Jsme zde spojeni láskou  a naše duše pochází z Jednoho. On, náš Stvořitel, nás vyslal, aby zažil sám sebe. My, všechny duše, pocházíme z Něho a k Němu se navrátíme. On roztáhne svou náruč a přijme nás do sebe, tak jako my se spojíme s Ním. Není pouto, které by nám v tom bránilo. Odevzdáváme Mu svou lásku a víru a pokorně ho prosíme o požehnání pro naše další dny...

 

                                                                 

       Vítám Vás zde a jsem ráda, že jste našli cestu až sem.               

Jistě Vám neuniklo, že v současné době probíhají na planetě Zemi různé změny, ať již se tyto změny týkají počasí nebo také životních postojů a názorů. Země se začíná přizpůsobovat zvyšování vibrací a musí být přeměněny negativní energie, nastřádané za dlouhé věky. Zhušťuje se čas a stále více a rychleji se pročišťují karmické události tak, aby lidé do vyšších vibrací vstupovali s co "nejčistším" štítem. To, co ještě v minulém století lidé odžívali dlouhou dobu, to se v současnosti řeší daleko rychleji. Často jsou to ne roky, ale měsíce anebo i dny.

Se Zemí se narůstajícím  vibracím musí přizpůsobit zároveň i všechno živé. Potýkáme s velkou spoustou problémů, ať již fyzických nebo psychických. K uskutečnění  změn je také důležitá pomoc našeho okolí a stále větší množství lidí volá o pomoc, neboť problémy jsou čím dál složitější. Sama za sebe mohu říci, že jsem byla a stále jsem vděčna za každou dobře míněnou radu a pomoc, neboť někdy ostatní mohou vidět to, co my sami nevidíme anebo odmítáme vidět. I když o svém životě si samozřejmě musí rozhodovat každý sám a je pouze na něm, jaký jeho život vlastně bude. Ale  pokud vyslechneme také názor ostatních a snažíme se popřemýšlet o dané situaci a případně najít chybu, kterou  jsme udělali,  můžeme se vyvarovat smyčky, do které se dostáváme stále stejným způsobem řešení situací. Samozřejmě je také důležité utřídit si vše a rozhodnout se co a jak chci žít. To, co mi nevyhovuje pustit a hlavně: nechat odejít minulost...

Nikdo jiný za nás život žít nemůže a  každý by se měl o kvalitu svého života zajímat, protože to, co žijeme nyní, se projeví jako naše budoucnost. Existují i další vlivy na naše životy, jako jsou naše minulé životy, kódy našich předků atd. Každý se jednou za čas octne na rozcestí svého života a snaží se najít tu nejlepší volbu. Největší pomocí při tomto rozhodování je poslouchat své vlastní pocity, svou intuici. Někdo může mít pocit, že odpovědi nezná, neslyší. Je důležité se zklidnit, utišit mysl a naučit se poslouchat. Jedině tyto pocity bývají správné a když je poslechnete, uvidíte později, že jste udělali správně, i když se vám to v danou chvíli jeví třeba jako nesmyslná věc.  Tohle všechno ale zjistíte až po nějaké době, když se ohlédnete zpět. V tu chvíli už bezpečně víte, jestli jste udělali správně anebo ne.

Je důležité nesoudit ostatní lidi kolem sebe, protože nikdo přece neví, s jakým plánem sem přišel ten či onen člověk žít, co přišel vykonat, co se sem jeho duše přišla naučit. I když tohle bývá opravdu těžké, zvláště, když se člověk rozhlédne a najednou vidí tolik bezpráví, nemocí, chudoby a podobných věcí. Jenomže kdybychom měli každou tuto věc prožívat, náš život sám by se stal katastrofou. Neustále bychom se utápěli v lítosti i jiných podobných pocitech a také náš život by tyto pocity sám odrážel. Z toho důvodu by se měl  každý člověk snažit ostatní pouze pozorovat, projevit soucit a nenechat se zatáhnout do jejich dramat, popřípadě pomoci v rámci svých možností.                                            

Je důležité pomáhat ostatním a mít snahu využít svůj život nejlépe, jak to umíme. Tak, abychom, až budeme ze života odcházet, mohli říci, že po nás něco zůstalo, že jsme někomu pomohli, ale zároveň abychom si byli jistí, že jsme využili všech možností, abychom se něco naučili, abychom pochopili.... Je důležité překonávat omezení a poslouchat svůj vnitřní pocit.  Každý z nás řeší spoustu svých problémů a jedná se obzvláště o vztahové problémy, se kterými se setkávám nejvíce. Tomu, jak se cítíme přispívá i tato doba. Na Zemi přicházejí velice silné energie, které nás velkou měrou ovlivňují, nutí nás řešit to, co jsme nedořešili. Je potřeba se konečně rozhodnout, kterou cestou se dát. Učinit rozhodnutí a nečekat, že se to třeba samo nějak vyřeší, ale velice aktivně pracovat sami na sobě, myslet pozitivně a nenechat se zastrašovat různými "zaručenými zprávami" neboť to, co nás čeká, je jen a jen v našich rukách. Tímto se také snažte řídit. Pokud by vás zajímalo, co se děje na Zemi a všude kolem, můžete kliknout na odkaz vzkazy http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Možná by vám, mimo jiné, mohly pomoci také některé energetické obrázky  

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_5.htm

 

U spousty lidí se objevují pocity typu,  jakoby jim uvnitř něco scházelo, stále něco hledají, ale neví co a nic je neuspokojuje, i když by se dalo říci, že mají všechno, co by mít mohli.  Anebo se nic nedaří tak , jak by mělo,  stále mají  špatnou náladu a neví si rady sami se sebou. Dokonce prožívají deprese. Někomu se může ulevit i tím, že si například s někým promluví anebo si přečte tyto nebo jim podobné stránky. Někdo hledá svou cestu, někdo zase může mít problém se sebedůvěrou, se zdravím, zkrátka s čímkoliv a snaží se tento problém nějak vyřešit. Ne v každém případě jsme však úspěšní, dokonce to zkoušíme i několikrát a neuvědomujeme si, že opakujeme stále stejné chyby a řešíme tyto problémy stále stejným způsobem, který v sobě nosíme už dlouhé roky a máme ho "zažitý". Tyto zažité způsoby je však nutno pustit, aby do vašeho života mohlo přijít něco nového a daleko lepšího. Pokud se nebudeme chtít vzdát minulosti a toho, co k nám již nepatří, může se stát, že ke změně budeme donuceni daleko "krutějším" způsobem. Každá snaha se počítá a vesmír vidí, že nám náš život není lhostejný.

V tomto by vám mohl pomoci náhled na váš současný život, na to, co je potřeba změnit, zlepšit, čeho se vyvarovat. Blíže zde...

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_3.htm

 

Děkuji vám za čas strávený čtením a přeji vám, aby vaše volba byla správná a aby váš život od této chvíle byl naplněný krásným a hřejivým světlem a neutuchající láskou.

A pokud zrovna nemáte pocit, že tohle je pro vás to pravé, můžete si třeba jenom prohlédnout energetické obrázky v mé galerii a nechat je na sebe chvilku působit. Možná tam objevíte nějaký, který vás něčím osloví a možná zrovna ve chvíli relaxace naleznete řešení na vaše problémy a najednou budete vědět......

Anebo pocitově zjistíte, že jste právě tam, kde jste měli být, že to, co je zde uvedeno, s vámi souzní, prožíváte něco podobného a víte, že se to neděje jenom vám, nejste v tom sami. Pokud potřebujte s něčím pomoci, neváhejte a o pomoc si řekněte, protože právě proto jste sem byli dovedeni.  Je třeba začít u sebe a pokud bychom pomohli jen jednomu člověku, má náš život smysl. Nemůžeme "spasit" všechny. Začněme u sebe. Buďme tolerantní a ochotní, přistupujme k ostatním s úsměvem. Potom i pro nás bude připraven krásný úsměv, který nás zahřeje v době nepříznivé.

 

                                                                                                                                     Martina

 

Pokud máte pocit, že bych Vám mohla nějakým způsobem pomoci ( třeba napsat vám vzkaz, poradit, něco namalovat nebo byste chtěli získat mé vykládací karty) tady máte veškeré mé kontakty :-)                   

Potřebné informace naleznete také na jednotlivých stánkách.

                                                                                                    

   zlata.dusicka@seznam.cz                                                                               

              + 420 775 675 197                                                                                                                                              

  ICQ: 222-449-560                                                                                                                                                                   

 

   4.9.2007                                                                               

                Zdá se, že v současné době máme v našich životech stále více starostí, ale většina se snaží žít co nejlépe, tak, jak se v současných těžkých podmínkách dá. Spoustu lidí to zvládá velice dobře, snaží se zůstat na své cestě, která směřuje k lásce. To, co zažíváme ve svých srdcích a na vlastní kůži, je ohromná tíha, která nás neustále provází a která způsobuje, že nevidíme před sebou štěstí a lásku, které na nás čekají, ale pouze chlad a šeď, které na nás zdánlivě útočí ze všech stran. Takové pocity velmi vysilují, protože to, že se člověk necítí šťastný, nás neustále stahuje hlouběji. Tyto pocity jsou vlezlé jako mráz. Ale je nutné uvědomit si, co za tím vším je. To, jak se cítíme a tím zároveň nevědomé a rychlejší prožívání naší minulosti nás postupně vyvádí z temnoty na světlo. Vede nás stále výš, za láskou, která jediná je důležitá. Láska mezi partnery, rodiči a dětmi, mezi přáteli i k ostatním lidem. Je už jenom krůček k velké proměně, která nás očekává. Nenechme se zlákat vidinou snadných a rychlých úspěchů, protože konec by byl neodvratný. Staňme se bytostmi, které se snaží být láskou samou. Mohlo by se zdát, že nic nemá smysl. Ale ano, má. Jenom nevidíme na konec cesty, po které kráčíme a to ještě neznamená, že to není ta pravá cesta. Máme svobodný výběr, kudy jít, jen už nám nezbývá tolik času a nemůžeme si dovolit často bloudit.

                                 

                

    7.6.2010

                  Skutečnost se jeví jako veliká tíha v duších bytostí, které zde na Zemi zažívají svou hru. Mnohé se stále ještě nenaučily své role a brání se tomu, hrát je s radostí a s pokorou. Láska vám dodává sílu a zvedá vás ke světlu. Mnohým však láska rozvíjí intuici a smysl pro soucit a pro odvahu postavit se životu a obstát se svých zkouškách. Dejte průchod svému vnitřnímu dítěti a radujte se na všech úrovních bytí. Vždyť Země je tak krásná a láskyplná. Láska otevře cestu uvědomění a pochopení. Stanete se jedním, neboť jedním jste.

                                                                                                                                                                                                                 

 

       1.1.2012 a jsme v roce 2012...

Hlavu vzhůru a oči dokořán, otevřme srdce a naplňme je láskou a nadějí v nový a lepší život.

Jsme to my, kdo se o to zasloužíme a proto nepromarněme ani jedinou chvíli. Je to čas, který

se již nebude opakovat. Je jedinečný, my jsme jedineční........