Tato stránka se týká energií.

Pokud byste měli cokoliv na srdci nebo nějaké problémy, stačí napsat na kontakt uvedený na první straně.

 

                              

 

 

Zde jsou příklady práce s energií ....

 

Jak přetnout pouta (negativní energie)


1/ Posaďte se pohodlně na místě, kde vás nikdo nebude rušit.
 

2/ Vyvolejte představu kořenů prorůstajících z chodidel dolů do země, které vás posilují.
 

3/ Klidně dýchejte, abyste se uvolnili a cítili se přirozeně.
 

4/ Povolejte archanděla Michaela a jeho "legie světla". nalaďte se na jejich energii. Požádejte Michaela, ať přetne všechna
    svazující pouta, odstraní energetické implantáty a zbaví vás duchů, kteří se k vám připojili.
 

5/ Vnímejte nebo si představujte jak Michael prochází všemi centry vašich čaker a ošetřuje vaši auru.
 

6/ Uvědomujte si průběh procesu. Vnímejte, jak jsou přetínána pouta a jak z vás světlo archanděla Michaela odebírá
    připojené nežádoucí entity.
 

7/ Na závěr požádejte Michaela, ať vás zahalí do svého modrého pláště, který citlivě ošetří všechny díry nebo trhliny ve vaší
   auře a poskytne vám ochranu, dokud celý proces neskončí.

 

Jak se sami léčit
 

1/ Začněte vzýváním archanděla Rafaela; požádejte ho, ať vám vede ruce.
 

2/ Posaďte se pohodlně na židli a zajistěte, abyste nebyli rušeni. Uklidňující hudba vám pomůže v úvodním procesu uvolnění.
 

3/ Požádejte archanděla Rafaela, ať vám pošle kouli smaragdově zelené energie.
    Sledujte, jak se tato léčivá energie vznáší nad vaší hlavou.
 

4/ Nechte tuto energii vplynout do korunní čakry.
    Vnímejte, jak postupuje tělem a zakotví se v srdeční čakře.
 

5/ Nechte léčivou energii vplynout do rukou.
    Vnímejte, jak vám vychází z čaker na dlani a naplňuje vaši auru.
 

6/ Nechte ruce, aby je vedl archanděl Rafael.
    Položte je na kterékoli místo, jež ve vás vyvolá pocit, že potřebujete léčbu.
    Pokud máte na těle bolavá místa, přinese vám několikaminutové přiložení rukou úlevu, uklidnění nebo odstranění bolesti.

 

Cesta k záchraně a uzdravení duše

1/ Posaďte se do pohodlné meditační polohy a uvolněte se.                                                                                                                              

2/ Zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Nechte tělo, aby se uvolnilo.                                                                                                      

3/ Vyvolejte archanděla Haniela. Vnímejte, jak jste s ním spojeni a nalaďte se na jeho tyrkysovou energii. Vnímejte, jak vás jeho      světlo zcela obklopuje a chrání.                                                                                                                                                                           

4/ Jakmile se vytvoří silné spojení, požádejte ho, ať se vypraví do všech dimenzí a hledá tam úlomky vaší duše.                                       

5/ Objeví -li se úlomky duše, které se k vám chtějí vrátit (někdy ale žádné takové nejsou), uvidíte, jak k vám putují po světelném mostě. Tyto úlomky budou mít podobu vás samých ve věku, kdy jste tuto svou část ztratili.                                                                                     

6/ Možná budete potřebovat navázat s těmito úlomky dialog, zejména, když se budou zdráhat, aby se k vám vrátily. Pokud se vám bude zdát, že vás přemáhají emoce spojené se ztrátou nebo že se nedokážete jasně vyjádřit, požádejte Haniela o pomoc. Archanděl použije tyrkysový paprsek srdečné, vroucí komunikace, díky čemuž dokáže být velice výmluvný.                                                                           

7/ Jakmile se podaří spojit všechny části duše, které se k vám chtěly vrátit nebo které jste vy ochotni znovu přijmout, přeneste se zpátky do běžné, každodenní reality.

 

Čištění karmy

1/ Posaďte se pohodlně na místo, kde vás nebude nikdo rušit.                                                                                                                        

2/ Klidně a přirozeně dýchejte. Uvolněte veškeré napětí v celém fyzickém těle.                                                                                            

3/ V duchu požádejte archanděla Zadkiela, ať vám pošle fialový plamen transformace na očištění karmy. Vnímejte, jak celou vaši bytost obklopuje a pohlcuje fialový plamen. Ve chvíli, kdy fialový plamen začne mizet, až se nakonec vytratí úplně, seance skončila.

 

Ochrana

1/ Archanděla Michaela můžete kdykoliv přivolat, aby vám poskytl okamžitou ochranu. Rozloží kolem vás svůj ochranný plášť.               

2/ Použijte následující formulaci: "Archanděli Michaeli, pomoz mi. Ochraň mě od veškeré újmy.                                                                 

3/ Představte si, jak kolem sebe máte ochranný plášť archanděla Michaela. Vyvolejte představu temně modrého pláště s kapucí, jenž vás zakrývá od hlavy po nohy.

 

Uvedení čaker do rovnováhy

1/ Začněte kořenovou čakrou. Lehce si položte ruce na tělo a nechte je, aby se naplnilo léčivou energií.                                                    

2/ Když vám intuice napoví, že můžete pokračovat, přesuňte ruce na sakrální čakru a proces opakujte.                                                       

3/ Postupujte přes všechny čakry, až skončíte na čakře korunní. Když si položíte ruce na temeno hlavy, spojíte se s vlastním vyšším já.

4/ Nakonec vdechněte smaragdově zelené světlo. Až se budete cítit připraveni, přeneste své vědomí zpět do běžného bdělého stavu.

 

 

 

       

Je možné, že jednou z našich inkarnací byl i Egypt... zajímavé, jak byli někteří připravováni pro svůj život.

Zasvěcení - Elisabeth Heich:

"Začíná nové, dlouhé období mého života. Zkoumám každou svou myšlenku, každé slovo, každý čin. Zvažuji, zda skutečně projevuji na pravém místě a v pravý čas božské a nikoli satanické. A při tomto neustálém bdění, za trvalého sebepozorování, objevuji, jak jsem dosud neukázněná, neumírněná a smyslná, jedním slovem - osobní. Jak dlouho ještě bude trvat, než se už nedám chytit vášněmi, než se přestanu ztotožňovat se svými zevními dojmy, ale zůstanu vždy pánem všech tělesných, duševních a duchovních sil?"

.....................................................................................................

" Dokud se člověk ztotožňuje s hmotou - se Zemí - je stav jeho vědomí spojen se Zemí: je Zemí. Tudíž opotřebuje-li se jeho tělo a zemře, zemře i on, to znamená, že vědomí člověka přestává existovat a ponoří se do latentního stavu. Lidé tomu říkají smrt. Avšak u člověka v duchu znovu probuzeného, který stál během svého tělesného života vědomě nad hmotou, je tomu naopak. Pro něho je smrtí znovuzrození v těle. Smrt těla však je probuzení z těla: je to zmrtvýchvstání, vzkříšení, život! Až se lidé nebudou ztotožňovat s tělem, symbolicky řečeno: až nebudou jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla, ale projeví výhradně pravou stranu stromu poznání a ponechají jeho levou stranu v neprojeveném, budou žít dál v sobě jako děti Země v rajském stavu. Lidstvo musí dosáhnout tohoto vývoje. Bude to těžký boj, než Země dosáhne tohoto stupně, avšak duchovní síly postupně proniknou i nejizolovanějším srdcem a Země se po dalších  tisíciletích opět stane zaslíbenou Zemí. Jednou, v daleké budoucnosti bude uskutečněno vykoupení Země!"

 

Zasvěcení ve velké pyramidě - Earlyne Chaney

Stála jsem před všemi z nich. Thoth se stal mým obhájcem. Držel otevřenou Knihu pravdy, Petromu, jež obsahovala záznam všech mých dobrých myšlenek a skutků, které posunuly lidstvo vpřed. Zatímco byl každý z mých přestupků probírán soudci, Thoth mluvil v roli mého obhájce, poukazoval na vnitřní světlo pravdy. Jeden ze soudců představoval "Oči ohně", negativní vlastnosti, které jsem projevila, jež omezily intelekt; tělesné vášně, které potlačily moc intuice. Ale Thoth vehementně tvrdil, že má aktivní kundalini síla je důkazem, že jsem tyto vášně překonala.

Další představoval "Drtiče kostí" ...hříchy a chyby, které jsem spáchala a které rozežíraly mé možné vědomosti, pokušení, jimž jsem podlehla v podobě jídla, pití a zvyků poškozujících mé fyzické tělo. Ale Thoth připomněl mou neustálou bdělost s ohledem  na fyzické očišťování, mou obětavost, když jsem odolávala znečištěným soustům potěšení a volila ta méně chutná.

Nejhroznějším ze všech soudců byl "Duch, jehož ústa jsou při řeči zkroucena", neboť "jeho tvář je za ním". Symbolizoval mé vědomí. Oči mého vědomí byly obráceny neúprosně k mé minulosti, zatímco zkroucená ústa promlouvala o všech lekcích, jimž jsem se měla naučit, ale neuspěla jsem a nedala jim ve své nedávné inkarnaci prostor. Strašlivá ústa mluvila v agonii sebeodsouzení. Toto byl hlas mé lítosti - "tvář přede mnou a za mnou", tvář, již jsem sama vytvořila.

Ale Thoth pochválil to, čeho jsem dosáhla a co jsem dokončila. Zdlouhavě popsal všechny zkoušky v mých zasvěceních a mé nedávné bitvy, jež jsem zrovna vyhrála v nižších komorách velkého Domu světla. A tak jsem prošla strašlivou soudní síní. Procházela jsem před čtyřicetidevíti soudci, před jedním po druhém, naplněna lítostí nad svými neúspěchy, ale nebála jsem se a setrvávala v důvěře a stoupala jsem chodbou stínu skrze úžasnou Velkou galerii. S Thothem jako mým průvodcem a obhájcem, jsem prožívala Soud ospravedlněného. Jakmile jsem dosáhla skrze pravdu svého vítězství nad smrtí, postupně jsem se přibližovala ke Komoře Velkého Východu, jehož nádhera se už začala zjevovat - nesrovnatelná Královská komora. Thoth mě upozornil, že se skutečně jedná o chrám přeměny.

 

Tohle je z knihy Hluboké rány v duši ( uzdravování duše po prožitku strachu a utrpení )od Deepaka Chopry. Pár slov o strachu...

"Rád bych hovořil o každém z příznaků v anatomii strachu odděleně, poněvadž uzdravování se liší podle toho, ve kterém stadiu úzkostí se člověk nachází a podle jeho individuální reakce na pocit strachu".

Šok a otupělost: Mysl se obvykle chrání tak, že hrozby zvenčí přehlíží a potlačuje. Dokonce i v případě předvídatelného problému – jako je například srdeční choroba u člověka, který nikdy necvičí, kouří a jí tučná jídla – je informace, že trpí možná smrtelným onemocněním vždy šokující. Dosud jeho mysl úspěšně setrvávala v klidu. Ale pak se velký nápor stresu, který byl tak dlouho udržován pod pokličkou, provalí naráz a se vším všudy. Napětí je příliš velké, než aby bylo možné ho vstřebat. Jen ponořením do otupělosti se mysli na chvíli podaří přehradit cestu povodni, která se blíží. Přirozený tok času však období šoku a otupělosti ukončí. Zadržované energie hněvu, strachu a žalu se chtějí dostat ven. Přesto je člověk schopen přerušit přirozený běh věcí úmyslným setrváváním v otupělosti. Na určité úrovni vědomí se může rozhodnout, že odolávat náporu je jediný způsob přežití. Výsledkem je, že vnitřní svět se stává velmi omezeným.

Bezmocnost a zranitelnost: Poté, co původní šok odezní, se u většiny z nás mysl snaží obnovit starý způsob obrany, ale ten už často nefunguje. Když totiž zjistíte, že nemáte prostředky, jak se bránit proti vlastnímu strachu, začnete se cítit zranitelní. Z mnoha důvodů je tento pocit zdravý. Poukazuje na fakt, že nejste odtrženi ani sami od sebe, ani od ostatních. Ale s pocitem bezmoci se velmi těžko žije. Sám o sobě vyvolává dojem ohrožení a mysl se usilovně snaží znovu nastolit kontrolu.

Panika: Pokud se vám nepodaří obnovit kontrolu nad vlastním životem, nastává další stadium a tím je panika. Panika přichází, jestliže je mysl zatížena úzkostmi do takové míry, že veškeré souvislosti zmizí. Ve vaší mysli řádí strach, dělá si, co chce a bourá všechny překážky v cestě. Takové totální rozpuštění jakýchkoli spojitostí trvá jen krátkou dobu. Přestože je panika jednou z nejhorších zkušeností, jaké můžete prožít, je to téměř vždy pouze dočasný stav. Systém mysl-tělo je uspořádán tak, aby byla za každou cenu znovu nastolena rovnováha. Záchvaty paniky, které se u některých lidí dostavují bez vnějších příčin, a vůbec všechny záchvaty úzkosti, vycházejí z paměti minulých traumat. Spouštějí je představy, které jsou vyvolány v mysli, ale nám se zdá, jakoby se odehrávaly ve skutečnosti. A pak se spustí řetězová reakce strachu.

Hněv: Může být primární emocí, ale ve světě strachu se stává prvkem obrany. Za prvé vám dodá pocit, že máte vše opět pod kontrolou. Bez pocitu kontroly nad věcmi a situacemi propadají někteří lidé naprosté panice. Za druhé emoce směřují ven, k vnějšímu nepříteli. Musíte si uvědomit, co je vaše primární emoce, abyste ji mohli uvolnit.

Úzkost: Chronický strach, který vás budí v noci a bez varování napadá v běhu všedních dnů, se nazývá úzkost. Je to jedna z nejrozšířenějších forem utrpení v naší společnosti. Člověk může úzkost pociťovat v menší míře jako neustálou nervozitu a napětí anebo akutně, když je zaplaven hrůzou bez jakéhokoliv zjevného důvodu. V okamžiku, kdy strach ustoupí a pomine tak jeho naléhavost, stává se úzkostí. Ta přichází zevnitř a je založena na paměti. Kořeny má v našich prvotních reakcích na fyzické nebezpečí a často se pojí s vnějšími událostmi.

Deprese: Skrývá v sobě prvek strachu a úzkosti. Deprese je trýzeň namířená proti sobě samému. Odhlédneme-li od všeobecného posuzování, můžeme depresi považovat za poslední bariéru proti strachu. Lidé v depresi jsou na konci svých sil a chtějí vše vzdát. Někteří z nich se skutečně uchýlí k tomuto kroku a pokusí se svůj život ukončit. Ale než se dostaneme do tohoto stadia, prožíváme depresi jako poslední ochranné pásmo, ve kterém mysl hledá úkryt, celkové fungování systému je sníženo na minimum a poskytuje jen tolik životní síly, kolik je potřeba, aby bylo zabezpečeno přežití.

Jak tedy můžeme nejlépe zvládat všechny podoby strachu? Nezáleží, ve kterém stadiu se právě nyní nacházíte, strach může být vždy uvolněn a rozpuštěn. Nejprve vyjděte z ulity a začněte mluvit, svobodně a otevřeně o tom, jak pociťujete své obavy. Pokud se vám to zdá téměř nemožné, protože vás učili, že strach je znakem slabosti, mluvte právě o tomhle. Pocity viny a hanby jsou velikou překážkou. Srovnejte se se svým strachem a vnímejte jeho tělesný pocit. Představte si, že tento vjem má své kořeny v předchozích energiích, které se po dlouhou dobu jen ukládaly. Požádejte je, aby odplynuly z vašeho těla. Podporujte jejich odplavování tak dlouho, dokud všechna energie, která je připravena vaše tělo opustit, neodejde. Je dobré procítit strach jako tělesný vjem. Pokud se soustředíte na vnímání pocitů strachu na fyzickou, tělesnou úroveň, přesunete ho pryč z oblasti mysli. Hlas strachu je nesmírně přesvědčivý, ale jeho slova jsou spojena s reakcemi těla. Je jednodušší je uvolnit takto, než ve formě myšlenek. Nejprve je třeba lokalizovat vaše pocity strachu v těle. Většinou máte napjaté svalstvo. Někdy máte pocit, že končetiny jsou buď slabé nebo velmi těžké. Soustřeďte se na zrychlený puls, cokoli, co pro vás znamená mít strach či pociťovat úzkost. Když si například vzpomenete, jak vás něco vystrašilo, také vaše mysl i vaše tělo znovu prožije onu situaci. A místo pouhé vzpomínky s sebou přinese i symptomy, které jste tehdy pociťovali. To známé studené bodnutí strachu se vrátí. Strach a úzkost spouští množství myšlenek, ovšem pokud se budete zabývat jen jimi a nezbavíte se již nepotřebné energie, nepocítíte trvalou úlevu. Potom požádejte nechtěnou energii, aby odešla. Je to možné provést více způsoby – hlubokým, klidným dýcháním, vydáváním zvuků, pohyby, nasloucháním svému nitru........atd.