zapadá, jak je Boží plán dokonalý. To, co jste zapomněli, vychází na povrch, do vašeho vědomí. Mnohdy jsou to jen střípky. Stává se, že často cítíte až husí kůži z toho, jak vám najednou vše dochází, jak jste si jisti tím, co víte. Na dotaz, jak to víš, odpovídáte vím, že vím. Jste fascinovaní informacemi, které získáváte, neboť rezonují s vaším Já. Je zde však mnoho problémů ve fyzickém životě. Neboť málokdy jste schopni se v tomto stavu přizpůsobit běžnému životu. Jste připraveni postupovat dále, přesto jakoby se nic nedělo, nic postřehnutelného, život si dále běží svým tempem. Mnozí mohou podlehnout sebeklamu, že změna již je za dveřmi, že se druhý den vzbudí a bude to tu. Mohou bez rozmyslu ze dne na den změnit svůj život. Opustit to, co je nenaplňuje. Někteří tento krok ustojí, zvládnou být i nadále součástí fyzického a materiálního. Jiní však po počáteční euforii upadají do depresí a stresů, pocitů sebelítosti a zmaru. Měli svá očekávání, své představy, které se nenaplnily a tak se pracně vracejí tam, kde to opustili, s pocity nedůvěry a zklamání. Je mnoho z vás, kteří i přesto zůstávají napojeni, plní tvořivosti a důvěry v běh Vesmíru. Někteří však rezignují. I když toto netrvá dlouho, neboť duše stále volá. Je zde popis toho, jak probíhá probouzení. Uvolnění minulosti a ztráta jistot. Je to cesta plná emocí a bolestných procesů, kdy se bytost cítí nenaplněna, hledá odpovědi, hledá domov. Ztrácí své hodnoty a nevytvořila si nové. Je to mezidobí, které člověka může velice posunout a také posune. Mnohé však také vnitřně zdeptá a odradí. Toto je cesta bytosti, cesta duše. A i přesto, že je to náročné období, je zde naděje, je zde prožitek spojení, naladění se na zdroj, kdy stále častěji získáváte odpovědi na své otázky, je zde mnohdy radost ze setkání se svou vesmírnou rodinou, neboť rodina podporuje všechny své členy. Doba probouzení však není bleskový prožitek. Je to proces. Stejně tak jako probouzení celých národů, celé planety. Záleží na jednotlivcích, přesto tento proces probíhá roky i staletí. Čas je relativní pojem. Je potřeba nečekat na cosi neuchopitelného, co vás osvobodí z tohoto prožívání. Nic nepřijde naráz. Nic, co by vás náhle vytrhlo odněkud, kde se vám nelíbí. Pomoci si musíte pouze vy sami. Nečekejte na povznesení své duše v tomto životě, neboť se to může stát až v některém životě dalším. Víme, že jsou zde tací, kteří to nechtějí slyšet, vzdali své osobní životy. Ale toto není cesta. Neboť nečinností a čekáním duše blokuje svůj postup. Nehybnost znamená smrt a čekání pouze odsouvá to, co je potřeba vyřešit. Dříve či později budete donuceni, pokud se nebudete hýbat. Neboť vaše duše sem nepřišla, aby čekala, ale aby tvořila a stala se součástí jednoty všech bytostí. Díky každému z vás může být probuzeno mnoho dalších bytostí. Zaměřte se na svá srdce, probouzejte je a šiřte lásku. Nezapomeňte, že je potřeba využít každou vteřinu vašich životů. A pokud nevíte, jak dál, nepropadejte skepsi. Neboť jakmile budete vědět, co chcete, půjdete si za tím a teprve tak se naučíte tvořit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. Jste silní, lidé Země a jste schopni stvořit vše, po čem touží vaše duše.

 

16.5.2015

Štěstí

Lidé Země, byli jste postaveni před pravdu, která osvobozuje. Mnozí ještě možná nechápete smysl tohoto. Avšak je jisté, že osvobodit vás může jedině to, co mnohdy považujete ze neskutečné a neuskutečnitelné. Navštěvujete mnohé reality, prožíváte spoustu různých variant realit. Každý z vás vidí svou pravdu. Každý den se učíte chápat souvislosti. Možná můžete mít pocit, že je to hra. Anebo ještě hůř. Možná se vám může zdát, že si někdo hraje s vámi. Musíte chápat, že vše záleží pouze na vaší víře, na tom, jak budete pevní v životě a na tom, jak budete naplňovat své osudy, cestu duše. Každá bytost chce být šťastna. A každá bytost vidí štěstí někde jinde. Také každý své štěstí čímsi podmiňuje. I čas je důležitý. Neboť nebudete šťastni tehdy, až děti vyrostou, až postavíte dům, či seženete práci. Toto je pouze kódování věcí budoucích. Tyto kódy si dáváte do života neustále. A proto nejste šťastni. Šťastná se jeví květina kývající se ve větru, ti, jejichž den je bezstarostný a mysl lehká jako vánek. Lidé Země, dovolte si být šťastní. Proč si to odpíráte nebo dokonce zakazujete? Co kdyby to byly vaše poslední dny, kdy štěstí prostoupí vaši bytost? Prožívání štěstí uvolní vše, co v sobě držíte. Je mnoho povinností, které vás čekají. Nenechte se odvádět od svých záměrů. Odkládáním ničeho nedosáhnete. To, co je před vámi, to nezmizí. Vidíte sami, co se kolem vás děje a jenom vy sami jste schopni to změnit. Cesta pokroku je neudržitelná. Avšak jste lidé, tak propagujte lidskost. Ne zkaženost, ne brutalitu. Ale lásku a pochopení. Právě to, co jste ve své podstatě, pokud si zrovna nehrajete na roli člověka. Copak bylo ještě málo bolesti? Kdo by chtěl mluvit o bolesti, když je zde mnoho zajímavějšího? Přehlížením však bolest nezmizí. Přijměte vše, co vás tíží a udělejte prostor tomu, po čem toužíte. Splnění svých přání. Kdybyste věděli, jak tenká cesta vás dělí od příznivé budoucnosti. Ale zrovna tak tenká je i cesta do pekel. Potom byste pochopili, že ve svých životech máte většinu nedůležitého a jen malý zlomek toho, co za to opravdu stojí. Hledáte útěchu, chcete informace. Ale je potřeba více, než je jen na 5 sekund udržet v mysli. Je potřeba zhodnotit vše a zaujmout postoj. Je možné, že některé informace se již podruhé neobjeví. Stav na Zemi se zhoršuje a vy máte moc vše ovlivnit. Avšak málokdo podstupuje nepohodu. Nedělejte však nic, čeho byste později mohli litovat. Čas běží a rozhodnutí padne. Proto buďte bdělí, neboť se začíná mnoho dít na scéně planetární. Budete překvapeni mnoha informacemi. Avšak nesuďte předčasně, ale naslouchejte. Pomůžeme vám, abyste pochopili…. Milujeme vás.

 

7.5.2015

Nová budoucnost

Mnohé obavy zatemňují tento svět. Boje mezi lidmi se ostří. Není zde důležité, čí moc vyhraje. Pouze to, že Země přežije. Nechejte lidé Země svůj strach uvolnit z vašich srdcí. Hleďte pochopit, že máte velký podíl na celosvětovém dění. Ano, jste lhostejní. To, co se vás netýká, není vaší prioritou. Tento přístup je potřeba změnit. I když je v současné době na Zemi vysílána velice silná energie, která činí velké problémy, ovlivňuje též vaši psychiku. Jsou zde stále patrné změny. Ostatní dny budou náročné, mnohé to, co bylo zapomenuto, bude vyzvednuto ze zapomnění. Část z vás samých si začíná zvykat na nové rozdělení planetárních realit. Někteří pronikají stále výše, další na pokyn své duše odcházejí, neboť se zalekli těžkého úkolu. Lidé Země, je to síla, která vás obklopuje a mění vaše životy. Je to energie znovuzrození. Avšak též energie pálící veškeré mosty do minulosti. Uzavírá průchody a otevírá dveře do nových dimenzí, do nových životů. Brány, které jsou aktivovány, mají tendenci propouštět jen ty silné, ty, kteří by mohli zachránit lidstvo v této dimenzi. Meziplanetární vztahy jsou prohlubovány. Země se dostává do pozice důležitého člena aliance. Ne však lidé, bytosti třetího rozměru. Ti mají stále spoustu problémů sami se sebou. Musí dočistit minulost. To, co se zavírá, již nebude znovu otevřeno. Pokud nezvládnete to, co jste si předsevzali, nezbude vám nic jiného, nežli opět počkat na další život. Neboť v tomto čase se minulost musí zavřít. Píše se nová budoucnost Země a jejích obyvatel. Záleží na každé myšlence, na každé emoci, na všem projeveném, či neprojeveném. Na konci pocítíte úspěch anebo zklamání a pád. Rozhodnou roky 22-25, zda jste úspěšně prošli. Do té doby dělejte vše to, co umíte, bojujte a nevzdávejte se. Projevte své individuality a hledejte spojení se zdrojem, neboť tam najdete odpovědi. Milujeme vás.

 

21.4.2015

Jak si kdo ustele, tak si i lehne

Lidé Země, odkryjte svůj potenciál. Nejste těmi, kterými vás činí ostatní. Jste individuality, jste částí Boha Otce. On ve vás jen spí a proto se snažte vyslyšet volání své duše a Boha v sobě probudit. Kdybyste věděli, jakou v sobě nosíte sílu, kterou však neumíte využít. Jaké světlo jste schopni rozzářit. Jste však uzamčení minulosti, ve svých světech iluzí. Stále více jsou zadupávány vaše podstaty, jen málokdo se umí vymanit. Často jednáte tak, jakoby jste to ani nebyli vy sami. On vás nabádá...Jsem s vámi, jsem vámi. Nebuďte slepí k přirozeným projevům své duše. Volá vás, abyste vstali. Skrze duši jste spojení se mnou, vaším otcem. Země sténá pod temnotou. Otevřete oči, rozhlédněte se kolem sebe. Na Zemi je tolik krásy. Vidíte? A vidíte také to, kam jste Zemi přivedli vy sami? Copak ji chcete zničit? Chcete zničit sami sebe, jako mnozí před vámi? Jak daleko jste ochotni zajít pro vlastní blaho! Copak necítíte tu vlahou přírodní energii, která ozdravuje vaše těla i vaše mysli? Copak vám nic neříkají hvězdy a noční obloha? Energie, která vás povznáší? Proč nezměníte své priority? Cítíte se unaveni a nemáte sílu. Avšak kde je důvod této slabosti? Vy jste nikdy nebyli slabí. Jste děti svého otce, tak jak můžete být slabí? Ukažte, že stále ještě jste schopni tvořit světy, tvořit své životy. Lidé Země, vaše životy jsou nyní zde, sami jste si vybrali. Zapomeňte na omezení, která jste si sami vytvořili. Pozvedněte sami sebe z marastu a otevřete svá srdce, abyste poznali pravdu, abyste prohlédli. Můžete žít v Boží zahradě, obklopeni láskou. Je však potřeba vašeho rozhodnutí, vašich činů. Dostanete pomoc, pokud požádáte. Avšak bez vašeho souhlasu se neuskuteční nic. Znáte přísloví, jak si kdo ustele, tak si lehne? Přesně toto je váš život. Buď ho prožijete naplněný a radostný anebo se budete hrbit před každým a přijde čas, kdy budete tak ohnutí, že již nebudete moci pohlédnout na modrou oblohu, budete cítit vzdálené teplo slunce, ale budete jen hádat, odkud toto pochází. Toto je stav na Zemi. A vy jste ti, kteří mohou rozhodnout, kam bude lid Země směřovat. Nesete vážný a dalekosáhlý úkol. Žehnáme vám, abyste se rozhodli správně. Milujeme vás.

14.4.2015

Změna uvnitř nás samých

Lidé Země, váš svět se mění. Je to změna, která tryská z vás samých. Není zde ani pozitivní ani negativní nádech. Jste vedeni, abyste započali vnitřní změny u sebe samých. Abyste se odpoutávali od zažitých konvencí, od závislostí, abyste se dívali ze širšího úhlu pohledu. I když to ještě nevidíte, svět se mění. Velice pomalu, ale ano. Je nutnost, aby změna probíhala plynule, avšak bez přestávky. Je to velice dlouhodobý proces a mnozí se znovu vrátí, aby v něm pokračovali. Jste zde právě proto, abyste v sobě probudili to, co jste si sami dovolili zapomenout. Je důležité, abyste byli pozorní, bdělí, neboť je mnoho příležitostí, které odmítáte. Hledejte odpovědi, učte se novému. Chápejte, že svět se musí změnit, neboť tento stav je již neúnosný. Potřebujete víru. Ne víru jako součást náboženství, ale víru v sebe samé, ve svou tvořivost a ve svou moc. Z tohoto důvodu hledáte všude možně to, co vám chybí. Někdo to najde v drogách, někdo ve fyzické námaze, někdo v intimním životě. Avšak vaše naplnění má kořeny v hloubce vašeho srdce, vaší duše. Nikde jinde. Hledáte něco, co nemůžete najít, neboť jste to neztratili. Stále více potřebujete dokazovat sobě i ostatním, že jste schopní, že vyděláte peníze, že uspějete v tomto světě. A pokud ne, stávají se z vás trosky, které vše vzdávají a klesají ke dnu. Toto se děje celé generace, kdy lidé jsou závislí na materiálních prostředcích. Jsou pudově vedeni přežít. Avšak nyní se musí rozvíjet hlavně duchovní složka člověka. Musí být skloubeno vše, musí být vytvořena rovnováha. Nedopusťte, abyste byli od tohoto kroku zrazováni těmi, kteří nechtějí, abyste procitli. Abyste dokázali nalézt pravdu, neboť mnohé „pravdy“ jsou pouhými iluzemi. Je důležité zaměřit se na vaše vnitřní pocity, na rozvoj duchovní síly. Abyste byli schopni velice rychle pokročit vpřed. Bohužel nevidíte to, co my. Jací jste uvnitř vás samých, jaké světlo z vás září. Také však mnohdy nejste schopni odhalit působení, které toto světlo zahaluje, díky kterému nemáte možnost projevit to, kdo jste uvnitř sebe samých. Na toto klaďte důraz. Je to důležité. Stále se kolem vás dějí události, které přispívají k obnově života, které souvisí s ochranou Země a jejích obyvatel. Události týkající se spolupráce bytostí Země, s napojením na jiné dimenze a jejich obyvatele. To, co vám bude brzy ukázáno, je opravdové. Život vládne nejen Zemi, ale celému Vesmíru. Mnoho věcí již dávno tušíte. Pouze jste dosud uvěřili tomu, co vám bylo předkládáno. Ale toto je zneužíváno dnes a denně. Učte se dívat za věci a přemýšlet nad tím, co vás potkává. Jedině tak objevíte spoustu důležitých informací, které dávno hledáte. Milujeme vás a žehnáme vám. Podporujeme vaši práci a cítíme s vámi.

 

31.3.15

Požehnání

Lidé Země, blíží se Velikonoce. Těšíte se na oslavy, ale nezapomínejte též na důvod těchto oslav. Vzpomeňte si, zaveďte svou mysl ke Kristu, neboť on je zde pro vás. Hledáte oporu v životě, hledáte lásku. On je tu pro vás. Vždy byl a vždy bude. Nalaďte se na jeho vědomí. Proud energie, který se k vám vrátí, bude ozdravující. Poděkujte za vše, co pro vás činí, lidé Země.

„Já, pán Země, strážce lásky a partner, vás miluji. Nikdy mě nezklamete, neboť má láska prostupuje celý Vesmír.“

Tyto dny vám mají připomínat to, co jednotlivec dokáže učinit pro ostatní. Je důležité, abyste i vy byli schopni, z upřímného srdce, učinit pro ostatní to, co je ve vašich silách a možnostech. Je potřeba lásky na Zemi. Neboť je zde spoustu temnoty. Lidé Země, buďte přítomni ve svých srdcích. Odevzdejte svou lásku, dostáváte požehnání. On vstoupí do vašich srdcí a navždy zůstane

23.3.2015

Pozitivní i negativní - jeden celek....

Lidé Země, nepochybujte o svých nezměrných možnostech, nepochybujte o sobě samých. Jste vyslanci svých duší, skrze vás se duše učí. Skrze své prožitky poznáváte sami sebe. Mnohé dění však zaměstnává vaši mysl. Přesto je potřeba zaměřit se na to nejdůležitější, neboť mnohé věci jsou pomíjivé. Máte pocit, že řešíte důležité věci, avšak z pohledu duše, z pohledu vyššího se tyto věci mohou zdát jako maličkosti. Někteří z vás již toto pochopili. Často však se ego nevzdává a nutí vás vzpírat se tomu, co by pro vás mohlo být prospěšné.V rámci této planety a galaxie probíhají též mnohé změny, stejně tak, jako u vás jednotlivců. Naslouchali jste zprávám ohledně zatmění Slunce a výbuchů energie, prýštících ze slunečního kotouče. Objevily se různé zprávy, dohady, co a jak vlastně bude dále. Je zde předzvěst čehosi anebo je to běžný jev, který se jen zveličuje? Každopádně je to událost, která zaměstná vaše mysli na dlouhou dobu, místo, abyste tuto energii využili pro sebe. Lidé Země, nenechte se ukolébat vysvětleními, která nemají pevný podklad. Byli jste dovedeni k tomu, abyste jako duše prošli ohněm vzkříšení. Máte mnoho práce, lidé Země. Pokud chcete cítit svobodu, přestaňte věřit lžím a začněte konečně věřit sami sobě. Byli jste vydáni napospas okolnostem. Zvolili jste cestu a nyní se po ní obáváte jít. Vidíte sami, kam váš svět spěje. Víte vůbec, co je vaší pravdou, jaký je váš cíl? Měňte své priority a učte se žít tak, abyste využívali váš potenciál. Lidé Země, apelujeme na váš zdravý rozum, na vaše city. Nevěřte hned všemu, co je vám předkládáno. Prověřujte a buďte bdělí. Čeká vás také oslava. Je tu rovnodennost. Mnohým z vás se podařilo úspěšně odpoutat od minulosti a zbavit se zátěže. Někteří se tak zvedli, že jsou již schopni nahlížet do vyšších dimenzí. A další již k tomuto mají úspěšně nakročeno. Je zde čas probuzení. To vyvolá řetězovou reakci a prohlédnou i mnozí z těch, kteří byli zarytí odpůrci. Začnou si přiznávat, že se často dívali špatným směrem, začnou zpytovat svědomí a obracet se k hlubším vysvětlením. Budou více otevření. Noste v sobě naději a víru v pozitivní změnu. Učte se novým věcem, neodmítejte nové myšlenky. Věřte, že ze všeho se vždy můžete poučit a získat širší rozhled. Nezapomínejte se zastavit a odpočinout, srovnat si myšlenky a vyvodit ty správné závěry. Utíkejte z hluku do ticha. A těšte se ze svého života. Jste požehnaní a my vás milujeme.

 

14.3.2015

Jaká  je naše budoucnost?

Lidé Země, situace na Zemi je velice složitá. Agrese se zvyšuje a vy začínáte mít obavy. Probouzí se strachy a ty vás nutí přecházet často do negativních stavů mysli. Ale toto je to nejhorší, co byste mohli udělat. Neboť není možné, aby hladina negativních energií byla tímto způsobem zvyšována. Ano, i přesto, že se dějí různé věci, které ve vás podporují toto smýšlení, musíte být silní. Musíte se zaměřit na to, co vás těší. Neznamená to, že budete zavírat oči nad tím, co se děje. To vůbec ne. Ale nenechte se zastrašit. Můžete ještě změnit tento stav. Každou minutou se mění dění ve světě. V každý okamžik je možné změnit budoucnost Země a lidí na Zemi. Máte v sobě mnoho síly. Nenechte si ji vzít strachem a obavami. Je možné se v každém okamžiku poučit z toho, co vidíte, co prožíváte. Za ty spousty let jste nasbírali mnohé zkušenosti, které nyní můžete využít. Čas se krátí. Je potřeba v životě tvořit. Tvořit to, po čem toužíte. Tvořit s láskou a podporovat všechny, kteří lásku propagují. Víme, že neradi slyšíte informace, ze kterých máte pocity obav. Ale je to pouze pravda vyslovená nahlas. Přesto však stačí okamžik a vy opět můžete změnit svou přítomnost a díky ní i budoucnost. Lidé Země, vaše zem je plná vysokých duchovních bytostí, takových, kteří přišli pomáhat, přišli zemi pozvednout. Vrátili se zpět, aby pomohli povstat, zvednout se a změnit to, co se může zdát ztracené. Mnohé vaše pohledy však mohou být pouze iluzemi. Zapojte svůj rozum, zapojte svůj cit. Svou intuici. Naslouchejte nejen sobě, ale i ostatním. Učte se slyšet a vidět to skryté. To je potřeba to objevit a vynést na světlo. Ti, kteří jsou schopni toto objevit, ať to ukáží ostatním. Nebojte se být sami sebou a stát si za svými názory. Pochopte, že pokud táhnete za jeden provaz, jste daleko silnější. Čím více vás bude, tím větší síla z vás bude proudit. Uvědomte si, že můžete být ti, kteří změní svět. Myslete na své děti, neboť děti jsou vaše budoucnost. A jaká budoucnost je tu pro ně připravena? Na tuto otázku se ptejte a na tuto otázku si odpovězte. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

 

3.3.2015

Síla Země

Je čas, lidé Země. Hledáte odpovědi, ale mnohdy netušíte, že otázky, které pokládáte, vám nemohou pomoci získat takovou odpověď, po které toužíte. Zaobíráte se svými životy a často řešíte podobné věci, aniž se zamýšlíte nad jejich významem. Chápeme, že jste mnohdy zmateni. Též život vám nahrává k tomu, abyste se dostali z bludného kruhu vašich iluzí. Často se cítíte neschopni pohybu, jakoby jste se točili v kruhu. To vám ukazuje, že je čas zpomalit a popřemýšlet o tom, co v životě chcete. Uvědomit si priority. Stále získáváte sílu ze svých naplněných přání, z toho, co vás těší. Nejvíce síly však přichází skrze lásku. Najděte v sobě odhodlání, abyste změnili své strachy. Otevřete se nečekanému. Neboť život není stereotyp. Je to oslava tvořivosti, víry v sebe. Lidé Země, zkuste být veselí a radostní, nechtějte si pěstovat sebelítost a nedůvěru ve své schopnosti. Cokoli, co vás pozvedne z emocí strachu, je přínosné. Energie Země vyvěrají z léčivých míst, často jste vedeni právě tam, kde se cítíte výborně po těle i na duši. Získáváte nejen sílu, ale též schopnosti uzdravit sami sebe. Síla Země je na mnohých místech ohromná. Musíte propojit svá těla s touto energií. Choďte bosi, dotýkejte se země, v mnohém budete léčeni. Milujte dny, kdy se můžete toulat přírodou. Sami nevíte, jak moc je to pro vás prospěšné. Milujte své děti a neodbývejte je, ale naslouchejte jim. Zvláště těm nejmenším. Ti jsou ještě čistí a nezkažení a mají v sobě mnohé moudrosti. Jste bytosti mnoha rozdílů, mnoha potenciálů. Bohužel však mnohdy nedoceníte sami sebe. Jste uzavření ve svém omezeném světě a nedáte si šanci, aby k vám proniklo cokoli, co by vás pozvedlo, díky čemu byste otevřeli oči a procitli. Vše se však může změnit. Záleží na vás, v jaké realitě chcete žít a čím se zabývat. Chce to ale být pozorní a naučit se věnovat svou pozornost i věcem všedním, maličkostem, které mnohdy mohou velice změnit váš svět. Zůstáváme s vámi a milujeme vás.

 

15.2.2015

Světlo a tma

Lidé Země. Máte na výběr. Je zde mnoho možností, jak žít. Každý svým rozhodováním tvoří takovou realitu, po které touží. Lépe řečeno spíše přechází do takové reality, kterou si přitahuje svým smýšlením. Neboť zde existuje vše, je nutno jen si zvolit. Podobné přitahuje podobné a výše vibrací je rozhodující pro proudění energie, pro tvoření si toho, co člověk chce. Ať již ve smyslu pozitivním a nebo negativním. Vy lidé jste bytosti láskyplné, ale též umíte být velmi krutí. Všude existuje polarita. Kde je světlo, tam musí být i tma. Neboť jak jinak byste poznali, jak je světlo láskyplné a jak hřeje? Avšak proč se bát tmy? Není to nic strašidelného, je to pouze nedostatek světla. Stačí rozsvítit a tma zmizí. Takto je to i s vašimi dušemi, s vašimi životy. Pokud máte pocit, že prožíváte temnotu, najděte to, co vás jí zbaví. Něco, co roznítí plamen uvnitř vás samých a osvětlí vše, co bylo skryté ve tmě nepochopení a neznalosti. Vaše strachy najednou ztratí svou moc a vy pocítíte pouze klid a pochopíte, že není čeho se bát. Je zde mnoho informací, které ve vás mohou aktivovat strach a obavy. Avšak tím, že je budete přehlížet a záměrně zavírat oči, tím nezmizí. Je stále ještě mnoho zla na této planetě. Každý den můžete vidět ve zprávách a na internetu, jak se vy lidé chováte sami k sobě, jak se chováte ke zvířatům. Avšak toto nelze přehlížet. Je potřeba světlo ve tmě. Je potřeba pochopit příčinu proč se to děje, nezavírat oči, ale přiznat si, že problém existuje. Posvítit si na něj a pak ho začít řešit. Pokud je problém takový, na který sami nestačíte, musíte začít s málem sami u sebe. Informace a pochopení jsou vaším hlavním úkolem. Jakmile pochopíte a přiznáte si, že je zde problém, budete ho moci vyřešit. Učení se je důležité, abyste porozuměli. Neboť neustále jste zásobováni nepravdami a lží. Mnohdy si toto neuvědomujete a často se schováváte, neboť je to bez problémů, je to jednodušší a pohodlnější. Avšak jak dlouho ještě chcete žít ve lži? Copak pravda není vaším cílem? Chápejte, že tento svět je vaším výtvorem. Na vás záleží, kde a jak budete žít. Nedomnívejte se mylně, že některé věci se vás netýkají. Přijde čas a i vy se stanete součástí takového světa. Nemůžete být vykořenění. Musíte se snažit o spojení, o jednotu. Je důležité rozumět tomu, co se děje, co vás potkává. Pak už neuvidíte tmu. Naučíte se vidět světlo. Hledejte nové informace, naučte se chápat souvislosti. Vědění je tu proto, abyste procitli. Váš svět může být lepší. Ale musíte chtít, odhodit lenost a začít každý sám u sebe. Čas napomáhá tomu, aby mnohé mohlo být změněno a napraveno. A vy, lidé Země, si toto vezměte za jeden z vašich úkolů v této inkarnaci. Každý může přispět a my jsme tu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

6.2.2015

Čistý stůl

Mnoho práce máte před sebou lidé Země. Je čas vstát a začít pracovat. Jaro je obdobím aktivity nejen fyzické, ale i duševní. Je to čas, kdy je potřeba nalézt svou vnitřní sílu a využít jí k úspěchu. Bude to potřeba, neboť budete zahrnuti řešením mnohých situací. Ale také, pokud uspějete, výrazným posunem v životě. Pocítíte naplnění a též vás mohou ovládat časté pocity euforie. Musíte se stále vracet k sobě samým, je potřeba, abyste neustále vnímali své pocity a věnovali pozornost svým reakcím. Situace ale nahrává též mnohým dalším bytostem, které budou chtít využít váš potenciál, vaši energii a budou se chtít přiživit. Zaměřte se na to, abyste svou energii nedávali zadarmo. Abyste nebyli okrádáni. Též budete stále více zaměřovat pozornost na nebe. Hledejte na noční obloze, objevíte zde mnoho zvláštních úkazů. Začíná se probouzet příroda a též vy rozkvétáte. Ale stejně jako příroda se odívá do nového, i vy budete konfrontování se starým, které bude muset být odstraněno a nahrazeno tím novým. A pokud nebudete v souladu, bude to pro vás velmi bolestné. Je též čas věnovat se daleko více svým bližním, zpracovat vztahy, zejména se svými rodiči. Toto je základem šťastnějšího života a k odstranění mnohých vlivů z minulosti. Cesta před vámi je volná, nenechte jí opět zastavit množstvím překážek. Jakmile se něco objeví, řešte to! Nic nenechávejte na potom. Neboť by se vám to mohlo vymstít a přinést těžkosti. Je potřeba mít čistý stůl. Těšte se na změny a neobávejte se jich. Věřte, že vždy máte sílu na to, abyste vyřešili cokoli. Milujeme vás.

 

26.1.2015

Období protikladů

Nové je před vámi, lidé Země. To, co sloužilo, je překonané. Často se trápíte minulostí. Ale vaše měření času je jiné, nežli je skutečnost. Neumíte si představit, že vše se děje v jednom okamžiku. A z toho důvodu je mnoho informací, které vám nejsou k užitku, neboť nejste schopni pochopit. Máte před sebou zkoušky, které utvrdí váš charakter. U mnohých se vynoří smutky a záchvěvy minulých zkušeností, které mohou ovlivnit psychiku. Celkově však tento čas bude veselý a radostný, plný nových příležitostí pro mnohé. Vaše vědomí se stále více napojuje do proudu vyšších energií, vaše duše neúnavně pracuje na svém rozvoji. Budete však stále jako na hraně, hranice jsou velmi tenké a proto dávejte pozor na své reakce, neboť od propadů vás dělí jenom tenká vrstva. Buďte opatrní a nebuďte zbrklí ve svém rozhodování. Často se situace mění během několika hodin a to, co včera vypadalo nadějně, se dnes řítí do zkázy. Vždy je potřeba naslouchat sami sobě a vystihnout ten správný okamžik, kdy reagovat. Čas též je velice neúprosný k vaší nerozhodnosti. Není možné stále váhat, zda učinit to, či ono. Jste vedeni k zodpovědnosti za sebe samé. Též k tomu, abyste využívali svých zkušeností ke svému růstu. Je potřeba měnit strnulost ve svých názorech, v reakcích na okolí, odbourat nepřínosné zvyky. Spoustu obav je skryto uvnitř vás samých a těžce se jich zbavujete. Ale každý pokrok je vítán s radostí a nadšením. Nebojte se jít více do hloubky a hledat pravdy ve svém životě. Objevíte mnohé, co vás překvapí a také díky čemu se postupně budou uvolňovat vaše zábrany, vaše bloky. Období protikladů, že? Přesto velice přínosné. Nezapomeňte na to, že vše má svůj smysl a že každá zkušenost je pro vás velice důležitá. Nemůžete překonat sami sebe a být někým, kdo nejste. Využijte však možností, které vás přiblíží vašim plánům a cílům. V tomto čase se plní vaše přání. Buďte bdělí a dobře vybírejte. Milujeme vás.

 

15.1.2015

Jste průkopníci

Lidé Země, jak se daří v tomto roce? Jste již připraveni na spád, který některé vaše životy naberou? Ti, kteří konečně dořešili to, co měli se velice rychle posunou. Změny, které budou přicházet se budou rychle střídat, jakoby se čas ještě více zhustil. Čeká vás čas vysokého nasazení. Nezapomínejte proto na odpočinek a též dávejte pozor, aby se vám nezamotala hlava jako na horské dráze. Za pár dní přijde velký posun, neboť se mění planetární konstelace. Vezměte také v úvahu to, po čem vaše duše touží a jděte za tím, čeho chcete dosáhnout. Nyní máte možnost rychlého pokroku, avšak může se stát, že svou neuvážlivostí byste mohli být zastaveni. Je důležité, abyste se učili pozorovat sami sebe a své reakce na situace kolem vás. Buďte vědomí a vědomě se učte ze situací ve vašich životech. Kdy jindy budete moci získat další příležitost k tomu, abyste se očistili a pokročili na své cestě? Je zde mnoho vnějších faktorů, které takovým postupům nepřejí. Jsou zde i faktory, které nejste schopni registrovat. Avšak to má svůj důvod. Buďte propojeni a snažte se nenechat se ovlivňovat.  Postavte se za sebe a nechtějte být otroky v tomto světě. Pomáhejte druhým, avšak ne za tu cenu, že byste přestali být sami sebou. Situace před vámi budou vyžadovat rychlé rozhodování a též nový pohled. Staré odchází. Jste průkopníci nového. Proto také je vaše cesta jednou z těch nejtěžších. Důležité je, že je vám v mnohém pomáháno. Dávejte však pozor na své reakce a chování, aby pomoc nebyla znevažována. Mějte smysl pro realitu a nežli něčemu uvěříte, přesvědčte se na svou kůži, na své vlastní oči. Teprve poté budete moci říci svou pravdu a uvěřit jí. Buďte silnými a propojte svou mysl se svým srdcem. Vytvořte rovnováhu.

 

 

Láskyplný a přínosný rok 2015 :-)

A nyní první článeček v tomto roce..

3.1.2015

Láska, ať provází vaše kroky.

Mnohé se mění lidé Země. Ve vašem světě je příliš mnoho hrozeb. Avšak také změny velké, které předurčí další běh tohoto světa. Zvládli jste velice náročný rok 14. Tato nestabilita se udrží i v roce 15. Přesto si můžete oddechnout. V roce 15 se budete stále více zaměřovat do sebe. A díky tomu budete nacházet stále silnější víru. Nikdo se již nebude chtít nechat opít rohlíkem, každý z vás bude hledat různé alternativy řešení svých problémů, ale nakonec se zase vrátíte k sobě samým. Čas vám poskytne možnost k tomu, abyste se stali lepšími. Můžete očekávat změny v tomto roce. Ale každému se dostane pouze to, oč se sám přičinil. Stále rychleji se bude vracet to, co jste vyslali. Ten, kdo podváděl, bude podveden. Stále větší pozornost bude zaměřena na vztahy mezi partnery. Na takové vztahy, které budou férové, založené na pevné víře jeden v druhého, na pochopení. Též budete mít mnoho příležitostí se změnit sami, neboť vztahy s druhými vám budou otevírat nejen oči, ale i srdce. Svou energii bude potřeba zaměřovat na mladé, na to, abyste jim šli příkladem. V tento čas jsou stále děti i mládež těmi ztracenými v tomto světě. Díky rychlosti doby, díky tomu, že se jim mnozí málo věnují. Mladí hledají své naplnění. Mnohdy však bohužel takové, které je pro ně destruktivní. Školní vzdělání jim nepřináší to, po čem touží, mnohdy neznají hodnoty. Potřebují do života  více lásky, ale též směrování, příklad. Nejen děti hledají naplnění v životě. Všichni v tomto světě. A toto téma bude stále výraznější. Hledáte odpovědi. Často metodou pokus omyl. Avšak je to pro vás důležité proto, abyste sami v sobě nezemřeli. Tento čas vás nutí se mnohem více zamýšlet, odkrývat nedostatky, hledat nová řešení. Svět však je stále více ve stavu, kdy se rozpadá vše, na čem byl v minulosti postaven. Ti, kteří mají nejvíce, také získávají výhodu a moc. Vše se mění. Avšak je možné průběh změny přizpůsobit tomu, jaký svět chcete mít. Neočekávejte pomoc zvenčí, ale sami vyviňte úsilí. Zaměřte se na své okolí, na svůj stát. Nedovolte, aby vám bylo cokoli nalháváno. I v tomto roce budou takové snahy. Stále více bude skrytě omezována vaše svoboda. Na druhé straně však váš růst může být ohromný. A díky tomu se začnete osvobozovat. Budete prožívat mnohé zápletky, do kterých se však dostanete jen díky své vlastní nepozornosti. Proto nepolevujte a buďte bdělí. Vynaložená energie se vám stonásobně vrátí. Tato slova ukazují na to, co vás může potkat. Ještě více však na to, že vaše schopnosti jsou neomezené. Budete prožívat pouze to, čemu dovolíte, aby vstoupilo do vašich životů. Přejeme vám mnoho síly a také, abyste pocítili sílu lásky, neboť pro tu je potřeba žít. A proto láska ať provází vaše další kroky. Milujeme vás.

 

*****************************************************************************************************************

 

10.12.2014

Důvěra sobě

Lidé Země, máte možnost být součástí událostí, které ovlivňují nejen vás, ale tento vliv přesahuje veškeré bytí a čas, nejen na vaší planetě, ale i v mnohých dalších světech. To, co nevidíte, vás netrápí. Ale mnohé vyciťujete, i přesto, že neznáte odpovědi na to, co se s vámi děje, proč cítíte to, co cítíte. Vlivy energií a změny událostí jsou soustředěny na Zemi. Je zde možné říci, že se planeta ocitá v pásmu kategoricky odlišném od původního záměru. Víte, že budoucnost není daná, odvíjí se od přítomnosti, od rozhodnutí. Dále zde existují záměry Stvořitele, které vás a nejen vás ovlivňují. Vlivy zesilují, neboť je potřeba uvolnit zablokované energie, které vám brání, abyste se otevírali vyššímu uvědomění. To, co vám chceme říci, musí být pro vás srozumitelné. Vnímejte to jako ozdravný vliv pro vaše duše. Země se dostává do pozitivního vlivu. Toto se bude odrážet ve vašem vnímání skutečnosti. Mnozí jsou připraveni se otevřít. A ti, kteří nejsou, budou příznivě vedeni, aby se tak stalo. Čas od času získáváte informace o meziplanetárním dění. Pomáhá vám to pochopit různé procesy, i přesto, že to neulehčí váš život. Odpověď je jasná. Nyní se bude moci uskutečnit mnoho pro vás příznivého. Tak to i budete vnímat. Ti, kteří nezaháleli a mají upřímnou snahu se posunout, vyřešit svůj život, budou velmi rychle hozeni vpřed. Některé události mohou být tak rychlé, že se nestačíte ani rozhlédnout a budete přímo ve středu událostí. Nyní máte čas k odpočinku. Avšak brzy bude potřeba, abyste činili rozhodnutí v souladu se svou duší. Myšleno je tím to, že vás cosi bude čím dál více nutit řídit se tím, co cítíte, i když to může vaše mysl popírat. Budete se učit důvěřovat těmto pocitům a na základě toho budete velice často cítit silné spojení s vyšším vědomím. Na mnoha dalších místech vesmíru, na mnoha osídlených planetách probíhají podobné změny. Země je však unikát. Potřebuje ještě mnoho lásky, aby byla přeměněna na planetu s novými vlastnostmi. Bude to tehdy, až to umožníte vy sami. Není zde nic, co by vám bránilo. Mnohé blokující vlivy byly odstraněny, další zvládnete odstranit sami. Tentokrát jste dali souhlas k tomu, aby váš vývoj byl odblokován. Každý z vás časem získá to, čemu náleží jeho přirozený vývoj. Nikdo více a nikdo méně. Každý to, co si zaslouží, to, co odráží jeho skutečný duchovní rozvoj. A jelikož jste právě překročili práh do další etapy, dostáváte další příležitosti k bleskovému růstu. Jak je využijete, je jen na vás. Jsme tu s vámi.

 

2.12.2014

Svoboda?

Staňte se bdělými, neboť tento čas otupuje. Nutí zaměřit se na věci materiální, vzniká umělá atmosféra lásky a pochopení. Ne všichni toto prožívají. A ti, kteří toto „štěstí“ mají, nedohlédnou dále, nežli tam, kam dohlédnout chtějí. Vždy je však připravena další volba, pokud padne rozhodnutí. Časoprostor je plný splněných přání, ale také myšlenkových forem, které tvoří velký objem. Mnozí si neuvědomují, že základ těchto forem stvořili oni sami. Jste tvořiteli, ale často tvoříte, aniž byste znali následky, aniž byste chápali, co jste stvořili. Myslíte to dobře, ale... Propracováváte se životem a učíte se. Mnohdy velmi složitě a také velmi dlouhou dobu, i když je možnost jiná. Není však zbytí. Sami jste se rozhodli. A také často hledáte tam, kde není možné nalézt odpovědi. Často tušíte, že věci nejsou takové, jaké se zdají. Je však potřeba být bdělí a všímat si toho, co vám druzí sdělují. Bohužel však schopnosti, které nosíte v sobě nemohou vyniknout. Mnoho bloků je součástí vás samých. Ty, co jste sami vytvořili a ty, co do vás vložili jiní. Bloků, které si neuvědomujete. Apelujeme na vás. Nenechte se opít rohlíkem, snažte se dívat „za věci“. Neberte názory ostatních za bernou minci, ale prověřujte. Vaše autority mohou mnohdy mít do autorit hodně daleko. Nevěřte všemu, co je vám předkládáno. Sami cítíte, co je pravda. Osvobozujte se od manipulací a nedovolte zlu, aby se prezentovalo jako dobro. Začněte u sebe. Dívejte se kolem. Svět by byl úplně jiný, kdyby zde nebyla chudoba, závist, manipulace a strach. Víme, máte ještě spoustu učení a pro většinu není zatím možné, aby se osvobodili jako Neo z Matrixu. Možnosti existují, ale není ve vašich silách je využít. Můžete však zkvalitnit životy své a životy ostatních v přítomnosti. Mnoho zátěže je na vás nakládáno. Nejprve vaší společností a poté vámi samými. Často přijímáte do svého života vše pouze proto, že se cítíte unaveni, že nemáte sílu přemýšlet nad podrobnostmi. Neberte věci jako samozřejmost. Nechtějte se izolovat jeden od druhého, ale tvořte společenství. Rádi byste slyšeli milá slova a povzbuzení. Nechcete číst negativní kritiky a cítit bolest. Ano, chápeme. Ale nelze zastírat pravdu. A tato slova zde nejsou proto, abyste smutnili, ale abyste pochopili, že nejste sami, že je možnost změnit své životy, že je možné prožívat radost a štěstí, rozvíjet láskyplné vztahy a cítit lásku v každé minutě vašich životů. Máte na výběr. Jen je potřeba se rozhodnout, chtít a začít. To vám mělo být řečeno. Osvoboďte se, dokud je ještě čas.

 

28.11.2014

Láska a milosrdenství

Lidé Země, tento čas je časem oslavy a zároveň smutku. Těšíte se na volný čas, těšíte se na čas strávený se svými blízkými. Ale je mnoho z vás, kterým se v tomto čase vracejí smutky, bolestné vzpomínky a pocity osamění v nich vytváří ještě bolestnější emoce. Pro některé čas radosti, pro jiné chvíle psychického vypětí. Můžete však změnit naladění své, i lidí kolem sebe. Udělejte ostatním radost a buďte vstřícní. Vánoční stresy nejsou nutné. Vánoce jsou časem lásky a milosrdenství. A takový by měl být celý rok. Proč jen toto období? Přichází čas nových energií a vlivů, které ve vás mohou probouzet mnohé vzpomínky, obnoví se nedořešené věci a budete opět postaveni před řešení toho, co nebylo uzavřeno. Většina však až v průběhu následujících měsíců. Ti, kteří se uzavírají do sebe, budou nuceni otevřít svá srdce, ti, kteří se čehokoli obávají, budou postaveni před své strachy, aby se s nimi vyrovnali. Každý bude řešit to, co dosud oddaloval. To, co je zasuté uvnitř vás samých, vyjde na světlo. Nic nemůže zůstat skryté, věci „tajemné“ budou mít vliv na vaše názory a myšlenky. Získáte mnoho užitečných informací, díky kterým se budete dále rozvíjet – srovnáte si své priority. Mnoho z vás začne nový život a mnozí tento život opustí. Často budete mít pocity nedokonalosti sebe samých, budete se cítit bržděni, ovlivňováni. Je však potřeba rozlišovat zdroje těchto pocitů. Nedopusťte, aby vás ovládaly jakékoli emoce. Rok 15 vás možná uvede do různých stavů bezmoci, kdy budete cítit, že svůj život nemůžete ovlivnit. Ale mnoho z toho se ukáže být iluzí. Každý nový rok je příslibem nových začátků, jste plni naděje a optimismu, že vás čeká lepší život, cítíte sílu, jste odpočati při vstupu do dalších dní. Většinou však často znovu podléháte stereotypu života. Mnohdy víte, co je potřeba, abyste změnili. Avšak vyčkáváte a čekáte na přízeň osudu. Naděje vás provází na každém kroku, pokud se sami angažujete a věříte. Do dalšího roku je možné říci pouze toto: věnujte pozornost ostatním lidem, svým dětem, svým rodičům a blízkým. Zajímejte se jeden o druhého a nebuďte lhostejní. Nepřidávejte sami sobě více zátěže, nežli jste schopni unést. Rok 15 je pro vás budoucnost. Ale je to jen následek vaší minulosti. Budete cítit velké tlaky společnosti, mnoho „průšvihů“ vyjde na světlo. Věnujte velkou pozornost hlasu svého fyzického těla, nezanedbávejte problémy, neboť velmi rychle může dojít k rozšíření problémů. Vše, co bude mít příznivé podmínky, se bude velice rychle rozvíjet. Rok 15 bude takový, jak na něj budete reagovat. Co nemůžete změnit, přijměte, co změnit můžete, tam udělejte co nejvíce, dokud cítíte sílu rozhodnutí. Vše, co vás v tomto roce potká, vás vede k duchovnímu růstu. Buďte spravedliví sami k sobě i k ostatním. Milujeme vás a žehnáme vám, bytosti lidské. Čas je vaše vysvobození. Ten, který jste obdrželi, prožijte s nasazením a procházejte životem s láskou a s díky za vše, co vám život přináší.

 

12.11.14

Mějte čas sami na sebe

Lidé Země, jste spjati s přírodou i s Vesmírem. Cítíte se léčeni, pokud si toto spojení uvědomujete. Často pochybujete sami o sobě, pochybujete o tom, že je toto spojení může být aktivní. Obracíte se pro odpovědi do všech možných stran místo toho, abyste se snažili ztišit a naslouchat. To, co můžete získat, se pro vás může stát pokladem. Oceňujeme, že se snažíte, že byste rádi pokročili. Jsou mezi vámi ti, kteří jsou úspěšní. Ale mnozí jsou velice pohlceni svými starostmi, či jim již nezbývá ani síla, ani čas na svůj vlastní rozvoj. Proto prožíváte různé životní situace, které vás k tomuto vedou stejně tak, jako meditační chvíle. Jste přitahováni k ostatním, kteří prožívají podobné. Mnozí si k sobě ve vztazích přitahujete takové bytosti, které vám pomohou otevřít oči a pochopit to, co se vám dosud nedařilo. Nemůžete je nenávidět, ale naopak, děkujte jim. Mnozí své lekce opakujete i několikrát. Chtěli byste změnu ve svých životech, ale mnohdy žijete utopii. Neplníte své touhy energií a proto zůstává jen plná schránka nenaplněných přání. Je ve vás mnoho potenciálu, který však nevyužíváte. A pokud je mezi vámi někdo, kdo vyčnívá, je ihned sražen, neboť není žádoucí pro temné síly, abyste se vyvíjeli a osvobodili se ze svého vězení. Proto musíte dále hledat odpovědi v sobě samých, proto, abyste prohlédli, abyste nebyli jen loutkami. Toto je pro vás priorita v životě. Pokud budete znát odpovědi, vaše životy se zkvalitní. Též budete schopni zaregistrovat vše, co vám neslouží, co vám ubližuje. Mějte čas sami na sebe i v této uspěchané době. Dopřejte si ztišení, osvobození se od stresu a shonu. Dokážete to. Dokážete se napojit a dokážete využít vaše dary. Jinak budete stále ti, kterým se nedaří, kteří tápete ve tmě. Pochopte, že vaše síla je ve vašich rozhodnutích a vytrvalosti. Zahoďte lenost, přijměte nepohodlí. Budete odměněni. Vaše napojení se zesílí. A mnozí budete schopni vidět světelné proudy, které napájejí bytosti na této planetě. Bude to jako když sundáte temné závěsy z oken a slunce pronikne do vašich příbytků. Budete prozářeni a vyléčeni. Žehnáme vám a milujeme vás.

 

3.11.2014

Je čas pochopit a přestat se vzpírat

Lidé Země, blíží se další rok. Nové začátky pro mnoho lidí. Též mnohé konce pro to, co sem již nepatří. Čas vás tvoří, stejně jako tvoříte vy v čase. To, co vidíte, však mnohdy neodpovídá skutečnosti. Ale ano, můžete se těšit na nová shledání a nové životní zkušenosti. Jen… každý dostane to, co mu náleží. Nermuťte se tím, že jste někteří nepochopili život. Vlastně si to ani nejste schopni uvědomit. Žijete v iluzi. Že jste nepochopili své lekce. Existuje mnoho možností, jak vše zvládat. Tyto možnosti však uvidíte teprve tehdy, až zklidníte svou mysl, až budete prostoupení mírem a láskou a otevřete svůj vnitřní zrak. Učte se takto dívat. Naslouchejte též srdci. Člověk ve své malosti činí spoustu chyb. A mnohdy jsou tak veliké, že trvá dlouhé období, nežli jsou vyrovnány. Je zde bolest jako průvodce, místo, abys viděl lásku, člověče. Lidé Země, zasaďte semínka pochopení. Odpojte sami sebe od malosti a přízemnosti, podívejte se, zda nejste zneužíváni a zda vaše životní energie je doplňována s proudí, že o ní nejste okrádáni. Chcete růst a expandovat, ve skutečnosti ale ještě musíte ujít dlouhou cestu. Přesto se nevzdávejte. Každý krůček znamená úspěch. Cokoli, co vás posílí, co vám dodá odvahu, co vás zahřeje na duši, je pro vás to nejlepší. Tím nejdostupnějším jsou vaše úsměvy a objetí, soucítění a ochota pomoci. Lásku potřebujete více, nežli sůl. Lidé Země, jste na cestě, která započala již velice dávno a často jste na ní trpěli. Přesto a nebo právě proto vaše duše rostou. Je čas pochopit, přestat se vzpírat a nechat se vést dále.

 

26.10.2014

Jste spokojeni?

Lidé Země, přechod k novému sebou přináší mnohé problémy. Jste stále velmi zaměření na materiální stránku života. Nechcete si pouštět do života to, co neznáte. Vaše strachy stále ještě tvoří zábrany k pokroku. Jste stále rozhodnuti zlepšit své životy, to ano. Avšak nejste ochotni slevit ze svého pohodlí. Raději se budete cítit nešťastní tam, kde to znáte, aniž vám to bude cokoli přinášet. Držet se čehokoli za každou cenu jen proto, abyste něco měli, je čiré bláznovství. Proto tak dlouho trvá, nežli se naučíte věřit ve svou cestu, věřit v sebe. Honíte se za nedosažitelným a stavíte si vzdušné mosty. Ty však jsou tak křehké, že se bortí jako domky z karet. Lidé Země, váš čas utíká. Pozorujete kolem sebe mnohé události, některé s vámi výrazně „zamávají“, pokud se vás blíže dotknou. Teprve poté jste ochotni se zamyslet a změnit svůj život. Copak chcete do svého života neustále přitahovat šokové situace, které vámi pohnou? Není lepší spíše sami postupně řídit své kroky? Abyste pochopili, že se můžete řídit sebou samými, na to nepotřebujete prožít šok! Okolo vás proudí mnoho negativních shluků, které při sebemenších náznacích shodnosti vašeho psychického naladění napadají vaši auru a to ještě více posiluje vaše negativní stavy. Nepřitahujte tuto destruktivní sílu! Spíše se zaměřte na okamžiky pozitivní. Lásku, radost a fyzické objetí. Rok se blíží ke svému konci. Podívejte se zpět na to, co se dělo ve vašem životě a kam jste pokročili. Jste spokojeni? Všímejte si všeho, co ovlivňuje váš život a hledejte odpovědi. Jste stále vedeni a stále to často nevnímáte, neboť jste zaměřeni na nedostatky ve svých životech, na problémy a jejich řešení. Ale je potřeba si umět poradit. Nic neprotahovat, jen tak, jak je to nutné. Nečekejte na to, že za čas se váš život zlepší. Za čas přijde další „za čas“. Řešte a žijte hned, tady a teď.

 

20.10.14

Otcova řeč

Ty, bytosti lidská, řešíš mnohé, co není potřeba a co ti nepřísluší. Zaměř se na podstatné. Nebuď osamělá, neboť já Stvořitel jsem s tebou. Máš spojení, které je nade vše. Tvá čistota se vytříbí a ty se zvedneš jako pírko ve větru. Hledej dále životní pravdy, neboť tvůj život je dar a tento dar sis sama nadělila svým rozhodnutím. Netápej, neboť jsem to já, kdo je tvým hlasem. Naslouchej a uchovej si víru, neboť čas je tvým přítelem. Jsi unavená blouděním, hledáš záchytný bod v životě, hledáš to, co ti chybí. Hledáš svůj domov a hledáš mě. Sama tušíš, že tvé hledání je bezpředmětné, neboť jsi nic neztratila. Smutky jsou však stále přítomné. Tvá duše touží po lásce a souznění. Vše toto můžeš mít. Jen buď trpělivá a posiluj lásku ke svému otci, hledej dále své odpovědi a nebojuj s nepřízní osudu. Neboť ten, kdo si vystavěl překážky jsem nebyl já. Ale ty sama. Přesto jsem tu vždy pro tebe. Budu tě vést a těšit v dobách neradostných, budu ti oporou v pochybnostech. Byl jsem tu a vždy budu vším, co potřebuješ ke svému životu. Miluji tě a pomáhám ti nést tíhu. Jsi má součást, jsi mé dítě, jsi můj přítel a jsi má láska. Není nic více, nežli láska. Skrze mě ji pocítíš. Ano, toto je tvá víra, co tě vede vpřed. Neposuzuj nic podle vnějšího obalu, ale vyciťuj, důvěřuj mi a vlož svůj život do mých rukou. Pocítíš mnohá ulehčení, zbavíš se tíhy, která svazuje tvé srdce. Nalezneš sama sebe a uvidíš, že svět je nádherné místo, kde není třeba se čehokoli obávat, je to krása, která rozehřívá srdce, odstraňuje překážky a léčí bolavé rány. Celý Boží svět je mým darem tobě a všem ostatním. S láskou tě v něm vítám a s láskou tě opět přivítám ve své náruči, až budeš odtud odcházet. Miluji tě, ať jsi jaká jsi. Jsi součást mě samého a já sám sobě vyjadřuji lásku v každé vteřině svého bytí. Jsi mým obrazem, jsi mnou. Miluj všechny bytosti tak, jako já tebe. Opravdu je lásky zapotřebí.  Ukaž ostatním, co v sobě skrýváš. Neboť ty jsi já a ani jiná být nemůžeš. Miluji a milovat nepřestanu. S láskou….

 

14.10.14

Neumírejte zaživa

Lidé Země, život je jedna veliká hra a vy jste do ní všichni vážně zaangažovaní. Mnohdy tolik, že nemáte odstup od toho, jak se chováte, co děláte. Hrajete hru života a přitom nechápete, že jste často pouhé loutky. Avšak lze pochopit, že se chováte tak, jak se chováte. Jste v mnohém stále ještě polapeni ve 3.dimenzi, materiální svět vámi prostupuje skrz naskrz. Mnohdy prožíváte vize, kdy se dostáváte do jiných světů a jste překvapeni a nadšeni, ale také se objevuje strach a obavy. Tyto vize k vám mohou promlouvat nebo vám pouze ukazují nové možnosti. Nebojte se a s láskou pozorujte vše nové, budete překvapeni, kolik nových informací získáte. Vaše světy také stále ještě obsahují mnoho neochoty změnit se a připustit si, že spoustu věcí ve vašem životě nefunguje. Vaše strachy a fyzické vypětí vás odvádí od „normálního“ myšlení. Chováte se extrémně a často propadáte skepsi. Pokud jste nuceni zažívat obavy a strachy, musíte se odreagovat. Jinak vaše fyzická těla kolabují. Přemýšlejte sami o sobě a podívejte se na to, co žijete a jak. Uberte ze svého přeplněného dne několik minut a prožijte je v tichém klidu mysli. Velmi vás to ozdraví. Neboť v tento čas se vše, co se ve vás dlouho střádalo, dere ven. Nic nesmí zůstat uzamčeno uvnitř vás samých. Pokud jste celé roky jen hromadili, přijde náhlý výbuch a vše se vyvalí ven. Poté však zbude již jen málo k řešení, neboť vy již nebudete. Vše se vrací stále rychleji. I z toho důvodu je nutné zpytovat své svědomí a chyby, o kterých víte, že jste učinili, ihned napravovat. Mluvte s lidmi kolem a nenechávejte nic nevyslovené. Je potřeba, aby láska prostoupila vaši duši. Nehledejte důvody, proč nebýt se svou rodinou, proč se nesetkat s přáteli, ale buďte s nimi každou volnou chvíli. Nic není důležitější, nežli urovnané vztahy, odpuštění a radost z přátelství. Často se chováte tak, jak sami nechcete. A již v té samé chvíli cítíte, že je to špatně. Nenechávejte to být, ale vše ihned napravujte. Sledujte v sobě své reakce. Hledejte lásku, ne ponížení. Nebojte se ji projevit. Neodpírejte jí ani sobě, ani ostatním. Bez lásky by byl váš život chudým. Neumírejte zaživa, ale radujte se z života a oslavujte ho. Ať vám v tom pomáhá Bůh.

 

29.9.14

Jsme jiní

Lidé Země, jste spjati s přírodou, s životními rytmy, jste napojeni na Zemi i na zdroj. Jste bytosti lásky. Takto vás vnímáme. Na druhou stranu vás vaše minulost svazuje, jste loutkami osudu, málokdo umí svůj osud vymazat a sám sobě naprogramovat nový život. Přesto, že jste vstoupili do energií vyšších dimenzí, přesto anebo právě proto se stávají vaše životy velmi dynamickými. Nevíte dne, ani hodiny, co vás čeká, vše se děje tempem, které je sotva postřehnutelným, přesto však mnohdy překvapujícím. Jednu chvíli se těšíte v radosti a vzápětí se potápíte ke dnu. To, co vás udržuje na vodě, je vaše síla vůle. Jsou zde vlivy, které nevidíte a které velkou měrou působí na to, abyste byli očištěni a do dalších fází svého života si nesli co nejméně zátěže. Není zde nic, nežli prázdnota, která pohlcuje vše, co odhazujete. Veškeré negativní emoce se kumulují a čas od času jsou vyvrženy velkou silou ven. Projevením tohoto procesu jsou poté velmi silné deprimující myšlenky, které si k sobě přitahujete, pokud se cítíte bez energie a v negativním stavu. Je mnoho životů, zmarněných sebevražednými událostmi. Tyto duše netuší, co dělají. Nakonec však velmi litují, ale již není cesty zpět. Země se stále snaží stoupat výše, nyní jste mnozí připraveni stoupat zároveň s ní. Byli jste někteří připraveni již předtím. Ale nyní došlo k očištění v takové míře, že již jste schopni toto dokázat. Dosud jste zde tvořili bariéru strachu, která vám bránila přijmout možnost oproštění se od chybných vzorců chování, od možností přijmout změnu týkající duše. Nyní uvidíte novýma očima, neboť jste schopni nalézt vyšší pohled. Máte ještě mnohé před sebou, ale váš pokrok je již znatelný. Odpoutejte se od svazujících problémů a nevracejte se tam, kde není možnost změny jen proto, že jste tam kdysi cítili bezpečí. Nic již nemůže být tak, jak to bývalo, neboť změna je proces a život sám. Je součástí vás samých. Jste jiní. Ani lepší, ani horší, ale jiní. A nikdy se nepokojíte s tím, co vás možná kdysi uspokojovalo. Jsou to vaše plané naděje. Pokud to nevidíte nyní, za pár dní nebo týdnů prozříte. A je možné, že budete zklamáni  sebou samými. Pokud uděláte krok vpřed, nechtějte se vracet zpět. Vše však je součástí vašich zkoušek a sbíráním zkušeností. Takový je váš život, toto jste si vybrali. Proto své životy milujte a milujte Boží světlo ve vás samých. I my vás milujeme.

 

15.9.2014

Nové desatero

Čas omezení pominul. Země se svobodně nadýchne a uvolní se ze sevření temnoty. Stále naléhavěji zní poselství, která jsou zaměřena na lásku. Neboť láska léčí. Není zde místo pro strach, který pouze pustoší a láme srdce. Otevřete oči, lidé Země, neboť mnoho síly z vás vyzařuje. Nebuďte ustrašení, čas velkých činů je zde. Budete stále pod tlakem, ale jste svobodní, to si uvědomte. Jste potomky starých, vaše duše přichází z dávných dob a vaše síla se probouzí. Učte se v životě být pravdiví. Toto je důležité. Chápejte druhé a nezraňujte zbytečně. Vždy přemýšlejte, nežli cokoli vyslovíte, nevíte, jak vaše slova dokáží zraňovat. Buďte čistí a nepodvádějte. Nenechte si ubližovat, ale milujte sami sebe. Braňte slabé a vzdorujte násilí. A nakonec hledejte skryté pravdy v těch nejjednodušších věcech. Odpovědi, které hledáte, nakonec budou nalezeny. Zůstaňte v pravdě a hledejte naplnění v Bohu. Jen toto nejvyšší vědomí vám může poskytnout vše, po čem toužíte. Zkoušky a životy jsou pro vás složité a vysilující. Ale velice důležitá je naděje. Nepohrdejte těmi, kteří vás milují, ale děkujte za to. Jste lidé Země, v mnohém slabí, ale přesto ti nejsilnější ze všech. Jen takto překonáte to, co považujete za nejhorší, vysilující a nespravedlivé. Neboť vždy vše má dvě strany a vše má svůj důvod. Lidé Země, budujte své životy ne ve lži, ale v pravdě a sdílení. Budeme s vámi a pomůžeme vám nést vaše břímě. Milujeme vás.

 

1.9.2014

Vedení v nás samých

Vládne zde lidstvo, které se dosud nepolepšilo. Čas vybízí k opatrnosti, neboť je zde hrozba násilí a smrti. Celý svět je v pohybu. Stále znovu a znovu jste odkláněni od zkázy a upadnutí v zapomnění. Je zde však světlo naděje, které říká, že lidé Země mohou být zachráněni. Vyšší vědomí v každém z vás dostává příval energie, posiluje své napojení. Často je procitnutí ohromující. Otevřete oči a vidíte úplně jiný svět. Dostáváte se do nových dimenzí a jiných realit, jste schopni se spojit a získávat informace. Pozor však před temnými, převlečenými za lásku a bohy. Pravda, jak je rozeznat, má velice tenkou hranici. Avšak máte v sobě radar, který je schopen toto spojení odhalit. Stále více a častěji budete mít možnost setkávat se s bytostmi z jiných světů. Země se otevírá, embargo na informace končí. Během několika let dostanete mnoho důkazů o tom, že zde nejste sami. Je to jen otázka času. Svět chce být otevřený, bez zatajování a manipulací. I přesto, že je zde mnoho zábran k tomuto projevení. Vy, lidé Země, jste na cestě rozvoje sebe samých. Je radost pozorovat, jak se vaše vědomí otevírá, jak začínáte pochybovat o pravdách vám předkládaných, jak stále urputněji hledáte odpovědi. Mnozí máte ještě zábrany. Ale ty brzy padnou. Pochopíte, že nic se neděje náhodou, naučíte se pozorovat vzájemná propojení. Vaše pocity se různí, někdo cítí radost, někdo zrovna prochází fází negativního prožívání. Ze všeho však je možné vyjít s vítězstvím. Záleží pouze na vás, jak jste schopni přijmout výzvy a úkoly. Můžete dostat radu, či náhled, rozhodovat se však musíte sami. Vy, lidé Země, potřebujete vedení. Vedení, které nenajdete vně. Vedení, které je ve vás samých. Orientace na vnější vás pouze oddaluje od cílů duše. Skloubení materiálního a duchovního je ideální. Odpovědi, které získáváte, jsou mnohdy nejasné. Avšak stačí trpělivost a vše se časem rozkóduje. Lidé Země, přijměte výzvu své duše a probuďte svou vnitřní sílu. Přišli jste v tomto čase, abyste prožili tuto velkolepou dobu změn. Máte naše požehnání. Jsme s vámi...

 

19.8.2014

Jak měnit život?

Maytreya chápe, že to, co je ve sděleních, mnohdy lidé odmítají. Avšak je potřeba otevřít oči všem. Ti, kteří jsou probuzení, se nemusí dotazovat, co mají dělat. Ti už ví. Avšak ti, kteří se teprve probouzejí, musí dostat informace. Stále znovu a znovu je potřeba vše opakovat. Neboť vy, lidé Země, jste si zvykli naslouchat pouze tomu, co chcete slyšet. Před vším ostatním uzavíráte své uši, svá srdce, i svou mysl. Každý ať se snaží být lepší podle svého svědomí. Každý ví a cítí, co má dělat. Proč zde není více lásky? Tak se můžete stát lepšími. Nic mezi neexistuje. Stále je potřeba mnoho sil, abyste zpracovali vše, co jste si ve svých životech nadrobili. A jak málo lásky vám zbývá. Jen se podívejte, jak vyrůstají vaše děti… A co z nich roste. Mnohdy lidé bez kousku citu, zraněné a bolavé bytosti, které nepoznaly lásku. Jak tedy chcete měnit svět, nežli začít u sebe? Proč se ptát, co dělat? Stačí se rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, kolik je toho potřeba napravit. A může každý jeden z vás říci, že pomohl byť jednou napravit jakoukoli situaci, jakékoli bezpráví? Sami v sobě zpytujte, kolik jste udělali pro ostatní a kdy jste byli ochotni pomoci i přesto, že to bylo nepohodlné? A co jste vůbec udělali pro sebe? Otevřete oči a dívejte se. Máte před sebou těžký čas, lidé Země. Bude pro vás stále těžší přijímat společnost takovou, jaká je. I všechny události. Je to pro vás zkouška, zda obstojíte. Zda ukážete svou sílu. Zda uvěříte v sebe a v lásku a pochopíte, že násilím nezmůžete nic. Je potřeba se sjednotit a jít si za svým, beze strachu a s odpovědností za své činy. Toto je sdělení, které vám přináší Maytreya.

 

17.8.2014

Stavidla se otevírají

Čas utíká. Země je opět ve válce, jak se to opakuje po celé věky. Zač, lidé Země? Proč se snažíte páchat zlo, místo, abyste se učili lásce? Tento svět se řítí do zkázy. Někteří z vás se snaží o nápravu. Ale co ti ostatní? Je vás stále málo, těch, kteří se probouzejí, těch, kterým není lhostejný osud ostatních lidí, osud Země a jejích bytostí. Mnohdy žijete jen sami pro sebe, osudy ostatních vás nezajímají. Vždyť se vás to osobně nedotýká, tak nač vydávat energii? Takové je často vaše smýšlení. Stále větší dostupnost informací ve vás probouzí lhostejnost. Negativní zprávy jsou na denním pořádku a vy se již ani nezastavujete nad tím, co se děje. A pokud ano, tak většinou jen nad zkázou a úpadkem. Každým okamžikem můžete změnit svůj osud, osud Země. Avšak vaší snaha není tak upřímná. A mnohdy nezištná. Přesto jsme tu s vámi a snažíme se ukazovat vám cestu, neboť víme, že potřebujete sílu a víru v zázraky. Potřebujete povzbudit, ukázat příklad. Je zde mnoho z vás, kteří jsou tím příkladem. Ti, kteří si tuto cestu vybrali. Jsou však terčem častých pochybností, zesměšňování a útlaků. Neboť zde existují i tací, kteří nestojí o změnu, kterým vyhovuje vše tak, jak to je. Čím více vás bude nevědomých, tím lépe pro ně. Manipulace a zkreslení jsou často příliš silné, než abyste byli schopni rozpoznat pravdu. A mnohdy je pro vás jednodušší a pohodlnější zůstat nevědomí. Takovýto stav je zde na Zemi. Mnoho příkoří, násilí a nedostatku na jedné straně a hýření a plýtvání na straně druhé. A mezi tím vším pár světélek, která se snaží ostatním svítit na cestu. Vybrali jste si sami takové životy, které vás rozvíjejí po všech stránkách. Zapomněli jste, kdo jste a nyní hledáte odpovědi. V tento čas je mnoho informací zastřeno, neboť byste ještě nepochopili. Přesto se brána pomalu otevírá a mnohé ze skrytého přichází na světlo. Jen ještě bude potřeba nějaký čas, kdy ti probuzení dokážou rozpoznat tyto pravdy a vyložit je ostatním. Stále – a z mnoha důvodů – odmítáte to, co pravda je. A lež vydáváte za pravdu. I toto je u konce. Stavidla se otevírají. A energie proudí. Potřebujete však více pokory a posílit svou víru. Otevřít své srdce zázrakům a začít něco dělat pro to, abyste zlepšili své životy. Nejen o tom mluvit, ale konat. Jakmile poznáte, co chcete, jděte za tím. Nečekejte na nic. Jinak svůj život promarníte čekáním a neochotou přijmout nečekané. Mnoho z vás může výrazně změnit své vlastní životy. Avšak pohodlnost jim brání. A takto bychom mohli dále pokračovat výčtem toho, co můžete učinit sami pro sebe a pro lidi kolem vás. Proto není potřeba ptát se, co dělat. Jde o to, zrealizovat svá přání. Tím, že budete šťastní, budou šťastní i lidé kolem vás. A také Země se postupně uzdraví a s ní vše živé.

 

31.7.2014

 

Ozdravujte Zemi

 

Lidé Země, cesta, kterou kráčíte, je plná prožitků. Obětujete mnohdy své pohodlí, těšíte se z lásky života. Čekáte oprávněnou odměnu. Jste spojeni se svými dušemi, které hledají zkušenosti, odpovědi. Chtějí skrze vás prožívat vše, co je vhodné a důležité pro růst. Lidé Země, nezapomínejte, že vaše životy jsou dary. Nehazardujte, radujte se z žití. Nechvátejte z tohoto světa. Často cítíte, že se vám do mysli vkrádá otázka ohledně smyslu vašeho bytí. Avšak smyslem je život sám. Pokud vnímáte cokoli jiného, pak tato odpověď není ze světa láskyplného. To temné energie chtějí do vás zasadit nedůvěru ke Stvořiteli, k vám samým. Jste v mnohém ovlivňováni, aniž si to uvědomujete. Přesto se nemusíte bát. Stačí silná víra v sebe a Vesmír a budete chráněni. V tomto světě je mnoho rozporů. Jste zmítáni sem a tam, ale je možné nalézt rovnováhu. Je to potřeba. Neboť je důležité vyrovnávat vše, co vás potkává. Často se snažíte mnohé změnit. Zdá se však, že některé věci jakoby byly pevně dány. Možná. Avšak toto ví pouze Stvořitel. Proto je potřeba se nevzdávat, ale stále hledat řešení, pokračovat v cestě. Lidé Země, jste podporováni mocnou silou elementů. Země je vaší matkou a přesto, že i ona vnímá negace, přesto, že i ona doplácí na zlobu a strachy, které zde panují, i přesto vás miluje a živí. Vy však se zamýšlejte nad tím, jak jí to vracíte. Vše kolem vás je v pohybu. Tento svět není neměnný, často jsou změny velice rychlé, jak sami pozorujete. Je mnoho skrytých změn, které vás ovlivňují, aniž to zaregistrujete. Je potřeba být otevření, vstřícní a přizpůsobiví. Pociťujete, jakoby tu postupně vládla jiná atmosféra. Nic, co by se dalo pojmenovat. Přesto je zde mnoho, co je potřeba dořešit, dočistit. Pokračujte dále a nechtějte vše hned. Buďte trpěliví. A snažte se chránit Zemi, klid a mír a prosazovat lásku. Člověk je svou podstatou dokonalý. Avšak toto je zapomenuto vstupem na Zemi. Lze se však rozpomenout. Čím více porostete, tím více informací se bude vynořovat z vašeho podvědomí. Odpočívejte, dopřejte svým tělům relaxaci, své psychice odlehčení od přebytečných myšlenek. Neptejte se lidí kolem na to, co víte sami. Naslouchejte si. Lidé Země, spojujete se mnohdy do skupin, které vyzařují stejné záměry. Pokračujte v tomto a ozdravujte Zemi, ozdravujte váš svět. Neboť máte ohromnou sílu, naučte se ji užívat pro dobro všech. Cítíte spojení. Věnujte se mladým, jsou vaše budoucnost. Nedopusťte, aby se v tomto světě cítili ztracení, nepotřební a prázdní. Nedopusťte, abyste ztratili své domovy a svou kulturu a buďte pevní ve svých předsevzetích, neustupujte. Váš život vás v mnohém obohatí. S láskou a radostí se díváme, jak dobře si mnohdy vedete. Buďte s Bohem a nenechte se zlomit.

 

16.7.14

Moudrost věků skrytá uvnitř nás samých

Lidé Země, jste bytosti láskyplné, avšak nyní v tomto světě v mnohém nedokonalé. Důvodem je vaše učení a využívání příležitostí, nabízených vám životem. Váš život nejsou jen starosti. Je to hlavně hledání a nacházení odpovědí, učení se zodpovědnosti za své konání. Hledáte možná potěšení, ale to vás většinou nepřivede k poznání. Ve svých životech můžete nalézt více, nežli povrchní, chvilkové potěšení. Je mnoho věcí, kterým dosud nerozumíte a jak byste také mohli...Je ještě velice dlouhá cesta k tomu, abyste pochopili, abyste dosáhli očištění a vystoupali na vyšší úroveň. Nicméně tento čas je rozhodující – a to díky vám – pro to, kam bude dále lidstvo směřovat. Není zde místo pro ty, kteří se nechtějí hýbat, pro zarputilé lidi, toužící pouze po majetku, po manipulaci ostatních ve svůj vlastní prospěch, žijících z utrpení jiných. Tento čas ukazuje cestu. Ukazuje, jak nalézt moudrost, jak si vzpomenout na to, kdo jste. Je ochoten ukázat vám to, co jste zapomněli. Pokud však ukážete snahu, píli a pokoru. Dostáváte mnoho pomoci. Mnohdy však sami sebe podceňujete. Často zůstáváte neteční a hledáte okliky, abyste nemuseli dělat to, k čemu vás vede vaše duše. Ale pochopte. Nemůžete uniknout. Dohání vás pouze to, co jste si sami stvořili. Je zde tolik příležitostí! A jak málo je využíváte..Hlas vás volá. Nejprve slyšíte pouze slabý šepot, který postupně zesiluje v naléhavé volání. Kdy už konečně uposlechnete a přestanete se rozptylovat věcmi zbytečnými, nic nepřinášejícími? Kdy sami sobě ukážete svou sílu? Proč nevěříte? Stále častěji a silněji budete slýchat volající hlasy. Dokud je nevyslyšíte. Hlasy, které vás provedou nevědomostí. Každý z vás touží po klidu. Avšak klid na duši můžete pocítit i v největší bouři. Události světa, vesmíru, planety jsou propojeny. I vy k tomuto náležíte. Nejste odděleni a vše se vás týká. Ne že ne. I když si to často myslíte. Nezavírejte oči, neboť tím nic nezmizí. Všechny vaše činy se projeví v budoucnosti. Kéž byste mohli již nyní znát výsledky svého snažení, cítit, co jste v životě zvládli a kde jste zklamali. Byli byste velice smutní, neboť je toho tolik, kde jste zklamali, kde jste nevyužili svůj potenciál, čas, kdy jste neudělali to, co jste mohli. Ano, přichází silné energie, mnoho se děje jak zde, tak v paralelních světech, v tomto vesmíru, všude kolem i přesto, že nejste schopni toho mnoho zaznamenat. Jsou to však podpůrné události pro váš růst. Již se nepozastavujete nad transformačními projevy ve fyzických tělech. Jste nadšeni ze změn, o kterých jste různými způsoby informováni. Avšak ruku na srdce, jak jste se vypořádali se svými životy? S láskou k sobě samým, s odpuštěním, vírou, pokorou, pochopením, soucítěním? Jak jste pokročili v tomto směru? Hlavně tyto informace jsou důležité, neboť jste to vy, kdo formuje tento svět. Jen skrze vás se odvíjí dějiny, vy jste také budoucnost. Udělejte něco pro své děti a pro jejich děti, když ne sami pro sebe. Přesto, že je to mnohdy nepohodlné a nepopulární. Můžete mít zpočátku obavy, ale pevná víra ve Stvořitele vám pomůže projít úskalími, vašimi vnitřními pocity i vnějšími událostmi. Tam uvnitř vás je skrytá moudrost věků. Je tam i láska a štěstí. Naleznete zde cokoli si budete přát. Přemýšlejte nad těmito slovy. Nebuďte jen loďkami bezmocně se točícími ve víru řeky. Staňte se kormidelníky svých životů a myslete na vše skryté a neprojevené. Neboť pokud byste prohlédli, poznali byste, jak nicotní jste v porovnání s celým vesmírem a také to, jak jste se mýlili ve svých názorech, přesvědčeních a pravdách. My však vás milujeme takové, jací jste, neboť jste měli tu sílu a odvahu a přišli do této doby, do tohoto místa, do tohoto světa a do této inkarnace. S láskou vám pomůžeme, pokud požádáte. Buďte s Bohem a čiňte své životy a sami sebe šťastnými.

 

7.7.14

Jít více do hloubky

Lidé Země, čas je příhodný pro toto sdělení. Mnozí hledáte daleko více kolem sebe, nežli uvnitř sebe. Pochopte, že vše, co se děje ve vašich životech, je výsledkem vás samých. To, co prožíváte, není zásah z venčí. Mnozí věnujete mnoho pozornosti veškerým možným informacím, hledáte odpovědi, různá cvičení, hledáte učitele. Vše má svůj smysl, to ano. Ale nakonec dojdete všichni ke stejnému závěru. Totiž, že vše, co hledáte, je uvnitř vás samých. K tomuto závěru vás vede starobylé skryté vědění, vedou vás k tomu zesílené energie, vše, co se děje kolem. Chápeme, že potřebujete určité berličky, abyste byli schopni dosáhnout určitých výsledků, posunout se. Avšak nesměrujte energii tam, kde můžete dosáhnout pouze malých výsledků. Svět i život jsou daleko složitější, nežli můžete vůbec pochopit. Proto jsou vám informace sdělovány tak, abyste chápali, jsou přizpůsobeny úrovni vašeho vnímání. Mnozí si tvoří vlastní závěry, které však se mnohdy od pravdy ještě více vzdalují. Jste vedeni, abyste se probouzeli, abyste se učili chápat... Ale často nacházíte právě to, co vás zbavuje jistot a čeho se bojíte. Strachy, které jsou ve vás velice často vyvolávány, vás zbavují spousty vaší životní síly. Mnohdy odkládáte to, o čem víte, že je důležité. A věnujete se tomu, co obluzuje vaše smysly, vaše ego uspokojí, ale nenaplní vaši duši. Učte se jít více do hloubky, nehledejte pouze zábavu vnějšího materiálního světa. Myslete sami na sebe a dopřejte své duši to, po čem touží. To je to, co vás učiní šťastnými a radostnými. I když děláte tu chybu, že štěstí a radost hledáte vně. Víte dobře, že existuje spojení jak nahoře, tak i dole a proto jak uvnitř, tak i vně. Možná máte pocit, že některé věci jsou pro vás složité. Stačí však pouze uvolnit mysl a přestat lpět na získání řešení a ono se to samo vyřeší. Vaše touhy o lepší život mohou být vyslyšeny. Možná je potřeba, abyste se obraceli a žádali tím správným směrem. Neboť nelze žádat tam, kde je pusto a prázdno, ale pouze tam, kde je obsaženo vše ve všem. Jste boží bytosti, v mnohém umíte napnout sílu a energii. Dělejte to hlavně tam, kde jde vše jak po másle. Jste tou změnou, kterou potřebuje lidstvo, aby se pozvedlo a proto přijměte tento úkol. Máte silnou ochranu a pomoc Boží.

 

23.6.14

Vhodné podmínky

Tento svět, vaše životy, vše je v procesu rozkvětu, růstu a rozvoje. Každý má své tempo a dohromady tvoříte jeden celek. Nejste jen malé, nevýznamné dušičky. Jste součástí světa, stvoření, bez vás by bytí neexistovalo, nefungovalo, nebylo by úplné. Život na Zemi je velice složitý, Země sama je složitá se svým bytím. Mnoho vám zůstává skryto a ještě dále skryto zůstane, dokud neporozumíte. Informace jsou vám odkrývány pomalu, tak, abyste vibrovali stejně. Abyste byli schopni pochopit poselství. Chápeme, že se v poslední době cítíte čím dál nejistější a není nic, co by vás dlouhodobě uspokojovalo. Osvobozujete se od zátěží, uvolňujete bloky. A mnohdy najednou nevíte, co dál. Co se svobodou, kterou jste získali. Na druhou stranu jste svazováni temnotou, silou, která se nevzdává. Avšak vše jste si sami stvořili. Otevíráte svá srdce, ale jste stále příliš tvrdí. Jak sami k sobě, tak vůči ostatním. Toužíte, ale současně se vzdáváte. Nemáte rádi překážky, mnohé byste chtěli hned a zadarmo. Ale vždy je potřeba se přičinit, abyste si vážili sami sebe. Toto období je velice rozporuplné. Cítíte změny, přesto je sami v sobě odmítáte. Nechcete se měnit, hýbat. Máte rádi klid a pohodlí. Ale toto nemůže být vaše cesta. Jste bytosti tvořivé, vaše podstata hledá naplnění. Mnozí z vás nemají žádné životní cíle. Žijí konzumní životy, které nic nepřináší, neobohacují, neposouvají. Jakmile však opouštíte fyzické životy, okamžitě litujete, neboť je mnoho příležitostí, které si necháváte proklouznout mezi prsty. Život není jednotvárný a šedivý. Ale plný barev, kouzel a hravosti. My, bytosti vyšších dimenzí, se zájmem pozorujeme vaše (ne)snažení. Mnohdy vidíme, jak máte řešení přímo vedle sebe, ale jste jako slepí. Nevidíte znamení, neslyšíte odpovědi. Nechcete se probudit, neboť to přináší neklid a nastoupení cesty hledání. A pak již se nemůžete vrátit zpět. Již není kam. Možná potřebujete osobnosti, bytosti které vám pomohou rozhodnout se, nalézt odpověď. Mnohdy ještě potřebujete vedení, neboť neslyšíte sami sebe. Potřebujete příklady, potřebujete ukázku toho, že možné je cokoli, hledáte důkazy. Je to divný svět, zdá se. Mnohé děláte úplně opačně. Cokoli chcete, můžete mít. Ale vy děláte všechno pro to, abyste toho nedosáhli. A ještě se tomu divíte. Postupem času začne být odhalováno vědění starých generací. Aby toto mohlo být provedeno, musíte svá vědomí pozvednout. Žádejte o pomoc. Dříve, nežli nepožádáte, nemůžeme žádným způsobem zasáhnout. Žádejte o cokoli, co budete cítit. Vzduch je plný napětí, mnoho změn se může projevit. Jen musí být vhodné podmínky, aby se zrodily. Buďte s láskou. Milujeme vás.

 

17.6.2014

Prosekat cestu džunglí

Lidé Země, váš život je obohacen. Dostáváte možnost pochopit to, co vás vede vpřed, získat poznání toho, jaký je váš úkol zde, jaká je vaše cesta. Mnozí touží toto znát a pokud je vaše touha silná a upřímná, vše se dozvíte. V tento čas je možné rozvíjet se ohromným skokem, pokud máte ten záměr. Jsou tací, kteří si takový rozvoj vzali jako svůj prvořadý úkol. Máte možnosti, máte příležitosti. Některé bytosti, i přesto, že naslouchají svému srdci, nemají zájem toto znát. Lidé Země, podporujte své touhy a plány, pomozte těm, kteří hledají a vy víte. Kéž by vaše cesta ubíhala alespoň takovým tempem jako dosud. Ukazujete cestu ostatním, což si málokdy uvědomujete. Máte zodpovědnost k sobě, k ostatním bytostem Země, k celému vesmíru. Využijte příležitosti ke svému růstu. Vy všichni, kteří jste na Zemi přišli víte, že zde je škola velice složitá. Prožíváte spíše strasti, nežli slasti života. Přesto jste plní energie a nadšení a nevzdáváte se. Je potřeba, abyste byli probouzeni, abyste věděli, že máte veškerou podporu. Máte důležitý úkol. „Prosekat cestu džunglí.“ Tak, aby mohli projít ti další. Rozvíjejte své schopnosti a své dary, nenechávejte si pro sebe informace, které získáte. Každý má svou pravdu, avšak informace jsou společné. Učte se být vzhůru a bdělí. Vaše duše jsou vděčné za každou příležitost, za každý úspěch. Nenechte se zastrašit a jdete za jejich hlasem. Jsme s vámi a věříme vám. Milujeme vás.

 

12.6.14

Naše poslání

Tento svět spěje k záhubě. Je zde mnoho temnoty. Je však mnoho čistých duší, které se upřímně snaží zvrátit osud Země a jejích obyvatel. A může se jim to podařit. Země je plná bytostí, kterým záleží na osudu lidstva, na tom, co obyvatele Země čeká v budoucnosti. Bohužel dosud je jich málo na to, aby svým příkladem, svými vibracemi a vědomostmi dokázali plně zvrátit osud všech. Přesto je naděje. Každá bytost je jedinečná, každý tvor je schopen vyzařovat lásku. Mnozí již dávno zapomněli, co láska je. Odpojili se. Touží jen po uspokojení svých smyslů, po ovládání druhých. Je však zde mnoho duchovních bytostí, které se ze všech sil snaží, aby lidstvo bylo pozvednuto. V tomto čase je veliká naděje, která může být ještě zesílena. Spoustu duší v sobě cítí napojení, je zde ohromná možnost posunout vibračně jednotlivce a s nimi celé skupiny bytostí. Ale někteří zavírají oči před změnami, které by jim přinesly obnovu. Hledají záminky, jak zůstat tam, kde jim to vyhovuje. Růst přináší často také nepohodlí, je potřeba odstranit lenost a nahradit jí ochotou, vírou a pílí, abyste se mohli odpoutat od těžkých energií, které vás táhnou k zemi. Mnohé bytosti se přesto nevzdávají a stále působí mezi ostatními. Učí a rozdávají lásku. Je mnoho z vás, skrytých očím ostatních, kteří sami v sobě nosíte poselství vaší duše. Poselství, které zní jako zvon. Poselství, které probouzí masy. Často se v přítomnosti některých cítíte povzneseni, máte pocit, jakoby jste se znali celé věky, rezonujete. Tyto bytosti vyzařují dobrotu a upřímnou snahu pomoci vám se odpoutat. Čekají však na vaše rozhodnutí, na váš souhlas. Nebojte se vzdát toho, co máte, neboť získáte o mnoho více. Tím spíše, pokud tomuto věnujete pozornost, pokud se to stane vaší pravdou. Pochopte, že není možné vám pomoci bez vašeho souhlasu. Pochopte ale také, že jste a budete vedeni a pouze vy rozhodnete, co bude dál. Každý probuzený jednotlivec přispěje k pozvednutí vědomí všech ostatních. Země a její budoucnost stojí za všechno bohatství světa. Není to jen místo bolestí a strachu. Je to svět, který vás může mnohé naučit. Copak nevidíte příležitosti, které vám nabízí? Ještě je čas se zachránit. Jen musíte pochopit důležitost vašeho poslání, důležitost povznesení. Buďte příkladem ostatním, pokud toto cítíte, pomáhejte jim. Hlavně však preferujte sami sebe. Bohužel nemůžete ještě vidět to, co vidíme my. A mnohdy za to také můžete děkovat, neboť byste byli smutní a bolest by obalila vaši duši. Ale mnohdy to stojí za to. Okamžiky pochopení souvislostí, kdy vidíte vaši celou cestu od začátku do konce, kdy uvidíte spojení s ostatními lidmi, kdy pochopíte svůj vliv na ostatní a jejich vliv na vás, na místo, kde žijete. Kdy poznáte, že jste součástí vesmíru, že vaše duše je nesmrtelná a přechází z jednoho stavu do druhého. Rozvíjejte tyto své schopnosti, neboť potom bude radost proudit celým vašim tělem a vaše aura se rozzáří. Máte mnoho práce, ale výsledek bude stát za to. I přesto, že bude nějaký čas trvat, nežli ho uvidíte. Stavte brány vítězství nad temnotou, osvoboďte duši z bahna nevědomosti. Jaká to výzva. Být těmi prvními, kteří zahájí éru vzestupu a budou příkladem pro všechny další bytosti, které přijdou po vás. S láskou...

 

9.6.2014

Pomozte sami sobě

Lidé Země, přichází čas slunovratu. Den se ustálí v rovnováze Slunce a Měsíce a pak začne svou zpětnou cestu. Tento den je vždy oslavou Slunce a krásy přírody. Všichni, co zde pobýváte, rekapitulujete, hledáte nové cesty, nová řešení, neboť život pro vás není takový, jako býval. Mnohé změny proběhly ve vás samých. Probouzíte se ze spánku a začínáte vše vidět jinak. Vše tu bylo a je tu neustále. Jen váš pohled se změnil. Objevujete skryté. Učíte se hledat odpovědi. Vaše životy jsou směrovány tak, abyste vibračně stoupali. A k tomu potřebujete zkušenosti. Potřebujete uvolnit svou karmu, odhodit zátěž. Vždy sami sobě věnujte nejvíce péče. Pomozte sami sobě. Budete příkladem ostatním. Není nic, co byste si nemohli dopřát. Časem objevíte, že vaše schopnost je tvořit cokoli. Doba je příznivá pro váš vývoj, pro rozvoj vaší intuice, pro rozšiřování vědomí. Mnoho z vás začíná více naslouchat svému srdci a také stále více začínáte chápat, že život není jen honba za tím, co si usmyslíte. Je zde široký objem prožitků, pochopení, zázraků. Pomalu, ale neustále, na základě svého vnitřního vedení, nacházíte nové a nové odpovědi. Jsou jiné, nežli byste nacházeli dříve. Ale konečně dávají smysl. Mnoho skrytých informací se uvolňuje. Je stále hodně z toho, co byste měli vědět. Ale přichází čas, kdy se budete moci dostat k jakékoli odpovědi. Je uvolněn pohyb energií, jste uvolněni ze sevření. Byli jste v mnohém blokováni, ale i toto se mění. Je možné toto zrušit lusknutím prstů na základě vašeho pochopení a přijetí. Je zde ale stále více a více problematických stavů, kdy již neexistuje řešení. V tomto případě je jen konec. Konec života, konec situace. Přesto s výrazným poučením. Jakoby docházelo k prolomení bariéry, k otevření zámku, který za dlouhou dobu zrezivěl. Jakoby se uvolnila stavidla rybníku a veškerá voda začala proudit ven. Takto můžete vnímat dění, které se vás bude týkat. Jakoby se uzavřela jedna epizoda a vy jste byli nasměrováni, abyste pluli s proudem dále. Je to období lehkosti a uvolnění. Snadností a možnosti nových řešení. To, co dlouho stagnovalo, se začíná hýbat. Pozorujte své životy a pochopíte. Stále jste titíž, kteří přišli na Zemi, aby vykonali mnohé pro svou duši, sami pro sebe. Mnozí také s důležitostí poslání, které ovlivní mnoho dalších lidí. Nic však není více nebo méně důležité. Vše si je rovno. Vy jste si rovni. Všichni jste jedineční a také tak jeden druhého berte a chovejte se takto k sobě. Zahoďte své ego a rozplyňte se v přítomnosti, v lásce a pochopení.

 

29.5.2014

Láska léčí

Mnoho emocí nosíte v sobě, lidé Země. Čas je váš přítel, neboť jste připraveni a máte podmínky na to, uvolnit ještě mnohé ze své karmy, uvolnit své bloky a nalézt svobodu duše. Jste zde jako květiny, které svou krásu vyzařují všude kolem. Ale neuvědomují si to. I vy jste krásné bytosti, které na své cestě nasbíraly mnohé, co opět musí odhodit, co je ohýbá k zemi, aby se stali čistými. Hledáte sami sebe. Vaše usilovné hledání vás však nenaplňuje. Jste pohrouženi v urputném snažení nalézt řešení pro život. Ale nevidíte, že řešení dávno existuje. I když si dáváte hranice, střežíte své domovy ve svých srdcích, přesto se mnohdy neubráníte a osud rozboří vše, co jste si vystavěli. Není tedy lepší, být otevření a otevřít náruč všemu, co s vámi rezonuje, přijmout to, co se protiví se vším všudy? Jako každá bytost na Zemi, tak i vy musíte svůj život prožívat. Nehledejte důvody, nehledejte pro a proti. Prostě buďte. Mnohdy si tímto ušetříte spoustu starostí. Je zde mnoho protikladů. Každý se o něco snaží, vstáváte a opět padáte. V této době si více, než kdy jindy uvědomujete, že nemůže být nic, co by vás mohlo posunout, pokud to přichází z venčí. Posouváte se sami tím, jak reagujete. Ano, podněty přicházejí zvenčí. Ale pouze proto, abyste našli pravdu uvnitř sebe. Často jste odváděni od podstaty žití. Děláte mnohé zbytečnosti, jste upnuti na věci nedůležité. Často ze zvyku, ze setrvačnosti. Každá změna vás vyvede z rovnováhy. Anebo naopak, čekáte na vytržení ze stereotypu. Ale udělat to můžete jen vy sami. Lidé Země, probuďte se a otevřete oči. Udělejte si ze života krásný svět plný blaženosti. Máte mnoho rezerv a spoustu z toho, co myslíte, že nelze ovlivnit, můžete změnit během chvíle. Nehledejte výmluvy a neomlouvejte sami sebe, svou lenost a pohodlnost. Cokoli vám neslouží a nevyhovuje, změňte. Nečekejte, až budete donuceni. Zbytečně ztrácíte čas, který byste mohli zaměřit na něco, co vám bude prospívat, co bude povznášet vaši duši. Nehledejte vznosné cíle, ale zaměřte se na to, co máte, co vás těší a naplňuje. Nehledejte složitosti, ale učte se vidět a žijte v jednoduchosti. Děláte mnohé chyby, ale děkujte za ně, neboť se tímto stáváte dokonalejšími, chápavějšími a láskyplnějšími. Nestyďte se milovat a projevovat náklonnost. Není to projev slabosti, ale ohromné síly a potenciálu duše. Láska léčí. Mantra, která je pravdou života.

 

20.5.2014

Cesta člověka

Obloha se rozsvěcuje. Láska přichází do lidských srdcí. Člověk jako bytost nevědomá zapomněl, že jeho podstata je nesmrtelná. Celé věky se učí a hledá to, co má  přímo před očima. Ale k tomu, aby to uviděl, má ještě dlouhou cestu. Buduje stavby, které se opět kácí, neboť nemají pevné základy. Takto je to i s jeho vírou. Mnohdy věří nesmyslům, které mu navykládali jiní. A nakonec opět zemře v nevědomosti. Cítí strach ze smrti a nechápe, že odchází domů, že to, čeho by se měl bát, je ve skutečnosti zrození do tohoto světa. Do světa plného utrpení a bolesti, kterou si způsobuje on sám. Věčný koloběh, který ale přináší pochopení. Hledání Boha, něčeho, čeho by se mohl dotknout, co by mohl uchopit. A kterému se ještě ani nenaučil naslouchat, vnímat ve všech stvořeních vesmíru. Neboť jeho víra vede pouze tam, kam dosáhne jeho rozum. Teprve skrze bolest a utrpení je schopen odhrnout závěs a nahlédnout do jiného bytí, do jiné reality. Tento pohled však pro něho mnohdy může být zničující. Neboť často není schopen se s tímto vyrovnat. A opět hledá to, co nikdy neztratil. Čas mu přináší odpovědi, ale také mnohé další otázky, které často zůstanou nezodpovězeny po celý život. Únavná cesta, že? A kdyby vám toto někdo vyprávěl, byli byste překvapeni, že je ochoten vše podstupovat znovu a znovu, stále dokola. Neboť zasvěcený pohled může ukazovat, že takový člověk je blázen. Z pohledu duše je však zde nesmírný pokrok. Síla člověka pochází ze zdroje a je nevyčerpatelná. Prvním krokem k úspěchu je uvědomění si toho, co člověk dělá, proč to dělá a co ho k tomu vede. Prvním krokem je pochopení. Takové jsou životy člověka v tomto světě. Bláhové, ale přesto očistné a povzbuzující. Bolestné, ale přesto plné lásky. Ofrael.

 

13.5.2014

Oslava života

Lidé Země, stáváte se vědomými bytostmi. Den ode den cítíte změny v sobě samých. Mnohdy nedokážete pochopit, co se s vámi děje. Cítíte smutek i euforii, hledáte další a další odpovědi. Vaše vědomí se rozšiřuje a vy stále častěji nazíráte tam, kam byste se ještě nedávno neodvážili. Přichází k vám informace, mnozí jste se naučili naslouchat své duši, řídíte se pokyny své intuice. Mnozí žijete život vědomější, nežli dříve. Někteří dokonce začali své informace sdělovat ostatním. Každý však má svou pravdu a rezonuje s něčím jiným. Všichni jste jeden, ale všichni jste osobnosti. Nic vám nemůže být nalháváno, umíte rozlišit pravdu. Cítíte ji ve svém srdci. Často se rozhodujete. Pro vás je lepší mít informací spíše méně, nežli více, neboť poté se ztrácíte, znáte spoustu pro a proti a jste zmatení. V té chvíli však žádejte o pomoc svou duši a přijměte odpovědi. Učte se zhluboka dýchat a okysličovat své tělo, abyste byli zdraví. Jste tak krásné bytosti. Mnozí z vás toto již umí pochopit, neboť věří v sebe samé. Mnozí z vás se to teprve učí. Každý je v jiné fázi svého vývoje. Přesto na stejné úrovni. Váš život je přijímání výzev a reakcí na ně. Čas vám umožňuje rozvíjet sebe samé, učit se měnit své životy. Minulost a budoucnost vás však svazuje, přítomnost osvobozuje. Lidé Země, vaše světelná rodina je s vámi. Vnímejte, kolik se v poslední době děje zázraků. Uvědomujte si, jak často se ve vašem životě dějí věci, kterým snad ani nemůžete uvěřit. Věřte. Věřte ve své ochránce, věřte v Boží spravedlnost a posilujte víru v sebe. Vaše cesty jsou složité, ale přišli jste, abyste poznali život. Ne však být zarputilí, odmítaví a neohybní. Ale hráli si a byli uvolnění a svobodní. Hledáte smysl života, uspokojujete své touhy a pokud uspokojeni nejste, stáváte se smutnými, bezcílnými, ihned se vzdáváte. Vaše životy však jsou více. Je to uchopení životních šancí, aby se vaše duše skrze vás učila. Přehodnoťte vždy vše, co děláte a rozhodujte se úplně jinak, nežli dosud. Změňte své životy, převraťte je naruby, abyste zažili potěšení a vzrušení, nejen nudu a šeď. Vždyť život je víc. Je všechno. Všechno, co jste si mohli přát. Oslavujte. Neboť právě teď máte šanci proměnit vše, po čem toužíte. Jděte a tvořte. Nic více a nic méně.

 

8.5.2014

Poselství

Všichni, kteří toužíte po nové Zemi, po novém životě, buďte na tuto změnu připraveni. Sledujte informace, které k vám přicházejí, čtěte mezi řádky. Vaše intuice vám napoví, co dělat dále. Avšak nezoufejte a buďte trpěliví. Cokoli budete potřebovat, bude vám dáno. Lidé Země, přijali jste své životy a jste ti povolaní, kteří změní Zemi, kteří změní nastavení životních hodnot. Vaše vědomí se probouzí. Přesto nemůžete odejít jinam. Jste součástí této reality, tohoto světa. Jste schopni vše změnit. Avšak jen málo z vás to zatím dokáže. I když je vám v mnohém pomoženo, přesto ještě nedokážete mnohé, co je potřeba k výrazné proměně vás samých. Vaše realita je taková, jakou ji vidíte. Nemůžete proto chtít, aby se jako mrknutím oka vše změnilo. Vy sami se musíte přičinit. Toto je poselství pro všechny, kteří věří falešným informacím. Nebude nic, co by vám jako lusknutím prstů z ničeho nic změnilo život. Pouze pokud je to zahrnuto v plánu vaší duše, pokud jste si sami tento program vybrali do svých životů. Transformace probíhá neustále a učinili jste ohromný skok. Přesto je potřeba otevřít se daleko více a umožnit božské energii, aby splynula s vaším tělem, s vaším energetickým obalem. Teprve poté proběhnou výrazné změny. Pokud však jste připraveni. Pokud je tato touha uložena ve vás samých.

 

 

7.5.2014

Materiální a duchovní

Lidé Země, vaše životy se každým dnem mění. I přesto, že se stáváte vědomějšími, přesto mnohdy klesáte hlouběji, neboť lidstvo jako celek je stále velmi ponořené do hmoty. V tomto čase se učíte chápat, že takové hodnoty, které byly vyznávány, již nelze udržet. Cítíte se bezbranní vůči silám osudu, vůči společnosti. Hledáte neustále oporu kolem sebe. Snažíte se zachytit a udržet svou vnitřní sílu. Zde však je mnoho síly promarněno. Odkud jste přišli? Znáte odpovědi? Na co svůj život zaměřujete? Musíte přežít a tak se potýkáte se životním stylem, který vám nevyhovuje, který vás ubíjí. Možná byste chtěli žít jinak, ale jste svázáni v okovech předsudků, nesvobody a strachu. Manipulace je tak silná, že často nejste schopni rozeznat to, co je pro vás dobře a co ne. Zavíráte oči před tím, co nechcete řešit. Zabýváte se tím, co vám otupuje mysl. Utíkáte od reality do svých snů, nevěříte v lásku a v úspěch sebe samých. Ti, kdo věří v lásku, v uvědomění a moc Boží, jsou pro vás často ti „divní“, kteří žijí ve svých snech. Je potřeba propojit oba tyto světy. Materiální a duchovní. Je důležité nastolit rovnováhu. Proč odsuzovat něco, co neznáte, čemu nerozumíte? Snažte se  porozumět a pochopíte, že mnohé je daleko přínosnější, než to, co znáte věky. Vývoj kráčí dále, každý má svou víru a mnozí o své víře snaží přesvědčit ostatní. Ale nic není lepší ani horší. Každý věřte tomu, co cítíte svým srdcem, nenechte si namluvit cokoli jiného. A ať se cítíte jakkoli, pohlédněte vždy kolem sebe na zářivou moc přírody. To je pohled, který rozehřeje vaše srdce, odstraní vaše splíny. Ještě zde máte „něco“, co vás dokáže uzdravit a obohatit. Otevřete svá srdce a nebraňte se. Musíte životem kráčet dále, proč však s beznadějí a obavami? Proč raději nehledat jiné možnosti, jiné pohledy? Dělejte svět krásnějším pro sebe i pro ostatní. Mějte proč žít. Rozdávejte úsměvy, nic vás nestojí a rozehřejí vaši duši. Milujeme vás a jsme s vámi..

 

29.4.2014

Skvělý čas pro možnost růstu

Mnoho rozhodnutí stojí před vámi. Vy, lidé Země, se svými pochybnostmi, jste mnohdy jak ochromeni, pokud se máte rozhodovat. Vaše oči jsou slepé, vaše uši hluché. Jste stále více nuceni se rozhodovat rozumově, ovlivňováni vaším egem. Tichounkému hlásku v pozadí nevěnujete mnoho pozornosti. A přitom právě ten tichý hlásek má největší váhu. Cítíte se odtrženi od lásky Boží, od lásky pozemské. Svou samotu zavrhujete, stále čekáte, že se vám dostane pomoci a potkáte svůj ideál. Partnerské vztahy jsou velice důležitou školou pro všechny duše Země. Jste srozuměni s tím, že budete navštěvovat tuto školu života. Mnohdy však ani vaše nejdivočejší představy nedovedou vystihnout to, co se ve vztazích děje. Dobrovolně se vzdáváte svobody proto, abyste trpěli. Lpíte na lásce, na osobě toho druhého a tím mu berete jeho svobodu, jeho možnost rozhodování. Prožíváte mnohé těžké chvíle. Není možné je vyřešit jinak, nežli pochopením a přijetím. Vaše emocionální reakce mnohdy neodpovídají skutečnosti. Život se pro vás stává zátěží místo toho, abyste děkovali za tento dar. Mnozí z vás dávno pochopili, že nelze jít proti proudu, proti své duši. A v tomto čase prožíváte silné extrémy toho, jak smýšlíte, jak přistupujete sami k sobě, ke svému životu. Vše je zesílené. Vaše myšlenky jsou okamžitě zhmotňovány. Uvědomujete si vůbec, jakým směrem se vaše myšlenky ubírají? Víte, o čem přemýšlíte? Vnímáte sami sebe?Skvělý čas pro možnost růstu. Velice těžký čas pro lidské žití. Ale přesto svítá naděje v každém okamžiku. Jste Boží děti. Umíte být silní a láskyplní. Jen si vzpomeňte. Každý máte své bolesti a strachy. S nimi jste už ve velké míře přišli do této inkarnace. Ale vždy vše má své řešení a i v poslední chvíli se i nejhorší výsledek ještě může zvrátit. Snažte se, ať váš život stojí za to, nevzdávejte se při prvních neúspěších, ale stůjte si za svým a opět bojujte. Vzdát se bez boje je to nejjednodušší. Ale ten boj vyhrát, to zahřeje vaši duši. Věřte si a věřte jiným. Ať se kolem vás děje cokoli, vracejte se k sobě domů, tam se vás nic nedotkne. Tam naleznete úspěch, tam na vás čeká láska.

 

21.4.2014

Cesta domů

Lidé Země, jste na své cestě již dlouhé časy. Hledáte odpovědi. Snažíte se žít tak, jak nejlépe umíte. Vnímáte zázraky kolem sebe jen velice málo. Právě proto, že vaše oči zůstávají velice často zavřené. Díváte se na svět kolem sebe, ale nevidíte. Čas vám dovolí prožívat změny, učíte se reagovat na život, na to, co jste si sami vytvořili. Cítíte ve svých srdcích lásku, ale i pochybnosti. Jste opravdu tím, co cítíte ve svých srdcích? Jste výjimeční, jen tomu sami nechcete uvěřit. Sami sobě stavíte překážky tam, kde žádné nejsou. Vaše pochybnosti vám ubírají vaší životní sílu. Vaše nálady se střídají jako aprílové počasí a nevíte, co si počít, jak se cítit lépe a být šťastní. Je zde mnoho odpadu ve vaší mysli. Je zde mnoho strachu. Neustále. Je pro vás těžké toto zpracovávat. Mnozí se snažíte, ale čím více se dostáváte do středu problému, tím více dalších problémů se vynoří. V tento čas se upínáte k Ježíši, svému pánu. Je to čas znovuzrození Krista. Takto je vám to sděleno. Ale co ostatní dny a měsíce. Máte stále v mysli toho, kdo je vaším otcem? Kolik zla by mohlo být smeteno ze světa, kdybyste více věřili, kdybyste více milovali. Začněte a na nic nečekejte. Vždyť kolik z vás nemiluje sebe samé. A to byste chtěli, aby vás milovali ostatní..Toužíte po partnerství, spřízněných duších. Ale sami v sobě hledáte samotu. Chcete prožívat lásku, ale sami sobě vyčítáte kdejakou maličkost. Trýzníte vaše těla jen proto, abyste vyhověli ideálu krásy, ale proč vlastně? Byli jste stvořeni dokonalí, kde je váš vděk? Stále jen nedůvěra a pochybnosti. Ohýbáte se k zemi tak často, že již nedokážete vidět nebe a hvězdy. Jak vám sdělit, že není potřeba nic víc, nežli pochopit? Není nutné se podceňovat. Pochopte, že bez vás by tento svět nebyl. Nechte své světlo zářit, ať všichni najdete cestu domů. Milujeme vás.

 

15.4.2014

Božská síla

Mnohé vaše prosby mohou být vyslyšeny v tento čas. Přichází velice silné období, které vás opět bude nutit přeorganizovávat vaše životy a také znovu promýšlet další kroky. Zároveň však máte možnost velkého posunu. Každý z vás touží po spojení se svou duší i přesto, že toto spojení jste nikdy neztratili. Vaše duše na vás stále mluví, svou láskou o vás pečuje. Často si myslíte, že jste zůstali sami v tomto světě. Ale tak to není. Víme, že vaše životy jsou plné bolesti a obav a poskytujeme vám hojnou podporu. Mnohé duše i přesto nezvládají tíhu, která je na ně vložena. Či spíše, kterou jste na sebe sami vložili svým rozhodnutím. Mnoho z vás se rozhodlo odejít. I přesto, že původní plán byl jiný. Tlak je velice mocný. Avšak mnohdy odchod není řešením. Duše přichází o velice cenné zkušenosti. O možnost expanze a růstu. Víme, že cítíte mnoho pochybností, jste tlačeni do stále větších extrémů. Mnohdy ani nemáte sílu, abyste byli schopni rozumně přemýšlet, neboť společnost z vás dělá loutky. Přesto si zkuste najít chvilku na ozdravění své duše. Dopřejte jí energii, uvolněte tento tlak. Musíte si najít čas. Není nic přednějšího! Pokud toto nebudete dělat, postupem času uvadnete jako květiny bez vody. Nedopusťte to. Jste stále spojeni se svou duší, mezi sebou navzájem. Jste tak silné bytosti, plné světla… I když toto světlo mnohdy skomírá pod nánosy toho, co jste na sebe nabrali. Přesto všechno si dovolte říci NE tomu, co vám nic nepřináší, tomu, co vám bere energii. Ztráta energie způsobuje nemoc a vy chcete být přeci zdraví a plní síly. To, co vás drží při životě, Božská síla, je nezničitelné. Obracejte se k této síle, nepochybujte a nepodceňujte sebe samé. Možná, že máte v sobě naději, že nějaké příští dny by vám mohly přinést změnu k lepšímu. A může to tak být. Velice silné vlivy nyní působí na Zemi. Přesto však jediným hybným činitelem jste vy, lidé Země. A nikdo jiný. To si pamatujte. Spolu s pevností vaší víry a společně s láskou. Buďte připraveni na změnu a staňte se jí. Přijměte život a nezahazujte příležitost růst. Vždy existuje naděje. Milujeme vás, Boží bytosti.

 

8.4.2014

Svobodné bytosti

Lidé Země, jste svobodné bytosti, svázané řetězy. Někteří takto zůstáváte ze strachu. Mnozí jste tak proto, protože vám to vyhovuje. Další nepoznali, že jsou svázáni. Pouze malá část z vás si uvědomuje svá pouta. A pouze jeden z milionu je schopen toto změnit. Jste svobodné bytosti, oprostěte se od všeho, co vás svazuje a činí nesvobodnými. Nebojte se a hledejte odpovědi a moudrost. Je důležité, abyste vnímali život, naslouchali přírodě, abyste nezůstávali tam, kde jste vysáváni. Mnohdy pohár přetéká a vy stále dál stojíte pod okrajem a necháváte se smáčet. Není potřeba spěchu, ale je důležité uvolnit sevření. Vždy máte možnost volby. Shlížejte na svět očima objevitele a skrze klid se učte vidět pravdu. Klid duše, který přichází v okamžicích spojení s Vesmírem, s přírodou. Ozdravujte sami sebe. Učte se a zároveň se staňte učiteli. Není možné dále žít jako otroci. Kolik toho ještě můžete unést? Kdykoli to půjde, prociťujte přítomnost, vnímejte vítr, slunce a déšť na tváři, teplo i chlad. Vnímejte vůni přírody po dešti, jemnost mechu v lese. Poslouchejte zpěv ptáků. Toto je vaše meditace. Toto je váš lékař. Nikam se nežeňte a zůstávejte bdělí, jinak se nevyléčíte. Jinak stále více budete zabředávat do depresí a strachů, až nakonec klesnete bolaví a zlomení. Není to těžké, naučit se vnímat. Zvládnete to každý. Je to potřeba, neboť vaše fyzická těla neunesou dlouhodobé tlaky. Musíte změnit způsob žití, uvažování, chápání. Zamyslete se nad svými životy a snažte se o nápravu. Každá sebemenší změna je prospěšná. Cokoli pro sebe můžete udělat, neodkládejte. Budete ozdraveni. Jen chtít.

 

6.4.2014

Cesta duše

Lidé Země, jste zde připraveni prožívat mnohé strasti a bolesti, ale také štěstí a lásku. Každá bytost pozemská sama rozhoduje o povaze svého života a o tom, zda pevně uchopí otěže svého života a bude schopna takto řídit jeho běh. Jste ještě velice mladé dušičky, které se cítíte na Zemi cizí a ztracené. Ty starší již ví, co je čeká a jak se k životu postavit. Přesto všichni máte spoustu problémů vypořádat se s tím, co vám život přináší. Jste, lidé Země, velice slabí ve svém chápání běhu světa. Neumíte ještě rozvíjet své silné stránky natolik, abyste  zvládli dostat se z každé životní situace bez bolestí a šrámů. To, co je součástí vás samých, je dech Boží. Jiskra, která vás spojuje s nekonečnem. Časem pochopíte, že nemůžete nikam utéci. Ale ani to není váš cíl. Pouze procházíte časem a hledáte odpovědi. Věky a věky hledáte. Stále znovu a znovu se vracíte s nadějí, že tentokrát se vám podaří vše, co jste si naplánovali. Na čas zapomínáte na to, kdo jste, abyste si opět vzpomněli, jakmile se vrátíte zpět domů. Vaše životy jsou plné prožitků. Koloběh životů lze přerušit, avšak toto stále ještě není vaším cílem, neboť vy hledáte moudrost, hledáte dávno ztracené. I když si zatím neuvědomujete, že nemusíte hledat. Že toto nosíte v sobě. V tomto čase si více, než kdy dříve uvědomujete, že nejste připoutáni k Zemi pevným poutem, nýbrž jste schopni splynout a zrodit se v jiné bytosti. Čas je vám tady přítelem ve vašem vývoji, ve vašem pokroku. Je to příležitost zcela proměnit sama sebe. Neboť jen hluchý by nevyslyšel volání duše, která chce být součástí dění tady a teď. A ty se neboj člověče, neboť najdeš své příležitosti a pochopíš, že jen skrze prožívání jsi živ. Ty, člověče. Nepospíchej a staň se moudrým. Neboť čas nastal.

 

30.3.2014

Škola zvaná život

Lidé Země, vaše propojení získává na síle. Jste oproštění od minulosti, mnozí jste to už zvládli. Ale před vámi jsou další úkoly. Ještě nemůžete odpočívat. I přesto, že se výrazně posouváte. Čekáte a modlíte se za změny k lepšímu, toužíte po lásce, oplakáváte to ztracené v minulosti. Jste si oporou, ale také žijete v nenávisti. Mnohdy nenacházíte společnou řeč, neboť každý vidí jen svou pravdu. Jste pyšní, bojíte se a cítíte se podvedeni, když vám druhý otevřeně neprojeví přízeň. Bojujete a hledáte odpovědi. Často ale odpovědi nedokážete pochopit a vaše mysl vytváří své vlastní pravdy podle toho, jaké jsou vaše zkušenosti. Rmoutíte se nad svými ztrátami, pokud odchází vaši bližní. Cítíte však jen svou připoutanost, ne však svobodu a lásku odcházejících. Cítíte smutek, ne však jejich radost. Splnili svůj úkol a mohou odejít. Ne však pryč z vašich životů, jak se bojíte, neboť zde zůstávají ve vašich vzpomínkách. Neustále budete vedeni, abyste přijímali život a učili se být přítomni. Každý však s jinou intenzitou pochopení. Hledáte radost a přitom mnohdy sami ani nevíte, co to je. Dostává se vám mnoho pomoci z vyšších sfér, neboť jste velice oslabení. Jste unavení a hledáte rozptýlení z náporů, které jste nuceni řešit. Každý však hledá někde jinde. Jisté je, že pokud hledáte vně, nebudete uspokojeni nikdy. Často bloudíte, hledáte cestu. Zapomínáte na své spojení s duší. Takto by se dalo pokračovat dále. Ale potřebujete cítit naději v lepší život, potřebujete cítit podporu, jistotu, neboť se musíte zvednout. Každý z vás, lidé Země, se snaží jak umí, aby zvládl školu zvanou život na Zemi. Ale zvládli jste to již tolikrát, že to zvládnete opět. Jen buďte věrní svým zásadám a věřte. Nejste v tom sami. Nepřipusťte si porážku, ale hledejte poklady ve vás samých. Vždy je někde ve vás ještě alespoň trošku síly, která vám umožní opět se dostat z pocitů poraženosti. A pokud jste již na cestě pochopení, lásky a radosti z každého okamžiku, blahopřejte sami sobě, neboť jste to dokázali. Ať tak nebo tak, jste velice odvážní, že jste se na tuto cestu vydali. Milujeme vás.

 

22.3.2014

Přijetí

Tento čas vybízí stále k uzavření toho, co zbývá. Čas se nachyluje a přichází jedna z posledních možností zbavit se minulosti.  To však zároveň přináší velký tlak na vás, lidé Země. Tyto dny vám mohou připomínat houpačku. Každá minuta, každý okamžik vyjadřuje všechno, co se skrývá uvnitř vás. Veškeré emoce jsou rozbouřeny. Cítíte, jak vámi prochází a neumíte se bránit jejich bouřlivým projevům. Odchází z vás mnoho z toho, co zde již dlouhou dobu zůstávalo nahromaděno. Máte uvnitř sebe odpad, který musí být zlikvidován. Vaše otázky jsou stále více naléhavější a odpovědi mnohdy stále neznámé. Tlak, který je na vás vyvíjen, vás nutí překonávat sebe samé, často jste na pokraji sil. Zmítáte se ve svých životech jako stromy ve větru. Hledáte opěrný bod, stabilitu, ale vše již bylo rozmetáno v prach. Jediné, na co je možné se spolehnout, je hlas vaší duše. Jakkoli velké množství odpovědí slyšíte, vždy nakonec dojdete k poznání, že jen vy sami jste schopni dosáhnout pravdy. Potýkáte se mnohdy se svými životy a nevíte si rady. Najednou máte pocit, že nevíte, kam patříte, nevíte, co dělat, jako byste se pohybovali ve snovém světě, kde nevíte, co je pravda a co skutečnost. Avšak často býváte probuzeni prožitím velkého vypětí. Jste vedeni, abyste se naučili spoléhat pouze sami na sebe. Je čas pochopit, že čím více se budete bránit, tím více problémů budete prožívat. Je potřeba klouzat životem hladce, jako na klouzačce. A toto zvládnete pouze přijetím. Lidé Země, netrapte se tím, jaký je váš život a přijměte ho. Není nic, co byste mohli vykonat, abyste se zbavili tíhy, kterou nesete. Je pouze vaše touha a odvaha. Dali jste slib, že v tomto životě uspějete. Našli jste odvahu vstoupit do této reality. Mějte i sílu kráčet dále. Čeká vás zasloužená odměna.

 

16.3.2014

Jednejte

Lidé Země, jste vzájemně propojeni. Všichni prožíváte své úspěchy, své trable, strachy. Uvolňujete emoce nebo je zadržujete v sobě. Snažíte se dělat to, co umíte, co myslíte, že je pro vás to nejlepší. A tak je to správně. Nevyčítejte proto sami sobě své kroky minulé, neboť jste ve fázi učení. Co se nepovede napoprvé, je možno zkusit znovu. Jste bytosti lásky, cožpak nechápete, že nejdůležitějším úkolem pro vás je vyjadřování sebelásky? Proč sami sebe otupujete strachem, proč zaháníte své pochybnosti alkoholem a drogami? Není potřeba o sobě pochybovat. Každý v životě prožíváte to, co si nesete z minulosti. Naučili jste se mnohé a již víte, že jste schopni mnohé zvládnout. Proč však sebou neustále nosíte tu tíhu, které je možné v mžiku se zbavit? Proč si stavíte překážky a nakládáte stále více zátěže? Učte se vidět pravdu, učte se být lehkomyslní a nevzdávejte se bez prosazení sebe samých. V mnohých situacích dávno znáte řešení. Ale co děláte vy? Kroužíte kolem, sami sobě namlouváte proč je důvod toho řešení nevyužít. Topíte se ve strachu a obavách. Ale pokud nebudete riskovat, může se stát váš život peklem. Zde nejde o vaši obětavost a o vaše utrpení. To jen vy sami si toto nalháváte. Ti, kdo znáte řešení své „bezvýchodné“situace, na nic nečekejte, jednejte. Vesmír je s vámi. Toto je období změn, naslouchání své pravdě. Je to učení o změně vás samých. Mnohdy máte jen krůček k tomu, uchopit příležitost, ale vy se raději pevně držíte toho, co je dávno pryč. A přitom trpíte a hroutíte se pod tíhou života. Ale takto nevypadá život. Toto není láska. Obětujete sami sebe pro nic. Lidé Země, pochopte už, že vy jste nepřišli, abyste se trápili. Přišli jste milovat a odpouštět. Možná cítíte obavy, ale přesto udělejte rozhodný krok vpřed. Víte, co máte dělat, ale proč chtít slyšet ujištění od jiných, že je to tak správně? Copak neslyšíte hlas svého srdce? Tak co vám brání?Jste dětmi Země, všichni jste si rovni. Nemyslete si, že snad jste méněcenní a jiní, než ostatní. Vy jste jeden. Kdybyste viděli spojení, která vás prostupují… V meditacích se k tomuto pochopení můžete přiblížit. Ale zatím, bohužel, jsou vaše oči většinou zavřené. I přesto… jděte do neznáma a vychutnávejte pocity svobody. Otevřete svá srdce a hledejte vyšší smysl života. Nechtějte se stále zavírat ve svých ulitách. Je to tak krásný čas pro všechny duše... Obejměte své bližní a uchopte je za ruce. Ucítíte lásku.

 

9.3.2014

Nová Země?

Je možné žít na Nové Zemi? Sami si můžete vybrat, kudy se dáte. Zda budete součástí tohoto světa, této reality anebo se rozhodnete žít v souladu se sebou samými. Země je pro všechny bytosti. Vaše Nová Země neznamená, že by zde bylo více planet, spíše jde o výběr, o volbu. Jde o to, kam budete směřovat. Zda prohlédnete a uvidíte pravdu a zda za ní půjdete. Zda změníte sebe sama a naučíte se žít v souladu s přírodou, v souladu se svým srdcem. Mnozí touží odejít z této reality, kdy vás denně potkává spoustu informací o negativním stavu věcí, kde se necítíte dobře a máte pocit, že stále více, den ze dne, se ve vás rozvíjí vzdor k takovému životu. Nejste spokojeni, nejste šťastni. Vždy však se pro něco rozhodujete a je jen na vás, kam směřujete. Zda jste již došli tak daleko, že se vás mnohé nedotýká. Možná máte v sobě pochybnosti, ale umíte se jich zbavit. Chápeme, že jste unaveni a mnohdy nemáte sílu hledat řešení. Ale tento stav je pouze dočasný. Jste na cestě plné kvítí. Tato cesta, i když je mnohdy skrytá, může být pro vás jedinou možností, abyste odkryli to, co je skryté, abyste pochopili to, co v sobě dosud jen matně tušíte. Cítíte se povoláni k tomu, pozvednout Zemi a vaše snaha je nezměrná. Máte prostředky pro to, abyste byli úspěšní. Jsou však také mnohé problémy, díky kterým se vysilujete. I když byste je vlastně mohli vyřešit jiným způsobem a velice rychle. Vy však jste dosud nedospěli do tohoto místa, odkud je výborný rozhled. Dosud se díváte sice z výšky, avšak do krajiny pokryté mlhou. Nemůžete vidět dále, nežli na své ruce a tak si mnohé – i když nesprávně – domýšlíte. A díky tomu, že máte pouze určité zkušenosti z minulosti, nemůžete vytvořit prostor pro pravdu, ale stále opakujete to, co jste kdysi znali. I krajinu pokrytou mlhou stále jen tvoříte podle toho, co si myslíte. Není zde žádný prostor pro nové, žádné místo pro zázrak a následné uzření té pravé podstaty. Mlha zakrývá i vaše vědomí. Je potřeba, abyste uvolnili svou mysl a udělali místo pro krásu, kterou jste dosud nepoznali. Jste na cestě, kdy rozhodnutí o jejím směru padlo již kdysi dávno. Jste vedeni, abyste svou pravdu našli. Abyste pochopili, že není třeba na nic čekat a vytvářet složité myšlenky o stavu světa, o vašich životech. Vše se může změnit v každé vteřině. Je  zde tato možnost. Proto neodkládejte nic, co můžete udělat ihned. Neomlouvejte sami sebe z nečinnosti, spíše naslouchejte hlasům svého vedení a jednejte. Mnozí jsou již blízko cíle a spoustu z vás cítí, jak se každým dnem mění. To, na čem záleželo včera, již není podstatné. Tento svět se mění. Avšak pozor na neustálé a nepolevující zábrany. Pokud nebudete bdělí, může se svět opět zhroutit. Vy však toto nesmíte dovolit. Udělejte vše pro to, aby láska zvítězila. Abyste následovali to, co cítíte v sobě samých.

 

2.3.2014

Očista a ozdravení

Tento čas je vymezen hrám. Tak, jako malé děti jsou nezkažené, čisté a hravé, přístupné všemu, co k nim přijde, tak i vy byste měli prožívat tento čas. Jste spojeni sami se sebou, stále častěji nacházíte cestu, díky které se dostáváte z problémových situací. V této chvíli začíná vše kvést. Příroda se začíná probouzet. A s ní také vy. Máte před sebou chvíle úžasů nad tím, co uvidíte, když otevřete oči dokořán, jakmile se probudíte. Až uzříte tu nádheru. Jarní příroda vás bude velice inspirovat k pobytu venku, k očistě těla i duše. Tento čas je opět obdobím probouzení, obracení se do svého nitra, časem zrození nového, ale také uzavírání vyřešených problémů, časem odpočinku a nového pohledu na svět kolem sebe. Člověk jako bytost láskyplná se navrací do svého nitra, uvědomuje si pomíjivost života, ale také velkorysost vesmíru a přírody, mnohdy svou nedokonalost jako bytosti zde na Zemi. Přesto však, lidé Země, jste stále více vedeni k tomu, abyste přes veškeré problémy pokračovali dále ve svém postupu, abyste chránili své bližní, svou matku Zemi. Abyste čerpali energii, která vám pomůže k vlastnímu ozdravění. Očista a ozdravení je téma těchto dní. Neboť i sama Země neustále kráčí dále, odhazuje svou zátěž. Přesto, že je v tomto procesu také unavena jako vy sami. Tento čas vybízí k vzájemnému setkávání a sdělování vlastních zkušeností, porovnávání toho, co jste prožili a zvládli. Je tu doba pro zhodnocení a také uzdravení fyzického těla předtím, nežli budete nuceni opět nastoupit k další cestě, která vás opět může vyčerpávat a zároveň osvobozovat od nátlaku mysli, ale také nátlaku a manipulací lidí kolem vás, vaší společnosti. Nyní, lidé Země, jste připraveni na chvíli odlehčit své životy a užívat si radost a pohodu. Učit se být znovu dětmi. Milovat nepodmíněně a být důvěřiví v sílu Vesmíru a v sílu tvůrce ve vás samých. Dovolte si uvěřit, že vy sami jste schopni změnit váš svět. Dovolte si vypnout a nalézt cestu k radosti a pochopení. Jste stále bytosti s velikým potenciálem, pouze omezeni ve svém prostředí. Uvědomte si, že vaše realita je velice zkreslená, že pohled, kterým se díváte, je velice omezený. Je zde nepřeberné množství možností. Stejně tak, jako je před vámi nepřeberné množství cest, po kterých můžete kráčet. Naučte se vnímat svobodu skrytou za pláštěm toho, co musíte  a k čemu jste nuceni. Neboť vždy máte na výběr. Jste zde, abyste pochopili, že lze cokoli, co si zamanete. To, co vás omezuje, jste pouze vy sami. Jakmile toto pochopíte, již nikdy více se nebudete cítit nesvobodni. Budete volní jako ptáci. Milujeme vás a jsme s vámi….

 

22.2.2014

Mysl

Není vždy v lidské moci nalézt řešení problému. Neboť lidská mysl poskytuje informace pouze o tom, co zná ze své vlastní zkušenosti. Umí ukázat mnohá řešení, většinou však se jedná o taková, která jsou v paměti duše, v kolektivní mysli nebo nemusí vůbec patřit zkušenosti konkrétní osoby. Není zde však možnost, aby mysl projevila tvořivost a ukázala to, co ještě není v této databázi. Lidská mysl umí člověka probudit, ale také utlumit. Je zde mnoho myšlenek, které nepatří přítomnosti. Také je zde mnoho strachů, které oslabují. Každý člověk má své zkušenosti, které mu umožňují reagovat na běžné životní situace. Přesto však mnohé reakce jsou zcela automatické. Proto je důležité vždy si uvědomit, co taková reakce přináší. Není účelem konat vždy podle svého zažitého způsobu chování. Spíše je potřeba v tomto se zcela odlišit. Hledat nová řešení, která přinášejí produktivní výsledek. Tento čas vybízí k tomu, aby probíhala transformace i v tomto. Nejen tělesná, ale obzvláště změna všeho uvnitř vás. Abyste se oprostili od zátěží, které jste si sami vytvořili a které již nepotřebujete. Ba dokonce je ani nechcete. Ale stále je sebou nosíte, i když cítíte, že vás v mnohém omezují. Je potřeba osvobodit se od diktátu mysli. Je potřeba vnímat řeč srdce a naučit se obojí sloučit v jedno. Jste tu na Zemi jako duše, které hledají nové cesty, učí se získávat nové prostředky, skrze které dojdou k naplnění svého plánu. V tomto čase vaše duše poznávají, že to, co si předsevzaly, je pro ně velkou výzvou. Mnozí ve svých fyzických tělech cítí zodpovědnost. Ale také strachy, které vyvěrají z temnoty minulosti a ukazují na mnohé nedokonalosti lidské bytosti, lidských životů a prožívání. Tato škola života přináší neuvěřitelné možnosti rozvoje duše. Vy však, lidé Země, jste již obeznámeni se svými úkoly. Mnozí hledáte naplnění, cítíte touhu po změně, děsíte se svých ztrát, ale také oslavujete své pokroky. Je zde široký záběr toho, co si můžete vybrat. Jste sami tou možností, která vás utvrzuje v tom, že lidská bytost je také bytostí s neomezenými možnostmi. Jste tlačeni a manipulováni. Ocitáte se na dně a opět se dostáváte nahoru. Vaše síla je nezměrná. Mnohé bytosti už toto vnímají automaticky, naučili se s touto silou pracovat. Vnímají, že je potřeba za každých okolností uvolnit svou cestu a získat přímý náhled na to, co jim život může poskytnout, ale také na to, co životu dovolí, aby bylo projeveno. Veškeré snahy jsou korunovány úspěchem. Je však potřeba přijmout, že ne vždy se může stát to, po čem toužíte, právě proto, že se to neslučuje s plánem vaší duše. Přesto lidé Země věřte, že jste to vy, kdo jsou schopni pozvednout sebe a své blízké, kteří jste schopni projevit lásku a kteří uzdravujete. Vaše dny plynou a čas vám přináší zármutky a bolesti, potýkáte se s nemocí, čelíte mnohým negativním postojům. Vaše duše mnohdy potřebuje vyléčit, neboť se cítíte unaveni. Kdyby jste jen viděli, jak jste schopni ze dne na den měnit svět, ba i celý Vesmír…Často o sobě pochybujete a cítíte nedůvěru k sobě samým. Ale proč to děláte? Vždyť jste dokonalí. Dívejte se na sebe očima svých tvůrců. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu, nemůžete být jiní, nežli dokonalí. Tak proč pochybovat? Věřte, že stojí za to být na sebe pyšní, stojí za to milovat sami sebe. To vaše mysl pochybuje. My však ne. My víme, že děláte to, co v danou chvíli umíte nejlépe. Váš postup se  nezastaví. A co přestane být vaší pravdou nyní, stane se novou v příštím okamžiku. Proto buďte sami sebou. Milujeme vás.

 

16.2.2014

Možná je to těžké, ale ne neřešitelné!

Lidé Země, máte před sebou mnoho obtížných dní, které si budou vyžadovat vaši pozornost a zvýšené úsilí. Vaše síla je nezměrná a máte zde těžké úkoly. Některé dlouhodobé, jiné jsou připraveny ke zpracování ve vašich běžných dnech života. To, co prožíváte, vás nutí přemýšlet, hledat odpovědi a vracet se sami k sobě. Stále dokola je na vás kladena zodpovědnost nejen za sebe, ale za vaše bližní. Stále více jste tlačeni k tomu, měnit své životy, hledat jejich smysl. Neboť to, co jste znávali, je již minulostí. Vy však stále nevíte, co je vaše přítomnost. Jaká je? Uvědomujte si ji co nejvíce. Nechtějte promarnit důležité okamžiky svých životů. Víme, jak je těžké zvládat vaše současné problémy. Mnozí se snaží, aby vše zvládli, ale často zabředávají ještě hlouběji. Je mnoho z vás, kteří se snažíte dopátrat řešení, ať je sebehlouběji, sebesložitější. Nezapomínejte však, že někdy méně je více. Pokud se vám nepodaří řešení objevit, je čas přijmout současný stav a počkat na příhodnější okamžiky. Je mezi vámi spoustu bytostí, které nejsou šťastné. Stále hledáte štěstí, ale nenacházíte. Chybí vám radost ze života a jakoby se láska vytrácela. Také samota se stále více rozmáhá. I když je pro vás velice důležitá, mnohdy nejste schopni načerpat z tohoto stavu potřebné zkušenosti. Spíše se poddáváte a „umíráte za živa“. Probíhá zde velká selekce. Je jen otázkou času, zda budete schopni se odpoutat od všeho, co vám neslouží. Stále se snažíte držet svých jistot, i když vám již vůbec nic nezbývá. Osud světa je na vás. Ale mnohé manipulace vám znemožňují vstát a nabrat novou sílu. Uvolňují se silné emoce, které jsou mnohdy velkým problémem, pokud jsou v negativní formě. Často si říkáte: „Kam ten svět spěje?„ Je to ale tam, kam ho směrujete vy sami.  Je před vámi ještě mnoho zkušeností a výzev. Nezapomínejte na svou podstatu. Rozhlížejte se kolem a pozorujte přírodu a vnímejte krásné dny.  Příroda tu vždy byla a bude, ale vaše energie se časem přemění. Nyní je však potřeba zabrat a nepodlehnout. Rozhodující období vašich životů právě probíhá a uvědomte si, že není cesty zpět. Pouze vzhůru. Můžete jít s radostí a láskou anebo zatíženi bolestí, bezradností a strachem. Mnozí si vybíráte svou negativní karmu. Ale zrovna tak přijde i ta pozitivní. A také se mnohé dá změnit. Důležité je nevzdat se. Lidé Země, je před vámi složité období, budete opět tlačeni k tomu dělat to, co nechcete. Více, než kdy dříve budete udupáváni. Ale nebojte se toho, neboť i nadále vám zbyde mnoho sil celý svůj život změnit. Není možné udržovat něco, co se nezadržitelně zřítí. Ale až se usadí prach, uvidíte opět slunce a prázdný prostor, který bude připravený, abyste opět vytvořili cosi nového, posvátného a láskyplného, co vás obohatí. Mějte v sobě víru a snažte se i přes všechny těžkosti v sobě nalézt pokoru a odpuštění. Lidé Země, jste spojeni a jste ti, kteří vytvoří novou Zemi. Nalaďte se na úspěch a on bude vaším životem. Tak se staň.

 

6.2.2014

Vyladění

Čas se naplňuje. Země prochází transformací, mnohé živé bytosti spolu s ní. Tento čas je časem silných změn, ale také mnohých nepřijetí. Objevují se mnohé energie, se kterými si nevíte rady. Každý z vás se snaží vypořádat s tím, co ho potkává. Mnohdy jste příznivě naladěni, často však jste v zajetí stále stejných chyb a stále stejných programů, které ovlivňují vaše životy. Vaše cesta se pro vás stává složitější místo toho, abyste rostli, bojujete se svými strachy, které vlastně ani nejsou vaše, neboť jsou uměle vytvořené. Jakoby probíhal boj, který však nemá vítěze ani poraženého. Jakoby to byl boj pozitivních a negativních energií. Nebo entit? Jakoby se rozhodovalo, zda podlehnete anebo naleznete sílu a pochopíte, jak z životních situací vyjít jako vítězové. V této fázi potřebujete povzbuzení, potřebujete něco, co vám dodá sílu a odvahu, něco, co vám pomůže na vaší cestě. Není to však hmatatelné. Je to něco, co se nachází uvnitř vás samých. Je to vaše vnitřní síla, je to vaše naladění se na vítězství, na úspěch a vnitřní naladění na lásku a radost. Je to vaše přirozenost. Možná nevíte, jak toto udělat. Ale potřebujete jen věřit, že jakmile se probudí myšlenka, tělo reaguje. Čím dál tím více z vás se učí, jak pracovat sami se sebou a se svou myslí. Je potřeba, abyste pochopili, že vy jste tvůrci své reality. To, co je vám podsouváno, dříve či později odhalíte. Strachy a obavy přetransformujete. Lidé Země, mnoho jste si naložili ve svých životech. A nyní se pracně dostáváte vzhůru. Jste však podporováni a nadnášeni jak to jen jde. Procházíte procesem přeměny. Takové, jakou si vybrala vaše duše. Mnohdy jste nehybní, mnohdy zas letíte rychlostí větru. Avšak toto vše má svůj smysl. Abyste si uvědomili, co je vaší prioritou. Abyste pochopili a nakonec poznali, kdo jste. Že vaše cesta je společná. Že všechny ty, kteří přišli do této reality, spojuje stejný úmysl. Nalézt sama sebe a pochopit svou duši. Procesy učení každý prožívá jinak, v závislosti na tom, jak je ochoten a schopen překonávat překážky a přijímat výzvy. Ať ten či onen, všichni konáte důležitou práci nejen sami pro sebe, ale zároveň pro celou planetu. Nezoufejte a nevzdávejte se. Přijde čas, kdy si budete moci odpočinout a poté opět vyrazit na cestu. Je však důležité, abyste měli na paměti, že nic nemůžete pokazit. Že máte společný cíl a na svých cestách můžete podpořit jeden druhého. Dívejte se na ostatní tak, jakoby jste to byli vy sami. Teprve pak poznáte, kdo jste. Amen.

 

31.1.2014

Uzemnění

Počínaje lidskými bytostmi, až po všechno živé na Zemi, pro každého je zde možnost být napojený, vnímat totéž, co vnímá Matka. Spojení je stále posilováno, neboť jste dávno velkou část této schopnosti ztratili. Vše se začíná po novu a síla spojení bude mnoho lidí výrazně poutat k Zemi i v příštích dnech. To proto, že i když jste napojeni na vesmírný zdroj, stále neumíte rozlišovat, zda to, co prožíváte a chcete prožívat, náleží k vaší realitě nebo jsou to pouze vaše iluze, které jste si stvořili, aniž by jste byli schopni nahlédnout dovnitř. Uzemnění je důležité. Přesto, že vše probíhá rychleji, je zde stále mnoho ke zpracování. Sice máte více možností, ale stále se učíte a budete se učit je vidět a využívat. Budete se probouzet a hledat svou cestu, budete se snažit odejít z toho, co se vám nelíbí. A pokud pochopíte jak na to, může se to stát ze dne na den. Dny jsou velice silné a to, co se uvolňuje z vaší minulosti, z vašich myslí, z vás samých, je velice těžká energie. Pochopte, že jste si ji nastřádali za spousty životů. Chápete, že toto musí odejít. To, co se snažíte pochopit je, proč je toto mnohdy spojeno s takovou bolestí a s takovými obavami. Proč máte neustále v sobě zmatek a neznáte odpovědi, kde se vše bere. Proč najednou opět pochybujete, i přesto, že jste si již dávno byli jisti. Vesmír po vás chce, abyste zůstali opravdoví, abyste stáli sami za sebou a za tím, co jste si vybrali. Abyste se nenechali ovlivňovat čímkoli vnějším. Chce, abyste byli ti, jací jste svým původem, ne takoví, jací jste se naučili být jen proto, abyste přežili v tomto světě. S co nejmenším počtem ran, abyste prošli co nejpohodlněji. Chce, abyste dostáli tomu, co jste si slíbili a totiž tomu, že pomůžete Zemi, že pomůžete sami sobě, svým dětem. Že pozvednete vědomí a projdete branou do lepšího života, k vědomému prožívání a tvoření a osvobodíte se. Čas je k vám velice vstřícný. A jakkoli jste zdrženi a kladete odpor, o to bolestivějším procesem potom procházíte. Část z vás ještě nechápe, proč se jim vše děje, nepozastavují se nad tím. Nehledají odpovědi, ale pouze pasivně přijímají svůj život. Toto se ale také jednou změní. Bude to potřeba, neboť i tito dojdou na rozcestí, kde budou nuceni volit. Není cesty zpět. A ti, kteří jste již probuzeni, nelekejte se problémů, ale jděte za svým cílem. Neboť vy už víte. Odměnou vám bude klid na duši a spasení. Nebuďte zlí sami na sebe, neboť vše zde je pomíjivé a je to součástí vašeho učení. Milujte sami sebe a učte se být vědomí. Potom vše pochopíte a nebudete již nikdy moci být klamáni. Milujeme vás.

 

21.1.2014

Cesta k sobě

Čas pokročil. To, co je potřeba změnit, přichází. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jedno. Jsou tvořeny každou bytostí v každé minutě. Tato časová osa je však pouze pro nezasvěcené. Čas dodává pohyb dějům. Brána se otevírá. To, co bylo dosud nedostupné, stává se uskutečnitelným. Děje, které vedou k výraznému projevení jakýchkoli realit se protnou v čase, který je nazván novým věkem. Každá bytost bude moci být uvolněna z koloběhů opakování, pokud nalezne cestu k sobě. Pokud jste již na této cestě, je potřeba naslouchat. Je potřeba učit se rozpoznávat manipulace a to, co nejste vy. Sami časem pochopíte, že je možné poznat vše, co je dosud skryto. Jste vedeni, abyste chápali, že vše, co se děje, má spojitost s vámi samými, s etapami plnými strachu a ovládání. Ale to, co je pro vás minulost, již není nutné znovu prožívat. Zahoďte své pochyby a staňte se prvními, kteří prohlédnou. V mnohém můžete pokročit, neboť se otevírá prostor pro výrazný posun. Posun vědomí jednotlivců a tím také celých skupin. Můžete pozvednout jeden druhého. Hledejte v sobě sílu a odvahu. Najděte lásku a naučte se ji sdílet i přes to, že jste zapomněli. Znovu si vzpomínáte. Je potřeba změnit smysl vašich životů. Je potřeba přiznat si, že život sám je vašim učitelem a vy jste mnohdy nepozorní žáci, kteří se nezajímají o výuku. To, co prožíváte, je mnohdy možné přirovnat k životu v kleci. Kéž by jste viděli všechny možnosti, ze kterých si můžete vybírat. Vaše životy by se zcela proměnily. To, co si myslíte, že je štěstí a radost, by vám pak připadalo šedivé a nicneříkající. Ale vše je možné. Přijměte tuto větu do svého života. Učte se s ní žít. Začátky jsou těžké, ale můžete ucítit úlevu, neboť mnozí již ušli kus cesty. Tento svět se mění. Je zde ještě ale spoustu k nápravě. Buďte bdělí a měňte vše, co považujete za málo přínosné. Hledejte nové cesty, ukazujte svým bližním, jak odkrývat pravdu a také ji žít. Otevřete mysl a naslouchejte. Rozlišujte a uvědomujte si strachy, které přispívají pouze k tomu, aby vás zlomily.

 

12.1.2014

Návrat domů

Stále více je patrné, jak Země strádá. Strádá zásahem lidí, i přesto, že mnozí se stále více snaží, aby tyto dopady byly co nejmenší. Spojení mezi lidmi a Zemí se však stále prohlubuje. Vy všichni, bytosti Země, si pamatujte, že toto spojení nelze přerušit, je potřeba posílit. Tam, kam půjde Země, jdete i vy. V tomto čase se velice změnilo působení energetických sil. Vše se přestavuje a to, co fungovalo ještě na konci roku, také mizí. Jakoby jste nainstalovali nový program. Rychlejší, ale také s rychlejším dopadem na toho, kdo s ním špatně zachází. Nejen planeta, ale celý vesmír prochází změnami. Vy, bytosti Země, brzy poznáte úžasnou proměnu, která vám mnohým snad zpočátku může přinést zármutek a bolest, neboť vás donutí odevzdat vše. I ten sebemenší dílek vaší minulosti, každý kousek nepravosti a nepochopení. Budete podrobeni důkladnému očištění, abyste však „vstali z mrtvých“. Vaše duše čekají na tento čas. Přestože již dávno jsou připraveny. Nyní však působí síla, která vás povede domů. Povede vás k sobě samým. Naučí vás spoléhat sami na sebe a bude vás dále léčit. Ti, kteří se vrací k sobě, budou šťastní. Jejich životy se budou zdát přínosnějšími. Nelze dále držet tento neúnosný stav, je potřeba, aby jste se odlehčili. Abyste prosvětlili svá těla. Každá duše čeká na pokyn, aby se vrátila ke svým kořenům. Aby se probudila a převzala své poselství. Poselství, které jí umožní být sama sebou. Poselství, díky kterému si začne uvědomovat sama sebe, své spojení se zdrojem, se svou rodinou. Pochopí svůj svět, svůj život, svou cestu. Jste na začátku cesty, která vede nejen vzhůru, ale také do vašich srdcí, do vašich domovů. Buďte šťastni a přijměte tento dar. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

2.1.2014

Milovaní,

zůstaňte propojeni tak, jako jste to cítili v posledních dnech uplynulého roku. Na okamžik jste stvořili jednotu a byli jste Bohu blíž. Toto spojení se ale uvolňuje s tím, jak se každý opět vrací ke svým starostem a k prožívání všedních dnů. Milujte však i nadále sami sebe a jeden druhého a poslouchejte svá srdce, naslouchejte a učte se naslouchat. Vracíte se k sobě i přesto, že je to pro vás nové, neznámé. Přesto cítíte, že toto je ta pravá cesta. Nezkoušejte propásnout příležitost. Je to cesta, která vás vede ven z nepříjemných událostí, z dramat, která jste si stvořili. Všude se objevují informace o tom, co vás čeká v dalších dnech. Ale pro každého to je něco jiného. Jedno však máte společné: pokračovat v započatém díle, stávat se bdělými a vytrvat ve svých zkouškách. Posílit svou víru a odvahu a konečně se uvolnit z pout minulosti a nefunkčnosti. Stát se hravými a věnovat sobě samým to, po čem toužíte. Jen vy sami víte, jakou cestou toto můžete získat. A je zde ujištění toho, že i nadále můžete žádat o pomoc, o vedení, že i nadále nad vámi bdíme a přinášíme vám to, oč žádáte. Přijměte požehnání ke svým krokům a buďte s Bohem.

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

16.12.2013

Jak jsme si vedli?

Mnozí si uvědomují, že život se mění, že je potřeba zasáhnout a nenechat si dále našeptávat lži. Je to zřejmé, neboť všude kolem se začíná vynořovat spoustu skrytého, „nové“ pravdy vycházejí na světlo. Tento svět pomalu zaniká. Stále více je ovládán pouze několika lidmi. Člověk jako bytost se zcela ztrácí, manipulace jsou tam, kde si jich sotva všimnete. Mějte oči otevřené a nenechte si vnutit vše, co se zdá na povrchu krásné a blýskavé. Poznávejte svou intuicí a učte se naslouchat své pravdě. Stále více se ztrácíte v moři informací a stáváte se neteční. Již vás nic nepřekvapuje. Bohužel také však přestáváte reagovat. Pro klid svůj a svých blízkých si necháváte ubližovat, necháte se zotročovat. Tento tlak roste a dále poroste. Tak dlouho, dokud neprohlédnete. Dokud se nenaučíte vidět věci tak, jak opravdu jsou. Mnozí toto raději nechtějí slyšet, neboť by jim to bralo příjemné rozpoložení a jejich pohodlí. Lépe se žije v nevědomosti, kdy člověk nemusí nic řešit. Je to pohodlné a je to také velice jednoduché. Ale dříve či později se toto vše bude týkat každého z vás, na to nezapomeňte. Čas letí a vy neustále stojíte na rozcestí. Váháte mezi tím, vydat se dále do neznáma a zažíváním vašich jistot. Ale jistoty brzy pominou, neboť svět se mění. To, co zde bylo, už není. Pokud nyní zavíráte oči, až je otevřete, budete se cítit odcizeni, sami tam, kde to neznáte, odděleni od ostatních. To je ta iluze, kam máte být vedeni. Abyste netušili, kdo jste, kdo jsou vaše děti, vaši sousedé. Abyste byli izolováni jeden od druhého a uzavřeni ve svých světech plných iluzí. Abyste cítili chlad vůči těm druhým. Ale uvědomte si, vždyť vy všichni jste na jedné lodi nazývané Země. Nemůžete tuto loď vést každý jiným směrem. Musíte se sjednotit a naučit se koordinaci a vzájemné spolupráci. Neodcizovat se, ale právě se družit v rámci stejného cíle. A tím je vaše cesta jako bytostí Země, nalezení správného směru i přes to, že kolem zuří bouře. Prociťte tato slova a uvědomte si, že uvnitř vás, ve svém středu cítíte, že vám ukázána jedna z možných cest. Nechtějte být lhostejní, ale tak velcí, abyste mohli změnit svůj svět, svou zemi. Lidé Země, opět prošel další rok. Každý do tohoto roku vstupoval s obavami, ale také s obrovskou nadějí a očekáváními výrazných změn. Mnozí mohli být zklamáni. Přesto však je opět tento rok výsledkem vaší tvořivosti, vašeho kolektivního vědomí, toho, do čeho jste vložili svou sílu, ale také toho, čeho jste se nejvíce báli, vašich obav a strachů. Každý sám v sobě může projít vše, co ho v tomto roce potkalo. A každý sám za sebe už nyní ví, co se mu povedlo, ale co by sám v sobě mohl a také měl změnit. Nemusíte si dávat žádná předsevzetí. Jen se naučte mít otevřené oči a otevřenou mysl. A také své srdce, neboť lásky je všude kolem velice zapotřebí. Vstupte do následujícího období s jistotou a vírou v sebe samé a s rozhodnutím, že se budete snažit dosahovat svých cílů i přesto, že se na vašich cestách vyskytnou překážky. Že se nevzdáte a tím pomůžete nejen sobě, ale i celému světu. Celá zem je pod silnou ochranou. A vy, její obyvatelé, žijte tak, abyste byli šťastni. Buďte s láskou…

 

10.12.2013

Protiklady

Život je náročný i krásný zároveň. Dokáže překvapit i zaskočit, dokáže otevřít obzory, ale také uvěznit. Vše to přichází nečekaně, ve vlnách a mnohdy velice rychle. Život obnovuje populaci, smrt končí tyto životy. Rovnováha je dodržována v tomto bytí. Vesmír je nekonečný a Boží síla skutečná, stejně jako vy, lidé Země. Časoprostor dává možnost každé bytosti k vyjádření sebe samé skrze jakoukoli zkušenost. Mnozí touží růst a dobrovolně podstupují zkoušky, které se někdy ukáží velice těžké. Ale světlo znovu otevírá bránu víře ve zlepšení. Láska obrousí hrany bolestem a ztrátám a čas jako věrný léčitel přináší uvolnění. Mnohé bolesti a strasti jsou zapomenuty, zůstává pouze krása všedního života. Ranní rozbřesk, svit slunce, zpěv ptáků, šumění listí v korunách stromů. Každý si zde nachází to své. Stejně jako příroda se probouzí a usíná. Stejně tak člověk. Odchází po nabytých zkušenostech, aby si znovu vybral a opět vstoupil do dalšího života. Přesto však mnohé zůstává. Posouváte se směrem vzhůru. Na tento čas jste čekali. Jen jste netušili, kdy vlastně nastane. A také, že to bude tak těžké a zároveň tak krásné a povznášející. Bráníte se životu a přesto po něm toužíte. Zamykáte se uvnitř sebe samých, ale přesto toužíte po sdílení a vzájemném propojení. Zůstáváte sami a přesto toužíte po partnerství. Tolik protikladů zde. Tento čas vás vede k ukončení své vzpurnosti, svého nepochopení. Učí vás hledat nová řešení, vidět lepší zítřky. Tento čas ukazuje skryté a vynáší na světlo zapomenuté a potlačené. V tomto čase jste však také léčeni. Neboť stále více z vás si to žádá. Lidé Země, znáte svět minulý a stojíte na rozcestí. Mezi minulým a budoucím. Přesto jediné, co stále existuje, je tady a teď. Přítomnost. Chvíle, kdy si můžete uvědomit, kolik jste toho zmeškali a kolik vás čeká. Přesto přítomnost je bezčasová. Zde vám nic neuniká ani vás nic nečeká. Všichni existujete v jeden okamžik. Mnozí se konečně ztišíte a naleznete odpovědi. Lidé Země, tak jako nyní, i v další dny hledejte odpovědi. Nenechte se ukolébat a hledejte skrytou pravdu. Budete konfrontováni se sebou samými a můžete obstát. Můžete pocítit dokonalost, která vás provází od zrození celé věky, jste vedeni k tomuto času, k těmto okamžikům. Svět se mění. Vy ho měníte. Můžete ho změnit. Máte možnost ho změnit. Máte tu moc. Nebuďte lhostejní. Učte se být bohy. Bohy a tvůrci svých životů. A ochránci slabých a potřebných. Můžete vyslyšet prosby a učinit zázraky. Stačí jen chtít. Pokud se rozhlédnete, uvidíte mnoho smutku a bolesti. A mnoho z vás to zmůže změnit. Odhoďte sebelítost a nahraďte ji vnitřní silou a vírou. Vírou v boží lásku a vírou v sebe samé. Ve svou sílu. Neuvědomujete si, jaké bohatství se uvnitř vás skrývá. Ale budete překvapeni. Neboť budete probuzeni a poté zříte mnohé skryté. Mnohé, co vám otevře oči. Tento čas je darem pro vás. Avšak budou to i další dny a měsíce, kdy budete muset napnout svou sílu a uvést v pohyb lásku, která změní celý váš svět. Buďte s Bohem.

 

30.11.2013

Probuďte se ze snu

Lidé Země, váš čas vás odnáší vstříc dobrodružstvím života. Jsou dny, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Poté ale vaše duše touží po klidu. Toužíte se stáhnout ze světa hluku do svých srdcí. Odcházíte do svých svatyň, aniž si uvědomujete, že vám to přináší naplnění, ztišení a pochopení. Hledáte své pravdy. A hledáte je na všech možných místech. Často však pochybujete o sobě samých. Jste dokonalí a přesto sami sebe nedokážete ocenit. Láska zahřívá vaše srdce, která jakoby se rozpouštěla v blahu a síle tohoto citu. Avšak jakmile si uvědomíte svou zranitelnost, uzavíráte se tomuto proudu. Jste velice citliví, přesto mnohdy necitelní k ostatním a zejména k sobě samým. Odpíráte si to, po čem toužíte a co celý život hledáte. Je mnoho z vás, kteří milují z celého srdce. Milují své děti, partnery, své blízké. Přesto o tomto svém citu nikdy nemluví, jakoby se za něj styděli. Jste příliš tvrdými a příliš se bojíte bolesti. Proč si lásku neustále spojujete s bolestí a příkořím? Vaší podstatou je láska vy jí zapíráte. Před sebou samými, před druhými. Mějte ve svých srdcích víru v lásku. Meditujte na lásku. Ucítíte klid a vaše srdce roztaje. Jste ve svých myslích kýmkoliv, ne však těmi, kterými jste doopravdy. Bojujete s problémy a veškerý váš čas tomuto boji věnujete. Kolik času však trávíte s lidmi blízkými? Proč neustále oddalujete setkání s nimi kvůli nedostatku času? Čekáte, až nastane vhodná doba? Ale ta nepřijde, pokud sami nezasáhnete. Skláníte se před působením času, jakoby to byl váš pán. Ale opak je pravdou. Stále více se hrbíte a chcete všechno zvládnout, dokud nepadáte na kolena anebo se neocitnete nemocní a bolaví na nemocničních lůžkách nebo ještě hůře v léčebnách. Je to zvláštní, ten váš život. Honíte se za tím, co byste chtěli a nevšímáte si pokladů, které máte. Znáte vůbec sami sebe? Znáte lidi, se kterými sdílíte své domovy? Komunikujete? Jste otevření a sdílní nebo máte odstup? Často žijete vedle sebe jako cizinci. Každý uzavřený do svého světa, rozhodnuti nepustit nikoho za přípustné hranice. Možná čekáte na zázrak, který vám umožní změnu, po které toužíte, ale ke které nemáte sílu a odvahu. Jste zvláštní. Vzdáváte se svobody a lásky, abyste zůstali zavření ve vězení, kde tím věznitelem jste vy sami. Lidé Země, copak vás toto těší? Copak nehledáte více? Život je tak krátký a přitom tak nádherný. Vy však se na něj pouze díváte za zavřeným skleněným oknem. Je nutné uchopit ho a prožívat s nadšením a s radostí. Každý všední den. Je toho zde tolik k vidění. Učte se toto dělat. To je vaší přirozeností. Toto je váš úkol pro každý den, každou minutu. Hledat krásu a lásku ve všem, co vám den přinese. Uvidíte štěstí, radost i lásku a naučíte se vidět i spoustu dalšího. Přijměte zodpovědnost a probuďte se ze snu.

 

29.11.2013

Lidé Země,

na tomto světě bují mnohé nepravosti. Máte tolik možností, abyste je napravili. Bohužel mnozí se dívají jen sami na sebe a jsou slepí k tomu, co vidí kolem. Vězte však, že v tomto čase a na tomto místě je stále také ještě spravedlnost. Vy jste pouze loutky ve světě iluzí. Není zde čas, abyste se dále učili své role. To, co potřebujete, je znát pravdu. A tu je potřeba hledat ve svém srdci. Mnoho informací vás bombarduje ze všech stran. Ano, toto je doba informací, ale také rozlišování. Čas, kdy sami sebe můžete pozvednout. Ale také velice rychle ponořit do bahna. Rychlost, s jakou procházíte životem, vás může děsit. A také to, že se cítíte vláčeni osudem a vaším systémem a cítíte, jakoby jste se nemohli pohnout. Takto však je to správné. Neboť čím více se budete cítit svázáni, tím rychleji se z této nehybnosti budete chtít vymanit. A to je ta hybná síla, která vás osvobodí. Osvobodí ze závislosti a manipulací. I když se blíží doba klidu, ale jakmile přejde, vše vás zastihne s daleko větší intenzitou. Bude se zdát, že v tomto světě už nenaleznete sílu, abyste přežili. A právě toto vás osvobodí. Právě v tu chvíli se nadechnete a pochopíte. Uvidíte svou cestu a procitnete. Neboť jen vy sami, se svou silou a se svými rozhodnutími můžete měnit směr své cesty. Nebojte se udělat ten krok. Přejeme vám mnoho síly a dáváme k dispozici naši lásku. Projevte svou, obzvláště sami sobě. Milujte se a věřte si. Tak naleznete jistotu ve svém srdci.

 

20.11.2013

Odkrývání skrytého

Dny temna se šíří Zemí. Čas odvál mnohé krutosti. Přesto zde v tomto čase je stále mnoho násilí a válek. Lidé válčí mezi sebou. A není to pouze zbraněmi. Války jsou vedeny ve všech možných oblastech, v různých zemích jiným způsobem. Je možné říci, že tento čas vůbec není klidný. Blíží se čas zrození Krista, čas vánoční. V tomto čase všichni vědomě zaměří své mysli na lásku a pochopení, na sdílení svých pocitů radosti a štěstí. Bohužel tyto pocity, toto zaměření myslí, není trvalé. Jakmile pominou tyto dny, každý opět opustí tyto své úmysly cítit se radostně a šťastně a opět se rozhoří boje, někdy boje o vlastní životy, o přežití. Země sténá a její pohyby se projevují velice často. Toto nelze utlumit, musí být uvolněno vše, co je drženo uvnitř. Stejně tak v srdcích lidských. Neboť vy, lidé Země, jste ti samí, jako bytosti světelné, ti stejní, neboť pocházíte z jednoho. A proto hledejte radost a klid, po kterých toužíte. Hledejte toto vše uvnitř sebe. Nebojte se kráčet po nových stezkách, prožívat vše, co vám život přinese. Nelitujte sami sebe a postavte se nepřízni. Nemůžete být smutní z toho, co vám život přináší, neboť vy jste toho strůjci. Není zde jiné cesty, nežli zdokonalovat sami sebe, není zde jiné cesty. Neboť pokud nechcete ustrnout, musíte se hýbat. Nyní jste konfrontováni se sebou samými. Vše, co zůstávalo uvnitř, vychází ven. Tak, jako u matky Země. To, co se vynořuje, vám přináší mnoho pochopení, ale také je to velká síla, vaše emoce se zmítají nahoru a dolů. Jste konfrontováni s minulostí, s tím, co jste uvěznili v sobě. S tím, co jste mysleli, že jste ze svého života vytěsnili. Toto je jedno z nejsilnějších období, kdy se odkrývá vaše nitro. Není zde možnost, jak uniknout. Jediným řešením je pochopit, zpracovat a uvolnit. Budete i nadále potřebovat velkou sílu, abyste byli schopni dále pokračovat, neboť ještě není konec. Uvolňování přichází ve fázích. Nesmíte však projevovat obavy, neboť jste pod ochranou Boží. Podporujte jeden druhého. Blízkost milých a láskyplných lidí vám může v mnohém ulevit. Lidé Země, buďte silní a vězte, že temnota nad vámi nemá moc, pokud přijmete do svých srdcí lásku. Buďte s Bohem.

 

6.11.2013

Zamýšlení se nad životem

Dnešním dnem začíná uzdravení. Mnohé prosby byly vyslyšeny a odpuštění bylo účinné. Země se probouzí a na mnohých místech půjde o silnou očistu. Ona nechce dál snášet negativní stavy, musí být uvolněna svazující energie. Čas se propadá a také spoustě z vás chybí čas pro ně samé, stavíte mezi sebe hráze, bojíte se zklamání. Stále více se vzdalujete jeden od druhého, místo, abyste učinili vstřícné kroky. Tento čas vás nutí k zamyšlení a vy poznáváte, že vaší nadějí je přijetí. Přijetí toho, co je. Naladění se na přítomnost. Pochopení souvislostí a nalezení pravdy. Váš pohled je plný iluzí, jste poutáni na určité podněty, které myslíte, že jsou pro vás nejdůležitější. Ale to důležité bývá často opomíjeno. Je to společné propojení, vzájemná láska a také vzájemný respekt. Jste všichni duše, které se přišly učit. Každý z vás má svou minulost a svou budoucnost, každý splácí to, co zasel. Není mezi vámi v tomto rozdíl. Jste na jedné lodi.Copak to nechápete? Není potřeba se nad někoho povyšovat, bezdomovec nebo boháč. Oba jsou zde z nějakého důvodu. Není tu rozdíl. Lidské hledisko je plné odlišení, plné odsuzování. Ale buďte bdělí a zamyslete se nad svými životy. Nevíte, co vás čeká, nevíte, kam kráčíte. Nevíte dne ani hodiny. Čas je velice vrtkavý, stejně tak, jak váš osud. Dokud se nenaučíte ovlivňovat svůj život do té míry, že uspějete u každé zkoušky. Jste v mnohém programováni a tento svět nemůže prosperovat v tomto stavu. Dějí se mnohé nespravedlnosti a mnozí mlčí. Dívají se a mlčí. Od tohoto roku se očekávalo mnoho změn, mnoho konfliktů, ale také správných řešení. Jste však unaveni neustálými problémy a spory. Vězte však, že v sobě nosíte sílu Boha. Že podstatná část vašich problémů vlastně neexistuje. To vaše mysl spojuje současnost s tím, co znávala v minulosti. Ale minulost již nefunguje. Vše se boří. Padají věže, hroutí se názory, umírají staré zvyklosti, mění se svět. Měníte se vy. A i když si to mnozí možná nepřipouští, ohlédněte se zpět, do jaké míry jste jiní oproti loňskému roku. Hvězdná soustava umírá, nová se probouzí, čas tepe a přesto se vše děje v jedné rovině existence. Vy máte možnost okusit tuto dobu, tento čas, tuto realitu. Je to váš život. A máte velkou příležitost. Nepromarněte ji zbytečnostmi. Na světě jsou mnohé krásné věci. Jsou to ty nejobyčejnější z obyčejných a přesto v sobě nesou lásku, krásu a laskavost, pohlazení a útěchu. Toto je to, co je potřeba vám neustále připomínat ve vašem hledání. Všímejte si všeho, co máte na své cestě. Již nikdy nenastane ten stejný den, ten stejný okamžik a vy můžete o mnoho přijít. Zabrzděte a vystupte ze shonu kolem sebe. Nečekejte, až budete mít čas, prostě si ho udělejte. Nebo budete čekat do konce života a celý ho čekáním promarníte. Buďte s Bohem.

 

 

 

28.10.2013

Dušičky

Svět se mění. Mnohé ztrácí na významu a mnohé přibývá na síle. Člověk roste, a i přesto, že je sám velice nedokonalý, buduje kolem sebe auru moci. I přesto však se jeho vědomí rozšiřuje. Jsou chvíle, kdy se lidé Země snažíte ukončit své vzájemné boje, často jste však neúspěšní, neboť máte obavy o své blaho, o svůj dostatek čehokoli. V tomto čase pociťujete velice silně vlivy skryté, vlivy měsíční a sluneční a také vlivy planety Země. Jste na rozcestí, kdy jste vyzýváni, abyste sami sebe požádali o nový vhled na svůj život. Jste vyzýváni, abyste opustili vše, co nepotřebujete. Žádejte odpuštění. Je čas dušiček. Vaši blízcí na vás myslí stejně tak, jako vy na své milované. Je čas, kdy lze smazat vzájemná ublížení. Odpusťte si a hledejte odpuštění. Mnozí v tento čas pociťují obavy a smutek. Avšak radujte se, neboť brzy přijdou veliké změny do vašich životů. Budete zproštěni tlaku, který cítíte. S koncem roku budete slavit. Nejen narození Krista, ale také usmíření se se sebou samými a opuštění tohoto roku, který je velice zásadní. Mnozí máte v sobě naděje v příští dny a týdny. Udržte si je a udržujte sebe samé v pozitivní náladě i přes to, že vám není do zpěvu. Alespoň se o to pokuste. Máte mnozí obavy z osamění, přesto vnímejte lidi kolem sebe a rozdávejte šťastné úsměvy. To je to nejmenší, co můžete těm ostatním poskytnout. V tomto čase se bolest hromadí. Snažte se udržet rovnováhu a nepodléhejte vlivu okolí. Vše potrvá ještě několik dnů, nežli si budete moci říci, že vaše vnitřní rozpoložení se mění. Tlak pomine a vy budete odpočívat. Vězte, že jste na dobré cestě, i když to tak někdy nevypadá. Už tím, co jste všechno zvládli, čeho jste v životech dosáhli. Za to sami sebe oceňujte. Za to sami sebe milujte. Neboť láska nestojí nic a přináší vše.

 

16.10.2013

Česká zem

Stahuje se mračno nad tuto zem. Přesto, že jste vždy byli středem Evropy a znali jste své úkoly, přesto se nyní odkláníte od toho, co jste si jako národ předsevzali. Už od poslední války jste měli v úmyslu podělit se o veškeré vaše znalosti. Obnova vašeho státu byla velice rychlá. Rozvoj ve všech oborech napovídal, že jako národ stoupáte vzhůru. Vy však kráčíte cestou neúspěchu. Vybrali jste si a vaše cesta je špatná. Nemáte tolik trpělivosti, abyste poznali, kdy je ten pravý čas. Tento rok jste mnohé neunesli a váš čas se zastavil. Mnozí již nechápou, co bylo původně řečeno ohledně rozvoje státu. Rozpadáte se zevnitř. Jste slabí, abyste pozvedli své hlavy. Necháváte se stále více vláčet v bahně. Necháváte sami sebe podrobit se. Mnozí se nechali zlákat planými sliby. Mnozí uvěřili ve falešnou temnotu. Tato temnota nezná hranic. Jste ovládáni strachem. Bojíte se o vše, co ještě považujete za své domnělé jistoty. To, co se stalo, způsobuje nastavení, systém, ti, co vládnou. Způsobují to lidé, kterým nasloucháte i přesto, že vás napojují na temnotu. Vše, co se stalo, vás vede zpět tam, odkud se snažíte dostat. Ti silnější stále mají touhu odolávat. Ostatní to vzdávají. Síla rozvratná působí velice rychlým tempem. Vy jako národ jste přišli pozvednout ostatní, stát se střediskem růstu a příkladem pro mnohé další. Vaše úkoly jsou složité, proto vás vedou ti největší z největších, kteří zde kdy žili. Předzvěst neúspěchu se blíží. Vy i vaši vůdci nejste jednotní. Nehledáte kompromis a nehledáte jednotu. Každý si sám hledá své výhody. Rozeznáte ještě mezi tím, co je dobré a co není? Anebo se necháváte vést davem? Spoustu silných osobností se zrodilo do této země. Je však potřeba vybrat si ty, kteří za to stojí. Země Česká je odjakživa zemí bytostí nebojácných a chytrých. Je zde silná ochrana a potřebná pomoc, abyste se zvedli. Zvedněte hlavy a rozhlédněte se kolem sebe. Toto přeci není to, co byste chtěli. Nebojte se prosazovat svou jedinečnost. Odpovědi jak dále, znáte. Přesto se jich bojíte. Nejste tu jako vyslanci temnoty. Přišli jste udržet a rozšířit světlo. Nechtějte být nadále zajatci. Vyjděte ven, vyslovte své názory, nenechte se utlačovat. I přes to všechno, co už temnota způsobila, i přes to všechno nedopusťte pád. Tak daleko jste již došli. Ještě je možné vrátit se na pravou cestu. Přestaňte poslouchat ty nepravé a řiďte se srdcem. Nenechte se balamutit planými sliby. Poznáte ty pravé. Jsou to ti, kteří tiše naslouchají. Česká zem opět může jít dopředu. Jako národ můžete mnohé dokázat.

 

11.10.2013

Závislosti

Lidé Země, stále jste připoutáni svými myšlenkami k událostem minulým. Vracíte se do minulosti, abyste očistili vše, co je potřeba k rozhodnému kroku ve vašich životech. Mnozí jsou připoutaní také k lidem kolem sebe. Bojí se je opustit, bojí se učinit jakékoli rozhodnutí. Mnozí si uvědomují neprospěšnost určitých spojení a přesto zůstávají. Nakonec však tato spojení zaniknou právě kvůli přílišné připoutanosti. Není přínosná závislost na čemkoli, či na komkoli. Odstranění závislosti poutá vaši ohromnou vnitřní sílu, kterou byste mohli využít jinde. Přesto je toto prvotní, co musíte udělat. Uvědomujte si, lidé Země, že mnohdy to, co cítíte, není láska, není to  přínosné spojení. Je to zvyk anebo vaše iluze o tom druhém, o věcech, které vás poutají. Mnohdy zůstáváte dobrovolně svázaní, aniž byste chtěli uniknout. Pozorujete dění kolem sebe, toužíte být volní a přesto si neuvědomujete své vězení. Spoustu z vás podléhá svým závislostem z různých důvodů. Někdy je to touha nebýt sám, touha uniknout z okovů společnosti, jednotvárnosti života, potřeba být individualitou. Někdy také pocit zbytečnosti a marnosti ze sebe samých. Toto připoutání přináší však většinou jen samé problémy. Neosvobozuje, ale ještě více svazuje. Někteří se díky svým závislostem dostanou až na své dno. A pokud jim není pomoženo, často již nemají sílu, aby se zdvihli. Není však možné pomoci, pokud dotyčný sám nechce. Každý z vás prožil své závislosti, mnohdy jste je možná nechtěli vidět. Tato spoutanost vás činí manipulativními. Potýkáte se s mnohými problémy. Ale vždy existuje řešení. Lidé Země, nyní je možnost, jak se osvobodit. Nebuďte podjatí a sami otevřete oči. Pokud si své závislosti uvědomujete, jste již na dobré cestě. Je nutné odhodit tuto zátěž. Neboť toto vás stále poutá do 3D. Potřebujete být svobodní, abyste prošli.. Abyste se uvolnili z reality iluzí a strachů, nepochopení a omezenosti. Čím dál více je nutné být přítomní a připravení na cokoli. Všechno je možné. Nesmíte limitovat své životy, ale naopak. Očekávejte zázraky. Pak také přijdou do vašich životů. Víte, že vše je potřeba uzavřít. Stejně tak i tento rok. Pomalu se blíží jeho konec. Mohl být zpočátku pro vás zklamáním, neboť jste prožívali sílu očekávání a byli jste zklamáni. Je to rok rekapitulací, abyste příště mohli začít po novu. Snažte se být pilní a nezametejte své problémy pod koberec. Naučte se být aktivní a využívejte každé příležitosti. Nečekejte, lidé Země, že se cosi vyřeší bez vás. Vždyť právě vás se to týká. Mnohé se děje ve vyšších dimenzích, jak čtete v různých zprávách. Přesto to nejdůležitější se děje právě teď a právě u vás, s vámi, ve vašich životech a právě v této dimenzi. Dokud se neosvobodíte….

 

3.10.2013

Vidět neviděné

Dny se krátí a čas se zrychluje. Lidé Země, očekávejte změny, neboť se posouvá hranice světla. Posouvá se vaše vnímání reality a posouvá se také dimenzionální hranice. Jste součástí této proměny na Zemi, ale také proměny vás samých. Mnozí jsou probuzeni a mnozí další kráčí tímto směrem. Stále více se potřebujete orientovat sami na sebe, na svůj vnitřní svět. A také na spojení se svou duší, na naslouchání a získávání informací. Neboť dosud jste chtěli být hluší. Bylo to pro vás pohodlnější. Bylo to bez práce anebo pouze s minimálním přičiněním. Ale čím vyšší bude letopočet, čím rozšířenější bude vaše vědomí, tím více budete tíhnout k věcem nepoznaným, k rozvoji své duše. Je potřeba nalézt cestu. Je potřeba nečekat na cokoli, co by vás posunulo. Je potřeba, abyste sami tyto události přitahovali, vyhledávali, byli aktivní a vyslechli své touhy, materializovali své vize. Víte, že máte tvrdší životní zkušenosti, nežli dříve. Ale také díky nim je urychlen váš růst. Země stoupá stále výš a vám nezbývá nic jiného, nežli stoupat spolu s ní. Pokud toto nezvládnete, budete nuceni odejít. Cožpak vám to nebude líto? Je spoustu z vás, lidé Země, kteří toužíte dosáhnout svobody, lásky a pochopení. Mnozí jsou však stále zapleteni do negativních vzorců a k tomu všemu jste dál drženi v této realitě. Jste uměle směrováni. Je vám podsouváno to, co máte vidět. To, co máte slyšet. Proto je tak důležité umět naslouchat své duši. Proto je tak důležité prohlédnout. Abyste vy sami poznali, kdo jste a kdo jsou ti ostatní. Abyste vy sami změnili vše, co zde již nikomu nevyhovuje. Stále je mnoho strachu mezi vámi. Strach vám podráží nohy a také vaše zvyky a jistoty vás drží pevně přikované na stejných místech. Tušíte, že se vše musí změnit a pohnout. Ale jenom ne teď, dokud se to týká vás, protože změny byste neunesli, když tohle přeci už znáte a víte, jak v tom žít. To pouze pokud se to bude týkat někoho jiného. Ale pochopte… Vždyť to, co se týká jednoho, patří i druhému. Jste jeden. Cožpak jste to ještě nepochopili? Těžce měníte své úhly pohledu. Ale snažte se. Stojí to za tu námahu. Neboť svět upadá, místo, aby prosperoval. A kromě dalšího i kvůli přehlížení a nezájmu. Lidé Země, uvědomte si, že tvoříte budoucnost vašim dětem a jejich dětem. A také sami sobě, neboť se sem mnozí opět vrátíte. Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje, ani sami k sobě. Neustále se učte měnit vše, co neslouží. Nebuďte ovládáni strachem z nepoznaného, neboť jednou toto musíte poznat, jednou musíte prohlédnout.  Vše je načasováno. A také mnohé věci nejsou takové, jaké je vidíte z vaší pozice. Učte se dívat kolem sebe, otevřete oči a uvidíte mnoho skrytého, co čeká na své objevení. Toto je poselství těchto dnů. Vidět neviděné. Milujeme vás.

 

25.9.2013

Spojení a celek

Lidé Země, čas se chýlí. Sami cítíte, že veškeré události nutně směřují ke změně. Není možné takovéto situace udržovat uměle. Sami se potácíte ve svých životních situacích. Spolu s problémy ve vašich životech je však zde také konflikt celosvětový. Často se zajímáte. Mnohdy však máte hlavně starosti sami se sebou. Nastává období podzimu, kdy se příroda pomalu začne ukládat ke spánku. Ne však běh světa, ne však události kolem vás. Zde to je spíše naopak. Nepokoje zesílí a i když na čas nastane uklidnění, přesto se za nějakou dobu vše projeví znovu v plné síle. A bude zapotřebí vás všech, abyste byli schopni odklonit a změnit běh událostí. V této chvíli však je potřeba, abyste byli bdělí a současně, abyste se zajímali o dění kolem vás. I v nejbližším okolí jistě vnímáte problematické záležitosti. Buďte nápomocni. Čím dříve se vše vyřeší, tím lépe. Tento svět je ovládán. Mnozí dosud nejsou schopni tyto manipulace prohlédnout. Ale přichází doba, kdy čím dál více lidí bude hledat odpovědi. Čím dál více lidí se bude snažit prohlédnout a nenechat se ničím ukolébat. Čím výše stoupáte, tím větší možnosti a příležitosti získáváte k tomu, abyste se osvobodili. Svoboda je vaše podstata, nikoli klec a iluze volnosti. Jste zde, abyste prohlédli. Abyste se naučili rozlišovat to, co je pro vás vhodné a to, co vám škodí. To, co je potřeba jednou provždy odstranit, změnit. Hledejte a poslouchejte sami sebe, učte se vidět věci skryté. A pokud to již umíte, pomáhejte toto také vidět ostatním. Čím více vás bude, tím svobodnější budete, neboť podobné přitahuje podobné. Odpočinek je pro vás důležitý, ale pouze proto, abyste se připravili na další události. Proto neusínejte na vavřínech. První výhra ještě neznamená vyhranou bitvu. Tento čas je pro vás zkouškou vaší odvahy a také tvůrčí síly duše, schopné proměnit svět kolem sebe. Svou sílu ucítíte ve svém srdci, uvnitř sebe. Rozvíjejte své klady, své tvůrčí síly a nakonec i vaše schopnosti. Díky tomu se naučíte, že ne všechno je dáno, že mnohé se jen tváří nedostupně, ale ve skutečnosti je snadné dostat se dovnitř, uspět a jednou provždy znát tajemství úspěchu. Buďte spojení v celek. Jednotlivci, propojení v jedno. Individuality, které tvoří mír a lásku. Tak vnímejte sami sebe. S pokorou a poznáním Jste tu, abyste se probudili.

 

19.9.2013

Naslouchání a komunikace

Neznáte mnoho informací o cestě své duše. Je potřeba, abyste znali podrobnosti o svém původu. Abyste si vzpomněli. Mnozí si také myslí, že svou vlastní duši neslyší. Neumí jí naslouchat. Mají za to, že informace, které k nim přicházejí, si sami vymýšlejí.  Tak tomu ale není. Informace z duše jsou velice často potlačovány právě různými strachy, díky stresu, shonu a hluku. Lidé nemají čas naslouchat. Ve svých volných chvílích raději sledují televizní programy, které nic nepřináší. Málokdo touží po tichu a samotě. A pokud se do tohoto stavu dostane, honem rychle z něho opět chvátá pryč. Neumíte být sami. Chcete být sami, když jste v místě plném lidí a když poté sami jste, tak se vám to nelíbí. Měli byste se toto učit. Učte se vyhledat samotu, vyhledat ticho. Naslouchat zvukům přírody a zvukům země. Učte se naslouchat své duši. Tento stav je velmi přínosný pro váš vývoj. Hledejte stav zklidnění. Vyprázdněte svou mysl a hledejte odpovědi. Využijte čas, který máte sami pro sebe. Eliminujte hluk, který vnímáte všude kolem. Na jedné straně hledáte uvědomění a cítíte, že je potřeba něco více. Na straně druhé však vás ve svých kleštích drží strach. Strach ze samoty a osamění, strach z nepoznaného. Ale samota je pro vás možností vyléčit se ze současného bolestivého stavu, kdy jeden druhému nenaslouchá. Kdy každý se snaží jen sám pro sebe. Neboť pokud se naučíte naslouchat sami sobě, poté už nebude žádný problém ani s nasloucháním ostatním. Nebuďte bojácní, vnímejte ty bytosti vedle sebe. Mluvte s druhými a nenechte je v problémech, pokud jim můžete pomoci je vyřešit. Mějte zájem o vše, co i vám může pomoci růst. Věnujte čas svým dětem, i svým rodičům. Mluvte s nimi a  ukažte jim, že vám chybí, že je máte rádi. A říkejte jim to. Říkejte jim vše a odpouštějte jim, neboť i vy sami potřebujete odpuštění. Objímejte jeden druhého. A když někomu budete naslouchat, dívejte se mu do očí. Neboť tam uvidíte jeho krásnou duši. Pamatujte že máte nyní možnost mnohé napravit. Učte se naslouchat. Nečekejte na nic a napravujte vše tady a teď. Všichni jste přece jeden, tak se podle toho chovejte. Rozšiřujte svá vědomí. Tím pomáháte nejen sobě, ale také ostatním bytostem. Buďte citlivější a vnímavější. Je mnoho neštěstí na světě. Je mnoho zla a nenávisti. Můžete to změnit. Tady a teď.

 

15.9.2013

Co se s námi děje?

Mnoho lásky a bolesti cítíte každý den. Je to jako byste se chystali uvolnit vše, co vaše srdce již nedokáže unést. Cítíte bolest ze vztahů, bolesti duše, lásku lidí kolem sebe. Díky těmto pocitům se stáváte vnímavější nejen k okolí, ale hlavně sami k sobě. Jste uprostřed změny. Nové vlivy utváří vaše životy. Vaše vědomí roste a vy se rozhlížíte ve svém životě, jakoby jste se ocitli v neznámé krajině. Cítíte vlivy světa, cítíte tíhu změn. Bojíte se. Obavy sílí a vy neurčitě tušíte, že se s vámi cosi děje. Cosi, na co nemáte vliv. A toho se děsíte. Sami ovládáte svůj život, ale jste si vědomi všeho, co na vás působí? Často překračujete všechna svá předsevzetí a pouštíte se do věcí nečekaných, jste plní síly a odhodlání. Příště však jakoby jste se zalekli i toho, co znáte. Co vás však nutí podstupovat nové a nové proměny sebe sama? Stáváte se motýly. Tak jako housenky, které uspí samy sebe, tak i vy jste na čas utlumeni, abyste se probudili vědomí sebe sama. Titíž a přesto jiní. Obvykle se sami sobě divíte, proč jste takoví neklidní, proč se bojíte čehosi, co není zřejmé. Je zde tolik vlivů, které vám nejsou známé. Ale je zde stále více bytostí, které se s vámi spojují, aby vám předávaly informace. Ze snů se vracíte nabití energií, abyste zvládali další den. Často si připadáte jako v kleci, marně hledáte východ ze svých problémů. Cítíte se uzavřeni v místě, odkud není úniku. Cítíte mnohé další stavy, které ani nedokážete popsat. Co se to s vámi děje? Vaše vědomí zachycuje i ty nejmenší detaily všedních životů a s tím i vaší proměny. Vynořují se minulé události spjaté se současností. Skládají se vám obrazy a poslední kousky skládanky zapadají do sebe. Mnohdy vnímáte svůj vlastní údiv nad tím, jak přesně najednou chápete to, co se děje, co vás potkává. Jak najednou víte….Vaše těla se mění. Cítíte různé bolesti fyzické a přesto opět brzy mizí. Mějte trpělivost, vše časem odezní. Neklesejte na mysli, neboť to, co se děje, je univerzální. Každá bytost toto dříve či později pocítí. Jakoby jste  byli omývaní božskou energií, abyste mohli vstoupit dále, do vyšších světů. Mnohdy budete mít ve svých životech nejasnosti, řešení se ale vždy brzy ukáže, neboť získáváte schopnost nazírat na vaše problémy novým pohledem. Nevzdávejte se a bojujte, máte sílu vše ustát. Největší tma bývá před úsvitem. Tak to je.

 

9.9.2013

Svět je takový, jaký si tvoříme

Lidé Země, tento čas je významný pro vaši budoucnost i pro budoucnost planety. Stále si zahráváte se životy svých bližních, se životy všech bytostí na Zemi, se svými životy. Člověk propadl chtíči peněz a moci. Ale je potřeba nalézt nové priority, kdy do popředí se dostane láska k bližnímu, pochopení a vcítění se do druhých. Pokud se toto naučíte, nikdy již nebudete chtít nikomu ubližovat, nikdy nebudete nikoho soudit a vždy budete láskyplní. Neboť vy všichni jste jeden. Chcete tedy ubližovat sami sobě? Proč to děláte? Chcete trpět anebo s láskou a radostí prožívat běžné dny? Nač bojovat, když se vše dá vyřešit mírovou cestou? Stačí jen chtít. Čím více vás bude chtít a dáte to najevo, tím lépe pro vás samé, pro planetu Zemi. Tento čas, lidé Země, vás nutí přemýšlet o svých životech, jste vedeni k tomu, abyste se učili být jiní, lepší, abyste si vzpomínali na to, kdo jste a jaký je váš původ a abyste se k tomuto vědomě přibližovali co nejvíce. Čas vám přináší mnoho příležitostí změnit to, co je nefunkční, vy však často tyto příležitosti nevidíte. Dokonce to dochází tak daleko, že vše musí probíhat ve velice bolestivých očistných procesech, abyste konečně pochopili…abyste zaregistrovali, že se mnohé mění, vy se měníte. A že nelze kráčet po staré cestě, když je zde již cesta nová. Mnoho jste si naložili na svá bedra, bytosti Země. Mnoho. A nyní se s touto zátěží vláčíte, padáte pod její tíhou. A velice pomalu se jí zbavujete. A přitom stačí tak málo. Nelpět na tom, co vlastníte. Nelpět na svých majetcích, na svých nefunkčních vztazích. Nelpět! Učit se být svobodný a nezávislý. Mnoho závislostí je zde na tomto světě. A závislosti všem odebírají svobodu. Proč sami sebe dobrovolně omezujete? Vždyť máte tolik krásy kolem sebe. Můžete prožívat vše, co si jen zamanete. Ale mnohdy špatně vybíráte. Místo lásky a štěstí vybíráte manipulaci a vězení, rozbroje a konflikty. Ne všichni, to ano. Avšak dosud ještě takové množství z vás, že toto vše se stále ještě objevuje ve vašem světě. Změňte to. Dejte přednost tomu, po čem toužíte před tím, co nechcete a zasaďte se o prosazení tohoto. Máte před sebou těžké úkoly. Avšak ještě je čas a ještě můžete změnit svou budoucnost. Čím dříve, tím lépe. Pochopte už konečně, že svět je takový, jaký si ho vy sami tvoříte. O nic míň a o nic víc.

 

28.8.2013

Každý sám za sebe

Zde na Zemi vládne chaos. Chystá se opět rozšíření strachů a paniky mezi bytosti Země. V tento čas je potřeba více než jindy hlídat své myšlenky a věnovat se obnově svých sil a sil Země. V tento čas je důležité šířit lásku do všech koutů, ke všem lidem. V tento čas probíhá také důležité rozhodnutí ve vyšších sférách. Země bude puštěna a její tempo růstu již nebude udržováno. Nelze čekat na všechny, kteří musí vyrůst. Každá bytost jde sama za sebe, každý podle svého zasloužení. Je uvolněna hranice, která držela duše ve 3. dimenzi. V tomto čase je vše rozhodnuto. Stavidla jsou otevřená a každému tak, jak si zaslouží. Mocní vládci sluneční soustavy stanovili pravidla vzestupu a tento čas nahrává všem, kteří byli pilní a láskyplní. Stoupání je nezadržitelné. Vše však je regulováno, aby nevznikl chaos. Vy, bytosti Země, jste součástí úžasného procesu změny vědomí. Nezvratitelné změny, která vás posune za hranice času a prostoru. Jakákoli omezení nyní cítíte, jsou pouze ve vás samých. Jakmile se vaše bytost dostane do prostoru vyšší dimenze, poznáte svou podstatu. Není potřeba obav, neboť vše, co potřebujete k tomuto životu, jste již dávno stvořili.V tomto čase jste vy, lidé Země, postoupili do vyšší třídy, abyste opět zasedli do školních lavic a učili se novým věcem. Tentokrát však formou tvořivou, hravou a s láskou. Jakmile překlenete prostor času, budete osvobozeni.

 

28.8.2013

Rodiče, děti a vztahy

Situace je taková, že svět se mění. Člověk již nežije tak, jak dříve. Mění se zastaralé vzorce chování. Nastupuje doba, kdy je důležitá svoboda, ne manipulace a ovládání. Staré způsoby žití vztahů již nefungují. Trvání vztahu za každou cenu, pokud člověk cítí, že tento vztah mu již nic nepřináší, je zbytečná oběť. Je to bolestné a nenaplňující. Lásku je potřeba sdílet, cítit ve svém srdci. Omezení všeho druhu přinášejí vztahu smrt. To, že uvnitř vztahu žijí děti, které na toto doplácí, je z jedné strany bolestné. Z pohledu druhého však jsou to samostatné bytosti, které si z nějakého důvodu vybraly tuto zkušenost. Mnohdy je pro ně přínosnější žít v sice rozděleném vztahu, zato však v prostředí klidném a láskyplném, bez hádek a křiku. Mnohdy si rodiče myslí, že děti nevnímají atmosféru vztahu. Věnují pozornost sami sobě a svým problémům a nevšímají si chování svých dětí, ani výstražných signálů, že něco není v pořádku. Vnímání dětí je však velice zesílené. Vztahy, které nejsou založeny na lásce, vcítění se do druhého a jeho chápání, na vzájemné důvěře a úctě, budou dříve, či později skutečně procházet krizí a nakonec budou zrušeny. Zmizí důvod jejich trvání. V tomto čase je potřeba cítit se volně. A pokud je jeden partner svazován tím druhým, pokud je zde v čemkoli nerovnováha, již zde není to, co dělá partnerství smysluplným. Není potřeba si nalhávat, že se vše může změnit. Pokud by to šlo, již dávno by se tak stalo. V ojedinělých případech je možná změna, avšak jen tehdy, pokud si nesoulad uvědomují oba partneři a chtějí svůj život změnit, chtějí pracovat sami na sobě. Častěji však mnozí ustrnou a nechtějí změnu, bojí se změnit, jsou pohodlní a díky tomu odepíší zpočátku ještě fungující vztah, který by se ještě dal napravit. Není zde žádná rada, jak se zachovat. Přesto, jakmile se projeví alarmující příznaky nespokojenosti, je potřeba toto okamžitě řešit. Komunikovat s partnerem. V případě nemožnosti vztah obnovit, je však potřeba dívat se již jen sami na sebe a na to, co v životě chcete. Žádné obětování a plané sliby. Čas plyne a vy máte nárok na smysluplný a radostný život. Nesetrvávejte dobrovolně tam, kde se cítíte pokoření, méněcenní či zatracovaní. Vaše strachy blokují vše, čeho byste mohli změnou dosáhnout. Nedovolte jim to. Uvědomte si, co v životě chcete a za tím si jděte. Řešení se vždy najde.

 

23.8.2013

Jsme jiní

Lidé Země, stále potřebujete slyšet některé odpovědi. Mnozí se cítí vyčerpaní z neustálých změn. Tyto změny nejsou jen změny fyzické, jsou to také změny psychiky. Stavy vašich nálad se mění jako dubnové počasí. Ptáte se, odkud pocházejí vaše náhlé obavy a strachy, vaše smutky a bolesti, které se zcela nečekaně vynořují ve vaší mysli? Odkud pochází a jak k nim přistupovat? Toto je velice důležité. Odžíváte si takto to, co jste nezpracovali. Čím více energie vaše jemná těla získávají, tím lépe se zbavují odpadů. Nejen těla fyzická, ale i jemněhmotná se slaďují s vyššími vibracemi. Vaše prožitky mohou být různé, nejčastěji však právě dochází k uvolňování emocí, strachu a bolestí. Tyto emoce osvobozují tato těla a zátěž mizí. Vše, co prožíváte, vás posouvá. I toto. Pracujte s těmito stavy. Vnímejte je, pozorujte, co se s vámi děje, jak vás ovlivňují, ale nezasahujte. Uvědomujte si, že jakmile jim budete věnovat více pozornosti, prohloubí se. Jakmile je však uvolníte z mysli, zmizí. Jak již bylo řečeno, stále více bytostí se probouzí. A mnozí toto cítí. Mají pocit, jakoby měli během chvilky procitnout, jakoby to bylo již za dveřmi. A ano, je to tak. Je však potřeba tyto dveře otevřít. Je potřeba využít načasování. Všichni ti, kteří toto vnímáte, dostáváte zprávy od své duše, že jste na správné cestě, že přichází ten čas, abyste převzali důležitější úkoly. Vaše životy se výrazně mění. A pak, v jednu chvíli, zcela nepostřehnutelně, jakoby cvaknutím, si všimnete, že už jste jiní, vaše myšlení je jiné, vaše reakce a vnímání reality. Nečekejte na to, že se probudíte a bude vše jiné od základů. Postupujte každý svým tempem. Přesto je tento proces nezvratný a každý, kdo vás znal před několika lety a nyní může říci, že jste jiní. Sami to cítíte v sobě. Máte možnost vnímat sami sebe v několika fázích přeměny. Často můžete mít pocity, jakože sem nepatříte, nebudete zde chtít být. Ale v další chvíli si budete uvědomovat, jak nádherná je Země a život na ní, jak jste šťastni, že jste tu. Toto vás bude provázet i nadále, neboť vaše duše si to žádá. Mějte však víru, že vše lze změnit a že vy sami, tvořitelé, jste těmi, kdo tvoří a zároveň prožívají to, co stvořili. Mějte na paměti, že cesta k sobě může být dlouhá nebo můžete sami sebe nalézt lusknutím prstů. Buďte s Bohem a zůstaňte láskyplní a přístupní životu a tomu, co přináší.

 

18.8.2013

Odkrývání skrytého

Lidé Země, milujte sami sebe a připravte se na změny. Jste moudré, vyspělé bytosti. Mnozí z vás se zrodili v tomto čase, aby pomohli Zemi, aby pomohli šířit vlnu lásky a probuzení, aby šli příkladem ostatním. Je zde mnoho vysokých bytostí, s úkoly odkrývat skryté a nepoznané, probudit lidstvo a vést ho zpět k Bohu. Jsou zde bytosti, které se zavázaly k důležitým úkolům, aby vrátili zpět světu skrytá tajemství a vědomosti. Je vás zde mnoho, kteří znáte prastaré vědy, magické rituály a znáte podstatu tvoření. Vše toto se postupně začne dostávat do vědomí všem vám, kteří jste se zavázali. Nastal čas, aby bylo napraveno to, co jste kdysi pokazili. Mnozí možná zatím jen matně tušíte, ale časem pochopíte souvislosti. Aniž zatím chápete, cítíte, že jste kamsi vedeni. Je tu doba nápravy a přerodu. Poučení se z chyb minulých, z časů dávno zapomenutých. Je to čas odplaty, i čas odpuštění. Čas probuzení. Proměna, která přináší blaho duši. Hrozí nebezpečí, že by vše, co bylo dosud budováno, mohlo být opět pohřbeno. Avšak takové množství lásky již nelze zastrašit. Nebuďte bojácní a hleďte vzhůru, vy, jichž se to týká. Čas obnovy je tu.

 

12.8.2013

Země a my

Stav Země je povážlivý. Ty, lide Země, zapomínáš, že ona je tvá matka. To ona ti poskytuje vše, co potřebuješ ke svému životu. A jak jí to oplácíš? Tys přišel, aby ses učil, abys užíval vše, co ti bylo zapůjčeno. Ty však se nezamýšlíš nad tím, co potřebuješ. Bereš vše a nedáváš nic. Tys nedocenil Zemi jako svou matku, ale sám sebe bereš nade vše. V tomto, lide Země, budeš donucen se změnit. Tento čas již nepřeje hamižným a nenechavým. Tento čas osvobozuje a probouzí. A ty, lide Země, pokud nenalezneš pokoru, pokud se nevzdáš svých majetnických sklonů, budeš pykat za své činy. Ty, lide Země, který láskou oplýváš, ty ochutnáš již brzy ovoce, které Země nabízí. Ty, který se vciťuješ, miluješ a odpouštíš, tobě bude pomoženo. Zde však je potřeba zdůraznit, že očista Země je nyní daleko silnější. Mnozí se probouzí spolu se Zemí. A ty, lide Země, hledej pokoru a hledej cestu ke světlu. Nezůstávej v bahně pochybností, lží a strachů, neboť jak jsi zasel, tak také sklidíš. Svá provinění si vezmeš sebou stejně tak jako svá odpuštění. Lide Země, vzpamatuj se a buď věrný své duši. Nebo ta je laskavá a krásná. Tvá duše to jsi ty. Jak dlouho ještě potrvá, nežli pochopíš? Nežli zboříš hranice svých omezení a projevíš naplno svůj potenciál? Lide Země, buď pravdivý a tvořivý. Je to ohromný dar, který ti byl poskytnut. Svou silou boříš, ale i tvoříš. Mnohé jsi zapomněl, ale zase si vzpomeneš. A poté už nebudeš moci jinak, nežli být sám láskou. Maytreia

 

10.8.2013

Víte, co v životě chcete?

Lidé Země, máte před sebou mnoho práce v tomto čase. Tlak sílí a vaše psychické rozpoložení mnohdy neodpovídá tomu, jak byste se rádi cítili. Chtěli byste prožívat lásku a pochopení, klid a radost. Opak je však mnohdy pravdou. Stále více se vám daří chápat svůj život, přesto stále mnohé zůstává skryto. Snažíte se hledat odpovědi, ale ještě nejste ve stavu, kdy byste byli jasnovidní. Ještě je potřeba mnohé práce. Spoustu informací získáváte od své duše, ano. Ale kdo z vás ví, čemu vlastně věřit? Jaké informace jsou ty pravé? Kdo z vás ví, co v životě chce? Mnoho z vás stále opakuje stejné chyby… Umíte říci - toto ve svém životě nechci, toto se mi nelíbí. Ale kdo z vás umí říci, co je pro něj důležité, co je pro něj to pravé? Tato doba je příhodná pro to, aby prověřila váš charakter. Jak pevně si stojíte za svým. Abyste toužili po dobru, po vyjadřování svých myšlenek, hledáte osoby, se kterými si budete rozumět. Jste jako hledači pokladů, jejichž poklady však jsou skryté uvnitř nich samých. Žijete v době ohromných změn. Mnoho zablokovaných oblastí vašich životů je uvolňováno a to sebou přináší prožívání různých stavů. Od radosti a štěstí, po smutek, bolest a rozčarování. Stále ještě není konec tomuto procesu. Je toho skutečně stále velmi mnoho, co musíte zpracovat. Buďte aktivní a neustávejte. Pozorujte své reakce na situace kolem vás, vědomě řiďte svůj život. Čím více bloků odstraníte, tím lehčí se budete cítit. Boží požehnání máte. Jste to vy sami, kdo si určujete svou cestu. A pokud se vám nedaří, nemůžete vinit nikoho jiného, nežli sami sebe. V tomto světě již není čas zůstávat pasivní, stát stranou a čekat, jak se věci vyvinou. Členové světelné rady přichází, aby vás podpořili na vaší cestě. Bylo rozhodnuto, že Země se na chvíli odkloní od původního záměru a umožní všem jejím obyvatelům posun, který bude možno považovat za bleskový. Toto však je časově omezeno, aby i Země mohla pokračovat dále. Máte čas, kdy se můžete cítit velice vyčerpaní jak fyzicky, tak psychicky, pokud se rozhodnete urychlit svůj posun. Rozhodnutí však závisí na vaší duši. I tak máte co dělat se svými životy. Hledejte štěstí a lásku. Nebraňte se víře. Naopak, v cokoli uvěříte, toho se vám dostane. Musíte ale v sobě probudit svou sílu, svou skrytou energii tvořivosti. Máte před sebou velice náročné dny, které budou trvat téměř do konce tohoto roku. Přesto věřte, že vše je pro vaše dobro, pro váš růst, vše je pro vás!Milujeme vás a žádáme o trpělivost. Mějte svá srdce otevřená.

 

3.8.2013

Proč se trápit, když to není třeba?

Sluneční záře je velice silná v tomto čase. Díky slunci jste nabití energií, ale horké počasí přináší mnohdy také silnou únavu a vyprchání energie. Mnozí z vás jsou spokojeni a další znechuceni. Nikdy nic nemůže být přínosem pro všechny, stejně tak, jako situace ve vašich životech. Vydali jste se na cestu a nemůžete zůstat stát. Jednou jste si vybrali a již nezměníte svou volbu. A pokud ano, vaše cesta již nikdy nebude tou samou. Každým dnem i každou minutou volíte to, co si pustíte do života, to, co chcete absolvovat a co ne. Stále však má spoustu z vás pouze touhy ve svých srdcích a není ochotno svou volbu učinit. Stále se utíkáte ke svým vizím o štěstí, ale bojíte se je realizovat. Bojíte se, že byste snad mohli něco ztratit, ale nic získat. Bojíte se opustit to, co vám již více neslouží, ale co vám poskytuje (domnělou) jistotu. Jste chycení v pasti, neboť duše touží po změně, ale strach omezuje vše, co byste mohli pro sebe učinit. Vy nevíte, že budoucnost vám může přinést mnoho krásného, takového, co vás osvobodí. Vy si stále libujete ve svém trápení, které, ač vás občas silně rozruší, přesto je daleko pohodlnější, než cítit radost a štěstí, protože pro ně byste museli udělat právě ten nepříjemný krok. Proč jste dospěli tak daleko, že víte, co udělat, ale z pohodlnosti setrváváte v nepohodlí? Z našeho pohledu je toto nepochopitelné, ale chápeme, že váš pohled je jiný. Nejste slabí. Máte sílu na mnoho životů! Co je to, co vás neustále drží? Možná jste si vybrali, že budete překonávat překážky. Ale proč čekat na nejhorší? Proč čekat, až vás to bude bolet? Proč to neudělat hned? Pokaždé, když učiníte rozhodnutí pro změnu, objeví se ihned několik možností, jak vše vyřešit. Toto si pamatujte. Podívejte se kolem a hledejte příklady v ostatních, kteří podobnou situaci již dávno zvládli. Seznamte se s jejich zkušenostmi a hledejte ty své. Země je tak krásné místo, tak proč se trápit, když nemusíte? Uvolněte svá pouta, nenechte se omezovat. Dříve nebo později se vám vše povede. Nebraňte se tomu, zdolávat překážky. Učiňte si z toho zábavu. Využijte přitom svou moc dosáhnout cíle. Život je krátký na to, abyste stále čekali. Cožpak vás baví takto žít? Copak chcete neustále jen opakovat opakované? Máte přece na mnohem více. Jste my. Proto máte moc, která předčí cokoli. Buďte těmi, kteří jste původem, vzpomeňte si. Spojte se se svou duší a nezklamte ji. Milujeme vás a jsme s vámi i v dobách těžkých. Pamatujte si to a buďte si jistí, že žádná překážka vám nezabrání, abyste dosáhli svých cílů.

 

26.7.2013

Nepřinášejte oběti

Spoustu z vás cítí sílu současných dnů. Projevuje se mnoho energie slunce a jeho silný vliv na životy lidí. Stále ve vašich srdcích zní otázky ohledně toho, co máte v životě pochopit, co se naučit, ale také to, zda jste na správné cestě. Mnozí hledají potvrzení svých myšlenek, avšak u jiných lidí, ne ve svém srdci. Jakoby jste nedůvěřovali sami sobě, jediné bytosti, za kterou se můžete zaručit. Chybí vám víra a sebeláska. Učíte se pomáhat ostatním, ale proč ne sami sobě? Jste ve svých životech konzervativní. To, co se vám líbí u druhých, nejste schopni aplikovat sami u sebe. Někdy se může stát, že se bojíte prožívat to, co cítíte. Jakoby jste byli odstrkováni, jakoby jste si říkali ne, tohle já nemůžu. Ale proč? Proč se bránit tomu, co cítíte. Jsou to pro vás výzvy, které vám mohou zkvalitnit a zpříjemnit vaše životy. Nevyhýbejte se vědomě ničemu, co byste chtěli. Jste tady, abyste život prožili. Ne abyste ho odmítali. Vše, co chcete, je k dispozici. Tento čas vás vybízí, buďte otevření a nebojte se dostat ze sebe vše, co vás trápí, vše co máte na srdci. Nebojte se sdílet své pocity. Učte se důvěřovat sami sobě stejně, jako lidem kolem vás. Hledejte v každém jeho pravou podstatu. Budete konfrontováni se svými nezpracovanými věcmi i nadále. Stále více budete potkávat protějšky, které ve vás budou otvírat „ tajemnou komnatu“, kde leží ukryté vaše nezpracované a zasuté myšlenky, bloky, které jste se báli vynést na světlo. Nyní přichází nejtěžší fáze, uvolnění toho, co je uloženo v největších hlubinách. Pro mnohé to může být složité období, ale přesto je zde naděje, že duši se výrazně uleví. Měňte své životy a nebuďte zatuhlí. Vše, co neslouží, odstraňte. Ať je to jakkoli bolestné. Nehledejte výmluvy, nebuďte pohodlní a lehkomyslní. Neboť poté vás čeká ráj na zemi. Buďte těmi, jakými jste ve svých vizích. Nesklánějte se a nepodlézejte. Učte se milovat sami sebe a hrdě zvednout hlavu a kráčet dále. Nebojte se realizovat své touhy, své sny. Ani své lásky. Mnoho z vás žije ve vztahu, který mu nic nepřináší. Nepřinášejte ani zbytečné oběti. Uvolněte se a jděte za svou láskou. Nebuďte připoutaní k děravé lodi, co se potápí. Cožpak toto vás těší? Kampak až chcete dojít ve své bolesti? Mnohé je iluze. Vaše vnímání světa kolem je často krátkozraké, ovlivněné vašimi očekáváními tím, co vidět chcete. Zbořte tyto zdi a začněte život tak, jak to potřebujete. Milujeme vás.

 

20.7.2013

Modlitby a přání

Lidé Země, čas bude stále více zhuštěný a vy pochopíte, že pouze přítomnost je odpovědí a řešením. Mnohé informace, které v životě získáváte, jsou cenné v tom smyslu, že vám pomáhají utřídit si sami v sobě vše, co jste dosud prožili, pomáhají vám rozpomenout se na to, co jste kdysi znali. Vaše nesmrtelná duše je plná radosti, neboť cítí, že vaše cesta není nová, to jen vy sami jste našli ten pravý směr. Vše se v dobré obrací. Mnohé životy prošly změnou, aby v této fázi konečně rozkvetly. Vy všichni, kteří jste dosud tápali, již získáváte to, co ve svém srdci hledáte. A jsou to velké objevy! Možná budete mít pochybnosti, ale sami uvidíte a sami na sobě poznáte, že vše, co dosud bylo neúspěšné, bude změněno. Jste na cestě, která vás vede k hojnosti. Probouzíte se a vycházíte ze svých ulit, abyste se chopili příležitosti, abyste konečně prokázali odvahu a uskutečnili vše, co jste si předsevzali. Mnozí postupují jen velice zvolna, přesto se životy všech mění. Člověk bude stále více souznít s přírodou a stále více se bude ladit na kolektivní vědomí, stále častěji bude „načítat“ odpovědi. Čas i doba se mění. Ale vy již dávno nejste tak bojácní jako dříve. Máte odvahu a stále sílíte. Postupujte vpřed, lidé Země a sami sebe milujte jako nikdy předtím. Fáze obnovy započala a vy se vezete na této vlně. Brzy uvidíte změny ve svých životech. Byli jste do této chvíle ubíjeni a sráženi. Ale ten čas minul. Neboť nyní přichází spravedlivá odplata. Lidé Země, naučte se ve svých modlitbách žádat o vše, po čem toužíte. Nebojte se žádat více, nechtějte být skromní, ale proste za všechny potřebné a za vše, čeho se vám může dostat. Zdroj je neomezený. A pokud uvěříte, mohou se dít zázraky. Již dávno přece víte, že vše je pouze na vás samých. Ať jste překonali cokoli, zůstaňte nezlomeni. Můžete dostat vše, věřte tomu! I vaše těžkosti se zlehčí, neboť prožíváte svobodu ducha. Jen láska je skutečná.

 

 

13.7.2013

Volnost

Mnoho se děje kolem vás. Vesmírné pohyby jsou nezadržitelné. Vy ve svých ulitách často nevnímáte okolní dění, neboť vás zaměstnávají vaše vlastní starosti. Přesto všechno jste součástí Vesmíru a jste s ním propojeni. Na vaší úrovni je stále aktivováno čištění vašich zablokovaných energií, neboť s takovouto zátěží byste nebyli schopni pokračovat dále. Svět se staví na zadní, snaží se očistit a zbavit se násilí. Dosud však toto bylo nemyslitelné. Více světla produkuje také více tmy a bolesti, neboť vzdát se bez boje temnota nehodlá. Jste unaveni, avšak plni naděje, že vaše životy se již brzy budou moci změnit. Rádi byste vystoupili z manipulací a „matrixu“, který se vás snaží udržet nevědomé a poslušné, jako beránky. Čím dál více jste zadupáváni, ale také stále více toužíte vstát a osvobodit se z pout, které vám nasazuje vaše společnost a tento svět plný iluzí, nepravd a násilí. Země pokročila ve svém vývoji a vy lidé jste na dobré cestě. Stále více cítíte, že volnost se stává vaším jediným cílem. Cítíte, jak se mění vaše vnitřní hodnoty. Již nechcete kráčet se stádem, stále více z vás začíná vidět ten klam, kterým vás zásobovali po věky. Vaše duše znají svobodu a chtějí ji prožívat neustále. Stále více se projevuje vaše jedinečnost, setřásáte balast a snažíte se uvolnit vazby se vším, co již nepotřebujete, co nechcete. I přes to, že mnohdy se vám nedaří a nedokonale očištěné situace se mnohdy znovu vrací zpět. Přesto musíte být trpěliví a pokračovat. Jste pozorně sledováni a vaše činy jsou mnohdy zaslouženě obdivovány, neboť již dlouho nezažila Země tolik odvahy a silných rozhodnutí od tolika lidí během jedné éry. Vaše síla je nezměrná a pokud neustanete, dokážete se osvobodit. Nezoufejte, pokud se vám váš život zpočátku rozsype pod rukama. To je přirozené, ztrácíte původní oporu, hledáte sami sebe. Přecházíte ze starého do nového a chvíli potrvá, nežli opět najdete stabilitu. Ale věřte, že to stojí a bude stát za to. Pokud se cítíte rozpolcení a nenaplnění, pokud nevíte, kam patříte, vnímejte pouze sami sebe a tento svět, učte se vidět očima Boha. Jste průkopníci nového světa a každý začátek je těžký. Otevíráte cestu všem dalším, kteří přijdou po vás. Věřte tomu a buďte na sebe pyšní, neboť toto je jedna z věcí, kvůli které jste sem přišli. A toto je také důvod, proč jsou vaše životy tak obtížné. Přesto všechno si vedete výborně.

 

 

Ke vzkazu ze 6.7.2013 připojuji na žádost jednoho čtenáře ještě tento....

12.7.2013

Dá se obecně říci, jak přivést do svého života změnu?

Lidé Země, stále žádáte odpovědi, ale vy je přeci znáte. Vaše mysl je zastřená a vy se jen těžko propracováváte k informacím, které jsou uvnitř vás samých. Mnohé jste vědomě zapomněli jen proto, abyste svůj cíl sami našli. A teď žádáte, abyste byli obeznámeni. Nemůžeme vám konkrétně sdělovat, co byste měli udělat, neboť toto byla vaše volba, abyste byli vedeni tak, abyste si sami vzpomněli. Přesto však vám může být napovězeno. Vždy každá duše, která se cítí na světě osamocena a pohlcena v kruhu nemožnosti cokoli učinit, musí sama nalézt svou cestu. Pro každého je však rada jiná, neboť jste silné individuality. Vaše pocity odrážejí váš vnitřní stav. Pokud sami v sobě cítíte, že bloudíte, stává se to i ve vašem životě. Pokud jsi člověče na místě, kdy nevíš, kudy kam, zbav se nejprve této myšlenky. Ta tě spíše oslabuje, nežli by ti dodávala sílu. Musíš svou pozornost zaměřovat na vše, čeho se ti dostává, ne na nedostatky. To je nejdůležitější, co bys měl udělat. Nezůstávej stále sám, uvězněný ve čtyřech zdech, ale vyjdi ven, do přírody. Uč se získávat energii Země. Nebuď sám se svými starostmi, ale mluv o nich. Uvolňuj stres. Stále vyhledávej činnost, nenech sebe sama zahálet. Pokud ti osud přinese nucený odpočinek, využij ho pro své dobro. Uč se, věnuj svůj volný čas potřebným. Uč se spoléhat sám na sebe a neustále si připomínej, že máš vše, co v dané chvíli potřebuješ. Pokud se ti něčeho nedostává, je to proto, že sis to tak vybral. Ať již tím, jak přemýšlíš anebo při vstupu do inkarnace. Věř však, že nic není trvalé. Pracuj na všem, co jsi do té doby neudělal. Vše jednou pomine a ani to, že chceš mermomocí ze dne na den změnit svůj současný stav, svůj život, ti nepomůže. Čím více budeš lpět, tím hůře. Vše má svůj řád a čas. To si pamatuj. Pokud se naučíš vše přijímat a zaměříš svou pozornost jinam, budeš ke změně daleko blíže. Pokud máš pocit, že svůj život v dané chvíli nemůžeš ovlivnit, nezoufej, neboť dříve nebo později řešení nalezneš. Nemůžeš zkrátit svou učební lekci. Je pouze na tobě, s jakými emocemi se budeš vypořádávat. Ale věz, že z našeho pohledu a z pohledu tvé duše je vše v pořádku. Mohl jsi zbloudit, potom žádej, ať jsi veden správným směrem. Více informací již není možné sdělit. Osudy duší jsou rozmanité a spletité a ty svým smýšlením každý okamžik rozhoduješ o svém životě. Spoustu se toho musíš naučit, tak se tomu nebraň, nechtěj z toho odejít. Promeškal bys příležitost. Čas se naplní a ty opět půjdeš dál, posílen o své zkušenosti. Ač vědomě po změně toužíš, tvé podvědomí se jí v tu chvíli brání. Nezbývá, nežli se učit naslouchat sám sobě. A i když máš pocit nečinnosti, děje se kolem tebe mnohé. Více se již neptej, spíše se vypořádej se vším, co ve svém životě zanedbáváš.

 

6.7.2013

Proč se bojíte měnit své životy?

Máte v sobě mnoho strachu. Jsou to emoce, které se nastřádaly za dlouhou dobu, jsou uloženy v podvědomí a pokud se objeví spouštěcí situace, jsou aktivovány, okamžitě vyvěrají ve vaší přítomnosti. Nejste dokonalí ve svých životech, mnohé věci potřebujete zpracovat. Pro někoho se dokonce jeho život stává přítěží. Necháte se strachy ovlivňovat a mnohdy i pohltit. Ale máte přece tolik síly…. Máte možnosti. Jenomže co často děláte? Pouze útrpně čekáte na to, až vás z nepříjemné situace něco nebo někdo dostane. Bojíte se cokoli změnit, protože nevíte, co vás čeká. Jako klíšťata se držíte toho, co znáte. Projektujete svá očekávání do své budoucnosti. Co vás k tomu však vede? Možná jste si kdysi něco podobného prožili a tím se opět spustí vaše podvědomé reakce. Přesto však máte pokaždé možnost nepoddat se tomu. Proč se bát cokoli změnit? Z vyššího pohledu se vše pouze transformuje, nic nezaniká, mění se struktury a formy. Z vašeho přízemního pohledu však vidíte ve všem problémy a někdy dokonce nemožnost. Tvrdíte, že se nemůžete hnout z místa, že nevíte, co změnit, co udělat. Ale vy to víte. Jen to nechcete vidět. Necháte se ovládat svými strachy. V tomto pomůže pouze vědomá kontrola sebe sama. Pomůže hrdost a odhodlání, chtění zažívat něco lepšího. Proč se celý život trápit v situaci, která vám nic nepřináší? Proč se obětujete a neustále si nakládáte další a další náklad na vaše záda, až již nemůžete dál? Co asi můžete vnímat, přikrčení a sražení k zemi, na té nejnižší vibrační úrovni? A děláte to dobrovolně! Přece jste děti Boží a toto není váš svět. Váš svět je láska, radost a štěstí. Proč se bát je prožívat? Za to nemusíte nic zaplatit, jak si někteří myslí. Je to zvláštní, že pokud si můžete vybrat osvobození a nebo setrvalý stav, zůstáváte nehybní a nevědomí. Vaše strachy vás ubíjí a dusí. Kolik z vás je spokojených se svým životem? A kolik z vás se upřímně snaží toto změnit? Máte spoustu informací, ale neumíte je aplikovat v praxi. Copak není nic, co by vás motivovalo? Uvědomte si, jak žijete nyní. Jaká si myslíte, že může být vaše budoucnost? A pak se již dostáváte do zapeklité situace, neboť si sami dobrovolně tvoříte začarovaný kruh a máte pocit, že z něho neumíte vystoupit. Ale to je lež. Vždy máte možnosti provést změnu. Můžete cokoli. Ale ze strachu uděláte jen minimum. Chápeme, že lze jen pomalu překonávat sama sebe, své sklony a zvyklosti. Ale nic není nemožné. Kdybyste věděli, jak by se vaše životy změnily, kdybyste to dokázali. Životní síla by proudila a váš život by byl radostí samou. Byli by jste volní jako ptáci. Vyzýváme vás, abyste přestali být zkostnatělí. Abyste se rozhodli změnit vše, co již neslouží. Vyberte si lásku a radost, odevzdejte nepotřebné. Zvedněte se ze země, ať začnete růst. Milujte sami sebe a nedopusťte, abyste se trápili a abyste trpěli. Nebuďte oběťmi sami sebe. Není třeba se litovat. Je potřeba překonat strach a konat. Milujeme vás.

 

28.6.2013

Síla lásky a víry

Lidé Země, toužíte cítit lásku, toužíte vnímat sílu stvoření. Přišli jste, abyste se projevili v této realitě. Člověk je bytost silná, schopna cokoli. Nemusíte se cítit pokořeni. Jste částí Boha jediného. Jste spojeni. On vás vyslal, abyste ho pochopili, abyste poznali jeho skrze vás samotné. Láska je vaší podstatou. Nebuďte zlí a podlí, ale hledejte moudrost a víru. Mnoho z vás sešlo z cesty. A rádi byste se na ní zas navrátili. Jste pány svých životů. Mnozí jste jen vylekaní a bojíte se rozhlédnout v této temnotě. Ale skrze temnotu můžete nalézt světlo. To světlo jste vy sami. Vaše duše se probouzí a objímají s láskou vše, co jim přináší pokrok a pochopení. Není zde láska, která by hory přenášela. Ale můžete ji zde takovou probudit a šířit. Lidé Země, pamatujte na sílu modlitby a lásky, mějte svou víru. Jen s láskou najdete cestu k Bohu. Nezůstávejte uvězněni v temnotě. Světlo vás vede. Od svých duchovních průvodců jste vedeni tam, kde sídlí láska. Možná budete schopni časem pochopit tu sílu stvoření, kterou jste v mnohém opomíjeli. Sám Otec Stvořitel napomáhá vašemu probuzení. Hledejte a bude vám dáno. Lidé Země, milujte sami sebe a milujte vše živé. Díky lásce naleznete svého Otce. Díky lásce pocítíte spojení tak silné, že se vaše srdce rozzáří a slzy vytrysknou na vaši tvář. Taková je síla lásky. Kéž byste pochopili…. Mohu vás jen ubezpečit, že jste a budete vedeni. Miluji vás a žehnám… Maytreia

 

23.6.2013

Domov

Není zde touha změnit svět. Není zde radost z bytí. A toto dál rozežírá lidská srdce. Vytratila se láska a víra. Lidé se bojí a jsou pošetilí, že si myslí, že takto svět může pokračovat dále.  Beze změn a pochopení, bez přijetí. Vy tu nejste proto, abyste se bránili neočekávanému, abyste se bránili změně. Vy máte změny podporovat. To, co zde bylo věky neznamená, že je to správné. Sami cítíte, že tudy cesta nevede, ale držíte se toho všeho jako blázni, kteří nemají potuchy, že jsou blázny. A přesto v sobě nosí naivní radost ze všeho, co mohou zkoumat, ze všeho, co jim přináší vzrušení. Člověk často pochybuje o svém konání. Ba dokonce o tom, co vyslovuje. I tomu už v té chvíli sám nevěří. Jak potom může tvořit svůj svět, svůj život? Možná máte strach. Ale proč nezkusit vše, k čemu vás život vyzývá? Jste tu jako slepci, kteří touží vidět krásy kolem sebe. Odjakživa tu vše bylo. Kdo se však pozorně dívá, opravdu tu krásu vidí. Vidí ale pravdu? A kdo pozná lež? Svět je zvláštní místo. Nádherné a divoké a také kruté a bolavé. V mnohém však neutěšitelné. Není proč se bát více. Strachy ovládají. Maří lásku a radost. A vy lidé Země chápejte, že domov si nosíte ve svém srdci. Nebojte se o něj. Domov dělá váš klid a rozvahu, vaši lásku a pochopení, pocit bezpečí. Nehledejte nikde jinde, nežli v sobě. Nikde více nenajdete. Zbytečně ztrácíte čas. Ať jste kde jste, vy jste ti, kteří tvoří vše, co vám patří, vše, co lze. V životě jsou mnohé bolesti, které nedokážete odpustit. Ale čas vše obrousí jako řeka kámen. V neodpuštění není možné hledat lásku. Otevíráte dveře, které vedou do vašeho vysněného světa. Držíte sami sebe uvězněné a přesto byste mohli vyjít a být svobodní. Máte v sobě klíč, který odemyká všechny zámky. V čase polarity jste součástí všeho, co je. Nevidíte však, jak se vše mění. Říkáte, že si nevíte rady se svým životem, ale je to tak doopravdy? Nejste jen bojácní a zklamaní životem natolik, že necháte vítězit své strachy? Hledáte odpovědi v mysli, obracet se však musíte do srdce. Není proč litovat minulosti. Je potřeba se odpoutat. Brána se otevírá a vy jste zváni. Nahlédněte a vstupte. Nechte vše za sebou, neboť již máte nové možnosti. Nečekejte na nikoho, soustřeďte se a jděte za svým cílem. Vyslyšte sami sebe a již nepodléhejte klamu. Proces přeměny dávno začal a vy jste její součástí. Tady a teď.

 

12.6.2013

Odpouštění

Nová Země se odpojuje. Čas zde nehraje roli. Není zde jiná možnost, nežli stoupat vzhůru. Jedinci světla jsou neseni a budou znovu a znovu podporováni. Člověk si uvědomí, že je zde proto, aby se učil tvořit. Aby se naučil hledat a nalézat, aby se naučil žít mír ve svém srdci. Od roku 1980 se Země sama rozhodla stoupat a nic jí v tom nemůže zastavit. Nový život se probouzí i přesto, že starý ještě neodešel. Tento předěl je úžasný z hlediska učení duší. Pro lidské tvory je však velice zátěžový. Během tohoto roku se mnohé mění velkou rychlostí. Stále více se stáváte součástí vyšších světů, lidé Země. Vaše píle a rozhodnost dojdou cíle. Mnoho z vás se stává součástí obnovy a návratu ke všemu ryzímu, původnímu, k hodnotám lásky a soucítění. Neuvidíte celkový vliv, který váš postup má na dění ve vesmíru. Přesto je tato síla nezměrná. Děkujeme za to, že se stále znovu snažíte, že nepolevujete. Naučte se ale více odpouštět, protože čím lépe to zvládnete, tím méně tíhy budete pociťovat. Svět žádá a potřebuje odpouštět. A také buďte i nadále pevní ve svých rozhodnutích a stůjte si za svým. V mnohém jste podobní svým tvůrcům, vzpomeňte si. Není zde mnoho času, abyste se rozmýšleli. My jsme tu pro vás, stejně jako vy jste s námi. Pokračujte dále a pomáhejte si navzájem. Je to velice potřebné. S láskou a navždy…

 

 

4.6.2013

Překonání sebe samých

Zlo se šíří a lidé jsou jeho původcem. Stále ještě není metoda, jak přimět vládnoucí vrstvy k tomu, aby změnily svůj postoj. Stále ještě je zde boj o majetek, peníze jsou hnacím motorem. I přesto, že mnoho lidí se obrací ke světlu, k lásce a pochopení. I přesto, je stále síla temna silná. A časem může i sílit. Je zde mnoho změn, které probíhají a proběhnou. V lidech často probíhají velice silné „pochody“, které nutí přeorganizovat celé jejich životy. Přestavět nejen své životy, ale hlavně svůj přístup a náhled na život, na druhé lidi. Tento čas je časem změn a časem boje mezi dobrým a špatným. Přesto jsou potřeba obě polarity, abyste pochopili, na kterou stranu se máte přiklonit, abyste věděli, s čím máte co do činění, abyste znali následky svých rozhodnutí, kterých se často zbavujete dlouhé věky. Je mnoho z toho, co vás ve vašich životech ovlivňuje. Zasuté programy a bloky, které jste si nastřádali za staletí, ale mnohdy jen vaše negativní smýšlení nebo vaše strachy. Ať je to jak chce, všichni hledáte řešení. Často by vám pomohlo jen to, abyste se na svůj život podívali očima jiných, někdy však je původ problému daleko složitější. Všichni hledáte pomoc na své cestě, abyste se již netrápili, abyste uvolnili vazby, které vás drží v zajetí. Často lpíte na svazcích, které vám již nic nepřináší jen proto, že se bojíte být sami. Bojíte se, že samota vás udolá. Málokdo z vás najde odvahu změnit sám od sebe zvyky a situace žité 20 let i více. Zarostli jste a již se nehýbáte. Chtěli byste cítit klid a bezpečí, ale za jakou cenu? Budete i nadále z tohoto vytrhováni. Nechcete přece ustrnout a zemřít. I když mnohým myšlenka na odchod již přišla na mysl. Proč být na Zemi, když je zde tolik problémů. Na co jste tady, když tu být nechcete? Ale chcete. Sami jste se pro to rozhodli. A teď se chcete vzdát bez boje, litujete se a hledáte všechny možné výmluvy pro to, abyste nemuseli být aktivní, abyste nemuseli překonávat nepohodlí a obavy. Život není o tom, být obětí osudu. Život je o tom osud překonat a překonat sám sebe. Na to pamatujte a také to mějte denně na mysli. Neboť stále a opakovaně podceňujete sami sebe. Znovu se necháte ovlivňovat a znovu ztrácíte svou sílu a sebedůvěru. Přece vás to nemůže bavit donekonečna. Seberte se a nedopusťte to již. Spojením rozumu a srdce dokážete vše, tak už si to konečně přiznejte.

 

27.5.2013

Maličkosti všedního dne

Lidé Země, tento čas je rozhodující. Mnohé zmatky zavládly. Mnozí se již nesnaží o změny, neboť nemají sílu. Jsou tu lidé, kteří se vzdávají, i když se ještě nedávno cítili plno síly. Jste unaveni a utlumeni, cítíte nejistotu a zmatek. Obavy zatemňují vaše jindy pozitivní myšlení. Pokládáte si otázky…Kam až toto vše může vést? Je ještě nějaké řešení? Jaká bude budoucnost a dá se ještě něco udělat? Vaše fyzické životy jsou v mnohém náročné, cítíte se nemocní, podrobení. Fyzická těla mnohých jsou velice oslabena a často podléhají nemocem. To vaše psychika je oslabena nedostatkem víry. Víry v sebe a víry v dobro. V to, že jste silní, že jste schopni vše zvládnout. Není nic, co by vás těšilo a když, tak jen na mizivou chvilku. Ale největší tma vždy bývá před úsvitem. Je zde velká naděje, že vaše problémy končí. Dostáváte nyní velmi silnou podporu a pomoc. Jste učeni, jak svá těla ozdravit. Přichází k vám nové informace. Přichází k vám láska. Jak zpracovat a přijmout vše, co činí váš život bezvýchodným? Věřte, že se to týká většiny z vás. Tento vnitřní stav souvisí se změnou vás samých. Měníte se a neumíte si s tímto ještě poradit. Mění se vaše životy, realita. Ale vy ještě neznáte nové způsoby práce s tím, co prožíváte. A tak zkoušíte vše možné. Mnohé vnější situace odrážejí vaše vnitřní stavy. Proč je ve vás tolik zoufalství a obav? Vše je ale součástí vás samých. Je potřeba přijmout vše, ať již pozitivní nebo negativní. Přijmout sebe. Není potřeba se litovat, ale přijmout odpovědnost za svůj život. Neboť jinak budete stále tápat, stále zoufat a propadat se do tmy. Můžete si vybrat. A co když není nic, co by vás těšilo? Vždy je něco, co vám pozvedne náladu, co vás uvede do pozitivního stavu. Je to příroda. Je to dobrý skutek, láskyplná myšlenka, pocit uspokojení z dobře vykonané práce, z toho, že se vám něco povedlo, z toho, že je krásný slunečný den. Je mnoho možností jak rozsvítit svou mysl, jak pohladit svou duši, jak prožívat chvilky štěstí a radosti. Maličkost  k maličkosti plodí velkou věc. Nebraňte se ničemu, co je potřeba prožít. Ale hledejte cokoli, co osvětlí váš den. V tom je síla, v tom je úspěch. Nepoddat se.

 

21.5.2013

Pomoc

Po mnoho tisíciletí byli slabí lidé utiskováni silnými. Svět kráčel ke zkáze a sílilo zlo. Nebylo zde možné prožívat lásku do té míry, aby byla schopna měnit vnitřní stav člověka. Pouze vybraní jedinci měli toto privilegium. Na Zem však přišlo mnoho lásky v tomto čase. Spojením duší, které patří vysokým dimenzím, bude umožněno rozšířit řady bytostí, které se stanou centrem Nového světa. Je tu možnost zapojit se do tohoto procesu. Každá bytost má ve svém srdci místo, kde jsou uloženy všechny její zkušenosti, vše, co je připisováno lásce – tvořivé síle Vesmíru. Několik z vás je spojeno s vysokými bytostmi, které vám umožní prožít na několik okamžiků sílu spojení. Budou vám chtít ukázat opravdovou sílu lásky. A právě v tento čas se budou zde na Zemi materializovat dávní mistři, kteří zde slouží jako ochránci Země. Mnoho z těchto bytostí se vyzáří do prostoru a ovlivní některé z vás, kteří jste připraveni. Mnozí budou osloveni během spánku a bude jim předáno mnoho nových informací, které poté použijí ve svém životě. Budete dále oslovováni a budete dále učeni novému. I v této zemi jsou v malém množství zastoupeny vysoké bytosti. Je zde spoustu z vás, kteří pomáháte nést světlo, kteří vedete ostatní, ukazujete jim cestu. Ale pouze pár z vás jsou ti, kteří jsou skuteční vůdci. Hledejte indicie a podporujte je v jejich cestě, neboť není snadná. Naslouchejte přitom svému srdci, neboť to vám může nejvíce pomoci. Stav mysli je přitom důležitým ukazatelem. Kdo je schopen uvolnit se z myšlenkového procesu, naučí se velice rychle rozumět zákonům vesmíru. Cesty, po kterých kráčíte, jsou stále znečisťovány, stále zasypávány překážkami. Čím více se učíte a čím výše stoupáte, tím je vaše cesta obtížnější. Duše má právo rozhodnout se, co zahrne do svého života. Její fyzická inkarnace však nechápe některé důsledky svých činů. Nechápe, že nevidí všechny souvislosti. Do té doby, dokud se nenaučí dívat se shora. Toto se však může podařit pouze poté, co vzhůru vystoupá. Do té doby potřebuje ty, kteří již touto cestou prošli a umí pomoci.

 

12.5.2013

Jak se vypořádat s tím, co nás potkává?

Tato věta obsahuje složitost života a životních lekcí. Tato doba je doba změn. Staré končí, nové přichází. Žijete v předělu mezi dvěma obdobími, mezi dvěma způsoby žití, vybíráte si z možností, ale také stále častěji jste nuceni přebírat zodpovědnost za svůj život, za to, co chcete žít. Přišli jste, abyste zažili tuto dobu, abyste se naučili tvořit svůj život vědoměji, nežli kdy dříve a tím se přiblížili svému Bohu, Vesmíru, své podstatě. Každý dostává šanci v mnohém se posunout. Proto k vám přichází výzvy, které se učíte zvládat. Je to pro vás velice těžké, neboť přicházíte o jistoty, které vás dosud držely nad vodou. Každý měl v životě alespoň nějakou jistotu … práci, oporu partnera, oporu rodičů… Toto vše nyní ztrácíte a Vesmír po vás chce, abyste se učili být samostatní a nespoléhali se na jiné. Chce, abyste začali více věřit sami sobě a naslouchali si. Abyste tuto jistotu hledali v sobě. Každý má svou vlastní cestu a musí se vypořádat s výzvami, které si vybral. Mnoho z vás přišlo o práci, o své blízké. Společnost vás vysává, oprátka kolem vašich krků se utahuje a musíte vydávat mnoho energie, abyste získali zpět svou identitu, svůj život takový, jaký byste chtěli. Někdo to nezvládne a opustí tento svět. Někdo však nalezne v sobě sílu bojovat a dostat se z toho všeho. Není však žádná rada, jak se udržet „při smyslech“ a nepodlehnout. Je zde opět slovo jistota. Ale tentokrát jistota víry v sebe a svou sílu. Jistota v to, že vše je v pořádku tak, jak má být. Jistota, že touto situací vám Vesmír dává možnost růstu, uvolnit emoce, dává možnost prohlédnout, posílit se a zvítězit. Neboť lidského ducha nelze spoutat. A jak říkáte vy sami, všechno zlé je pro něco dobré. Vždy, i v těch nejtěžších chvílích, máte možnost výběru. Vždy existuje řešení, i když ho zrovna nevidíte. Když ne hned, tak za pár okamžiků, dní, či týdnů, nic netrvá věčně. Žádáme vás, hledejte svou vnitřní sílu a neztrácejte naději a víru. Už jste toho tolik zvládli. Vaše odhodlání pokračovat dále vás bude držet nad vodou, vaše víra vás posílí. Vždyť jste prošli tolik životů a tolik zkoušek a přesto znovu dál a dál vstupujete na nové cesty. Nyní a navždy si pamatujte, že uvnitř vás se skrývá světlo, jehož síla tvoří vše, po čem toužíte. A i když se můžete cítit zlomeni, tato síla vám pomáhá růst, pomáhá vám žít.

 

5.5.2013

Síla

Čas se naplnil. Den se prodlužuje a přichází další rozhodující období. Duše se stále více probouzejí, je to opravdu nečekané, že v takovéto míře. Stále ještě není rozhodnuto o průběhu dalších dní, přesto se dá říci, že vše probíhá nad očekávání dobře. Díky vám a vaší snaze. Děkujeme a přejeme hodně síly i dále, neboť přijdou dny, kdy budete potřebovat mnoho síly. Stále častěji budete konfrontováni s negativními stránkami ve vás samých. To proto, aby vše bylo dovedeno k dokonalosti. Vyšší vibrační pásmo nepodporuje negativní stavy  a pocity zmaru, strachu a nepřijetí. Je potřeba vše zpracovat beze zbytku. A proto dostáváte tyto výzvy, proto vaše životy nesou známky obav a stále častějších pocitů beznaděje. Vše se stupňuje. To, co je pro vás neúnosné, je potřeba odstranit. Vaše cesta byla dávno naplánována vámi samými. Vy jste ti, kteří chtěli kráčet v tomto čase touto zkušeností. Probuďte svou vnitřní sílu a použijte ji na řízení směru své cesty. Můžete vše zvládnout. Není třeba poddávat se. To není nutné. Jste zde právě proto, abyste poznali svou vnitřní sílu. Sílu své volby, sílu lásky.

 

29.4.2013

Zaměřte se na sebe

Mnoho dní a nocí se stále cítíte slabí. Jste často unaveni a život může být pro některé otupující. Cítíte se pod vlivem negativních energií, ale to není ta pravá příčina únavy. Jste na cestě vzestupu. Síla energií, které na vás působí, přesahuje hranici, kterou jste dosud zvládali. Toto je ale nutné. Je potřeba urychlit to, co je potřeba zpracovat. Jsou někteří, kteří sami sebe brzdí ve vývoji svými strachy a obavami. Chápeme, že je velice těžké překonat sám sebe, změnit ze dne na den to, co jste byli zvyklí dělat celé věky. Tato proměna je velice těžká. Nicméně také velice důležitá. Pokud se budete bát cokoli změnit, nikdy se nedostanete na cestu do nové reality. Vždy budete uzavřeni ve světě, který se vám v mnohém nelíbí. Neustále kolem dokola budete prožívat to, co nechcete a co vás dusí. Toto není vaše cesta, neboť vaše duše přišly právě pro tuto změnu samou. Nyní jste vystaveni tlakům, na které reagujete velice různě. Díky tomu se však probouzíte. Čím více lidí bude probuzeno, tím rychlejší postup vás čeká, tím méně času strávíte tam, kde mnozí z vás zůstávají již jen silou vůle, neboť vaše touha vás vede vzhůru. Je nyní mnoho duší vystaveno tlakům a velké množství z nich odejde do konce tohoto roku. Nenechte se pohltit smutkem, pokud to bude někdo, koho znáte. Je to proto, že tyto duše nejsou schopny přijmout podmínky postupu. Čas vám však napomáhá a jakmile si připustíte, že vše je pro vaše dobro, budete ještě více usilovat o pokrok sebe samých. Vždyť víte, co máte dělat! Pro někoho se může zdát zcela nepochopitelné, jak jsou někteří lidé schopni neustále dělat ty stejné chyby, i když přesně ví, kde ty chyby jsou. I když přesně ví, co udělat pro to, aby mohli pokročit dále. Ale to je škola duše. Máte možná pocit, že nejste schopni uvolnit se z chození „dokola“. Pokud si uvědomíte, že stačí jen být pevný a uplatnit svou vůli, můžete vystoupit a nemusíte se dále namáhat. Síla energií vás vede k tomu, abyste již déle nepodléhali manipulaci, ale zaměřili se na svobodu. Abyste hledali lásku a pochopení. A odmítali lež a pokrytectví. Abyste se nenechali nutit k tomu, abyste poslouchali jiné a dělali to, co chtějí oni. Zaměřte se na sebe. Věnujte svůj čas sami sobě. Vždyť dávno víte, co máte dělat. Nelze to donekonečna opakovat. Je potřeba růst. To je vaše realita. To je váš smysl života. Být připraven na výzvy života a přijímat je. Učit se a milovat. Vzpomínat si a uvědomovat si souvislosti. Hledáte složitosti, ale nevidíte tu jednoduchost.

 

22.4.2013

Čas vědomých bytostí

Na vaší cestě jste posíleni láskou. Cesta vede přímo, i když obsahuje spoustu překážek. Nový život je pro každého ukázkou, že zvládl své učení. Každá bytost v tomto čase činí rozhodnutí, která jí vedou ke zpracování všeho, co potřebuje. Mnozí se obávají, hledají jistotu. Je potřeba si uvědomovat, že vše kolem se mění. To, co jste znali, už nebude existovat. Není možné spolehnout se na to, co jste prožili. Vaše zkušenosti se stávají odlišné od těch minulých. Životy se zkvalitňují, vědomí lidí se rozšiřuje a každý okamžik života přichází něco nového. Je stále větší tlak na bytosti v lidském těle. Stále více propadají skepsi, stále více se šíří nenávist, panika a strach. Zlo bojuje o svůj post. Vše vrcholí. Čas vědomých bytostí nastává. Čas, který mění své hranice, se bortí a splývá. Dny jsou plné práce. Není čas odpočívat. Tlaky se zvyšují. Tento svět je opravdu bláznovstvím. Ale toto je jen iluze, uměle vyvolaná. Nemáte být těmi, kteří prohlédnou, máte být bytostmi bez mozku. Naštěstí není možné tento stav dlouho udržet. Dříve či později musí dojít ke zhroucení a nastavení nových pravidel. Jen je potřeba trpělivost a víra. Člověk vždy toužil po tom, co neměl. Tentokrát je to láska a klid na duši, cesta porozumění a sjednocení. Dosažení jednoty. I přes všechny nepokoje světa. Tento cíl musí mít stále více následovatelů. Jen tak se svět může změnit. Jen tak se svět stane lepším. Jen tak.

Je blízko krása, která uchvacuje. Moc přírody sílí. Na nebi je plno změn. Jsou zde všichni, kteří se připravují. Během května se probudí další vlna lidstva. A tato vlna posílí světlo, které stoupá k obloze. Den se chýlí ke konci a nastává noc. V noci jsou všichni obezřetní. Nikdo nechce mít pocit strachu, přesto strach existuje. Není ale jen výplod choré mysli? Není to jen emoce bolesti a ovládání? Noví jsou probuzeni, staří jsou povzneseni. Tak to nyní nastává. Čas se bortí a hranice času se rozplývá. Po každé takové změně je vše ostřejší a člověk zažívá dejavu. Brána času se otevřela a nový pořádek se připravuje. Nyní budete sami přeneseni ve svém vědomí. Nebuďte však zklamáni, vše je jiné, než se jeví. Opona padá a hra života se mění. Nastává tvoření si vlastní reality. V mnohém se liší od té původní, přesto vychází ze stejného základu. Brány v jednotlivých dimenzích jsou propustné. Nasávají sílu zrození se v novém světě. Není již možnost hledat dlouho odpovědi. O této cestě bylo již rozhodnuto. Na této cestě budete sami tím, kým si přejete být. Nakonec budete spaseni.

 

 

 

13.4.2013

Transformace

Mnoho lidí potřebuje pomoci. Každý jedinec přišel, aby posunul své vědomí, aby se stal bdělým a aby získal cenné zkušenosti. Každá bytost ve hmotném těle má možnost změny. Každá bytost také dostává příležitost naleznout spojení s ostatními, spojení s Bohem. Ti, kteří jsou připraveni, půjdou cestou lásky. Ti, kteří odmítají cestu vzhůru, budou stále stejní, jejich vnímání se nezmění. Všichni tvorové jsou na cestě, která však  pro každého končí jinak. Mnozí ještě pochybují, přesto čas nastává. Vaše realita se mění a časem budete vnímat mnoho nového. Nový svět pro ty, kteří jsou probuzeni. To, co se děje nyní, je velice silné pro všechny tvory. Mnozí jsou velice unaveni a nemají sil jít dále a proto odcházejí. Naopak někteří jsou den ode dne silnější a jejich těla se začínají odlišovat od ostatních. To, co probíhá, lze nazvat transformací ducha. Avšak půjdete jako celá bytost. Začněte se měnit. Začínáte se ukotvovat ve vyšším rozměru. Vaše tělo transformuje. Dnem i nocí se utvrzujete, že vaše cesta nekončí, ale začíná. Nakonec pochopíte, že změny jsou již tak silné, že není možné si ničeho nevšímat. Realita je neobvyklá a také jste již upevněni jinde. Odpovědi jsou stále jasnější a přesnější. Nacházíte vše, co potřebujete pro svůj vývoj. Máte možnosti, o kterých se vám dříve ani nesnilo. Obracíte se k vyšším bytostem a stoupáte spolu s nimi. A budete stále výše. Den za dnem stoupáte. Aniž to postřehnete. Reagujete na výzvy a jste nuceni je přijímat, stáváte se tvořiteli svých životů. A vše se mění. Nebudete se bát toho, co přichází, protože budete mít jistotu ve svém srdci. Začnete se více angažovat ve svém životě. 

 

6.4.2013

Člověk

Láska je nejsilnější emocí. Spojuje rozdělené, léčí zraněné. Země i její lid se ztrácí během těchto dní v soubojích dobra se zlem. Čas je proti, neboť jeho vnímání je zkresleno. Člověk je bytost laskavá a silná ve své podstatě. Přesto jsi člověče snadno ovlivnitelný. Následky toho poté těžce splácíš. Není zde bojů, pouze ti silnější ovládají ty slabé. Často se poměry sil nedají změnit, neboť to, jak jsi silný, závisí na pouze tobě. Láska má mnoho podob. Přesto díky ní vznikají konflikty. Není zde rozlišení mezi láskou a závislostí. Není zde klid a pokoj. Je zde mnoho sobectví a žárlivosti. A stále znovu se bojuje o přízeň, o moc. Stále znovu a znovu se vedou bitvy, které ničí lidskost. Není zde nic, co by se dalo změnit. Pouze ty sám a s tebou tvá lidskost a víra. Člověk je tvor nepoznaný. Ale často člověče umíš překvapit. Naučíš se mnohé, ale využíváš to mnohdy jen pro své sobecké účely. Není zde mnoho nového ode dne zrození času. Stále stejné konflikty a bezpráví. Byly zde možnosti vše v běhu času změnit. Avšak člověk je nevyužil. Další příležitost je nyní. Co si však člověče vybereš? Chceš člověče léčit nebo umírat? Chceš milovat nebo nenávidět? Chceš věřit nebo se podceňovat? Přece už dávno víš, co máš dělat. Nač tedy stále čekáš? Jsi tak silný! A přesto mnohdy slaboch. Tvoje hravost je schovaná uvnitř tebe a v sobě také to nejlepší skrýváš před očima ostatních. Místo, abys projevil svou podstatu. Proč stále nechápeš, co se kolem tebe děje? Proč zavíráš oči a nechceš vidět? Vždyť můžeš vše, co si zamaneš. Uvědomuješ si to vůbec? Je tu spoustu vysokých bytostí, které šíří lásku mezi ostatní. Ale ty málo posloucháš. Někdy spíše dokola opakuješ to, co jsi slyšel, aniž bys přemýšlel nad tím, co ti bylo sděleno. Nauč se věřit svému srdci. To je pro tebe začátek. To je tvoje brána k vědění. Odpovědi jsou ti vždy k dispozici. Věnuj jim víc pozornosti. Slyš hlasy, které tě vedou. Naslouchej své duši. A už se probuď.

 

2.4.2013

Proč jsme přišli?

Každý hledající dříve či později narazí na otázku „Proč jsem tady a jaký je můj úkol?“ Nehledejte v těchto dotazech nic zvláštního a nadpozemského. Je to odpověď duše, která se zvedá z prachu a začíná pociťovat spojení se svým duchem. Každý hledající dříve či později přijde na to, že přichází hlavně kvůli sobě samému. Že jeho úkolem je pozvednout sebe sama, propojit se se svým vyšším Já a dosáhnout jednoty. Přicházíte, abyste zpracovali své chyby, odpustili neodpuštěné, abyste zdokonalovali sebe sama a učili se měnit svět. Cítíte, že jste povoláni. Ale k čemu? Přece, aby díky vám byl změněn svět. Aby se svět stal láskyplným místem, plným spokojených bytostí, které skrze sebe pozvedají ostatní. Váš osud je vepsán ve vašich duších. Nebojte se přijmout výzvu života a buďte pevní ve svých zásadách. To, proč jste tady, je hlavně proto, že cítíte potřebu pomáhat, snažíte se probudit sami sebe. Dovést sami sebe k dokonalosti, k otevření spojení mezi svým srdcem a svou duší. Přišli jste uvolnit vše, co jste v dobách zdejších pobytů nahromadili. Vaše duše chce žít ve světě lásky, bez bolesti a strachu. Tato cesta je velice dlouhá, ale každý maličký krůček je přínosem. Vaše poslání je být příkladem těm ostatním. Milovat svou rodinu a cítit pokoru k životu. Nést následky svých činů a učit se vypořádat se vším, co vám život přináší. Žít tak, abyste měli čisté svědomí a cítili klid na duši. Je to mnoho úkolů. A bude trvat dlouhou dobu, nežli dosáhnete dokonalosti. Přesto se kvůli tomuto stále budete vracet. Abyste zmírnili vliv svých chyb, abyste znovu milovali, znovu se loučili. Jste děti světla a jste ti, kteří si zvolili světlo nést a vlévat naději do všech, kteří po tom touží. Nakonec budete sami spaseni.

&nbs